Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
592 posty 4042 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

IIIRP: syjonizm – TAK, polski nacjonalizm – NIE

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czy Żydzi we współczesnej Polsce to problem wyimaginowany, czy niebezpiecznie narastające, rzeczywiste, zagrożenie dla naszego bytu narodowego i państwowego?


Na zdjęciu:Żydowska Liga Obrony Polski. Od prawej: Monika Krawczyk, Prezes Fundacji na rzecz ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce, liderka likud Polska (likud – partia syjonizmu rewizjonistycznego)

 

Dla bardzo wielu Polaków zindoktrynowanych poprzez system oświaty, media, Kościół, reżim polityczny IIIRP, nie istnieje problem żydowski. Nie pozwala go dostrzec także nieznajomość historii własnego kraju. Dość powszechnie wyrażana opinia głosi, że przecież Żydów w Polsce prawie nie ma, niemal wszyscy przepadli w holokauście. Historyczna niewiedza nie pozwala na prostą refleksję, że podawana przez Żydów liczba 6 mln ofiar ich holokaustu kłóci się w oczywisty sposób z danymi z 1938r. o wielkości żydowskiej populacji w Europie. W Polsce, gdzie Żydów było najwięcej, stanowili ok. 10% ludności kraju – było ich 3,5 mln. Na drugim miejscu pod względem wielkości populacji Żydów lokowała się IIIRzesza niemiecka z ok. 500 tys. społecznością żydowską. A zatem, żeby absurdalna liczba 6 mln mogła być prawdziwa należałoby przynajmniej od 1-1,5 mln Żydów dowieźć do Europy (?). Nie zapominajmy uwzględnić w rachunku, że w latach 1931 – 46 kilkaset tys. Żydów (ponad 0,5 mln) opuściło Europę i osiedliło się w Palestynie. Ale zostawmy tę żydowską mitologię lub raczej mitomanię.

Polacy, którzy nie dostrzegają żydowskiego zagrożenia z pewnością nie są w stanie postawić sobie pytania, jak to możliwe, że niemal nie istniejąca w Polsce mniejszość żydowska posiada w naszym kraju własną organizację zbrojną, działającą oficjalnie i legalnie – Jewish Defense League, czyli Żydowska Liga Obrony.

 

https://www.youtube.com/watch?v=LevoeaPkNG4

.

 

Warto tu dodać, że organizacja ta została zdelegalizowana nawet w USA, a we Francji jest uznawana za organizację terrorystyczną. Tymczasem w Polsce członek tej organizacji występuje w publicznej TVP, opowiada, że JDL jest spadkobierczynią istniejącego w IIRP przed II wojną żydowskiego Betaru.

Żydowskie bojówki Betaru w Polsce przed 1939r. liczyły ok. 50 tys. członków umundurowanych, wyszkolonych i dobrze uzbrojonych. Dziesięciokrotnie mniejsze bojówki ONR wypadały przy tej organizacji wyjątkowo blado –ale istniały – !.W dzisiejszej Polsce nie istnieją polskie bojówki, mało tego, w dzisiejszej Polsce nie mogą uzyskać sądowej rejestracji niezależne, czyli nie stworzone i nie kontrolowane przez Żydów, polskie organizacje narodowe. Te, które istnieją po 1989r. oficjalnie i mają w nazwie przymiotnik „narodowy” zostały przez Żydów reaktywowane lub stworzone od podstaw i są przez nich kontrolowane (MW, ONR, RN, itd., itp.)

Z wypowiedzi członka JDL dowiadujemy się o zagrożeniu islamskim, przed którym organizacja ta zamierza bronić mniejszość żydowską w Polsce mimo, że oficjalnie mniejszość żydowska prawie nie istnieje – nie posiada przecież, jak mniejszość niemiecka, swojego przedstawiciela w sejmie. Mało tego, ze spisu powszechnego GUS z 2011r. wynika, że islam jako religię deklaruje zaledwie 5 tys. osób, a więc nie ma w Polsce zagrożenia islamskiego. Czemu więc mają służyć legalnie funkcjonujące w Polsce żydowskie zbrojne bojówki JDL, z kim rzeczywiście zamierzają walczyć? Co ciekawe wedle prawa IIIRP takowe polskie bojówki istnieć nie mogą (?). A więc Żydzi w Polsce są ponad prawem ! – czy to Polacy ustanowili takie prawa w swojej ojczyźnie?

W Polsce istnieje od 1925r. Muzułmański Związek Religijny w RP skupiający społeczność tatarską zamieszkującą nasze ziemie od kilku co najmniej stuleci. MZR w RP posiada swoje świątynie od dawna i nie zamierza budować nowych z prozaicznego powodu – z powodu braku wyznawców. Tym bardziej musi zaskakiwać fakt budowy w Polsce nowych meczetów przez Ligę Muzułmańską w RP, powstałą w 2001r., która w 2006r. deklarowała zaledwie 208 wyznawców, ale w 2010r. już 3800. Budowę meczetów finansuje zaprzyjaźniona z Izraelem Arabia Saudyjska. Rejestrację Ligi Muzułmańskiej w Polsce, wydanie pozwoleń na budowę meczetów – dla na razie nie istniejącej społeczności islamskiej -, dokonały zaprzyjaźnione z Izraelem władze IIIRP, które jednocześnie zezwoliły na działanie żydowskich zbrojnych bojówek JDL mających bronić Żydów w Polsce przed zagrożeniem islamskim (?).

No, więc szanowni Rodacy, istnieje w Polsce żydowskie zagrożenie, czy nie?

Jeśli Żydzi maja prawo posiadać zbrojne bojówki do walki z wyimaginowanym – przynajmniej na razie – islamskim zagrożeniem, to dlaczego my, Polacy, nie mamy mieć prawa do walki z rzeczywistym i narastajacym zagrożeniem żydowskim?

 

Czym się zajmują terroryści z Jewish Defense League?

Jewish Defense League” prowadzi działalność wywiadowczą, kontrwywiadowczą, inwigilacyjną, szkoleniową, śledczą propagandową i rekrutacyjną.

Komórki wywiadu i kontrwywiadu swoje działania i zgromadzoną wiedzę materializują w postaci prokurowania doniesień o popełnionych przestępstwach na nie korzyść społeczności Żydowskiej w Polsce za pośrednictwem wszelkiego typu fundacji, stowarzyszeń, mających w statucie walkę z ksenofobią i rasizmem.

Przykładowymi organizacjami tego typu które są sponsorowane również przez „Jewish Defense League” i ściśle z nią współpracują są: „Hejt Stop”, „Nigdy Więcej”, „Stop Mowie Nienawiści”, „Miłość nie Wyklucza”, „Otwarta Rzeczpospolita”, „Bez Nienawiści”, „Fundacja Dialog”, „Mowa Miłości”.

JDL, utworzona w 1968 dla samoobrony Żydów na Brooklynie przed antyżydowskimi atakami (głównie Afroamerykanów), w styczniu 1971 przeprowadziła pierwszy zamach bombowy na radziecki ośrodek kultury w Waszyngtonie – była to zemsta za udaremnienie żydo-rebeli w 1968r. w Europie środkowo-wschodniej. Potem dokonywała ataków na przedstawicielstwa ZSRR, a także niektórych krajów zachodnioeuropejskich i arabskich.

//jdl-poland.org/

Po zabójstwie szwedzkiego premiera, Olafa Palme (nie chciał wprowadzić Szwecji do UE), ADL – Bńai Brith, oskarżyła Lyndona LaRouche’a o zorganizowanie tego mordu. Rzekomym powodem miała być zemsta LaRouche’a za demaskowanie przez o Olafa Palme „amerykańskiego” establishmentu, czyli syjonistycznej mafii spod znaku ADL – Bńai Brith. LaRouche’a oskarżano więc nie tylko o współpracę z KGB oraz STASI, lecz również z Mossadem, co wyraźnie pokazuje, jakie perfidne metody oszczerstw i dyskryminacji stosuje ADL – B’nai B’rith.

Grupa 400 komandosów, policji, CIA, agentów FBI, z użyciem helikopterów i wozów opancerzonych, 16 października 1987 roku, dokonała desantu na siedzibę Instytutu LaRouche w Leesburg (Wirginia).

 

Historia potyczek WPS z syjonistycznym żydo-reżimem IIIRP

(Istnieje w Polsce żydowskie zagrożenie, czy nie?)

Tu trzeba podkreślić, że WPS nie jest ani liczebnie wielką organizacją, ani nie dysponuje funduszami, ani nie posiada mediów, ani tym bardziej nie aspiruje do bycia zbrojna bojówką, prezentuje jedynie polskie narodowe poglądy polityczne, które żydowski reżim IIIRP usiłuje wyeliminować z przestrzeni publicznej.

 

 1. W 2009r. D.Kosiur został usunięty z ProPolonii.pl za prezentowanie narodowych poglądów.
 1. W 2009r. podejmujemy trwającą kilka lat, bezskuteczną, próbę sądowej rejestracji Stowarzyszenia WPS. Sąd kwestionuje statut WPS w punktach, których identyczną treść posiada zarejestrowane Stowarzyszenie im. St.Brzozowskiego na mocy, którego działa żydowska, syjonistyczna, Krytyka Polityczna. Mimo nie zarejestrowania Stowarzyszenia WPS, sąd rejestrowy w Warszawie kradnie naszą opłatę rejestrową w kwocie 1500 zł.
 1. Niedopuszczenie D.Kosiura do udziału w wyborach prezydenckich przez odmowę rejestracji komitetu wyborczego – zakwestionowano część list z podpisami, nie dopuszczono przewodniczącego komitetu wyborczego do uczestniczenia przy liczeniu i weryfikacji podpisów, skarga w trybie wyborczym złożona do SN do dzisiaj pozostaje bez

  odpowiedzi.

 2. TVN24 robi D.Kosiurowi „reklamę” w wyborach samorządowych 2010r. – „antysemita startuje w wyborach”. Fałszowanie głosów w komisjach wyborczych. (W skali kraju 8 mln głosów nieważnych.)
 1. 2013r. czerwiec – delegacja Stowarzyszenia WPS zostaje usunięta z I kongresu Ruchu Narodowego.
 1. 2014r. maj – agentura żydo-reżimu przejmuje stronę Wierni Polsce – wiernipolsce.wordpress.com.
 1. 2014r. listopad – agentura żydo-reżimu blokuje stronę Wierni Polsce Suwerennej – suwerenna.worpdress.com

 

Dariusz Kosiur

KOMENTARZE

 • 1500 zł
  // kradnie naszą opłatę rejestrową w kwocie 1500 zł.//

  1500 zł
  1500 zł
  1500 zł

  co za żydowskie złodzieje

  ps.
  ale bankrucji jako takiej WPS nie ogłosił
  ten Kaczynski to złodziej i basta,

  //Niedopuszczenie D.Kosiura do udziału w wyborach prezydenckich//

  a mogliśmy mieć prawdziwego Polaka na urzędzie
  A tak to lipa
  szkoda
  ale wszystko przed tobą !!!!!
  za 8 lat wybory prezydenckie


  1*
 • @Husky 16:51:22
  Jako Polak nie mam szans na udział w kampanii wyborczej,
  ale syjonistyczna menda, np. taka jak ty, z pewnością tak.
 • @Rzeczpospolita 16:57:24
  ale zagłosujesz na mnie ?
  tak po starej znajomości
  wiesz "w rodzinie" to musimy się wspierać
 • @Rzeczpospolita 16:57:24
  Krótko , treściwie , prawdziwie !
 • 5*
  Powoli, lecz kropla drąży skałę.
 • Warto wysłuchać od 4:10 minuty
  https://www.youtube.com/watch?v=WBeVEyn0Gz8
 • Czy Żydzi we współczesnej Polsce to problem wyimaginowany?
  Tzw. „Prawdziwy Polak” Kosiur liczył na głos Katolików polskich (95,5% społeczeństwa polskiego – GUS), których w jego opinii należy ... „ZLIKWIDOWAĆ ” (Dariusz Kosiur 24.08.2015 16:00)
  Obietnicy likwidacji polskich Katolików nie było w jego hasłach wyborczych, ale za o były inne fałszywe.
  „"Dobrzy ludzie wybiorą tego, o którym częściej będą słyszeć - śmiem twierdzić, że nawet program nie ma specjalnego znaczenia, wystarczy parę dobrych nośnych haseł i właściwie dobranych obietnic.” - Rzeczpospolita 22.09.2016 17:49:27
  Dzięki Bogu, D.Kosiura niedopuszczono do udziału w wyborach prezydenckich.

  Jesli chodzi o stronę internetową dwu-osobowego towarzystwa Wierni Polsce Suwerennej, to jest ona dostępna dzisiaj, tak samo jak była ona dostępna w r. 2014. Nikt jej nie zablokował.

  W międzyczasie problem żydowski w Polsce (i na świecie) istnieje i jest zagrożeniem dla naszego bytu narodowego i państwowego.
  Żydo-Kosiur jest tutaj najlepszym przykładem tego problemu.
 • @Husky 16:51:22 ???
  http://ehumor.pl/wp-content/uploads/2017/06/Tak-wygl%C4%85da-ostrzy%C5%BCony-Husky.jpg
 • @Rzeczpospolita 20:12:43
  /The slaughter of Bialystok - 27 June 1941/

  For completeness of information I report what the Court of Darmastadt versus Rondholz ascertained in 1977 (LG Darmstadt 2 Ks 1/75, page 21), as far as the 25 German soldiers murdered in the outskirts of Bialystok on 26 June:

  “Nach Zeugenaussagen war einem Soldaten das Geschlechtsteil abgeschinniten, einem anderen das Gesicht eingetreten, einem weiteren ein Hakenkreuz in die Burst geritzt, einigen Toten waren die Augen ausgestochen, einem Soldaten war der Ringfinger abgeschnitten, einem Offizier waren Bauch und Kehle aufgeschlitzt, einem Soldaten waren Naegel in den Anordnung von Hammer und Sichel in die Stirn geschlagen”.
 • @Arjanek 05:55:08
  Czy ta notka ma dowodzić prawdziwości liczby 6 mln Żydów zlikwidowanych w II w. światowej?
 • @Zdzich 21:30:37
  Dziduś, robaczku,
  jak tobie pomóc, jak poskromić twoją bezdenną głupotę, a przy okazji bezprzykładną naturę żydo-katolickiego oszusta?

  Dziduś,
  gdybyś nie był taką świnią, jaką jesteś, już dawno zamieściłbyś link z moją wypowiedzią o likwidacji żydo-katolików.

  Otóż wiedz, robaczku,
  że żydo-katolików likwidować nie trzeba, oni sami poddają się procesowi przechodzenia w niebyt za sprawą narzuconej żydo-katolickiej religii. Proces ten można jednak zatrzymać, ale tylko przez likwidację antynarodowej, antypaństwowej instytucji żydo-katolickiego Kościoła.
 • Nie nazywał bym tego syjonizmem
  .
  "IIIRP: syjonizm – TAK"

  Nie nazywał bym tego myląco syjonizmem, to chodzi o tę ponad dwutysiąclenią tradycję mozaizmu

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/jak-zrobic/

  tej matki wszelkiej zbrodni z holokaustem włącznie. Zajrzyj czytelniku do biblii i przeczytaj ją w końcu uważniej.

  Czy człowiek ze szczepu "ludzi wybranych", wytresowany talmudem do wszelkiej zbrodni czy przestępstwa może być człowiekiem moralnym a przynajmniej przyzwoitym ? Zastanów się czytelniku nad tym jakże prostym pytaniem.

  Czytelniku, my posługujemy się jak niewolnicy językiem naszych władców

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/07/slowni/

  nie dziw się, że tak trudno dobrnąć do jakichś rozsądnych wniosków, z językiem narzuconym przez panujących jest to prawie niemożliwe.

  Polecam chwila refleksji.
 • NOWE PARTIE ORAZ AKCJE.
  Nowe technologie energetyczne będą wymagały nowej organizacji społeczeństwa wokół spraw ważnych.

  Obecne partie zostaną zlikwidowane i zastąpione przez nowego typu.

  Te nowe partie bedą związane z małą ojczyzną każdego z nas czyli powiatem i gminą a dzielnicą i osiedlem w metropoliach. Będą zjednoczone na poziomie województwa.

  Przyjmując że powiat to ok. 100.000 mieszkańców to gdy uaktywni się tylko 1 promil ludności wtedy będzie 100 aktywistów. W skali kraju ok. 35.000 czyli liczba porównywalna z obecnym stanem liczebnym partii.

  Należy mieć jednak nadzieję że takich osób będzie więcej.

  Po co takie partie? Oprócz spraw ważnych już dotychczas będą musiały się zająć rozwojem energetyki na swoim obszarze. Chodzi głównie o zaopatrzenie w ciepło ale także ustalanie stawek energii elektrycznej dla odbiorców produkcyjnych na własnym terytorium. I vice versa, nowe technologie będą zabezpieczeniem społeczeństwa. Oprócz bezpłatnej energii wprowadzony zostanie sysem akcyjny.

  51% akcji zatrzyma państwo, reszta zostanie podzielona pomiedzy ludność. Nie będą to wielkie kwoty ale chodzi głównie o wprowadzenie dodatkowego elementu wiążącego ludność ze sprawami ważnymi na codzień.
  http://nke21.neon24.pl/post/138587,nowe-partie-oraz-akcje
 • Nie chodzi o partie
  .
  @NKE 15:17:39

  ale NKE zwraca uwagę na istotną i jedyną możliwość.

  Zacznijmy od wyjaśnienia czym są partie i jakie jest ich zadanie:

  - http://wiadomosci.onet.pl/forum/,1,3150380,240991832,czytaj.html

  z drugiej strony nie należy zapominać, że

  - https://marucha.wordpress.com/2017/06/07/pulawy-policjanci-poturbowali-matke-na-oczach-dziecka/#comment-681318

  A więc co może ludność w tym stanie de facto okupacji czynić ?

  - http://zygumntbalas.neon24.pl/post/131260,co-sie-dzialo-11-09-2001-w-nowym-jorku#comment_1300367

  Jak NKE pisze, jedynie ruch oporu organizowany od dołu i to BEZ jakiegokolwiek centralnego zarządu ma szanse i możliwość eliminacji agentury zainstalowanej dziś we WSZYSTKICH organach centralnych.

  Z racji polityki dekultyrazcji Polaków, jaką prowadzi się od tzw. "transformacji ustorjowej" jest rzeczą niezbędną, i to może być też wygodna przykrywka dla komórek oporu, tworzyć grupy, żadne partie, krzewienia kultury, wykształcenia jest ważnym elementem kultury, dlatego nawiązanie do tradycji tajnych uniwersytetów jest konieczne.
 • @Laznik 22:48:46
  https://www.youtube.com/watch?v=ATKglgx-zBE

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930