Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
880 postów 9157 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Zlikwidujmy żydowskie rządy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Rozważania przed 11 listopada

1461795_554685857933345_145258780_n
Polityka energetyczna żydowskich reżimów IIIRP zdradza ich autentyczne polityczne priorytety. Z interesem Polski nie mają one nic wspólnego.

Nie tak dawno, zaledwie jedenaście lat temu, w 2005r., żydowski rząd PiS, na polecenie z Waszyngtonu, nie wyraził zgody na budowę drugiej nitki gazociągu z Rosji przez terytorium Polski do Niemiec i dalej na zachód Europy. I wcale nie chodziło o obrzydzenie życia bratniemu żydo-reżimowi z NRF (NRF – od 1945r. pod okupacją USA), tylko o działania antyrosyjskie: w każdy możliwy sposób (tu w gospodarce) szkodzić Rosji – to strategiczny cel polityki żydowskich rządów w Polsce.

(W 2006r. J.Kaczyński, po konsultacjach w USA, zlecił ministrowi skarbu, W.Jasińskiemu, podpisanie umowy z Gazpromem na dostawy gazu do Polski po możliwie najwyższych cenach – to także cel strategiczny, tylko czyjej polityki i względem, którego państwa?)

Rosja ułożyła więc gazociąg (Nord Stream) na dnie Bałtyku bezpośrednio do NRF.

 

Żydowski reżim IIIRP (rząd PiS) w interesie Międzynarodowego Żydostwa z Waszyngtonu pozbawił polski budżet opłat za przesył gazu. Jest to ewidentne działanie na szkodę Polski obwarowane sankcjami karnymi tyle, że to żydowski reżim wskazuje winnych, czyli bandyta jest jednocześnie sędzią w swojej sprawie – oto majstersztyk żydowskiej demokracji.

 

 

Od gazociągu Nord Stream, wzdłuż naszej zachodniej granicy do Czech powstał gazociąg OPAL, którego właścicielem (w myśl porozumień UE i Gazpromu z 2016r.) w 90% jest rosyjski Gazprom.

Żydowski reżim podnosi teraz rejwach, że jak to, dlaczego … Rosja będzie mogła wstrzymać przesył gazociągiem jamajskim (przez Polskę) i gazociągiem Przyjaźń (przez Ukrainę) bez najmniejszych zakłóceń w dostawach gazu do Europy zachodniej? Nieodparcie nasuwa się konstatacja, że głupi Żyd z IIIRP stał się zakładnikiem uprawianej przez siebie polityki. Ten wniosek jest jednak błędny, bo to my, Polacy, staliśmy się zakładnikiem antypolskiej polityki żydowskiego reżimu.

Według informacji PGNiG Ministerstwo Energetyki FR skierowało do swojego odpowiednika w IIIRP pismo, w którym uzależnia przesył gazociągiem jamajskim od „zaprzestania stosowania przez IIIRP przepisów liberalizujących rynek gazu w UE”. W rzeczywistości Rosji nie podoba się – i bardzo słusznie –, że żydowski reżim IIIRP przesyła niewypłacalnemu żydowskiemu reżimowi Ukrainy gaz dostarczany do Polski gazociągiem jamalskim, za który żydowski reżim Ukrainy nie płaci.

Tu trzeba dodać, że kolejnym celem strategicznym żydowskiego reżimu IIIRP jest zapewnienie żydowskiemu reżimowi Ukrainy dostaw gazu i uniezależnienie jej od gazu z Rosji (?).

 Jest faktem, że budując Nord Stream Rosji udało się ograć i okpić żydowskie reżimy IIIRP i Ukrainy, a być może i ich mocodawców z Waszyngtonu. Warto jednak zastanowić się nad nieco inną, odleglejszą, perspektywą gazociągu Nord Stream. Jest absolutnie oczywiste, że jego budowa do NRF i dalej do Europy zachodniej musiała uzyskać aprobatę zwalczających Rosję Żydów z Waszyngtonu, okupujących NRF i pozostałe państwa Europy. Można postawić tezę, że dalszą perspektywą gazociągu Nord Stream, uwzględnianą przez Waszyngton (stąd zgoda Żydów) było zapewnienie dostaw gazu do Europy zachodniej, gdy obszar państw Europy środkowo-wschodniej – słowiańskiej – stanie się wyniszczającym teatrem działań wojennych zainicjowanych przez Żydów z USA przeciw Rosji (ma to już miejsce na Ukrainie).

Żydzi z Waszyngtonu nie mają dostatecznej pewności, czy przejęta przez nich w latach 1990. Europa środkowo-wschodnia będzie nadal ich kolonią, czy jednak wróci do strefy wpływów Rosji, a więc, czy nasze słowiańskie państwa wyzwolą się spod żydowskiej okupacji USA. Oczywiście Żyd z Waszyngtonu nie zakłada, że odda zdobycz pokojowo. Wojna zniszczy infrastrukturę, ale pozostająca pod ich okupacją Europa zachodnia będzie miała zagwarantowane dostawy gazu z Rosji gazociągiem Nord Stream pozostającym poza obszarem ewentualnych działań militarnych.

 Wniosek: polityka Żydów z USA i żydowskich reżimowych rządów IIIRP jest antypolska, antysłowiańska i antyludzka.

 

Żydzi w IIIRP gotowi do przemian

Żydowski wirtualny twór polityczny, Nowoczesna.pl, upoważnił swoich czołowych przedstawicieli, K.Lubnauer i – nomen omen – P.Rabieja, do sformułowania ważnego oświadczenia: „okrągły stół” wyczerpał już swoją formułę, czas odrzucić elity PiS, PO, czas na nowe.

Mniej więcej to samo głoszą, obdarzony polityczną misją, P.Kukiz (pamiętajmy występy tego politycznego męża na Majdanie) oraz jego ludzie z sejmu.

Oczywiście różnią się nieco w retoryce. Nowoczesna.pl orientuje się na wszelki liberalizm, a „Kukizowcy” akcentują konieczność poszerzenia demokracji, czy nawet bardziej ambitnie: potrzebę rzeczywistego jej realizowania tyle, że w ramach tego samego żydowskiego reżimu z zachowaniem pryncypiów żydowskiego kapitalizmu. A więc przy niezmiennym status quo: cała władza w rękach Żydów – oczywiście nowych Żydów, bo „okrągłostołowi” powinni odejść.

 

Żydzi nie tylko stworzyli nowe twory partyjne jak wyżej (żydowski KOD to także ich dziecię), ale skanalizowali odradzający się polski nacjonalizm. Mamy więc wysyp różnych narodowców i ich większych lub mniejszych organizacji, których jednak łączy jedna wspólna idea: wrogość do Rosji. Oczywiście poza dyskusją jest obowiązkowy żydo-chrześcijański charakter tych „narodowych” tworów, który stanowi niejako gwarancje dla tłumienia antyzachodnich nastrojów – wszak stanowimy jedną, żydo-chrześcijańską cywilizację Zachodu, czyli żerowisko dla pasożytniczej żydowskiej finansjery Zachodu. Dla takich „narodowców” znalazło się miejsce nie tylko w sejmie, ale także w powszechnych żydowskich mediach, od gadzinówki Michnika do gadzinowych tworów Rydzyka. Te „narodowe” twory nigdy jednak nie zdobędą większych pozycji politycznych i medialnych, ponieważ poza żydowską czapką składają się z polskich dołów – służą wyłącznie indoktrynacji i kanalizowaniu narodowo myślących Polaków.

Niestety, w tę żydowską politykę wpisane są także Marsze Niepodległości, które służą żydowskiemu reżimowi i jego mediom do wyśmiewania i dezawuowania polskiej idei narodowej.

 

Musimy Żydów pozbawić w Polsce władzy

Dlaczego? – spytają kosmopolici. Najprostsza i oczywista odpowiedź jest następująca: bo Polską winni rządzić Polacy, nigdy elementy obcej, wrogiej, nacji.

Polska dla Polaków? – nie chcemy polskiego szowinizmu będą wrzeszczeć Żydzi, a wtórować im bezmyślni, nieświadomi, Polacy, których poglądy polityczne kształtują antypolskie, żydowskie media, oświata oraz żydo-chrześcijański Kościół.

Nie ma potrzeby przywoływać wielu historycznych przykładów podłości, nienawiści, zdrady i zbrodni żydowskich wobec Polski i Polaków. Wystarczająco charakterystyczny jest przykład zachowania Żydów w 1939r., gdy witali wkraczające do Polski wojska niemieckie i radzieckie budowanymi z kwiatów łukami triumfalnymi oraz chlebem i solą. I gdy od 1944r. zbolszewizowani Żydzi chcieli z Polski utworzyć republikę ZSRR. W tym samym czasie żydo-sanacyjny rząd londyński w interesie żydowskiej finansjery popierał walkę zbrojnych polskich oddziałów z Armią Czerwoną. Dwa żydowskie polityczne odłamy, komunistyczny i kapitalistyczny, ale polityczny kierunek ten sam: likwidacja Polski i Polaków.

W 1944r. nie było już polskiej narodowej elity, która utworzyłaby polski rząd zdolny do politycznego dialogu z ZSRR. Jej likwidację zawdzięczamy żydowskiej finansjerze anglosaskiej, która była inicjatorem przewrotu majowego w 1926r. Od tego momentu rozpoczął się realizowany przez żydo-sanację proces politycznej eliminacji polskich narodowców. Od 1939r. eliminacja była już fizyczna, tak pod okupacją niemiecką, jak pod radziecką, a jej skuteczność gwarantowała współpraca Żydów z gestapo i z KGB. Tak odwdzięczyli się Polsce i Polakom Żydzi za szkolenie ich bojówek do walki z Arabami, za ogromne ilości broni, które otrzymali za darmo przed 1939r.

 Żydowska mentalność, polityczne cele, nie uległy żadnym zmianom. W dalszym ciągu jest to element z gruntu antypolski. Nie zmienią tego faktu bajdurzenia jakiegoś syjonistycznego Maliniaka z PiS na urzędzie prezydenta, o wspólnej historii Żydów i Polaków w Polin – i nawet nie Polaków i Żydów w Polsce!

 

Skuteczność zmian

Jak być skutecznym w polityce, jak zagwarantować trwałość dokonywanych zmian, można się uczyć od Żydów.

Rebelia O.Cromwella w Anglii – ścięcie króla 1649r., parlament uzależniony od żydowskiej finansjery (Anglia republiką), kolejny król pełni funkcje już niemal reprezentacyjne, powstaje prywatny żydowski Bank Anglii (1694r.). Żyd uzyskał pełnię władzy.

Rewolucja francuska – ścięcie króla 1793r., Francja republiką, od 1791r. Żydzi uzyskują prawo osiedlania się w Paryżu, żydowska finansjera staje się rzeczywistym decydentem politycznym.

Rewolucja w Rosji – zamordowanie rodziny carskiej 1918r., cała władza w rekach Żydów.

To najbardziej spektakularne i szokujące rebelie dzięki, którym Żydzi ugruntowywali swoją władzę. Do dzisiaj stosują te same zbrodnicze metody.

Nie chodzi jednak o to, żeby żydowskie zbrodnicze mechanizmy przejmowania władzy powielać, ale żeby mieć świadomość z kim, z jakim wrogiem, mamy do czynienia i że ewentualne działania likwidacyjne względem żydowskiego reżimu i kolaborujących z nim polskich zdrajców, muszą być bezwzględnie konsekwentne.

 

Dariusz Kosiur

KOMENTARZE

 • Cóż, wypada rozpocząć.
  Myślałem, że dowiem się jak to zrobić. Niestety jak zwykle tylko hasła, wezwania i żadnego sposobu.

  pOZDRAWIAM niePOPRAWNIE niePOLITYCZNIE

  Tuz z Talii
 • @topstopjuve 17:41:13
  "Wszystko ładnie, pięknie."
  A kto jest tym wrogiem tak konkretnie, z imienia i nazwiska, bo piszesz, że trzeba wyrżnąć wszystkich. Jak ich kilku zostanie to przegramy?

  pOZDRAWIAM niePOPRAWNIE niePOLITYCZNIE

  Tuz z Talii
 • @topstopjuve 17:41:13
  "Wszystko ładnie, pięknie. Nie ma innego sposobu na odzyskanie suwerenności jak wyrżnięcie wszystkich wrogów. Wszystkich. Niestety to nie mieści się w mentalności przeciętnego Polaka i dlatego jesteśmy właśnie w tym miejscu w którym jesteśmy"

  Racja, dlatego to będzie trzeba zmienić jeżeli chcemy przetrwać jako naród. Obecnie w świecie (a może tak było i zawsze) obowiązuje prawo dżungli - ci co nie mogą się przystosować muszą zostać wyeliminowani.

  Niestety podczas II wojny światowej dotknął nas jakiś zbiorowy obłęd. Zamiast wykorzystać konflikt III Rzeszy z żydostwem w postaci ZSRR i Anglosasów, do pozbycia się tego wroga z Polski my ratowaliśmy bezmyślnie żydów i dzielnie walczyliśmy o wolność i demokrację pod Monte Cassino. Przy czym najgorszą plamę dali tzw. antysemici jak Mosdorf, to że socjalistka/komunistka Sendlerowa ratowała żydów, to akurat nie powinno dziwić. Dlatego w suwerennej Polsce muzeum Ulmów oraz inne miejsca judeofilskiego kultu powinny zostać zlikwidowane (jak chociażby ogród sprawiedliwych w Warszawie), a zamiast tego zbudować jakiś park rozrywki, czy inną bardziej przydatną rzecz.

  Z Autorem zgadzam się w 60 %, nie podzielam częściowo punktu widzenia na Kościół, a także na sojusz z ZSRR.

  Problemem jest to, że koszerni konserwatyści lansują model Rzeczpospolitej, która nota bene była państwem multi-kulti i tym dziedzictwem uzasadniają konieczność tolerancji wobec żydów bo "żyliśmy z nimi przez wieki". Ze szczurami człowiek także żył przez wieki. I to właśnie kształtuje naszą mentalność. Co ciekawe ci koszerni konserwatyści nie widzą problemu w rozprawianiu się z Niemcami i Rosjanami, to źli wrogowie Polski, więc nie można z nimi się bratać, ale żydzi już są ok, pomimo że wielokrotnie wbijali nam nóż w plecy. To już wolę z dwojga złego Grossa bo on chociaż wybudza Polaków z letargu i pokazuje jacy żydzi są, a koszerni konserwatyści z PiSuaru będą kultywować iluzję polsko-żydowskiego braterstwa.
 • Juz jest jakby jaśniej i radośniej
  – Chciałbym, żeby ten płomień chanukowych świec świecił na całą Rzeczpospolitą dając radość, ciepło, dając poczucie wspólnoty, które wszystkim nam jest tak ogromnie potrzebne – powiedział prezydent Andrzej Duda, zapalając w Pałacu Prezydenckim świece z okazji żydowskiego święta Chanuka


  pozdr;)
 • @Sukarno 18:26:31
  Dotknął nas jakiś zbiorowy obłęd.

  Zamiast naprawiać jawny system równowagi demokracji w celu odbudowy Ojczyzny.

  Oczywiście, łatwiej się produkuje puste hasła, jak dawniej prowokatorzy na ulicy wołali, "Wypuścić Lecha, zamknąć Wojciecha".
 • Autor
  System kolonizowania swiata innych narodow przebiega nieprzetrwanie od wielu stuleci(wykladnia jest Tora i Talmud z przypisami).W skrocie to:
  1.Przejecie rynkow finansowych(waluty lokalnej)
  2.Opanowanie mediow
  3.Kontrola wladzy politycznej i sadowniczej.
  W sytuacji calkowitej kolonizacji Ameryki i Unii jak autor zamierza"pozbawic" ich wladzy w Polsce?
 • Dudlaj "chwali" potencjał
  Możemy sie dowiedzieć jak wysłać poradziecki sprzęt przez Jordanię dla terrorystów.

  W trakcie otwarcia seminarium dotyczącego współpracy przemysłów obronnych Polski i Jordanii prezydent stwierdził między innymi, że kwestia zapewnienia bezpieczeństwa ma szczególne znaczenie w obecnej sytuacji międzynarodowej. Zaznaczył też, że dostrzega "bardzo duży potencjał" w kooperacji przemysłów zbrojeniowych obu państw.

  http://www.defence24.pl/485170,prezydent-duda-bardzo-duzy-potencjal-drzemiacy-w-polsko-jordanskiej-wspolpracy-przemyslu-obronnego
 • @Arjanek 18:24:10
  Oczywiście zgadzam się z Tobą.
  Należy ich wszystkich odciąć od zasobów materialnych. Najlepiej skonfiskować cały majątek do trzeciego pokolenia wstecz i dać minimum na przeżycie (w ramach chrześcijańskiej nauki). To o wiele lepsze rozwiązanie niż wyżynać.
  Tylko jak to zrobić? Legalnie czy siłowo? I kto to ma zrobić? Ja, Ty i kto jeszcze?

  pOZDRAWIAM niePOPRAWNIE niePOLITYCZNIE

  Tuz z Talii
 • @Sukarno 18:26:31
  To nie jest pierwszy Twój tekst, który czytam.
  Wciąż mam jednak wrażenie, że nie jesteś człowiekiem. Ty ludzi nie kochasz?

  pOZDRAWIAM niePOPRAWNIE niePOLITYCZNIE

  Tuz z Talii
 • --------JEST SZANSA !! na władzę LASZÓW / LECHITÓW /Polaków
  https://www.youtube.com/watch?v=iQltdTwKsso
 • @mac 20:45:04
  Otóż to!
  Czyż PiS tego nie próbuje robić? Tak to się przynajmniej głosi.
  1. Walka z sieciami handlowymi, próba odwrócenia sytuacji frankowiczów, podatek bankowy...
  2. Repolonizacja mediów, głośno o tym ostatnio...
  3. Ziobro się stara... Może się uda.
  Po owocach ich poznacie. Są na dobrej drodze? Jak sądzisz?

  pOZDRAWIAM niePOPRAWNIE niePOLITYCZNIE

  Tuz z Talii
 • @mac 20:45:04
  "jak autor zamierza"pozbawic" ich wladzy w Polsce?"

  Na "dobry początek" proponuję (już to bardziej w którymś komencie opisałem) projekt wiedzowo-informatyczny:

  "Baza żydów w Polsce"...

  Baza, aby można (każdy świadomy) było ją "odpytywać" na różne sposoby.
  Umieszczona "gdzieś w Internecie, gdzie bardzo nie lubią tej nacji", a jednocześnie w kraju, z którym komunikacji internetowej z jakichś powodów (biznesowych?) "nie da się" zablokować.
  Z wieloma replikami, aby nie dało się zniszczyć.
  I np z "wyciągiem" (pełnym) umieszczonym w "jakiejś sieci P2P"...

  Coś mi się wydaje, że PRAWDA o tym, ILE i GDZIE "narodu wybranego" jest w Polsce wielu by otworzyła oczy.
 • @
  Obudził się żydo-Kosiur w niedzielę udręczony marzeniem: „Zlikwidujmy żydowskie rządy”.
  Chodzi tu o nas, czyli polskich Katolików, których to powoluje żydo-Kosiur do likwidacji żydowskiego reżimu w Polsce celem zrobienia miejsca „nowej elicie”, czyli jemu samemu „bez wielkich środków” - Rzeczpospolita 22.09.2016 11:20:16
  Wg żydo-Kosiura "Istotna jest elita (czyli WPS), za którą ten tłum podąży."
  Ten "tłum", nazwany "żydowskim reżimem w Polsce", to wg żydo-Kosiura nie kto inny jak Katolicy, których to żydo-Kosiur również wytypował "do likwidacji" już ponad rok temu.

  "ZLIKWIDOWAĆ KATOLICKICH BYDLAKÓW"!
  "Należy żałować, że żydo-bolszewia okresu PRL (1944-56) nie zlikwidowała Kościoła w Polsce." - Dariusz Kosiur 24.08.2015 16:00
 • @Zdzich 22:07:27
  Zdzichu
  Une się same pozagryzają w walce o "władze"
  Wiele by tu jeszcze opisywać wewnątrz frakcyjnych walk w tej nacji 8-))))
 • Trzeba wywłaszczenia szachrajów z rozkradzionego majątku narodowego
  Jak uwłaszczyć Polaków, kiedy już prawie wszytko rozkradziono rękoma niewidzialnych mafii, a elity rzekomo polskie uważają że okras transformacji był czasem postępu gospodarczego?
 • @wiedzajestwksiążkach 21:25:46
  "Wciąż mam jednak wrażenie, że nie jesteś człowiekiem."

  Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Bo potępiam ratowanie żydów i gloryfikację tych, co ich ratowali?

  Jeżeli z tego powodu, to Ci już wyjaśniam: budowa muzeum Ulmów to gra w żydowską grę - mamy na siłę udowadniać, że nie jesteśmy antysemitami, podkreślając że gotów byliśmy poświęcić nie tylko swoje, ale i cudze życie aby tylko ocalić żydów, tych samych co nas nienawidzą.

  Normalny rząd powinien sam zaatakować żydów, wypominając im zbrodnie komunistyczne. Zamiast tego PiS woli utrzymywać holo oszustwo, które jest podstawą nietykalności tej nacji. Polska jest pod ich szczególnym nadzorem, bo tu mają swoją świecką Jerozolimę- obóz Auschwitz. Zniszczenie tej świątyni zniszczyło by ten kult holocaustu.

  Inne narody nie angażowały się tak w ratowanie żydów i mają się o wiele lepiej (Węgry, Słowacja, Rumunia, Chorwacja, Bułgaria).

  Wobec żydów mam wątpliwości, czy są oni ludźmi.

  Aha i pokojowo, "bez wyrzynania" nie da się tego problemu rozwiązać. Mogą stracić majątek, ale oni znajdą zawsze sposób, aby go na nowo zrobić. Niestety zawsze się znajdzie jakiś skorumpowany goj, który zostanie użyty, aby przechwycić władzę.

  Najlepiej by było, gdyby po prostu żydzi nie mieli typowych praw obywatelskich, a naród miał swobodny dostęp do broni i prawo do samosądów. To jest najlepsze i najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie. Bo niestety zawsze znalazł się jakiś głupiec, który brał żydów w ochronę, kiedy lud chciał samemu wymierzyć sprawiedliwość.

  Również Pana serdecznie pozdrawiam.
 • @Sukarno 22:29:06
  "Na jakiej podstawie tak twierdzisz? Bo potępiam ratowanie żydów i gloryfikację tych, co ich ratowali?"
  Tak! Dokładnie na tej podstawie. Nie udowodnisz nigdy, że np. rodzina Ulmów ratowała żydów, a nie ludzi. Może dla nich, jako prawdziwych chrześcijan nie miało znaczenia kim byli?
  Dali świadectwo swym przekonaniom. Czy słusznie? Możemy mieć odmienne zdanie. To jednak jest odwaga. Gdyby się udało, inaczej byśmy na tę rodzinę spoglądali?

  Tuz z Talii
 • WPS
  Prawdziwy wysyp „narodowców polskich”- głównie „ukrzyżowanych” albo ” zasymilowanych”. Co drugie słowo, to suwerenność i „wojowniczość” wobec globalnych korporacji, ale ani jeden nie zająknie się żeby zrobic porządek z globalną, syjonistyczną lichwiarską bankowością, która rządzi i zakłada takie wydmuszki jak Facebook i pod stołem finansuje takich krzykliwych ” narodowców polskich”. A co drugi z nich, to antropologiczny młody żydek. Starym łódzkim zwyczajem z Bałuckiego Rynku- jeden sprzedaje śledzie, a drugi wodę sodową na ugaszenie pragnienia :))) Kolejna Hucpa, jak tz obrońcami kamienic pod wodzą Janka Śpiewaka, którego tate popierał syjonistyczną „prywatyzację” Polski przez rzezimieszków z KORu.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=p2RlYI8lA8g
 • Problem
  z rurami gazowymi powstał, kiedy nasi włodarze wzięli sobie za punkt honoru Ukrainę.

  Ukraińcy zawsze kradli gaz i ropę z rur co potem przechodziły przez Polskę dalej na zachód Europy.
  Była koncepcja pociągnięci drugiej nitki gazociągu Jamalskiego, który omijał Ukrainę, szedł z Rosji, przez Białoruś, przez Polskę na zachód. Ale to naszym chazarskim dostojnikom, oczadzonym doktryną Giedroycia, nie przeszło przez gardło.
  I mamy co mamy...
 • "obwodnica Międzymorza "
  „Gazprom” planuje kolejną obwodnicę – gazociąg „Turkish Stream” przez Morze Czarne do Turcji.

  http://interfaxenergy.com/gasdaily/uploads/articles/1423566023.jpg
 • Nie ma ten tego.
  Skoro w tzw. polskich mendiach tolerowani są tzw. "węgrzy", ich fundacje i ci co wciskają duby smolarne a POdobno Polską rządzą Polacy to dlaczego np. w kurskiej tivi nie takich głosów jak pański ?
  Wiem, pytanie retoryczne ale to właśnie POkazuje kto rządzi Polską, czarne na białym !
  Jakoś trudno, właściwie to science fiction, wyobrazić sobie, że np. w programie muzyka "dziennikarza" na P. takie poglądy miałyby miejsce, czy nie dziwnym faktem jest, że gw i tzw. tvp są w rękach jednego klanu z "wybrzeża" ?
 • "bandyta jest jednocześnie sędzią...
  w swojej sprawie", wystarczy spojrzeć na mordy członków bandy

  - https://www.premier.gov.pl/ludzie.html

  czy ich poprzedników

  - https://www.premier.gov.pl/ludzie.html

  i to są jedynie mniejsi członkowie bandy

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#PPZ

  rodzaj pajaców pociąganych za sznurki.

  "oto majstersztyk żydowskiej demokracji"

  Nie nazywał bym tego akurat "żydowską", nie ma innej demokracji

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/#Demokracja

  istotnie jednak od wieków mamy do czynienia z żydowskimi pachciarzami Polski, o czym Judejczyk z Niemiec pisze z całą szczerością

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/gadz/#Heine

  znakomicie współpracującymi z tzw. "polską elitą".

  O ileż byłoby łatwiej zrozumieć realia, gdybyśmy sobie zadali trud uwzględnienia tych paru faktów i mniej uwagi zwracali na majaki wystawiane nam przez gadzinówki ? Jak możemy "zlikwidować żydowski rządy", skoro nawet nie stać nas na zastanowienie nad realiami i przeszłością ? W efekcie rzucamy się za majakami jak NSZZ "S" czy "demokracja" albo innymi atrapami.
 • @PontoSarmata 22:16:13
  Uwłaszczyć Polaków ma nacjonalistyczny rząd większościowy, lub koalicja ugrupowań nacjonalistycznych i narodowych w sejmie, gdy taka opcja zaistnieje po wyborach do sejmu. Potem ustawa za ustawą i szybka akcja z zapisami w księgach wieczystych według narodowego klucza. Fabryki na załogi budynki zbiorowe na mieszkańców. Dopóki wojna nie zniszczyła budynków, dróg i dobytku, a tak tu jest, nic nie jest rozkradzione i wszystko jest na miejscu, bo rozkradzione zostało przeorganizowane. Zasoby materialne i siły ludzkie po uwłaszczeniu, trzeba skierować w priorytetowe sprawy na samowystarczalność do przetrwania i obronienia się, przed tymi, których będą bolały przemiany, jak potracą to i owo od ustaw. Ziemia rodząca jest, niebo da się odsłonić z zasłony chemicznej jedną ustawą sejmową, i powrócą naturalne deszcze na Ziemię.
  Jest tylko pytanie: Kto uświadomi narodowych polskich idiotów, głosujących wiecznie na popis? Zawsze osiągają razem większość parlamentarną.
  Takie rozwiązanie ze zmianą podziału własności zasobów, jest zawsze mniej bolesne ogólnie dla wszystkich, niż prowokowana militarna wojna, idąca na zniszczenie całej infrastruktury, gdzie potem trzeba wszystko naprawiać po wojnie i zaczynać budować od zera na zgliszczach.
 • @Laznik 09:03:56
  .
  Dzięki atrapie demokracji siedzimy w pułapce systemu metrycznego.

  Gdybyśmy zadali sobie trud uwzględnienia, że realnie świat i człowiek jest o niebo dokładniej zbudowany, to nawet KOD by się zawstydził:)
 • Rewolucja francuska w 17. w., a sytuacja w Polsce w 21. w...
  http://racjonalizm.neon24.pl/post/134870,rewolucja-francuska-w-17-w-a-sytuacja-w-polsce-w-21-w
 • @Redaktor1966 13:27:57
  Dziękuję za ten komentarz.
  Zamieścimy na stronie WPS
 • @Rzeczpospolita 14:59:54
  "Zamieścimy na stronie WPS"

  Radził bym jednak sprawdzić, w którym wieku miała miejsce ta rewolucja "francuska" (wiek 17-sty to lata 1601-1700), która pewnie równie była "francuska", jak ta późniejsza "rosyjską" była, jak wskazuje już personel isky, która zapaliła lont tej podłożonej Rosjanom bomby.

  - https://en.wikipedia.org/wiki/Iskra

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031