Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
597 postów 4144 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Strajk lekarzy – „jestem za, a nawet przeciw”

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Strajk lekarzy rezydentów nie zakończy się realizacją ich słusznych postulatów, ponieważ rzeczywiste cele rzeczywistych inicjatorów strajku są całkowicie odmienne.

 Nikogo chyba nie muszę przekonywać, iż nie jestem zwolennikiem syjonistycznej PO, czy syjonistycznego PiS i całej reszty koncesjonowanych przez żydowski reżim IIIRP politycznych potworków. Jednak prawda o strajku lekarzy rezydentów jest smutna: ten strajk nie ma nic wspólnego z hasłami prezentowanymi przez strajkujących i to mimo ich szczerych intencji. Młodzi ludzie zostali brutalnie wykorzystani przez syjonistyczną PO do politycznej walki o władzę z syjonistycznym PiS – walki w znacznej mierze pozorowanej celem atomizacji społeczeństwa na potrzeby trwania żydowskiego reżimu. Grzechem młodych lekarzy – i nie tylko ich, ale znacznej części całego polskiego społeczeństwa – jest całkowity brak politycznej świadomości, a bywa i wcale nie rzadko, że tym grzechem są także polityczna ignorancja i głupota. Jest więc całkowicie pewne, że strajk lekarzy rezydentów nie zakończy się realizacją ich słusznych postulatów, ponieważ rzeczywiste cele rzeczywistych inicjatorów strajku są całkowicie odmienne.

 

 

 

 

Nawiasem mówiąc sanhedryn podjął decyzję, że żydowska PO musi odbić się od dna (inne żydowskie potworki polityczne widać nie rokują dobrze kolejnej hucpie wyborczej) i wyznaczyli J.Muchę na „liderę” (facet byłby liderem) i wyuczyli ją jakiegoś niby-programu czterdziestolatków dla opozycji, z którego kompletnie nic nie wynika. A sama J.Mucha poza atutem urody politycznych atutów nie posiada żadnych, ale pewnie ten jeden atut na potrzeby wyborczej hucpy będzie aż nadto.

.

W 2007r. przed URM przeciw rządowi PiS J.Kaczyńskiego protestowały pielęgniarki – pamiętamy chyba „białe miasteczko” przed URM-em -?

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BieTtMoAtRc

 

 

Dlaczego pielęgniarki nie strajkowały wcześniej, ani później, przeciw rządom PO? Sytuacja w ochronie zdrowia w IIIRP pod żydowskimi rządami jest przecież od 1990r. stabilna – ochrona zdrowia ulega systematycznej degeneracji. Nie odkryję wielkiej prawdy stwierdzając, że dwie główne syjonistyczne partie posiadają przełożenie na związki pracownicze w następującym układzie: PiS – NSZZ Solidarność, PO – związki w ochronie zdrowia, w sądownictwie, w oświacie.

Jeżeli pozwolimy, żeby społeczne organizacje były kontrolowane, tworzone, przez syjonistyczną agenturę żydowskiego reżimu IIIRP, nie łudźmy się, że jakikolwiek strajk, protest, osiągnie najmniejsze nawet słuszne cele społeczne. Bez oddolnie zbudowanej silnej organizacji narodowej z nacjonalistycznym programem niczego nigdy nie osiągniemy.

 

 Dariusz Kosiur

 

 

  Poniżej tekst n/t Słuzby Zdrowia sprzed dziesięciu lat – czy dzisiaj jest cokolwiek mniej aktualny?

 

____________________________

Strajk lekarzy – „jestem za, a nawet przeciw”

 

Jak nędzne są wynagrodzenia w Służbie Zdrowia (SZ) w Polsce w XXI wieku, członku UE, w prasie medycznej pisano wielokrotnie.

Pracując od 25 lat w powiatowym ZOZ i posiadając I stopień specjalizacji medycznej osiągam dochody (bez dochodu za dodatkową pracę w postaci nocnych dyżurów) niewiele przekraczające miesięczną sumę rachunków za gaz (ogrzewanie), elektryczność, telefon, wodę i ścieki. Średni personel medyczny jest jeszcze gorzej wynagradzany, a przecież często jesteśmy jedynymi żywicielami kilkuosobowych rodzin.

 

Znane są przynajmniej dwa nazwiska osób odpowiedzialnych za celowe zaniżenie wysokości składki zdrowotnej powodującej zadłużanie SZ, co zainicjowało proces jej upadku, to J. Buzek i L. Balcerowicz.Choć realizowali oni zalecenia Banku Światowego dla państw trzeciego świata (!) prywatyzacji SZ, pozostaje mieć nadzieję, że kiedyś zajmą się nimi polskie sądy (?).

Ostatnia podwyżka płac w SZ w wysokości 30% dotychczasowych dochodów miała charakter raczej medialny, bo w powiatowym ZOZ otrzymaliśmy średnio ok. 14%. I tych stukilkudziesieciu złotych podwyżki nikt nie zauważył, pochłonął ją wzrost cen właściwie wszystkiego.

Razem z wynagrodzeniami maleje satysfakcja zawodowa. Rosnąca bieda naszego Narodu uniemożliwia pacjentom wykupowanie leków, więc efektywność leczenia ciągle się pogarsza.

 

W szpitalach brakuje odpowiedniej jakości sprzętu medycznego, a jeśli już on jest, to brak pieniędzy uniemożliwia pełne jego wykorzystanie. Brakuje często leków, remontów szpitalnych pomieszczeń. Celowe niedofinansowanie SZ rodzi więc jej patologie i np. trudno dostępne procedury medyczne, jakby wymuszały łapownictwo.

 

Pomysł, żeby lekarz nosił plakietkę z napisem: „nie biorę” uwłacza nie tylko samemu zawodowi, którego sposób wykonywania określa przecież etyka lekarska, ale godności zarówno człowieka-lekarza, jak i pacjenta. Dlaczego nie zaproponować noszenia plakietek z napisem: „nie biorę i dbam o interes Narodu” rządzącym, posłom, członkom Trybunału Konstytucyjnego? Może wtedy lekarze nie musieliby strajkować, a pacjentów stać byłoby na leki.

Tak, „jestem za” protestem do strajku włącznie w walce o godziwe wynagradzanie za pracę. Mam jednak poważne wątpliwości dotyczące formułowania naszych żądań i stąd moje: „a nawet przeciw”.

 

Źle wynagradzani w Polsce są nie tylko pracownicy SZ, ale także nauki, oświaty, policji itd. Wg GUS 80% społeczeństwa osiąga dochody na granicy i poniżej minimum socjalnego (tj. ok. 10 zł/dzień), w tym 5 mln żyje w skrajnej nędzy. Są to dane za rok 2004, dziś jest jeszcze gorzej.

 

Jeżeli w wyniku strajków uzyskamy podwyżki płac, a zwiększenia finansowania wymaga przecież każda dziedzina polskiej gospodarki, to inne grupy zawodowe i społeczne otrzymają zmniejszone dochody. Chyba, że pieniądze na nasze podwyżki będą pochodziły z kredytów zagranicznych banków lub ze sprzedaży państwowych obligacji, co zwiększy dług publiczny. Dług ma to do siebie, że trzeba go spłacić. Wynika z tego, że jeżeli „władza” jedną ręką nam „da”, to drugą jeszcze więcej zabierze, bo długi spłacamy z odsetkami. Innej możliwości zwiększania wynagrodzeń w obecnej sytuacji nie ma. Wielu temu zaraz zaprzeczy. Przecież PKB (produkt krajowy brutto) od 1990 r. systematycznie rośnie. Istotnie, pokazują to dane GUS. Jednak ci, którzy znają choć trochę gospodarczą buchalterię wiedzą, że bilans firmy, tak jak PKB państwa, ma zasadniczo dwie główne rubryki: „winien” i „ma”. Zaciągnięty kredyt znajduje się w obu jednocześnie. W pierwszej jest długiem, w drugiej dochodem. Zadłużenie polskiej gospodarki rośnie coraz szybciej i w PKB, jak widać, jest to ujęte. Powinniśmy również wiedzieć, że większą część PKB wypracowują w Polsce firmy zagraniczne, które dominują już w naszej gospodarce, a własne zyski wyprowadzają legalnie i nielegalnie do krajów macierzystych. Rządzący Polską obniżyli im jeszcze w prezencie podatki z 49% do 19%. Podatki od osób indywidualnych (PiT), coraz gorzej opłacanych pracowników najemnych przeważają już w budżecie RP nad podatkami od przedsiębiorstw– to ewenement w skali Europy i świata!Pytanie retoryczne – czy tak konstruowany budżet daje szansę na rozwój kraju? Jest to rezultat „cudu transformacji” polskiej gospodarki po 1989 r. Tak, więc przyrost PKB widniejący w statystykach nie przekłada się na zwiększone dochody Polaków i do gospodarki nie trafia.

 

Jakikolwiek rozwój Polski jest dziś możliwy jedynie za kredyty zagraniczne, co w efekcie ten rozwój wyklucza i zwiększa tylko zadłużenie kraju. Zabroniony konstytucyjnie jest natomiast rozwój przy wykorzystaniu własnych, polskich środków finansowych(celowo ograniczana emisja złotego), bo rząd i sejm są konstytucyjnie wyłączeni z realizacji polityki pieniężnej własnego kraju. A ona właśnie stanowi klucz do uruchomienia rozwoju, jest sercem i krwiobiegiem układu gospodarczego, czego winni być świadomi lekarze, policjanci, dziennikarze i…, a przede wszystkim tzw. ekonomiści.

 

Medialne komentarze przedstawicieli pracowników SZ, że my lekarze nie chcemy zajmować się polityką, a chcemy być tylko godziwie wynagradzani jest wynikiem infantylizmu myślowego oraz brakiem obywatelskiej odpowiedzialności. Domeną polityki jest podział wspólnie wytworzonego w kraju dobra i każdy obywatel ma prawo i obowiązek wziąć udział w tym podziale. Tak, więc strajk z żądaniem zwiększenia płac jest z samej natury strajkiem politycznym i mamy do niego prawo.

 

Chcąc być świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami własnego kraju powinniśmy zażądać od najwyższej władzy w Polsce, od sejmu RP zmiany konstytucji i przywrócenia rządowi i sejmowi ich podstawowej funkcji, jaką jest kierowanie polityką pieniężną kraju oraz utworzenia polskiego państwowego systemu bankowego.Konieczny jest również powrót do produkcji fizycznej (wytwarzania dóbr) realizowanej przez polskie przedsiębiorstwa (dziś polska produkcja ulega w procesie „prywatyzacji” całkowitej likwidacji).Są to główne warunki uzyskiwania dochodów przez budżet RP. Tylko wtedy będzie sensowne i możliwe planowanie i realizacja rozwoju gospodarczego Polski i tylko wtedy możemy liczyć na wzrost naszych dochodów. Potem przyjdzie czas na uczciwe i w interesie Narodu realizowanie reformy w SZ i w innych dziedzinach gospodarki.

Podobnie postępujemy przecież z pacjentem w zawale i z jednoczesnym np. złamaniem kończyny. Najpierw likwidujemy zawał, później naprawiamy resztę – nigdy odwrotnie. Polska gospodarka przeżywa od 1989 r. ciężki stan zawałowy, a regres obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania państwa.

 

Od autorów:

Artykuł wysłaliśmy do większości czasopism medycznych, które nie chcą zajmować się „polityką”, ponieważ ona nie wiąże się merytorycznie z problemami Służby Zdrowia chyba, że tekst omawiałby sposoby jej prywatyzacji.

 

Lekarz med. Ewa I. Gołąb – Kosiur,

Dariusz Kosiur

21 maj 2007 

Ewa.I. Gołąb – Kosiur, Dariusz Kosiur

 

________________________ 

Żadne z czasopism nie wydrukowało powyższego artykułu – o czym to świadczy – ? – 18.10.2017 – D.Kosiur

________________________

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

KOMENTARZE

 • @ireneusz 17:31:57
  Wystarczy się obrzezać i już będziesz po "właściwej stronie mocy", a Polskę zostaw Polakom.
 • @Fischer 18:14:11
  Czy rozumiesz co to znaczy "ironia"?
 • @ireneusz 17:31:57
  Minister przypominał, że obowiązuje już ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych.

  "Według naszych szacunków w ciągu 4 lat obowiązywania tej ustawy (...) finansowanie podwyżek dla tych osób, które po prostu dzisiaj niegodnie mało zarabiają, będzie kosztowało nas ok. 17 mld zł. To znaczy, że te podwyżki mają realne znaczenie" - ocenił.
  Zwrócił też uwagę, że od 2015 r. realizowane są podwyżki dla pielęgniarek.

  "Od 2015 r. realizujemy konsekwentnie podwyżki dla pielęgniarek, które dzisiaj zarabiają o 1200 zł więcej niż dwa lata temu. Realizujemy również podwyżki dla ratowników, którzy w tym roku dostaną 400 zł podwyżki, a w przyszłym dostaną kolejne 400 zł. I wreszcie (...) znacznie więcej środków niż dotychczas przeznaczamy również na rezydentury" - powiedział.
 • Leczę się u Kaszpirowskiego...
  Podobno Kaczor chce ściągnąć banderowców do leczenia Polaków!
 • @Talbot 16:55:44
  adin-dwa-tri
 • @ireneusz 18:07:30
  Wszystkie agencje ratingowe podnoszą prognozy rozwoju gospodarczego Polski.
  A nasi lekarze chcą już teraz stać się bogaczami?

  Niech poczekają trochę, bo "banderowcy" ich zastąpią przy łóżkach pacjentów.
  Postawili zaporowe żądania....
 • @ireneusz 18:07:30
  "Każda zbrodnia jest zbrodnią, ludobójstwo to szczególna zbrodnia, ale Polacy tez są winni nie jednej zbrodni na Ukraińcach, Piłsudski tez z kagankiem oliwnym na Ukrainę nie poszedł."

  Każdy naród ma swoje grzechy - Ukraińcy mordowali Polaków, Rosjanie też nas mordowali - a Polacy mordowali Żydów.
 • Rownierz jestam za i przeciw
  Niewatpliwie jesli ,mlody lekarza ma zarabiac 2 tys zl to jest to zbyt malo z drugiej strony w kazdym zawodzie jest na ogul tak ze place rosna w miare nabywania wiedzy zawodowej i umiejetnosci. I nie powinno byc tak ze tylko fakt skonczenia ,,studiow,, ma byc przepustka do dostatniego zycia ponad przecietna zreealizowanym poprzez podpiecie sie do systemu. Bo przeciez te srodki wypracowua inni ludzie caly narod i jakas utrzciwa proporcja musi byc zachowana,jesli dobrze slyszalem mlodzi rezydenci chca 9 tys mym zdaniem przekracza to granice przyzwoitosi i zachacza o kradziez splecznych pieniedzy, takie towarzystwo nalezalo by popedzic batem za brak umiaru. Bo w koncu placa jesst za cos z dobrze wykonane dzialanie jesli stolarz np zle skleji krzeslo i sie rozpadnie to raczej na zaplate nie zasluguje ,Ci llekrze chca pieniedzy ale czy stawaja sobie podstawowe pytania co dotego czy cos wnosa do stanu zdrowia spolezenstwa,chca poprostu wejsc w system i dobrze zarabiac, oni nie rzadaja zmian oni nie chca by ludzie byli zdrowi oni chca leczyc,a przeciez autorze z czym chyba sie zgodzisznie o to chodzi ,a chodzi o to by spoleczenstwo bylo zdrowe taka jest rola lekarza,w tym temacie oni milcza,bede sie powtarzal d czasu komuny nowotworow mamy statstycznie 4-5 razy wiecej, wiec wnosek jest prosty lekarze zle wykonuja swoja role. Niewatpliwie isota jest suwerennosc narodu i panstwa i dopiero wedy mozna realizowac koncepcje narodowego dobrostanu no ale przynajmnie ci mlodzi adepci medycyny otwrzyli by umysly na prawde ,skoro sa inteligentni dlaczego nie zakwestionuja faktu ze medycyna staje sie narzedziem terroru, [Maciej Giertych,,plany dobrych niemcow ,,-..SZPITALE BEDA WIEZIENIAMI...]
 • @jan
  [ kliknelem za wczesnie- ciag dalszy] tak wiec mlodzi lekarze nie sa zainteresowani zmianami ,a czesto sa to dzieci lekarzy wiec wglad powinien byc wielopokoleniowy ,rozdalem kiedys setki ulotek studenta medycyny kilka zrodel informacji juz powinno wywolac burze muzgu ,powinni o tym romawiac zakladac stowarzyszenia ,dzialac bo cos tu w tej naszej medycynie nie tak. Niestety glucha cisza chca dalej faszerowac dzieci szczepionkami z rtecia i lezyc potem autyzm,uczulenia ,alegie raki cukrzyce itd. Takie ich motto ja wkazdym razie mowie nie placa jest za dobrze wykonane dzielo a nie za bycie bezmyslnym sluga , korporacji za zla robote dobra placa sie nie nalezy.

  wklejam ponizej raz jeszcze do znudzenia bo zauwarzcie to jest tragedia ludzie powolani do leczenia i ratowania zycia swym milczeniem wspieraja zbrodnie,ja wiem ze system wymusza ale w koncu trzeba to powiedziec a nie tylko zadac..


  LEARZE PROTESTUJA ale czy naprawde zawsze lecza
  onet cenzuruje to mial byc wpis do ar,,Poslanka PIS Józefa Hryniewicz do lekarzy rezydetow ,,niech jada,,

  Kilka lat temu w ,,Gazecie Lubuskiej,,,byl art na temat szptala wojewodzkiego w Gorzowie Wkp. Szpital przezywal trudnosci finansowe,do tego stopnia ze brakowalo na podstawowe leki. .Jednoczesnie w tym samym art zaprezentowano liste plac ordynatorow oddzialow byly to sumy do 35 tys zl miesiecznie. slowem na jednego takiego ,, pana,, wladce zycia i smierci musialo tyrac kilkudziesieciu kowalskich placac obowiazkowe swiadczenia [zusy] ktorych najczesciej sami czesto nie doczekali. Slowem byla to najzwyklejsza systemowa kradziez spolecznych pieniedzy ,zwykle legalne wyprowadzenie,. Niewiem ile obecnie zarabiaja mlodzi lekarze ale nie moze byc tak ze lekarz chce zarabiac 4 razy wiecej od innych,bo niby z czego to ma wynikac czasu nauki,jakosci uslug medcznch,inne studia tez trwaja po piec lat. Jeszcze inny problem to stan wiedzy medycznej,okazuje sie ze korporacje medyczne i zywieniowe narzucily falszywy model medycyny,ktory promuje celowe wywolywane chorob ich leczenie a nie dalosc o wyleczenie [ Patrz art DR JERZEGO JASKOWSKIEGO ] dlaczego o tym lekarze milcza stajac sie tym samym elementem kryminalnego procederu tworzenia chorob [ Gleb Olsen,,Kampanie famaceutyczne nie chca byscie byli zdrowi] Polece tu film ,,CHOROBY NA SPZEDAZ,, CZY SPOLECZENSTWO MA FINANSOWAC TE DZIALANA PRZECIW NIEMU. Pierwsza zecza powinno byc dymisji obecnego ministra zdrowia jako struza korporacyjnej medycyny,tego powinni zadac mlodzi lekarze,czy tez nie maja wiedzy by ocenic swa role w strukturach tzw ,,sluzby zdrowia,, jesli tak to moze powinni lekarze byc bardziej skromni bo to co roia w wilu obszarach tzw medycyny nie jest a pewno leczeniem. a celowym ualeznianiem od lekow i machiny korporacyjnej medycyny.[ dr Glublock,,Jak medycyna zycia staje sie medycyna smierci,,] ponizej wklejam frament z art ,,PRZERAZAJACA INWIZYCJA MEDYCZNA,, niech mlodzi lekarze przemysla swa role i zaczna protestac w tej kwesti a nie zadac tylko podwyzek plac .

  .....Łatwo można zdobyć informacje o „medycznym gangsterstwie”, jakim para się „medyczna mafia”. Na rynku są dostępne dziesiątki książek i innych publikacji, które dokumentują tę napawającą przerażeniem sytuację. Warto przeczytać „The Medical Mafia” pióra lekarki Guylaine Lanctot z Quebecu i „The Medical Racket”, książkę napisaną przez autora bestsellerów z „New York Times”, Martina L. Grossa.

  Autorem innej wstrząsającej książki zatytułowanej „Racketeering in Medicine” jest znakomity lekarz, profesor akademii medycznej, dr James P. Carter, M.D., dr PH. Objaśnia on w swej książce, co się naprawdę dzieje za kulisami najbardziej prestiżowej profesji na świecie i jak Amerykanie są pozbawiani skutecznych i tanich kuracji. Nie ulega wątpliwości, że „Racketeering in Medicine” to jedna z najważniejszych książek, jaką przeczytasz w swoim życiu.

  Dr Carter pisze:

  „Amerykańskie społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, jak polityka kontroluje w tajemnicy praktykę medycyny. Gdy jakiś lekarz odważy się zaprezentować naturalną, mniej kosztowną metodę leczenia, bez względu na to, jak jest ona skuteczna i bezpieczna, Zorganizowana Amerykańska Medycyna weźmie go na muszkę, by pozbawić go licencji w drodze stosowania taktyki zastraszania i prawnych kruczków. Dlaczego holistyczne terapie zagrażają medycynie?

  Ponieważ:

  – wiążą się one z istotną zmianą postawy naukowej,

  – zakładają, że istniejące metody nie są odpowiednie,

  – stanowią groźbę dla ogromnych zysków potężnej gałęzi medycyny lub firmy farmaceutycznej.”

  Jak pisze dr Carter, coś zupełnie odmiennego zdarzyło się, gdy natychmiast zaakceptowano operacje „by-pass” i angioplastykę balonikową. Te dochodowe metody przyniosły szybko sławę i fortuny kardiologom, chirurgom, pracownikom służby zdrowia i generalnie – przemysłowi szpitalnemu. Nikt nie podważa faktu, że metody te ratują ludziom życie, ale z drugiej strony nikt bezstronnie nie udowodnił, że te zaawansowane technicznie wynalazki przedłużają istotnie życie pacjentów

  Ps ta zbrodnicza patologia medycyny akademickiej mlodzi lekarze powinna byc przedmiotem. waszch protestow tym czasem milczycie uczestniczac w tej patologi [dr nauk med Jerzy Jaskowski polecam to nazwisko i jego art mlodym studenta i abslwenta medycyny]
  Uleczyć służbę zdrowia
  jan 13.10.2017 09:51:33

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031