Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
592 posty 4054 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Żydo-reżimy Zachodu kontra Rosja

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czy USA (NATO) zaatakują Rosję?

 

Określenie „żydo-reżimy Zachodu” nie jest jednoznaczne politycznie i zawiera w sobie bardziej złożoną treść.
Główną linię polityczną Zachodu wyznaczają dwa państwa, USA i Wlk.Brytania (niektórzy publicyści podają odwrotną kolejność), a ujmując rzecz precyzyjnie: światowa żydowska finansjera, która w tych właśnie państwach ulokowała swoje główne ośrodki władzy finansowo-politycznej.
Skuteczne instalowanie żydo-reżimów w państwach Europy zachodniej rozpoczęło się w 1945r. (Niemcy, Austria) i trwało do 1986r. (data zamordowania premiera O.Palme). Szwecja była ostatnim krnąbrnym państwem (socjalistycznym), które nie chciało podporządkować się żydowskiemu kapitalizmowi.
Instalowanie żydo-reżimów umożliwiła II wojna światowa, która zakończyła się podziałem Europy na dwie strefy wpływów: strefa zachodnia – kontrolowana przez USA i Wlk.Brytanię (dla demokratycznego kamuflażu, także przez Francję), czyli przez międzynarodowe żydostwo () świata anglosaskiego i strefa wschodnia – kontrolowana przez ZSRR, w którym od lat 1930. do roku 1953 trwał proces eliminacji żydostwa z bezpośredniego wpływu na system władzy.

Tu warto zwrócić uwagę, że ZSRR zaledwie po 24 latach od zydo-bolszewickiej rewolty, mimo zbrodniczego żydowskiego terroru, zdobył się na ogromny wysiłek wojenny. To ZSRR musiał przyjąć na siebie główny ciężar wojny i zakończył ja zwycięstwem. Było to możliwe dzięki gospodarczej efektywności ZSRR – i chyba nikt myślący temu nie zaprzeczy (?).
Apologeci wyższości żydowskiego kapitalizmu nad komunizmem (socjalizmem) winni o tym pamiętać i wyciągnąć wniosek, że efektywność gospodarcza nie jest zdeterminowana czynnikiem własności kapitału (np. prywatna własność systemu finansowego jest czynnikiem niszczącym gospodarkę państwa).

Między tymi strefami, blokami, od 1945r. trwała tzw. zimna wojna. Przez pierwsze dwa lata od zakończenia II w. światowej Zachód nosił się z zamiarem zaatakowania ZSRR – główną siłą uderzeniową miała być ponownie armia niemiecka. Ostatecznie zaniechano ataku, głównie z powodu braku bomb atomowych (pierwszą doświadczalnie zdetonowano, dwie zrzucono na Japonię), a ZSRR był już bliski uzyskania własnej bomby atomowej.
Układ poczdamski sankcjonujący podział Europy na strefy wpływów zawarty został na 50 lat. Dotrwał do 1989r. przy pomocy własnej agentury, rekrutującej się głównie z żydowskiej mniejszości, czyli z V żydowskiej kolumny w państwach bloku wschodniego i podstępnego szantażu ekonomicznego (wstrzymanie kredytów blokujące ukończenie inwestycji – głównie w Polsce) oraz inspirowanej w Polsce rewolty Solidarności wspieranej przez Kościół, doprowadził do likwidacji bloku wschodniego.
Widzimy więc, że zawieranie z MŻ (Zachodem) jakichkolwiek pokojowych porozumień ma sens jedynie wtedy, gdy ich przestrzeganie może wymusić siła militarna i polityczna. Jeśli jedna z tych sił ulegnie destrukcji MŻ natychmiast złamie porozumienie dążąc do poszerzenia własnej strefy wpływów (siła polityczna – władza w bloku wschodnim – uległa działaniom agentury ).

Powyższy wniosek winni rozważyć ci patriotyczni politycy i publicyści, którzy zgadzają się na polityczną niezależność RP, ale widzą ją wolną od strategicznych sojuszy zarówno z USA, jak i z Rosją – (?). Niestety, nie jest to możliwe. Polska nie dysponuje ani siłą polityczną (w tym także gospodarczą), ani siłą militarną – i długo jeszcze nie będzie nimi dysponowała. Zatem na sojusz strategiczny jesteśmy skazani. Należy tylko wybrać właściwego z punktu widzenia naszych interesów sojusznika.

W Rosji udało się powstrzymać demontaż państwa wraz z dojściem w 2000r. do władzy W.Putina. Od tego momentu obserwujemy wzrost politycznego napięcia miedzy Rosją a siłami (Zachodem). Pojawiają się w Rosji zamachy terrorystyczne, w tym na duchownych muzułmańskich – cel: radykalizacja nastrojów antypaństwowych i antyrosyjskich. Nasilają się działania wojenne w ramach II wojny czeczeńskiej, ma miejsce atak Gruzji na Rosję. Ostatnio żydo-rebelia na ukraińskim Majdanie, obalenie legalnej władzy i eliminacja wpływów Rosji na Ukrainie.

Powszechne żydo-media, zwłaszcza te w państwach byłego bloku wschodniego, w atakowaniu Rosji i prezydenta W.Putina nie przebierają w środkach. Prymitywizm tych ataków często przybiera formy groteskowe – żydowska mrówka za wszelką cenę chce kopnąć słonia, a on jej nie może dostrzec ku rozpaczy syjonistycznej hałastry. Użyteczni żydo-reżimowi idioci pełniący rolę autorytetów wieszczą, że Rosja rozpocznie wojnę w Europie wschodniej. Ciekawe, czy w związku z taką wizją żydo-reżim IIIRP bardziej obawia się utraty władzy, czy może jednak życia i nie koniecznie z rąk Rosjan.

Gen. Stanisław Koziej: Rosja, będąc w narożniku, może zaatakować Polskę

Gen. Stanisław Koziej: Rosja, będąc w narożniku, może zaatakować Polskę

 

                   MŻ (Zachód) kontra Rosja

Według powszechnych żydo-mediów Rosja ponosi odpowiedzialność za agresję na Ukrainę, czyli za zajęcie Krymu i za wspomaganie separatystów.
Faktycznie, Rosja zajęła Krym bez jednego wystrzału i w wyniku referendum – czy można nazwać to agresją? Porty Krymu mają dla Rosji, dla jej marynarki wojennej, znaczenie strategiczne i stratedzy winni to wiedzieć i umieć przewidzieć, że Krymu Rosja oddać (USA) nie zechce.
Prawdą jest, że Rosja udziela pomocy separatystom. Prawdą niepodważalną jest także fakt, że brutalną rebelię – kijowski Majdan – i obalenie legalnych władz Ukrainy przeprowadził (USA) czym chwalili się urzędnicy podając informację, ile milionów $ USA kosztowała ta rebelia. Zatem rzeczywistym agresorem są te same siły, które demontowały blok wschodni w latach 1980/90.

Ważniejsze są jednak odpowiedzi na pytania:
jak to jest możliwe, że armia 50 mln państwa nie jest w stanie poradzić sobie z dywizją (15-20 tys. ludzi) separatystów?
Można wnioskować, że gospodarka Ukrainy musi być zdezorganizowana i jest rozkradana. Likwidowana przez lata armia nie posiada zdolności bojowych (vide armie państw UE!).
Dlaczego USA nie dostarczą armii żydo-reżimu Ukrainy odpowiedniej ilości sprzętu i amunicji?
Może nie mają zaufania do ukraińskiej armii, która mogłaby przeciwstawić się żydo-banderowskiej władzy z nadania MŻ (USA) i totalnemu rozgrabianiu Ukrainy przez miejscowe żydostwo i już teraz przez MŻ (?). A być może dlatego, żeby konflikt trwał i rozprzestrzeniał się (jak w Syrii) w celu oczyszczenia Ukrainy z elementu słowiańskiego (?). A może sprawa jest bardziej prozaiczna: imperium MŻ (USA) trawi upadek i kurczą się rezerwy rzeczowe (?).
Dlaczego na Ukrainę nie wejdą siły NATO?
nie podejmie takiego ryzyka. Oznaczałoby to otwarty konflikt Zachód – Rosja.
Zadaniem głównym sił NATO w Europie, łącznie z armiami państw UE, jest zagwarantowanie trwania władzy żydo-reżimów. Ich siła bojowa jest daleko niewystarczająca do stawiania czoła Rosji (pomijam motywacje żołnierzy Zachodu, co ma wpływ na morale i bojowe zaangażowanie armii).
Konsekwencją takiego kroku mogłaby by być utrata państw byłego bloku wschodniego, więc nie zdecyduje się na użycie NATO w tej fazie konfliktu.

W każdym razie Rosyjska taktyka unikania otwartego konfliktu Rosja – Ukraina, ku wściekłości , przynosi spodziewane efekty: osłabia morale armii żydo-banderowskiej Ukrainy, trwająca destabilizacja ukraińskiej gospodarki działa na niekorzyść żydo-banderowskiej władzy i , rośnie niezadowolenie społeczne z żydo-rządów niszczących Ukrainę, rośnie niechęć do syjonistycznego Zachodu.

Można się natomiast spodziewać podobnych do ukraińskiego konfliktów na Łotwie, Litwie, w Estonii, a więc w państwach z mniejszościami rosyjskimi. Oczywiście inspiracja do konfliktów wyjdzie od , który w ten sposób będzie zmierzał do rozciągnięcia frontu walk i osłabiania Rosji. Jednak podjąłby w ten sposób podobne ryzyko utraty państw bałtyckich.
podjął grę, która nie może dla niego dobrze się skończyć.
W tym scenariuszu nie ma – na szczęście – miejsca dla Polski. Głównie dlatego, że nie ma u nas mniejszości rosyjskiej – ku utrapieniu wojowniczego żydo-reżimu IIIRP i .

ma poważny problem do rozwiązania: jak wciągnąć Rosję w otwarta wojnę, ale tak, żeby USA (NATO) nie były w niej stroną i żeby nie stracić Europy, przynajmniej jej zachodniej części. Na dłuższa metę obecna struktura polityczna Europy z UE kończącą się na Bugu będzie nie do utrzymania i to wie.

Europa dla MŻ to dzisiaj jego „być albo nie być”. Po nieodwracalnym upadku żydowskiego kapitalizmu w USA ustala w tajnych rozmowach z unijnym sanhedrynem warunki dotyczące „strefy wolnego handlu między USA i UE” – takiego eufemizmu używają powszechne żydo-media. Natomiast chodzi o:
pozbawienie wszelkiej ochrony pracowników korporacji USA w UE,
wypłacanie żydowskim korporacjom z USA działającym w UE kosztów ryzyka finansowego jakie mogą !!! ponieść w UE,
wypłacanie kosztów strat jeśli je poniosą działając na obszarze UE itp.

Chodzi o to, że UE, czyli podatkowa trzoda Europy, ma wziąć na hol upadające geszefty MŻ.

Gospodarka UE, choć znajduje się w lepszej kondycji od gospodarki USA, nie może się równać z dynamiką wzrostu gospodarczego Rosji. Wprowadzone przez rozpaczliwe sankcje wobec Rosji są bronią obosieczną, żydo-reżimy także na nich tracą, co przekłada się niejako automatycznie na wzrost nastrojów nacjonalistycznych – dla MŻ stanowią one śmiertelne zagrożenie, bo mogą zabić jego międzynarodowe geszefty i usunąć go jako czynnik degenerujący, z całego obszaru kultury, prawa i gospodarki.


Dariusz Kosiur

 

Który z żydo-reżimów Zachodu może pochwalić się podobną do rosyjskiej dynamiką wzrostu gospodarczego? A ona przekłada się wprost na poparcie dla polityki rosyjskich władz, czyli dla W.Putina.

 

https://wiernipolsce.wordpress.com/2014/07/13/13524/

 

PKB wzrósł z 195 miliardów dolarów w 1999 roku do 2113 mld dolarów  w roku 2013.

PKB per capita – wzrost z 1 320 dolarów do 14 800 dolarów.

Inflacja poszła z 36,5% do 6,5%.

Rezerwy złota wzrosły z 12,6 mld $ do 511 mld dolarów.

Dług publiczny zmalał z 78% PKB do 8% PKB.

Średnia miesięczna emerytura wzrosła z 499 rubli do 10 000 rubli.

Średnia miesięczna płaca wzrosła z 1 522 rubli do 29 940 rubli.

 

https://wiernipolsce1.wordpress.com/

KOMENTARZE

 • @aliali 17:52:07
  Milcz lobotomku. Gdyby to były normalne czasy dostałbyś za zdradę kule w ten swój pusty łeb.
 • @
  Ta walka "Żydo-reżimy Zachodu kontra Rosja" to nic innego jak klasyczna walka Zła z Dobrem. W przekładzie na nasze zmagania doczesne, jest to walka Synów Diabła (jak opisuje ich Nowy Testament) z Chrześcijanami (wyznawcami Chrystusa).

  I tu uwaga do Prof. Nathanel: ZSRR był w rękach Synów Diabła. Obecnie Synowie Diabła rządzą Zachodem. Tymczasem Putin jest Chrześcijaninem!

  https://www.youtube.com/watch?v=u3d_yxJhmjk.

  Synowie Diabła nie mogą tego znieść, wiją się jak piskorze, i grożą śmiercią.
 • @Prof. Nathanel 17:42:57
  I to jest wystarczający powód, żebyś był politycznym debilem?

  Możesz nim być, więcej, jesteś nim i dalej bądź, ale prywatnie. A z przestrzeni publicznej won z twoją często idiotyczną publicystyką megalomana.

  Nie używaj tytułu profesor, bo ośmieszasz w ten sposób naukę.
 • @Zdzich 18:09:05
  Panie Dzidek,
  jestem zbudowany pańskim komentarzem - na prawdę.

  Dziękuję.
 • @Prof. Nathanel 18:45:36
  I oto cała twoja elokwencja.
 • Równowaga muszi być zachowana.
  Słyszałem kiedyś,że Święty Mikołaj wchodzi kominem,a dobry żydek wylatuje kominem.
 • @partyzant 18:45:41
  Dzięki za zdjęcia z tabelami danych ekonomicznych - to argumenty jak uderzenie pięścią miedzy ślepia.
 • @gratisofficial 18:10:08
  Co za denny komentarz.
 • @misiek1 18:55:13
  Dobre.

  W czasach PRL znany był też taki żart (to może nie związane z tematem): kto to jest Dziadek Mróz pyta chłopczyk ojca. To brat św.Mikołaja tylko, że partyjniak.
 • @Prof. Nathanel 19:11:26
  Znasz powiedzenie: "przyganiał kocioł garnkowi" lub "nie czyń drugiemu co tobie nie miłe" itp. -?

  Tak oto twoja megalomania dorównuje twojej inteligencji (bystrości umysłu).
  Daj już sobie spokój z komentowaniem, bo za chwilę obnażysz nam całą swoją rynsztokową elokwencję.

  Żegnam profesora
 • @gratisofficial 19:12:37
  Czego pan się objadł i czego naczytał ? Toż to jakieś okrutne brednie, a z nimi się nie polemizuje.
 • @Rzeczpospolita
  " Polska nie dysponuje ani siłą polityczną (w tym także gospodarczą), ani siłą militarną – i długo jeszcze nie będzie nimi dysponowała. Zatem na sojusz strategiczny jesteśmy skazani. Należy tylko wybrać właściwego z punktu widzenia naszych interesów sojusznika."

  To chyba życzeniowe myślenie.
  Aby zawrzeć sojusz - muszą być partnerzy.
  Jakie partnerstwo można zaoferować Rosji?

  O ile z ogólnym wydźwiękiem notki można się zgodzić - to tu jest luka w rozumowaniu.

  Ja widzę możliwość współpracy na bazie idei - z perspektywą zysku w długim okresie.

  Jest opcja zawalenia się UE , ale też trzeba do tego być przygotowanym.

  Natomiast jedno jest pewne; sytuacja przerosła wyobrażenia - MŻ - jak to pan określił. Odpada Grecja, Turcja. Rosja wsparła silnie Noworosję - może się okazać, że nastąpi zapaść Kijowa.
  W Polsce będą nasilające się protesty.

  Już pisałem. Luty - może być okresem różnych perturbacji, a w marcu mogą pojawić się już wyraźne rysy. W zasadzie - Europa stoi otworem - jedynie brak sił Rosji i ich niechęć do sięgania w tę stronę, spowoduje, że UE będzie kisić się we własnym sosie.
 • O! Następna kolorowa rewolucja.
  W Hongkongu ludzie wyszli na ulicę, domagając się demokracji. Niosą żółte parasolki. Następna kolorowa rewolucja według jednego scenariusza MŻ. Strach przed zawaleniem się planu NWO popycha MŻ do chaotycznego działania na wszystkich frontach, a to dla nas oznacza, że popełniają coraz więcej błędów.
 • @partyzant 20:31:59
  Tak w Polsce ma być, jak w Hameryce: dwie partie główne PO i PiS i ewentualnie ich satelity, w razie braku możliwości stworzenia rządu. W związku z tym Polacy mają być skłóceni: jedni ortodoxy za PO inni ortodoxy za PiS, kilkanaście procent dla satelit, a reszta musi wybierać "lepsze zło" a najlepiej, żeby nie chodzili na wybory; wtedy wynik będzie pewniejszy jak się towarzycho samo wybierze.
  Działanie w tym wątku niektórych osób ma za zadanie skłócanie Polaków, podważanie faktów i zdarzeń historycznych.
 • "A może sprawa jest bardziej prozaiczna: imperium MŻ (USA) trawi upadek i kurczą się rezerwy rzeczowe (?)"
  Powyzsze zdanie jest kluczowe w tej bardzo trafnej analizie.
 • Odpowiedź na to można znaleźć bacznie śledząc minioną historię, w tym historie II wojny światowej
  jak również niektóre wydarzenia z tej wojny min. operację ardeńską , od której tj. 29 stycznia 2045 r. do chwili obecnej minęło równo 70 lat. Na zachodzie o tej rocznicy się nic nie mówi. Dlaczego ?

  Zimą 1944-45 faszystowskie Niemcy postanowiły rozprawić się z Zachodnim frontem : nanieść uderzenie silami 25 dywizji poprzez Ardeny na Antwerpię, rozgromić anglo-amerykańskie wojska w Belgii i Holandii i uwolnić siły Wermachtu do działań przeciwko ZSRR.

  Uderzenie nastąpiło 16 grudnia 1944 r. Niemcy z marszu przerwali front anglo-amerykański na szerokości 80 kilometrów. Cztery dywizje armii USA nie wytrzymały uderzenia i w panice wycofały się. 30 000 amerykańskich żołnierzy i oficerów dostało się do niemieckiej niewoli.

  I wtedy Anglosasi poprosili o pomoc Rosję, o czym się nigdzie nie pisze , chociaż powinno . 6 stycznia 1945 r. brytyjski premier Churchill zwrócił się do Stalina słowami : " ja będę bardzo wdzięczny , jeśli Wy możecie powiedzieć mi , czy możemy liczyć na Wasze mocne uderzenie na froncie Wisły lub gdzie indziej w ciągu stycznia 1945 r" prosił Churchill w piśmie.

  I Stalin nie opuścił sojuszników 12 stycznia 1945 r. Czerwona Armia przeszła do ataku na szerokim froncie od bałtyckiego morza do Karpat
  Głównodowodzący niemieckiej armii na zachodzie generał - feldmarszałek
  Rundšeude był zmuszony wycofać z Zachodniego frontu 6 czołgową armię SS, a dodatkowo jeszcze 16 dywizji i przegrupować je na wschodni front . Dzięki temu Anglosasi zaczęli osiągać na Zachodnim froncie powodzenie. Naturalnie o tym się nie pamięta ! Anglosasi mają krótką i wybiórczą pamięć - pamiętają jedynie o tym co im jest na rękę !

  źródło : http://svpressa.ru/war21/article/111201/
 • @partyzant 21:34:59
  Plucie na Rosję i straszenie Rosją jest w tej chwili jedynym programem politycznym i ekonomicznym partii z prawa i z lewa; nic innego nie mają do zaoferowania, dlatego straszą wojną, każą nienawidzić Putina, kochać ukropów. Wszystko, aby oderwać uwagę Polaków od faktu rozpadu Państwa Polskiego!
 • @detektywmjarzynski 21:48:00
  Taka prawda!
 • @gratisofficial 22:35:33
  http://cs7001.vk.me/c540102/v540102131/29437/N7tnVhmq8mQ.jpg
 • @partyzant 22:48:11
  Jeśli talbot szczerze zmienił poglądy na stronę dobra i prawdy, to tylko należy mu pogratulować. Ciężko jest przyznać się do swoich błędów; ukropy tego nie potrafią, Polacy, z bólem, jednak, jak najbardziej! Plus. plus, plus dla talbota.
 • @partyzant 23:14:57
  Zawsze trzeba dać szansę każdemu aby miał czas na przemyślenia.
  Ponoć tylko krowa nie zmienia poglądów...
  A czuj czuwaj zawsze.
  Dobrej Nocy:)
  http://cs624222.vk.me/v624222518/1c577/-uu10vNE3B0.jpg
 • @night rat 23:43:43
  Z jakiej planety klikasz?
 • @night rat 23:43:43
  Przepuszczanie Żydów przez komin to jest zło!
  Natomiast inne Twoje przemyślenia: jesteś psychologiem internetowym na odległość, że twierdzisz "dowód niezłych zaburzeń"?
  Każda fobia, także i Twoja rusofobia jest zaburzeniem. A przesada w tej fobii to już jest faszyzm, nazizm, więc nie przesadzaj.
 • @staszek kieliszek 23:50:25
  Niestety, klika z planety Ziemia! To zielony ludzik, który przy każdej okazji wspomina o zielonych ludzikach. Chce zwrócić na siebie uwagę, kosmita zakompleksiony:)
 • @lorenco 22:11:52
  Syjonistyczni imperatorzy i ich ideolodzy / min. Zbigniew Brzeziński / w pewnym momencie zdali sobie sprawę, iż Rosji nie da się pokonać w bezpośredniej walce stąd kolejne ich projekty : plan Allena Dullesa /szef CIA 1953 – 61/ oraz tzw. projekt harwardzki i tzw. projekt houstoński zmierzający do rozwalenia Rosji od wewnątrz i na zewnątrz poprzez wojnę informacyjną /dywersje ideologiczną/.

  źródło : https://prawda2.info/viewtopic.php?t=23135

  Dzięki Bogu, a także dzięki śp. generałowi Konstantemu Pietrowowi - twórcy Koncepcji Bezpieczeństwa / К.О.Б /, ale również dzięki prezydentowi Władymirowi Putinowi , Rosjanie osiągnęli w krótkim czasie niesamowity postęp w zakresie prowadzenia współczesnej wojny informacyjnej /dywersji ideologicznej/ , co obecnie widzimy na każdym kroku . Zachód cały czas szczeka , a Rosja tylko czasami ugryzie, ale wówczas do bólu /Krym/.
 • @detektywmjarzynski 00:05:36
  Takie stare dziady jak Brzeziński czy McKain, powinni być skierowani do ośrodków dla starców - weteranów, niechby tam sobie oglądali filmy wojenne na okrągło. Tacy ludzie jak ci dwaj, którym kostucha już w oczy zaczyna spoglądać, mogą chcieć zabrać cały świat ze sobą do grobu.
 • Szanowny Autor, @Pope Nimrod 20:18:18 i Inni Dociekliwi Samodzielnie Myślący
  Gratuluje Autorowi bardzo dobrego wielowątkowego i jasno udokumentowanego tekstu. Wściekłość udających katolików koczowników jest najlepszym docenieniem tekstu.

  Panu @Pope Nimrod 20:18:18 dziękuję za przeniesienie moich kilku komentarzy z ciekawej informacji na blogu zbigniew1108 ( z tym, że ostatni koment należy czytać w kontekście odniesienia na tamtym blogu).
  Tutaj one nawet bardziej korespondują z tekstem Szanownego Autora.

  Jakoś po tej wstawce komentatorzy którzy piszą co wiedzą, a raczej co im kazano, ale niewiele wiedzą, wynieśli się z dyskusji.

  Uzupełnienie danych przez Innych Dociekliwych i Samodzielnie Myślących dało w sumie efekt miażdżąco - wymiatający, dla dorobkiewiczów internetowych.

  Pozdrawiam Dociekliwych Samodzielnie Myślących Komentatorów i Czytelników.
 • @partyzant 09:37:05
  W uzupełnieniu do bardzo treściwej treści tekstu i komentarzy przypominam tekst sprzed roku Inkwizytora, Roberta Grunholza i MatkiPolki, który bardzo pasuje tutaj, chociaż jest nieco przydługi ( za co admina i Autora przepraszam) ale wart zamieszczenia.

  KAPITAŁ MARZYCIELSKI
  Uaktualnienia i uzupełnienia danych na poniższym linku w dalszej treści:
  http://www.psz.pl/tekst-29408/Natalia-Olszanecka-Ostatnia-deska-ratunku-czyli-polityka-prorodzinna-w-Rosji

  Za drugie dziecko w Rosji wypłaca się od pięciu lat tzw. kapitał macierzyński w wysokości, po przeliczeniu, około 42 tys. złotych. Rosjanie otrzymane pieniądze wykorzystują na kupno mieszkań czy budowę domów. Kapitał macierzyński można również wykorzystywać na opłacenie nauki dzieci a nawet dla podwyższenia emerytury matki.

  Za urodzenie trzeciego dziecka Rosjanka otrzymuje co miesiąc kwotę od 700 do 1000 złotych. Państwo wypłaca pieniądze do chwili ukończenia przez dziecko trzech lat.

  Tzw “odpusk w Dekret” oznacza, że ciężarna, pracująca kobieta, od 7 miesiąca ciąży może zawiesić swoją aktywność zawodową. Za okres od 7 miesiąca ciąży do 140 dni po urodzeniu dziecka wyliczana jest jej procentowo średnia krajowa zapłata [autor tej informacji, Inkwizytor, podaje iż jego rodzina otrzymała 3600 zł, oprócz „becikowego”] . Wypłaca to pracodawca, a potem rząd zwraca mu te pieniądze.

  Kobieta do 3 lat po urodzeniu dziecka jeżeli nie chce, nie pracuje, potem pracodawca musi ja przyjąć na to samo miejsce pracy.
  Becikowe w Rosji wynosi 3000 zł, w Polsce 1000 zł.

  Niepełnosprawne dziecko otrzymuje 1500 złotych miesięcznie, a matka która nie pracuje, gdyż się nim opiekuj – 1200 zł. Dziecko takie dostaje pampersy od ukończenia 1.5 roku życia (w Polsce od 3 lat), ale nie jest to warunek sine qua non. Jeżeli potrzeba ich wcześniej, to rodzic je dostaje. Pampersy polskiej marki Seni kosztują w Rosji 300 rubli za paczkę, kagiebista Putin daje je za darmo.

  Rodzina z trójką lub więcej dzieci, gdy matka nie pracuje i siedzi w domu, otrzymuje socjal w wysokości 2400 zł.
  Jeśli dziecko jest inwalidą dostaje 1000 zł pomocy miesięcznie.
  VAT na artykuły dziecięce to 3% (w Polsce 23%).
  Zniżka za czynsz i media dla rodzin wielodzietnych to 30%. W Polsce?…

  Dzieci z rodzin wielodzietnych mają darmowe przedszkole, a w szkole dostają darmowe obiady i podręczniki szkolne, wolny wstęp do muzeów, teatrów itd. ponadto w sierpniu dodatkowo 500 zł na wyprawkę szkolną. Trzecie dziecko w rodzinie jest przyjmowane do przedszkola bez kolejki i nie płaci nic. Za pierwsze dziecko w przedszkolu płaci się najwyżej 90 zł miesięcznie, za drugie 70 zł – i to w Moskwie, która jest miastem drogim. Proszę porównać ceny państwowych przedszkoli w Warszawie.

  Dziecko do 3-go roku życia ma darmowe leki w aptece.
  Jeden z rodziców i każde dziecko do 16 lat ma darmowe przejazdy komunikacją miejską i krajową.
  Jak informuje portal kresy.pl, każda kobieta, która urodziła lub adoptowała drugie lub kolejne dziecko ma prawo do otrzymania jednorazowej pomocy materialnej.

  Każda wieloosobowa rodzina (3 i więcej dzieci) ma prawo do kawałka ziemi budowlanej oraz 8000 rubli miesięcznej zapomogi.
  Kredyt na zakup mieszkania dla młodych małżeństw (poniżej 35 lat) udziela się bez procentów. Spłaca je państwo.
  Dzieci z rodzin wielodzietnych korzystają codziennie z “małocznej kuchni” (do 7 lat, a gdy jest mniej dzieci, to do 3 lat ). Dostają mleko, kefir, kaszkę mleczną, serek. Dziennie to koszt około 6 – 7 zł. Miesięcznie łatwo policzyć ile rodzina oszczędza.

  Za sowieckich czasów Rosjanie otrzymywali mieszkania w komunałkach, 5-piętrowych, tzw. chruszczówkach. Od listopada 2012 do końca marca 2013 można je było prywatyzować, tylko trzeba było trochę nastać się w kolejkach w ubiegłym roku – ale Putin przedłużył procedurę chyba do roku 2015 z uwagi na duże zainteresowanie, czemu się nie ma co dziwić, bo koszt takiego mieszkania to całe 1000 rubli, podczas gdy np. mieszkanie 2-pokojowe ( 45 m2 ) może kosztować 6-7 mln rubli.

  Z początkiem 2014 roku Putin jeszcze bardziej poszerzył pomoc dla wielodzietnych rodzin. Lażda taka rodzina dostaje za darmo od ichniego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej urządzenia AGD, jak pralka, lodówka, kuchenka a nawet telewizor. Są to rzeczy całkiem nowe, ze sklepu, oczywiście nie te najdroższe. Na dodatek to pracownicy rosyjskiego MOPSu sami dzwonią do takich rodzin i proponują sprzęt AGD. Nie trzeba stać w kolejkach, wypełniać bumażek itp.

  Rosja przełamała negatywny trend przyrostu ludności. W tym roku urodzi się o 26 000 więcej dzieci, niż w roku ubiegłym.
  W Rosji zakazana jest adopcja dzieci za granicę do krajów, w których legalne są „małżeństwa” między sodomitami, co wynika z bardzo konkretnych doświadczeń. Znanych bowiem jest wiele przypadków wykorzystywania takich dzieci przez pedofilów, z których większość rekrutuje się ze środowisk homoseksualnych.

  Podatki w Rosji są jedne z najniższych na świecie:
  http://polish.ruvr.ru/2012_09_26/Rosja-niskie-podatki
  Liniowy podatek dochodowy wynosi 13%.

  Porównajmy Unię Europejską i Polskę
  http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/Biuletyn_RPO_Materialy_nr_67_-_Polityka_rodzinna_w_krajach_Unii_Europejskiej_-_wnioski_dla_Polski.pdf

  Albo, zamiast czytać, rozejrzyjmy się wokół siebie… Na przykład popatrzmy na rodziny, którym odebrano dzieci, gdyż były „zbyt biedne” – po czym dzieci przekazano rodzinom zastępczym wraz z sowitymi dodatkami pieniężnymi, niekiedy dwukrotnie przewyższającymi kwotę, jaka mogła by być przekazana rodzinom biologicznym, ratując ich egzystencję.
  Lepiej rozbić rodzinę – niż jej pomóc…
  * * *
  Powyższy artykuł nigdy by nie powstał bez współpracy i materiałów nadsyłanych przez stałych gości gajówki:
  Inkwizytor
  Robert Grunholz
  MatkaPolka
  Serdecznie im za to dziękuje gajowy Marucha, który sklecił wszystko w jedną całość.

  Pozdrawiam Dociekliwych, Samodzielnie Myślących, Autora, Komentatorów i Czytelników, ponieważ „UMYSŁ JEST JAK SPADOCHRON, NIE DZIAŁA JEŚLI NIE JEST OTWARTY”
 • @partyzant 16:32:35
  Sto lat temu takze rozwój gospodarki rosyjskiej przeszkadzał żydomasonerii europejskiej. Reformy premiera Piotra Stołypina unowocześniały gospodarke Rosji, wydobywajac ja z syndromu eksploatacji surowcowej, i stwarzały konkurencję dla pozycji hegemonistycznej ówczesnych mocarstw światowych.
  Z tego powodu Żyd Bagrow dokonał skutecznego zamachu na życie Stołypina w 1911 r.

  A kto i kiedy dokona zamachu na życie W. Putina?
 • @ Autor - stan wojenny i Katyń w PRL, Smoleńsk
  "Układ poczdamski sankcjonujący podział Europy na strefy wpływów zawarty został na 50 lat. Dotrwał do 1989r. MŻ przy pomocy własnej agentury, rekrutującej się głównie z żydowskiej mniejszości, czyli z V żydowskiej kolumny w państwach bloku wschodniego i podstępnego szantażu ekonomicznego (wstrzymanie kredytów blokujące ukończenie inwestycji – głównie w Polsce) oraz inspirowanej w Polsce rewolty Solidarności wspieranej przez Kościół, doprowadził do likwidacji bloku wschodniego."

  Szanowny Panie,

  Bardzo dziękuję za ten wpis. Daję 5*
  W związku z przytoczonym przeze mnie cytatem z Pańskiego wpisu, chciałbym zapytać jak Pan ocenia w świetle tego cytatu wprowadzenie w Polsce stanu wojennego? Jaki jest Pana zdaniem powód utrzymywania w tajemnicy przez władze PRL Zbrodni Katyńskiej? Czy 10.04.10 był również planowany jako element gry MŻ?

  Szczęść Boże!
 • @lazarus 15:32:52
  "A kto i kiedy dokona zamachu na życie W. Putina?"

  Mam wrażenie, że jeśliby do tego doszło, to mielibyśmy Libię na wschodzie... oczywiście tę po upadku Kadafiego :-/ Ale jest również możliwość, że generałowie FSB mają co najmniej kilku ludzi w rezerwie, tylko nie wiadomo jakich.

  Ukłony
 • @lazarus 15:32:52
  Poruszył Pan bardzo ciekawy wątek historii.

  Z historii ekonomii wiadomo, że przed I wojną światową w klasyfikacji potęg gospodarczych Niemcy wyprzedziły Wlk.Brytanię i konkurowały z USA o pierwsze miejsce. Na trzecią pozycję zaczęła wychodzić Rosja.
  Oto odpowiedź na pytanie o przyczyny i sprawstwo I wojny światowej i żydo-bolszewickiej rewolucji w Rosji.

  Po zakończeniu I w. światowej 40% światowej wymiany towarowej zaczęto rozliczać w $ USA, korzyści odnosili prywatni właściciele FED - FED został przejęty przez Żydów w grudniu 1913r. W tym samym roku w żydowskich kręgach bankierskich pojawił się pomysł stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy - USE (zrealizowany 40 lat później jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali, potem EWG i w końcu UE).
  Zaczynem dla USE miała być Liga Narodów powołana traktatem wersalskim w 1919r. z inicjatywy prezydenta USA, W.Wilsona, tego samego, który 6 lat wcześniej podpisał ustawę prywatyzującą FED, czyli centralny bank USA.
  Funkcje kierownicze Ligi Narodów należały do Żydów.
 • @Jasiek 19:03:57
  Stan wojenny z 13.12.1981

  Istniało niebezpieczeństwo, że żydostwo utraci władzę w Solidarności i demontaż bloku wschodniego nie będzie możliwy pod żydowską kontrolą.

  Stan wojenny z 13 grudnia 1981r. umożliwił ukonstytuowanie się w 1989r. żydo-systemu władzy, tzw. III RP. Powstały w ten sposób, nielegalny, nie posiadający legitymacji polskiego narodu, bo wyłoniony w trakcie obrad Żydów z Żydami przy tzw. okrągłym stole, żydo-system władzy III RP trwa do dzisiaj przy aprobacie hierarchii Kościoła Katolickiego.

  Tu warto dodać, że JPII jako warunek poprawnych stosunków PRL - Watykan oraz jako warunek poparcia obrad Okrągłego Stołu żądał delegalizacji NSZZ Solidarność jako związku zawodowego (materiały IPN).

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2014/12/13/13-grudnia-pamietajmy-o-zydowskich-zbrodniach/comment-page-1/
  http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/116415,2015-ma-byc-rokiem-jpii-jpii-wielki-agent-syjonizmu

  Zbrodnia Katyńska

  Żydo-reżim IIIRP nie jest zainteresowany ujawnieniem faktów, że zbrodni dokonali żydo-bolszewicy. Jest to jednak szersza kwestia.
  Na III Konferencji Gestapo - NKWD w Zakopanem 20.02.1940 r., na której, w obecności agentów angielskich i amerykańskich, została "przyjęta do akceptującej wiadomości" przez mocarstwa zachodnie koncepcja wyniszczenia Narodu Polskiego - co nie jest bez znaczenia: narodu katolickiego - poprzez fizyczną eksterminację polskich elit. To wtedy przyjęto program katyńskich mordów. (W 1956 i 1958 r. N. Chruszczow, pierwszy Rosjanin na stanowisku I-szego sekretarza KC KPZR usiłował wyjawić zbrodnie na Polakach dokonane przez żydo-bolszewizm. Na podst. "Mord Katyński" - ks. Z.J. Peszkowski, S.Z. Zdrojewski)

  10.04.2010 - Tu154M

  Z pewnością wątek rosyjski można wykluczyć, nikt nie robi zamachu w tak prymitywny sposób, żeby wskazać na siebie jako winnego.
  Być może był to wypadek (?).
  Jeśli nie to USA dysponują zdjęciami satelitarnymi, dlaczego ich nie udostępnia? Wyposażenie elektroniczne prezydenckiego samolotu było wykonane w USA (?). Budowa społecznej niechęci do Rosji to ważne zadanie propagandy, jest korzystne zarówno dla PO i PiS, dla całego żydowskiego obozu władzy.
 • @Rzeczpospolita 21:20:13
  Bardzo dziękuję za tak wyczerpującą odpowiedź. Pozstała jednak pewna wątpliwość co do 10.04.10 - jeśli jest tak jak Pan pisze, to dlaczego ruscy robią problem ze zwrotem wraku? Jeśli nie są uwikłani, to powinni to zrobić jak najszybciej. Inaczej większość z nas będzie myśleć, że i oni w tym dopomagali. Osobiście skłaniam się ku wersji, z którą po raz pierwszy spotkałem się u Zygmunta Białasa - rola Rosji była usługowa i właściwie tylko zrobili maskirowkę. Wygląda więc na to, że Putin chcąc zdobyć haki na pajaców dał się wciągnąć w plany skłócenia społeczeństw w Europie... głowa boli od takiego myślenia :-(
  Szczęść Boże!
 • @partyzant 22:55:39
  Jeśli to możliwe to poproszę o film, o ile nie będzie to zbyt czasochłonne.
  Serdeczności
 • @lorenco 00:20:56
  Zgadzam się z Tobą , lecz nie do końca . Oni mają swoje nieźle ustawione dzieci, wnuków ,być może prawnuków na których przyszłości im powinno zależeć . No chyba , że są szaleńcami , czego tez poprzez pryzmat całokształtu ich działalności nie można wykluczyć.
 • Po co w Polsce powołano CBA – materiał edukacyjny .
  Służby specjalne w Polsce spod znaku „Polowania na czarownice” , czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne /CBA/ same kreują swoje ofiary /figurantów prowadzonych przez siebie spraw operacyjnych po to , by – w oczach opinii publicznej - uzasadnić swoją potrzebę istnienia . Przy tym stosują niezgodną z prawem i niedopuszczalną prowokację / z wyjątkiem działań / czynności rozpoznawczo –operacyjnych takich jak ; zakup kontrolowany , przesyłka niejawnie nadzorowana/ jako główną metodę swoich operacyjnych działań / gier/. Tymczasem prawda jest taka , iż CBA w Polsce w dosłownym tego słowa znaczeniu są po prostu „policją polityczną” stworzoną do walki z niewygodnymi osobami dla rządzącego Polską reżimu / niektórzy nazywają ten reżim : żydoreżimem/ prowadzoną pod szyldem walki z tzw. „korupcją ".

  Przy tym – patrząc szerzej - korupcja jest jedną ze strategii i taktyki zniewalania narodów / państw stosowaną od wielu , już wielu lat przez „międzynarodową lichwę” mającą na celu współczesne skolonizowanie tych narodów i państw, co bardzo dobrze oddaje ten film :

  https://www.youtube.com/watch?v=qIwDCPqiCLg

  w którym mówi się o korupcji elit niezależnych państw jako o jednej z metod nowej kolonizacji i podboju świata w ramach planów globalizacji –nowego porządku świata / NWO/. Od siebie do tego filmu dodałbym jeszcze to, że w krajach na nowo skolonizowanych / takich jak Polska po 1989 r. czy też Ukraina po rozpadzie ZSRR po 1991 r. / tworzona jest tajna struktura policyjna do walki z korupcją, która ściśle współpracuje z kolonizatorem / okupantem w dziele grabienia tego państwa i jego obywateli . Osobom skorumpowanym zakłada się prywatne zagraniczne konta / najlepiej w Szwajcarii/ , by do końca ich życia mieć ich pod kontrolą i by móc nimi dowolnie sterować, a w razie czego . gdyby zaczęli „fikać ", by móc im to konto zamknąć pod zarzutem na przykład walki z „korupcją”, czy też walki z „terroryzm”, nota bene będącego socjotechnicznym wynalazkiem tego samego co „korupcji " pomysłodawcy. I w ten oto piękny sposób kółko się zamyka. Ptaszki same wpadają do klatki z której nigdy nie będą w stanie samodzielnie wylecieć i geszeft się kręci, bo oto przecież chodzi.

  Łódź, dnia 3 luty 2015 r. Michał Jarzyński

  https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10922432_1768304440062438_7373764103154530047_n.jpg?oh=e3669739ec86d23bf4664b4fc7a27ff0&oe=554A5125
 • @Jasiek 21:50:37
  Być może na wraku Tu154M istnieją ślady wskazujące na detonację materiałów wybuchowych - (?), a tym samym pośrednio na sprawców - (?). Jeśli takie ślady nie istnieją, to z pewnością można je nanieść i wskazać na sprawców.
  Z tych dwu powodów Rosja nie wyda III żydo-RP wraku samolotu.

  Mam wątpliwości, co do usługowej roli Rosji. Ewentualne "haki" zdobyte w ten sposób przez Rosję czyniłyby z niej współwinnego zbrodni.
  Byłaby to fatalna polityka, przekreślająca próby pozyskania pozytywnej opinii w polskim społeczeństwie dla polityki Rosji.
 • @partyzant, @Jasiek
  A.Wyszyński, prokurator generalny ZSRR, który realizował żydowskie czystki był stryjecznym bratem kardynała S.Wyszyńskiego.
 • @Rzeczpospolita 10:35:43
  Szanowny Panie,

  Bardzo dziękuję za odpowiedzi -

  "A.Wyszyński, prokurator generalny ZSRR, który realizował żydowskie czystki był stryjecznym bratem kardynała S.Wyszyńskiego."

  Tak, o tym już czytałem- właśnie na NEon24. Czasy czystek to horror, ale... zawsze jest jakieś drugie dno.

  "Byłaby to fatalna polityka, przekreślająca próby pozyskania pozytywnej opinii w polskim społeczeństwie dla polityki Rosji."

  Putin chyba zdaje sobie sprawę, że co by nie robił, to i tak Polacy mający w pamięci powstania, zabory, zsyłki, rok 1920, 17 września 1939 i znów zsyłki, a ostatnio "wyzwalanie" Auschwitz i znów zsyłki... tego już się nie da odkręcić, zwłaszcza jak będą ponad głową Polski robić interesy z Niemcami. Zaniedbując, to, co i tak chyba nie możliwe do osiągnięcia zdobył haki na pajaców i ich mocodawców. Ale kto wie jaka tu jest prawda.

  A teraz trochę przytrolluję za pozwoleniem ;-) Jest bardzo ciekawy wpis Jacniackiego właśnie n.t. Rosji - gorąco polecam, bo myślę, że o tym trzeba wiedzieć - oto link:

  http://zbigniew1108.neon24.pl/post/118664,prawdziwe-plotki-plonace-biblioteki

  Oj, dzieje się....

  Szczęść Boże!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930