Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
592 posty 4042 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

50. rocznica żydowskich, syjonistycznych rebelii

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Już 8 marca 1981r. „Solidarność” zorganizowała na Uniwersytecie Warszawskim rocznicową sesję z udziałem żydowskich bandytów z UB

Mija 50 lat od żydowskich, syjonistycznych, antynarodowych i antypaństwowych, rebelii w Europie. W Polsce i w Czechosłowacji rebelie inicjowały środowiska zbrodniczej żydo-bolszewii, która utraciła władzę w latach 1953-56. W Polsce i w Czechosłowacji żydowskie rebelie zostały zdławione – wtedy wydawało się, że polskie władze PRL odniosły sukces.

Jak głosi napis na muralu przy zejściu do stacji metra w centrum Warszawy z Polski musiało wyjechać ok. 13 tys. Żydów (w Czechosłowacji było podobnie) – i to paradoksalnie, był największy błąd rządzących, którzy nie tylko, że nie pozbyli się żydostwa całkowicie, to nie usunięto Żydów z administracji państwa, z mediów, z kultury, z oświaty i co było błędem największym, nie usunięto ich ze służb specjalnych i wojska (mimo pozornej żydowskiej czystki w WP przeprowadzonej przez gen. W.Jaruzelskiego).

Żydzi, którzy Polskę opuścili po 1968r. stanowili zaledwie ułamek procenta żydowskiej mniejszości w Polsce. Konsekwencje tego błędu władz skończyły się dramatem naszych słowiańskich państw i narodów.

Syjonistyczne żydostwa po 1990r. uzyskało pełnię władzy. Rozpoczęła się żydowska zemsta na naszych słowiańskich państwach i narodach – likwidacja materialnych podstaw bytu naszych narodów skutkująca bezrobociem, bezdomnością, załamaniem demograficznym.

Już 8 marca 1981r. „Solidarność” zorganizowała na Uniwersytecie Warszawskim rocznicową sesję z udziałem żydowskich bandytów z UB (Z.Baumanem, W.Brusem i innymi), zmuszonymi po 1968r. do opuszczenia Polski. Tak wykuwała się „Solidarność” – zaprojektowana przez syjonistów z USA, realizowana przez CIA, przez żydowską V kolumnę w Polsce i wspierana przez żydo-katolicki Kościół w Polsce.

Przeciw tej żydowskiej, bandyckiej, sesji protestowało w Warszawie Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald. Jego członkowie, wśród nich śp. B.Poręba, nieśli tablice z nazwiskami Polaków zamordowanych w latach 1944-56 oraz tablice z nazwiskami ich żydowskich oprawców i katów z UB, S.Michnika, H.Wolińskiej-Brus i wieloma innymi.

Nienawiść do Polski i Polaków ma swoistą kontynuację w polityce PiS, skrajnych syjonistów, „zatroskanych” o polskie społeczeństwo, kupione zaledwie za 500+ zł – i to nie dla wszystkich.

Jedynym rzeczywistym celem wprowadzonej przez PiS ustawy o IPN (będą o niej w Izraelu dyskutować Żydzi z Polski i z Izraela) jest umożliwienie antypolskiemu żydostwu w ich powszechnych światowych i polskojęzycznych mediach uprawiania wobec Polski i Polaków antypolskiej propagandy – perfidnej polityki nienawiści. To wkład PiS w 50 rocznicę obchodów żydowskich rebelii z 1968r.

 

1968 – rok żydowskich rebelii w Europie

Od 1933r. (dojście A.Hitlera do władzy) rozpoczął się exodus „niemieckich” intelektualistów do USA. Zasiedlali tam amerykańskie uniwersytety tworząc „intelektualną elitę” USA. Sprawująca faktyczną władzę w USA, żydowska finansjera nie dorobiła się w USA własnej żydowskiej elity intelektualnej, więc żydowski desant z Niemiec witała z radością torując mu drogę do wyznaczania standardów w kulturze USA – potem całego Zachodu. Owoce – zatrute owoce – takiej polityki pojawiły się bardzo szybko.

W latach 1960. wybucha rewolucja seksualna. Towarzyszą temu inne zaprogramowane wcześniej zjawiska: ruch hippisów, narkomania, muzyka rockowa, awangardowe kino, pseudointelektualne prądy umysłowe (New Age) – istniały już, bowiem ponad narodowe organizacje żydowskich i żydo-masońskich programistów od destrukcyjnego procesu całej zachodniej cywilizacji: CFR (założona przez D.Rockefellera w 1921r.), Grupa de Bilderberg (powstała w 1954r. z inicjatywy  J.H.Retingera, jednego z pomysłodawców budowy UE) itp.

Wielu może się wydać wprost niepojęte, że do upowszechnienia muzyki rockowej, która w znakomitej większości przypadków nie posiada większych wartości artystycznych, muzycznych, a sprawdziła się jako tworząca pokoleniowe podziały, wykorzystano ogromny aparat władzy kapitału nie wyłączając takich jego agend jak CIA, czy MI6.

Międzypokoleniowe więzy kulturowe zostają zerwane. Cała ta skonstruowana przez anglosaską żydo-masonerię przy wsparciu żydowskiej finansjery rewolta zostaje wyeksportowana do Europy. Przebija się nawet przez „żelazną kurtynę” do bloku socjalistycznego, choć elementy moralnej i obyczajowej degeneracji zostają przez tę kurtynę zablokowane. W Europie Wschodniej ważniejszy od degeneracji kultury – ważniejszy dla światowego żydostwa -, jest powrót żydostwa do władzy, którą utraciło ono w latach 1953-56.

 

1968 – zapamiętajmy tę datę. To ważna data w dziejach Europy. To data syjonistycznych rebelii. Dla organizatorów i przywódców tych rebelii jedynym właściwym miejscem są więzienia – to warunek przywrócenia Europie jej tradycji i kultury, jej ludzkiego wymiaru, praw narodowych i państwowych.

Nie istniał jeszcze Internet, nie było komórkowej telefonii, co zatem było jednolitym transmiterem informacji umożliwiającym uruchomienie w Europie (także w obu Amerykach) i to po dwóch stronach, praktycznie nieprzekraczalnej dla zwykłych ludzi, „żelaznej kurtyny”, rebelii zmierzających do obalenia ustalonych porządków?

Tym transmiterem był Żyd, realizujący zawsze interesy własne, ponad narodowe – interesy międzynarodowe, swojej żydowskiej światowej finansjery i żydo-masońskich organizacji (legalnych w Europie zachodniej, we wschodniej dopiero od 1990r.).

Oczywiście inne podłoże, inne hasła, inne cele bieżące, miały rebelie po zachodniej, a inne po wschodniej, stronie „żelaznej kurtyny”. W Europie zachodniej żydowskie rebelie dotyczyły już sfery kultury, niszczenia narodu poprzez rwanie więzów międzypokoleniowych. W Europie wschodniej żydowska propaganda (tzw. szeptana, ale i medialna – RFE, czyli Radio Wolna Europa finansowane przez USA) używała haseł wolnościowych – wyzwolenie spod „okupacji” ZSRR. Niszczenie kultury i narodu rozpoczęło się po roku 1990.

Jednak cele główne, dalekosiężne, żydowskich rebelii były te same. Dzisiaj są już one nam dobrze znane, są naszą realną rzeczywistością, w której powszechnie funkcjonują zunifikowane żydowskie reżimy, a Europa stała się jednym żydowskim, totalitarnym, obozem degenerującym wszystko to, co wytworzyły w swojej historii europejskie narody, co stworzyła cywilizacja białego człowieka. Syjonistyczny totalitaryzm niszczy także narody fizycznie, niszczy człowieka (aborcja, eutanazja, ideologia gender, promocja zboczeń seksualnych).

Wszelkie narodowe odruchy obronne, określane w powszechnych żydowskich mediach ekstremizmami, są tępione prawnie i pozaprawnie, a ich niepokorni przywódcy są po prostu mordowani.

Możliwy jest tylko jeden, jedyny nacjonalizm, nacjonalizm zdegenerowany – szowinizm, któremu na imię syjonizm. W oficjalnym przekazie żydo-mediów ten termin jednak nie funkcjonuje. W oficjalnym przekazie powszechnych żydo-mediów i wszystkich sił politycznych z Kościołem na czele, funkcjonuje za to potępienie antysemityzmu, czyli antyjudaizmu i antysyjonizmu. Antysemityzm jest grzechem w Kościele i przestępstwem wedle prawa stanowionego – nie wolno Europejczykom bronić się przed syjonistycznym totalitaryzmem.

 

W 1968r. Europa wschodnia poradziła sobie z żydowskimi rebeliami tylko dlatego, że proces oczyszczania władz z żydowskiego, zbrodniczego elementu rozpoczął się jeszcze w latach 1930. w ZSRR i zakończył w 1956r. w pozostałych państwach. Niestety, procesu tego nie przeprowadzono wystarczająco skutecznie i ostatecznie państwa Europy wschodniej uległy syjonistycznym ekstremistom w 1990r. Jedynie Rosja i Białoruś wolne są dzisiaj od żydowskich reżimów – stąd wściekły, nie tylko żydo-medialny atak na te państwa.

Europa zachodnia po 1945r. znalazła się pod dominacją i okupacją (NRF, Włochy, Austria) USA, czyli żydowskiej finansjery i już w 1968r. nie była w stanie stawić czoła żydowskim rebeliom.

 

Boulevard St. Germain, Paryż, maj 1968 r. i demonstracja SDS (Socjalistyczni Studenci Niemiec), maj 1968 r.

„Europejska wiosna” 1968r. przyszła oczywiście z USA, w których skupiły się żydowskie siły intelektualne – twórcy zdegenerowanych ideologii i programów niszczenia państw i narodów – usunięte z Niemiec po 1933r. W Niemczech przed 1933r., w rządzonej przez Żydów Republice Weimarskiej, udało się im skutecznie zdegenerować niemiecką kulturę (wtedy także wyeksportowano z USA do Republiki Weimarskiej ideologię czystości rasy i praktyki eugeniczne wspierane przez żydowskie organizacje z USA, np. przez Fundację Rockefellera).

Po 1990r. żydowskie elementy – dzieci żydo-bolszewickich funkcjonariuszy władz tzw. okresu stalinowskiego -, uczestniczące w rebelii pn. „marzec 68” otrzymały od żydo-reżimowych władz IIIRP wysokie odznaczenia państwowe.

Nastaje czas zintensyfikowanego niszczenia kultury, moralności i obyczaju – cel: osłabienie i unicestwienie białych narodów. Doprowadzenie ich do takiego stanu liczebnego, żeby nie stanowili dla żydostwa zagrożenia politycznego, a pełniły jedynie rolę półdarmowej siły roboczej, niewolników, wypranych z wyższych wartości i z poczucia narodowej przynależności i tożsamości.

Żydzi, syjonistyczni Żydzi, nasz kilkusetletni wróg świętuje 50 rocznicę żydowskich rebelii – świętuje zwycięstwo, zdobytą pełnię władzy nad Polakami.

 

Dariusz Kosiur

________________________________

 

Antypolskie żydowskie kreatury nagradzają i odznaczają antypolskie żydowskie kreatury (przykład)

Lasota (Hirszowicz) Irenaur. 1947r. – m.in. dyrektorka i założycielka w 1984r. fundacji na rzecz demokracji w Europie Wschodniej IDEE w Waszyngtonie. W PRL należała do tzw. komandosów w „marcu 1968”. Członek ZMS, pracowała w wydawnictwie Wiedza Powszechna, od 1970r. działaczka emigracji w USA. W 1981r. współzałożycielka Komitetu Poparcia Solidarności w NY. jej inicjatywy efektywnie wspomagały część „opozycji” w Polsce. Członek kapituły Nagrody im.J.Giedroycia. W marcu 2008 odznaczona przez prezydenta L.Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za udział w wydarzeniach Marca’68.

 

Syjonistyczna Żydówka, korespondentka z USA dla Radia Wnet, Irena Lasota, w związku z zestrzeleniem przez Turków rosyjskiego myśliwca nad Syrią powiedziała 30.11.2015r. z charakterystycznym żydowskim „rh” , że „zanieśmy kwiatek pod ambasadę Turcji, podziękujmy Turkom, którzy stanęli w naszej obronie, bo Rosja może przecież naruszyć i naszą przestrzeń powietrzną”.

KOMENTARZE

 • Marzec '68 w tyg. Do Rzeczy
  http://i66.tinypic.com/2bxg9i.jpg
 • Urban nie boi się nowej ustawy IPN...
  http://i68.tinypic.com/2j5fdwn.jpg
 • 5*
  Chciałbym usłyszeć od tych psich ssynów, Polski Program dla Polski i Polaków, dawaj kaczor, rózia, boni, kwas, zdradek, lewandowski, michnik, zobaczymy ile w was Polaków a ile lichwa żydozdrady ?!
 • @
  //W Polsce i w Czechosłowacji rebelie inicjowały środowiska zbrodniczej żydo-bolszewii, która utraciła władzę w latach 1953-56. W Polsce i w Czechosłowacji żydowskie rebelie zostały zdławione – wtedy wydawało się, że polskie władze PRL odniosły sukces.//

  Z Michalkiewiczem nie jest mi po drodze, ale niektóre spostrzeżenia są ciekawe...

  [Od 24 min] https://www.youtube.com/watch?v=Sk5aDpkDNY8
 • Rzecz o rusofobii w Polsce i polskojęzycznych mediach wraz z toruńskim RM oraz o antypolonizmie w rosyjskich , oficjalnych media
  Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

  do wiadomości : media na świecie

  Rzecz o rusofobii w Polsce i polskojęzycznych mediach wraz z toruńskim RM oraz o antypolonizmie w rosyjskich , oficjalnych mediach .

  W kontekście kłamstw głównego medialnego  nurtu na świecie  istotnym pozostaje pytanie kto stoi za uprawianym w rosyjskich oficjalnych mediach antypolonizmem min. w I programie rosyjskiej RT w programie Sołowiowa , gdzie jak dyżurny Polak występuje nijaki Jakub Korejbo , który z Polską i z polskością ma tyle wspólnego , co kwas z kwaśnym mlekiem i który swoimi wystąpieniami  publicznie prowokuje Rosjan min. Żyrinowskiego , który nie wiele z kolei ma wspólnego z Rosją i rosyjskością  . Jest to typowa ustawka propagandowa mająca skłócić Rosjan z Polakami i powtarzam dzieje się to wszystko w oficjalnej rosyjskiej telewizji. Kto za tym stoi ?

  Dlaczego Rosjanie , którzy tyle krwi wylewają na świecie min. w Syrii walcząc z siłami zła na świecie sponsorowanymi i opłacanymi przez Tajne Światowe Władzy Centrum /TŚWC/ , zezwalają by pod ich bokiem istniało medium propagandowe TŚWC , realizującą wobec Rosji w kontekście z Polską wrogą dywersyjną robotę polegającą na skłócenia narodów rosyjskiego i polskiego? Dlaczego przeciwko temu nie reaguje rosyjski nadzór nad mediami tak aktywnie zajmujący się w swoim czasie dyskryminacją kanałów RT Margarity Symonian w USA? Pytanie to zgłaszam do rosyjskich władz ze swojej strony w ramach trwającej w Rosji prezydenckiej kampanii przedwyborczej .

  Na sprawę tę zwrócił moją uwagę jeden z komentatorów pod moim artykułem na platformie społecznościowej KONT powołując się na występującego non stop rzekomego Polaka w rosyjskiej telewizji Jakuba Korejbo, który nawet w malej cząstce nie reprezentuję polskiej społeczności .
  https://cont.ws/@detektywjarzynski/871236

  O ile uprawienie rusofobii w Polsce przez reżimowy rząd w Polsce , agenturalnie podporządkowany USA/CIA> TŚWC i  polskojęzyczne media w Polsce w tym RM w Toruniu , będące nową odsłoną dawnego RWE/CIA jest dla mnie czymś zrozumiałym i uzasadnionym , biorąc pod uwagę ich zależności , to funkcjonowanie w rosyjskiej przestrzeni medialnej  antypolonizmu, dodatkowo w oficjalnym kanale RT znajdującym się  pod bokiem rządu FR, jest dla mnie czymś zagadkowym . 

  Rusofobia i antypolonizm w sensie socjologicznym i politologicznym  są  tym samym zjawiskiem społecznym o charakterze ksenofobicznym , w wymiarze  ogólnoludzkim , humanistycznym wymagają potępienia. 

  Łódź , dnia 7 marca 2018 r.                                    dysydent , komandos Michał Jarzyński

  https://detektywjarzynski.blogspot.com/2018/03/rzecz-o-rusofobii-w-polsce-i.html
  https://cont.ws/@detektywjarzynski/874276
 • Kne-sejm- 6 marca 2018r.
  Chazary przyjmują uchwałę w sprawie hucpy z 8 marca 1968r.

  Sejm przyjął we wtorek uchwałę z okazji 50. rocznicy wydarzeń Marca’68. – podała Polska Agencja Prasowa. Za przyjęciem uchwały głosowało 424 posłów, przeciw 3, wstrzymało się 2 posłów.

  poseł Winnicki https://www.youtube.com/watch?v=N6Ho3iIogxk

  chazary z PISraela tupią i buczą i wyją jak to typowe chazary
 • Autor
  No coz -ciesza sie i swietuja jak purim czy hanukah.Lokalnie maja teraz marzec 68 ,czy magdalenke-okragly stol w Polsce.A ten co swietuje razem z nimi to klasyczny szabesgoj-wszak nawet goje sa wpuszczani do poslugiwania "wybranym" w swieta bo im nie wypada kalac sie jakas praca ,szczegolnie w swiateczne dni.
 • Autorze
  Ludzie My Polacy jesteśmy potomkami największych Panów Lachów dlatego reakcje strachu na wściekliznę żydowską pt, antysemityzm to przejaw złamanego kręgosłupa chama a nie Pana ! z górą 95 % obecnego rządu bolszewickiego w Rosji stanowią żydzi, lub, że ruch bolszewicki w innych krajach jest kierowany przez żydów, gdy podaję w wątpliwość czystość zamiarów politycznych jakiegoś żyda; lub gdy nawet tylko nie zgadzam się z jego przekonaniami politycznymi, to jestem okrzyczany jako antysemita. W ten sposób właśnie sami żydzi tworzą antysemityzm, czego zresztą postaram się dowieść poniżej”. Przyczyna Wrzenia Światowego „THE MORNING POST“ Warszawa 1921 w 1918 anarchista Lew Czerny twierdził, że wiara bolszewików zasadza się jedynie na tem przekonaniu, że proletarjat całego świata to żelatynowa masa, która się łatwo podda żydom pod warunkiem, że w każdym kraju inteligencja zostanie wyniszczona. Na 545 komisarzy bolszewickich, 447 komisarzy było żydów, jest to 83 procent. Dochodziło jeszcze kilku Łotyszów i innych, a Rosjan było tylko 5%.
 • @kula Lis 67 12:50:26
  Panie kula Lis 67( cokolwiek oznacza ten pokrętnie skompilowany nick? ) Nie od dziś śledzę pańską twórczość internetową. To jest mieszanina historycznych uproszczeń, przekłamań, stereotypów i współczesnego "gorliwego patriotyzmu" a'la PiS.
  Nie wiem czyim potomkiem pan jest w rzeczywistości, ale proszę nie powoływać się na tzw. historycznych " polskich panów" w opozycji do polskich " chamów".
  Właśnie najbardziej zgubne dla losów Polski było zdominowanie polskiego myślenia państwowego przez durniów pana pokroju. Owi durnie, przybrani o zgrozo w magnackie kontusze i wyposażeni w nadmierne przywileje, swą najczęściej samolubną i konformistyczną wizją Polski ( tj. pomyślności swego majątku oraz zaspokojeniu własnej próżności i sobiepaństwa) oraz wysługiwaniu się Żydami dla zarządzania chamami oraz wysługiwania się z czasem wrogom Polski - doprowadzili do upadku Polski.
  Zatem to nie strach "chamów" przed Żydami, ale owo pospolite wysługiwanie się Żydami ( którzy z czasem z roli sług przeszli na pozycje panów owych "dumnych panów lechickich") zamiast brania odpowiedzialności za własny kraj jest bolączką Polaków.
  Pan "antybolszewicki" syndrom przekłada się na szkodliwą rusofobię i w ten sposób jest to postawa antypolska i antypaństwowa.
 • @mac 11:43:06
  Ich nazwiska będą pomijane podczas oficjalnych obchodów Marca’68. Oto ,,ofiary” polskich prześladowań. Bohdan Urbankowski, autor ponad 50 książek, opublikował na łamach miesięcznika „Wpis” (2/2018) artykuł pod tytułem „O marcu w październiku i innych dziwach”. Zwraca w nim uwagę na kilka aspektów wydarzeń marcowych rzadziej poruszanych w mediach. Poniżej zamieszczamy jego fragment. […] Przy dokładniejszym spojrzeniu rozpoznajemy w rzekomych „ofiarach” oprawców z UB, morderców sądowych, zakłamanych dziennikarzy i – nie tyle artystów, co fałszerzy sztuki. Pełna lista byłaby zbyt długa, niemniej i skrótowa jest nader pouczająca – wyjechało 18 wysokich rangą działaczy partyjnych i 729 średnich aparatczyków. Ze stanowisk państwowych (też zresztą partyjnych) dwóch wiceministrów: hutnictwa – Ignacy Borejdo i budownictwa – Fryderyk Topolski, oraz 51 dyrektorów departamentów, 50 wicedyrektorów, kilkudziesięciu naczelników wydziałów. Duże straty poniosło MSW, skąd usunięto 176 funkcjonariuszy, w tym większość rodem z dawnego MBP i UB; z MSZ wyleciało 28 dyplomatów i pracowników. Przy okazji tej wyliczanki co chwilę trafiamy na dające do myślenia ciekawostki: Kazimierz Łaski, dawny major UB, wyjechał jako prorektor SGPiS; ekspodpułkownik z MBP Antoni Gutowski – jako redaktor „Polityki”; płk Oskar Karliner, już w 1956 r. zdegradowany za zbrodnie stalinowskie, wybył jako fachowiec od energii jądrowej; jego zastępca, ppłk Maks Lityński – jako prześladowany naukowiec; ppłk Józef Krakowski, „zasłużony” ongiś wiceszef UB w Łodzi, Gdańsku i Warszawie – jako niemal artysta (szef produkcji zespołu filmowego „Kamera”). A dodać trzeba i „Semjona” (Zygmunta) Baumana – były politruk i kabewiak zasłużony w walkach z „bandami” wyjedzie jako wybitny socjolog. Z kolei Stefan Michnik, były morderca sądowy – jako „prześladowany” redaktor MON. Najwięcej przegranych było w aparacie propagandy. Usunięto ok. 200 dziennikarzy, w tym 15 redaktorów naczelnych pism, 61 wysokich urzędników Polskiego Radia i Telewizji, 26 ludzi związanych z kinem. Z liczących się – były propagandzista „Czołówki” i reżyser „Krzyżaków” Aleksander Ford. Wyjechało też: 9 pośledniejszych pisarzy, 91 artystów, 364 doktorów i 944 studentów wyższych uczelni. Z głośniejszych nazwisk wymienić trzeba Arnolda Słuckiego, byłego politruka w randze kapitana, i Stanisława Wygodzkiego, swego czasu propagandzistę i obercenzora w radio, który wyjechał jako całkiem liryczny poeta. Henryk Grynberg, przywoływany tu i ówdzie jako ofiara tudzież wybitny literat, nie był ani jednym, ani drugim. Wyjechał w 1967 r. z zespołem Teatru Żydowskiego do USA i tam został. Kończąc o nim, dodajmy, że jako wybitny aktor też nie został odnotowany. Został za to odnotowany przez SB jako TW „Reporter”. Kto zatem został pokrzywdzony w Marcu? Z ludzi sympatycznych i utalentowanych na pewno muzyk Zygmunt Karasiński, na pewno Anna Frajlich. Upomniał się o nią nawet niedawno „Newsweek” – nie wspominając jednak, że jest poetką (powtarzam: najlepszą polską poetką w USA) i przekręcając przy okazji jej nazwisko. Skrzywdzeni zostali też lekarze. Przykładem choćby dr Alina Margolis, pediatra, która organizowała kolonie dla dzieci chorych (świat dzieci uważała za uczciwszy od świata dorosłych). Nie czuła się żydówką, nie wyjechała do Izraela, tylko do Francji. Działała w organizacji „Lekarze Świata”, była na statku, który wyławiał z morza uciekinierów z komunistycznego Wietnamu, w ostatnich latach organizowała sierocińce dla bezdomnych dzieci Petersburga. Czyjaś chytrość, czyjś prymitywizm zdecydowały o tym, że polskie dzieci zostały pozbawione jej wiedzy i jej opieki.

  więcej TUTAJ
  https://swiato-podglad.pl/polityka/bohdan-urbankowski-marzec-1968-narodowa-tragedia-zydow


  Ps..Znakomita publikacja. Takie artykuły powinny być tłumaczone na angielski , niemiecki, francuski i jidisz oraz publikowane za granicą. Czy te fundacje dotowane przez Rząd nie mogą się tym zająć? Dawno szukałem takie podsumowania strat ludzkich po WWII. Nigdzie to nie jest publikowane.
 • @kula Lis 67 15:50:18
  Wlasnie o to mi chodzi.Niektorzy uwazaja ze marzec `68 to byly przesladowania PRLu a ja uwazam ze maja oni powod(ci co wyjechali) do swietowania-wielu uniknelo procesow sadowych i slusznej kary a byl to okres kiedy duzy amerykanski kapital syjonistyczny zostal zaangazowany w Europie zach po wojnie jako przciwwaga bloku wschodniego a w latach 60-70 mozna juz bylo zbierac zniwa tej inwestycji.
  Wielu Polakow chcialo wyjechac wtedy na zachod ,jednak bylo to tylko dane wybranym.
 • @mac 16:31:17
  Poziom korupcji w KGHM był ogromny. Przekręt na ok. 16 mld zł!!


  https://www.youtube.com/watch?v=eukzFkme3wA


  Czy ktoś z nich już siedzi? Oddał zagrabione? Nie! Michał Dzięba może naprawdę się obawiać o zdrowie i życie. Mam nadzieję że pan Michał ma skuteczną ochronę. Podziwiam genialną pamięć. Martwię się o jego bezpieczeństwo. Czy ten człowiek chce oddać życie? ABW do działania, na gwałt, ochrona natychmiast potrzebna. Jak na "chorego psychicznie" dość rozsądnie prawi. To się nazywa analiza na zamówienie, "Paranoja pieniacza", albo "schizofrenia bezobjawowa", to nasi starsi braci z ZSRR, eliminowali tak persony, które widziały zbyt dużo. Coś ten "wariat", chyba dał dowód, że taki przydomek otrzymał bezpodstawnie. Mówi konkrety, ma dużo informacji. To co się dzieje z KGHM to jakaś paranoja. Dobra zmiana, powinna chyba bardziej uważać kogo sobie dobiera do rządzenia.
 • @mac 16:31:17 Moj Marzec 68 i "ruskie prezydenckie wybory, marzec 18 2018
  E, co tam Marzec 68, w którym brałem AKTYWNY UDZIAŁ (ale, jak sie o tym od J. Korwina-Mikke w latach 1990 we Wrocławiu dowiedziałem, ten mój całkiem spory "udział", w mowie pro-strajkowej na Politechnice Warszawskiej pod koniec marca 68, to on, pod moją czternastoletnią nieobecność w PRL, na swe konto "przejął"; zachowało się tego faktu potwierdzenie w mej Meta-Ph.D. pracy na U.C. Berkeley w 1972 roku, wydanej w Genewie w 1974 roku pod tytułem "The Not-Too-Divine Comedy".)

  Ale wracając do spisków dzisiaj, otóż oglądając, dzięki www.parom.tv program TVRossija24, dowiedziałem się dziś wieczorem o NOWOŚCI w prezydenckiej kampanii wyborczej w tym ogromnym kraju. Mianowicie, przed każdą Komisją Wyborczą w Rosji 18 marca ma zostać wywieszony afisz, informujący że kandydat na prezydenta, nazwiskiem Grudinin, dyrektor podmoskiewskiego Sowchozu im. W.I. Lenina (oficjalnie się chwalący, że jego matka lub babka to była Jewrejka) do 31 grudnia 2017 nie wycofał wszystkich swych kapitałów z kont w szwajcarskich bankach. W sumie ok. miliona dolarów w tym 5kg złota. Tego Rosyjska Centralna komisja Wyborcza dowiedziała się od szwajcarskich bankierów. Ponieważ Grudinin składał papiery uwierzytelniające jego kandydaturę z ramienia Kompartii Rossii, w ostatnim możliwym dniu, czyli 20 stycznia br., a zatem Komisja nie może mu uniemożliwić startu w wyborach - bo a nuż w te 20 dni stycznia wycofał z banków Szwajcarii swój - zapewne zapracowany jako dyrektor Sowchozu - milion dolców, część tego w złocie.

  Otóż chyba wszędzie jest zwyczaj, że w dniu wyborów jest zakazana agitacja za - lub przeciw - oficjalnym kandydatom. I czy przypadkiem nie jest to trick, wymyślony przez ruskich z Kremla, mający z jednej strony odciążyć Wł. Putina od ponoć gigantycznej kontrpropagandy jego postaci organizowanej oczywiście przez USA. A z drugiej "po cichu" rozreklamować idee milionera Grudina, który w swych mowach wychwala socjalistyczny system, w którym wielkie banki oraz koncerny są całkowicie państwową własnością?
 • @mac 16:31:17
  Irenka Lasota wg, Wikipedii - ".Urodziła się we Francji wkrótce po zakończeniu II wojny światowej w Europie. W 1948 r. przeniosła się wraz z rodzicami do Polski, którzy zmienili nazwisko z Hirszowicz na Lasota[5]. W 1958 r. dołączyła do Hufca Walterowskiego, młodzieżowej organizacji reaktywowanej w 1956 r. w dobie po-stalinowskiej, pod egidą Związku Harcerstwa Polskiego. Hufcem dowodził Jacek Kuroń" Prawdziwa Polka z dziada pradziada liderka z czerwonego harcerstwa walterowskiego, wyprowadzała polską młodzież na ulice pod pałki milicji w obronie posadek traconych przez jej rodziców i rodziców michników, szlajferów, dojczgewandów i innych "polskich patriotów"

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930