Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
722 posty 5472 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Przyczyny współczesnego upadku RP według polityki narodowej

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Główne tezy dla polskiej polityki, także dla polityki zagranicznej, nakreślił Z.Brzeziński, wielki przyjaciel i polityczny mentor JPII.

 

Coraz większa część naszego społeczeństwa dostrzega systematycznie pogarszającą się sytuację nie tylko materialną narodu, ale także rozprzestrzeniający się regres we wszystkich sferach funkcjonowania państwa i w życiu narodu. Zaczyna także rozumieć, że jest to rezultat zmian politycznych, jakie nastąpiły po roku 1980, czy po 1989. Zaczynamy także dostrzegać jako niezbędną, konieczną potrzebę uruchomienia zmian, które zahamują i odwrócą powolny, ale systematyczny proces unicestwiania polskiego narodu i jego państwa.

Z powyższymi ogólnymi stwierdzeniami zgodzi się zapewne większość z nas. Jednak będzie już o wiele trudniej, a być może będzie wręcz nie możliwe wspólne ustalenie zakresu i kierunku niezbędnych zmian politycznych w naszym kraju.

To, że sytuacja materialna nasza własna, osobista i naszego państwa pogarsza się z miesiąca na miesiąc, że młodzi Polacy w swojej własnej ojczyźnie nie mają perspektyw rozwoju, bo coraz trudniej o pracę, nie wspominając o godziwej za nią zapłacie, to wszystko są tylko objawy naszej sytuacji politycznej, ale tylko objawy choroby bardzo łatwej do zaobserwowania.

Żeby jednak zastosować odpowiednią terapię do niszczącej organizm narodu i jego państwa choroby, musimy wpierw określić wszystkie główne przyczyny jej powstania, inaczej terapia nigdy nie będzie skuteczna.

Polityka narodowa, nacjonalistyczna, stawiająca sobie za cel główny dobro narodu, a w nim dobro jednostki, dobro narodowego państwa, nie kierująca się ideologią polityczną, ani ideologią religijną, ani ideologią ekonomiczną, umiejąca krytycznie ocenić także naród, wykorzystująca do realizacji swojej dziedziny rzetelną wiedzę wielu dyscyplin nauki, szukająca zawsze racjonalnych rozwiązań, a więc wyzbyta szkodliwych egzaltacji patriotyzmu i religii, jest tym jedynym i właściwym instrumentem, który pozwala określić wszystkie przyczyny choroby państwa i znaleźć właściwą terapię.

 

45835-509681378888641

Pozostałości Stoczni Gdańskiej – w podobnej kondycji znajduje się cały polski przemysł, cała polska gospodarka

 

                         Narodowa analiza politycznej sytuacji Polski

Główne tezy dla polskiej polityki, także dla polityki zagranicznej, nakreślił Z.Brzeziński, wielki przyjaciel i polityczny mentor JPII. I nie są to moje spekulacje, ale oficjalna wypowiedź Z.Brzezińskiego przedrukowana przez tygodnik FORUM w 2010r – oczywiście jego przemyślenia są grubo wcześniejsze i jak zauważymy, polska polityka realizowana jest dokładnie według jego wytycznych od 1989r.

Otóż wg Brzezińskiego polska polityka winna kierować się następującymi priorytetami (ich kolejność podaję wg Brzezińskiego):

1. ścisły sojusz polityczny i współpraca RP z USA (w domyśle także z Izraelem – przyp. D.K.),
2. zaangażowanie RP w działaniach militarnych w ramach NATO,
3. zaangażowanie RP w strukturach UE i dbałość o dobrą pozycję w unii,
4. dobre stosunki z Niemcami,
5. dobre stosunki z Rosją.

Realizacja punktów, 4 i 5, (czyli faktycznych stosunków politycznych z Niemcami i z Rosją) będzie w sposób oczywisty pochodną punktu 1. – będzie zgodna z wytycznymi polityki USA (PiS, L.Kaczyński, wcześniejszy rząd J.Olszewskiego oraz media je wspierające były i są zawsze antyrosyjskie).

Jak zauważymy w dalszej części analizy, punkty, 4 i 5 nie ulegną zmianie, gdy UE (tj. punkt 3.) zajmie kluczową pozycję (przesunie się na pozycję punktu 1.) zgodnie z polityką obecnych rządów PO.

 

                                  Implikacje polityki światowej


Konflikt między żydostwem anglosaskim(jego interesy realizuje PiS) a europejskim (jego interesy realizuje PO) jest faktyczny i ma wymiar światowy. Zawiera się on głównie w wymiarze finansowym, a krótko mówiąc chodzi o zyski czerpane z państw Zachodu przez światową żydowską finansjerę. Jak wiemy ekspansja żydowskiej finansjery rozprzestrzenia się także i na inne państwa świata. Ekspansja ta jest realizowana przy pomocy agentury wszczynającej tzw. kolorowe rewolty, ale także pociąga za sobą działania militarne (terroryzm, agresja zbrojna).

Można zaobserwować, że w łonie światowego żydostwa finansowego istnieją poważne rozbieżności, co do stworzenia NWO z jedną wspólną walutą. Z pewnością nie może to być, bezwartościowy dzisiaj, $ USA, ani funkcjonujące na identycznych zasadach € UE. Jednak w przeciwieństwie do $ mechanizmy finansowe związane z € mogą jeszcze przez jakiś czas posłużyć do okradania narodów świata, ponieważ ilość wirtualnego € jest nieporównanie mniejsza niż ilość wirtualnego $. A stworzenie jednej wspólnej, nowej waluty, funkcjonującej na dotychczasowych zasadach przynoszących zyski światowej finansjerze jest już po prostu nie możliwe z ekonomicznego punktu widzenia – nie zlikwidowałoby to istniejącego kryzysu.

Faktycznie żydowska finansjera znalazła się w sytuacji bez wyjścia – nie istnieje żadne rozwiązanie pozwalające zachować jej dotychczasową pozycje głównego decydenta w polityce światowej oraz zapewniające jej zyski bez pracy. Oznacza to, że nie może dłużej istnieć aktualny światowy system finansowy, ponieważ nie zawiera on mechanizmów umożliwiających rozwój gospodarczy.

Udział państw europejskich w ramach NATO w agresjach USA na Libię, Irak, udział służb państw UE w rewoltach destabilizujących państwa Bliskiego Wschodu, czy wcześniej udział Niemiec w wojnie w Jugosławii, wynikał przede wszystkim z chęci zabezpieczania swoich („europejskich”) interesów w dostępie do surowców energetycznych.
Warto tu zwrócić uwagę także na fakt, że Rosja i ChRL wyraziły gotowość pomocy dla strefy € UE – nie czynią tego bezinteresownie. Jest to chęć wzmocnienia UE w celu osłabienia USA.

Z kolei USA do osłabienia UE wykorzystują swoje agencje ratingowe, które obniżają wiarygodność kredytową UE.

Jak wspomniano wyżej, jest także oczywiste, że istnieje jakiś naczelny sanhedryn finansowy, gdzie zbiegają się wszystkie nitki wielkiej polityki. W obliczu kryzysu przestał on jednak być monolitem. A o konflikcie w łonie światowej żydowskiej finansjery świadczą następujące fakty:

a) ponad 60% surowców energetycznych dostarczanych do UE jest kontrolowane przez finansjerę żydowską (anglosaską) – zarabiają kosztem żydostwa europejskiego i umacniają – raczej ratują, wydłużają agonię $ USA,
b) celem głównym wojny w Jugosławii było wyrąbanie korytarza dla kontrolowanych przez „Anglosasów” rurociągów z Bliskiego Wschodu do UE,
c) Gazociąg Nabucco – gaz z Azerbejdżanu, Iranu, Turcji do UE (inwestycja nie zakończona),
d) konflikt wokół Gazociągu Północnego, który poprzedziła odmowa żydo-rządu RP poprowadzenia gazociągu przez terytorium Polski,
e) polskie zasoby gazu znajdują się już całkowicie pod kontrolą JudeoUSA, które będą czerpały korzyści ze sprzedaży polskiego gazu do UE.

Celem tej polityki było wyeliminowanie, ograniczenie dostaw gazu rosyjskiego dla UE (i także osłabienie gospodarki rosyjskiej) i jednoczesne zapewnienie dostaw do UE z innych źródeł, ale kontrolowanych przez „Anglosasów”. Operacje te miały ratować $ USA poprzez upychanie pustych $ w cenie surowców energetycznych. Póki co, z powodu różnicy interesów, nie ma wśród żydostwa zgody na zastąpienie $ i € jedną walutą. Pomysł ten staje się mało realny właśnie z powodu gospodarczego upadku Zachodu.

Od kilku lat rządy sprawuje PO, czyli partia realizująca interesy europejskiego żydostwa. Rząd PO zmienił priorytety wyznaczone przez Z.Brzezińskiego. Punkt 3. jego wytycznych dla RP został przesunięty na pozycję pierwszą – reszta pozostaje bez zmian. Polityka rządu PO względem Rosji zgodna jest z nakazem unijnym (także i USA), jest poprawna. Rząd PO walczy natomiast z Białorusią i z nowym rządem Ukrainy chcąc wyrwać te państwa z tzw. strefy wpływów Rosji (nie można wykluczyć rebelii na Ukrainie inspirowanej przez syjonistów z USA). Zatem ani PO, ani PiS – obydwie w interesie swoich sponsorów – nie są zainteresowane utrzymaniem niezależności gospodarczej i politycznej RP. Wskazuje to – i powiedzmy to otwarcie – na agenturalne pochodzenie żydo-władzy w RP.

 

                              Rola Kościoła Katolickiego w Polsce

 Chcę na wstępie mocno podkreślić, że krytyczna ocena polityki KK nie oznacza zanegowania uniwersalistycznych treści katolicyzmu i samej religii katolickiej. Polityka nacjonalistyczna szanuje, bowiem przywiązanie narodu do tradycji katolickiej.

Musimy jednak zwrócić uwagę, że polityka hierarchii KK w Polsce pokrywa się dokładnie z wytycznymi Z.Brzezińskiego, polityka realizującego syjonistyczny program światowej żydowskiej finansjery. Potwierdzeniem tej konkluzji są zdarzenia:

- 1991r. JPII zakończył przemówienie do Polaków: ” Polska ma przed sobą wielką europejską przyszłość.” (podobne teksty wygłaszał wielokrotnie przy każdej następnej wizycie w Polsce) – odpowiada punktowi 3. wytycznych Brzezińskiego,
– pochówek L.Kaczyńskiego (PiS), realizatora polityki USA, na Wawelu – za aprobatą i zgodą hierarchii KK w Polsce,
– wyśpiewywanie „Bogurodzicy” (hierarchowie śpiewali ochoczo) w warszawskiej katedrze B.Komorowskiemu (PO), realizatorowi polityki UE, – za aprobatą i zgodą hierarchii KK – punkt 3. wytycznych Brzezińskiego,
– udział duchownych katolickich w zbrodniczych misjach polskich żołnierzy w ramach NATO – punkt 2. wytycznych,
– ewangelizacja Rosji – punkt 5. wytycznych:

Chodzi o to, żeby wprowadzić do Rosji całą zgniliznę Zachodu i zniszczyć Rosję od wewnątrz, także przy pomocy „katolickiego krzyża” – to jest oczywiście pewien skrót myślowy (podobne moje stanowisko spowodowało wyrzucenie mnie z ProPolonii). Niestety, ta ewangelizacja ma wymiar czysto polityczny i jest podporządkowana światowej żydowskiej finansjerze z Wall Street. Dlatego wszystkie siły polityczne w Polsce (w tym przede wszystkim obce, czyli JudeoUSA i JudeoUE) mające wpływ na społeczeństwo, wszelkimi sposobami starają się nie dopuścić do zbliżenia Polski z Rosją. To jest także bardzo stara, ale ciągle aktualna polityka Watykanu. Taka polityka jest sprzeczna z żywotnymi interesami naszego narodu. Zatem, KK – jego hierarchia stoją w jawnej opozycji względem narodu.
P.4. wytycznych Brzezińskiego: dobre stosunki z Niemcami – tutaj przed szereg wyrwał się niepotrzebnie prymas S.Wyszyński 18.11.1965r. ze swoim „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” (tragiczny błąd polityczny – z czyjej inspiracji?), czym sprawił niemieckim braciom katolikom ogromny kłopot – oni tego listu nie chcieli, a ich odpowiedź była już napisana językiem dyplomatycznym, a nie w duchu katolickiego pojednania, zostawiającym kwestie granicy na Odrze i Nysie otwartą.

Trzeba wiedzieć i pamiętać, że upadek chrześcijaństwa w Polsce nastąpił już w wieku XI, zaledwie kilkadziesiąt lat po jego wprowadzeniu. Odnowienie chrześcijaństwa na polskich ziemiach (król Kazimierz Odnowiciel) nastąpiło przy pomocy rycerstwa niemieckiego.

Rzym chcąc na trwale zapewnić sobie panowanie w Polsce doprowadził do instalacji na naszych ziemiach Zakonu Krzyżackiego. Mimo, iż wojska polskie razem z wojskami innych narodów słowiańskich rozgromiły Zakon i europejskie rycerstwo (rycerstwo chrześcijańskiej „unii europejskiej”) w 1410r. i później w 1466r., RP nigdy nie wyeliminowała tego zagrożenia, nad czym troskliwie czuwał Watykan.

Wiedzieć trzeba także, że prowadzone przez Polskę w interesie Watykanu wyniszczające nasz kraj wojny: z Rosją 1609-1667, ze Szwecją 1655-1660 (zaprowadzenie katolicyzmu w Rosji i w Szwecji), z Turkami 1683-1699 (z inicjatywy Rzymu obrona katolickiej Austrii), przyśpieszyły upadek militarny i gospodarczy Polski. XVII w. to także całkowite opanowanie życia gospodarczego w Polsce przez mniejszość żydowską, która pojawiła się w RP razem z chrześcijaństwem. Efektem podporządkowania Polski interesom Rzymu były zabory.

Nade wszystko warto uzmysłowić sobie fakt, że religia chrześcijańska wywodząca się z judaizmu biblijnego (podobnie jak późniejszy judaizm talmudyczny/rabiniczny) była czynnikiem sprzyjającym do zasiedlania przez żydów ziem opanowanych przez chrześcijaństwo. Z tym niekorzystnym zjawiskiem zaczęła walczyć Europa Zachodnia już w wieku XIII. Wypędzani z zachodu Żydzi zaczęli przemieszczać się na wschód, do Polski. Stąd mamy, datowany od średniowiecza, rozpoczynający się rozwój państw zachodniej Europy i jednocześnie rozpoczynający się upadek państwa polskiego. Zawdzięczamy to chrześcijaństwu i żydostwu – jest to także doskonale widoczne dzisiaj, dlatego z tak wielką determinacją chce się zakodować w naszej świadomości zbitkę pojęciową: Polak-katolik.

Dobre stosunki z Niemcami realizuje także żydo-władza RP i nie ma tu żadnego znaczenia, czy były to rządy PiS, czy jest to rząd PO, a czyni to w sposób następujący:

- nikt nie podejmuje kwestii naszej granicy z Niemcami, która utraciła moc traktatową w 1995r.

- mamy już dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości na Ziemiach Odzyskanych,

- nikt nie żąda od władz NRF wypłaty odszkodowań za II w.św.,

- nikt nie żąda uznania 2 mln Polaków mieszkających w NRF za mniejszość narodową.

 

                                        „Razwiedka

„Rzawiedka” to ulubione określenie agenta wpływu, red. S.Michalkiewicza.

Jest więcej niż pewne, że wywiad rosyjski działa w Polsce, na podobnej zasadzie jak inne wywiady i podobnie jest w innych państwach. Jednak współczesna „razwiedka” w Polsce jest już całkowicie made in USA i made in UE w różnej, zmiennej konfiguracji. Najgorsze jest jednak to, że zarówno made in USA, jak i made in UE jest w istocie made in spod znaku gwiazdy Dawida żydowskiej światowej finansjery.

  

                                  Kwestia żydowska

Żydostwo jest dzisiaj przerażone sytuacją kryzysową światowej gospodarki (pamiętajmy: za ten kryzys odpowiedzialność spada wyłącznie na światową finansjerę żydowską), która może spowodować – to jest bardzo prawdopodobne -, upadek gospodarczy i polityczny USA, a w następnej kolejności UE.

Problem z żydostwem odgrywa dzisiaj w polityce światowej na tyle istotną rolę, że w 2006r. prezydent W.Putin zaproponował premierowi Izraela przeniesienie państwa Izrael na terytorium Rosji. Jako ciekawostkę można odnotować fakt, że mimo krytyki w powszechnych żydo-mediach ostatnich wyborów w Rosji, że są zmanipulowane, jedynie Izrael uznał je oficjalnie za koszerne, czyli uczciwe, dobre – może właśnie w ramach wdzięczności za propozycje W.Putina?

Identyczną propozycję, przeniesienia państwa Izrael na ziemie dawnego NRD i na nasze Ziemie Zachodnie złożyła Izraelowi UE w trakcie wspólnych obrad parlamentów NRF-Izrael i RP-Izrael.

Żydzi mogą teraz wybierać albo propozycję rosyjska, albo europejską. Zważywszy na fakt, że dokonali oni (ich światowa finansjera) zniszczenia gospodarki USA i aktualnie niszczą gospodarkę UE, najrozsądniejszą, zatem dla nich wydaje się być propozycja rosyjska, a więc państwa, które umacnia swoja pozycję polityczną i gospodarczą. Zobaczymy, czyją propozycję, mimo oczywistych sentymentów do Europy – do Polski, Żydzi wybiorą?

 

                                        Podsumowanie

 Z powyższych rozważań wynik, że polityka polska, a więc Państwo Polskie jest całkowicie podporządkowane światowym interesom USA, UE oraz Watykanu, czyli KK, którego reprezentacją jest Episkopat Polski.

Wszystkie te trzy siły oraz wspierające je media „od Michnika do Ryzyka” są wrogie interesom polskiego narodu i jego państwa. Oczywiście wielu Polaków daje się zwieść „katolicko-patriotycznej” indoktrynacji mediów o.T.Rydzyka – Michnika w sutannie.

Zatem, polska polityka narodowa nie może być poddana dyktatowi USA i UE i nie może być uległa wobec judeochrześcijańskiej indoktrynacji Watykanu.

Symbolem polityki polskiego narodu i jego państwa nie może być także katolicki krzyż umiejętnie wykorzystywany przez tzw. katolickie partie, które pod hasłami obrony katolickich wartości przemycają liberalne treści ekonomiczne i polityczne, bo poczciwy, ale politycznie nieświadomy Polak-katolik kupi je na pniu.

Polska polityka musi być suwerenna, realizowana z myślą o polskim narodzie i dla jego dobra, ale żeby taką być mogła musi być nacjonalistyczna.

 

images

Zamiast banków, handlu, przemysłu, armii, samoorganizacji narodu, krucjata różańcowa i wytrwała modlitwa – taką drogę odnowy RP podpowiada się dzisiaj Polakom.

 

tekst z 16.01.2012

Dariusz Kosiur         -  http://wiernipolsce1.wordpress.com/


 

 

 

KOMENTARZE

 • @
  Można się zgodzić poza stwierdzeniem, że polska polityka ma być nacjonalistyczna. To błąd prowadzący w ślepy zaułek.

  Powinna opierać się na idei cywilizacyjnej.
  Dobrze, że autor zaznaczył, iż nie można utożsamiać chrześcijańskiej idei współżycia z doktryną KRK. Może powinno to być bardziej wyraźne.
 • Obawiam się że Pana tok myślenia jest chyba za daleko idącym uogólnieniem...
  To że na nauki Jezusa Chrystusa ktoś nałożył politykę, to nie ulega wątpliwości, bo nawet ci "skrupulatni" badacze Biblii (zwani Świadkami Jehowy) są podobno sektą masońską. Co zresztą by się potwierdzało po ostatnich ich próbach gloryfikacji NWO. To, że Kościół RK także nie jest wolny od (niestety) od poilityki, to też już też wiadomo.
  Ale nie wylewajmy dziecka kąpielą. Bo co nam zostanie gdy zniszczymy w Polsce Święty Apostolski Kościół Powszechny? Swaroże?
  To po co Pan Bóg wysłał nam tu na Ziemię swojego Syna (co potwierdzają już zgodnie naukowcy wielu branż), żebyśmy na powrót wracali do pogaństwa? To że nasza Wiara została zniszczona nie znaczy że mamy ją dobić.
  Jak Pan chce ratować Polskę bez Pana Boga?
  Czy sądzi Pan że sami sobie poradzimy z tą potężną satanistyczną machiną która nas niszczy z każdej strony?
 • Oddzielmy Wiarę od ludzi którzy ją niszczą...
  Jak wiemy nawet wśród Apostołów był Judasz. Kościół RK, jak pokazuje historia i widzimy obecnie, pełny jest takich Judaszów, ale czy przez to mamy odrzucic naszą Wiarę. Przecież ci Judasze tylko na to czekają, oni właśnie po to tam są i swoją pracą (jak to teraz modnie nazywa się posługę kapłańską, niesienie Słowa Bożego) nam w tym pomagają.
  Zachęcam zatem do ponowienia swoich przemyśleń na ten temat i czy czasami Pan także nie współpracuje z tymi Judaszami na rzecz zniszczenia Świętego Apostolskiego Kościoła Powszechnego w Polsce i naszej Polaków Wiary.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:43:23
  Panie Krzysztofie,
  nie sądzę, żeby dążenie do wykreowania idei cywilizacyjnej (zwłaszcza, że ma to być Cywilizacja Polska) i dążenie do zaszczepienia jej narodowi nie było swego rodzaju specyficznym nacjonalizmem, a nawet utopijnym mesjanizmem - utopijnym dlatego, że zanim taka idea CP okrzepnie w narodzie, on pierw zdąży zniknąć ze swoim państwem.

  Ja dość precyzyjnie określiłem przedmiot nacjonalizmu w ostatnim akapicie wstępu i niezależnie od tego, czy nazwiemy ten przedmiot nacjonalizmem, czy inaczej, jest to jedyne racjonalne podejście do kwestii obrony narodu i państwa.
 • @Rzeczpospolita 18:45:27
  Cywilizacja nie opiera się na narodzie a na wartościach.
  Właściwie - to można twierdzić, że cywilizacja kreuje naród.
  Polak to przecież w I RP był i Litwinem, i Rusinem, i Prusem.
  Podobnie jak obecnie Polakiem jest Kaszub i Ślązak, czy Mazowszanin.

  KRK dąży do wytworzenia "narodu katolickiego". Jeśli tak rozumieć narodowość - to tak może być.
  Ale dlatego wolę pisać o Cywilizacji Słowiańskiej - docelowo.

  Nie uważam, aby można się było opierać na nacjonalizmie etnicznym (plemiennym). To błędna droga.
  Dmowski pisał, że jest Polakiem i ma z tego powodu polskie obowiązki".
  Mam dla niego wiele szacunku, ale moim zdaniem "wykonuję polskie obowiązki oparte na wspólnie uznanych wartościach) i to czyni mnie Polakiem".

  Bo co zrobić z tymi, którzy od wielu pokoleń tu żyją i wykonują polskie obowiązki? Odrzucić - bo są z obcej krwi?

  We wstępie do którego się Pan odwołuje zauważa pan, że należy kierować się dobrem jednostki, grupy i całego Narodu.
  Czyli ma to być niesprzeczne - dobro jednostki ma być zgodne z dobrem całego Narodu.
  Zgoda.
  Ale jak to się ma w szerszym ujęciu?
  Moim zdaniem także dobro narodu nie powinno być sprzeczne z dobrem innych narodów.
  Bez tego zawsze będą się tworzyły konflikty.

  Zacząłem zbierać w całość przemyślenia z tym związane - mam nadzieję, że uda mi się jasno przedstawić tok rozumowania prowadzący do ukształtowania takich zależności.
 • @Jan Paweł 16:45:59
  "Rola Kościoła Katolickiego w Polsce

  Chcę na wstępie mocno podkreślić, że krytyczna ocena polityki KK nie oznacza zanegowania uniwersalistycznych treści katolicyzmu i samej religii katolickiej. Polityka nacjonalistyczna szanuje, bowiem przywiązanie narodu do tradycji katolickiej."

  Tak napisałem w pierwszym akapicie tej części artykułu. Piszę to bardzo często i często dodaję, że: nie piszę o Bogu, o wierzeniach, o obrzędach. Piszę wyłącznie o polityce (pomijam już nawet fakt, że religia służyła i służy polityce) i o roli hierarchii KK w życiu narodu i o polityce tejże hierarchii.

  * * *
  Całkowicie poza tematem artykułu

  Napisał Pan:
  "To po co Pan Bóg wysłał nam tu na Ziemię swojego Syna (co potwierdzają już zgodnie naukowcy wielu branż), żebyśmy na powrót wracali do pogaństwa?"

  Żaden i nigdy naukowiec nie stwierdził, że Bóg zesłał swego syna (chyba, że był to uczony teolog). Po pierwsze nikt nie jest w stanie stwierdzić, ani zaprzeczyć, że Bóg istnieje - jest to wyłącznie kwestia wiary, czyli dogmat przyjęty bez dowodu. (Podobnie jest z wieczną materią u ateistów - to także dogmat, czyli brak dowodów.)
  Tym samym nie można stwierdzić, że Jezus był synem Boga - to zresztą także jest kolejny dogmat.

  Co do pogaństwa.
  Na podstawie czego, jakich kryteriów uznaje Pan wierzenia przedchrześcijańskie za gorsze, mniej wartościowe od chrześcijaństwa i stosuje wobec nich nacechowany pejoratywnie termin: pogaństwo?

  Historia słowiańskich wierzeń trwała kilka tysiącleci. Wypleniono je całkowicie i zniszczono świątynie dopiero w XV w. budując w ich miejsce kościoły - nawet dzisiaj pamiątki materialne wiary Słowian są niszczone.
  Chrześcijaństwo w Polsce upowszechniło się dopiero na przełomie XV i XVI wieku, ma więc ono zaledwie 500 lat. Poza tym nie jest to nasza rodzima religia, a przywleczona przez Żydów znad Jordanu.

  I rzecz, która winna Pana zastanowić.
  Słowianie byli w Europie ludem dominującym o potężnej organizacji, nawet starożytni Rzymianie nie podejmowali walki ze Słowianami. Pokonało Słowian dopiero chrześcijaństwo znad Jordanu, zresztą tak samo, jak starożytny Rzym.
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:46:15
  Nacjonalizm, ponieważ odnosi się do nacji, szanuje inne narody i państwa, dąży do pokojowej koegzystencji z nimi. Szanuje i uznaje prawa mniejszości narodowych żyjących w obrębie państwa, ale pod warunkiem, że mniejszości te nie uzurpują sobie prawa do przejmowania kontroli i władzy nad rdzennym narodem i nie dążą do jego eliminacji w jakiejkolwiek sferze funkcjonowania organizmu państwowego.

  Nacjonalizm może niekiedy przybierać niebezpieczną, zwyrodniałą formę – tak w historii się zdarzało – i może uznać wyższość własnej nacji i własnej organizacji państwowej nad każdą inną. Mamy wtedy do czynienia z szowinizmem. Szowinizm jest jednak zaprzeczeniem nacjonalizmu, nie posiada żadnego prawa, ani racjonalnego uzasadnienia dla własnego istnienia.
 • ---- watykanski kościół katolicki - JEST !! każdym z tych 12
  http://www.wykop.pl/link/1461371/12-pasozytow-ktore-przejmuja-kontrole-nad-zywicielem/najnowsze/
 • @Rzeczpospolita 20:01:01
  Polecam artykuł w którym można przeczytac o tym jak naukowcy (m.in z dziedziny medycyny sądowej) potwierdzili blblijne zapisy dotyczące Męki Pańskiej'
  http://marucha.wordpress.com/2012/04/06/oblicze-zbawiciela/
  Może tylko tyle na ten temat.
  Natomiast Słowianie podobno przed Chrystusem zyli juz zgodnie z Jego Naukami, więc stosunkowo łatwo przyswoili sobie Chrześcijaństwo.
  Czy Jezus Chrystus nauczał by Ewangelię nieśc na mieczach?
  Jeszcze raz zachęcam do oddzielenia Wiary od ludzi, nieraz zwykłych łachudrów, zbrodniarzy itd. przykładem niech będzie Marcin Luter który podobno mając na sumieniu parę zabójstw (i innych łajdactw) schronił się w kalsztorze, ale że nie za bardzo mu się podobało życie bez grzechu, więc wymyślił sobie ten swój protestantyzm i pociągnął za nim takich jak on.
  Wiadomo, że czasami za sutannami pochowali się zwykłe łachudry, dla których najwazniejsza jest skarbonka kościelna, ale to nie jest powód do ataków na cały Kościół.
 • @Jan Paweł 22:37:54
  Janie Pawle ! szanuję Twoją wiarę -W, w- ŚWIĘTE TWOJE PRAWO !!
  Ps. uwierz mi !! jesteśmy rozliczani indywidualnie !!! TYLKO !!!

  mam milion dowodów i powodów -aby uznać KK - jako instytucję SZATANA - podchodzę do tematu racjonalnie i irracjonalnie
 • @Jan Paweł 22:37:54
  Nikt nie kwestionuje istnienia Jezusa, jego procesu i tortur.

  Biblię przetłumaczyli Lutrowi Żydzi, zresztą stała się ona podstawą dla niemieckiego języka literackiego. Podobno na łożu śmieci Luter nawrócił się na katolicyzm.

  Polecam "Monachomachię" arcybiskupa I.Krasickiego
 • @Rzeczpospolita 20:26:49
  Takie ujęcie jest dla mnie akceptowalne - jest w tym jednak pewien haczyk:
  Wymaga bliższego wyjaśniania.
  W efekcie bardzo łatwo pod hasła nacjonalistyczne podciągnąć szowinizm.

  Niech pan zauważy, że Dmowski miał bardzo wyważone poglądy. Polski nacjonalizm nigdy nie przekroczył dopuszczalnych granic w relacjach z innymi nacjami. Ale i wtedy i obecnie - pojawiają się tendencje tego rodzaju. Jest już niebezpieczne to, że ND zwalcza ruch związany z Piłsudskim i to bardzo często z użyciem fałszywych argumentów, a równie często bez argumentów - na zasadzie nieuzasadnionej nienawiści.

  Uważam, że nadanie łagodnego charakteru polskiemu nacjonalizmowi wynika z głęboko zakorzenionych w Polakach wartościach kształtowanych przez cywilizacyjną ideę współżycia. Określam to jako Cywilizacja Polska.
  I proszę zauważyć, że to KRK podsyca narodowe tendencje, co może, przy judaizacji , prowadzić do narodowej ksenofobii.

  Sprawa jest do delikatnego wyważenia - odnośnie roli KRK w Polsce - jesteśmy bliskiego zdania.

  Jednak potrzeba symbolu zmian i to takiego, który nie będzie mógł być zakwestionowany przez KRK; bo ma Pan przykład Jana Pawła, który też (z innej strony) nie może sobie poradzić z e stosunkiem do Kościoła.

  Jak odrzucić Kościół hierarchiczny a zachować wartości na jakich budowana była wspólnota Kościoła? I do tego nie doprowadzić do istotnych podziałów w narodzie?

  Moim zdaniem - Intronizacja dokonana w trybie świeckim, czyli bez udziału KRK, na zasadzie - nic KRK do tego, kogo Polacy wybierają sobie za króla.
  Takie usytuowanie pozwoli świeckim na ocenę hierarchów w porównaniu z wartościami Ewangelii. Czyli nie oni osądzają, a są osądzani.
  Wartości Ewangelii - to przecież te same, które leżą u podstaw Słowiańszczyzny; zdegenerowane w KRK.
  Z kolei takie ujęcie pozwala na współudział wszystkich wartościowych ludzi Kościoła we wspólnym dziele przebudowy; nie oddziela ich od reszty społeczeństwa.

  Wyjaśniam obszernie, bo wiem, że to nas różni. Jeśli pójdziemy razem - podstawy staną się silne i szybko można będzie dokonać zmian.
  Natomiast dla mniej zorientowanych - ważny jest symbol, bo on wskazuje kierunek zmian i to, że nie jest związany z "wodzem" a każdy może sam dokonywać porównań.

  Z kolei, że Chrystus nie żyje między nami w ciele fizycznym.
  To zaleta, gdyż każdy człowiek, chodzący ideał, zawsze będzie opluty i znieważony. Wskazana zaś sytuacja pozwala na tym aby koncentrować się na przemianach, a nie na osobie.

  Natomiast - tu nie ma żadnych odniesień do wiary, dogmatów itd. Chodzi o czysty pragmatyzm postępowania. Ważne jednak, aby hierarchia KRK nie miała możliwości sterowania "w imieniu".
 • @Rzeczpospolita 20:26:49
  Nie wylewajmy dziecka z kąpielą, 10 przykazań jest potrzebne w życiu codziennym zwykłych Polaków.

  Ważniejsza od nacjonalizmu jest złożenie w Polsce rozbitej na kawałeczki demokracji, aby mogła zacząć wreszcie istnieć.

  Lecz ważne, do podwyższenia kultury demokracji w Polsce jest potrzebny codziennie, jeszcze drugi system (12) dokładnie zsynchronizowany z czasoprzestrzenią. Rezonans czasowy jak wyrównanie poziomu ciśnienia jest koniecznie potrzebny do płynnego przenoszenia człowieka do wyższej kultury.

  Zbyt gwałtowne przeniesienie ludzi do dobrobytu jest niebezpieczne jak w Katarze (ZEA) 25% obywateli choruje na cukrzycę:)
  http://m.neon24.pl/f88297ebfc42ec4e16b2fa36148c6ca4,2,0.jpg
  Jerzy Dobrowolski – Polska Demokracja Kwantowa
  http://nwsn.neon24.pl/post/116520,mozliwy-dobrobyt

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031