Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
597 postów 4142 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

UE to nie Europa!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

UE to żydowska narośl na organizmie narodów Europy.

 UE to żydowska, syjonistyczna, nowotworowa, narośl pasożytująca na organizmie narodów Europy. Narośl zaimplantowana nam, Europejczykom, ponad 1500 lat temu przez chrześcijański Kościół żydowierczej religii. Po upadku w XVIII w. Świętego Imperium Rzymskiego, na jego gruzach zaczął się ponownie odradzać w XX w. ten złośliwy nowotwór – teraz nosi nazwę Unia Europejska.

Żydo-katolicy w Polsce do dzisiaj nie rozumieją co się właściwie stało i co dzieje się z ich ojczyzną.

 

Kościół nie może nigdy pozwolić na nadużywanie go do antyeuropejskiej demagogii oraz podsycania antyeuropejskich nastrojów. Dla zjednoczonej Europy nie ma bowiem alternatywy.

przestrzegał JPIIparlamentarzystów austriackich – Rzym, 23 marca 1997 roku.

 

Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, a także dążenie do stabilizacji monetarnej powinny prowadzić do coraz ściślejszego wzajemnego powiązania narodów (…)

wskazywał JPIIsłuszny kierunek korpusowi dyplomatycznemu akredytowanemu przy Stolicy Apostolskiej – 10 stycznia 1998

 

Żydowska gadzinówka A.Michnika w obliczu nieuchronnego upadku tego żydowskiego nowotworu podejmuje propagandową akcję pn.:

 

 Kocham cię Europo!

Unia Europejska to spełnienie marzenia pokoleń Polek i Polaków o wspólnocie. Po latach walki o wolność i przymusowej izolacji wybraliśmy wolność i rozwój, otwartość i praworządność, równość i sprawiedliwość społeczną. Czyli Europę.zachwalają Żydzi unijną zgnilznę Polakom.

 

Polska będzie w Unii albo Nigdzie.

 

Przyjdź na manifestację w Warszawie …. 25 marca 2017r. uczcić 60 rocznicę podpisania traktatów rzymskich ustanawiających UEnawołują:

Robert Biedroń, Władysław Frasyniuk, Agnieszka Holland, Krystyna Janda, Marta Lempart, Maia Mazurkiewicz, Adam Michnik, Joanna Mucha, Barbara Nowacka, Ryszard Petru, Sławomir Sierakowski, Jadwiga Staniszkis, Róża Thun, Piotr Wieczorek, Adam Zieliński „Łona” oraz Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Polska Fundacja im. Roberta Schumana //wyborcza.pl/

 

Nawołują, żebyś stanęła, stanął na grobach tych wszystkich zamordowanych polityków europejskich, którzy byli przeciw żydowskiemu nowotworowi – przeciw budowie UE.

 

Zadziwiająca zgodność symboliki – ilość gwiazdek taka sama, po dwanaście - ?

 

„Zjednoczona Europa – ideą kandydatów na ołtarze”

– unijni żydowiercy będą mieli swoich świętych

Proces beatyfikacyjny Roberta Schumana, jednego z ojców założycieli Zjednoczonej Europy, jest na etapie redakcji positio – dokumentu, który ma wykazać heroiczność jego cnót – powiedział we wtorek, 14.03.2017 w Warszawie o. Bernard Ardura, postulator procesu. Ojciec Bernard Ardura uczestniczył w sympozjum „Zjednoczona Europa – ideą kandydatów na ołtarze” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sympozjum było poświęcone ideom głoszonym przez ojców zjednoczonej Europy – Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana, którzy są kandydatami na ołtarze. –//fakty.interia.pl/swiat/

 

Nie byłoby tej wyniszczającej Europę i Europejczyków syjonistycznej zgnilizny, gdyby nie sukces „europejskiej wiosny 1968r.” Dlatego trzeba przypominać historię tamtych wydarzeń.

 

Rok 1968 – rok żydowskich rebelii w Europie

 

marzec_68

Zapamiętajmy tę datę. To ważna data w dziejach Europy. To data syjonistycznych rebelii. Dla organizatorów i przywódców tych rebelii jedynym właściwym miejscem są więzienia – to warunek przywrócenia Europie jej tradycji i kultury, jej ludzkiego wymiaru, praw narodowych i państwowych.

Nie istniał jeszcze Internet, nie było komórkowej telefonii, co zatem było jednolitym transmiterem informacji umożliwiającym uruchomienie w Europie (także w obu Amerykach) i to po dwóch stronach, praktycznie nieprzekraczalnej dla zwykłych ludzi, „żelaznej kurtyny”, rebelii zmierzających do obalenia ustalonych porządków?

Tym transmiterem był Żyd, realizujący zawsze interesy własne, ponad narodowe – interesy międzynarodowe, swojej żydowskiej światowej finansjery i żydo-masońskich organizacji (legalnych w Europie zachodniej, we wschodniej dopiero od 1990r.).

 

Oczywiście inne podłoże, inne hasła, inne cele bieżące, miały rebelie po zachodniej, a inne po wschodniej, stronie „żelaznej kurtyny”. W Europie zachodniej żydowskie rebelie dotyczyły już sfery kultury, niszczenia narodu poprzez rwanie więzów międzypokoleniowych. W Europie wschodniej żydowska propaganda (tzw. szeptana, ale i medialna – RFE, czyli Radio Wolna Europa finansowane przez USA) używała haseł wolnościowych – wyzwolenie spod „okupacji” ZSRR. Niszczenie kultury i narodu rozpoczęło się po roku 1990.

Jednak cele główne, dalekosiężne, żydowskich rebelii były te same. Dzisiaj są już one nam dobrze znane, są naszą realną rzeczywistością, w której powszechnie funkcjonują zunifikowane żydowskie reżimy, a Europa stała się jednym żydowskim, totalitarnym, obozem degenerującym wszystko to, co wytworzyły w swojej historii europejskie narody, co stworzyła cywilizacja białego człowieka. Syjonistyczny totalitaryzm niszczy także narody fizycznie, niszczy człowieka (aborcja, eutanazja, ideologia gender, promocja zboczeń seksualnych).

Wszelkie narodowe odruchy obronne, określane w powszechnych żydowskich mediach ekstremizmami, są tępione prawnie i pozaprawnie, a ich niepokorni przywódcy są po prostu mordowani.

Możliwy jest tylko jeden, jedyny nacjonalizm, nacjonalizm zdegenerowany – szowinizm, któremu na imię syjonizm. W oficjalnym przekazie żydo-mediów ten termin jednak nie funkcjonuje. W oficjalnym przekazie powszechnych żydo-mediów i wszystkich sił politycznych z Kościołem na czele, funkcjonuje za to potępienie antysemityzmu, czyli antyjudaizmu i antysyjonizmu. Antysemityzm jest grzechem w Kościele i przestępstwem wedle prawa stanowionego – nie wolno Europejczykom bronić się przed syjonistycznym totalitaryzmem.

 

z5020690XW 1968r. Europa wschodnia poradziła sobie z żydowskimi rebeliami tylko dlatego, że proces oczyszczania władz z żydowskiego, zbrodniczego elementu rozpoczął się jeszcze w latach 1930. w ZSRR i zakończył w 1956r. w pozostałych państwach. Niestety, procesu tego nie przeprowadzono wystarczająco skutecznie i ostatecznie państwa Europy wschodniej uległy syjonistycznym ekstremistom w 1990r. Jedynie Rosja i Białoruś wolne są dzisiaj od żydowskich reżimów – stąd wściekły, nie tylko żydo-medialny atak na te państwa.

Europa zachodnia po 1945r. znalazła się pod dominacją i okupacją (NRF, Włochy, Austria) USA, czyli żydowskiej finansjery i już w 1968r. nie była w stanie stawić czoła żydowskim rebeliom.

blog_yt_4545807_6788383_tr_paris1968_boulevard_st._germain__paris_001  demonstracja-SDS-11.05.1968

Boulevard St. Germain, Paryż, maj 1968 r. i demonstracja SDS (Socjalistyczni Studenci Niemiec), maj 1968 r.

 

„Europejska wiosna” 1968r. przyszła oczywiście z USA, w których skupiły się żydowskie siły intelektualne – twórcy zdegenerowanych ideologii i programów niszczenia państw i narodów – usunięte z Niemiec po 1933r. W Niemczech przed 1933r., w rządzonej przez Żydów Republice Weimarskiej, udało się im skutecznie zdegenerować niemiecką kulturę (wtedy także wyeksportowano z USA do Republiki Weimarskiej ideologię czystości rasy i praktyki eugeniczne wspierane przez żydowskie organizacje z USA, np. przez Fundację Rockefellera).

 

Po 1990r. żydowskie elementy – dzieci żydo-bolszewickich funkcjonariuszy władz tzw. okresu stalinowskiego -, uczestniczące w rebelii pn. „marzec 68” otrzymały od żydo-reżimowych władz IIIRP wysokie odznaczenia państwowe.

 

Dariusz Kosiur          7.03.2016

__________________________

 

Stanowisko żydo-katolickiego Kościoła w Polsce w związku z marcową żydo-rebelią było stosunkowo powściągliwe i politycznie wyważone. Kierownictwo tej instytucji zdawało sobie bowiem sprawę, że władza polskich „antysemitów” na czele z W.Gomułką jest na tyle silna, że nie nadszedł jeszcze właściwy czas na podjęcie działań rozszerzających żydo-rebelię i na udzielenie jej wsparcia. Ten dobry czas miał nadejść za dziesięć lat razem z wyborem K.Wojtyły na stolec Piotrowy.

Tym nie mniej Naczelny Rabinat Związku Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w PRL (w tym czasie działał w Polsce tylko jeden rabin, Zew Wawa Morejno), wystosował list do Sekretariatu Prymasa Polski (9 maja 1968 roku):

Na tle dziko rozpasanej obecnie, niepohamowanej kampanii antyżydowskiej zasługuje na szczególne uznanie pełne mądrości politycznej postępowanie Czcigodnego Zwierzchnika Episkopatu Polskiego, który stając w energicznej obronie studentów i młodzieży polskiej, spragnionej nieskłamanej wolności, znalazł jednak dużo taktu i umiaru dla uniknięcia zaostrzenia sytuacji,(…).

Głęboka jest nasza wdzięczność dla Dostojnego Prymasa Polski, który w ciężkiej dla nas chwili podniósł swój głos protestu przeciwko szerzeniu nienawiści i niestrudzenie nawołuje do miłości, do pojednania i konsolidacji całego narodu. Należałoby jeszcze życzyć sobie, aby te szlachetne słowa w obronie uciśnionych wypowiedziane zostały w niezawoalowanej i więcej wyrazistej formie, bo nie wiadomo, czy dociera to do wszystkich mas społeczeństwa polskiego, że ostre potępienie rasizmu dotyczy właśnie oczernianej w czambuł, prześladowanej obecnie i dyskryminowanej bezbronnej ludności żydowskiej naszego kraju. –//www.fzp.net.pl/marzec-68/

 

Dariusz Kosiur

KOMENTARZE

 • Trochę obok, dlaczego pomagdalenkowe pomioty nie zmieniają
  kwaśniackej konstytucji, przecież tym samym pokazują gdzie te i przeszłe nierządy mają Polaków ?
 • @provincjał 18:28:07
  A w jakim celu mieliby tracić czas, mają ciekawsze zajęcia.

  Gwoli przypomnienia, jak i gdzie zrodził się ostateczny kształt konstytucji?

  Prace nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997r. odbywały się w Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Nad treścią zapisów pracowali żydowscy i niemieccy – czyli także żydowscy – agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy” zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera. Sympozjum miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – agendy światowych lichwiarzy.
  Referowali tam: ks. prof. Helmut Juros z ATK, dr H. Suchocka, była premier RP, poseł RP, dr T. Syryjczyk (to nie prawda, że w rządzie Mazowieckiego byli sami Żydzi – był jeden Syryjczyk) oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii.
 • @ Autor
  Może nie ze wszystkim się zgadzam, ale rzeczywiście UE to wielki pierdolnik.

  5*

  Ukłony
 • Kosiur
  "UE to żydowska narośl na organizmie narodów Europy." Za te stwierdzenie daję ci 5*** ponieważ to samo piszę od lat.
 • @Jasiek
  http://wrealu24.pl/images/2017/02/kaczynski_tusk_combo_pap550.jpeg Tusk wybrany w Brukseli, ale Kaczyński wygrał w Polsce a wkrótce da radę i z zagranicą! Druga kadencja Tuska w UE, czyli jak Kaczyński ograł opozycję i wygra w Polsce. Nie rozumiem tych stwierdzeń, że Polska dziś przegrała wybierając Tuska na Cara UE...Uważam, że wręcz przeciwnie, Kaczyński przegrał za granicą, ale wygrał w Polsce. Pamiętajmy, że Unia Europejska jest organizacją całkowicie upadła, nie jest w stanie wygenerować żadnego logicznego kursu. Zatraciła się całkowicie tworząc tzw "europejczyka" czy jedno wielkie państwo europejskie na wzór ZSRR. Tylko państwa, które posiadają jakąś kulturę, obyczaje, historie - państwa narodowe mogą cokolwiek ugrać w tego typu sytuacji geopolitycznej. UE się nie liczy, wkoło wszyscy się z Europejczyków śmieją i mówię to jako zwolennik wspólnot. Tak więc konkludując, każde dziecko wiedziało, że kandydat PiS nie ma żadnych szans, cały PiS i naczelnik to genialnie wykombinowali. Teraz PiS może wejść w rolę pokrzywdzonego przez "Brukselskie elity" i umacniać swój obecny kapitał polityczny w kraju. Co do strat w polityce międzynarodowej, to są one ewidentne, ale zadajcie sobie pytanie czy temu rządowi w ogóle zależy na jakiejś mega przyjaźni z państwami upadłymi? Wątpię. Gospodarka się liczy a spór Tusk, Niemcy vs. Polska dopiero nabiera tempa. Nadchodzi czas powrotu do państw narodowych do wcześniejszej EWG i EWWiS oraz rozbudowy Unii Wyszehradzkiej. Lewackie media zaprezentują teraz wyrzyg kompletnie nieistotnego bełkotu a na górze, dokładnie wiedzą co robić. Jestem o tym przekonany.
 • @Jasiek
  http://wrealu24.pl/images/2016/11/lisoog.jpg Ogórek merytorycznie miażdży folksdojczów i zdrajców Polski oraz niemieckie media! Dr Magdalena Ogórek w rozmowie z portalem fronda.pl odniosła się do instrukcji jakie szef koncernu medialnego Ringier Axel Springer wysłał swoim wasalom w Polsce. Ogórek odniosła się również do opozycji totalnej. Skandaliczna instrukcja od szefa niemieckiego koncernu medialnego dla swoich wasali w Polsce...

  "Chyba nie byliśmy zdumieni. Czego innego się spodziewać, skoro większość pakietu medialnego, szczególnie mam na myśli media regionalne, są własnością niemiecką. To zagranica kształtuje nam opinię publiczną. Niemniej jednak, gdy obcuje się z taką konkretną instrukcją to jest to szokujące. Przecież doskonale wiemy, niezależnie od tego jak bardzo byśmy nie chcieli tego przyznać, iż media oddziaływują na opinię publiczną. Jeżeli wpływowa gazeta pisze o tym, że Le Pen dogadała się z Kaczyńskim, to taki przekaz ma wpływ na to, jak chcemy głosować. Na podstawie takich właśnie informacji Polacy dokonują własnych ocen, budują swoje opinie i poglądy i w efekcie decydują na kogo oddają głosy przy urnach wyborczych. Media mają moc sprawczą i poprzez tę konkretną instrukcję widzimy jak manipulowany jest przekaz w tzw. „polskich” mediach. Ja chciałabym, żeby media informowały, a nie realizowały propagandę pisaną za Odrą" - powiedziała w wywiadzie Magdalena Ogórek.

  Repolonizacja mediów w Polsce? W końcu?

  "Skorzystajmy z wzorców np. niemieckich czy francuskich, dokonajmy dekoncentracji mediów.To jasne, że prasa niemiecka narzuca narrację z punktu widzenia swoich interesów. Oczywiście, że Niemcy są naszym najważniejszym partnerem gospodarczym, ale media w Polsce nie mogą kształtować opinii publicznej pod ich potrzeby. Nie mogą przychodzić zalecenia, co konkretnie powinno się pisać na dany temat. Jestem ciekawa osobiście również, czy po opublikowaniu instrukcji dziennikarze pracujący w Axel Springer, twierdzący, że nigdy nie spotykali się z żadnymi naciskami, złożyli już wypowiedzenia? Jeżeli będziemy ciągle mówić o wielkiej niezależności mediów, to chciałabym przypomnieć sprawę pana Grzegorza Jankowskiego, który pod wpływem nacisku niemieckiego został zwolniony ze stanowiska redaktora naczelnego „Faktu” należącego oczywiście do koncernu Ringier Axel Springer" - skomentowała Ogórek.

  Czym jest unijny populizm i mordercza poprawność polityczna?

  "Pytanie, co definiujemy populizmem. Dla mnie jest nim narzucana nam, zachodnia “poprawność polityczna.” Ale tak, nie tylko szef Axel Springer nie zauważa realnych problemów. Nie zauważają ich politycy, którzy bezpośrednio kreują politykę wspólnotową. Przywódcy Wspólnoty, stworzonej, przypominam, przez chrześcijańskich polityków, w pewnym momencie przestali zauważać, że obywatelom zastana rzeczywistość nie pokrywa się z narracją, którą słyszą. Co więcej, gdzie jest demokracja, o której tak wiele się w UE mówi? Dobrze wiemy, że urzędnicy w UE nie są wybierani zgodnie z procedurami demokratycznymi. Tak naprawdę jedyny wpływ obywatele mają poprzez głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego" - powiedziała publicystka.

  Media mają narodowość? Jak kapitał?

  "Przekaz medialny jest zafałszowany szczególnie na przestrzeni ostatniego roku,- mamy intensyfikację przekłamań i manipulacji. Do niedawna wszystkie duże telewizje mówiły jednym mainstreamowym głosem. Teraz mamy przynajmniej wybór, możliwość konfrontacji przekazu. I to drażni. Instrukcja, o której mówimy potwierdza tylko to, co duża część społeczeństw podejrzewała wcześniej: również media mają swoją narodowość" - zakończyła Dr Magdalena Ogórek w wywiadzie dla frondy.pl
 • @Jasiek 22:02:50
  Erdogan wprost do Merkel: Ty także postępujesz jak NAZISTKA! Turcja przejmie Unię Europejską? Unia Europejska jest w etapie schyłkowym. Ludzie już pytają kiedy przestanie istnieć. Nikogo nie interesuje jej biurokratyczne zaplecze. Do tego konflikt na linii Erdogan vs. UE ciągle się zaognia. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ponownie oskarżył w niedzielę Niemcy i niemiecką kanclerz Angelę Merkel o "nazistowskie praktyki". Powodem do tego oskarżenia stał się wydany przez niemieckie władze zakaz organizowania w Niemczech wieców politycznych przed tureckim referendum konstytucyjnym wyznaczonym na 16 kwietnia. Kiedy nazywa się ich nazistami, robią się nerwowi. Wszyscy oni natychmiast zaczynają się nawzajem bronić. Zwłaszcza Merkel. Ty także postępujesz jak nazistka - powiedział Erdogan, zwracając się w pierwszej osobie do kanclerz Niemiec na wiecu w Stambule. Ewidentnie widać, że prezydent Turcji doskonale się bawi patrząc na głupawe zachowania europejskich włodarzy, którzy nawet nie są w stanie się mu postawić. "Europa nie pozwala teraz mówić naszym ministrom, naszym deputowanym, ale daje przemawiać PKK i FETO. Po latach uzbrajania i hołubienia organizacji terrorystycznych, teraz wyszły one na ulicę. Skończył się bal maskowy" - kontynuował Erdogan na przemówieniu zorganizowanym dla Kurdów, mieszkających w Niemczech. Europa jest w stanie agonalnym a prezydent Turcji śmieje się jej w twarz i grozi, że zaleje Europę milionami islamskich imigrantów, którzy ją zniszczą doszczętnie. W komicznym tonie z zabawnym oburzeniem odpowiedział Erdoganowi szef niemieckiej dyplomacji, Sigmar Gabriel, który powiedział, że: Jesteśmy tolerancyjni, ale nie głupi. Całkiem jasno wskazałem mojemu tureckiemu koledze (Mevlutowi Cavusoglu), że została tu przekroczona granica - powiedział szef niemieckiej dyplomacji gazecie "Passauer Neue Prese". Co wywołało jeszcze większy rechot u muzułmanów. Ps..UE rzeczywiście jest w stanie agonalnym i nie jest to przypadek. Poważnie traktuję Biblię i jej proroctwa, a następne w kolejności zapowiada powrót, występującej w roli "króla północy" - Rosji (Daniela 11:29a). To w tym kontekście oznacza też rozpad UE i NATO.
 • @kula Lis 66 11:07:25
  Za 5* dziękuję

  Dobrze byłoby jednak pamietać także o niechlubnej roli Kościoła w tworzeniu podwalin pod UE i poparciu dla likwidacji suerenności narodów i państw.
  _____________________
  A props

  "No i jaki z niego ten "rzeczypospolita" każdy kto samodzielnie myśli wie. To profanacja. Pzdr!"

  kula Lis 66 21.03.2017 09:56:28 - http://miarka.neon24pl.neon24.pl/post/137604,dosc-tej-patologii
  ______________________

  Republika (łac. res publica – dosł. rzecz pospolita, rzecz publiczna, rzecz stworzona pospołu[1]) – zgodnie ze współczesną definicją ustrój polityczny, w którym władza jest sprawowana przez organ wyłoniony w wyniku wyborów na określony czas.

  Czasami warto wiedzieć, co się pisze.
  ______________________

  No i jakoś nie pamiętam, żebyśmy przeszli na "ty".
 • @kula Lis 66 11:24:16
  Bardzo dziękuję za odpowiedzi na mój komentarz.


  "Poważnie traktuję Biblię i jej proroctwa, a następne w kolejności zapowiada powrót, występującej w roli "króla północy" - Rosji (Daniela 11:29a). To w tym kontekście oznacza też rozpad UE i NATO."

  UE nie będzie mi żal wcale. NATO po zbrodni jakie popełniło USA w Iraku i Afganistanie, Libii, Syrii, Jugosławii, Ukrainie powinno również przestać istnieć.

  Ale tu pojawia się pewien problem, który dodatkowo pokazuje w jakim bagnie tkwimy. Chodzi mi o to, że w ramach NATO istnieje obecność USA w Niemczech. Gdy oni się wycofają, to zupełnie nie mamy gwarancji na poprawne zachowanie szkopów. Teraz jakieś tam są. Aż nie wiem co myśleć.
  Jakby się Pan ustosunkował do tego zagadnienia?

  Ukłony.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031