Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
718 postów 5371 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Kościół w odbitym świetle teczek Kiszczaka

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kościół w IIIŻydo-RP nie chce poddać lustracji duchownych. Chce być jak żona cezara: poza wszelkimi podejrzeniami.

4192229082

 

Po której stronie stoi Kościół? Cd.

 

 

W odróżnieniu od religii i nieodłącznego jej mistycyzmu polityka jest dziedziną realną i doczesną. Podkreślam te różnice celowo, żeby wierzący, ale także i niewierzący, nie próbowali łączyć mistycyzmu wiary z realnym światem polityki i nie ulegali manipulacjom hierarchów Kościoła nawołujących do zawierzania losów narodu i państwa Opatrzności. Żeby nie poddawali się poczuciu winy, jeśli będą bronić swoich niezbywalnych narodowych praw do wyłączności stanowienia o polityce własnego państwa. W naszym polskim i katolickim przypadku chodzi o epatowanie nas poczuciem winy za „grzech antysemityzmu” (w rzeczywistości antysyjonizmu) – za obronę naszych praw narodowych, ale także i naturalnych do obrony, których nawołuje przecież sam Kościół.

Mamy tu do czynienia ze swoistym paradoksem, bo jakże mamy bronić praw naturalnych nie popełniając jednocześnie „grzechu antysemityzmu”? Przecież cała liberalna ideologia, promocja seksualnych wynaturzeń, gender, darwinizmu społecznego, etc., jest proweniencji żydowskiej – stworzona przez żydowskich filozofów, ideologów, lansowana w powszechnych żydowskich mediach, a wszystko opłacane przez żydowską finansjerę świata Zachodu.

 

Zwróćmy uwagę, że antysemityzm jest penalizowany jako tzw. mowa nienawiści przez prawo państwowe stanowione przez władze IIIŻydo-RP. Wszelkie wypowiedzi wskazujące na negatywy dominacji mniejszości żydowskiej w całym obszarze polityki państwa, czy wypowiedzi krytyczne względem Izraela, są natychmiast napiętnowane w mediach, a ich autorzy, politycy, organizacje polityczne, zostają wyeliminowani z medialnej, a więc i z publicznej, przestrzeni.

Ale można natomiast wszelkimi zmyślonymi winami obarczać Rosję i jej władze, można prześcigać się w eskalowaniu nienawiści do Rosji i nie jest to potępiane, ani przez media, ani przez władze, ani przez Kościół – spotyka się z aprobatą.

 

Czy nam się to podoba, czy nie, Kościół jest nie tylko formalnym podmiotem prawa międzynarodowego, ale był i jest zaangażowany politycznie. Jest polityczną siłą o wiele większą, niż pozornie mogłoby to nam się wydawać. I choć formalnie Kościół nie bierze udziału w wyborach parlamentarnych, to kształtuje naszą mentalność, wpływa na decyzje polityczne wyborców. A jako oficjalny pośrednik – oficjalny tylko w sensie religijnym, czyli mistycznym –, między Opatrznością a nami, wśród wielu uzyskuje wiarygodność polityczną, bo Kościół jak Bóg „jest nieomylny”.

 

Polityka Kościoła

 

Błędne teorie, fałsze historyczne, polityczne kłamstwa, zawsze w końcu zostają obalone. Można powiedzieć, że zrządzeniem Opatrzności jest, iż agenturalność „Bolka”–Wałęsy staje się faktem – faktem prawdziwym – i powszechnie znanym. Przy okazji ujawniania tzw. teczek Kiszczaka, czyli przy okazji wewnętrznych walk miedzy PiS i PO, na światło dzienne wydostają się i inne ważne fakty obnażające prawdę o IIIŻydo-RP. Okazuje się – na co wskazują sami żydowscy uczestnicy „procesu przemian” – , że cały proces od powstania Solidarności do tzw. transformacji włącznie, był starannie przygotowany przez te żydowskie siły – wspomagane przez Kościół i CIA -, które dokonały w sierpniu/wrześniu 1980r. pałacowego zamachu stanu obalając ekipę E.Gierka.

 

z11943451Q

 

Żydzi walczą z PRL. Październik 1979, Warszawa, głodówka członków KOR w kościele św. Krzyża. Z przodu od lewej: Antoni Macierewicz, Adam Michnik, ksiadz Stanislaw Małkowski, Jacek Kuroń, Kazimierz Wóycicki, z tyłu siedzą: Konrad Bieliński, Mariusz Wilk, Kazimierz Janusz.

 

Żydowski KOR od samego początku mógł liczyć na przychylną współpracę Kościoła. Kościół udzielił natychmiast wsparcia „S”, doskonale zdając sobie sprawę z czyjej inspiracji powstała, kto faktycznie sprawuje w niej władzę i że celem jest obalenie PRL, a może i całego pojałtańskiego porządku w Europie.

W końcu pierwszy wyłom w pojałtańskim porządku został uczyniony przez Kościół już w 1965r. pamiętnym listem biskupów polskich do biskupów niemieckich: „wybaczamy i prosimy o wybaczenie”, czym zakwestionowali nie tylko gwarancje ZSRR dla naszej granicy z NRF na Odrze i Nysie, ale i samą granicę, która dla kosmopolitycznej, globalnej, polityki Kościoła nie ma wartości i znaczenia.

 

_40518155_popewalesa238

 

Z perspektywy ostatnich czterdziestu lat mamy prawo stwierdzić, że Kościół udzielił nie tylko wsparcia, ale użyczył swojego wizerunku religijnego antypolskim, antynarodowym i antypaństwowym, siłom, żeby te zyskały w oczach Polaków wiarygodność, tak potrzebną do ubezwłasnowolnienia i ogrania polskiego narodu.

 

10274305_642701815797749_2723391722581501626_n

 

„Bolek”-Wałęsa nie tylko nosił w klapie marynarki wizerunek Matki Boskiej, ale fotografował się z JPII. W ten sam sposób Kościół uwiarygodniał Michnika, Geremka i wielu innych antypolskich Żydów.

Czołówka, przeważnie żydowska, PO i PiS zajmuje pierwsze ławki na kościelnych uroczystościach. Nieświadomy politycznie katolik powie, że Kościół jest otwarty dla każdego, kto potrzebuje łask Opatrzności.

A przecież Jezus wygonił ze świątyni żydowskich bankierów i handlarzy. Jednak hierarchowie polskiego Kościoła w odróżnieniu od Jezusa prezentują zupełnie inne preferencje, może nie religijne, ale polityczne i stają w jednym szeregu z żydowskimi geszefciarzami politycznymi. Bo tu, na Ziemi, liczą się władza i pieniądze, a Niebo zostawiają Polakom – Europejczykom – zgodnie z tradycją edyktu mediolańskiego cesarza Konstantyna.

 

Dla uważnego obserwatora politycznych wydarzeń nie powinno być zaskoczeniem, że panu abp S.Gądeckiemu polski nacjonalizm kojarzy się z szowinizmem. Taka jest oficjalna wykładnia polityki Kościoła.

Materiały IPN BU 0449/9 t.5, s.12-14

Notatka informacyjna

(…) Watykan pragnie, aby te uroczystości (obchody 1000-lecia chrztu Rusi Kijowskiej w Częstochowie w 1988r. – D.K.) nie przybrały charakteru nacjonalistycznego i dlatego Episkopat Polski będzie usiłował im nadać profil ściśle religijny i spokojny.

Inspektor Wydz. XIV

Dep. I MSW

Ppor. S.Żyrda

A więc Kościołowi przyświecają cele ponadnarodowe. I znakomicie wpisuje się On w proces globalizacji, którym steruje światowa żydowska finansjera. Stąd potępienie ze strony Kościoła nie tylko świeckich ruchów narodowych, nacjonalizmów, w Europie, ale także ruchów katolickich – teologii wyzwolenia rozpowszechnionej w Ameryce Łacińskiej, ukierunkowanej na obronę sprawiedliwości społecznej i praw człowieka. Kościół opowiada się za „wolnym rynkiem” (encyklika JPII "Centessimus Annus") i nie tylko za tym.

18.04.1983r. JPII udzielił audiencji Komisji Trójstronnej wiedząc, że ta komisja otwarcie przygotowuje się do rządu światowego – NWO. Komisji Trójstronnej przewodniczyli Z.Brzeziński i D.Rockefeller. W trakcie rozmowy ze strony JPII miała miejsce krytyka za opieszałość w pracach na rzecz “NWO”.http://www.ultramontes.pl/posoborowi_4.htm

 

Hierarchowie czynią jednak pewien wyjątek dla jednego nacjonalizmu – dla nacjonalizmu zdegenerowanego, czyli dla szowinizmu, który w odniesieniu do żydowskiego narodu zwie się syjonizmem.

Czy ktokolwiek z katolików słyszał słowa potępienia ze strony Kościoła dla syjonizmu? Dlaczego nikt nie słyszał potępienia syjonizmu?

 

magdalenka

 

W 1989r., gdy przy „okrągłym stole” zasiedli Żydzi z władz PRL i Żydzi z opozycyjnej „S” oraz przedstawiciele Kościoła, w klasztorze o.jezuitów w Warszawie trwała konferencja nt.: „jak przygotować proboszczów i księży do wspierania procesów integracji europejskiej?”.

 

Z pewnością coraz większej liczbie Polaków nie trzeba tłumaczyć „dobrodziejstw” unijnej integracji. Kościołowi także znana była historia dwukrotnego – aż do skutku! – referendum w Danii dotyczącego ratyfikacji traktatu z Maastricht. Policja strzelała ostrą amunicja do Duńczyków, którzy protestując przeciw ewidentnemu fałszerstwu referendalnemu wyszli na ulice - Duńczycy nie chcieli wchodzic do UE – był rok 1992r.

Czy w stanowisku Kościoła odnośnie integracji europejskiej górę wzięła etyka katolicka, czy polityczny rachunek, nie pozostawiają złudzeń poniższe wypowiedzi polityków państwa watykańskiego:

Kościół nie może nigdy pozwolić na nadużywanie go do antyeuropejskiej demagogii oraz podsycania antyeuropejskich nastrojów. Dla zjednoczonej Europy nie ma bowiem alternatywy.

JP II przemówienie do parlamentarzystów austriackich, Rzym, 23.03.1997r.

__________

Po załamaniu się komunistycznego systemu totalitarnego w roku 1989, przed narodami Europy pojawiła się szansa ponownego zjednoczenia Europy Wschodu i Zachodu.

Kościół powszechny, a zatem i Kościół w Polsce, od początku wspierał ten proces.

 

Podpisali Kardynałowie, Arcybiskupi
i Biskupi zebrani na 316. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 21 marca 2002 roku – http://episkopat.pl/dokumenty/listy_pasterskie/4524.1,Biskupi_polscy_wobec_integracji_europejskiej.html

_________

„Brak ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego byłby dużą szkodą dla Polski”

powiedział KAI abp Henryk Muszyński,13.03.2008http://info.wiara.pl/doc/173931.Abp-Muszynski-za-ratyfikacja-Traktatu-Lizbonskiego

 

Skoro Kościół w Polsce wspierał syjonistycznych Żydów w latach 1970/80 w dążeniu do przejęcia władzy nad Polakami, logiczną zatem konsekwencją jest, że antypolski, antynarodowy, Kościół popierał żydo-rebelię na Ukrainie.

informacja z 21.01.2014
Z demonstrującymi w Kijowie będzie się solidaryzował polski Sejm. Już zrobił to episkopat.
List do greckokatolickiego hierarchy Ukrainy Światosława Szewczuka i rzymskokatolickiego Mieczysława Mokrzyckiego wystosowało prezydium Episkopatu Polski. W skład tego organu obok przewodniczącego abp. Józefa Michalika wchodzą jego zastępca abp Stanisław Gądecki i sekretarz generalny bp Wojciech Polak.
Na początku grudnia biskupi wysłali do Ukraińców wyrazy solidarności.
za: http://info.rp.pl/artykul/1081583.html?print=tak&p=0

Kościół w Polsce solidarny z Ukrainą
„Zapewnienie o solidarności wszystkich biskupów polskich z bratnim narodem ukraińskim znalazło się w liście Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do abp. większego Światosława, metropolity kijowsko-halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego oraz abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego.
To co się dzieje na Ukrainie jest kolejnym sprawdzianem dla naszych narodów, czy potrafimy współdziałać w obronie ważnych wartości, wolności i praw obywatelskich”
za: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x74869/ukrainskie-koscioly-sa-byly-i-beda-ze-swoim-narodem/?print=1

 

Zachód – Kościół – Rosja i Polska

Ewangelizacja Rosji jest niezmiennym postulatem Kościoła od dziesięciu stuleci (http://www.zmwschod.iaw.pl/pl/30050/0/ewangelizacja_dorbot.html ). Także i dzisiaj po niedawnym spotkaniu papieża Franciszka i patriarchy Cyryla Kościół nie ogłosił rezygnacji z tej swoistej misji. A czy tę misję ewangelizacyjną wobec Rosji – wobec rosyjskiej Cerkwi, można nazwać religijną, jeśli są to te same religie? Z pewnością NIE. Tu chodzi o misję czysto polityczną, o rozszerzenie wpływów Watykanu, władzy i … o powiększenie dochodów.

Logiczne jest, że każda rosyjska władza dążąca do umocnienia państwa i w konsekwencji do umocnienia religii prawosławnej, będzie wrogiem dla Kościoła. Ponieważ w przeciwieństwie do internacjonalnego, kosmopolitycznego, katolicyzmu, prawosławie jest silnie związane z rosyjską narodową i państwową tradycją.

Kościół jest więc i prozachodni – szczególnie pro USA, stąd preferuje bardziej PiS niż PO – i antyrosyjski. Polacy znający historię winni dobrze wiedzieć, że antyrosyjskość Kościoła przysłużyła się naszemu państwu i narodowi jak najgorzej.

Jest to kolejny przyczynek do antypolskiej i antynarodowej postawy Kościoła, który traktuje z odrazą wszelką polską politykę narodową, bo ta siłą rzeczy musi ciążyć ku Rosji jako naturalnemu (Słowianie) partnerowi i sojusznikowi (zagrożenia ze strony tego samego wroga: opanowanego przez syjonistów Zachodu).

 

Pozorowany katolicyzm w służbie syjonizmu i NWO

Poniżej zamieszczam link do poprzedniej części tekstu, który na stronie neon24.pl przetrwał zaledwie kilkanaście godzin, mimo zainteresowania Czytelników.

„Po której stronie stoi Kościół?”http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/129761,po-ktorej-stronie-stoi-kosciol

Są bowiem tacy dla, których poruszana tematyka to wyłącznie atak na Kościół – na ich świętą wiarę – mniej więcej tak formułują swoje zarzuty.

Oczywiście uczciwy Czytelnik z pewnością zauważy, że teksty te nie dotykają kwestii wiary – nigdzie nie przytaczam argumentów przeciw lub za wiarą w Boga, bo takowych logicznych argumentów po prostu nie ma. Interesuje mnie wyłącznie kontekst polityczny religii, czyli to, w jaki sposób instytucje religijne wpływają na losy narodu i państwa.

Zatem ci, którzy potraktują powyższe rozważania wrogo, uczynią tak wyłącznie z jednego powodu: nie interesuje ich istota wiary, tylko wyłącznie cel polityczny Kościoła, z którym to celem się utożsamiają – utożsamiają się z polityką światowego syjonizmu.

 

Kościół w IIIŻydo-RP nie chce poddać lustracji duchownych. Chce być jak żona cezara: poza wszelkimi podejrzeniami. Czy ma do tego prawo, skoro jest podmiotem polityki i jednym z poważniejszych politycznych graczy?

Kościół przyjmuje wobec swoich duchownych zarzuty o pedofilię – zarzuty, które bardzo trudno uwodnić. Na tej samej zasadzie zarzuty o pedofilię można stawiać wszystkim nauczycielom we wszystkich systemach oświaty – (?). Tu jednak Kościół poddaje się osądowi. A politycznej lustracji poddać się nie zamierza. Warto, żeby ufający politycznym podpowiedziom Kościoła skupili się i nad tą stroną Jego działalności.

Potraktujmy z całą należną powagą jednego z najpoważniejszych graczy na politycznej scenie, bo naprawdę na to zasługuje.

 

 

Dariusz Kosiur

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • @
  To, że Kościół został programowo zinfiltrowany przez Żydów, to wiadomo.
  Kosiur wini za to ... Kościół! Też programowo. I też wiadomo.
  Jak problem rozwiązać? "Zlikwidować Kościół"! - maniakalnie krzyczy Kosiur budząc się co rano i wieczorem.
 • @
  Szanowny IPeeN-ie,

  Czekamy na teczki "bolków" w koloratkach:))


  http://zbigniew1108.neon24.pl/post/129904,kosciol-katolicki-trzeci-uczestnik-magdalenkowych-spotkan#cmnts
 • po czyjej stronie stoi kościół? od zawsze kościół stoi tylko po swojej stronie!
  "Pozorowany katolicyzm " ? nie ma czegoś takiego! Pozorowane jest chrześcijaństwo w kościele katolickim. natomiast katolicyzm jest autentyczny, a więc nie pozorowany.
 • Dlaczego IPN
  nie publikuje znalezionych Pamiętników pani "K" ?
 • @Dariusz Kosiur
  Oceniając tekst z punktu widzenia genetyki jak i ostatnich odkryć historyków (nawet izraelskich), zauważam pewną niespójność i dlatego dokonałbym w pewnej modyfikacji. Nie powinien Pan pisać Żydzi tylko Chazarzy. Bowiem typy które opisane są w analizie, w większości należą do chazarskich potomków wyznawców judaizmu ale z materiałem genetycznym Judejczyków (obecnych Palestyńczyków czy Sefardyjczyków) nie mają oni nic wspólnego. Jednak rzeczywiście, zarówno Chazarzy jak i Żydzi mają pewien wspólny mianownik – to istoty demoniczne, stojące po stronie ciemnych, mrocznych sił. Poza tym drobnym szczegółem tekst oceniam jako bardzo dobry i potrzebny.
  Od siebie dodam że w latach 50-tych każdy facet chcący dostać się na studia musiał zapisać się do jakiejś czerwonej organizacji. W innym wypadku szanowny prymus, dostawał nakaz pracy i czekała go smutna robotnicza proza. Zatem obecni „dojrzali” ojcowie kościoła by studiować musieli wstępować do partii, bądź do którejś z jej organizacji młodzieżowych. To taki drobny szczegół o który się dzisiaj dyplomatycznie milczy. A o tym że kler masowo współpracował z UB czy później z SB nie trzeba chyba dzisiaj nikogo przekonywać.
 • Sprawa morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki
  Do upadku socjalizmu trzeba było duchownego męczennika, dlatego organizatorzy przemian geopolitycznych posunęli się aż do morderstwa i brutalnych tortur? Czy nie była to jednocześnie odpowiedz na śmierć abp. Oscara Romero? Jego morderstwo w 1980 r. miało bowiem na celu sterroryzowanie cywilów w Salwadorze, rządzonym przez proWASPowską juntę. Kościół abp. Romero był sojusznikiem sił narodowowyzwoleńczych, więc sojusznikiem Moskwy w rozumieniu J. Cartera i R. Regana.
 • Stawianie znaku równości - jak to niektórzy robią - pomiędzy polskością i katalolizycmem to najzwyklejsza demagogia.
  Do czego ona może doprowadzić . Przykład podjudzania Polaków do pójścia do walki na fałszywą barykadę :

  https://www.youtube.com/watch?v=2stNE3FXZO8
 • @nocny gryzoń 22:15:28
  Wg słów autora: "należy żałować, że żydo-bolszewia okresu PRL (1944-56) nie zlikwidowała Kościoła w Polsce." - Dariusz Kosiur 24.08.2015 16:00
  A "Kościół" w Polsce to 78% Polaków (GUS)
  Czyli, wg Kosiura (WPS), komunista żydowski z USA, to niedobry Żyd, gdyż kontroluje finansami; ale komunista żydowski ZSRR i PRL, to dobry Żyd , gdyż mordował księży. Jest to mentalność Grzegorza Piotrowskiego.
 • @Zdzich 18:33:19
  Panie Zdzich,
  kiedy wreszcie przekroczy Pan próg komentatorskiej durnoty?

  Skoro pisze Pan:

  "To, że Kościół został programowo zinfiltrowany przez Żydów, to wiadomo.",

  to na co Pan liczy w swoim pokrętnym zacietrzewieniu obrońcy Kościoła?
  Przecież istnieje tylko jeden Kościół - i jest on "zinfiltrowany przez Żydów".
  A więc broni Pan "zinfiltrowanego przez Żydów" Kościoła -?

  Ale zdradź Pan przynajmniej z jakich pozycji wyprowadzasz swoje przeciw mnie ataki.
 • @chrisdigger 07:22:18
  nie jesteśmy szczeniaku na ty
 • @nocny gryzoń 22:12:03
  Wykaż te sprzeczności - potrafisz?

  Jak na razie poza pustymi frazesami i sloganami w rodzaju:

  "Kościół to kościec cywilizacji. To niezależne elity z zasadami, To wizja świata z zasadami a nie interesami, To struktura wrośnięta w polskość, którą narodowcy to mieli pod zaborami ...",

  których nie jesteś w stanie uzasadnić, niczego więcej nie prezentujesz.
 • @nocny gryzoń 22:13:22
  No właśnie, odpowiedz sobie na te pytania?
 • @Rzeczpospolita 20:16:38
  Nie ma jak to rżnąć głupa, panie Kosiur, i prosić o wyjaśnienie. Ja nie mam czasu na taką zabawę z Panem.
  Przypomnę tylko, że Kościół jest DUŻY. Kościół jest międzynarodowym kolosem, w którym znajduje się 78% Polaków, których Pan - jako ateista - chce zlikwidować.
  Zemsta za brak funduszy od żydów amerykańskich na Pana kandydaturę na Prezydenta z organizacji PiS jest jeszcze wiekszym bezsensem niż tlumaczenie Panu, kim Pan jest.
  Być może Kaczyński (Katzenbaum?) zrobił na nich lepsze wrażenie.
  Ale skoro deklaruje się Pan jako bojownik o wolność narodu polskiego (czyli 78% Katolików), to uczciwe zabierz się Pan za usuwanie żydów-infiltratorów z Kościoła i rządu, a nie Polaków.
 • @Zdzich 22:45:35
  //Kaczyński (Katzenbaum?)//
  kolejne nazwisko ???? 8-))))))))
 • @Zdzich 22:45:35 - Wart Pac pałaca
  Panie Zdzich,
  mnie to wcale nie przeszkadza, że Pan swoimi komentarzami - komentarzami obrońcy Kościoła i katolickiej wiary ośmiesza jedno i drugie.
 • @Rzeczpospolita 23:53:22
  Cieniutko dzisiaj z Pana atakami personalnymi o północy.
  Podbuduję: Pozdrowienia od Grzegorza Piotrowskiego!
 • @Zdzich 00:56:41
  Bądź Pan kulturalnym katolikiem i najpierw odpowiedz na to:

  Skoro pisze Pan:

  "To, że Kościół został programowo zinfiltrowany przez Żydów, to wiadomo.",

  to na co Pan liczy w swoim pokrętnym zacietrzewieniu obrońcy Kościoła?
  Przecież istnieje tylko jeden Kościół - i jest on "zinfiltrowany przez Żydów".
  A więc broni Pan "zinfiltrowanego przez Żydów" Kościoła -?

  Ale zdradź Pan przynajmniej z jakich pozycji wyprowadzasz swoje przeciw mnie ataki -?
 • @Rzeczpospolita 10:36:03
  /broni Pan "zinfiltrowanego przez Żydów" Kościoła -?/

  to widać, słychać i czuć -;)
 • @Rzeczpospolita 10:36:03
  Jeszcze raz powtarzam: Żydzi w Kościele, to nie Kościół.
  Ale skoro nie rozumie Pan słowa pisanego (na co dowodem była Pana powykręcana interpretacja Laudato Si'), to niech Pan się nie zabiera za pisanie komentarzy.

  Z jakiej pozycji ja się wypowiadam? Ja walczę z ogłupianiem. Bez ataków!
 • @Zdzich 17:29:36
  "Ja walczę z ogłupianiem."

  To zaiste szczytna działalność, pod warunkiem, że sam rycerz od głupoty jest wolny. A istnieją co do tego poważne wątpliwości.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930