Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
704 posty 5101 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

13 grudnia – jak powstawała IIIŻydo-RP/Polin

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

13 grudnia przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

 

 

 

Syjonistycznej mordy ze zdjęcia obok przedstawiać nie ma chyba potrzeby. On i jego pobratymcy rządzą dzisiaj w IIIŻydo-RP/Polin dzięki stanowi wojennemu z 13 grudnia 1981r.

 

 

0002O7VKOSV4WANF-C116-F4

13 grudnia 1981r. junta W.Jaruzelskiego i Cz.Kiszczaka (syjonistyczni agenci, od 1945r.obydwaj służyli w IW, odpowiednik UB, IW działała w Wojsku Polskim) wprowadziła stan wojenny, którego celem głównym było ugruntowanie zdobytej w wyniku zamachu stanu w sierpniu 1980r. władzy oraz zablokowanie wyborów w Solidarności, które mogłyby pozbawić Żydów kierowniczych stanowisk w Solidarności i przekreślić misterny żydowski plan demontażu bloku wschodniego państw słowiańskich.

To po 13 grudnia 1981r. do początku lat 1990. syjonistyczni agenci zamordowali ponad 100 polskich księży, w tym ks.J.Popiełuszko, którzy mogliby utrudniać proces inkorporacji Polski do struktur syjonistycznego Zachodu oraz jej integrację z żydowskim obozem UE.

634572046899045982

Dziennik TVP – czyta Marek Tumanowicz (dzisiaj jego syn jest jednym z przywódców Ruchu Narodowego)

Stan wojenny z 13 grudnia 1981r. umożliwił ukonstytuowanie się w 1989r. żydo-systemu władzy, tzw. III RP. Powstały w ten sposób, nielegalny, nie posiadający legitymacji polskiego narodu, bo wyłoniony w trakcie obrad Żydów z Żydami przy tzw. okrągłym stole, żydo-system władzy III RP trwa do dzisiaj przy aprobacie hierarchii żydo-katolickiego Kościoła.

magdalenka-lech-kaczynski-za-plecami-ksiedza

magdalenka23

Kolejne syjonistyczne, rządzące Polską bandy doprowadziły kraj do gospodarczej ruiny, do degradacji kultury, zlikwidowały wszelkie zabezpieczenia socjalne, zlikwidowały komunikację społeczną – nie istnieją przecież polskie media, realizują proces fizycznej likwidacji polskiego narodu.

Na szczęście z takiego samego syjonistycznego scenariusza autorstwa zbrodniczej finansjery z Wall Street i z londyńskiego city wyłamała się Rosja, Białoruś i Ukraina. Dzięki temu nasze państwo – pamiętajmy: nasze, nie żydowskie – może graniczyć z państwami Słowian, wolnymi od totalitarnych, zbrodniczych żydo-systemów.

Żydowska rewolta na Ukrainie i udzielone jej wsparcie przez całe syjonistyczne spektrum partii rządzących i opozycyjnych, od lewa, przez centrum, do prawa, przez wszystkie żydo-media, także te pana T.Rydzyka – „Michnika” w sutannie, powinny Polaków pozbawić wszelkich złudzeń, co do rzeczywistych intencji całej tej antypolskiej, przestępczej bandy.

Dariusz Kosiur         12.12.2013r.

 45dfedbed0a6840499b28f75cf5abbe0

 

Co Polacy powinni wiedzieć o 13 grudnia?

Tekst z 13 grudnia 2012r.

7_3

Nie, to nie goście z Tel Avivu, to „polscy” opozycjoniści z KOR, inicjatorzy   „Solidarności”, dla których Jaruzelski i Kiszczak wprowadzili stan wojenny (pierwszy z prawej A.Macierewicz, obok J.Wóycicki)

    13.12.1927 r. – rozporządzeniem prezydenta RP nielegalnie usunięto w naszym godle krzyż z korony na głowie Orła Białego (wśród 14 osób podpisanych pod rozporządzeniem znajdują się podpisy I. Mościckiego, J. Piłsudskiego, K. Bartla– pierwszy premier po przewrocie majowym, mason, jeden z inicjatorów przewrotu). Ciekawe, czy wybrano by również 13 grudnia na usunięcie krzyża, gdyby powiódł się zamach stanu przygotowywany w 1922 r. przez Piłsudskiego i jego kompanów. Początkiem tego niedoszłego zamachu było zastrzelenie prezydenta G. Narutowicza przez E. Niewiadomskiego (obóz Piłsudskiego w agenturalny sposób wykorzystał do zamachu narodowca), co miało posłużyć Piłsudskiemu jako pretekst do rozprawienia się z obozem narodowym. O rezygnacji z zamachu stanu w 1922/23 r. zadecydował czynnik ekonomiczny. Niemiecka hiperinflacja przyczyniła się m.in. do inflacji polskiej marki wprowadzonej do obiegu w 1920 r. i obóz Piłsudskiego nie chciał obejmować władzy w trudnym momencie gospodarczym w obawie przed jej utrata w pierwszych po przewrocie wyborach. Dogodny moment nastąpił dopiero w 1926 r., gdy kolejne rządy ludowo narodowe ustabilizowały politykę pieniężną kraju.

W tymże 1927 r. pojawiły się na rewersie polskiego złotego, w zwieńczeniach skrzydeł Orła Białego gwiazdki (symbol masoński, dziś widnieje na unijnej chorągiewce) – żydowska „ludowa” władza pozostawiła je po 1945 r. i są do dziś.

12 grudnia 1970r. wieczorem radio i telewizja, a 13 grudnia 1970r. również prasa, podały informacje o wprowadzeniu podwyżek cen niektórych produktów – głównie żywności i opału. Były to przyczyny tzw. wydarzeń grudniowych,  inspirowanych przez żydostwo, które od 1956r. dążyło do obalenia rządów W.Gomułki i do powrotu do władzy.

Podstęp żydostwa był zakrojony znacznie szerzej, bowiem opracowane przy współudziale żydowskich doradców ekonomicznych plany na lata 1971-1975 zakładały stworzenie ok. 1 mln miejsc pracy, gdy na rynku pracy miało pojawić się ok. 3 mln nowych pracowników. Zatem, PRL byłaby jedynym krajem obozu z potężnym bezrobociem.

Po starciach z MO 15.12.1970r. protesty robotnicze były właściwie zakończone. Dlatego 16.12.1970r. żydowski element w LWP (m.in. gen.W.Jaruzelski) wydał rozkaz strzelania do idących rano do pracy stoczniowców w Gdańsku (winnych tej zbrodni nie ustalono i nie osądzono do dzisiaj). Mimo to żydowski przewrót nie powiódł się, pierwszym sekretarzem KC PZPR został E.Gierek.

13.12.1981 r. rząd spadkobierców i pogrobowców żydo-bolszewizmu i trockizmu wprowadził w PRL stan wojenny. Sposób jego wprowadzenia był niezgodny nawet z prawem PRL. Sprawcy tej żydowskiej zbrodni do dziś są bezkarni i opływają w dostatek. A obaleni przez nich socjalistyczni przywódcy, ale o polskim rodowodzie, pod których rządami bezsprzecznie unowocześniono kraj, dzięki czemu Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce uprzemysłowionych państw świata (dziś PKB na mieszkańca daje Polsce 76 miejsce w świecie i ostatnie w Europie!) doznali od rządzącego żydostwa tego, co dziś jest udziałem Polskiego Narodu: W. Gomułka i E. Gierek zmarli zapomniani i prawie w biedzie, a P. Jaroszewicza zamordowano.

 1. Jaroszewicz prawdopodobnie wszedł w posiadanie dokumentów o żydowskich współpracownikach Gestapo, których Niemcy zostawili w Polsce w 1945 r., a którzy później wysługiwali się żydowskiej „władzy ludowej” w PRL. Oprócz P. Jaroszewicza zamordowano w tym samym czasie kilku oficerów LWP, którzy razem z nim weszli w posiadanie tych dokumentów na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

To, co nie udało się żydowskim trockistom w czerwcu 1956r., w marcu 1968r., w grudniu 1970r., w czerwcu 1976r., udało się 13.12.1981r. Od tego momentu, od 13.12.1981r. nastąpiło ugruntowanie żydowskich rządów w Polsce, które przejęły władzę w sierpniu 1980 r. w wyniku wielkiej manipulacji Polakami. Ta żydowska manipulacja nosiła nazwę NSZZ „Solidarność”. Nazwę „Solidarność” nosiła także judeomasońska loża B’nei B’rith powołana w Krakowie w 1892 r. Jednak inicjatywa wymknęła się żydostwu spod kontroli i trzeba było aż zbrodni stanu wojennego, żeby żydobolszewia i jej potomstwo mogło utrzymać władzę nad Polakami.Trzeba tu przypomnieć list z grudnia 1981r. jednego z czołowych doradców „Solidarności”, syjonistycznego Żyda, B.Geremka, do KC PZPR z prośbą o wprowadzenie stanu wojennego i delegalizację „Solidarności”, ponieważ „Solidarność” zagraża istnieniu PRL. Syjonista Geremek już nie dodał, że w „Solidarności” dochodzi do przesilenia i żydostwo traci w niej władzę. Podobnie jak Geremek także i JPII żądał w 1988r. od W.Jaruzelskiego delegalizacji „Solidarności” jako związku zawodowego, co miało być warunkiem normalizacji stosunków Watykan – PRL (Materiały IPN BU 0449/9 t.6, s.1-3).

 bnaibrith22

Członkowie lożyB’nei B’rith u JPII – cel loży: walka z narodami i z żydo-katolicyzmem

Po wprowadzeniu stanu wojennego żydo-władza zmusiła do opuszczenia kraju kilkaset tysięcy Polaków działających w „Solidarności”, nikt dokładnie nie policzył, ilu Polaków zamordowano z polecenia żydo-władzy gen. Jaruzelskiego i Kiszczaka.

Choć od 1989 r. żydobolszewia nie używa już rzeczownika „socjalizm”, ale „demokracja”, „kapitalizm” i „liberalizm”, to jednak jest to ta sama szowinistyczna, antypolska, syjonistyczna banda. Od tego dnia żydowska władza i żydowskie media przy wsparciu filosemickich mętów niszczą Polski Naród i Polskie Państwo.

Analogie z 13.12.1981 r.

Analogia I

Księga Estery, 8.9
“Wrogowie Żydów ukarani”
W dwunastym miesiącu (12) to jest w miesiącu Adar (grudzień), trzynastego dnia, gdy rozkaz królewski i jego ustawa miały być wykonane, a wrogowie Żydów spodziewali się wziąć górę nad nimi, nastąpiła odmiana taka, że Żydzi wzięli górę nad tymi, którzy ich nienawidzili.
5. I zabili Żydzi wszystkich swoich wrogów mieczem, drogą zabójstwa i zagłady, i zrobili z tymi, którzy ich nienawidzili, co chcieli.

Analogia II

Jako trzynasty został spalony na stosie ostatni mistrz zakonu Templariuszy, protoplastów masonerii.

 13.12.2003 r.został podpisany przez antypolski rząd SLD traktat akcesyjny o przystąpieniu Polski do UE.

Przy pomocy powszechnych żydowskich mediów Polacy zostali przeprowadzeni z jednego żydowskiego obozu do drugiego, od socjalizmu bloku radzieckiego do socjalizmu/liberalizmu UE. Pod wieloma względami jest to znacznie gorszy obóz od socjalistycznego, ponieważ żydowsko-trockistowska, lewicowa europejska judeomasoneria udoskonaliła metody wyniszczania narodów.

Polacy szli do UE jak owce na rzeź. Ale czy można się rodakom dziwić, skoro zachęcał ich do integracji z UE sam JPII Wielki, a Episkopat Polski wyrażał i nadal wyraża milczącą aprobatę?

13.12.2007 r. został podpisany w Lizbonie “nowy” traktat konstytucyjny UE, czyli wstępny akt likwidujący Państwo Polskie.

Jak pamiętamy miało to miejsce po wyborach parlamentarnych, w których usunięto z sejmu RP partie przeciwne traktatowi. A PO i PiS zawsze opowiadały się za integracją i unijną konstytucją bez referendum.

Pamiętajmy: Radio Maryja opowiadało się w ostatnich wyborach jednoznacznie za PiS, a przeciw LPR i Samoobronie. Tak, więc RM pośrednio opowiadało się – i opowiada nadalza traktatem konstytucyjnym UE.Pozostaje to w całkowitej zgodzie z nawoływaniami JPII, którą polityczni głupcy i oszuści tłumaczą jako ewangelizacyjną wizję JPII dla Europy. Judeoeuropejska integracja ma również aprobatą Episkopatu Polski.

Pamiętajmy także, że udział w wyborach do parlamentu UE i głosowanie nawet na pseudonarodowe ugrupowania służy wyłącznie robieniu frekwencji wyborczej i legitymizacji judeoeuropejskiemu totalizmowi. O Polsce i polskich interesach decydujemy w Polsce, a nie pośród judeoeuropejskiego lewactwa, czy lewoprawicy.

Jak będą traktowani sprawcy tych wszystkich zdrad i zbrodni na Polsce i Polakach? Miejmy nadzieję, że będą traktowani sprawiedliwie, odpowiednio do ich wkładu w niszczenie Narodu i Państwa Polskiego.

 

Dariusz Kosiur

 

P.S.

Ponieważ żydomedia serwują społeczeństwu propagandę uzasadniajacą i usprawiedliwiającą sens wprowadzenia stanu wojennego w wyniku, którego doszło w 1989 r. do obrad tzw. okrągłego stołu i dzięki czemu obecnie rządzące Żydostwo uzyskało polityczną legitymizację, należą się Czytelnikom wyjaśnienia dotyczące osoby gen. W. Jaruzelskiego.

Na podstawie materiałów IPN

Gen. W. Jaruzelski był od 1945 r. oficerem Informacji Wojskowej (IW). Członkowie tej organizacji byli prawie wyłącznie żydowskiego pochodzenia. IW była bardziej zbrodniczą organizacja niż UB, ale jej działania miały węższy zakres. Ograniczały się do masowych represji wśród żołnierzy Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych wojskowych organizacji narodowych, a w mniejszym zakresie na ludności cywilnej. Członkiem IW był także S. Michnik (brat red. GW A. Michnika), sądowy morderca Polaków. Stąd A. Michnik nazywa tych zbirów “ludźmi honoru”. To ci ludzie, członkowie IW, przemianowanej w 1957 r. na WSW, objęli w Polsce władzę w 1980r., a w 1989 r. przekazali ją swoim potomkom i agentom, w znakomitej większości wywodzącym się ze środowisk żydowskiego lewactwa oraz nielicznym, pospolitym filosemitom.

Oficerem prowadzącym W. Jaruzelskiego (W. Jaruzelskiego w IW zarejestrowano pod pseudonimem „Wolski”) z ramienia IW był od 1945 r. późniejszy gen. Cz. Kiszczak – „człowiek honoru”.

KOMENTARZE

 • 5*
  " I zabili Żydzi wszystkich swoich wrogów mieczem, drogą zabójstwa i zagłady, i zrobili z tymi, którzy ich nienawidzili, co chcieli."

  Kłamstwem, zdradą i podstępem....

  W wyniku czego mamy prezydenta namaszczonego przez kneset i premiera żyda w jarmułce...
  http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/54494?katalog=2
 • @Lotna 15:28:39
  http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/54494?katalog=2
  //Nie udało się nawiązać połączenia//

  W dn. 03.03.1987 zarejestrowany w Wydz. "C" WUSW Wrocław pod nr. rej. 54509 przez Inspektorat 2 WUSW we Wrocławiu jako Osoba Zabezpieczona [OZ]. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Zdjęto z ewidencji w dn. 18.01.1990. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej.
  Nazwisko Mateusza Morawieckiego zostało odnotowane w aktach Sprawy Obiektowej [SO] krypt. "Ośmiornica" (rej. do nr. 56600) prowadzonej przez Insp. 2 WUSW Wrocław w okresie 20.04.1988-1990. Sprawa dot. operacyjnego rozpracowania i kontroli "Solidarności Walczącej".
  http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yf6pkze9wxMJ:katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/54494%3Fkatalog%3D2+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=pl

  Zabezpieczenie operacyjne (ZO) w terminologii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL termin, którym określano rejestrację i rodzaj sprawy operacyjnej. Wieloznaczna, nie przesądzająca o charakterze „zainteresowania” forma rejestracji, mająca na celu „ochronę” osoby. Używany najczęściej do ukrywania rejestracji agenturalnego charakteru kontaktów z rejestrowanymi w ewidencji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa osobami[1].
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabezpieczenie_operacyjne
 • Rosja czeka
  ...na podniesienie stóp procentowych w USA.
  To mój komentarz...
  Dolar zdrożeje - więcej za ropę i gaz.

  https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/decyzja-fed-w-grudniu-2018-r-podwyzka-stop-procentowych-w-usa/rpwst21
 • @Talbot 16:20:02
  W środę 13 grudnia br. w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego minister obrony narodowej Antoni Macierewicz odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności.


  https://pbs.twimg.com/card_img/940949670792257536/HjaoLw3o?format=jpg&name=600x314
 • @Husky 17:34:08
  Rosyjski patriota TW Wolski się wścieknie.

  Może to też ruski żyd?
  Podobno wszyscy Sovieci byli żydami - w przeciwieństwie do rosyjskich Słowian.
 • 13.12.2017
  .
  13.12.2017 na stolcu premierowskim została osadzona kolejna syjonistyczna kukła i niszczyciel Polski, legendowany ” mesjasz ekonomiczny”, niejaki Mateusz M.

  stanislav
 • @Rzeczpospolita 20:10:02
  w/g kalendarza żydowskiego ???
 • @Rzeczpospolita 20:10:02
  właśnie na TVKurski leci "prawda" o stanie wojennym..
  zdegustowany skalą talmudycznego kłamstwa; powiedziałem do żony: "to powinno być karalne, tych historyków i profesorów powinno zagnać się na bezrobocie", na to otrzymałem ripostę; "przecież telewizja nie kłamie, a Ty jesteś oszołomem, jak tobie podobni na neonie.." :(((

  A to jest wykształcona kobieta, z dużego miasta, do tego co dzień próbuję ją "prostować historycznie".. orka na ugorze :(((

  Większość Polaków to niereformowalni debile.. demokracja w takim środowisku nie ma racji bytu.. prawo głosu powinno być reglamentowane..

  Tu jest potrzebna dyktatura oświecona, silny wódz co to polactfo weźmie za ryj, a żydowstwo kopnie w dupę.. poustawia tryby państwowości i potem odda władzę ludowi (oczyszczonemu)..

  Obecnego syfa przykrywania pudrem nie widzę sensu..
 • @wk..ny 21:39:26
  100/100
 • Dobry artykuł.
  Solidarność w Polsce nie była dziełem przypadku -jak się niektórym wydaje, czy też samoistnym wewnętrznym zrywem Polaków - lecz efektem realizacji szczegółowo zaplanowego projektu -operacji specjalnej CIA pod tą samą nazwą. Mówi o tym generał Leonid Iwaszow powołując się na wypowiedź Zbigniewa Brzezińskiego w tym filmie o generale Jaruzelskim.
  https://www.youtube.com/watch?v=g-lPPgrfSUo&t=15s

  Operacja CIA pod nazwą Solidarność był jedną z pierwszych, udanych tzw. "kolorowych rewolucji".
 • @detektywmjarzynski 17:22:29
  nawet logo Solidarności zostało zaprojektowane zgodnie z najlepszą tym zakresie marketingową wiedzą, chyba przez najlepszych speców w tej dziedzinie.
 • @Jan Paweł 07:22:05
  Zgadzam się , aczkolwiek z małą uwagą : Rosjanie w ostatnim czasie /już kiedyś o tym pisałem/ w zakresie prowadzenia dywersji ideologicznej /wojny informacyjnej/ na głowę pobili twórców projektu "kolorowych rewolucji" i ich innych socjopolitycznych i socjospołecznych wynalazków takich chociażby jak : arabska wiosna itp. Polacy i inne nacje mogą się teraz jedynie patrzeć na nich i podziwiać , bo na naukę jest już chyba za późno , chociaż powiedzenie mówi inaczej.
 • @detektywmjarzynski 07:53:36
  PAN ma zbytnio zatruta głowę Opolczykiem..obu Was lubię i szanuję, ale bladzicie.. znajdź Swoją drogę.. bycie przyduprzydupasem pasuje Ci? Pozdrawiam
 • @wk..ny 18:42:47
  gdyby nie Opolczyk ,którego poznałem na swojej drodze życia ,
  żyłbym jak wielu z was w błogiej nieświadomości , ciesząc się nonsensami, którymi karmią was na co dzień.. spraw komicznych omotani siecią...
  / Czesław Niemen /
 • "Deklaracja postępowania Polaków w obecnej sytuacji na najbliższe jutro"
  Róbmy coś , by to co nierealne, stawało się realne , lecz róbmy to mądrze, powoli, stopniowo, systematycznie i perspektywicznie , by doprowadzić do sytuacji iż oni nie wytrzymają tempa i sami przyjdą do nas z prośbą , by ich zastąpić, w zamian żądając zapewnienia im dożywotniego bezpieczeństwa. Na ten magdalenkowy, okrągłostołowy układ , godzić się tym razem już nie wolno, co najwyżej można im zagwarantować bezpieczny wyjazd za granicę , by już nigdy nie bruździli Polsce i Polakom.

  Ten wariant rozwoju wydarzeń w Polsce wydaje mi się jednak mało prawdopodobny. Oni dla zachowania swojej władzy gotowi są na wszystko, w tym na rzucenie Polaków do walki na fałszywe barykady, albo jeszcze lepiej do walki z Rosją. I tutaj należy im wysłać jasny i mocny sygnał, iż na to się Nie Godzimy, a oni jak chcą niech sobie sami wojują.

  W przypadku obcej „sojuszniczej” interwencji NATO-wskiej , też ich trzeba ignorować, chyba że sytuacja wymknie się spod kontroli , wtedy należy z nimi walczyć czym się da i jak tylko się da. Wierzę przy tym , iż to co ich w przeszłości spotkało we Wietnamie w porównaniu z tym , czego doświadczą w Polsce , będzie dla nich „przygodą ” ,którą ;popamiętają na wieki Polacy nie są Narodem , których można w nieskończoność zwodzić, mamić i oszukiwać, lecz o tym oni muszą się przekonać na własnej skórze. Życzę wszystkim i sobie powodzenia !

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Jan_Matejko%2C_Bitwa_pod_Grunwaldem.jpg

  Łódź, dnia 16 grudnia 2017 r, Michał Jarzyński
 • @detektywmjarzynski 23:36:20
  współczuje..

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30