Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
657 postów 4535 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Nieustannie aktualne poglądy Dmowskiego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

o szkodliwości biurokracji i wysokich podatków

 

Zbliżająca się 95 (100. – D.K.) rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to doskonała okazja, by przypomnieć niezwykle aktualne poglądyprzywódcy Narodowej Demokracji na sprawy publiczne. Poglądy, które wbrew bredniom o dwóch trumnach rządzących Polskabsolutnie się nie zdezaktualizowały, a co najwyżej, tak jak przelaty, mogą być uznane za kontrowersyjne i wywoływać żywiołową polemikę.

 

Roman Dmowski uważał, że deficyt państwa, dziś rozszerzany przez Platformę Obywatelską, spowodowany jest zbyt wysokimi kosztami funkcjonowania państwa. Dodatkowo, jego zdaniem, władze nakładając zbyt duże podatki, czynią produkcje polskiego przemysłu i rolnictwa zbyt drogą. Brak popytu na polskie towary, wykreowany decyzjami rządzących, prowadzi do kryzysu.

Zdaniem Romana Dmowskiego „podatki zaś państwowe i inne doszły do takiej wysokości, że stały się tamą dla rozwoju życia gospodarczego”. Konsekwencją tego jest „konieczność zredukowania machiny państwowej, a przeto zmniejszenia kosztów jej utrzymania, narzuca się, jako rzecz niesłychanie pilna”. Dodatkowo zdaniem Dmowskiego rząd to „najmniej oszczędny i najlekkomyślniejszy konsument” zaopatrujący się u nieuczciwych sprzedawców.

Roman Dmowski pisał, że „Polska niszczeje z trzech głównych przyczyn. Po pierwsze żadne państwo nie ma takiej kosztownej machiny państwowej ze wszystkimi jej przybudówkami, w stosunku do dochodów narodu z jego wytwórczości. Koszty utrzymania państwa tak wielkim ciężarem legły na jego ludności, że ta jedna przyczyna wystarczyłaby do uniemożliwienia normalnego rozwoju życia gospodarczego”.

 Ideolog narodowej demokracji przestrzegał, że koszty „administracji państwa i wszelkich jego instytucji pożerają zarobki ludności produkcyjnej i przyczynia się w ogromnej mierze do zabicia wytwórczości. Już dziś żaden kraj w Europie nie wytrzymuje wszelkiego rodzaju podatków, wynikających ze zbyt kosztownej organizacji państwa”.

Roman Dmowski postrzegał rozrośniętą machinę państwa jako przejaw potwornej głupoty, prymitywizmu, pasożytnictwa i niedbałości o państwo. Uważał, że machina państwa musi być na miarę naszych możliwości finansowych, a „system podatkowy przekształcić [należy] tak by nie zabijał wytwórczości”. Roman Dmowski podkreślał też, że „Kapitalizm wreszcie nowoczesny dał światu naszemu dobrobyt i bogactwo przy żadnym innym systemie nie osiągalne”.

Roman Dmowski pozytywnie oceniał demokrację. W swej publicystyce dawał wyraz przekonaniu, że demokracja polepszyła byt Europejczyków w XIX wieku i obudziła świadomość narodową. Ideolog narodowej demokracji głosił, że „zwycięstwu demokracji towarzyszył najbujniejszy w dziejach wzrost bogactwa, dobrobytu i kultury materialnej”.

Wolnorynkowe poglądy Dmowskiego nie oznaczają, że Dmowski nie dostrzegał patologii, o których dziś często mówią środowiska antyglobalistów. Dmowski twierdził, że wykorzenienie kapitalizmu z moralności katolickiej doprowadziło do patologii: braku dbałości o jakość produkcji, rozpadu więzi społecznych, demoralizacji uniemożliwiającej normalne funkcjonowanie rynku. Ze szczególną krytyką Dmowskiego spotkał się amerykański imperializm kulturowy, który niszczy zachodnią kulturę, czyniąc z obywateli trzodę konsumującą niepotrzebne dobra i usługi narzucone przez korporacje. Dodatkowo zdaniem Dmowskiego imperializm amerykański wyrażający się w globalizmie to dzieło masonerii.

Co dziś może szokować wiele środowisk, ze szczególną niechęcią Dmowskiego spotkali się Żydzi i masoneria. Zdaniem Dmowskiego „ogromna liczba Żydów w Polsce była zawsze nieszczęściem”, a „gdyby Polska nie miałaby tylu Żydów, nigdy by nie było rozbiorów”. Przywódca nacjonalistów pisał też, że „nasza dusza jest obca Żydom i całkowicie dla nich [Żydów] nie zrozumiała”.

Roman Dmowski, sprzecznie ze współczesnymi dogmatami politycznej poprawności, oskarżał Żydów o nieuczciwość, monopolizowanie dostępu do pracy i zarobków. Przywódca endeków zarzucał Żydom oparcie swej solidarności rasowej na nienawiści do wszystkich niebędących Żydami, podporządkowanie polityki międzynarodowej swoim celom, szkodliwą dla tubylców dominacje w życiu społecznym i politycznym. Zdaniem Dmowskiego Żydzi propagowanie seksualnej demoralizacji i wielowiekową działalność na szkodę Polski i Polaków (przekupywanie i demoralizacje polskich posłów w XVIII wieku w interesie przyszłych zaborców, kolaboracje z zaborcami, zatruwanie polskiego życia politycznego w XVIII i XIX wieku, wspieranie sanacyjnej dyktatury).

Ideolog narodowej demokracji oskarżał też Żydów o wykorzystanie wynikającego z rewolucji kapitalistycznej awansu społecznego do stworzenia i finansowania komunizmu, wykorzystywanie swojej pozycji w kulturze i mediach do propagowania komunizmu, organizowanie wszystkich komunistycznych rewolucji. Przywódca narodowców pisał, że „marksizm w swej całości mógł się narodzić tylko w łonie żydowskim, jako płód żydowski, tym samem był przeciwieństwem wszystkiego tego, co wytworzyła w nas i w naszym życiu przeszłość europejska”. „Marksiści o ile nie są Żydami, są w pewnym sensie prozelitami judaizmu”.

Roman Dmowski obwiniał Żydów o udział w zbrodniach bolszewickich. Zdaniem Dmowskiego Żydzi „w rewolucji rosyjskiej nie byli ofiarami, ale robili raczej kariery”, „wystarczyło być Żydem, ażeby zostać komisarzem bolszewickim”, „najkonserwatywniejsi Żydzi z entuzjazmem witali zwycięstwa bolszewickie”.

Roman Dmowski oskarżał w swej publicystyce masonerię o tajną, a przez to wolną od odpowiedzialności, władzę nad polityką międzynarodową w interesie żydostwa, współpracę z komunizmem i walkę z Polską.

Jan Bodakowski 
Wszelkie cytaty i opinie Dmowskiego pochodzą z jego pracy „Przewrót”.

tekst za: //jan.bodakowski.salon24.pl/rss/

ilustracje zamieścił: D.Kosiur

120_0_productGfx_e90733f7faa47ea7e7fda7994f7f6f93   

_________________________

_________________________

Suplement

Żydo-reżimowa hipokryzja i złodziejstwo

 

Państwo Polskie w dalszym ciągu jest największym pracodawcą (administracja publiczna, oświata, ochrona zdrowia), mimo zlikwidowania 10,5 mln miejsc pracy (głównie w przemyśle i w rolnictwie)!!! To znaczy, że żydowski kapitalizm przez 25 lat tylko likwidował państwowe miejsca pracy, ale nie tworzył w podobnym tempie nowych w firmach prywatnych.

1. W 2010r. GUS wydał publikację „Polska w UE – 2009r.”, z której pochodzą następujące dane:

PKB/mieszkańca w Polsce wynosi średnio 50-60% PKB bogatych państw UE,
– przeciętne wynagrodzenia w Polsce są od trzech do sześciu razy niższe niż w bogatych państwach UE, świadczenia emerytalne, zasiłki dla bezrobotnych są w Polsce od pięciu do ponad dziesięciu razy niższe niż w/w państwach UE (zasiłki dla bezrobotnych są w Polsce wypłacane przez okres od 3 – 6 miesięcy).

Logiczne jest więc pytanie: dlaczego stosunek przeciętnych wynagrodzeń i świadczeń w Polsce i w bogatych państwach UE nie podlega podobnym relacjom jak PKB/mieszkańca?

Odpowiedź jest prosta i oczywista: Polacy są okradani przez żydo-władze i ich zachodnich mocodawców z Wall Street i z londyńskiego City.

 

2. W ekonomii znane jest tzw. prawo Artura Okuna (żyjący w latach 1928-80 ekonomista USA) ilustrujące liczbowo negatywne skutki bezrobocia. Prawo to można zapisać następująco:

ubytek PKB (strata w PKB spowodowana bezrobociem) = n x (Brz – Bn) [%]

n – współczynnik określany na podstawie technologicznego poziomu gospodarki (zależy m.in. od procesów automatyzacji, robotyzacji, od organizacji pracy), wyższy współczynnik n odpowiada niższemu poziomowi technologiczności – dla Polski przyjmuje się n = 1
Brz – bezrobocie rzeczywiste (ludzie pozostający bez pracy) – Brz dla Polski wynosiło już w 2005r. 52%
Bn – bezrobocie naturalne lub frykcyjne (występuje zawsze, są to ludzie zmieniający pracę, Bn w Polsce oscyluje wokół 1%)

szacunkowa strata polskiego PKB:

ubytek PKB = 1 x (52 – 1) = 51%

Straty PKB spowodowane likwidacją ponad 10 mln miejsc pracy w Polsce sięgają 51% PKB.
Za to przestępstwo odpowiadają wszystkie kolejne żydo-rządy po 1980/1989r.!!!

Dariusz Kosiur

KOMENTARZE

 • Paulina Moskalik: Nazizm pasożydów w Polsce
  https://www.youtube.com/watch?v=537DSIFmtdY
 • Aparat represji wobec społeczństwa
  liczy teraz ponad 100 tys. osób, nie licząc mossadu, przed wojną w Polsce było ok. 30 tys. policjantów !!!
 • Konstytucja
  Ostatnio oglądałem sporo filmów z Januszem Bieszkiem który pisze prawdziwą historię Polski.Pan Janusz korzystał z zagranicznych opracowań i kronik.Bieszk jest emerytem.Na uniwersytetach za nasze pieniądze siedzą ludzie z tytułami którzy nie robili i nie robią tego co zrobił dla Polski Pan Bieszk za darmo!
  Pani Magdalena Ogórek w czerwcu wydała książkę o kradzieży polskich dzieł sztuki pod tytułem Lista Wachtera.Również ona posiłkowała się opracowaniami zagranicznymi bo nasi historycy mają gdzieś,że okradziono nas i zamordowano miliony Polaków.
  Usłużni politycy(Lewandowski,Buzek,Tusk,Bielecki a nawet Morawiecki który uczestniczył w akcesji Polski do UE),różnego szczebla urzędnicy administracji państwowej każdego szczebla,lekarze pracujący w państwowych przychodniach i prywatnie żerują na tym głupim narodzie który nie potrafi być pragmatyczny i wierzy że jakiś PIS lub PO coś zmienią.
  Musi powstać partia Polska z członkami których przodkowie co najmniej 6 pokoleń albo i więcej byli Polakami i tacy tylko powinni zasiadać w sejmie i senacie.Żadnych mniejszości narodowych w sejmie.Tylko mężczyzna i kobieta,wszyscy równi wobec prawa,żadnych przywilejów ze względu na religię i płeć.Więzienie i koniec wykonywania zawodu za korupcje i przestępstwa na wszystkich szczeblach władzy i administracii.
  Żeby to zrobić trzeba stworzyć partię,wygrać wybory i zmienić konstytucje.W chwili obecnej Niemcy i UE zalatwila nas na całego,jesteśmy ubezwłasnowolnieni i ugotowani.Upokorzyli nas i upokarzają a wszystko przez karłów politycznych z wykształceniem humanistycznym którzy politykę uprawiają za pieniądze a obywateli mają gdzieś.
  Parlament europejski nie ma nic do powiedzenia a oni chcieli ordynację zmieniać!
  Jest tu na neonie paru patriotów ale za bardzo łapią się za słowka i nic nie idzie zrobić.Czasami trzeba spotkać się,porozmawiać,przymknąć oko i zakładać struktury bo jeśli nie to będzie biednie,multi-kulti i brak szans na jakąkolwiek zmianę.
 • Izraelczycy coraz częściej otrzymują polskie obywatelstwo.
  http://wprawo.pl/2018/06/23/jestes-zydem-polski-paszport-masz-jak-w-banku-porazajace-statystyki-z-polskiej-ambasady-w-izraelu/

  https://wolnosc24.pl/2018/04/20/ponad-10000-zydow-dostalo-polskie-paszporty-wszytko-to-za-rzadow-pis-u-za-te-informacje-podziekujmy-markowi-jakubiakowi-ktory-zamiescil-ciekawe-zdjecie-na-twitterze/


  https://niezlomni.com/rekordowo-wysoka-liczba-polskich-paszportow-przyznanych-zydom-mimo-ze-ci-znaja-jezyka-media-alarmowaly-rozdajemy-izraelskim-zydom-swoje-obywatelstwa-ulotki/
  Izraelczycy coraz częściej otrzymują polskie obywatelstwo
  W latach 2010-2017 ponad 20 tysięcy Izraelczyków uzyskało polskie obywatelstwo. To oznacza wzrost o ponad 250 procent w ciągu ostatnich…


  https://wiadomosci.onet.pl/swiat/izraelczycy-coraz-czesciej-otrzymuja-polskie-obywatelstwo/0x2z6mv

  https://img8.dmty.pl//uploads/201605/1462469786_ctfcoz_600.jpg
 • Trzeba walczyć.
  Jesteśmy w NATO i UE mamy związane ręce przez geopolitykę ale przede wszystkim przez naszą bierność ale to nie znaczy że nie idzie nic zrobić.Póki mamy demokrację musimy działać tymi metodami.Jeśli to nie zadziała to będzie koniec bo to co się dzieje jest nie do strawienia i nie do naprawienia przez ludzi!
 • @trojanka 19:53:43
  https://forumemjot.wordpress.com/2018/08/18/zydzi-wiedzieli-o-mianowaniu-premiera-wczesniej-niz-miliony-polakow-bo-juz-rano-na-3-dni-przed-nominacja/

  https://forumemjot.files.wordpress.com/2018/08/dk3zi9jv4aamaoz.jpg
 • ee... PSIy husky i lisie
  jesteście tam ?
  https://kultura.onet.pl/sztuka/xv-festiwal-kultury-zydowskiej-rozpoczety-jakie-atrakcje-czekaja-na-uczestnikow/y232z7d
 • @trojanka 20:00:32
  Morawiecki uczestniczył w przygotowaniach Polski do wejścia do UE!Teraz wiadomo kto go lobbował wtedy i teraz.Historyjki o start-upach a za plecami przyjmowanie uchodźców i bezczynność w sferze gospodarki(odbudowa przemysłu),rolnictwa(ograniczenia odnośnie produktów z zagranicy),ochrony zdrowia(płatna prywatna służba zdrowia).
  Jednostka nic nie zrobi a partia zaistnieje w przestrzeni publicznej i politycznej oraz w świadomości Polaków.
 • @maro 20:41:53
  Zawsze przysysają się do finansów danego państwa,/zaczęli od USA-FED/ bo w ten sposób mogą udupić wszystko, służbę zdrowia, obronność,rolnictwo,prowokować i wymuszać zadłużanie kraju i poszczególnych obywateli w swoich przeklętych bankach.

  http://niezaleznemediapodlasia.pl/jacek-rostowski-agent-g-sorosa-w-polsce/
 • @maro 20:41:53
  Największy polski zakład przetwórstwa owoców sprzedany Chińczykom:
  http://wprawo.pl/2018/08/24/repolonizacja-najwiekszy-polski-przetworca-owocow-sprzedany-chinczykom/
  Kopalnia Krupiński zamknięta. Wobec sprzeciwu społecznego wstrzymano się narazie ze sprzedażą (chociaż list intencyjny z angielskim Żydem został podpisany). Przy okazji wylazło szydło z worka, że za peło za pieniądze kopalni wykonano drogi korytarz do kopalni prywatnej. PiS siedzi cicho, ani myśli zajmować się sprawą. Póki co sprzedaje co może, aby utrzymać koryta la puchnącej biurokracji. Dlatego wolą Piłsudskiego, bo z wiadomych względów czują się bardziej swojsko.
 • @trojanka 20:58:03
  Jak jest wszyscy wiedzą a jak nie wiedzą to należy ich doinformować i przekonać problem w tym że drugiego Piłsudskiego,Putina,Orbana lub Trumpa nie mamy!
 • @trojanka 20:58:03
  „… ki buc w Ministerstwie Finansów?” - – osobnika w niebieskiej krymce przedstawiać chyba już nie trzeba (?).

  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2018/08/dkleiasxcamcoc_-1.jpg

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/08/18/agentura-zydo-rezimu-iiirp-nie-zawsze-skuteczna/
 • @ Autor
  "Roman Dmowski uważał, że deficyt państwa, dziś rozszerzany przez Platformę Obywatelską, spowodowany jest zbyt wysokimi kosztami funkcjonowania państwa. Dodatkowo, jego zdaniem, władze nakładając zbyt duże podatki, czynią produkcje polskiego przemysłu i rolnictwa zbyt drogą."

  A nie pisałem...

  5*

  Ukłony
 • @AgnieszkaS 07:33:44
  "Wpływy rządu na sektor prywatny są niewielkie."
  Pani tak na serio?
 • @maro 19:58:55
  Póki mamy demokrację!

  Nawet z zablokowanym systemem równowagi, mamy szansę na odblokowanie , uruchomienie i działanie demokracji.

  Blokadę demokracji i związane ręce przez konstytucję, rozsądek Polaków może rozwiązać.
  Papierowy Zapis w konstytucji równowagi niedokładnym trójpodziałem uszkodził iddealnie binarny system demokracji zatrzymał jego działanie, a z narodu zrobił niewolników.

  Bez binarnej równowagi, demokracja nigdy nie będzie działać.
  Bez działania systemu demokracji, możemy opowiadać o niej bajki:)
  Pozdrawiam
 • @maro 19:45:44 Partia Polaków ...bo...
  2. Nikt kto nie jest Narodowości Polskiej nie może z żadnym wyjątkiem ani pod żadnym
  pozorem pełnić żadnych funkcji państwowych, administracyjnych czy publicznych.

  3. To samo dotyczy Polaka Narodowości Polskiej, jeśli ma także inny paszport oprócz
  Polskiego bo nie można dwom panom służyć.

  4. Także nikt i nigdy pod żadnym pozorem ani pretekstem nie może pełnić żadnych dwóch
  funkcji państwowych, administracyjnych czy publicznych bo jawnie zachodzi konflikt
  interesów, jedna osoba to jedna funkcja, urząd czy stanowisko.
 • @andrzejw 19:16:24
  Brak tych zapisów i innych z tego "projektu" w nowej Konstytucji, będzie oznaczać dalszy brak suwerenności Polski i niewolnictwo Polaków .

  pozdr.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930