Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
592 posty 4054 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Metody manipulacji Polakami – Grzegorz Braun jako przykład

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Coraz trudniej indoktrynować Polaków, lecz stare sposoby wykorzystywania religii do celów politycznych nadal się sprawdzają. Wystarczy zamachać różańcem, zawołać „szczęść Boże” i prostolinijny, poczciwy, Polak i często katolik, już jest kupiony.

8db39b47000295124f327af1 Manipulowanie świadomością społeczną staje się jednak coraz trudniejsze – a to dzięki skromnym możliwościom niezależnej publicystyki narodowej w Internecie, która obnaża żydowskie, żydo-masońskie, indoktrynacyjne fałsze. Jednak walka z Międzynarodowym Żydem (MŻ) o dusze narodu prowadzona tak skromnymi środkami medialnymi przybliża nas do sukcesu bardzo wolno, zbyt wolno, jak na polityczne potrzeby świadomej walki o przetrwanie narodu i jego państwa. MŻ działa intensywnie na wszystkich polach niszczenia świadomości społecznej, narodowej. Niszczy młode umysły poprzez oświatę, poprzez totalne żydo-media, angażując i przekierowując uwagę młodzieży na cały segment coraz prymitywniejszej popkultury, a ogół społeczeństwa bombarduje ogromem nieistotnych informacji i rosnącą zgnilizną moralną ich treści. Jedyna nadzieja w tym, że MŻ nie jest w stanie zniszczyć instynktu samozachowawczego społeczeństwa, które w jakimś momencie musi zdecydowanie powstrzymać własną degradację i zniszczyć rozpoznane już zło.

Dariusz Kosiur

Grzegorz Braun. Polski kandydat na prezydenta?

tekst za: //wolna-polska.pl/wiadomosci/grzegorz-braun-polski-kandydat-na-prezydenta-2015-03

Obrońcy Kościoła czy Polski muszą pamiętać, że niebezpieczeństwo pochodzi nie tylko ze strony tzw. lewicy, establishmentu czy mainstreamu, lecz przede wszystkim z łona kościoła posoborowego oraz z kręgów prawicowych, od narodowców i patriotów — bo tysiącletnia polityka żydowska polega na tym, żeby potajemnie przedostawać się zwłaszcza do tych sektorów, instytucji religijnych i opozycyjnych, by wyeliminować prawdziwych obrońców kraju i wiary, a przede wszystkim tych, którzy znają żydowskie niebezpieczeństwo, — a w ich miejsce zainstalować swoją agenturę. Dokładnie tak, jak zrobiono to z Solidarnością, o czym wszyscy doskonale wiemy.

Ojcem Grzegorza Brauna jest Kazimierz Braun, reżyser, profesor reżyserii na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Buffalo. Bratem Kazimierza Brauna jest Juliusz Braun, obecny prezes TVP. Dziadek Grzegorza to nieżyjący już Juliusz Braun. Bratem zaś dziadka był Jerzy Braun.

Jeden z ważnych ośrodków masonerii w Polsce, po pierwszej wojnie światowej, został zorganizowany jako Instytut Mesjanistyczny. Kierował nim wysoko stojący w hierarchii masońskiej Józef Jankowski – różokrzyżowiec i martynista, znawca Kabały. Jego najbliższym współpracownikiem i wychowankiem był Jerzy Braun – postać niepospolita: filozof, poeta, doskonały publicysta i redaktor pism na dobrym poziomie, przede wszystkim Zetu i Merkuryusza Polskiego Ordynaryjnego.

Po przekształceniu Instytutu Mesjanistycznego w Towarzystwo Hoene-Wrońskiego, Jerzy Braun z niesłychaną energią zaczął propagować naukę tego filozofa, którego Papus stawia w jednym rzędzie z takimi Mistrzami, jak Fabre d’Olivet i Eliphas Levi. Jako członek Zakonu wyspecjalizowanego w prowadzeniu dywersji Jerzy Braun – mason wysokiego stopnia, pochodzenia żydowskiego, zaczyna energicznie zwalczać masonerię i Żydów, przede wszystkim na łamach Merkuryusza; można się domyślić z jakim skutkiem.

W końcu lat trzydziestych organizuje Porozumienie Organizacji Antymasońskich i zaczyna wydawać Biuletyn Antymasoński, którego materiał informacyjny z zachwytem przejmuje prasa narodowa i katolicka. Dobry dowcip, nieprawdaż? Zakon masoński posiadł tę mądrość, że może spokojnie egzystować dopiero wtedy, gdy sam zorganizuje własnych przeciwników – i odpowiednio nimi pokieruje. I robi tak nadal.

Filozofia Hoene-Wrońskiego propagowana przez Jerzego Brauna systematyzuje podstawowe elementy Kabały i przedstawia je w duchu niemieckiej filozofii idealistycznej. Po dziś dzień zwolennicy i wyznawcy Wrońskiego – zwani wronskistami – tworzą rodzaj sekty ściśle związanej z Zakonem Martynistów – jedną z naczelnych struktur wolnomularstwa.

Juliusz Braun

Jerzy Braun w czasie okupacji niemieckiej stał się jednym z przywódców „Unii” (1940-42) – organizacji konspiracyjnej o chrześcijańskim charakterze. „Unii” podległy był m.in. Teatr Rapsodyczny. Mieczysław Kotlarczyk, któremu Jerzy Braun pomagał w zorganizowaniu i prowadzeniu Teatru Rapsodycznego, wprowadził do „Unii” jednego ze swych aktorów i podopiecznych, młodego Karola Wojtyłę. To Kotlarczyk wprowadził Wojtyłę w fenomenologię. Tak się zdarzyło, że Kotlarczyka zainspirowała Helena Petrowna Bławatska, rosyjska okultystka, założycielka nowoczesnego teozofizmu. Bławatska, jak potem Wojtyła, nauczała, że religie były bardzo podobne do siebie, wszystkie pochodziły z tego samego źródła.

W książce „Il Pensiero of Karol Wojtyla” [Myśl Karola Wojtyły] włoskiego współczesnego filozofa i polityka. Rocco Buttiglione, możemy przeczytać: „Żeby zrozumieć Kotlarczyka, ponad to co mówi o nim Wojtyła, ważne wydaje się przeczytać Mieczysława Kotlarczyka “Sztuka żywego słowa” (Gregorianum, Rzym, 1975), ze wstępem kard. Karola Wojtyły… Odnośnie relacji, jakie istnieją między słowem [mówionym] i przedmiotem [widzianym], Kotlarczyk czytał i rozważał teksty z tradycji teozoficznej Heleny Pietrownej Blawatskiej, Świtowskiego, Ignacego Matuszewskiego… i z tradycji hebrajskiej – Ismara Elbogena – zgodnie z którą wszystko redukowane jest do syntezy osobistej”.

Teatr Rapsodyczny czerpał inspirację do swoich przedstawień z tekstów literackich, filozoficznych, religijnych, z poezji romantycznej i neoromantycznej. Koncepcja teatru wyrosła z ducha polskiej myśli mesjanistycznej, z pism Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Krasińskiego, Józefa Hoene-Wrońskiego, Andrzeja Towiańskiego.

Towiański był zwolennikiem „mesjanizmu”, prądu zapoczątkowanego przez Hoene-Wrońskiego „który ostatecznie skończył wierząc, że jest Parakletem na którym spoczywa misja głoszenia «chrystianizmu spełnionego»” (Rocco Buttiglione, s. 251).

Zwolennikami mesjanizmu byli również dwaj wielcy mężowie polskiej literatury: Zygmunt Krasiński (1812-1859) i August Cieszkowski (1814-1894): pierwszy „głosił, że Kościół Piotrowy dobiega końca, jak wszystkie starożytne społeczności„, drugi „obwieszczał otwarcie trzeciego i ostatniego wieku historii: po starożytności, która była epoką Ojca, po okresie chrystianizmu, który był czasem Syna, wkrótce nadejdzie era Ducha Świętego, który uskuteczniając porozumienie woli ludzkiej z Wolą Bożą założy na ziemi królestwo Boże: wówczas to urzeczywistni się «pełnia narodów» obwieszczona przez świętego Pawła” (Rocco Buttiglione, s. 250-251). Co do Towiańskiego, w swojej głębokiej pokorze, uważał się, za trzecie po Napoleonie objawienie Chrystusa, za wybranego przywódcę, który miał powstać z narodu, Polski – na wzór Chrystusowy – męczennicy i odkupicielki. Był on „upojony literaturą mistyczną i okultystyczną: być może był dopuszczony do jakichś tajnych stowarzyszeń” (Rocco Buttiglione, s.252).

 Kazimierz Braun, od 1985 w USA, reżyser, uczony, pisarzOjciec Grzegorza Brauna, Kazimierz Braun (od 1985 w USA, reżyser, uczony, pisarz), w wywiadzie udzielonym dla Dziennika Polonii w Kanadzie relacjonuje: W początkowym okresie kontaktów Jerzego Brauna z Karolem Wojtyłą można mówić o dużym wpływie idei, twórczości i osobowości przywódcy „Unii”, starszego przecież o 19 lat poety, myśliciela, przywódcy – na młodego aktora, początkującego poetę i dramatopisarza, a niebawem alumna podziemnego seminarium. Echa idei „Unii” odzywały się po latach wielokrotnie w pismach i wypowiedziach Jana Pawła II.

Ostatnią dekadę życia Jerzy Braun spędził w Rzymie. Tam zaangażował się w prace Soboru Watykańskiego II (1962-65) – był konsultantem w sprawach ekumenizmu i apostolstwa świeckich. Współpracował z prymasem Stefanem Wyszyńskim i biskupem Karolem Wojtyłą. Dwukrotnie gościł na audiencji u antypapieża Pawła VI (żyda, masona, komunisty).

Zachowało się kilka bardzo znaczących fotografii stryja: z Prymasem Wyszyńskim, z papieżem Pawłem VI, z Karolem Wojtyłą. To ostatnie pochodzi zapewne z wiosny roku 1964, a zatem już po powołaniu Wojtyły na urząd arcybiskupa krakowskiego, a przed wyjazdem stryja Jerzego z kraju. Obaj są na tym zdjęciu jacyś radośni, uśmiechnięci, pełni nadziei… – mówi w wywiadzie Kazimierz Braun.

Zapytany o kontakty rodziny Braunów z Janem Pawłem II odpowiada:

- Kontakty z Karolem Wojtyłą miał mój ojciec Juliusz, prawnik i ekolog, działacz katolicki i więzień polityczny (tak jak stryj Jerzy). Potem te kontakty objęły młodsze pokolenie. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Maria Braun-Gałkowska, to moja kochana młodsza siostra. Moja wielka przyjaźń i radość. To właśnie dzięki niej wszedłem do grupy młodzieżowej zwanej „Święta Lipka”. W tamtych latach (od 1958 r.) studiowałem w Warszawie reżyserię. Ona była wtedy studentką KUL-u. Studentem KUL-u był też jej narzeczony, wkrótce mąż, potem również profesor KUL-u, Jerzy Gałkowski. (…)

Karol Wojtyła był dla nas po pierwsze przewodnikiem duchowym, wzorcem modlitwy, zarówno wspólnotowej, jak i indywidualnej – miał takie chwile w ciągu dnia, gdy usuwał się na modlitwę samotną, „wychodził na górę”, jak Chrystus. Był też wymagającym pedagogiem oraz aktywnym turystą, czy uczestnikiem gier sportowych.

Z ogromnym wzruszeniem wspominam, że grałem kiedyś w siatkówkę z papieżem… Te wyjazdy uczyły właśnie tego: integracji modlitwy z nauką i pracą, a także i rozrywką, przenikania modlitwą wszelkiej działalności „świeckiej”. On ukazywał jedność życia duchowego i „życia w świecie”. Dawał przykład życia tą jednością.

Grzegorz Braun jest dzisiaj związany ze środowiskami tzw. tradycji katolickiej, m.in. z Bractwem św. Piusa X.Bractwo to zostało założone oraz jest finansowane przez rodzinę Rothschildów. Ciepło jest przyjmowany również w parafiach soborowego kościoła.

Braun w swoim wystąpieniach mówi dużo prawdy o sytuacji Polski, o Żydach oraz masonerii. Jednym z głównym punktów programu Brauna jest własność, wolność gospodarcza. O czym jednak Grzegorz Braun nie mówi?

Głoszenie idei wolnościowych, postulatów obniżenia podatków, własności itd. nie ma żadnego znaczenia i jest niemożliwe do realizacji tak długo, jak Naród Polski nie ma prawnej możliwości emisji własnej waluty. Konstytucja Kwaśniewskiego vel Stolzmana z 1997 r. oddała emisję złotówki w ręce żydowskiej lichwy. Art. 220 konstytucji zabrania finansowania deficytu budżetowego przez „zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa”. Innymi słowy Narodowi Polskiemu odebrano możliwość emisji pieniądza i oddano ją w ręce żydowskie. W istocie jest to główna przyczyna ucisku fiskalnego i jak długo Polska będzie miała związane prawem ręce w emisji złotówki, tak długo nie ma możliwości obniżenia czy likwidacji ucisku fiskalnego.Dlatego wszelkie postulaty Korwina czy Brauna odnoście obniżenia podatków i likwidacji biurokracji nie mają żadnego znaczenia. Działając w myśl zasady Mayera Amschela Rothschilda „Daj mi kontrolę nad podażą pieniądza narodu i nie będzie mnie obchodzić kto tworzy jego prawa” temat ten jest przemilczany przez wszystkich kandydatów w wyborach i przez wszystkie partie polityczne.

Grzegorz Braun postuluje, aby Naród jednoczył się wokół soborowej sekty antychrysta udającej Kościół katolicki. W świetle wiary katolickiej, posoborowy kościół nie jest Kościołem katolickim a posoborowa hierarchia z „papieżem” na czele, nie jest hierarchią Kościoła katolickiego. Każdy, kto temu przeczy, jest albo zwiedziony przez żydowskie kłamstwa, albo działa w złej woli i celowo kanalizuje siły i potencjał Narodu i zagubionych katolików w ściek żydowskiej sekty ubranej w katolickie szaty.

10274305_642701815797749_2723391722581501626_n

Nie możemy pozwolić, aby przywódcami katolickiej i narodowej opozycji wobec żydowskiego NWO stały się osoby, które za fundament swojej działalności obierają jedną z macek synagogi szatana – soborowy kościół, uparcie twierdząc, iż jest to Kościół katolicki i temu kościołowi należy się posłuszeństwo. Taka opozycja zawsze będzie fałszywą opozycją, tak jak opozycja Wałęsy, Michnika, Kuronia, Geremka, itd. z żydem Wojtyłą na czele, była fałszywą opozycją wobec komunizmu.

Grzegorz Braun pozuje na Polaka, katolika, patriotę, narodowca.

 

wytłuszczenia w tekście oraz ilustracje: redakcja WPS

*             *             *

Przyczynek do Konstytucji III żydo-RP

 

UKSW powstała w 1954r. (w czasie bolszewickich żydo-rządów !) jako Akademia Teologii Katolickiej (ATK). Pełne prawa kościelne ATK uzyskała w 1989 r. i odtąd była uczelnią jednocześnie państwową i kościelną (katolicy winni to sobie przemyśleć !).

Wypada tu przypomnieć, że w murach tej uczelni, w 1997r. – nosiła jeszcze nazwę ATK i miała prawa kościelne ! -, znalazło swoje lokum Studium Generale Europa(SGE), nowoczesna, kosmopolityczna, europejska idea i inicjatywa polityczna. Uroczysta inauguracja działalności SGE odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, w obecności Prymasa Polski kard. Józefa Glempa i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec kard. Karla Lehmanna.

Dyrektorem generalnym SGE jest nie byle, kto, bo sam Andrzej Olechowski, który w inauguracyjnym wykładzie powiedział: „Krucjata przeciw globalizacji ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. To państwo narodowe jest totalitarne i niechrześcijańskie„.

Wśród prelegentów i wykładowców SGE są takie znakomitości jak: Leszek Balcerowicz, Hanna Gronkiewicz – Waltz, Lena Kolarska – Bobińska, Leszek Kołakowski, Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Michalski, Andrzej Olechowski, Aleksander Smolar, Hanna Suchocka, Jerzy Szacki, Andrzej Zoll, Józef Życiński.

W murach tej szacownej katolickiej uczelni pracowano także nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997r. Nad treścią zapisów pracowali żydowscy i niemieccy agencina polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy” zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera. Sympozjum miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, agendy światowych lichwiarzy. Referowali tam: ks. prof. Helmut Juros z ATK, dr H. Suchocka, była premier RP, dr T. Syryjczyk, poseł RP oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii.

D.Kosiur

 

 

 

KOMENTARZE

 • Sławomir Zakrzewski o Grzegorzu Braunie
  https://youtu.be/Mug5Lj3EQj4
 • a skąd pewność czy atakujący Brauna to nie SYJONIŚCI
  takim myśleniem, to każdy człowiek jest żydem i masonem, szkalujecie i atakujecie świętych ludzi jak Wojtyła, Wyszyński itd, nawet Gieremka a nie wiecie że sie nawrócił na koniec życia i że jak zginął w wypadku samochodowym to to był zamach na niego, za to że sie nawrócił i że chciał ogłosić światu plany iluminatów, był przed wypadkiem umówiony z kardynałem na Watykanie by mu to przekazać, ale wy na NEONIE atakujecie każdego, Pan Jezus też był żydem i co też go zaatakujecie a św Józef to co? i każdy apostoł to znaczy że żaden żyd nie morze być święty dla was? i głosować na niego nie można, głupcy, gdyby Wojtyła był członkiem kościoła antychrysta to by na niego nie było zamachu ani by Matka Boża mu życia nie uratowała, nie odmawiałby różańca a codziennie go odmawiał, głupcy wy, a co do Grzegorza Brauna to go właśnie atakują masoni i syjoniści bo sie go boją, tylko on z wszystkich kandydatów jest za INTRONIZACJĄ JEZUSA NA KRÓLA POLSKI, bo właśnie kto nie jest za intronizacją ten jest antychrystem, jakby był syjonistą to by pchał Polaków na wojnę a on jest przeciwny, atakujecie Wojtyłe i innych papieży za to że spotykal sie i kolegował z różnymi ludźmi i żydkami, a nie wiecie że za to też atakowano Pana Jezusa że siada z grzesznikami i celnikami, a Jezus im mówił że nie przyszedł do sprawiedliwych ale do grzeszników i to samo robią Jego następcy i to samo mają robić bo muszą Jezusa naśladować, a na koniec to może autorzy takich tekstów to są syjoniści i żydzi i udają Polaków patriotów jedynych sprawiedliwych i robią zamieszanie takimi tekstami?
 • @wróg publiczny nr 111 17:10:39
  Z całą pewnością nie jest pani/pan "wrogiem publicznym" tylko wrogiem logicznego myślenia, wiedzy i rozumu.

  Nie wiem, czy Geremek się nawrócił, czy nie, zresztą to bez znaczenia. Zginął niestety w dość przykry (dla niego samego) sposób, ponieważ jednocześnie stracił życie i swojego członka, który odgryzła mu niewiasta będąca jego jew-ropejską sekretarką.

  Zachęcam do sensownego wykorzystania pobytu na Ziemi. Zamiast wisieć bezsensownie na krzyżu proponuję zająć się własną edukacją - będzie z tego większy pożytek niż pisanie całkowicie niefrasobliwych komentarzy.
 • @ D. Kosiur
  No i co złego w machaniu różańcem i zawołaniem „szczęść Boże” ?

  A do kupienia poczciwego Polaka i Katolika jeszcze daleko.

  Skoro te metody wg Pana kupują poczciwych Polaków i Katolików, a nie Pana - znaczy to, że Pan nie jest poczciwym Polakiem, a tym bardziej Katolikiem. Logiczne?
 • @Zdzich 17:20:29
  Jak to co złego?
  Przecież to nie ja dałem się nabrać na ostentacyjny katolicyzm Brauna tylko Pan. Kupił Pan na pniu jego polityczną indoktrynację.
 • rzeczpospolita
  NO I SIĘ UJAWNILIŚCIE KIM JESTEŚCIE LUB JESTEŚ, JAK DLA CIEBIE JEST BEZSENSU WISIEĆ NA KRZYŻU TO ZNACZY ŻE JESTEŚ SYJONISTĄ MASONEM ANTYCHRYSTEM. bo dla każdego prawdziwego Polaka katolika to krzyż jest znakiem zwycięstwa i zbawienia a dla ciebie jest bezsensem, a twoje ataki na takich ludzi to jest istne chamstwo i za kogo sie uważasz za wyrocznie?
 • Stek wierutnych bzdur nie trzymających się kupy.
  Czegoś tak głupiego i podłego dawno nie czytałem.
  Wystarczy posłuchać kilku wypowiedzi G.Brauna, by nabyć wiedzy co do głoszonych przez niego poglądów.

  No i pytanie.
  Z czego wynika "żydowskość" Brauna??
  Podaję cytat z tekstu:
  "Jerzy Braun – mason wysokiego stopnia, pochodzenia żydowskiego"

  Nie na żadnych konkretów.
  Bardzo ciekawe, na jakiej podstawie autor mianuje żydami Braunów.

  No i ta logika.
  "W końcu lat trzydziestych organizuje Porozumienie Organizacji Antymasońskich i zaczyna wydawać Biuletyn Antymasoński, którego materiał informacyjny z zachwytem przejmuje prasa narodowa i katolicka."
  To jest globalne ocieplenie przejawiające się w globalnym ochłodzeniu.
  Fiksum dyrdum, czy coś więcej.
 • @wróg publiczny nr 111 17:38:51
  Nie uważam siebie za wyrocznię, ale bynajmniej nie jestem idiotą uwieszonym na krzyżu i wsłuchanym żydo-katolickie brednie (nie mylić z wiarą w Boga).
 • rzezcpospolita
  i trzeba być podłym gnojem żeby źle mówić i atakować osoby dawno zmarłe, bo siebie uważasz za sędziego, który sądzi kto jest dobry a kto zły, nawróć się puki czas. i więcej miłości do bliźnich (wszystkich narodowości) życzę
 • @Rzeczpospolita 17:34:06
  "Przecież to nie ja dałem się nabrać na ostentacyjny katolicyzm Brauna tylko Pan. Kupił Pan na pniu jego polityczną indoktrynację."

  Trudno nie denerwowac sie na Twoje zlosliwe bajki i historie.
  1) Nie dalem sie nabrac na "ostentacyjny katolicyzm Brauna", o ktorym nic nie wiem.
  2) Nie kupilem od Brauna niczego i nie jestem zaznajomiony z jego polityczną indoktrynacja.
 • @Rzeczpospolita 17:54:53
  "Nie uważam siebie za wyrocznię, ale bynajmniej nie jestem idiotą uwieszonym na krzyżu i wsłuchanym żydo-katolickie brednie (nie mylić z wiarą w Boga)."

  Widocznie idioci nie wisza na krzyzu i nie sluchaja zydo-katolickich bredni.
  Idioci tylko tak pisza.
 • Sondaż prezydencki
  http://sonda.hanzo.pl/sondy,242465,HX2v.html
 • @wróg publiczny nr 111 17:38:51
  Z ta smiercia na krzyzu moglo byc röznie. Polecam artykul na stronie Kochanezdrowie.blogspot. W tureckich archiwach odnaleziono ewangelie Barnaby /UCZNIA Jezusa/, ktöra zaprzecza smierci na krzyzu. Dokument jest autentyczny.
 • @morgan 18:51:26
  Fiksujecie już na całego. Ja zamówiłem w Telaviv "biblię"Judasza .Uwierzysz ?
 • @wróg publiczny nr 111 18:01:32
  Musisz jednak zacząć od siebie i to zarówno, jeśli chodzi o nawrócenie jak i o kulturę wypowiedzi, bo o miłość do bliźniego cię nie posądzam, nieszczęsny filosemitku lub syjonisto.

  O moje nawrócenie bądź spokojny. Jestem nawrócony - zszedłem już z krzyża, nie wiszę.
 • @kfakfa 19:31:48
  Biblii Judasza nie ma, ewangelie są.
  http://www.pistis.pl/biblioteka/Ewangelia_Judasza.pdf
 • @AlexSailor 17:49:55
  A jakich konkretów pan oczekuje? Chciałby pan fotografię penisa Brauna, czy może odbytu?
  Takie konkrety proszę już organizować we własnym zakresie, jeśli myślenia nie staje.
  A na manipulanckie prostactwo nikt się tutaj nie nabierze.
 • rzeczpospolita
  własne słowa cie zdradzają że to ty jesteś żydem syjonistą bo sam piszesz że sie nawróciłeś i że zszedłeś z krzyża, znaczy to że jesteś z wiary judaistycznej bo dla żydów głupstwem jest krzyż i atakujesz świętych Polaków jak Wojtyła, więc Polakiem nie jesteś, a wiedz że najwięcej ataków na żydków robią właśnie oni sami w celu oskarżania wszystkich w koło o antysemityzm, a ty to własnie robisz, robisz zamęt i nic więcej, ale to widocznie twoje zadanie, trollu z mosadu, bo kto atakuj Jezusa, wiarę i krzyż święty i świętych ten nie jest katolikiem ani Polakiem, plujesz jadem jak żmija wokoło, niby według ciebie żaden żyd nie może być dobrym człowiekiem, wiem że światem rządzą żydzi iluminaci sataniści ale też wiem że są i poczciwi ludzie wśród żydów , a choćby i sam Braun był żydem ale dobrym człowiekiem i prawym to na takiego warto i głosować
 • -----------WATAHA NAPADŁA !!
  --TEN 111 to niechybnie Pan Genek :) . A reszta ?? ŻULERSYWO ! Polak SŁOWIANIN !! wie przecież że !! MATKA BOSKA w KLAPIE to ZDRADA !!

  A tu co ?? same klapy !!

  Z czeluści internetu wydobyłam książkę NIEZWYKŁEGO !! ZAMILCZANEGO Polaka -------------PROSZĘ PRZECZYTAĆ

  http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=50732
 • G.Braun jest apologetą Kościoła - ano popatrzmy sobie na ten Kościół
  Ryba psuje się od głowy, a Kościół Katolicki od Watykanu. Od dawna wiadomo, że Watykan sprzyja nacjonalistycznym organizacjom ukraińskim i popiera tamtejszych morderców Polaków.

  https://marucha.wordpress.com/2015/03/24/katobanderyzm-czyli-kosciol-katolicki-po-stronie-zla-przypadek-jozefa-kocylowskiego/

  I ciekawy komentarz pod tekstem:

  semperparatus said:
  Przy okazji przypominam,że dzisiaj przypada 16 rocznica zbrodniczej napaści NATO na Jugosławię…i w tej sprawie KK stanął po stronie agresorów…wcześniej uznał przecież deklaracje niepodległości Chorwacji i Słowenii sankcjonujące rozpad państwa południowych Słowian…A jeszcze wcześniej-funkcjonariusze Kościoła(w tym przypadku głównie franciszkanie)bezpośrednio uczestniczyli w eksterminacji narodu serbskiego…w Jasenovacu i innych obozach śmierci zostało okrutnie zamordowanych nie mniej niż pól miliona Serbów…a może nawet milion…”Nasz”umiłowany papież…podobnie jak Kocyłowskiego-wyniósł na ołtarze protektora ustaszowskich morderców…arcybiskupa Alojzego Stepinaca…
 • BARDZO DZIĘKUJĘ PANU KOSIUROWI ZA TEN TEKST, JAKŻE FAKTOGRAFICZNY
  Co do konkretów, to dodam, że Pan Grzegorz Braun sprzeciwił się monitoringowi w służbie zdrowia. Było to na spotkaniu OKOP w Warszawie, są filmy na YouTube. Wprowadzenie kamer w szpitalach jest niezbędne, jeśli chcemy wyegzekwować prawa polskiego pacjenta.
  +
  No i oczywiście nie jestem żadnym AOFI-m "wróg publiczny nr 111". Z zasady piszę publicznie pod swoim imieniem i nazwiskiem. Nina-Anodina jak zwykle łże jak Xiążę Bogusław!
 • Zamierzam głosować na Pana Brauna.
  Natomiast ponawiane ataki autora wpisu na Pana Grzegorza Brauna w chwili kiedy nawet nie złożył wszystkich podpisów i oficjalnie nie jest jeszcze kandydatem do wyborów, odsłaniają nam prawdziwe oblicze mamienia narodu.
  Dlaczego nic pan nie pisze o Komorowskim czy Dudzie?
  Wszak ich szanse są znacznie większe.
  Kto najgłośniej wyje-łapaj złodzieja?
  Ludzie wiedzą.
 • @Bibrus 20:16:57
  -- ŻYDZI PRAWICA contra żydzi lewica -- z której opcji rekrutuje się Braun?

  ------------------ bezwzględnie ! należy obejrzeć !!

  https://www.youtube.com/watch?v=eOnP3JvJhAk
 • rzeczpospolita
  to że Watykan wspiera banderowców to że papież popierał nalot na Jugosławię to że wielu katolików popierało i popiera zachód w walce ze wschodem to nie znaczy że trzeba tych wszystkich wyklinać. bo czyż ludzie nie są manipulowani przez media i narzucony głos z USA, sam głosowałem na Wałęsę b a teraz sie wstydzę tego, w tamtych czasach ludzie zostali oszukani i dalej sie ich oszukuje że zachód to te dobre a wschód to te złe, a do kościoła wszedł swąd szatana czyli masoneria w celu go zniszczenia sa tak ukryci wśród księzy że ciężko ich wykryć, a proszę pamiętać że sam Jan Paweł II był zawsze przeciwko zbrojnym interwencją ile krzyczał by na Irak nie atakować ale sie go nikt nie słuchał, w końcu Watykan i całe chrześcijaństwo jest na zachodzie to popiera kraje zachodu przeciwko Rosji i innym krajom, ale to tak jak piszę że nie są zorientowani jaka jest prawda lub ich tak już wyrobiła propaganda że idą jak barany z tłumem proszę popatrzeć że nawet chrześcijanie zachodu nie protestują przeciwko mordowaniu chrześcijan w świecie, kiedyś nie było to mozliwe wyprawy krzyżowe robili a teraz?, ale trzeba pamiętać że nie wszyscy tacy są że jest rzesza i zorientowanych, w końcu żyjemy w chaosie, i prawdę przerabiają na kłamstwa i kłamstwa w prawdę i lud jest ogłupiany, z wszystkich chcą zrobić stado baranów w celu NWO a że ci ludzie o których pan pisze jak Wojtyła i inni nie świadomie postępowali pod wpływem oszustów i udających przyjaznych ludzi, w taki sposób masoni opanowali świat
 • @Bibrus 20:16:57
  Nie można w kółko pisać tylko o dwóch syjonistach, trzeba pokazać całą bandę manipulatorów i agentów.

  Tu może pan poczytać i posłuchać do woli:
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/informacje/
  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/02/10/mocne-atuty-kandydata-dudy/
  https://www.youtube.com/watch?v=bBBN1eLmlxA
  https://www.youtube.com/watch?v=7khN6Fcv1rI
  https://www.youtube.com/watch?v=FBkcyWLXlTE
  https://www.youtube.com/watch?v=q3yEdbB9q4g
  https://www.youtube.com/watch?v=QCenYK8vr-I
  https://www.youtube.com/watch?v=-s1NQLsJJ08
 • @Bibrus 20:16:57
  Tu jest wszystko oczywiste.
  Typowe łapać złodzieja podlane żydomanią.
  Ciekawa przy okazji dekonspiracja.
  W najlepszym razie dekonspiracja głupoty.

  Ale ten język wskazuje jednoznacznie, o co chodzi:
  "A jakich konkretów pan oczekuje? Chciałby pan fotografię penisa Brauna, czy może odbytu?"

  To znaczy żadnych istotnych danych o pochodzeniu Brauna z wyjątkiem
  wyssanych z palca pomówień.

  Zresztą, nawet nie o to chodzi.
  GB, nie tylko nazywa po imieniu, ale i jednoznacznie odnosi się do palących kwestii w stosunkach.
  Najbardziej zaś musi przerażać wrogów Polski jego jednoznaczność i racjonalność.
  Rzadko zdarza się, by ktoś na chłodno, z punktu widzenia polskich interesów, mówił problemie relacji z diasporą i państwem w Azji.
  Bez fobii.
  I nie tylko o tym.
  Także o stosunkach z Rosją, USA, Niemcami.
 • Może warto zamieścić.
  A może ktoś z obecnych wykaże fałszerstwo:

  "Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach patriotycznych (m.in. powstańczych i konspiracyjnych), artystycznych (przede wszystkim teatralnych), a także prawniczych i ziemiańskich; syn prof. Kazimierza Brauna, reżysera, pisarza, teatrologa – i Zofii, z domu Reklewskiej, pisarki, teatrologa, pedagoga; brat Moniki i Justyny; mąż Aleksandry, z domu Gruziel.

  Wnuk Juliusza Brauna (adwokata) i Elżbiety Braunowej z d. Szymanowskiej, oraz Wincentego Sebastiana Reklewskiego (właściciela majątku Mirogonowice) i Anny Danuty Reklewskiej z d. Wasiutyńskiej; prawnuk Karola Brauna (notariusza) i Henryki Braunowej z d. Miller, oraz Michała Szymanowskiego (właściciela majątku Mokrsko Dolne) i Marii Szymanowskiej z d. Tymienieckiej.

  W wyniku II wojny światowej rodzina utraciła majątek, a szereg jej członków – zdrowie i życie. Przez bandy rabunkowe i komunistyczne zamordowani zostali: Wincenty Reklewski (dziadek), Jan Reklewski (stryjeczny brat matki), Jadwiga z Reklewskich Rauszerowa (ciotka). W niemieckich obozach koncentracyjnych zginęli: Aleksander Jasiński (kuzyn matki – w Auschwitz), Janusz Tymieniecki (wuj ojca – w Mauthausen).

  Stryjeczny dziadek Jerzy Braun – poeta i filozof, harcerz (autor pieśni „Płonie ognisko i szumią knieje”), dramatopisarz, scenarzysta filmowy, był jednocześnie wybitnym publicystą i działaczem politycznym, twórcą organizacji konspiracyjnej „Unia” (do której należał m.in. Karol Wojtyła), we władzach Polskiego Państwa Podziemnego był ostatnim przewodniczącym podziemnej Rady Jedności Narodu i Delegatem Rządu na Kraj. Latem 1945 spod jego pióra wyszedł tzw. „Testament Polski Podziemnej”. Jerzy Braun przez komunistyczne władze poddany został licznym szykanom i torturom (utrata oka), łącznie więziony był przez 9 lat. W tym samym czasie więźniami politycznymi byli również: jego żona Hanna, a także brat Juliusz (dziadek Grzegorza) i szwagier Michał Szymanowski (brat babki Grzegorza).

  Zainteresowani tradycją i losami rodziny Braunów i Reklewskich, a także ich genealogią (sięgająca w tym pierwszym przypadku XVIII, w drugim – XV wieku) zasięgnąć mogą informacji m.in. z lektury książek autorstwa Zofii Reklewskiej i Kazimierza Braunów: „Urodziłam się pomiędzy”, „10 dni w PRL-u”, „Dobrzy księża” i in. – szeregu istotnych wskazówek bio-bibliograficznych dostarczą również przygotowywane do druku nowe książki Kazimierza Brauna i Moniki Braun (siostry Grzegorza).

  W licznej rodzinie nie było nigdy funkcjonariuszy wojska, służb, ani członków Partii komunistycznej. Pierwszym i jedynym działaczem i nominatem partyjnym – już za III RP – jest stryj Juliusz Braun (młodszy brat ojca), prezes TVP S.A. (Nota bene: TVP S.A. od pięciu lat nie zamawia żadnych programów, ani filmów w realizacji Grzegorza Brauna)."
 • @AlexSailor 22:27:15
  G.Braun, to jedna z ostatnich rezerw żydowskiej,antypolskiej manipulacji przy użyciu patriotycznego sztafażu i imponderabiliów. Jest on zagorzałym,choć umiejętnie się maskującym zwolennikiem wprzęgnięcia Polski w służbę opcji euroatlantyckiej,czytaj żydowsko-anglosaskiej.

  Jako dowód zapis filmowy:

  szczególnie od 13:00 i dalej od ok.29:00

  https://www.youtube.com/watch?v=2EIN56qmWZ8
 • @japoniec 21:45:50 - Z OPUS DEI ZETKNĄŁEM SIĘ PRACUJĄC W KATOLICKIM RADIO LUBLIN...
  W roku 1994/1995. Wtedy tam wisiała fotografia Hose Marii. Z racji, że byłem w Ruchu Światło-Życie - ominęło mnie zwerbowanie do tej formacji. Po prostu ludzi z oazy omijali, jako nadmiernie egzaltowanych, nadmiernie przywiązanych do liturgii, nieprzywiązujących wagi do organizacji. Tak zetknąłem się z OD po raz pierwszy. Ciekawili mnie, ale uważany przez nich byłem za osobę zzewnątrz, nieprzydatną. Drugi raz zetknąłem się z tą organizacją w Młodzieży Wszechpolskiej (1998-2001), gdzie trwał werbunek i penetracja szła na całego. Szacuję, że wielu Kolegów zostało zwerbowanych, z wielką szkodą dla Sprawy Polskiej. Trzeci raz z OD-owcami zetknąłem się na forum Frondy (FF, w latach 2008-2011) i wtedy stanęli przede mną w całej krasie - jako środowisko pro-WASP-owskie.
  +
  A co do monitoringu w szpitalach - to jest wielka rzecz. Jeśli ma Pan osobę starszą, chorującą i trafi Pan do szpitala - to, myślę, że Pan zrozumie ideę.
 • @Bibrus 20:16:57
  Ja też myślalem, że blog ten jest na temat kandydatów na prezydenta.
  Tymczasem okazało sie, że jest to kolejny atak na Katolików.
  Do tego, nie widzialem jeszcze Żyda, który macha różańcem i woła „szczęść Boże”. (Są bardziej perfidni.)
  Z tego wszystkiego wnioskuję, że autor preferuje Komorowskiego.
 • @Zdzich 01:02:41 - PROSZĘ DO TEGO PODEJŚĆ W DUCHU NIEWIADOMSKIEGO...
  My po prostu analizujemy z Panem Kosiurem fakty, przynależności, powiązania i inspiracje. W roku 1926-tym agentury masońskie, orbitujące wokół anty-katolicyzmu przejęły władzę w Polsce. Zakończył się krótki okres niepodległości i niewola antypolska trwa aż do tej pory. A mogło było być jeszcze gorzej, bo masoni planowali wielką rzeź katolików i gwałt katoliczek polskich na rok 1923-ci. Uratował nas dzielny policjant polski Pan Eligiusz Niewiadomski, który urwał łeb masońskiej hydrze zabijając Narutowicza w grudniu roku 1922-go. Niewiadomski oddalił w czasie masoński zamach stanu o trzy lata i osłabił go. To dzięki niemu przeżyliśmy jako naród katolicki. Reżyser Braun jakby był naprawdę nasz, polski - oddawał był by hołd Niewiadomskiemu. A ja jego nad grobem Pana Eligiusza, bohaterskiego policjanta polskiego - dotychczas nie spotkałem. Tak samo - w kwestii "strzelnicy", na którą się oficjalnie Braun powołuje i do której się przyznaje. Jak by był naprawdę za strzelectwem polskim, to by współpracował z Panem Generałem Grudniewskim w tej kwestii. A przecież jego na ostatnich zawodach strzeleckich nie było. Ani w ogóle dobrze o Generale Grudniewskim nie mówi publicznie.
  No i kwestia religijności Brauna - nie jest kompatybilna z Krzyżem z Giewontu. Nie słyszałem, żeby Braun publicznie nawiązywał do Krzyża postawionego przez lud polski na Giewoncie, żeby mówił o doniosłej duchowej roli jaką odegrał ten Krzyż w roku 1901-wszym w odzyskiwaniu przez Polską niepodległości, no i nie mówi, że właśnie ten Krzyż z Giewontu został przez masonerię w sposób symboliczny wyrwany 13-go grudnia 1927-go roku z Korony Orła.
  Po tym poznałem - że Braun ma inną duchowość od mojej, polskiej.
  No i się skompromitował w kwestii monitoringu w służbie zdrowia. Jeśli się w swoich poglądach nie poprawi - przystąpię do zwalczania tej kandydatury. Do publicznego odradzania głosowania na Reżysera Brauna. Bardzo mi przykro.
 • @Eugeniusz Sendecki 01:19:53
  Panie Eugeniuszu,
  Jak Pan wie, ja patrze na sprawy polskie z punktu widzenia przydatnosci dla Polakow, z których 90% to Katolicy. Poniewaz samemu równiez uznaje sie za Katolika i znam katolickie srodowisko od podszewki, przede wszystkim, czuje sie gleboko urażony, jesli tylko dwóch panów na tym świecie: Kosiur i Wojtas wmawiaja mi, że jestem "żydo-katolikiem" - tak jakbym nie wiedzial kim jestem.
  Obaj ci panowie, również nieustannie wyrażaja chęć "likwidacji" (najczesciej przez powieszenie na krzyżu) tychże Katolików, co chyba nie jest zbyt korzystne dla 90% Polaków.
  Powyższe zamiary nie tylko manifestują niebezpieczny stan umysłowy tychże panów, ale również dyskredytują wszystko o czym mówią i piszą. A mówią i piszą duzo, jak widac powyżej, tylko po to, aby przewałkowac nastepny atak na Katolików.
  Dlatego właśnie, nie mam zamiaru uczyć sie od nich o tym, kim jest Braun. Po prostu nie mam zaufania do ich tekstów, a spodziewam sie najgorszego.

  Dziekuje za informacje n.t. Niewiadomskiego. Imponujace! Dotychczas slyszalem tylko jego nazwisko od czasu do czasu, ale nigdy nie dowiedzialem sie kim byl. Z pewnoscia jest tez wiele innych szlachetnych osób, o których nie wiem, i o których Braun również nie wie.
  Gdyby nie Pan, nie znalbym również historii i znaczenia Krzyża z Giewontu, pomimo, ze chyba dwa razy w zyciu mialem okazje go dotykac. Podobnie dotykalem mury kilku ponad 1000-letnich katedr w Europie, nie znajac ich historii. Jest to niesamowite uczucie!
  Z drugiej strony, jest to wlasciwoscia czlowieka, ze jest wiecej rzeczy i spraw, o ktorych nie wie, niz wie. Moge sie zalozyc, ze zaden z kandydatow na prezydenta Polski nie zrobil tego wszystkiego, czego Pan chcialby aby zrobil lub powiedzial. Przynajmniej, w przypadku Brauna, mozna by mu to zasugerowac. Znam go tylko z opowiadan moich dobrych znajomych i zaufanych Katolików, którzy z pewnościa NIE SĄ ŻYDAMI(!), a patriotyzm dla Polski udowodnili swoim zyciem. Jednym z nich jest komandor Wiktor Węgrzyn (www.rajdkatynski.net/kontakt/3-wiktor-wegrzyn; http://rajdkatynski.net)
  Mowia oni, ze Braun to ostatnia szansa dla Polski.
  Braun zna Zachod, a zwłaszcza USA bardzo dobrze i nie milczy wobec antypolskich działań Izraela i USA. Zdaniem Brauna nie ma Żydów chętnych do dialogu z Polakami. Syjoniści bardzo boją się Brauna.
  Czy zna Pan lepszego kandydata?

  (PS: Monitoring w służbie zdrowia? Ależ to proste. Każdy laptop i tablet ma wbudowaną kamerę. Jesli Pan używa któreś z tych, to mógłbym Pana "podglądać", nawet bez Pana wiedzy i po wyłączeniu komputera. Żyjemy w czasach Orwell'owskich.)
 • @stanislav 23:02:55
  W pełni się z tym zgadzam. Od siebie dodam , iż dla mnie Braun to przykład pospiesznie skleconego /ławeczka rezerwowa się skończyła/ "ichniego" politycznego celebryty z wpisanym również na naprędce do metryczki lub jak kto woli biografii statusem "męczeństwa" , też na gorąco zrobionego przy świetle jupiterów i telewizyjnych kamer. Tylko skończony idiota w Polsce da się na to nabrać. Do czego nas doprowadziło "męczeństwo" Michnika, Kuronia i innych wszyscy wiemy.

  Po raz pierwszy Braun w towarzystwie Żebrowskiego i innych zwrócił moją uwagę tym swoim występem w klubie Ronina :

  https://www.youtube.com/watch?v=8uEj8QD64Ks

  Mój komentarz pod tym filmem :

  Ze wszystkim się zgadzam o czym mówią w tym filmie.. Mam jedno moje małe ale ! W Polsce nigdy nie było stalinizmu , a teraz nie ma post stalinizmu. W Polsce był żydokokomunizm , a obecnie jest post żydokomunizm w kolejnym tj. II i III pokoleniu /dzieci i wnuki/ . Czy ten zamierzony błąd semantyczny prelegentów / wykładowców, a w zasadzie logiczny ma znaczenie ? Dla mnie ma ! Dowodzi o ich nieszczerych intencjach wobec Polski i Polaków.
 • @Eugeniusz Sendecki 20:12:43
  Panie Eugeniuszu, monitoring w szpitalach? a czegóż to Pan jeszcze nie wymyśli?
 • Osobiście sądzę , iż jednym z istotnych powodów naszych ciągłych niepowodzeń są dotychczas nieukarane zbrodnie historii,
  niezauważane i pomijane przez IPN w Polsce , pomimo tego, iż ich ściganie jest ich ustawowym obowiązkiem . Ze swej strony robię na tym polu co tylko mogę, by ten stan odmienić. Przy okazji dziękuję również Kierownictwu WPS, a szczególnie Pawłowi Ziemińskiemu za wsparcie na tym odcinku.

  Nieukarane zbrodnie przeszłości , przy współudziale pracowników wymiaru sprawiedliwości drogą do kolejnych przestępstw i bezkarności spadkobierców nieukaranych zbrodniarzy . Przykład :

  https://scontent-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.0-8/s960x960/11096547_1800208483538700_3942161416488241800_o.jpg

  Niestety w Polsce nie ma ustawy na temat nieukaranych zbrodni. Był taki projekt w swoim czasie druk sejmu nr. 1441 z 12 października 1990 r. .lecz na projekcie się skończyło. Nieukaranym zbrodniarzom lub ich potomkom, którzy nami rządzą nie zależy, ażeby coś takiego powstało i trzeba im oddać to , iż robią to skutecznie.
 • @detektywmjarzynski 08:33:12
  O Ś W I A D C Z E N I E

  Oświadczam , iż kierując się uniwersalnymi zasadami dobra społecznego w tym sprawiedliwości , praworządności i uczciwości każdego nieuczciwego, skorumpowanego przez mafijną władzę w Polsce urzędnika państwowego , w tym sędziego, prokuratora będę traktował tak jak na to zasługuje i jak mi nakazuje moje sumienie i nie dopuszczę już nigdy do sytuacji , ażeby takie wartości ogólnoludzkie, w tym konstytucyjne jak niezawisłość , niezależność, bezstronność i sprawiedliwość były jedynie sloganami i przykrywką dla ich poza konstytucyjnych działań, częstokroć inspirowanych i sterowanych przez specsłużby oraz. że w tym celu wykorzystam całą swoją wiedzę operacyjno - śledczą oraz posiadane umiejętności , a także doświadczenie oraz wyobraźnię dziennikarską i polityczną oraz możliwości internetowe w kraju i za granicą , ażeby ci sprzedajni ludzie – w sytuacji ich bezkarności-- do końca moich dni nie zaznali spokoju.

  Jednocześnie ostrzegam wszystkich , którzy na bazie społecznego niezadowolenia z działalności wymiaru sprawiedliwości dążą do rozwalenia władzy sądowniczej i prokuratorskiej i policyjnej w Polsce przed tego typu działaniami.

  Otrzymywane przeze mnie od różnych ludzi z Polski e-maile o bezprawiu w tzw. wymiarze sprawiedliwości w Polsce świadczą o morzu niesprawiedliwości na tym odcinku. Tak być nie może i nie będzie.

  Łódź, dnia 26 marzec 2015 r. Michał Jarzyński
 • @stanislav 23:02:55
  Innym przykładem manipulacji świadomością Polaków za pomocą wykreowanych wcześniej autorytetów, którzy w okresie przełomu globalnego, tj. skutecznego podważenia przez Rosję i Chiny globalnego terroryzmu przez żydowsko-anglosaski wykorzystujący militarny parasol USA, jest osoba H.Pająka.

  H.Pająk został zastraszony lub przewerbowany przez służby żydowskie i amerykańskie i stał się ich marionetką. A co gorsze być może taką marionetką,głęboko uśpioną, a z konieczności ujawnioną, był od samego początku.

  W okresie po katastrofie smoleńskiej i w kontekście wspomnianego wyżej globalnego przesilenia. H.Pająk w sposób desperacki został "ujawniony" jako "demaskator" Putina i wprzęgnięty w proceder diabolizowania Rosji i Putina. Ma to bazować na wychowaniu Polaków w rusofobii i "katolickim" mesjanizmie.

  Odsyłam do zapisu filmowego spotkania z H.Pająkiem w Łodzi kilka lat temu. Zwracam uwagę na obłąkańczy jazgot sali inspirowany przez agentów Mossadu oraz makiaweliczne zachowanie Pająka.

  Szczególnie do fragmentu 1:06:40 do 1:16:00

  https://www.youtube.com/watch?v=1cbURf8DOls

  Odsyłam dofilmu.Szczególnie do fragmentu 1:06:40 do 1:16:00
 • BARDZO JESTEM ZANIEPOKOJONY TYM, ŻE NINIEJSZY ARTYKUŁ NIE WISIAŁ DŁUŻEJ NA SG
  To świadczy o braku wyczucia Redaktorów dla Sprawy Polskiej. Niestety...
  Pozostaje nam rozsyłać go w gronie znajomych na żydowskich portalach społecznościowych, do USOPAŁ-u, przez pocztę...
 • @Eugeniusz Sendecki 17:27:54
  taki demaskujący tekst nie powisi długo bo goje mogą zapamiętać nicki hasbarskiej agentury która się pod nim zleciała
 • Judaistyczne związki FSSPX z syjonistycznym refleksem
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/judaistyczna-tradycja-katolicka-syjonistycznym-refleksem-2014-09

  http://mauricepinay.blogspot.com/2012/11/the-rothschild-gutmann-money-behind.html

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930