Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
592 posty 4054 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Zachód Wschodowi niesie pokój i demokrację cz.1

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W społeczeństwach zachodnich krążą idee, że wspólnota międzynarodowa ma pewną odpowiedzialność wobec społeczeństw rządzonych autorytarnie, a w skrajnych przypadkach należy podjąć działania, by te rządy zmienić lub pomóc opozycji w obaleniu reżimu.

0002EH0W1CPG8SCC-C317-F3

 

Syria. Miasto Dajr az-Zaur – rezultat „humanitarnej interwencji” Zachodu – żydowskie media używają terminu „wspólnota międzynarodowa” -, który poczuwa się do obowiązku obalenia syryjskiego reżimu i obdarowania Syryjczyków wolnością i demokracją.

 

 

Zamieszczam poniższy tekst (pierwotnie ukazał się w 2013r) z dwu powodów:

– chcę przedstawić dwa stanowiska polityczne, narodowej polityki rosyjskiej (tzw. polityki W.Putina) – tekst „Faza globalnej destabilizacji – prof. A.Dugin” oraz dążącej do destrukcji państwa rosyjskiego syjonistycznej polityki Zachodu, ubranej przewrotnie w hasła obrony praw człowieka, humanitaryzmu i demokracji,

– chcę także wykazać, że media o. T.Rydzyka (reprezentatywne dla jednej części hierarchii Kościoła oraz wiernych) są także antypolskie i realizują indoktrynacyjne cele syjonistycznego, anglosaskiego Zachodu (przeciwnie do żydowskich mediów Michnika i podobnych – reprezentatywnych dla pozostałej części hierarchów Kościoła i wiernych -, realizujących cele żydostwa europejskiego).

 

Tekst z ND (kolor niebieski) Zmowa autokratów”, 27.02.2013, oraz kilka słów komentarza (kolor czarny).

                            Zmowa autokratów

 Z dr. Witoldem Rodkiewiczem z Ośrodka Studiów Wschodnich rozmawia Piotr Falkowski

 

P.F.: Dlaczego Rosja tak uparcie broni reżimu w Syrii?

– W kwestii syryjskiej mieszają się wątki polityki globalnej i regionalnej oraz związane z polityką wewnętrzną. Odczytując pewne konteksty, można dojść do wniosku, że wątki wewnętrzne przeważają. Ścisłe kierownictwo polityczne Federacji Rosyjskiej, prowadząc politykę w sprawie konfliktu w Syrii, ma na uwadze kilka spraw. Po pierwsze – niepokojący z jego punktu widzenia jest kierunek ewolucji myślenia zachodniego o modyfikacji prawa międzynarodowego w stronę umożliwienia wspólnocie międzynarodowej przeprowadzania tzw. humanitarnych interwencji. W społeczeństwach zachodnich krążą i czasami przybierają postać realnych działań politycznych idee, że wspólnota międzynarodowa ma pewną odpowiedzialność wobec społeczeństw krajów rządzonych autorytarnie, że nie można popierać rządów tych państw, a w skrajnych przypadkach należy podjąć działania, by te rządy zmienić lub pomóc opozycji w obaleniu reżimu. To napotyka opór i głośne protesty strony rosyjskiej.(wytłuszczenie i podkreślenie – D.Kosiur)

                                              

Przykłady „humanitarnej interwencji” wspólnoty międzynarodowej

 

Saddam_Husajn_zostal_szyi_1394348 

Mord na Saddamie Husajnie natychmiast po wyroku „społeczności miedzynarodowej”

 

The body of Muammar Gaddafi is seen inside a cold metal storage container in Misrata         

Ciało zamordowanego Muammara Kadafiego

 

_1419889_milos_crt_grab300

Slobodan Miloszewicz przed Haskim Trybunałem – nie doczekał wyroku, zamordowano go w więziennej celi.

 

 

Polska: podległe rządzącym w IIIŻydo-RP przedstawicielom „wspólnoty międzynarodowej” służby strzelają do Polaków

 

Zatem, uprawiana przez światowy syjonizm filozofia Kalego ma także poparcie judeo-katolickich mediów o.T.Rydzyka.

 

P.F.: Bo Kreml ma się czego bać.

– „Arabska wiosna” została odebrana przez rządzącą elitę rosyjską jako niebezpieczny sygnał. Obawia się ona, że ten przykład może mieć wpływ na społeczeństwo rosyjskie. Skoro skorumpowane reżimy na Bliskim Wschodzie są obalane dzięki oddolnej mobilizacji społecznej, to może to stanowić zaraźliwy przykład dla Rosji. Nieco upraszczając, można powiedzieć, że obserwujemy tu coś w rodzaju solidarności autokratów.

 

P.F.: Czyżby Władimir Putin sądził, że wydarzenia w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie to spisek przeciwko jego rządom?

W elitach rosyjskich jest popularne przekonanie, że bunty przeciw rządom autorytarnym w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu to tak naprawdę tajne operacje amerykańskie, mające na celu wywołanie kryzysu, destabilizację sytuacji międzynarodowej, co pozwoli USA zrównoważyć utratę przewagi wojskowej i ekonomicznej w świecie. To wynika z takiej bezpieczniackiej wizji świata, w której nie ma żadnych spontanicznych zjawisk społecznych, wszystko jest sterowane, nie ma też żadnych wartości, wszyscy są albo agentami, ludźmi do kupienia, albo ostatecznie niebezpiecznymi fanatykami.(wytłuszczenie  – D.Kosiur)

 

Dziwne, że autor, niby człowiek wykształcony, w końcu doktor jakichś nauk „humanistycznych”, nie zauważa syjonistycznej hipokryzji Zachodu, mimo, iż sam ją opisuje.  Jednak czyni to nieświadomie, co nie świadczy dobrze o poziomie jego intelektu. Podobnie zresztą i Nasz Dziennik, który pogubił się we własnych indoktrynacjach. Dzień wcześniej, w tekście Kreowany na konserwatystę, n/t J.Gowina redaktor z ND, K. Losz napisał:

 

W latach 80. Jarosław Gowin wyjechał na stypendium na Uniwersytet w Cambridge. Tam poznał prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, który organizował przyjazdy polskich stypendystów.

 

Zatem już w latach 1970. syjoniści rozpoczęli proces demontażu i likwidacji obozu socjalistycznego i poddania państw Europy Środkowej opresji światowej żydowskiej oligarchii finansowej. Stąd można wysnuć wniosek, że nad scenariuszem pracowali wiele lat przed 1970r.

 

K.Losz pisze dalej:

Wśród setek osób, które przyjechały na stypendia załatwiane przez Pełczyńskiego, było także wielu ludzi, którzy po 1989 r. znaleźli się wśród decydentów III RP.

 

                                                          Soros

 Zbigniew Pełczyński zaangażował się w działalność polityczną w kraju, wiążąc się ze środowiskiem późniejszej Unii Demokratycznej. W latach 90. był doradcą sejmowej Komisji Konstytucyjnej, zasiadał też w radzie doradzającej rządowi w zakresie kształcenia urzędników państwowych. Co więcej, Pełczyński został konsultantem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (poprzedniczka Unii Europejskiej) i OECD ds. reformy władz i administracji publicznej, więc można powiedzieć, że w jakimś stopniu odpowiadał za kształt polskiej administracji.

Ale jeszcze zanim żywot zakończyła PRL, w 1988 r. prof. Pełczyński przyjechał do Polski z pieniędzmi George’a Sorosa i założył Fundację im. Stefana Batorego. W fundacji działa zresztą do dziś, zasiadając w jej radzie.

Fundacja zaangażowała się w tworzenie „społeczeństwa obywatelskiego”(czyli demontaż państwa narodowego, samego państwa oraz tego wszystkiego co nazywamy kulturą narodową – D.Kosiur), ale pod tym kryło się np. wspieranie polityków i organizacji, które opowiadały się za rozdziałem Kościoła od państwa, lecz wedle pomysłów Unii Wolności promujących m.in. rozszerzenie prawa do aborcji. Dotacje z fundacji otrzymywała np. feministyczna Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny („planowanie rodziny” – tłumacząc ten syjonistyczny zbrodniczy tytuł, chodzi o depopulację narodów – D.Kosiur). Z kolei sama fundacja jest hojnie wspierana przez duże zagraniczne wydawnictwa działające w Polsce, a także przez Agorę.

za: //www.naszdziennik.pl/mysl/25130,kreowany-na-konserwatyste.html

*               *              *

                               

          Zmowa autokratów cd.

P.F.: Rosyjska dyplomacja dość zręcznie wykorzystuje prawo międzynarodowe, aby blokować bardziej zdecydowane działania społeczności międzynarodowej wobec reżimu al-Asada. (co to takiego „społeczność międzynarodowa”? – odpowiedź przez analogię: tzw. „międzynaród” to wędrowne żydostwo – D.Kosiur)

– Ta gra dyplomatyczna to doskonały przykład stosowania podwójnych standardów, jak można odpowiednio do sytuacji dopasowywać argumentację. W sprawie Syrii lub byłej Jugosławii podkreśla się suwerenność państw i ich integralność terytorialną, ale już w przypadku secesji Abchazji i Osetii Południowej Rosjanie powołują się na prawo narodów do samostanowienia i precedensy Kosowa i Sudanu Południowego. Rosyjska dyplomacja posługuje się tym instrumentarium dosyć sprawnie, odwołując się w różnych kwestiach do sprzecznych ze sobą zasad. Robią to w sposób, który pozwala im przekonać jakąś część opinii publicznej, a przynajmniej wywołać wątpliwości, mącąc obraz sytuacji. Poza argumentami odwołującymi się do prawa międzynarodowego Moskwa na przykład podnosi – nie bez pewnej racji, choć być może przesadnie – kwestię zagrożenia opanowaniem Syrii przez fundamentalistów islamskich grożących i Zachodowi, i Rosji.

Dziękuję za rozmowę.

za: //www.naszdziennik.pl/wp/25215,zmowa-autokratow.html

 

Kilka lat temu pisałem:

Na czym polega propaganda i indoktrynacja medialna wyjaśniał w mediach o.T.Rydzyka sam bp A.Lepa, specjalista od mass mediów. Otóż skuteczna propaganda nie może być prostacką, prymitywną walką z uznanymi przez społeczeństwo wartościami i propagowaniem ideologii, politycznych celów, osób, wartości – tu w sensie odwróconym, czyli antywartości -, zgodnych z wymogami medialnych mocodawców. Taką propagandę uprawia np. żydowska Gazeta Wyborcza, TVN itp. Efektywność tej propagandy wśród Polaków wynika tylko z faktu powielania tej samej techniki (oraz tych samych treści) przez znakomitą większość żydo-mediów. Przeciętny odbiorca tego typu medialnej propagandy po jakimś czasie jest w stanie ją rozpoznać i w jakimś zakresie uodpornić się na taką indoktrynację.

O wiele bardziej skuteczna i niebezpieczna jest propaganda odwołująca się do emocji, do uznawanych wartości, w tym religijnych, do uczucia patriotyzmu, posługująca się niejednokrotnie przekazem prawdziwych treści informacyjnych, która dopiero w tak przygotowanym miąższu indoktrynacyjnym przemyca treści zgodne z wymogami swoich politycznych mocodawców. Taką właśnie propagandową techniką medialną posługują się media o.T.Rydzyka.

Jak trudną jest sztuka manipulacji coraz częściej widzimy na przykładzie nie tylko mediów o. T.Rydzyka, ale wszystkich żydo-mediów razem wziętych – gubią się we własnych kłamstwach.

NIE MOŻNA ZABIĆ PRAWDY nawet przy pomocy krzyża i różańca.

 

Zachęcam PT Czytelników do przeczytania dwu tekstów, które stanowią polemiczny dyskurs PRAWDY i kłamstwa: „Faza globalnej destabilizacji – prof. A.Dugin” – (https://wiernipolsce.wordpress.com/2013/03/01/faza-globalnej-destabilizacji-%D1%84%D0%B0%D0%B7a-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8/) oraz „(Nie) Nasz (syjonistyczny) Dziennik”,a także do przypomnienia sobie tekstu dr M.Głogoczowskiego: „Zawsze w dół” – czyli Binarny System Globalnego Rozbojuhttps://wiernipolsce.wordpress.com/2013/02/20/6730/

 

Dariusz Kosiur

 

KOMENTARZE

 • Bliski Wschód przegrał, bo...
  w miarę wcześnie nie zjednoczył się przeciw tym "misjom pokojowym" serwowanym kolejno tym państwom.
  Europę środkową i wschodnią czeka los podobny, jeżeli się nie zjednoczy.
 • @Jan Paweł nie wie, że LIBIA jak i Egipt leży w Afryce, a nie na B. Wschodzie ?
  Marszałek Sejmiku Beata Andrejas: WICI na SEJMIK ZIEMSKI PROWINCJONALNY ZIEMI WROCŁAWSKIEJ:
  Poprosiłam p. Henryka Swół o zarezerwowanie sali i ugoszczenie Sejmiku Ziemskiego Ziemi Wrocławskiej za 2 tyg. 17.X.2015 od godz.11-17 u na Krasickiego 44 we wrocławiu. Zał. nowe nagranie i ply-list z KRÓLEWSKA TV, w którym o tym wspominam. Proszę o info. zwrotną od p. Daniela i Boguckiego, którzy pojechali na obrady Sejmu Walnego do Niepołomic 3.X.2015. https://www.youtube.com/watch?v=kR9SvMUGM1g&list=PLsl9qhb8vVlI7CAAXXvA8o_wqd4AkPH4l&index=6
 • Czy Zachód Wschodowi niesie pokój i demokrację jest kwestią przynajmniej dyskusyjną.
  Na przykładzie wymienionych powyżej WSCHODNICH polityków: Zbigniewa Połczyńskiego, Georga Sorosa, oraz kardynała Wojtyły, Zbigniewa Brzezinskiego, niesłynnej rodziny Heleny Wolińskiej-Brus, Władysława Bartoszewskiego, Grażyny Bernatowicz-Bierut, Adama Gierka, i setek innych - była to Wschodnia inteligencja, która zaniosła "pokój i demokrację" na Zachód.
  Łączyło ich jedno: FASCYNACJA FILOZOFIĄ HEGEL'a wykładaną w "Wyższych Uczelniach Marksistowsko-Leninowskich" (WUML) w powojennym Bloku Krajów Wschodnich.
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel twierdził, że "to, co jest rzeczywiste, jest racjonalne ", odrzucając tym samym spiritualne istnienia Boga, które było uznane przez Hegla jako "nieracjonalne". W związku z tym, starał się on udowodnić, że wierzący w Boga są głupcami. Wg jego "dialektycznie rozsądnych" i ignoranckich koncepcji, Hegel zaproponował posłuszeństwo "głupiej chrześcijańskiej klasy robotniczej" ("baranki boże" - wg. Kosiura) wobec "dowolnej woli" wyrażanej przez totalitarny "wyższy autorytet", czyli żydowską klasę rządząca (prawdopodobnie mając na myśli Loże masońskie). Folozofie Hegla doprowadziły jego zwolenników do AKCEPTACJI ATEIZMU przez co stali się rewolucjonistami, jak Marks i Engels. W dzisiejszych czasach: rodzina Clinton'ów, Obama, Sikorski, Schetyna, itp. studentów prof. Połczyńskiego, Wolińskiej-Brus, Bartoszewskiego, Grażyny Bernatowicz-Bierut, Adama Gierka, itp. (a NIE o.T.Rydzyka), którzy "przygotowali kadry publiczne (przyp. na Zachodzie) do przeprowadzenia koniecznych zmian".

  "Folozofie" Hegla, jak również Nietzsche'go, które na 100% pokrywają się ze stanowiskiem tutejszych panów Kosiura, Ziemińskiego, Wojtasa, i ich apostołów zostały wyniesione NA ZACHÓD przez w/w Połczyńskiego, Wolińską-Brus, Bartoszewskiego, Sorosa, Gierka, itd.
  Obecnie WRACAJĄ na Wschód jak bumerang i, paradoksalnie(?), panowie Kosiur, Ziemiński, Wojtas, i ich apostołowie protestują. Czy ktoś to może wyjaśnić?


  PS: "O wiele bardziej skuteczna i niebezpieczna jest propaganda odwołująca się do emocji, do uznawanych wartości, w tym religijnych, do uczucia patriotyzmu, posługująca się niejednokrotnie przekazem prawdziwych treści informacyjnych, która dopiero w tak przygotowanym miąższu indoktrynacyjnym przemyca treści zgodne z wymogami swoich politycznych mocodawców. Taką właśnie propagandową techniką medialną posługują się"....... , NIE O.T.RYDZYK!
 • @Zdzich 06:21:32
  ----------------CIULOWI !!! ku pamięci !!

  https://bialczynski.files.wordpress.com/2015/08/10313694_667094880023655_8263366289067727541_n.jpg
 • @Beata Andrejas Wrocław Clooney 02:50:23
  Wie, wie...:-) Ale to już tak umownie, mówi się o tej całej sytuacji.
  Pozdrawiam
 • @Zdzich 06:21:32
  Panie Zdzichu,
  a tak poza tym, czy wszystko u Pana w porządku? Głównie pytam o pamięć i o samopoczucie psychiczne (?).

  To co Pan napisał nie nadaje się do polemicznego komentowania, to są androny.

  Ile to jest 27 : 9 = ? - 27:9= 3 i 2 reszty - to z komedii Flip i Flap i taki jest też Pański komentarz.
 • @Rzeczpospolita 13:49:53
  Hegel --> Nietzsche --> nienawiść do Boga --> ATEIZM --> ataki na Kościół --> prześladowania wierzących --> studenci/ wykonawcy: Marks, Bierut, Połczyński, Wolińska-Brus, Bartoszewski, Soros, Bush, Clinton, Gorbaczew, Gierek, Sikorski, Kosiur, Ziemiński, Wojtas, ninanonimowa, itd. Prosta droga.
  Czyżbym się mylił?
 • @Zdzich 16:19:47
  --------- NO WŁAŚNIE !! zapomniałabym

  http://dzieciatko-jezus.blogspot.com/2012/09/lista-zydow-w-polsce-arcybiskupi.html
 • @Zdzich 16:19:47
  Panie Zdzichu,
  już sam ten zestaw: "Hegel --> Nietzsche --> nienawiść do Boga " jest i nieprawdziwy i błędny.
  Heglowska filozofia odnosi się do koncepcji Boga (jest to nowe ujęcie tego tematu, ale pozostające w obrębie chrześcijaństwa).

  Podobnie ma się sprawa z Nietzsche. On stwierdził (nie była to jego teza) na podstawie obserwacji zachowań ludzkich, społecznych, politycznych relacji państwo człowiek itd., że są one rezultatem tego, że "Bóg umarł", tzn. że ludzie odeszli od Boga - tak to rozumiał Nietzsche. Według Nietzschego fakt ten (czyli rezygnacja z wiary w Boga) otwierał jednak drogę do pełnego rozwoju ludzkich zdolności twórczych - dawał człowiekowi możliwość prawdziwej wolności.

  Bóg wg Marksa jest wytworem ludzkiej myśli. Jedyną wartością Boga jest ta, jaką przypisuje mu ludzki umysł - jak Pan widzi i u niego daleko do nienawiści do Boga.
  Skoro już wymienił Pan Marksa, to warto zauważyć, że największe straty wynikające z zastosowania socjalizmu marksistowskiego ponieśli żydzi i Żydzi. Mogli funkcjonować w społeczeństwie socjalistycznym jedynie na takich samych warunkach i prawach jak wszyscy (stąd od 1953-56 Żydzi dążyli i dążą do likwidacji wszystkich państw socjalistycznych w czym wspiera ich Kościół).

  Panie Zdzichu,
  ale mój tekst nie jest poświęcony filozofii, którą i tak Pan "przekręca". Poza tym uparcie nie chce Pan zrozumieć, że wiara w Boga (i niech go Pan zostawi w końcu w spokoju) nie ma nic wspólnego z polityczną stroną instytucji Kościoła, do której odnoszą się często moje teksty.
 • @Rzeczpospolita 20:11:34
  Ja równiez nie chce marnowac czasu na dyskutowanie tutaj filozofii największych w czasach ludzkości Żydów ( Nietzsche był w dodatku syfilitykiem), którzy doprowadzili ten świat do rewolucjii i stymulowali mentalnie masowych morderców kalibru Trotzki, Lenin, Stalin, Beria, i Hitler.
  Bezbożny komunizm, który ci tzw. "niemieccy filozofowie" wyprodukowali doprowadził do ponad (wg TIMESa) 250 milionów ofiar sadystycznie wymordowanych już po Rewolucji Francuzkiej.
  Opinie typu, że "u Marksa daleko do nienawiści do Boga" oraz że "Żydzi dążyli i dążą do likwidacji wszystkich państw socjalistycznych w czym wspiera ich Kościół" po zbudowaniu ZSRR i przerobieniu Konstytucyjnej Republiki USA w socjalistyczne szambo wskazują na poważne zaburzenia umysłowe. Opamiętaj się Pan!
  Wracając do artykułu, krytykuje Pan politykę syjonistów, która rzekomo przeniosła się z Zachodu na Wschód. Tymczasem, w Pana wielkim uwielbieniu dla powyżej opisanych żydowskich "filozofów", nauczał by Pan nic innego, jak właśnie ich anty-kościelny "materializm dialektyczny", gdby tak np. Pan został profesorem zachodniej uczelni. Stawia to Pana przysłowiową "nienawiść do syjonizmu" pod wielkim znakiem zapytania.
 • @Zdzich 02:08:29
  I tak można "polemizować" w nieskończoność. Ale dobrze ...

  Panie Zdzichu,
  1. proszę podzielić ze wszystkimi tą wspaniałą wiedzą, że to filozofowie byli inicjatorami rewolucji, a nie światowa żydowska finansjera (poczynając od rewolucji francuskiej) dążąca do ustanowienia własnych rządów - może jakieś przykłady - ?

  2. kto w takim razie zlikwidował blok państw socjalistycznych w latach 1980-91, jeśli nie żydowska V kolumna wspierana przez Zachód (czyli przez żydowską światową finansjerę) i przez Kościół?
  Kto zainicjował rebelię w Chile, destabilizuje kraje Ameryki łacińskiej, Afryki, Bliskiego Wschodu?
  Kto jak nie Kościół (JPII) potępił teologię wyzwolenia (była ukierunkowana na socjalne bezpieczeństwo, na suwerenność narodu) w Ameryce Łacińskiej?

  Jeśli według Pan jestem zakamuflowanym syjonistą, to w takim razie kim Pan jest i kogo Pan broni ?

  Panie Zdzichu,
  Pańska retoryka, chyba rodem z niedzielnych szkółek parafialnych, nie prezentuje się zbyt poważnie, a co gorsza jej skutki są odwrotne do zamierzeń - tylko czy Pan to dostrzega ?
 • @Rzeczpospolita 12:00:36
  Zanim znajdę czas na odpowiedź, proszę mi podpowiedzieć, czy tzw. "filozofowie niemieccy" nie byli Żydami? Czy syn rabina Marks, który napisał Das Kapital i Manifest Komunistyczny "celem emancypacji Żydów" nie był inicjatorem Rewolucji Październikowej?
  Czy pisanie tak jak Pan, nie jest programem Lóż masońskich?
 • @Zdzich 15:25:58
  Owszem, wielu, jak np. Marks, byli Żydami, ale nie oni byli inspiratorami rewolucji bolszewickiej, tylko żydowska finansjera z Wall Street i z londyńskiego City.
 • @Rzeczpospolita 18:08:54
  "Owszem, wielu, jak np. Marks, byli Żydami, ale nie oni byli inspiratorami rewolucji bolszewickiej, tylko żydowska finansjera z Wall Street i z londyńskiego City."
  Tutaj Pan wjechał na bocznicę, ale naprostujemy. "Najpierw było słowo". I gdyby go nie było, to niebyło by co finansować. Verstehen?

  "Żydowska finansjera z Wall Street i z londyńskiego City" nie była inspiracją, tylko "inwestorami" (jakby to powiedział Ruszkiewicz), którzy finansowali swoich pobratyńców, czyli też Żydów w tym przedsięwzięciu. W efekcie, ponad 250 milionów ludzi straciło życie!
  Natomiast cała INSPIRACJA do finansowania pochodziła od "ojców rewolucji", czyli intelektualistów typu Marks, Friedrich Engels, i na końcu Woodrow Wilson, którzy nie zawsze byli Żydami, ale w każdym przypadku działali pod wpływem anty-chrześcijańskich wypocin Hegla, Nietzsche, i Marksa.
  To pod ich wpływem Woodrow Wilson stał się naiwnym marksistą i liderem Ruchu Postępowego, którego najbliższym przyjacielem był Mandell House - agent rodziny Rothschildów. W efekcie, Wilson wyposażył Leona Bromstein'a, znanego jako Leon TROTSKY, w worki dolarów oraz paszport amerykański celem finansowania Rewolucji Bolszewickiej. Do dzisiaj Wilson jak i House są uznani w Polsce jako bohaterzy i wystawione są im pomniki.
  W nieustannym poszukiwaniu nowych intelektualistow inspirujacych do zakleszczania jarzma i zdobyczy rewolucji październikowej, MŻ z checią finansowałby "swojego człowieka" w Polsce. W Stanach mają Hillary Clinton (wychowankę m.in polskich profesorów i koleżankę z Pociągu Przyjaźni), a w Polsce takim solidnym marksistą byłby Dariusz Kosiur, który tak samo miłuje Kościół jak Karol Marks. Rydzykowi ani Braun'owi nie można zaufać.
  Nie rozumiem tylko dlaczego Pan tak strasznie krytykuje żydowską finansjerę, zamiast całować ich po rękach? Przecież w swoich poglądach i marksizmem dialektycznym jest Pan dla nich inspiracją, i nadzieją!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930