Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
876 postów 8665 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Czy żydowski JAHWE to ATRAPA hinduskiego BRAHMA

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Judaizm to jest potworna religia, która nie powinna istnieć”

 

 

Judaizm to jest potworna religia, która nie powinna istnieć

 

 

Tytuł oryginalny:

PAN w Z-nem (29 PL): Czy żydowski JAHWE to ATRAPA hinduskiego BRAHMA – Stworzyciela Wszechświata?

 

Autor: dr Marek Głogoczowskimarkglogg

 

Z jakichś “metafizycznych” przyczyn tłumaczenie poniższego artykułu dokończyłem akurat w Narodowe Święto pod hasłem:

My chcemy Boga (We want God!) – Marsz Niepodległości 2017

https://www.youtube.com/watch?v=VQu8cJfyE0I

 

Przekład z języka angielskiego artykułu pt.:

„Bruno”, „Herboris”, ”Markglogg” & Paul Bennet on THE ORIGIN (GENESIS) of Judaism, of Christian Pharisaism, Protestantism and Darwin’s Concept of Evolution, and finally of GOLEM-like sprawl ofWTC Civilization

W ostatnich miesiącach uczestniczyłem w kilku dyskusjach na tematy ogólnie traktowane jako tabu. Myślę, że warto rozpowszechnić rezultaty tych „mini dialogów” wśród mych przyjaciół oraz korespondentów.

[[ tak zaznaczono uwagi dodane do oryginalnego tekstu w j. angielskim ]]

2700 words/słów

(1) „Markglogg o Ofierze Założycielskiej Judaizmu i “Bruno” o zrozumieniuwspółczuciaprzez sektę Neutrei Karta

 

https://www.youtube.com/watch?v=T2WqYdKvMTo

 

 Mój młodszy kolega z Paryża, dr Bruno Drweski (islamolog, filokomunista) włączył mnie do dyskusji ze swym kolegą “Herboris” zainteresowanego pytaniem, dlaczego Stary Testament (wychwalający MĄDROŚĆ Dekalogu) zawiera detale co najmniej 1 miliona 821 morderstw, dokonanych przez Naród przez Boga Wybrany, na jego drodze do Ziemi Obiecanej. Drweski, który posiada kontakty z antysyjonistyczną żydowską sektą Neutrei Karta, poinformował nas, że (tłumaczę z francuskiego):

Rabini, o których mówię, powiedzieli mi co następuje: Te masakry nigdy się nie zdarzyły. To są tylko metaforyczne masakry. Narody przeznaczone do eksterminacji stanowią naszą ukrytą twarz. Te morderstwa winne być odczytywane jak wielki koraniczny dżihad przeciw naszym wewnętrznym popędom, które są metaforycznie opisane jako zewnętrzny etniczny wróg. … W ten sam sposób Jeruzalem, o którym mówi biblia nie znajduje się w ziemskiej Palestynie, ale w niebiańskiej Palestynie.

Do tej internetowej dyskusji został załączony tekst z RogerGaraudy.blog wyliczający co bardziej bezsensowne z tych starotestamentowych potworności. Zauważyłem, że „Mord Założycielski Judaizmu”, który został dokonany pod górą Synaj, został w tym wykazie pominięty.

Mojżesz pod Synaj

Uwaga! Trzeba powyżej zauważyć, że w wersji angielskiej NIV określenie „wyście wyświęcili siebie samych dla Pana” jest tłumaczone jako “You have beenset apartto the LORD”, co po hebrajsku oznacza pharizei, staliście się FARYZEUSZAMI, żyjącymi oddzielnie.

[[ W świetle powyższego Świadectwa, zgodnie z zapowiedzią Jezusa „nie sądźcie, że nie będziecie sądzeni!”, podjąłem się roli Advocatus Christibroniącego, przed oskarżeniami o bezbożność, tych beztroskich 3 tysięcy „braci i synów” biblijnych Lewitów pomordowanych pod góra Synaj. ]]

Jakież bowiem jest znaczenie tego WSTRĘTNEGO biblijnego opowiadania? Jeśli je zinterpretujemy w sposób proponowany przez Neutrei Karta, to odkryjemy że Lewici – których klan był prototypem późniejszej sekty „trzymających się osobno” faryzeuszy – pod górą Synaj zamordowali w sobie swą NATURALNĄ JURNOŚĆ ORAZ INTELIGENCJĘ. Antyczny Bóg, symbolizujący te wartości ZOON – to znaczy po grecku ŻYWINY – był czczony w Egipcie w formie byka Apisa, którego posągi pokrywano złotem. A to w celu podkreślenia SZLACHETNOŚCI jego się zachowania. Ten Święty Byk był także inkarnacją Ozyrysa, boga-człowieka, [[który pod koniec czasów antycznych przyjął nazwę SerApisa, często czczonego w formie pozłacanych posążków NAGIEGO BOGA ludzkiej pomyślności, z „koszem obfitości” płodów Ziemi na głowie ]].

Mojżeszowi Lewici, a za nimi i skretynizowani chrześcijanie, zniszczyli ten popularny w starożytności symbol LUDZKIEGO ZOOLOGICZNEGO DĄŻENIA DO DOSKONAŁOŚCI, zarówno fizycznej jak i umysłowej:

Serapis, Bagram, Afganistan

Odnośnie tych, jakżesz licznych zbrodni opisanych w ST, „Bruno” argumentował „Podobnie jak robią to rabini Neutrei Karta, ja myślę że nawet Stary Testament winien być czytany na tych dwóch poziomach, jednymjahwicznymplemiennej eksterminacji, oraz drugimelohimistycznym”, który jest uniwersalnie wysublimowany”.

“Wysublimowany poziom” Starego Testamentu jest dobrze znany: w tej OBŻYDLIWEJ historii masowego mordu pod górą Synaj, Lewici nie tylko „zabili w sobie” tendencje do beztroskiej wspólnej zabawy (wg protestantów pomordowani robili to, wzorem ich Boga,bez odzienia, zachowując się jak współcześni nudyści). Jednocześnie ci Lewici zrzucili także, na swych nie zainteresowanych zbieraniem bogactw krewnych, ich własny grzech OBŁĄKAŃCZEJ CHCIWOŚCI: wskutek żydowskiego „cudu bożego” – potocznie zwanego hucpą – Złoty Cielec stał się Światowym Symbolem opętanych żądzą bogacenia się osób, podczas gdy wszelka cnota oraz współczucie przeniosły się na „błogosławiony bogiem Izraela” gang mojżeszowych psychopatów.

[[ To właśnie o takim Zbrodniczym Ojcu Izraelitów mówił Jezus w jerozolimskiej świątyni, iż „od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma.” – Jan 8:44; jeśli chodzi o zarządzane przez boga-Mojżesza kradzieże, to warto przypomnieć historię złupienia przez Żydów Egiptu – Exodus 12:35-36; według św. Augustyna, te „pożyczone” od naiwnych Egipcjan sakralne szaty oraz złote i srebrne kielichy, do dziś dnia służą jako liturgiczne akcesoria chrześcijańskiej Mszy Św. – patrz „De la doctrinaChristiana”, liber secundus, 60-61 ]]

Dekalog zatem winien być traktowany jako ATRAPA cnotliwego się zachowania, maskująca HIPOKRYZJĘ „mojżeszowego” Ludu Bożego. (Catholic Church w Austin, Teksas nawet wymienia, za Talmudem, aż 7 rodzajów klasycznego zachowania się żydowskich hipokrytów zwanych faryzeuszami). Nadnaturalna MOC „trzymającego się oddzielnie” mozaistycznego kleru, polegała na wyrytych Ręką Boga na Kamiennych Tablicach, 10 PRZYKAZANIACH. Uzbrojeni w te Tablice Bożej Mądrości, trzymane w innym produkcie Świętej Techniki, zwanym Arką Przymierza, biblijni Żydzi [[ stanowiący wzór dla zachowania się współczesnych Anglo-Amerykanów ]] czuli się być USPRAWIEDLIWIENI by „zniewalać bądź eksterminować” wszystkie narody, które się znalazły na ich drodze do Ziemi Obiecanej. Ta przyszła Ziemia Święta była wyobrażana sobie przez nich jako kopia Niebiańskiego Jeruzalem, Heavenly Jerusalem napełnionego światłem nawet w nocy, z jego Murami oraz Ulicami [Wall Street(s)] wyłożonymi złotem oraz drogimi kamieniami, symbolizującymi SZLACHETNOŚĆ jego mieszkańców (Addendum 3).

Nowe Jeruzalem

 

(2) „Herboriso hinduistycznym pochodzeniu żydowskiej religiinarodowego wybraństwa

O tym Wrogim Naturze pochodzeniu judaizmu napisałem do „Herborisa” taki oto email/letrel:

Co ja zarzucam najbardziej judaizmowi – podobnie jak ipaulińskiemu chrześcijaństwu – to agresywnąANTYZOOLOGIĘ obu tych abrahamicznych religii. Jest to differentia specifica pomiędzy religiami zwanymi ANIMISTYCZNYMI (od zwierząt zwanychanimals) i religiami ANTYANIMISTYCZNYMI, do których należą wszystkie oparte na żydochrześcijańskiej Biblii wierzenia. To już bowiem w starożytności filozof Celsus dostrzegł, że chrześcijanie WIERZĄ W TRUPA (widocznego na krzyżu); pośród manuskryptów znalezionych w Qumran nadMorzemMartwym znajduje się jeden złożony z psychopatycznego wyszczególniania zrobionych przez ludzi narzędzi, wszystkie one poprzedzone przymiotnikiemboże(pismo, miasto, świecznik, kielichy, skrzynia, namiot,itd., itd.) Manuskrypty tego rodzaju stanowią świadectwo, że już Żydzi antyczni mieli obsesję CUDOWNOŚCI PRODUKTÓWTECHNÉ” (po starogreckukuchennych prac). W przeciwieństwie do tychwartości faryzejskich, przywiązanie się dotechné” było traktowane z odrazą jakoniewieścienie tylko przez starożytnych Greków, ale także przez nowożytnego filozofa pochodzenia żydowskiego, Barucha Spinozę, który utrzymywał, że jego współplemieńcy reprezentują zniewieściały rys ludzkiego się zachowania. Sumując, ja myślę, podobnie jakJohn Strugnell, wieloletni kierownik zespołu odczytującego rękopisy znalezione w Qumran, żeJudaizm to jest potworna religia, która nie powinna istnieć

I podałem link do mego, liczącego już 22 lata eseju

BÓG MIŁUJE CHCIWYCH ORAZ SKORUMPOWANYCH

wprowadzenie, w jęz. angielskim, doWojny Bogów : Eros kontra Jahwe-Labor

(W tym mini-eseju wskazałem, między innymi, że darwinowski koncept Ewolucji został wyprowadzony ze starotestamentowej, pełnej potworności opowieści O POWSTANIU – wybranego przez Boga – SUPERGATUNKU NADLUDZI.)

“Herboris” (który mi napisał, iż jest żydowskiego pochodzenia) zgodził się z tymi mymi argumentami. Co więcej, podzielił się z nami bardzo interesującą hipotezą, bazującą na fakcie, że nie tylko imię ‘Abraham’ sugeruje jego pochodzenie od hinduskiego ‘Brahma’, ale także imię żony-siostry Abrahama Sara, jest skróceniem imienia głównej hinduskiej bogini Saraswati, żony Brahma, która w pewnych opowiadaniach też udaje jego siostrę.W swej „hipotezie roboczej” Herboris zauważył:

Określenie ‘Naród Wybrany’ zostało po prostu wyprowadzone z hinduskiego społeczno-boskiego systemu kastowego. I [[ mający inklinacje komercyjne ]] Hebrajczycy, zamieszkujący przed ich migracją, na północny-wschód od Eufratu, z pewnością mieli szerokie kontakty ze światem hinduskim. I wtedy zadecydowali, że to oni będą „czystymi braminami”, którzy będą panować nad poganami pochodzącymi z innych narodów. (Brahma stał się Jahwe i Abraham zadecydował to samo.) Inne narody otrzymały status niedotykalnych (…)Żydzi będą Kastą Najwyższą, narodem wybranym przez boga by przywodzić ludzkości.(…)I co istotniejsze,credo hinduizmu:“Aham-Brahmasmi”(Ja Jestem Brahmanem) pokrywa się z głosem « Ja Jestem », który usłyszał Mojżesz zza Gorejącego Krzaka. 

Proste? Czyż nie tak?

Ja dodałem do tej hipotezy, że [[ zgodnie z praktykowaną współcześnie zarówno przez Mossad jaki CIA zasadą „by a deception we make war” ]] żydowska Elita już od tysiącleci ma zwyczaj „ubierać się” w szaty oraz „skóry” wypożyczone od kultur, które Żydzi, w trakcie ich historii, zamierzali opanować:

– Nie tylko Abraham “zakrył” swą wstrętną osobowość wędrownego sutenera, za pomocą szlachetnej “zewnętrznej skóry” Brahmy, hinduskiego Stworzyciela Wszechświata, ale i jego wnuk Jakub (co oznacza „idący za” narodzonym przed nim Ezawem), ukrył swoją raczej głupkowatą osobowość, okrywając się skórą koźlęcia, przypominającą bogato owłosioną postać swego brata. A to w tym celu, by wyłudzić, od ich Ślepego Ojca Izaaka, błogosławieństwo przeznaczone dla pierworodnego syna.

– Idąc za tymi „rodzinnymi” przykładami, nienawidzący chrześcijan Szaweł z Tarsu zakrył swą, przeklinaną przez Jezusa, osobowość faryzeusza (według Talmudu 6-go i 7-go rodzaju) za pomocą rzymskiego imienia Paulus (mały, także w znaczeniu paurolo – trwożliwy). A to w tym celu by wślizgnąć się w szeregi wczesnych chrześcijan, prezentując się jako Najbardziej Żarliwy Apostoł „powstałego z martwych” Boga Zbawiciela.

HIPOKRYZJA TO GRZECH PIERWORODNY, ZATRUWAJĄCY ŻYCIE NARODÓW POD WŁADZTWEM BOGA IZRAELA

Jakich dobrodziejstw doznały narody nawiedzane przez mających inklinację do faryzeizmu Żydów, zwłaszcza tych, którzy zwykli kamuflować swą prawdziwą osobowość za pomocą póz “wypożyczonych” z zachowań się sławnych pogańskich bogów oraz filozofów? W ST mamy historię siostry-żony Abr/ah/ama Sary, imitującej hinduską boginię Saraswati, która czyniła życie ludzi pełne poezji oraz czaru.

Saraswati

Jednak w przypadku Sary jej klientela wkrótce się zorientowała, że zaraziła ona ich kobiety chorobą przypominającą rzeżączkę [[ WB s. 8 ]]. Ta starotestamentowa historia jest rodzajem PREFIGURACJI nowotestamentowej historii św. Pawła, który„ubrał się” w podstawowe koncepcje filozofii hellenistycznej, i którego „posługa” dla chrześcijan spowodowała pojawienie się społecznej choroby, opisanej medycznym terminem kretynizm.

Problem „chrześcijańskiego kretynizmu” został nagłośniony przez filozofów Oświecenia, w szczególności Voltera. Mianowicie narzucanie ludziom chrześcijańskiej wiary, automatycznie spowalnia dojrzewanie zdolności asocjacyjnych u dorastającej młodzieży i stąd nawet dorośli pozostają w stanie dziecięcej ignorancji – określanej mianem neotenii – ocenianej przez Greków, a w szczególności przez Sokratesa, jako OBIEKTYWNE ZŁO. Bajka, z pierwszych stron Księgi Genesis, o Grzechu Pierworodnym stała się Kamieniem Węgielnym nauk Kościoła o Odkupieniu oraz o Życiu Wiecznym. Jednak pod koniec XX wieku została ona zakwestionowana przez kardynała Karola Wojtyłę, który w książce Osoba i czyn” z roku 1969 otwarcie przyznał, żeGrzech Pierworodny nie istnieje(patrzAddendum2).Którą to „herezję” Wojtyła “implikacyjnie potwierdził”, już jako papież, w roku 1996.

W świetle tej „papieskiej herezji”dumne stwierdzenie św. Pawła „Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka [Adama] wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego [Jezusa] wielu dostąpi usprawiedliwienia”(Rzym.5:18-19) objawia się jako POZORACJA, ATRAPA rzeczywistości, także tej eschatologicznej. Jak to podkreślono w dzienniku Le monde, „Bez pojęcia dziedzicznej winy, związanego z «pierwszym człowiekiem», Adamem, centralne dogmaty wiary chrześcijańskiej, jak grzech pierworodny i Odkupienie, są niezrozumiałe” (wydanie z 25 października 1996, s. 17).

Co zatem jest ukryte, za tą ATRAPĄ ZBAWIENIA, w formie Krzyża wiszącego obecnie nad wejściem do polskiego Sejmu?

Menora i krzyż

(3) Paul Bennet oraz „Markglogg” dyskutują na temat działalnościOjca kłamstwaw Kościele oraz w Instytucjach Naukowych

Na temat umysłowego upośledzenia, wynikającego z oczarowania się „Listami” św. Pawła, otrzymałem ostatnio email od mojego „comrade in armsIzraela Szamira [[ który przeszedł z judaizmu na prawosławie kilkanaście już lat temu ]]. Zawierał on artykuł pióra Paula Benneta, napisany z okazji „500 rocznicy, wywieszenia przez Marcina Lutra, jego 95 tez w dniu 31 października 1917. Był to pierwszy Halloween, Szatan dokonał wtedy swego dzieła, rozbijając Kościół Zachodni ().Jest to pochodzenie Ojca Protestantyzmu.On (Marcin Luter) chętnie przyznaje, żeotrzymał zezwolenie na stworzenie Sola Scriptura od Ojca Kłamstw”.

Dzięki pismom polskich protestantów odkryłem, że “5 solas” Marcina Lutra zostały całkowicie zbudowane na naukach tego 13-go, samozwańczego apostoła zwanego Pawłem (patrz Addendum1). Co więcej, jako lamarcko-piagetowski specjalista od GENEZY TWÓRCZOŚCI ZOON (ludzi doń włączając) odkryłem, że „5 SOLAS” dominującego obecnie w nauce NEODARWINIZMU, są banalnymi „mutacjami przystosowawczymi” protestanckiego (nie)zrozumienia Zjawiska Życia:

Oto te PIĘĆ ZASAD obowiązkowego Ograniczeniu Rozumu w Naukach o Życiu:

5 solas judeodarwinizmu

Jest znane historykom nauki, że Karol Darwin „wypożyczył” koncept Ewolucji z “Philosophie zoologique” J.-B. Lamarcka, opublikowanej dokładnie pół wieku wcześniej niż jego „Origin of Species”. Jednak zgodnie z jego ANGLIKAŃSKIM (nie)zrozumieniem, na czym polega życie, oczyścił swą teorię z postulowanego przez Lamarcka „spontanicznego dążenia istot ożywionych do doskonalenia swych zachowań oraz form”. Ta darwinowska wiara, obecnie traktowana jako dogmat w laboratoriach gen-tech, jest echem super-judaistycznej wiary św. Pawła, że człowiek, wskutek jego Grzechu Pierworodnego, nie jest zdolnym, poprzez własne wysiłki, poprawić swój status w oczach Boga Izraela (patrz 5SOLAS M. Lutra). W tej sprawie ewolucyjne koncepty Lamarcka zderzyły się CZOŁOWO z „monogenicznym” żydo-chrześcijańskim konceptem Ludzkości dotkniętej dziedzicznym Grzechem Pierworodnym. (Jak już wskazywaliśmy powyżej, Jan Paweł II, ze swym „iluzorycznym spirytualistycznym ewolucjonizmem”, był ukrytym wyznawcą „zabronionego przez Naukę” lamarkizmu, implikującego że Bóg Stworzyciel jest obecny nawet w najmniejszej żywej komórce – patrz współczesne koncepcje Jeana Piageta na ten temat.)

Ukryta rewolta przeciw wczesnochrześcijańskiemu “Ojcu kłamstwa”, utrzymującemu w swych “Listach do pogan”, że “Jezus na krzyżu gwarantuje zbawienieWeńwierzących”, trwała w Kościele  także po śmierci Jana Pawła II. W szczególności profesor Tomasz Węcławski (były bliski współpracownik, w Watykańskiej Komisji do Granicznych Problemów Chrześcijaństwa, kardynała Ratzingera, przez pewien czas zatrudnionego jako papież Benedykt XVI), utrzymuje, że taka oto wersja wydarzeń sprzed 2 tysięcy lat jest zasadna:

Jezus to radykalny reformator religijny, twórca millenarystycznego ruchu, głoszącego rychłe nadejście Królestwa Bożego. Jezus opiera swe nauki na dwóch filarach – niezwykle bliskiej relacji z Bogiem i przebudowie istniejącej hierarchii społeczno-religijnej. Jezus doznaje jednak porażki: pada ofiarą oczekiwań mesjanistycznych, co prowadzi do odrzucenia przez elity i skazania na śmierć. Jednak najdotkliwsza (…) klęska Jezusa dokonuje się już po ukrzyżowaniu – jest nią reinterpretacja jego klęski jako ofiary. Ta Klęska Jezusa dokonuje się w reinterpretacji jego własnej śmierci, a za nią także obrazu Boga nie w tym kierunku, który on sam wskazywał swoją postawą, słowami i działaniem, ale w kierunku przeniesienia i na niego samego, i na obraz Boga oczekiwań, które on sam albo wprost odrzucał, albo rozumiał gruntownie inaczej.

( Węcławski dokonał oficjalnego aktu apostazji od KK 7 grudnia 2007 roku.)

Mówiąc krótko, według Ewangelii Jezus chciał ZBAWIĆ normalnych Żydów od KLESZCZY POZNAWCZYCH HIPOKRYTÓW rządzących w Izraelu za jego czasów. Ale dzięki „misji do pogan” św. Pawła, haniebna śmierć Jezusa na krzyżu stała się “religijnym narzędziem”, zezwalającym tejże Sekcie Hipokrytów Izraela narzucenie swej władzy praktycznie połowie ludności naszej planety! Ironicznie możemy powiedzieć, że ten wciąż podróżujący św. Paweł (faryzeusz 6-go oraz 7-go rodzaju) miał także 8-mą, nie wyszczególnioną w Talmudzie cechę „faryzeuszy, obłudników, którzy obchodzą morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynią go dwakroć bardziej winnym piekła niż oni sami.” (Mt 23:15).

Do czego, zbudowana na Ofierze Założycielskiej pod górą Synaj, Cywilizacja Mozaizmu zmierza?

Dla kogoś znającego komercyjne metody podboju świata, mit Grzechu Pierworodnego został prozaicznie wymyślony przez antyczne kapłaństwo, zachowujące się jak pozbawieni skrupułów lekarze-biznesmeni, wmawiający ich klienteli, że jest chora na wyimaginowane choroby. I oczywiście te choroby, które „lekarze trzymający się oddzielnie” (farisei) deklarują się leczyć, z czasem stają się coraz bardziej dotkliwe. Według Księgi Genezy, dziedziczną „chorobą”, którą należy u ludzi zwalczać, jest nasz ZOOLOGICZNY PĘD do poznania otoczenia, bo „każdy człowiek chce wiedzieć, z natury”(Arystoteles). Bowiem działając w sprzeczności z planami Boga Izraela, dzięki nabywanej w sposób zoologiczny (przez doświadczenie) i z wiekiem udoskonalanej przez kolejne doświadczenia życiowe wiedzy, jesteśmy w stanie neutralizować oraz dominować, ciągle zagrażające naszemu bytowi zewnętrzne zagrożenia, nie potrzebując do tego celu „pomocy” ze strony wyżej wzmiankowanych „trzymających się osobno lekarzy ludzkości”. Żydowski, a za nim imitujący go chrześcijański kler, systematycznie zaduszając u wiernych ich BOSKĄ cechę inteligencji, w sposób automatyczny prowadzi do uzależniania się podległej mu ludności od urządzeń „techné” o charakterze narkotyków, dających masom zdominowanym przez te „narkotyki techné” uczucie wychwalanego, przez Boga Izraela, „panowania nad Ziemią”. [[ Patrz „Wykład na temat rozwoju potrzeb” z 1983 roku. ]]

W ten sposób, poprzez kolejne etapy ewolucyjne, osiągnięto praktyczne wytępienie na Ziemi kultów Naturalnych Bogów, według Epikura stanowiących dla ludzi wzorce dla się ich w świecie zachowania. Także wzorce ludzkich zachowań mające postacie zwierząt, jak ten egipski Apis czy hinduski Hanuman. Zostały one zastąpione przez ich SZTUCZNE IMITACJE zwane ATRAPAMI, [[ jak chociażby ten krzyż z wiszącym na nim trupem, mającym być wzorcem dla zachowania się chrześcijan! ]]. Nic zatem dziwnego, że w społeczeństwach, w których bardziej spostrzegawczy ludzie zostali uciszeni – czy wręcz pozabijani, jak ten Jezus z Nazaretu – zaczął rozkwitać kult technicznych „dóbr” dających ich posiadaczom zewnętrzne pozory NADLUDZKIEJ SIŁY ORAZ DOMINACJI. Nie jest tutaj miejsce, by szerzej się rozwodzić nad tym patologicznym zjawiskiem, ale na temat tej „choroby technomanii” warto przeczytać artykuł Samuela Butlera z roku 1863, zatytułowany „Darwin wśród Maszyn”. Ten angielski pisarz-lamarckista przewiduje w nim, że TECHNÉ stanie się czymś w rodzaju wciąż rosnącego GOLEMA, wymyślonego przez kabalistów już wieki temu. Ta, początkowo dla jej twórców pożyteczna, monstrualna samo-udoskonalająca się  Człowieko-Maszyna, z czasem się usamodzielniła i zaczęła niszczyć wszystko wokół niej, bo jej wynalazcy zapomnieli hasła koniecznego by ją zatrzymać.

I to jest prozaiczna RELIGIJNA GENEZA wciąż rozrastającej się, jak RAK ŚWIATA, Cywilizacji TPD (Technika-Pieniądz-Dupa o komforcie marząca). Jej Pierwszy Motor (czyli arystotelesowski Bóg) jest ukryty we wnętrzu coraz szczelniej załadowanych „złotem i drogimi kamieniami”, wciąż wspanialszych Banków, w których światło nigdy nie gaśnie i w których liczniki „bożych procentów” nigdy nie świętują jakichś „sabatów”. Bo właśnie te MASOŃSKIE BUDOWLE są dokładną realizacją wymarzonego przez Neutrei Karta Heavenly Jerusalem. (Adendum 3)

Addendum 1

Sławne SOLAS Marcina Lutra zostały utworzone na podstawie nauk faryzeusza Pawła, który w imieniu swego Boga-Atrapy zapowiedział, iż „Wytracę mądrość mędrców, a inteligencję inteligentnych zniweczę” – 1 Koryntian 1:19-21,25:

5 solas protestantów

SOLI DEO GLORIAwarto uściślić, wskazując za św. Pawłem, jakiemu „bogu” winno się służyć: SOLUS LABORTYLKO PRACA, na wzór bezmyślnych robotów, jest esencją życia człowieka — nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi.św. Paweł, samozwańczy Apostoł Tes 3:10-11;

Addenda 2oraz 3

ze względu na ich rozległość

pojawią się jako osobne emaile/letrele na Waszych Ekranach Kontaktu z Bogiem Izraela/Techné

(Kopie listów, po francusku, nt. hinduistycznego pochodzenia Religii Żydów, znajdują się w Addendum 4 do wersji  angielskiej powyższego tekstu)

Pan w Z-nem 3

KOMENTARZE

 • Zbyteczne zapętlenie no i brak ...
  .... brak informacji o rodzinie naszego bohatera Astarte zwanej później Isztar. Ludzi interesuje czy był boski rozwód czy nie?
 • A ten Glogaczewski to chyba nie madry czlowiek ze takie niemadre zeczy pisze
  On to moglby pisac powiesci fantastyczo -,,naukowe,, a i Bibili nie zna . Takie bujanie religioznawcy po pierwszym roku studiow. [na drugi by sie nie zaliczyl] wziete z powietrza konfubulacje.A ludzie z Naturei Karta to mogli by mądrzej tlumaczyc dzieje Izraela a nie basniami odpowiadac niema tu czego usprawiedliwac., bo wyroki Boskie sa sprawiedliwe ludzka ocena to choryzont krotkiego zycia bo ,,szczątkowe jest jego poznanie i rozumienie,, Niemam czasu sie rozpisywac wiec wkleje to co juz pisalem kiedys .A pan Rzeczpospoita takie zeczy wkleja rozumiem ze nie lubi pan zydow ale przecie pan wie ze pod tym pojeciem nie wszyscy sa z rodu Izraela to po pierwsze po drugie nawet prawdziwi izrelici lamali prawa i Boze nakazy wiec nie JAHWE ponosi wine ze sa narodem jak mowi,,twardego karku,,ale im tez dano czas by sie nawrucili i tak sie stanie.  KIM JEST JAHWE[JEHOWA]
  Dwa tysice lat chrzescijanstwa to okres ciaglych zmian doktryny i dokladania kolejnych pomyslow roznej masci teologw i ,,swietych,, w konsekwecji ktorych chrzescjanstwo odeszlo od pierwowzoru jakm byla nauka Jezusa z Nazaretu jak i odejscie od ksiag Starego Testamentu który sila rzeczy jest nierozwrwalnie zwiazany z przyjsciem nauczyciela z Nazaretu
  Wpisy ze strony Treborok wordpres .com art,,Kim jest Jahwe,,
  Odpowiedz jest reakcja na wpisy i sam artykol ktory jest przejawem niezrozumienia i niewiedzy......
  .................................................................................................................
  jan Says:
  19 Listopad 2016 o 21:43

  Mysle ze autor artykuly popelnia wiele bledow natury logicznej w analizie BIbli i ocenie Boga JAHWE [JEHOWA] .Perspektywa postrzegania rzeczywistosci ,slabego czlowieka jest bardzo waska i krutkowzroczna. Mowi JAHWE ,,Drogi moje nie sa waszymi drogami a mysli moje nie sa waszymi myslami,, Przypisuje autor JAHWE kwrozercze instynkty tymczasm JAHWE na kartach calego Starego Testamentu.zada od ludzi wysokiej empati jest to przewodnia mysl u Izajasza Ejzechiela i innych Prorokow kierownych duchem JAHWE. Mowi JAHWE ,Rece wasze sa pelne krwi Obmyjcie sie czysci badzcie .Usuncie zlo uczynkow waszych sprzed moich oczu. Przestancie czynic zlo,zaprawiajcie sie w dobrym Troszczcie sie o sprawiedliwosc,wspomagacie ucisnionego oddajcie slusznosc sierocie w obronie wdowy stawajcie,, Czy tak wypowiada sie okrutny tyran jakim autor widzi JAHWE. czy tylko zawodzi autora rozum wynikajacy z pychy. Pragnieniem JAHWE jest by miejscem szczesliwym byla cala planeta Ziemia a stary testament i historia Zydow jako narodu wybranego to sa etapy tego planu rozciagnietego na tysiaclecia a wiec w perspektywie jakie czowiek nie obejmuje rozumem,wiec wybory jakie dokonuaja sie wludziach sa wyborami serca i one sa kryterium prawdy Nauka Jezusa jako wyslannika JAHWE ktory daje nowy nakaz mlosci jest wlasnie nawyzszym pragnieniem JAHWE Nowe Niebo i Nowa Ziemia oto cel JAHWE ktory na pewno zostanie spelniony..
  Odpowiedz

  Arya Says:
  20 Listopad 2016 o 04:07

  Janie, czyżbyś był kolejnym ŚJ? To teraz tak. Wyobraź sobie, że mas 5 dzieci. Czworo z nich robi złe rzeczy a piąte jest dobre. Czy każesz temu co jest dobre zabić pozostałą czwórkę? Czy może sam je zabijesz? A tak właśnie postępował starotestamentowy Jahwe. Sorki, ale miłujący ojciec się tak nie zachowuje.
  Odpowiedz

  jan Says:
  20 Listopad 2016 o 14:20

  Arya – nie jestem Swiadkiem Jehowy w sensie formalnym ,w sensie rzeczywistej postawy nim jestem poniewarz uczczenie imienia JAHWE jest istota Starego i Nowego poslania do ludzkosci w tym sensie moge powiedziec ze Swiadkowie Jehowy glosza prawde,poniewarz odrzucili wszystkie synkretyczne odejscia od pierwowzoru jakim byla nauka pierwszych ucznioow Jezusa KTÓRZY UWIERZYLI ZE JEZUS JEST TYM POSLANYM PRZEZ JAHWE prorokiem -w tym zawiera sie prawdziwa defnicja wiary, WIERZĘ ze Jezus jest tym poslanym przez JAHWE prorokiem ktorego oczekiwali Izraelici[ oni nie oczekiwali przyjsca i ukazania sie samego JAHWE tylko przyobiecanego przez JAHWE proroka – to obala wszelkie falszywe nauki stworzone przez nierozumnych falszywych nauczycieli ktorzy osobe Jezusa zrownuja z osoba JAHWE […ide do Ojca bo Ojciec jest wiekszy odemnie … ]. prawdziwa definicja tego pojecia jaka przewja sie przez caly nowy testament tyczy wlasnie tego by uwierzyli ze Jezus jest poslanym przez JAHWE a nie ze jest JAHWE czy tez jest jego czesc w trujcy itp. [polecam tu haslo biskup ARIUSZ lub ARIANIE POLSCY by zrozumiec ze dogmaty wiekszosci koscolow sa falszywe ] Ten drastyczny przyklad jakim sie poslurzylas nie wynika z kontekstu tego co napisalem, wzielas przyklad ekstremalnie krancowy by stworzyc waskie pole do ustosunkowania sie do problemu,tym samym stworzyc wrazenie ze JAHWE jest tym krwiazerczym tyranem ktory za nic ma zycie ludzi gdy tymczasem jest zupelnie odwrotnie,odbiram to jako prube manipulacji i forme socjitechniki a nie darzenie do prawdy i zrozumienia . We wpisie poslurzylem sie cytatami ktore JAHWE stawiaja Jako Boga preagnacego wszelkiego dobra,takie jest jego pragnienie w stosunku do calej ludzkosci,po to poslal swego proroka Jezusa z Nazaretu by Jezus poprzez swoich uczniów to oredzie przekazal calemu swiatu -.. nowe przykazanie wam daje abyscie sie wzajemnie milowali -to sa slowa JAHWE. Albowiem jak sam Jezus powiedzial mowie i czynie to co slysze od Ojca . W histori Izraela bylo wiele dratycznych obrazow i przejawow surowosci JAHWE to fakt , przykladowo kara na Sodome i Gomore byla sroga poniewarz miala utrwalic zachowania które nie beda destruktywne i zabujcze dla calej spolecznosci w dlugiej przestzeni czasowej zapewniajac im trwanie i stabilnosc spoleczna , jesli rozpatrywac populacje tych miast zkazanych na zniszczenie to mozna smialo powidziec ze kontynuacja sodomi i rozwiezlosci[choroby] i tak dopowadzila by te panstwa miasta do upadku i smierci. a w konsekwencji ruiny i zniszczenia poprzez np niezdolnosc do obrony. Drastyczne nakazy JAHWE jesli chodzi o postepowanie Izraelitow bylo wtamtych czasach reguła i zeby przetrwac w swiecie gdzie wojny byl na porzadku dziennycm Izraelici sila rzeczy pacyfistami byc nie mogli bo byli by wyrznieci przez inne plemiona i narody,tym samym nie spelnili by swego chwilowego poslnnictwa w kwesti uczynienia Ziemi miescem pokoju, radosci i milosci i [czy ty sam w obronie swej rodsziny gdyby zaszla taka koniecznosc dzis nie urzyl bys wszystkch mozliwosci by powstrzymac uzbrojonego bandyte czy to indywidualnego czy tez zorganizowanego. Postawiles czysto teretyczne zalozenie co by bylo gdyby, niewiemy jak beda przebiegac procesy budowania Nowej Ziemi [izajasz 2 rozdzial] Jak JAHWE ten proces przeprowadzi,ale na pewno zgodzisz sie ze wsrod ludzi jest sporo jednostek o ekstremalnie zlej naturze ktorzy np swiadomie wywolua wojny a miliony ofiar sa wkarkulowane w ich proces decyzjny, tacy ludzie jesli sa np u wladzy dobrowolnie tej wladzu nie oddadza ludzia szlachetnym do tego cie nie musze przekonywac, jak nastapi odsuniecie ich od mozliwosci czynienia zla to nie nasz problem gdyz nawet wybraznia nasza nie jest w stanie ogarnac metod i srodkow jakie ma JAHWE by swoj cel zrealizowac , ktory zna na wskros nasze mysli , zamiary. pobudk ,i motywy a jego wyrok bedzie wrokiem sprawiedliwym,i mowie to nawet w odniesieiu do siebie zdajac sie na jego sprawiedliwosc. jesli doczekam tych czasow. Zgodzisz sie na pewo z jednym o ile obserwujesz to co sie dzieje i w jakim idzie kierunku a idzie w kierunku upadku warosci ,,toalitaryzmu,przemocy, zycie bedzie sie stawalo absurdem , czlowiek staje sie numerem bez wartosci ktorym w zalozeniu mona bedzie zrobic co sie chce oni chca decydowac o twoim zyciu i zdrowiu moga cie zabic i wykozystac narzady[robi sie to juz na masowa skale i mysli sie nawet o zjadaniu ludzi[podobno np we francji juz to jest jako taka ekstrawagancja ] oni mysla o depopulacj do poziomu500 milionow[film esoteric aenda] co bedzie dalej skoro zwyrodnialcy sa czesto u wladzy i majac poslusznych zoldakow, i w majestacie prawa chca zbodnie dalej realizowac Na dzis niema zadnych absolutnie zadnych przeslanek by pojawila sie sila ktora by radykalnie czy tez na zasadzie zapoczatkowania procesu moga cos radykanie zmienic -niema takiej nadzieji,niema takich sil ,niema takich zorganizowanch strktur ktore byly by w stanie zapoczatkowac budowanie prawdy i milosci w relacjach miedzyludzkich bo tez wielu ludzi nie jest nawet zdolna do takiej postawy – Wekszosc nie wie juz nawet do jest dobre a co zle ,co to jest prawosc a co to bezprawie. wskaz wec droge skoro uwarzasz ze lepiej od slowa JAHWE rozumiesz rzeczywistosc……… a wyzwaniem czasu jest potrzeba znalezenia rozwiazania bo unicestwimy sie sami.. tymczasem rozwiazania niema. rozwaz to
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[.Izajasz 60 r. Biblia Tysiaclecia wyd II ]
  1 Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło
  i chwała JAHWE rozbłyska nad tobą.
  2 Bo oto ciemność okrywa ziemię
  i gęsty mrok spowija ludy,
  a ponad tobą jaśnieje JAHWE
  i Jego chwała jawi się nad tobą.
  3 I pójdą narody do twojego światła,
  królowie do blasku twojego wschodu.
  ....uznali za swego króla i pana nieżyjącą osobę....
  jan 27.11.2016 15:43:54
 • @jan 21:25:58
  Minimalna chociaz wiedza o tym czego naucza Biblia kaze zaszeregowac artykul jako stek bzdur.Jezus nie byl (jest) osoba stojaca w opozycji do swojego Ojca. Przyszedl wypelnic Jego wole czyli wypelnic wymagania Prawa,ktorego ostatecznym wymogiem bylo wypelnienie wymogu oko za oko, zycie za zycie,w tym wypadku zycie Jezusa za zycie Adama.Oponenci tej nauki moga wzgardliwie wzruszyc ramionami traktujac ja jako religijne dywagacje.Jezeli tak to niech nie zabieraja glosu w sprawach,ktore sa poza zasiegiem ich intelektualnej i duchowej percepcji.Jezus nie zalozyl podwalin pod konkurencyjne wobec prawa mojzeszowego chrzescijanstwo.On to Prawo wypelnil czyniac je zbednym, zawierajac zas nowe Przymierze kontynuowal wypelnianie woli Boga w nowej formie sluzacej wypelnieniu tejze woli czyli ostatecznego usuniecia zla z Ziemi.
  Zaleznosc Jezusa od Boga uwidacznia sie chociazby w oryginalnym brzmieniu jego imienia (Jehoshua) i znaczenie tego imienia (Jehowa jest zbawieniem).
  P.S.drogi Janie, historia Sodomy nie jest historia Izraela.Narod Izraela powstal duzo pozniej.
 • Stanisław Lem powiedział słusznie:
  "Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów"

  Przyklad z wpisu:

  "Rzeżączka Sary prefiguracją przemiany św. Pawła" -

  ta .....
 • @jan 21:25:58
  Dla osobników intelektualnie wątłych i politycznie nie wyrobionych relacje między nacjami ograniczają się tylko do kategorii uczuciowej: lubię, nie lubię etc. - To fatalny błąd postrzegania i myślenia, który zawsze leży u podłoża szowinizmów, tak religijnego, jak narodowego i kulturowego.

  Mój stosunek do innych nacji, a także relacje między narodem polskim a innymi narodami, mniejszościami, nie sprowadzają się do kategorii uczuciowej. Do tych kwestii podchodzę wyłącznie w kategoriach interesu narodowego, walki tych interesów.
 • @MacGregor 10:18:44
  Właśnie - uderz w stół, a nozyce się odezwą.
  Może lepiej było milczeć panie Komentatorze.
 • @Herkules 03:19:08
  Przymiotnik "intelektualny" a także rzeczownik "intelekt" mają nie wiele wspólnego z pańskim komentarzem i ze sposobem myślenia (bezmyslności).
 • @Rzeczpospolita 18:57:29
  Szanowny Panie,poruszamy sie w dwoch rzeczywistosciach.Panska jak sadze jest mocno osadzona w realiach tego swiata.Czas pokaze,ktora postawa bardziej sluszna.Na razie moze Pan mi ujmowac stosujac niepochlebne okreslenia.Panski blog,panskie prawo.
  P.S.Lubilem czytac Panskie komentarze tyczace spraw tego swiata.Dalej bede to czynil, ale drobny dyskomfort pozostanie.
 • @Rzeczpospolita 18:57:29
  Niewiele piszemy razem
 • @Herkules 10:35:43
  Oczywiście
 • @Herkules 10:33:46
  Doceniając historię, wiedzę o religiach, itp. oraz logiczną analizę, z łatwością pozbędzie się Pan dyskomfortu.

  Oto, w czym rzecz - w lapidarnym ujęciu Komentatora na stronie WPS:

  "MY chcemy Boga? tak ! czlowiek zawsze szukal Boga w roznych formach i przejawach ! .Ale obecna „trojca” swieta nigdy nie byla ,nie jest i niebedzie Bogiem Slowian !! .Trojca swieta to wymysly ,obiawienia ,marzenia ,cwaniakow tworzacych stary testament ! dla koszernych rzezancow a pozniej ,nowy testament dla oglopienia…miloscia ,dobrocia ,przebaczaniem ,zapominaniem wszelkich zbrodni ,! kazdemu zbrodniarzowi i oprawcy i……za pomoca takiej „chrystusowej ” propagandy !…… podbicia niemal wszystkich Slowian ( za wyjatkiem Ruskich Slowian). Ale Ruskie tez dlugo nie ostoja w wolnosci - ponad 48 baz wojennych NATO tylko ze strony europejskiej. Tak ze krystowiercy z ziemi swietej - znad jordanu:) nie ODPUSZCZA nikomu na tej PLANECIE ."
 • @Rzeczpospolita 13:06:06
  Rzeczywiscie krystowiercy byli zrodlem wielkiego zla na Ziemi.Przyklady b.latwo znalezc;wojny miedzy soba (rzez Waldensow),opanowywanie innych krajow i kontynentow.Co za tym szlo to wiemy,mordy i cierpienia innowiercow.Problem w tym, ze z tym na którego sie powolywali nie mieli nic wspolnego.No i jeszcze wspolpraca z drugimi uzurpatorami do reprezentowania Boga,starszymi bracmi w wierze.Wspolny handele czarnymi dzieki któremu stanela na na odnoga Anglii, Ameryka.Do dzis sie wspieraja w kontroli nad Ziemia.Obecny pappa pono zglasza chec mediacji miedzy Kimem i Trumpem!To on mysli, ze jeszcze tyle moze?To sa juz tylko podrygi.
  Trojca to wymysl pochodzacy ze starozytnego Egiptu i Indii.
 • @Rzeczpospolita 13:06:06
  Ostoja,ostoja.Dadza im takiego lupnia,ze ruski miesiac zapamietaja.
 • @Herkules 13:45:49
  Zdanie stanela na na odnoga Anglii,Ameryka" w tej formie ma niewiele sensu.Moj blad w przekazie.powinno byc :stanela na nogach odnoga,choc tutaj znowu pojawia sie blad stylistyczny.Niech wiec bedzie: stala sie potega odnoga Anglii,

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930