Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
592 posty 4042 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Światowy syjonizm dąży do III wojny światowej

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zbrodnie z żądzy zysku i władzy

 

Tylko budowa politycznej, historycznej i narodowej świadomości – w Polsce polskiej – polskiego nacjonalizmu – może nas uchronić przed dramatem kolejnej wojny.

Żydowskie reżimy całego Zachodu robią wszystko, żeby nie tylko mordować nacjonalizm w zarodku, ale także każdy przejaw narodowej postawy i walki z żydowskim szowinizmem. Planują także wyeliminować z przestrzeni publicznej możliwość prezentowania niezależnych, narodowych poglądów – będzie temu niebawem służyć cenzura internetu.

Miesiąc wrzesień skłaniać nas winien do pogłębienia politycznej refleksji nad rzeczywistymi przyczynami i inspiratorami światowych wojen. Stąd przypomnienie tekstu z lutego 2015r.

 ____________________

 

Zbrodnie z żądzy zysku i władzy

dolar-banknot-usa

 

 

 

Międzynarodowa żydowska (MŻ) finansjera dąży do III wojny światowej

 

 

 

Wiemy z historii ekonomii, że USA stały się w 1882r. pierwszą światową potęgą pod względem produkcji przemysłowej i rolniczej. Wlk.Brytania musiała zadowolić się drugą pozycją. Kilkanaście lat później, ale jeszcze przed I wojną światową, w klasyfikacji potęg gospodarczych Niemcy wyprzedziły Wlk.Brytanię i zaczęły konkurować z USA o pierwsze miejsce. Na trzecią pozycję zaczęła wysuwać się Rosja. Żydowski kapitalizm Wlk.Brytani i USA ukazał swoje genetyczne wady systemowe.
Oto odpowiedź na pytanie o rzeczywiste przyczyny i sprawstwo I wojny światowej i żydo-bolszewickiej rewolucji w Rosji. O pretekst do wybuchu wojny nie było trudno, zajął się tym wywiad brytyjski i żydo-masoneria, które na wykonawców zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga wybrało serbskich nacjonalistów.
(Podobnie było z zamachem na żydowskiego prezydenta II RP, G.Narutowicza, którego w 1922r. zastrzelił nacjonalista E.Niewiadomski, co miało stanowić asumpt dla Piłsudskiego do zamachu stanu i wymordowania przywódców endecji.)

Przed I wojną światową politycy niemieccy długo nie potrafili zrozumieć, dlaczego Wlk.Brytania zniszczyła własne rolnictwo i zaniedbała przemysł. Był to rezultat polityki liberalizmu gospodarczego, polityki realizowanej przez żydowskie rządy Wlk.Brytanii, zresztą dość szybko zarzuconej. (Wlk.Brytania rządzona jest przez MŻ od czasów rewolty Cromwella, od połowy XVIIw.)
Z podobną liberalną polityką mamy do czynienia współcześnie na całym tzw. Zachodzie, z którego wyprowadza się produkcję do państw z tanią siłą roboczą, a zyski z importu tańszej produkcji przejmują żydowskie korporacje handlowych i bankowych pośredników –zysk bez pracy !.

 

Rabini żydowscy i bankierzy świętują podpisanie Federal Reserve Act.

Rabini żydowscy i bankierzy świętują podpisanie Federal Reserve Act.

 

Po zakończeniu I w. światowej 40% światowej wymiany towarowej zaczęto rozliczać w $ USA. Korzyści odnosili prywatni właściciele centralnego banku USA, tzw. Rezerwy Federalnej – FED. FED został przejęty przez Żydów w grudniu 1913r. W tym samym roku w żydowskich kręgach bankierskich pojawił się pomysł stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy – USE (zrealizowany 40 lat później jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali, potem EWG i w końcu UE z walutą €).
Zaczynem dla USE miała być Liga Narodów powołana traktatem wersalskim w 1919r. z inicjatywy prezydenta USA, W.Wilsona, tego samego, który 6 lat wcześniej podpisał ustawę oddającą FED w żydowskie ręce.
Funkcje kierownicze w Lidze Narodów należały do Żydów i członków żydo-masonerii.

Tzw. Układ z Dorotheenstrasse w 1918r., wymuszony na Niemcach (na II Rzeszy) przez żydo-masonerię i żydowską finansjerę, pozwolił Żydom przejąć całą władzę w Niemczech. Powstała Replika Weimarska, znana z totalnej degeneracji kultury w Niemczech, co stanowiło istotny element procesu atomizacji i niszczenia narodu niemieckiego. Podobne zjawisko obserwujemy dzisiaj w Polsce, ale występuje ono także we wszystkich państw Zachodu.

Nie udało się Żydom wywołać rewolucji europejskiej i połączyć rządzonych przez Żydów państw, Republiki Weimarskiej i żydo-bolszewickiej Rosji. To m.in. z tego powodu Żydzi w Wersalu (R.Dmowski mówił o nich: podziemne mocarstwo) podejmowali ogromne wysiłki, żeby zablokować restytucję Państwa Polskiego, które stanowiło naturalną przeszkodę w połączeniu rewolucyjnych mas w Niemczech z masami żydo-bolszewickiej Rosji.
MŻ tzw. małym traktatem wersalskim z 1919r. zmusza kraje Europy środkowo-wschodniej do objęcia ochroną i do finansowego utrzymywania mniejszości żydowskich przez nadanie im szczególnych przywilejów (np. żydowscy właściciele domów byli zwolnieni z płacenia podatków – podobnie dzisiaj Żydzi i ich korporacje nie płacą podatków na Zachodzie).

Wojna Polsko – żydo-bolszewicka w 1920r. została sprowokowana przez J.Piłsudskiego, agenta niemieckiej żydo-masonerii. Było niemal pewne, że młode państwo, które borykało się z wieloma granicznymi konfliktami, z organizacją podstaw własnej państwowości, musi taką wojnę przegrać.
J.Beck, Żyd, sławny minister MSZ w IIRP, jako attaché wojskowy RP w Paryżu i Brukseli w okresie 1922–1923 przekazywał Niemcom wszystkie informacje na temat uzbrojenia, które Polska otrzymywała od Francji. Na żądanie Francuzów został wycofany do kraju.
Rodzina J. i L.Kaczyńskich utrzymywała bliskie kontakty towarzyskie z J.Beckiem.

Początkowe sukcesy w budowie USE, ze względu na rosnący opór społeczny (spotęgowany biedą i kryzysem z 1929r. wywołanym przez Żydów z Wall Street) i wzrost nastrojów narodowych, czyli wzrost antysemityzmu jak głoszą powszechne żydo-media, zostały zastopowane w całej Europie.
W latach 1930. zarówno w Niemczech jak i w ZSRR następuje proces odżydzania struktur władzy państwowej. W III Rzeszy proces odżydzania jest rezultatem zawartego w 1934r. w Palestynie porozumienia jej władz z syjonistami (budowa państwa Żydowskiego w Palestynie) i zgody syjonistów na brutalne traktowanie mniejszości żydowskiej – cel uświęca środki.

Proces budowy Izraela był inicjatywą światowej żydowskiej finansjery. Miały w nim swój udział również żydo-sanacyjne władze IIRP z polecenia, których WP szkoliło żydowskie oddziały specjalne, IIRP przekazała także syjonistom w Izraelu ogromne ilości broni i amunicji, których tak brakowało polskim żołnierzom we wrześniu 1939r.

7eedbea465b2

Aparat władzy w IIIRzeszy, w przeciwieństwie do ZSRR, pozostał jednak zdominowany przez element żydowski, który został wprzęgnięty przez MŻ do realizacji projektu budowy USE z 1913r. I tym razem mechanizmem porządkującym europejską politykę zgodnie z wytyczonymi przez żydowską finansjerę kierunkami miała być wojna – II wojna światowa.
Jedną z głównych przeszkód zaatakowania Rosji i budowy USE od Władywostoku do Madrytu, tak jak w roku 1920, tak w końcu lat 1930. stanowiła Polska. MŻ podjął skuteczne starania swoimi żydo-masońskimi kanałami, żeby w obliczu niemieckiego zagrożenia II RP nie zawarła porozumienia z Rosją. Żydo-masoński rząd sanacyjny podpisał odnośne porozumienie z Francją i z Wlk.Brytanią, które umożliwiło szybką likwidację Polski w 1939r. Powiedzmy sobie jednak szczerze, że II wojnę światową Polska przegrała już w maju 1926r., gdy z inspiracji anglosaskiego żydostwa żydo-masoneria zorganizowała zamach majowy i ponownie obsadziła swojego agenta, J.Piłsudskiego, na czele państwa.Rezultatem rządów Piłsudskiego i jego kamaryli była dezorganizacja armii i gospodarki.

II wojna światowa oprócz wzrostu finansowej potęgi żydostwa anglosaskiego (70% światowej wymiany handlowej rozliczane było w $ USA do końca lat 1990.) umożliwiła objęcie większą kontrolą Europy zachodniej, a po roku 1990 także Europy środkowo-wschodniej.
MŻ w 1986r. wprowadził nową walutę ECU, walutę europejskiego państwa, która w formie gotówkowej pojawiła się w 2002r. jako € UE. Żeby jednak nie budzić uzasadnionych podejrzeń, co do autorstwa tego pomysłu, państwo to nie nazywa się wzorem USA, czyli United States of Europa, ale Unia Europejska. Waluta € UE, obok $ USA, ma powiększać dochody MŻ oraz poszerzać obszar jego władzy.

Dzisiaj waluta € UE ma zastąpić $ USA, który w wyniku zniszczenia przez MŻ gospodarki amerykańskiej staje się bezwartościowym papierem.
Problem w tym, że € UE funkcjonuje na identycznych zasadach, powiela te same mechanizmy kreacji, lichwy, globalizacji, co doprowadzony przez Żydów do upadku $ USA, więc również i € UE znalazło się w strefie zagrożenia upadkiem.

Początek XXI w. to dynamiczny rozwój gospodarczy Rosji, Chin, Indii i równie dynamiczny upadek kultury i gospodarki Zachodu – imperium MŻ, którego światowa pozycja jest już mocno zachwiana. Wystraszony utratą zysków w wyniku odstąpienia przez państwa rozwijające się od rozliczania się w $ USA i € UE, a tym samym zagrożony utratą władzy w skolonizowanych i doprowadzonych przez niego do ruiny państwach wchodzących w skład jego imperium, dąży do wywołania III wojny światowej. Widzi w niej jedyną szansę na utrzymanie władzy i niezasłużonych zysków, na dalsze pasożytowanie na organizmach państw obcej mu cywilizacji białego człowieka.

Trudno dokładnie przewidzieć moment rozpoczęcia III wojny światowej. Jeśli jednak MŻ zdecyduje się na nią, musi to nastąpić w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat, zanim jego militarna potęga – USA -, nie zostanie zdławiona przez trawiący ją kryzys gospodarczy z winy pasożyta wszechczasów.

Każdy rok bez wojny pracuje na naszą korzyść, na korzyść nie żydowskich nacji i na niekorzyść MŻ. Słuszną jest, więc polityka unikania otwartego konfliktu, którą realizuje Rosja na Ukrainie i także poza nią.

 

komorowski-wzywa-wojska-nato-na-pomoc_19996738

____________________________________________________

 

 

Niejaki B.Komorowski z żydowskiej PO wzywał wojska NATO na pomoc. Żydowski PiS po objęciu władzy poszedł krok dalej, sprowadził do Polski wojska USA – jak widać na zdjęciu odbyło się to z błogosławieństwem żydo-ktaolickiego Kościoła. Gdy zaistnieje potrzeba wojska USA w IIIŻydo-RP staną w obronie żydowskiego reżimu i będą strzelać do Polaków – wszystko w zgodzie z uchwalonym „prawem”. Zatem polscy żydo-katolicy i ateiści, w przyszłych wyborach oddajcie swój głos na PO lub na PiS – macie taki i żydo-katolicki i europejski obowiązek. 

  D.Kosiur     wrzesień 2017r.

_______________________________________________________

 

Całkowicie opanowana przez MŻ IIIRP jest dzisiaj państwem bez politycznego i militarnego znaczenia. Nie może się równać ani z II RP, ani tym bardziej z PRL-em. MŻ wyznaczył, więc rządzącym w IIIRP, syjonistycznym kreaturom, rolę eskalowania nienawiści do Rosji oraz eskalowania wojennego napięcia. W końcu planowana przez niego III wojna światowa za główny teatr wojny ma obrać ponownie państwa zamieszkałe przez Słowian i najlepiej, gdyby popychani przez MŻ Słowianie zaczęli mordować się nawzajem. A że MŻ potrafi organizować bratobójcze wojny obserwujemy to na Bliskim Wschodzie, gdzie zorganizowane i wyposażone przez MŻ, sterowane przez CIA, MI6 i Mossad, hordy islamskich fundamentalistów mordują arabskich współbraci.

 

Dariusz Kosiur

 

PS

Niniejszy tekst jest kontynuacją tematu  Żydo-reżimy Zachodu kontra Rosjahttps://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/02/01/zydo-rezimy-zachodu-kontra-rosja/

 

10354887_422932731192077_5290164037477790677_n

KOMENTARZE

 • @ autor
  Nareszcie coś konkretnego z Neturei Karta (www.nkusa.org)
 • 5*
  Czy można tu coś dodać. Nie trzeba....
 • Żydzi mają swoją koncepcję Narodu.
  Zgodnie z ich wiarą istnieje tylko jeden "Naród" i jest to naród żydowski.
  Reszta go goje czyli podludzie których jedynym zadaniem jest służyć "narodowi" czyli żydom.

  Globalna mafia żydowska usiłuje z innych narodów zrobić bezkształtna masę wymieszanych bezideowych gojów i stąd te zabiegi migracyjne w Europie.

  W USA im się udało zdobyć pełnię władzy bo narody amerykańskie (Indianie) zostały brutalnie wymordowane przez przybyłych tam gojów czyli mieszankę innych narodów które zatraciły swoją własne kultury na emigracji.

  Globalna mafia żydowska walcząc z narodami świata jednocześnie kultywuje swój skrajny i zbrodniczy nacjonalizm bazujący na ich wierze.

  A Polacy wierzą tego samego skrajnie nacjonalistycznego ( w sensie pro żydowskim) zdaniem żydów Boga.
  Polacy wierzą w swojego największego i najbardziej zaciekłego wroga.
  To skrajny idiotyzm.
  I tacy obecnie rządzą Polską.

  Z taką mentalnością daleko nam do wolności.
 • 5*
  a nawet 6*

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930