Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
880 postów 9157 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Polska pod rządami Żydów

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Polityczna tolerancja wobec tej nacji to śmiertelny cios w plecy zadany własnemu narodowi.

 W naszych, WPS, publikacjach wielokrotnie powtarzaliśmy smutną historyczną prawdę, że od momentu restytucji Państwa Polskiego w 1918r. do chwili obecnej mieliśmy tylko dwa, krótkie, okresy rządów polskich. Były to lata 1918-26 oraz 1956-80., czyli na 93 lata (99 lat – 6 lat niemieckiej okupacji) istnienia Państwa Polskiego zaledwie 32 lata przypadają na okres rządów Polaków – rządów polskich w tym sensie, że przede wszystkim realizowane były interesy polskie, a nie żydowskie, syjonistyczne, tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne, z umocowaniem, według kolejności historycznego występowania, w Wlk.Brytanii, w USA i w Izraelu.

 

 

Powyższa wiedza, niestety, nie jest powszechnie dostępna. Od 1945r. do chwili obecnej polska oświata oraz powszechne media znajdują w żydowskich rękach. (Podręczniki do historii pisała np. Helena Michnik, właściwie Hinde Michnik, później Hinda Michnik-Rosenbuscpospołu z Ludwiką Mosler.)

 

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania ryszard gontarz - zdjęcia

 Całkowity brak dostępu do polskich narodowych mediów, do narodowej oświaty, rodzi niebezpieczne dla istnienia narodu, dla funkcjonowania państwa, konsekwencje, z czego znakomita większość społeczeństwa nie zdaje sobie nawet sprawy. 

Na zdjęciu: Ryszard Gontarz

 

Dlatego zachęcamy PT Czytelników do wysłuchania filmowej wypowiedzi zmarłego 17 sierpnia 2017r. Ryszarda Gontarza, polskiego dziennikarza, scenarzysty, funkcjonariusza PUBP i SB.

Chcemy jednak nie tyle uzupełnić Jego filmową wypowiedź, co wyjaśnić pewne nieścisłości, czy niedopowiedzenia historyczne, których twórcy filmu nie uniknęli, a które z punktu widzenia interesu narodowego Polaków i szerzej Słowian, bo i Rosjan, są ważne.

Otóż między władzami ZSRR po 1953r., a władzami PRL po 1956r. istniała dość istotna analogia – żadne nie stanowiły narodowego, słowiańskiego, monolitu. Przyczyniło się to, jak już wiemy, do demontażu bloku socjalistycznego i likwidacji narodowych rządów w latach 1980/90. Władza przeszła ponownie w żydowskie ręce. I właśnie brak monolitycznego narodowego, polskiego charakteru władz w okresie PRL skutkował np. odwołaniem z funkcji szefa MON marszałka K.Rokossowskiego w 1956r., Polaka, patrioty – także obywatela ZSRR. Odwołanie wymusiła reakcja żydowska, ponieważ marszałek K.Rokossowski postulował zastąpienie w WP żydowskiej kadry oficerskiej oficerami Polakami, wykształconymi już w PRL.

Nie jest także prawdą, jak w filmie twierdził Ryszard Gontarz, że na powierzenie Mieczysławowi Moczarowi, Ukraińcowi, ale polskiemu patriocie, narodowemu socjaliście, funkcji I sekretarza KC PZPR w roku 1970 nie było zgody Moskwy – I sekretarza KC KPZR, L.Breżniewa.

 

Spotkanie Klubu Poszukiwaczy Sprzeczności w domu kultury przy ul. Krzywe Kolo w Warszawie (w środku pochylony Adam Michnik) – i same słowiańskie gęby

 

W przypadku M.Moczara zaistniała analogiczna sytuacja jak przy odwołaniu marszałka K.Rokossowskiego. M.Moczar był polskim nacjonalistą, dążącym do oczyszczenia aparatu władzy z antypolskiego, syjonistycznego, elementu. Jemu należy zawdzięczać, że żydowska rebelia z 8 marca 1968r. została skutecznie zdławiona, co spowodowało wściekłe ataki żydowskiej, syjonistycznej, rozgłośni Radio Wolna Europa na W.Gomułkę i M.Moczara. Dzisiaj imieniem syjonistycznego dyrektora RWE, J.Nowaka-Jeziorańskiego, nazywane są place i ulice, a żydowscy uczestnicy tej rebelii przyznają sobie najwyższe polskie odznaczenia państwowe.

Nie zapominajmy, że ewentualne objęcie funkcji szefa partii przez M.Moczara miałoby nastąpić po kolejnej żydowskiej próbie przejęcia władzy, po tzw. wypadkach grudniowych, gdy po zakończeniu strajku do idących do pracy stoczniowców zaczęły strzelać oddziały wojska i MO – do dzisiaj nie wyjaśniono, z czyjego rozkazu (!). Możemy być jednak pewni, że była to inicjatywa żydowskiej V kolumny, dla której uruchomiony przez nią strajk zakończył się zbyt wcześnie i plany przejęcia władzy w grudniu 1970r. wzięły w łeb.

Z perspektywy lat możemy dzisiaj stwierdzić, że uleganie żydowskiej presji i odesłanie marszałka K.Rokossowskiego do ZSRR oraz nie powierzenie funkcji I sekretarza KC PZPR przez polską większość w kierownictwie PZPR M.Moczarowi, wynikające z obaw szerzenia się żydowskiego ostracyzmu, także na forum międzynarodowym, było tragicznym błędem polskich władz.

Popatrzmy co dzisiaj wyprawiają Żydzi, gdy mają w Polsce pełnię władzy, na co sobie pozwalają -? Dymisjonują Polaka, M.Olszewskiego, szefa Polskiej Organizacji Turystycznej, ponieważ deklaruje on – miał odwagę – promowanie polskiej, a nie żydowskiej w Polsce, kultury i historii. Tak kończy się zawsze fatalna polityka ustępstw wobec Żydów. Polityczna tolerancja wobec tej nacji to śmiertelny cios w plecy zadany własnemu narodowi.

 

 

Biesiada żydowskiej władzy i żydowskiej opozycji w Mgadalence, 1988r. Czy tu potrzebny jeszcze komentarz?

 

II wojnę światową Polska przegrała już w maju 1926r., gdy pozwolono dojść do władzy antypolskiej, żydo-masońskiej agenturze. Np. J.Beck, Żyd, sławny minister MSZ w IIRP, jako attaché wojskowy RP w Paryżu i Brukseli w okresie 1922–1923 przekazywał Niemcom wszystkie informacje na temat uzbrojenia, które Polska otrzymywała od Francji. Na żądanie Francuzów został wycofany do kraju. (Rodzina J. i L.Kaczyńskich utrzymywała bliskie kontakty towarzyskie z J.Beckiem.) Czy robił to w interesie Niemiec, żydowskiej Republiki Weimarskiej? Być może tak, ale przede wszystkim w interesie nienawidzącego Polski i Polaków antypolskiego żydostwa. Te żydowskie interesy są reprezentowane i realizowane przez USA i Wlk.Brytanię, dwa państwa, w których Żydzi zawłaszczyli system finansowy, a więc pełnię realnej władzy.

 

W sukurs Żydom i ich interesom przychodził żydo-katolicki Kościół, który własne polityczne i finansowe interesy przedkłada nad interesy narodowe państw. „Ale przecież księża na dole to dobrzy patrioci – nie można wrzucać wszystkich do jednego worka” – wołają żydo-katolicy. I niby tak jest.

Pałujący Polaków na Marszu Niepodległości policjanci to także polscy patrioci, ale muszą wykonać polecenie przełożonych, bo inaczej stracą robotę. – Ta analogia dla nieświadomego żydo-katolika jest już niedostępna.

 

 

Musimy poznawać historyczną prawdę o rzeczywistych stosunkach polsko-żydowskich i tę prawdę odważnie i publicznie głosić. Tylko budowa polskiej świadomości narodowej, a potem autentycznej narodowej organizacji, uchroni nas przed politycznym niebytem. Musimy odebrać Żydom władzę nad nami. Polska nie jest i nie będzie żadnym żydowskim Polin.

 

Dariusz Kosiur

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=AGDSUQHSsNs

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

KOMENTARZE

 • Ryszard Gontarz – Komentarz do filmu Sprawiedliwi z 1968 r. – II WŚ – Polacy – Żydzi
  https://www.youtube.com/watch?v=N1R6NzmM78Y
 • Antoni Zambrowski, syn – nawrócony, żydo-katolik, narodowiec „polski”
  Warto zwrócić uwagę, kto promuje tego żydo-katolika, którego tate miał szanse zostać szefem PZPR w 1956r.

  https://www.youtube.com/watch?v=kKwkJKTlzEU
  _________________

  A tu ten sam promotor prawicowiec z narodowcem Mossakowskim, tym razem o Słowianach

  https://www.youtube.com/watch?v=_sCg5bZJ7cA
 • Pod ochroną chazarskich SB-ków
  ziomalom mongołom z "opozycji" włos z kiepeły nie mógł spaść.

  Czy to są "słowiańskie rysy"?

  http://zawszepolska.eu/wp-content/uploads/2011/10/piotrowski.jpg

  http://www.newsweek.pl/polska/fakt-czy-mit,84668,1,1.html
 • @kfakfa 14:26:20
  Myśli Pan, że to on w trakcie tortur wyrwał język ks.Popiełuszko?

  To nie była zwykła zbrodnia - "eliminacja przeciwnika". Tej zbrodni dopuścili się sadystyczni zwyrodnialcy - tacy sami, jak ci, którzy zamordowali Bohdana Piaseckiego w 1957r. -, mający w genach nienawiść do Polski i Polaków. Jedni i drudzy uszli bezkarnie, bo przecież nie wiemy, kto wydał rozkaz torturowania i zamordowania ks.Popiełuszko. Nie wiemy, kto torturował.
  I najdziwniejsze, że żydo-katolicki Kościół JPII nie domagał się nigdy ścigania morderców stu kilkunastu księży zamordowanych po sierpniu 1980r., gdy władza należała już do żydostwa.

  A kto zamordował, Piotra Jaroszewicza i jego żonę, dr Dariusza Ratajczaka, ... - ?
 • @Rzeczpospolita 09:21:19
  Zobacz, co ukrywa żydowska gazeta dla Polaków! Żydowskie zbrodnie na Polakach są jednym z tematów tabu. Wbrew faktom historycznym ukrywa się żydowską odpowiedzialność za ludobójstwa dokonane na Polakach. To tabu kolejny raz przełamuje swoim tekstem „Żydowski słoń, a sprawa polska”, opublikowanym na portalu „Magna Polonia”, redaktor Stanisław Michalkiewicz. Zdaniem Stanisława Michalkiewicza „wśród narodów świata żydzi chyba najbardziej opanowali sztukę prezentowania się światu w charakterze ofiar, no i oczywiście – sztukę odcinania od tego wizerunku kuponów”. Pisząc o szkodliwej działalności żydów Stanisław Michalkiewicz przypomniał o opisanej w Starym Testamencie zbrodniczej działalności żydów w Egipcie, gdzie żydzi wprowadzili 20% podatek od zbiorów, rozbudowali aparat biurokratyczny pasożytujący na podatnikach, zebrane od podatników pieniądze zmarnowali na budowę sieci państwowych magazynów, których utrzymywanie generowało kolejne koszty, którymi obarczani byli podatnicy, koszty ponoszone przez państwo doprowadziły do ruiny gospodarczej Egipt i pogrążonych w nędzy Egipcjan uczynili niewolnikami. W Starym Testamencie jest też opisane, jak żydzi w ramach nepotyzmu opanowali całą administrację Egiptu. Opisując dzieje żydów w Egipcie, Stanisław Michalkiewicz o wymordowanie pierworodnych Egipcjan obwinił żydów, którzy z kosztowności okradli swoich egipskich sąsiadów. Opisując żydów publicysta przypomniał, że obchodzą oni „do dnia dzisiejszego radosne święto Purim, będące pamiątką udanego ludobójstwa, jakiego żydzi dokonali w Persji, mordując co najmniej 75 tysięcy ludzi”. Stanisław Michalkiewicz w swoim artykule opisał też jak „żydowska gazeta dla Polaków retuszuje historię, starannie wymazując udział żydów w ludobójstwie. Właśnie panu redaktoru Wacławu Radziwinowiczu redakcyjny Judenrat z Czerskiej wydrukował artykuł o operacji polskiej NKWD w 1937 roku”. W artykule tym ukrywa się fakty o udziale żydów w ludobójstwie Polaków, fakty opisane przez Tomasza Sommera w jego publikacji o Operacji Polskiej. Zdaniem Stanisława Michalkiewicza „widać, że w żydowskiej gazecie dla Polaków panuje iście stalinowska dyscyplina, podobnie jak orwellowskie obyczaje, kiedy to w Ministerstwie Prawdy przygotowywane były skorygowane zgodnie z potrzebami „etapu” wersje historii dla mikrocefalów. Najwyraźniej jakiś Sanhedryn musiał surowo przykazać („NU!”) wszystkim autorytetom moralnym, by starannie usuwali wszelkie wzmianki o udziale żydów w ludobójstwie XX wieku. Nietrudno się domyślić dlaczego bo ujawnienie tego, dodajmy masowego udziału żydów w tym ludobójstwie i to nie w charakterze ofiar, ale katów i organizatorów tej zbrodni zniszczyłoby martyrologiczny wizerunek tego narodu”.

  Ps...Jak mówi przepowiednia wasz czas żydzi nadszedł i żadne złoto wam już nie pomoże a narody świta będą czciły dzień zagłady żydów na wieki jako sprawiedliwość Boską dokonaną !!!
 • Sądownictwo a system prawny
  https://zascianekporusza.wordpress.com/2017/07/25/system-prawny-sadownictwo-a-talmud/
  Autorka artykułu twierdzi, że polskie prawo opiera się na prawie rzymskim. Tak było przed wojną, w czasach peerelowskich zmodyfikowano o socjalistyczne uwarunkowania, a po 89 roku wykreślając socjalistyczne wprowadzono talmudyczne. Dlatego prawo się pisze, by naginać wedle woli niezawisłych sędziów. Dlatego też sądy wydają wyroki w zależności od okoliczności, a nad tym wisi dogmat "z wyrokami się nie dyskutuje". Kiedyś czytałam wytok sądu apelacyjnego w sprawie o czynsz dzierżawny działki, gdzie sąd jako podstawę prawną podał wyrok Sądu najwyższego w sprawie o użytkowanie pojazdu (tj. roweru). Reforma prawa proponowana przez PiS tego nie zmieni, może sędziowie będą mniej hardzi, ale to tylko zmiany kosmetyczne.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031