Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
880 postów 9157 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Czy grozi nam wojna i czy będzie to wojna z Rosją?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Źródła antyrosysjkiej histerii.

Teoretycznie możliwy jest każdy wariant wojennego teatru w naszej części Europy. Jednak nie jest wcale tak, że imperialna polityka syjonistów z USA jest nieprzewidywalna. Analiza historii choćby tylko XXw. pozwala dość dokładnie określić cele żydowsko-anglosaskich barbarzyńców. A znając w przybliżeniu rozkład sił w naszej części świata można podjąć próbę określenia sposobu, w jaki Żyd z USA zdecyduje się swoje cele osiągać.

Obserwujemy ostatnio dziwne harce syjonistycznego rządu PiS związane z wojennymi odszkodowaniami od NRF. Polityka realizowana w interesie narodu i jego państwa charakteryzuje się stałością głównych celów i skuteczną ich realizacją. Ostatnią dogodną okazję do dyskusji o wojennych odszkodowaniach od NRF, o międzynarodowym traktatowym potwierdzeniu niezmienności naszej granicy z NRF, o przyznaniu Polakom w NRF statusu mniejszości narodowej, zaprzepaścił syjonista L.Kaczyński podpisując traktat lizboński. Z pewnością jego działanie było podyktowanie przez światowe gremia syjonistów i miało aprobatę syjonistycznego PiS na czele z J.Kaczyńskim. A zatem harce Żydo-PiS wokół odszkodowań wojennych od NRF nie tylko nie mają żadnej siły przebicia i egzekucji, ale przede wszystkim służą realizacji odmiennych celów niż prezentowe w ich roszczeniowej retoryce i nie są podyktowane interesem polskim. Z pewnością na podniesienie i nagłaśnianie kwestii odszkodowań PiS musiał otrzymać odpowiednie instrukcje z Waszyngtonu. Czemu i komu wysługują się więc harcownicy z PiS? Analogia do roku 1939, gdy Polska znajdowała się między dwoma wrogimi państwami, IIIRzeszą i ZSRR jest zdumiewająca. Czyżby Żyd z USA ponownie kalkulował likwidację Polski? 

Nawet w powszechnych żydo-mediach słyszy się, na razie nieśmiałe, głosy o sterowaniu IIIŻydo-RP przez PiS w kierunku opuszczenia UE – o opuszczeniu NATO jeszcze nic nie słychać (?). Jeśli przyjmiemy, że syjonistyczny Żyd z USA dąży do zainstalowania na naszym terytorium jakiejś formy konfliktu militarnego z Rosją, to opuszczenie UE jest konieczne, żeby na UE nie ciążył obowiązek wspierania nas w tym konflikcie, a tym samym, żeby UE nie była tego konfliktu stroną – żeby interesy światowej żydowskiej finansowej międzynarodówki zawiadującej Zachodem nie doznały uszczerbku. Oczywiście nie wypracowano jeszcze formuły, która zagwarantuje, że ogłupiona przez żydowskie media polska gawiedź nadal będzie szczęśliwa z przynależności do Zachodu (szczęśliwość z tej przynależności lansuje także żydo-katolicki Kościół) i z tego, że jest przez syjonistyczne korporacje okradana, a jednocześnie nie poczuje zawodu, że integracyjne finansowanie zgodnie ze znanymi już unijnymi planami ma niebawem dobiec końca (gawiedź nie wie i nie przyjmuje do wiadomości, że tzw. unijne finansowanie to wielkie oszustwo i mistyfikacja). Opuszczenia NATO przez IIIŻydo-RP prawdopodobnie w tej fazie eskalacji napięcia politycznego Rosja – Zachód nie zakłada się, żeby nie utrudniać ewentualnego wkroczenia wojska NATO, np. w przypadku podjęcia przez polskie społeczeństwo próby likwidacji żydowskiego reżimu – temu samemu celowi służy stacjonowanie wojsk USA.

 

Czy Żydzi z USA każą nam napaść na Rosję?

Syjoniści z USA nie zdecydują się na bezpośrednie zaatakowanie Rosji. Byłby to z ich strony akt śmiertelnej desperacji. Syjoniści z USA wiedzą, że takiej wojny, wojny nuklearnej, wygrać nie mogą. Bardziej prawdopodobna jest ich przegrana, a wynika to z prozaicznego faktu, z rozległości terytorium Rosji.

Amerykańskie i radzieckie/rosyjskie zapasy broni nuklearnej w latach 1945-2010

(Jak można odczytać z wykresu z końcem lat 1970. zaczyna zarysowywać się zdecydowana przewaga ZSRR nad USA w ilości posiadanej (a więc także w technologii produkcji) broni nuklearnej. Odpowiedzią USA, na jaką było je wtedy stać, była tzw. Doktryna Reagana obejmująca politykę zagraniczną i militarną, która polegała na brutalnej likwidacji rządów socjalistycznych w państwach spoza bloku Układu Warszawskiego (UW) – polityka ta posiadała aprobatę Watykanu (JPII). Wobec ZSRR i UW USA zastosowały mistyfikację, propagandowe oszustwo, które nazwano „wojnami gwiezdnymi” (pomysł rodem z Hollywood). Rozpowszechniano kłamstwo o zaawansowanej technologii kosmicznej z użyciem broni jądrowej dzięki, której USA zdobywają przewagę militarną nad zacofanym technologicznie ZSRR i UW. Jednocześnie uruchomiono w bloku UW żydowską agenturę oraz ogromne środki finansowe na korumpowanie administracji.

Z dzisiejszej perspektywy, gdy posiadamy już wystarczającą wiedzę o tzw. zachodniej demokracji i żydowskim kapitalizmie, należy stwierdzić, że jedynym i słusznym rozwiązaniem wobec strajkujących w PRL w roku 1980 winno być siłowe stłumienie strajku i likwidacja ich żydowskich przywódców oraz doradców. Brak zdecydowanej, natychmiastowej, reakcji władz PRL – ekipy E.Gierka – spowodował, że została ona odsunięta od władzy przez juntę Jrazuleski-Kiszczak, czyli przez syjonistyczną agenturę.)

 

Jeśli uwzględnimy, że atak nuklearny i taka sama nań odpowiedź, równoważna co do ilości i mocy ładunków jądrowych, są możliwe niemal w tym samym czasie, to jest oczywiste, że USA będą w stanie zniszczyć w Rosji obszar porównywalny z tym, jaki same zajmują w Ameryce Płn. Natomiast rosyjska nuklearna odpowiedź oznacza likwidację całych USA i jej wszystkich punktów strategicznych z bronią jądrową rozmieszczoną poza obszarem USA (także w kosmosie).

Rosjanie świadomi tej swojej przewagi, muszą jednak likwidować wszelkie próby destabilizacji własnego państwa zmierzające do jego rozbicia, a tym samym do uniemożliwienia likwidacji biernej przewagi Rosji nad USA. To właśnie rządy W.Putina zablokowały proces demontażu Rosji realizowany przez żydowską kamarylę nietrzeźwego B.Jelcyna według instrukcji z Waszyngtonu. Tłumaczy to wściekłą nagonkę światowych żydowskich mediów i żydowskich reżimów Zachodu na prezydenta W.Putina i Rosję – gdzie się podziewają żydo-reżimowi tropiciele mowy nienawiści (?).

 

Nie wydaje się także, żeby syjoniści z USA zdecydowali się nakłonić syjonistyczne reżimy w państwach bałtyckich, na Ukrainie i w Polsce do rozpoczęcia wojny z Rosją. Byłaby to oczywiście wojna błyskawiczna – Rosja w bardzo krótkim czasie zlikwidowałaby siły militarne żydowskich reżimów i mogłaby zająć te państwa, a tego z pewnością żydowska międzynarodówka nie kalkuluje. Sytuację dodatkowo komplikowałoby członkostwo tych państw w UE i w NATO (oprócz Ukrainy), a jak na razie nie wypracowano formuły całkowicie zwalniającej stary Zachód od udzielenia wsparcia bądź włączenia się do wojny po stronie żydo-reżimowych wasali.

Dlatego najbardziej prawdopodobne wydaje się zaatakowanie Białorusi. Rosja w ramach WNP będzie zmuszona do udzielenia jej wsparcia militarnego, jednak bez konieczności bezpośredniego angażowania się w wojnę.

Być może żydowski plan jest właśnie taki: 1. doprowadzić do wyłączenia niektórych państw słowiańskich z UE, Polski oraz państw bałtyckich, 2. sprzymierzyć je z Ukrainą, 3. zainicjować pośredni konflikt wojenny z Rosją (czyli wojna z Białorusią). Zachód nie musiałby wtedy oficjalnie włączać się do wojny, czyli dokładnie tak, jak ma to miejsce w Syrii i na Ukrainie.

Prawdopodobnie to z tego powodu Żydzi z Waszyngtonu nie zgodzili się na prowadzenie rosyjskich gazociągów przez Polskę do Europy, byłyby one narażone na zniszczenie, a pozostająca we władaniu syjonistów z USA Europa Zachodnia zostałaby pozbawiona energii.*

Zatem celem polityki syjonistów jest rozpalenie konfliktów nie tyle bezpośrednio z Rosją, ale wokół niej, co winno ją osłabić gospodarczo tak, jak osłabia USA ich światowy syjonistyczny imperializm. Nie zapominajmy jednak, że Rosjanie także analizują politykę syjonistów i są dalecy od wchodzenia w wojenne konflikty prokurowane im przez zachodnich „partnerów”.

 

Konflikty wojenne między Litwą, Polską, Ukrainą oraz wewnętrzne narodowościowe

Obecnie w naszych słowiańskich państwach dominująca polityczna pozycja i egzystencja Żyda nie są w najmniejszym stopniu zagrożone, a więc nie istnieje konieczność uruchamiania konfliktów między poszczególnymi naszymi państwami, ani konfliktów narodowościowych wewnętrznych celem osłabienia konfliktu naród słowiański – mniejszość żydowska.
Ruch słowiański, czyli Sobór (lub Zjazd) Słowiański jest „organizacją” bez jakiegokolwiek znaczenia politycznego i także nie zagraża swoją okazjonalną działalnością żydowskim reżimom.
Poza tym żydowskie reżimy nie posiadają społecznego poparcia i nie mogą liczyć na aprobatę jako inicjatorzy ewentualnych konfliktów między Litwą, Polską i Ukrainą, a także jako inicjatorzy wojennego konfliktu z Rosją, tak pośredniego jak i tym bardziej bezpośredniego.

 

D.Kosiur

 

*Żydów gazowe wojny z Rosją – walczą i płacą Polacyhttps://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/06/01/syjonistyczna-banda-iiizydo-rp-rusza-na-wojne-z-rosja/

Czy Żydzi z Waszyngtonu będą dopłacać do naszych rachunków za gaz?https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/06/23/czy-zydzi-z-waszyngtonu-beda-doplacac-do-naszych-rachunkow-za-gaz/

 

 

KOMENTARZE

 • @Autor
  Przeczytałem Pańską notkę z uwagą i oceniłem wysoko, bo tekst ujmuje istotę rzeczy. W jednej sprawie mam inne dane.
  Otóż gazociągi omijające Polskę nie są pomysłem USA, lecz Rosji i Niemiec. W niemieckiej (alternatywnej) prasie wyczytałem, iż gazociągi są prowadzone przez Bałtyk, gdyż Moskwa i Berlin obawiają się, iż w przypadku zawieruchy Warszawa na polecenie Waszyngtonu zamknie kurki.
  To myślenie wydaje mi się bardzo logiczne.

  Pozdrawiam.
 • @zygmuntbialas 02:54:00
  Panowie nie zapominajcie budowę gazociągu północnego zawdzięczamy Rządowi PiS-u i Lechowi Kaczyńskimu, który był przeciwnikiem budowy rurociągu przez Polskę.

  PiS kwestionował obecność kabelka telekomunikacyjnego wzdłuż rurociągu, który służył do monitoringu instalacji. Ideą chorych ludzi stała się teoria jakoby ten kabelek mógł służyć jako instalacja szpiegowska.

  Pro ukraiński lider PiS optował za budową rurociągu Nabuko, mający doprowadzić gaz do Polski i Europy via, Ukraina, Gruzja, i dalej tak naprawdę nie wiadomo skąd ten gaz miał by pochodzić…

  Gdy 14 lipca 2006 lipca powołano rząd PiS-u, Rosja nie miała alternatywy na tranzyt gazu do Europę przez Polskę czy Ukrainę.

  Analizując opłaty za tranzyt przez terytorium państw trzecich i wydłużenie rurociągu, koszty ekonomiczne zadecydowały o budowie rurociągu pod dnem Bałtyku.

  29 sierpnia powołano Rosyjsko Niemieckie konsorcjum mające za zadanie budowę Nordstrem.

  To, że mamy drogi gaz, nie pobieramy opłat z tytułu tranzytu, że pod Bałtykiem zbudowano rurociąg zawdzięczamy dalekowzrocznej polityce PiS-u. PiS-owi będziemy tez zawdzięczać fakt, że po 2022, Rosja nie przedłuży kontraktu na dostawy gazu do Polski.
 • Dobry tekst ale...
  Opisane scenariusze są jednymi z wielu tworzonych w różnych środowiskach globalnej mafii żydowskiej.
  Wektor tych wszystkich zabiegów globalnego żydostwa jest znany... podbój Rosji i reszty świata.
  Natomiast lokalne interesiki skłaniają rządzące w USA i UE żydostwo do tworzenia różnych czasem sprzecznych scenariuszy.

  Żydostwo Niemieckie pewnie knuje kontynuację "zjednoczenia" Niemiec czyli jak zgrabnie Polsce odebrać ziemie zachodnie.
  Żydostwo amerykańskie pewnie knuje jak odgrodzić się od Rosji kordonem i jak w ten sposób odgrodzić Rosję od współpracy z Europą (koncepcja między morza).
  Żydostwo Izraelskie knuje zapewne jak stworzyć wielki Izrael w Europie bo na Bliskim wschodzie jak widać się nie da (klęska żydowskiej armii terrorystów i najemników w Syrii).

  To tylko trzy główne "nurty" "myśli" żydowskiej"... a jest ich z pewnością więcej.
  Te nurty się na siebie nakładają, interferują i zakłócają klarowny obraz sytuacji.

  Ale artykuł ocenia bardzo wysoko bo dotyka sedna problemów naszego świata w ty Polski, Europy i Rosji i USA i bliskiego wschodu....
 • @Arjanek 11:40:22
  "prawdziwi Niemcy nie mają nic do gadania"
  słuszna uwaga...podobnie nie mają nic do gadania prawdziwi..Polacy, Ukraińcy, Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Włosi, Palestyńczycy.. pewnie i Hiszpanie ...Gruzini, Litwini, Łotysze, Estończycy, Bułgarzy...
  ale np Węgrzy już mają coś do gadania we własnym kraju, Rosjanie też.

  żydowski świat osiągnął chyba swój szczyt potęgi,,, teraz już tylko prosta drogą w dół do śmietnika historii... skrajnie zbrodniczej, niechlubnej historii
 • @Oscar 13:03:17
  tu warto dodać że od pewnego czasu nie istnieje imperium Amerykańskie
  czy Brytyjskie istnieje tylko ukryte, mafijne globalne imperium żydowskie ukrywające swoją tożsamość za fasadami marionetkowych rządów w Europie, w USA, Kanadzie itd.

  To klasyczna strategia pasożytów, niby ich nie ma a doją krew z zaatakowanych narodów świata, aż furczy.

  Dzisiaj dzięki jeszcze wolnemu internetowi dla większości ludzi to zjawisko pasożytowania (wyzysku) na narodach świata tej "specjalnej kasty" jest już oczywiste.
 • @Fischer 08:21:26
  Lech Kaczyński?

  Przecież to był debil kierowany przez braciszka.
 • @Oscar 13:10:06
  Całkowicie zgadzam się.

  Pozdrawiam
 • @
  Cały plan jest zakodowany w tych słowach:

  „Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata,
  Przed ciosem niechaj tyran drży!
  Ruszymy z posad bryłę świata,
  Dziś niczym, jutro wszystkim my!

  Bój to jest nasz ostatni,
  Krwawy skończy się trud,
  Gdy związek nasz bratni
  Ogarnie ludzki ród.”

  Nigdy nie zapomnijcie.
 • @ Autor
  Bardzo dobry wpis. Gratuluję.

  Ostatnio było dość głośno o nadmiernej ilości wagonów jakimi Rosjanie wysłali na manewry na Białoruś wyposażenie.
  Mam nadzieję, że jeśli przewiedzieli co usrael knuje, to ilość przeciwśrodków da tym popaprańcom i ich pop...onym sługusom jak AM do myślenia.

  Pozdrawiam.

  Oczywiście 5*
 • @Oscar 12:57:35
  Całkowita zgoda.
  Zgadzam się także z treścią pozostałych Pana komentarzy - 5*.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 14:52:52
  Jeżeli to debil,
  -to czy przypadłość ta może dotyczyć tez jego brata bliźniaka. Czy intelekt tak samo jak wygląd, jest identyczny u jednojajecznych.
 • wojny nie będzie
  Nie będzie wojny. Straszenie Rosją jest dobrym biznesem. Konflikt z Rosją oznaczałby koniec interesu. Po za tym raczej chodzi o przejęcie ekonomiczne Rosji i jej wydojenie i na niej długoletnie pasożytowanie (jak Polski) niż o militarną konfrontację.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031