Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
592 posty 4042 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Kwiaty nie tylko dla Paryżan. Kto steruje terroryzmem?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W niektórych komentarzach i co ciekawe, w żydowskich powszechnych mediach, pojawiają się delikatne sugestie, że pośrednim winowajcą terroryzmu są USA.

11039823_938318462900743_2006670219954609052_n

 

 

Nikt kwiatów i zniczy nie stawia przed ambasadami Iraku, Afganistanu, Libii, Syrii, Sudanu, …, czy w Europie przed ambasadami państw byłej Jugosławii, które doświadczyły agresji USA lub z ich inspiracji dokonano tam rebelii (?).

 

 

_______________________________

Młody chłopak, lat 24, dojechał autem do torów kolejowych. Wysiadł. Przed nadjeżdżającym pociągiem wszedł na tory. Rozłożył ramiona i czekał … śmierć nadeszła błyskawicznie.
O podobnych wypadkach miejscowe, otwockie, gazety piszą przynajmniej raz w miesiącu.
To pewnie w trosce o społeczeństwo żydo-reżimowe władze likwidują w Polsce kolejowe połączenia – czyż nie ma uzasadnienia dla tego sarkazmu?
A rocznie ginie w Polsce samobójczą śmiercią ok. 6 tys. ludzi – ich liczba rośnie systematycznie od 1990r. I z pewnością powodem nie jest tu nieszczęśliwa miłość.
Jeśli sama sytuacja życiowa może zmotywować człowieka do samobójczej śmierci, to czyż trudno to osiągnąć spec. służbom poprzez odpowiedni trening psychiczny i poprzez środki psychotropowe oraz narkotyki w przypadku muzułmańskich terrorystów-samobójców?

W październiku 2015r. w katastrofie rosyjskiego samolotu nad Egiptem śmierć poniosły 224 osoby.
Spotkałem się z opinią, która jako prawdopodobną przyczynę katastrofy podaje trafienie samolotu izraelską rakietą wystrzeloną z polskiego F16. Serwis polskich F16 zapewnia oczywiście Izrael, a w czasie katastrofy prowadzone były na Bliskim Wschodzie wspólne, izraelsko-polskie ćwiczenia lotnicze (?).
Można pokusić się o refleksję: czy w takiej oto sytuacji należałoby spodziewać się rosyjskiej reakcji w postaci zbombardowania cywilnych celów w Polsce, czy w Izraelu?

W każdym razie w żadnym zachodnim kraju, ani przed polskimi, ani przed rosyjskimi ambasadami nikt kwiatów i zniczy nie stawia mimo, że przyczyny śmierci ludzi mają te same źródła i tych samych inspiratorów, co i w Paryżu.
Nikt kwiatów i zniczy nie stawia także przed ambasadami Iraku, Afganistanu, Libii, Syrii, Sudanu, …, czy w Europie przed ambasadami państw byłej Jugosławii, które doświadczyły agresji USA lub z ich inspiracji dokonano tam rebelii.

Od lat 1980. mnożą się na świecie akty terroru, „dokonują się” (same się dokonują -?) polityczne przewroty, zamachy stanu itp. Nasilanie się tego typu zjawisk jest wprost proporcjonalne do pogłębiającego się światowego kryzysu gospodarczego i politycznego, do obniżania poziomu życia, do ograniczania, czy nawet likwidacji bezpieczeństwa socjalnego, ale jednocześnie do wzrostu bogactwa i poszerzania zakresu władzy rzeczywistych decydentów politycznych, autorów i inspiratorów wymienionych zjawisk.
Mimo, że społeczeństwa pozbawione są możliwości komunikacji, bo przecież powszechne media są własnością owych rzeczywistych decydentów politycznych, to jednak rosnąca świadomość społeczeństw coraz częściej pozwala wyprowadzić wniosek, że mamy do czynienia ze zbrodnią przeciw ludzkości. Zbrodnią realizowana pod płaszczykiem zaprowadzania pożądanych zachodnich standardów dla „dobra” i w imię „praw” człowieka.

ISIL1Wiele już powiedziano o ostatnich zamachach w Paryżu, wskazując jednocześnie na Państwo Islamskie (PI) jako bezpośredniego ich winowajcę. Jest to słuszna analiza, ale z pewnością nie pełna. Choć w niektórych komentarzach i co ciekawe, w żydowskich powszechnych mediach, pojawiają się delikatne sugestie, że pośrednim winowajcą terroryzmu są USA, ponieważ to ich „fałszywie” motywowane „interwencje” w Iraku, w Afganistanie (ale nie w Syrii -?) uruchomiły terrorystyczne działania „radykalnych islamistów”, najpierw jako Al-Kaidy, a od niedawna PI.
Jednak zamachy w Paryżu są zaledwie elementem bardziej złożonej polityki rzeczywistych decydentów, czyli Międzynarodowego Żyda (MŻ), a więc światowej żydowskiej finansjery i żydowskich, syjonistycznych, inżynierów światowej, globalnej polityki z Wall Street i z londyńskiego City.

Fakt, że to MŻ ponosi odpowiedzialność za zbrodnie przeciw ludzkości zaczyna być uświadamiany przez coraz szersze kręgi społeczne, z czego winowajca zdaje sobie sprawę. Zdaje sobie sprawę także z faktu ostatecznej swojej przegranej – polityka MŻ, a więc budowa NWO ze wspólną walutą, globalna depopulacja, nie mają żadnych szans na realizację.

Zachodzi więc potrzeba zatarcia śladów zbrodni, a przede wszystkim odwrócenia uwagi od winowajcy. Najlepszym sposobem jest rozniecenie wielkiego pożaru.
I właśnie jesteśmy świadkami podpalania świata przez MŻ – antagonizowanie i atomizowanie społeczeństw poprzez akty terroru, którego sprawstwem obarczana jest mniejszość narodowa, która od reszty społeczeństwa odróżnia się etnicznie, kulturowo i religijnie.
Konflikt mniejszość – naród jest znakomicie podsycany przez gospodarczy kryzys, w którego kreowaniu MŻ jest arcymistrzem – bo to przecież on decyduje o światowej i krajowych politykach finansowych – przestał jednak nad kryzysem panować i stanie się także jego ofiarą. Jednak póki co, MŻ wymusza na Europie wielką migrację i mieszanie się narodów i ras.

Celem światowego syjonizmu, oprócz atomizacji społeczeństw, jest zniszczenie narodowej tkanki w państwach europejskich, w państwach białej rasy. Dzięki tym zabiegom zwarta, narodowa, syjonistyczna, jedyna pielęgnująca legalnie własną odrębność, mniejszość żydowska będzie funkcjonowała bezpiecznie pośród społeczeństw wyniszczanych przez wewnętrzne antagonizmy.
Jednak stojący już niemal pod ścianą MŻ, a więc działający w stresie, nie zauważył, że państwa Europy środkowej, doprowadzone przez podległe mu żydo-reżimy do gospodarczej ruiny, nie są obiektem zainteresowania tzw. uchodźców. Uchodźców trzeba byłoby do nich sprowadzać siłą i pilnować, żeby nie uciekali na Zachód. (Oznacza to także, że „patriotyczna” postawa PiS względem „uchodźców”: „nie będziemy ich przyjmowali”, jest wyłącznie polityczną retoryką i to dozwoloną przez MŻ, bo pozostającą bez wpływu na stan faktyczny.)

Trzeba zwrócić uwagę na wyjatkową perfidię MŻ realizującego niszczenie narodów i nacjonalizmów, bo te pełnią rolę swoistych szczepionek wzmacniających żywotność i witalność narodów.
Otóż, do tzw. wysokich zachodnich standardów należy kosmopolityzm i budowa „otwartych społeczeństw”, czyli polityka tzw. multikulturalizmu, wykreślenie wartości narodowych z idei państwowej. Z drugiej strony w państwach zachodu, w „otwartych społeczeństwach” dochodzi („dochodzi” – z czyjej inspiracji?) do aktów terroru, a jako winowajców wskazuje się natychmiast mniejszość muzułmańską, ponieważ terroryści wywodzą się z PI (wcześniej z Al-Kaidy) stworzonego właśnie w tym celu przez MŻ.

W tę zbrodniczą politykę MŻ wpisuje się także Kościół katolicki lansujący od czasu SVII, a szczególnie podkreślany przez św. JPII, ekumenizm religijnyodpowiednik kosmopolityzmu i „społeczeństwa otwartego” w żydowskiej ideologii NWO.
Biskupi Kościoła, nie tylko w Polsce, nawołują także do przyjmowania „uchodźców” – a mamy w Polsce 600 tys. bezdomnych Polaków, 1,5 mln Polaków mieszka u naszych wschodnich sąsiadów, z pewnością wielu z nich chciałoby do Polski przyjechać na stałe. Biskupi nie nawołują MŻ do zaprzestania zbrodniczej polityki, do powstrzymania się od światowego terroryzmu, do poddania się karze za popełnione zbrodnie.
I mamy jednocześnie nawoływania młodych księży, np. na ostatnim Marszu Niepodległości ks. J.Miedlar z wrocławskiego Zgromadzenia Misjonarzy: „To my jesteśmy przyszłością Polski katolickiej. … Nie islamska, nie laicka, tylko Polska katolicka.
A więc szerzenie nienawiści, antagonizowanie Kościół w Polsce rozpoczyna z wyprzedzeniem, przed pojawieniem się „uchodźców” muzułmańskich. Pomijam już, że nawoływanie do „Polski katolickiej” jest de facto nawoływaniem do utrwalania Polski żydowskiej, bo religia chrześcijańska wywodzi się wprost z judaizmu biblijnego i jak pokazuje historia naszych dziejów bardziej przysłużyła się Żydom niż Polakom.

W tych rozważaniach nie powinniśmy pominąć faktu istnienia i pogłębiania się różnicy interesów między żydostwem anglosaskim – światowym, globalnym decydentem politycznym -, a żydostwem europejskim. W polskich warunkach powieleniem tego podziału jest konflikt między dwoma żydowskimi partiami, odpowiednio między PiS i PO.
Żydostwo europejskie, widząc nieuniknione już fiasko całej zachodniej polityki narzucanej przez żydostwo anglosaskie, które posiada tylko jeden, ale bardzo przekonywający argument w postaci militarnej potęgi USA, odwleka jednak podpisanie porozumienia między UE i USA o wolnym handlu, tzw. TTIP. Podpisanie TTIP skutkować będzie przejmowaniem przez żydostwo anglosaskie dochodów wypracowanych przez Europę. Żydostwo anglosaskie zniszczyło, bowiem całkowicie $ USA i tę część zachodniej gospodarki, dla której bazą były rozliczenia w $ USA – głównie gospodarki USA i Wlk.Brytanii.
Jakby tego było mało, zarówno Niemcy i Francja nie są zdecydowanie antyrosyjskie, więcej są gotowe do rozszerzania współpracy gospodarczej z Rosją. Poza tym wielu polityków tych państw pozytywnie ocenia zaangażowanie Rosji w Syrii.
Stąd jesteśmy od jakiegoś czasu świadkami ataku USA na niemieckie firmy Volkswagen, BMW, Siemens, Bosch i żądań USA wypłaty odszkodowań.
Francja jako jedyne mocarstwo nuklearne kontynentalnej UE, za niechęć do podpisania TTIP oraz za swój pozytywny stosunek do Rosji (niedawno grupa francuskich parlamentarzystów odwiedziła Rosję wbrew żydowskiej antyrosyjskiej nagonce i sankcjom) została ukarana bardziej brutalnie, zamachami terrorystycznymi w Paryżu.

z18942420Q,Wsparcie-prezydenta-Putina-dla-krwawej-dyktatury-B

 

Wsparcie prezydenta Putina dla „krwawej dyktatury” Baszara al-Asada od lat budzi protesty obrońców demokracji i praw człowieka. Na zdjęciu: happening przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku, czerwiec 2012 r. (BRIAN ACH)

 

Nie wykluczone, że MŻ podejmie próbę terrorystycznego zamachu w Rosji wskazując jako winowajców PI, którego wrogiem jest walcząca po stronie Syrii Rosja. Zamachy w Paryżu będą świetnym wyjaśnieniem, że oto PI mści się na swoich przeciwnikach, wszystko jedno, czy są to państwa zachodnie, uzależnione od MŻ, czy niezależna Rosja stojąca wzglęm Zachodu w opozycji. Czy damy się zwieść takim wyjaśnieniom w żydowskich mediach, skoro wiemy już, że uderzenie w PI jest równoznaczne z uderzeniem w MŻ?

 
Dariusz Kosiur

________________________________

 

 

 

KOMENTARZE

 • @Pan z wąsem
  brawo! ale jest kilka ale..
  Należy spojrzeć poziom wyżej aby zobaczyć, że Putin jest częścią NWO.
  Relacja juan, euro, dolar to właśnie poziom widoczny, poziom wyżej są banksterzy, wyrzej są władcy marionetek - Lewici, wyrzej są rasy wiele starsze, wyżej jest Bóg - nie mylić z jahwe.. Bóg może mieć kilka poziomów, rasy starsze także; trudno dotrzeć do prawdy :((

  Faktem jest, że jesteśmy zagubieni, ale Pan jak mało kto idzie w dobrym kierunku..

  Pozdrowił
 • Piąteczka!
  W Rosji MŻ próbuje cały czas, lecz nie udaje się. Ostatnio aresztowano grupę 8 Ukraińców i dwóch obywateli Rosji, przemycających do Rosji broń z Ukrainy.
 • @wk..ny 22:21:35
  Putin nie jest częścią NWO i piszemy wyżej a nie "wyrzej", nie kalecz polskiej ortografii, choć każdemu się może zdarzyć:).
  Ja osobiście zagubiony nie jestem, Putin już większość"banksterów" wywalił z Rosji na zbity pysk, do tego podpisał ustawę o tym, że żaden urzędnik nie może mieć konta bankowego poza granicami Rosji. Od najniższych po najwyższych.
 • @wk..ny 22:21:35/ udawana opozycja
  "...trudno dotrzeć do prawdy..."

  Prawda to ta, w ktora wierzymy. - Taki zbieg okolicznosci. ; )
 • @lorenco 01:02:20
  On sam pewnie tez zagranicznego konta nie ma, skoro narodziny jego dziecka zostały urządzone w Szwajcarii?
 • @wk..ny 22:21:35: @LoneStar1776
  Panowie,
  niezależnie od Waszych ekwilibrystycznych wyczynów komentatorskich kwestia Rosji oraz Putina jest oczywista dla każdego śledzącego żydo-media.

  Dobra, demokratyzująca się, "rozwijająca się we właściwym kierunku" Rosja, to była Rosja Jelcyna i jego żydowskiej kamaryli rozkradającej i demontującej państwo.
  Zła Rosja, stająca się "dyktaturą łamiącą prawa człowieka" nastała wraz z rządami W.Putina, który wyeliminował żydostwo z kręgów władzy państwowej i zahamował proces demontażu państwa.

  Zatem żadną gimnastyką umysłową nie dacie rady wpisać W.Putina w żydowski polityczny destrukcjonizm.
 • @Rzeczpospolita 12:03:15
  Bingo! 5* Pozdrawiam solidarnie. BJ
 • IS-IslamskoSyjonistyczny kalifat
  .

  "izraelsko-polskie cwiczenia lotnicze" trwają przynajmniej od dwóch lat, kiedy to skierowano polską eskadrę do służby na rzecz Izraela, można przyjąć, że nowo zainstalowana w administracji państwa banda PiS nie zmieni tej dyspozycji.

  - https://www.youtube.com/watch?v=iF35z8JntfU

  Przygotowanie desantu sił migrantów na UE ma swoją dłuższą historię

  - http://pppolsku.blogspot.com/2015/09/oper.html

  Kalifat w SYrii i Iraku nie bez przyczyny oznaczono kryptonimem "IS", co odpowiada IslamskoSyjonistyczny.

  USA są, jak wiedzą niekótrzy, od lat bankrutem, aby utrzymać jeszcze jakiś czas swą pozycję jako imperium światowe, o imperium patrz link

  - http://pppolsku.blogspot.com/2012/01/fh.html

  starają się rozniecić wojny wokół UE, przewidzianego do ważnej roli imperialnej. Także Chiny, które wchłanęły biliony dolarów z USA, także UE, mają stanowić przeciwwagę do UE. Autor ma rację, od 1980 roku prowadzą USA wojnę przeciwko UE. Dodajmy, że wiele kluczowych stanowisk w administracji nie tylko w Polsce

  - http://wiadomosci.onet.pl/forum/,1,2298134,191106947,czytaj.html

  są obsadzone przez ich agentów syjonistycznych. Jak wiemy pani Merkel z pozycji piątej kolumny wsparła inwazję migrantów.
 • A co świadczy o tym
  .
  @lorenco 01:02:20

  tak przekonywująco, że Putin nie jest elementem struktur imperialnych, nazywanych też NWO ?

  - http://marucha.wordpress.com/2014/03/12/jak-nsa-przeoczylo-krym/#comment-330265

  Naturalnie poza głęboką wiarą, że tak właśnie jest.
 • @Rzeczpospolita 12:03:15
  BRAWO - 5*, za panoramiczny, wielopłaszczyznowy i oślepiający dla dyżurnych zamulaczy tekst.

  W uzupełnieniu do wątków:


  Zakotwiczenie w Rosji tzw. "demonokracji" i "terapii szokowej" za Gorbaczowa, a zwłaszcza pijanicy Jelcyna, spowodowało nie tylko rozkradzenie Rosji, ale te same kręgi bankstersko-judeosatanistyczne, powtórzyły w Rosji ludobójstwo, tym razem metodami neoliberalno-ekonomicznymi, powodując ŚMIERĆ Z GŁODU 15 MILIONÓW ROSJAN. Są to dane oficjalne, które przytacza Albin Siwak w ostatniej swojej książce pt. "Syndrom gotowanej żaby".  Przyrost naturalny w Rosji jest od kilku lat dodatni i stale przyspiesza. Warunki prorodzinne i wspierające dzietność, zapoczątkowane w 2009 r. i systematycznie ulepszane, są takie - o których nasze kobiety i rodziny mogą jedynie pomarzyć, więcej na linku: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2015/02/co-zawdzieczaja-rosjanie-dyktaturze-putina-a-o-czym-polacy-moga-tylko-pomarzyc/

  Czy może być lepszy i bardziej obiektywny wskaźnik oceny rządów niż ten że: państwo ludnościowo się "zwija", lub ludnościowo rozwija ? !!!

  Dla przykładu w Polsce jest przyrost naturalny 1,23 dziecka na jedną kobietę w wieku rozrodczym ( chociaż uważam, go za nieco zawyżony) co stawiało nas kilka lat temu na 212 miejscu na 224 krajów świata.

  Czy może być lepszy wskaźnik zastosowania "demonokracji" i ludobójstwa metodami ekonomicznymi - jak określił to Andrzej Lepper, chyba ok. 10 lat temu. Przyznał to także na Zachodzie doradca Balcerowicza z ramienia Sorosa - Jeffrey Sachs, stwierdzając, że realizował w Polsce ludobójstwo za pomocą neoliberalnej transformacji.

  Pozdrawiam Autora i Dociekliwych Samodzielnie Myślących
 • @Rzeczpospolita 12:03:15
  poziomy, poziomy..
  zapalanie menory na placu czerwonym jak pod białym domem, maszerowanie w jednolitych szlafroczkach.. całowanie ręki patriarchaty chrześcijańskiego wschodniego czy też watykańskiego..

  LEWICI; to jest wyżej niż semici i chazarzy.. są jeszcze poziomy wyższe..

  http://2.bp.blogspot.com/-q1SQiRG1Y-I/VkxiY-WTKmI/AAAAAAAABzA/vkZk4BEVF_Q/s1600/hebdo.jpeg


  żydzi, żydzi.. to nie oni rządzą Światem.. zrozum
 • @wk..ny 21:06:35
  //LEWICI; to jest wyżej niż semici i chazarzy.. są jeszcze poziomy wyższe..//


  Da zacietrzewionych na zydach jak byk na plachcie, zawieszaja wzrok ludzie nie szukajacy prawdy ale chcacy by byla ona tozsama z ich wizja.
  Juz 'KUBA - rozpruwacz wypisywal ze zydzie nie zostana znalezieni winnymi cytujac fragmenty z pisma.

  Wielu ludziom nic nie powie fakt ze nazwisko putina gubi swoj rodowod juz dwa pokolenia wstecz.
  Nie bedzie wiele mowiace to ze jego dziadek mial osobiste stosunki z leninem i stalinem.
  Nie powie im nic fakt ze zachod, niby ze szklanej kuli, wiedzial juz w 1984 roku kto bedzie glowa rosji w przelomowym okresie dla ludzkosci...
  Nie powiedza im nic te same metody ktore zachod stosuje kiedy potrzebuje wewnetrznego i zewnetrznego wroga.
  Nie powie im nic poziom moralnosci.

  Mroza oczka, przelykaja sline i wzdychaja do zbawiciela ludzkosci.

  Prosty system i jego poprawne realizowanie nabiera inteligentne zdawaloby sie owieczki w zawsze ten sam sposob.


  http://i.imgur.com/irI3P0e.jpg
 • @eonmark 21:21:26
  ja z Tobą muszę napić się wódki i przegadać dwa dni..
  zgadzam się z Tobą jak mało z kim, niestety ten poziom percepcji jest na Neonie nie osiągalny dla większości :(

  Pozdrawiam
 • Komentarz Niemca znaleziony w sieci..
  stein : Uchodzcy w malej miejscowosci w Bawarii w moim sasiedztwie sprzedali rowery,ktore dano im do poruszania sie po okolicy,obrzucaja darowanym jedzeniem pracownikow czerwonego krzyza.Mowia, że nie po to szli tyle kilometrów by jezdzić rowerem. Oni chcą volkswagenów, laptopów , smartfonów, domów i zasiłków a najlepiej od razu emerytury. Napadli i pobili ksiedza ,ktory im pomagal bo nie chcial im dac pieniedzy. Nagminne jest tez kupowanie wody mineralnej ( oni dostaja bony zywnosciowe ,za ktore nie moga kupic papierosow i alkoholu ) -nastepnie wychodza ze sklepu i wodę wylewaja ,po czym wracaja i sprzedaja butelki za ktore kupuja papierosy i piwo. To wszystko w ciagu 2 tygodni od przybycia do nowego obozu dla uchodcow, ciekawe co bedzie dalej. Ludzie sa w coraz wiekszej panice i boja sie wychodzic na ulice i opuszczac domow w obawie przed wlamaniami. O tym wszystkim ani slowa w niemieckich mediach, bo wladze nie chca wywolywac paniki.
 • @@@!
  Merkel mówi, że dalej będzie ich przyjmować, a potem rozsyłać, zmuszając inne kraje grożbami i szantażem, aby ich przyjęli. Ta kobieta albo chora, albo chce zniszczyć Europę. Mówmy nie dla uchodzców, bo to co się słyszy to włos się jeży na głowie. Zerknijcie na ta fotkę poniżej!!!! http://ocdn.eu/images/pulscms/Nzg7MDQsMCwxYTcsMTAwMCw5MDA7MDYsMzE0LDFiYzswYywxNDBiMWNmZTdmMGFjNTJlZGMwMTBkNzA5NzhlODRiZSwxLDEsNiww/a4927b57361affdbc92f885e52a43d43.jpg Ani tam kobiet ani biednych i głodnych dzieci. Po tych twarzyczkach tych uchodzcow widac ze sa zdolni do wszystkiego niestety najgorszego. Gratuluję krajowi który przygarnie takich biednych panów, i przy okazji zazdroszczę im zapomogi która dostaną, pracy i szacunku od kraju gdzie będa mieszkać i się rozmnażać. Byleby tak dalej a niebawem dolacza dzieciom jeszcze jeden przedmiot nowej religii w szkole :-((( Panowie i Panie z PiS radzę dobrze, odmówić przyjęcia uchodzców, inaczej powtórzycie wynik w najbliższych wyborach PO. Dostaliście mandat od ludzi właśnie w związku z zapowiedziami, że tak właśnie zrobicie, Polacy nie chcą żadnych "uchodzców" to po pierwsze po drugie życzymy sobie rozbiórki meczetów na terenie Polski. To obcy i niebezpieczny dla nas twór. Myślę, że śledzący fora politycy wyciągną wnioski i to szybko. Granice pozamykać i zając się nami nie bandą w większości morderców.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930