Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
681 postów 4698 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Moje komentarze

 • @ Autor - 5*
  DK
  DLACZEGO JESTEŚ CHRZEŚCIJANINEM/CHRYSTUSOWYM?
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:06:43
  Tu nie tyle problem leży w ideach, ile w faktach.
  A fakty są takie, że to chrześcijanie modlili się wspólnie z żydami w synagogach, a nie żydzi z chrześcijanami w kościołach. - To więc trochę tak, jak z tym słynnym jajkiem z anegdoty o Kolumbie.
  Polska a Kościół
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:05:42
  "Chrześcijaństwo nie wywodzi się z judaizmu - to judaizm "wykluł" się z chrześcijaństwa"

  Doprawdy jestem pod ogromnym wrażeniem.
  Czyżbym miał do czynienia z odkrywcą na miarę Kolumba - i także Krzysztofa -, oczywiście z tą niewiele dla Pana znaczącą różnicą, że Kolumb nie odwracał kota ogonem -?
  Polska a Kościół
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:58:08
  Niczego nie zarzucam.
  Wskazuję jedynie na błąd wywodzenia egalitaryzmu z personalizmu oraz na fatalną manierę podkładania nowych znaczeń pod znane pojęcia.

  Co do chrześcijaństwa: celowo użyłem tego terminu, bo obejmuje on wszystkie jego odmiany, katolicyzm, protestantyzm, prawosławie, etc.
  Zresztą wszystkie religie koczownicze, judaizm oraz wywodzące się z niego chrześcijaństwo i islam, są antycywilizacyjne - są tzw. wspakulturą (pojęcie wprowadzone przez J.Stachniuka).
  __________________________

  "Pan zwalcza wszelkie formy personalizmu z pozycji swego rzekomego prawa do oceny. Nie widzi Pan, że to jest opcja żydowska?"

  Zwalczam filozofię personalizmu, ale z pozycji i w obronie nadrzędności interesu narodu i państwa nad interesem jednostki.
  Preferowanie interesów jednostki nad interesem grupy, narodu, państwa, jest właśnie doktryną promowaną w ramach liberalizmu gospodarczego i kulturowego przez żydowski kapitalizm - przez świat syjonistycznej żydowskiej finansjery.

  Obstawanie przy personalizmie jest wspieraniem (bez znaczenia czy świadomym, czy nie świadomym) światowego syjonizmu, żydowskiego kapitalizmu, NWO.
  Polska a Kościół
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:10:33
  Proszę być konsekwentnym.
  Pan sam napisał:
  "Wyraźnie różnimy się w interpretacji." - co znaczy, że Pan dokonuje interpretacji, od której ja się odżegnuję.
  Zatem, świat judaistyczny jest pańską, a nie moją, domeną.
  Polska a Kościół
 • @ Autor - 5*
  DK

  https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/120175,mord-zalozycielski-iii-zydo-rp
  Zagadki historii: Hitlerowskie aktywa i smierc Jaroszewicza?
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:53:26
  "Cóż. Wyraźnie różnimy się w interpretacji."

  Nie możemy się różnić w interpretacji, ponieważ ja nie dokonuję interpretacji. Personalizm i egalitaryzm to filozofie nie wymagające interpretacji, treści tych pojęć są dosyć precyzyjnie określone.

  http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r2000-t13/Czlowiek_w_Kulturze-r2000-t13-s207-217/Czlowiek_w_Kulturze-r2000-t13-s207-217.pdf
  Polska a Kościół
 • @Witam-z-Węgier 10:45:59
  Zachęcam do opamiętania się i do nauki historii.

  Chrześcijaństwo to największe zło (barbarzyństwo i ludobójstwo), które dotknęło Europę cofając ją cywilizacyjnie - straciliśmy bezpowrotnie 500 lat możliwości rozwojowych.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cxXSnDFr_xg

  https://www.youtube.com/watch?v=E5hUNlV2Lc0
  Polska a Kościół
 • @Krzysztof J. Wojtas 23:31:53
  "Egalitaryzm i personalizm są sprzeczne (być może) tylko w przedstawianej przez Pana żydowskiej interpretacji."

  Zarówno w filozofii chrześcijańskiej jak i świeckiej, społecznej i politycznej, pojęcia te są definiowane (opisane) podobnie. Definicje tych pojęć są ogólnie przyjęte w państwach zachodnich.
  Pan natomiast dokonuje interpretacji tych pojęć podkładając pod nie własne treści, co prowadzi do błędnych wniosków.

  Z personalizmu można wywieść jedynie elitaryzm, ale nigdy egalitaryzm.

  Rzeczywistym celem personalizmu, zarówno chrześcijańskiego jak i świeckiego, nie jest ani dobro jednostki, ani jej godność, ani "prawa człowieka", jest natomiast usytuowanie jednostki ponad dobrem grupy, ponad dobrem wspólnym - ponad państwem, jest atomizacja społeczeństw, doprowadzenie do społecznego darwinizmu. Tak rozbite społeczeństwo nie jest w stanie przeciwstawić się rządzącemu reżimowi - na Zachodzie żydo-systemom władzy i wspierającego ten system żydo-katolickiego Kościoła.

  Jakiekolwiek próby wykorzystania żydowskich legend religijnych do tworzenia lub odnowy systemu władzy, państwa, porządku politycznego, społecznego - czyni to Pan proponując nieszczęsną intronizację -, są w istocie dreptaniem w tym samym miejscu, są drogą donikąd.

  Tak więc, można tworzyć pojęcia nowe, ale treści pojęć już istniejących zmieniać nie należy i nie warto, bo poza bałaganem myślowym niczego więcej nie uzyskamy.
  Polska a Kościół
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:25:54
  Panie Krzysztofie,
  nie muszę wyjaśniać pojęć A i B z mojego przykładu, wystarczy stwierdzenie, że są one względem siebie sprzeczne - to jest rozważanie logiczne prowadzące do ogólnej zasady.

  W pańskiej tezie pojęcia "personalizm" i "egalitaryzm" są pojęciami z przeciwstawnych obszarów filozofii, polityki, społecznego współżycia.

  Nie da się prowadzić dyskusji, jeśli pod znane i zdefiniowane pojęcia podkłada się własne, inne, treści.

  Żeby nie wiem jak się Pan gimnastykował nie da się z "personalizmu" wyprowadzić "egalitaryzmu".
  Polska a Kościół
 • Zofia Klepacka straciła honorowy tytuł ŚZŻ AK
  https://sport.interia.pl/aktualnosci-sportowe/news-rzecznik-zwiazku-wyjasnia-dlaczego-zofia-klepacka-stracila-h,nId,3030423#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

  Z tego wynika, że ŚZŻ AK idzie na pasku żydowskiej, syjonistycznej ideologii i promocji zboczeńców oraz degeneracji kultury. Zatem dobrze się stało, że opanowana przez syjonistów organizacja ŚZŻ AK cofnęła tytuł honorowego członka pani Klepackiej, bowiem honorowe członkostwo w takiej organizacji byłoby dla niej w istocie dyshonorem.

  Powyższy mój komentarz został natychmiast usunięty z Interii.
  ________________________

  Za notkę 5*
  Zofia Klepacka odznaczona przez związek żołnierzy AK
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:34:21
  Sprawa jest dość prosta. Nie należy pod zdefiniowane pojęcia i pojmowane zgodnie z treścią ich definicji, podkładać odmiennych treści niż zapisane w ich przyjętej definicji - a Pan tak czyni.

  Zilustruję to przykładem:
  jeśli treść definicji pojęcia A jest sprzeczna z treścią definicji pojęcia B lub pojęcia A i B nie posiadają elementów wspólnych to nie można twierdzić, że B wynika z A i jednocześnie A i B dążą do współistnienia.
  Polska a Kościół
 • @Oscar 14:26:31
  "Na pytanie co będzie jak KK straci owieczki ?"

  Żeby KK stracił owieczki, przynajmniej znaczną ich część należałoby wzorem np. NRF wprowadzić opodatkowanie na rzecz Kościoła. - To dopiero byłby prawdziwy dramat dla KK.
  W każdym innym przypadku przy utrzymaniu istniejącego finansowania KK odpływ owieczek nie ma dlań żadnego znaczenia.
  Samodzielne myślenie nie grozi naszemu społeczeństwu, ponieważ nie istnieją narodowe polskie media.
  Polska a Kościół
 • @ Autor
  "Tymczasem personalizm i wynikający zeń egalitaryzm, to dążenie do współistnienia, czyli życia w Miłości."
  __________________________________

  Czy jest Pan w stanie udowodnić/uzasadnić powyższą własną tezę?

  W każdym ujęciu chrześcijańskiej filozofii personalizm postuluje podporządkowanie dobru osób całego życia społecznego. Jest więc personalizm pielęgnowaniem egoizmów, stanowi znakomite podłoże liberalizmów, gospodarczego i kulturowego.

  Egalitaryzm (przeciwieństwo elitaryzmu) za podstawę sprawiedliwego ustroju przyjmuje równość miedzy ludźmi w sferze ekonomicznej, społecznej i politycznej.

  Istnieje zatem zasadnicza sprzeczność między personalizmem i egalitaryzmem, wynikająca z samej już definicji tych pojęć.
  Polska a Kościół
 • @ Autor - 5*
  DK

  https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/124196,przejac-polska-ziemie-polska-nie-dla-polakow
  Podatek katastralny – nowy pomysł fundacji Sorosa
 • @Hades 15:12:28 - daję 5*
  "1-kaczlnik neguje iż jego brat żłopał wódę szklnana w szklanę z komunistami i resztą Magdalenkowych imprezowiczów"

  I ma rację, bo prawda jest taka, że Żydzi z Żydami żłopali wódę na znak zwycięstwa nad Polakami.
  TWORKI - czy jest ktoś na dyżurze?
 • @RomanKa 15:05:46
  "1. Bydleco negatywny stosunek do Jana Pawla II I jego misji."

  Panie Romanie,
  a jakąż to misję realizował JPII?

  Czyż nie taką:
  https://www.youtube.com/watch?v=3-RRMXjAi-c
  _____________________________

  Ks. prof. Cz. Bartnik:

  „Jan Paweł II otworzył szeroko cały Kościół na świat żydowski, religijny i świecki, i prywatnie sam był – można powiedzieć – filosemitą, a jednak jego postawa i jego działanie w tym względzie nie przyniosły pożądanych owoców. Wprost przeciwnie, tym śmielej atakuje się Kościół katolicki, w tym i Kościół polski, i Polskę, przeciwstawiając nas pozornie Janowi Pawłowi II.” - (Nasz Dziennik 22.08.2007, „Rozczarowanie”).
  4 czerwca 1989 niewielu dostrzegło żydowską mordę IIIRP
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 12:53:13
  Odpowiem za kolegę:

  Marzec 2014. Adam Słomka i Zygmunt Miernik na Majdanie
  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2014/11/adam-sc582omka-i-zygmunt-miernik-na-mjadanie.jpg

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2014/11/28/reaktywacja-antypolskich-szubrawcow-z-tzw-demokratycznej-opozycji/

  A tu widać całą imprezę:
  https://www.youtube.com/watch?v=7jHHxohMM4Y
  100 lat Traktatu Wersalskiego
 • @nieżyt 18:24:01
  Bingo.
  Jeśli to był nie zakamuflowany Żyd, to z pewnością filosemita i polonofob.
  4 czerwca 1989 niewielu dostrzegło żydowską mordę IIIRP
 • @nieżyt 17:10:38
  Chyba S.Chwin, pisarz.
  4 czerwca 1989 niewielu dostrzegło żydowską mordę IIIRP

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930