Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
657 postów 4535 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

UE – twór żydowskiego syjonizmu i rasizmu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Unia Europejska – w j.rosyjskim Европейский Союз – [Jew-ropejskij Sojuz] – Jew w j.angielskim znaczy Żyd


Tekst jest nawiązaniem do publikacji w tłumaczeniu blogera RAM pt.: 

«Żydzi – błogosławieństwo ludzkości…»

https://ram.neon24.pl/post/145271,zydzi-blogoslawienstwo-ludzkosci

 

Projekt budowy Stanów Zjednoczonych Europy (dzisiaj zwanych Unią Europejską, ale właściwy sens tej nazwie nadaje terminologia w języku rosyjskim: Европейский Союз – [Jew-ropejskij Sojuz] – Jew w j.ang. znaczy Żyd) pojawił się wśród żydowskiej finansjery świata anglosaskiego już w 1913r., a więc mniej więcej w tym samym czasie, gdy Żydzi stali się właścicielami banku centralnego USA, czyli tzw. Systemu Rezerwy Federalnej. Do stworzenia USE, tworu współcześnie znanego nam jako UE, potrzebne były aż dwie wojny światowe, których inspiratorem była żydowska finansjera świata anglosaskiego, oraz kilkadziesiąt lat okupacji zachodniej Europy przez rządzone przez Żydów USA. 

Rabini żydowscy i bankierzy świętują podpisanie Federal Reserve Act.

Historycznie rzecz biorąc UE nie jest pierwszym tworem w Europie budowanym na bazie szeroko rozumianego judaizmu, czy żydowskości. Jej poprzedniczką było Święte Imperium Rzymskie – czyli stworzony na bazie żydowskiej religii judaizmu chrześcijański (judeo-chrześcijański, judeo-katolicki) Kościół podbijający narody i państwa Europy. Władza w podbitych państwach pochodziła, jeśli nie z nadania Rzymu, to władca musiał posiadać kontrasygnatę Kościoła. Podobne zasady funkcjonują dzisiaj w UE – rządy krajowe muszą mieć aprobatę nieobieralnych władz UE. Politycy sprzeciwiający się włączeniu ich państw w struktury żydowskiej UE są mordowani – np. Olof Palme – 1986r., Nicolae Ceaușescu – 1989r.

Żydo-chrześcijaństwo instalowano w Europie poczynając od jej zachodnich krańców – wyjąwszy wprowadzenie go w starożytnym Rzymie w IV w. n.e. W V w. n.e. wprowadzono je już w Irlandii, w VI w. n.e. w Hiszpanii. Ekspansja żydo-chrześcijaństwa zmierzała z zachodu na wschód. Narzucano je brutalnie i krwawo, siłą, podstępem, szantażem – budowa UE odbywa się na podobnych zasadach. W ślad za rozprzestrzeniającym się żydo-chrześcijaństwem instalowały się w Europie gminy żydowskie – najstarsza znajduje się oczywiście w Rzymie, w kolebce europejskiego żydo-chrześcijaństwa.

Żydowskie gminy w Europie powstawały zawsze w najstarszych siedzibach biskupów – Kordoba, Wormacja, Kolonia, Paryż, Praga, Gniezno, Kraków –, a więc zawsze zgodnie z kierunkiem podboju Europy przez żydo-chrześcijaństwo.

I tak jak w żydo-chrześcijańskim Świętym Imperium Rzymskim powszechnym językiem nauczania, polityki i religii stała się łacina, tak we współczesnej „Jew-ropejskiej” Unii powszechnym staje się język angielski, czyli język żydowskiej finansjery świata anglosaskiego.

Kościół nie może nigdy pozwolić na nadużywanie go do antyeuropejskiej demagogii oraz podsycania antyeuropejskich nastrojów. Dla zjednoczonej Europy nie ma bowiem alternatywy.

przestrzegał JPII parlamentarzystów austriackich – Rzym, 23 marca 1997 roku.

Proces beatyfikacyjny Roberta Schumana, jednego z ojców założycieli Zjednoczonej Europy, jest na etapie redakcji positio – dokumentu, który ma wykazać heroiczność jego cnót – żydo-katolicki Kościół podjął pracę z żydowską światową finansjerą na rzecz budowy UE już w 1946r.

 

Dariusz Kosiur

_____________________________

 

 Uroczystość z okazji uhonorowania Merkel nagrodą Kongresu Europejskich Żydów, 2008r.

za stroną:

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/08/30/ue-twor-zydowskiego-syjonizmu-i-rasizmu/

KOMENTARZE

 • Stworzenie chrześcijaństwa:
  Według dzisiejszej chronologii czas powstania chrześcijaństwa wygląda następująco:
  – 313 r.n.e. (numerolodzy znają te liczby, 3, 13 i 33) Konstantyn zwany Wielkim proklamuje powstanie religii opartej na Hesusie, bóg anglo-zachodnioeuropejski (kulty celtyckie), który „umarł na krzyżu a potem zmartwychwstał”, oraz bogu wschodu a więc Azji, zwanym Kryszna, bóg zbawiciel. Mityczne imperium podobno rozciągało się od Dzisiejszej Anglii po Indie (sic!), poddano to głosowaniu w Senacie, niewielka większość była za przyjęciem nowej religii (demokracja, hi, hi , hi … tak jak dzisiaj, kto liczy głosy ten rządzi),
  – 313 r.n.e Konstantyn zwany Wielkim zostaje pierwszym Pontifex Maximus = Najwyższym Kapłanem nowej religii, uzurpatora tronu Boskiego, Hesusa Kryszny,
  – 313 do 325 r.n.e. Klasy wyższe które nie podporządkowały się tym rozstrzygnięciom i dalej wierzyły w Apollo i Zeusa, traciły swoją pozycję, majątki a także głowy, okres przejściowy,
  – 321 r.n.e Konstantyn nakazuje czczenie Niedzieli, BÓG nakazywał czczenie Soboty, dnia (7) odpoczynku po akcie stworzenia. Niedziela w Starym Testamencie była pierwszym dniem tygodnia,
  – 325 r.n.e Sobór w Nicei, przyjmuje pakiet pism wybranych (Ustalenie kanonu tzw. Pisma świętego „Biblii”), Ewangelie napisane przez Diabolos (Greka) = Oszczerca, przeciwnik BOGA, upadłe – na Ziemię Anioły, odwieczny wróg, Nefilim, książęta ciemności itp. określenia rodziców i dzieci – hybryd, nam znane jako jude, żydzi, chazarzy, syjoniści, banderowcy (jako pożyteczni idioci), plus pisma wybrane Starego Testamentu, bez kultowej księgi, Pięcioksiąg Henocha (Apokryf – Strach przed prawdą !),
  – 330 r.n.e. Konstantyn przenosi stolicę mitycznego imperium z Rzymu do nowo budowanego miasta Konstantynopol (dzisiaj Istambuł). Panie mój, pytanie do Konstantyna, jak długo będzie pan wytyczał granice miasta, w odpowiedzi usłyszał; tak długo będziemy szli, dopóty, dopóki ten który idzie przede mną (nikt go nie widział) nie powie, że granice miasta zostały wytyczone (upadły anioł, Nefilim ?),. Konstantyn wynosi się z Rzymu aby nowo powstała religia miała szansę się rozwinąć i tak się staje !
  Od tego okresu, ekspansja bandyckiej religii, schowanej za pięknie brzmiącymi ideałami nie ma końca, kamuflaż nade wszystko!
  – 431 r.n.e. Na soborze w Efezie, Ustanowiono kult maryjny. „matka Hesusa” rodzicielką boga (sic!)
  – 605 lu 606 rok r.n.e. Papiestwo otrzymuje z rąk króla Fokasa, uniwersalną władzę duchową
  – 756 r.n.e. Od króla Pepina z rodu Merowigów, władcy ówczesnego świata, cała włada przechodzi w ręce zarządców religią katolicką !

  Niektóre pojęcia „wiary katolickiej”
  – Katolicyzm = powszechny, ogólny, rzymska organizacja wyznaniowa
  – Ortodoksja = poprawność religijna lub polityczna, ścisłe przestrzeganie zasad wiary lub ideologii,
  – Patriarcha = ojciec biskupów
  – Episkopos = biskup
  – Prezbiter = funkcja kapłańska

  Kim są dzisiejszy Chrześcijanie; oszukani ludzie:
  – Dewot = klerykał, hipokryta, obłudnik, fałszywy nabożniś, świętoszek
  – Bigot = przesadnie religijny, bardzo gorliwie manifestujący swoją religijność
  – Dogmatyk = ścisłe przestrzeganie nauk wiary, wiara w tzw. prawdę objawioną

  Czym jest nasza „cywilizacja”
  – Podporządkowaniem się, zorganizowanemu porządkowi!

  Do kogo należysz, niewolniku?! ----------------------------------------------------------------------

  Wszyscy którzy piszą o tzw. światowych elitach, piszą tylko i wyłącznie o chłopcach i dziewczynkach na posyłki, a nagrodą są lizaki.
  Plan Boży zakładał pokój, ład i sprawiedliwość na Ziemi. Gdy Stwórca tworzył Ziemię do pomocy stworzył sobie aniołów (obsługę techniczną) w ilości 600 sztuk (księga Henocha). Projekt ten rozpoczął się około 6 000 lat temu (nie żadne tam miliardy lat), koegzystencja w zgodzie i szacunku, pomiędzy Bogiem a aniołami trwała około 800 lat.
  5 200 lat temu, gdy aniołowie ujrzeli piękno i powab ludzkich kobiet, postanowili zejść na Ziemię i wybrać sobie kobiety aby z nimi spółkować. W tym celu zawiązali przymierze i nałożyli na siebie nawzajem klątwy, gdyby któryś z nich chciał się ze swoich zobowiązań wymigać. Było ich 200, tych którzy zjechali na Ziemię, a nazywamy ich upadłymi aniołami, gdyż złamali zobowiązania wobec Boga.
  Gdy, będąc już na Ziemi, z czasem zrozumieli swój ogromy błąd, było już za późno. Stwórca kategorycznie zabronił im powrotu do nieba, gdyż zbrukali swoją świętość z ludzkimi kobietami. Pośrednikiem był Henoch, a Bóg w trosce o jego bezpieczeństwo zabrał Go, po tej misji do nieba.
  Ogromną nienawiścią zapałali do Boga, upadli aniołowie, postanowili na każdym kroku niszczyć dzieło Boskiego stworzenia, były też plany odbicia nieba i zajęcia Boskiego tronu. Wzmianki o Atlantydzie dotyczą okresu od 5 200 lat temu do 4 400 lat temu. W tym okresie budowano piramidy jako potężne bronie, przeprowadzano genetyczne mutacje, tworzono hybrydy ludzko-zwierzęce, niszczono człowieka i jego morale.
  Gdy Bóg miał już dosyć tego bajzlu, zarządził „generalne porządki” na Ziemi. Około 4 400 lat temu, po wybraniu jednej rodziny do tego, aby dała początek nowej ludzkości, spowodował wielki deszcz i otworzył szczeliny w ziemi, powodując wielki potop na całej Ziemi który trwał 40 dni. Zginęli wszyscy pozostali ludzie, poza tymi wybranymi, którym Bóg polecił zbudować wielki statek, zginęły wszystkie bastardy, żony i kochanki upadłych aniołów, z wyjątkiem tych, które zabrali ze sobą w swoich latających pojazdach.
  Po potopie, odradzająca się ludzkość miała chwilę wytchnienia w przemocy i bandyctwie upadłych aniołów, gdyż jednych i drugich zbyt wielu nie było. Nienawiść w sercach upadłych aniołów, w stosunki do Stwórcy wzrosła ogromnie. Postanowili, że będą ludzi niszczyć i tępić jeszcze bardziej, co robią do dzisiaj.
  Pamiętajmy, że oni wyglądają zupełnie tak samo jak my. Kilka drobnych cech fizjonomii twarzy, odróżnia ich od nas, jak choćby wystający podbródek z głębokim wcięciem po środku (wygląda jak pupa na brodzie), małżowina uszna u dołu nie kończy się zgrubieniem i powiększeniem płatka ucha, odstające uszy w górnej ich części, głowa zwęża się zaraz nad skroniami a u ludzi kilka centymetrów wyżej, włosy rosną sterczące do góry, trudno je przygładzić.
  Wyciągając wnioski z przeszłości, postanowili schować się przed Bogiem pod ziemią i w oceanach, gdzie mają kilkaset ogromnych baz rozsianych pod całą ziemia, połączonych ze sobą ultra szybką koleją magnetyczną. Najwięcej baz mają pod terytorium USA, około 180, a największe z nich wytwarzają takie ciepło, że aż topi się ziemia nad ich powierzchnią. Park Yellowstone na którego terytorium działa „ogromny wulkan” to w istocie, ogromne podziemne bazy. Do samego parku jest zakaz wstępu i na jego terenie, policja lub inne służby mogą zabijać nieproszonych gości bez ostrzeżenia.
  Tak więc mamy jak na dłoni PRAWDZIWE UKRYTE ELITY, to oni są tymi którzy pociągają za wszystkie „sznurki władzy” na całym świecie. Mają plan i go krok po kroku realizują. Plany ich rozciągają się na setki lat do przodu, gdyż aniołowie maja życie wieczne.
  Całym światem rządzi propaganda medialna, gdzie o żadnej prawdzie mowy być nie może. Dla nas, ludzi została stworzona fałszywa wiedza, obłuda intelektualna, iluzja, matrix idiotyzmów, a wszyscy którzy to praktykują, pracują dla wrogów Boga Stwórcy i tak naprawdę są zwykłymi samobójcami, gdyż niszcząc nas, zabijają, przede wszystkim samych siebie.
  Za wszechmogącego boga, te (j)elity mają; szatana, diabła, książąt ciemności, bahometa, a wszystko mieści się w określeniu UPADŁE (na ziemię) ANIOŁY.
  Ten wszechmogący bóg, to albo jeden z nich, albo ich cała grupa, zespół.
  Tajemnicze przymierze, już dawno przestało być, tajemnicze!

  „Trudno jest uwolnić głupków z łańcuchów, które szanują”

  Jedna z najsmutniejszych lekcji płynących z historii ludzkości brzmi: Jeśli oszukiwano nas przez wystarczająco długi czas, to mamy tendencję do odrzucania jakichkolwiek dowodów na występowanie tego oszustwa. Nie jesteśmy zainteresowani odnalezieniem prawdy. Oszustwo nas pochłonęło. Po prostu zbyt bolesne byłoby przyznanie się nawet przed samym sobą, że zostaliśmy oszukani. Carl Sagan

  Dysonans poznawczy.

  Dysonans poznawczy to „uczucie przykrego napięcia spowodowane informacją, która jest sprzeczna z naszym wyobrażeniem siebie jako osoby rozsądnej i sensownej”; to „popęd spowodowany poczuciem dyskomfortu, pierwotnie definiowany jako konsekwencja utrzymywania dwóch lub więcej niezgodnych ze sobą elementów poznawczych, następnie określany jako konsekwencja zaangażowania się w działanie, które jest sprzeczne z koncepcją siebie jako osoby przyzwoitej i rozsądnej”.

  W myśl psychologii społecznej, jednostki dążą do tego, aby uzyskać zgodność pomiędzy „różnymi przekonaniami o tej samej sprawie i spójności między swoimi poglądami a postępowaniem. Jeśli wskutek odebrania nowej informacji, myślenia lub własnego postępowania pojawi się psychologiczna sprzeczność, rodzi się dysonans”. Ten przykry stan emocjonalny ma własności popędu, przez co powoduje ogólną mobilizację organizmu do jego usunięcia oraz unikania go zawczasu. Należy podkreślić, że dysonans będzie tym większy, im większa jest niezgodność, która go wywołuje lub też im ważniejszej sprawy dla człowieka ona dotyczy.

  Istotą faszyzmu jest przekonanie, że państwu/korporacji/kościołowi wszystko wolno!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930