Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
880 postów 9157 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Dlaczego Europejczycy muszą odrzucić chrześcijaństwo

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Etnocentryzm dla Żydów, uniwersalizm (nie tylko moralny) dla Gojów


Wszystko, co ma wpływ i co kształtuje polityczną sytuację naszego narodu i państwa, polityczną sytuację Europejczyków i Europy, musi być przedmiotem otwartej, odważnej dyskusji. Odrzućmy wszelki sentymentalizm i nie zamykajmy się na logiczne wnioski płynące z analizy zagrożeń dla egzystencji narodów i państw na naszym kontynencie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzącymi, czy nie wierzącymi, w nadprzyrodzone moce, w realnych warunkach naszej egzystencji nie istnieje wyższa wartość niż życie narodu i trwanie jego państwa – o te wartości mamy obowiązek walczyć.

D.Kosiur

____________________________

 

Dlaczego Europejczycy muszą odrzucić chrześcijaństwo

 

 

za: https://chechar.wordpress.com/category/ferdinand-bardamu/

Chrześcijaństwo jest niebezpieczne, ponieważ wznosi ignorancję i głupotę ponad rozum. Kościół zmusił Europejczyków do zaakceptowania wierzeń jako tak wielu bosko objawionych prawd z nieba. Powszechna akceptacja tych przekonań pomogła opóźnić postęp naukowy i technologiczny w Europie o ponad tysiąc lat.
……………………………………………………………………………………………
Europejskie elity naukowe, zamiast przekazywać swoje geny, zostały zachęcone do wycofania się ze społeczeństwa i przyjęcia duchowej dyscypliny nieustannej czystości lub dziewictwa. To negatywnie wpłynęło na średni iloraz inteligencji ludności, pozostawiając w kościele obfitość łatwo kontrolowanych i uległych niewolników mniej zdolnych do rowoju cywilizacji z każdym kolejnym pokoleniem.
…………………………………………………………………………………………….
Chrześcijaństwo jest przede wszystkim wynalazkiem głównie niepiśmiennych palestyńskich Żydów żyjących w I w. n.e. wśród których najbardziej wpływowy był Saul z Tarsu. Później zmienił imię na Paweł. Był prototypowym „brzydkim Żydem” starożytnego świata. Nawet Paweł był zmuszony przyznać, że często był oczerniany przez swoich przeciwników jako „słaby” lub „nie imponujący” osobiście. Drugowieczne źródło pozakanoniczne wzmacnia to wrażenie, opisując apostoła jako niskiego, łysego, z długim i haczykowatym nosem. Był żywym ucieleśnieniem stereotypowego Żyda.

 

Europa bez chrześcijaństwa?

 

Świat klasycznej starożytności świecił jak lampa w ciemności, wypełniony młodzieńczym wigorem, który sprawił, że jej instytucje i idee przetrwałyby długo po tym, jak Grecja i Rzym przestały istnieć jako realne byty polityczne. Nauka i rozum zostały następnie zgaszone przez ciemność i zepsucie, które nastąpiły wraz z chrześcijaństwem. Biblioteki zostały zniszczone; skarby sztuki zostały zmiażdżone; budowanie w nietrwałych materiałach prawie zniknęło z pamięci; higiena osobista zniknęła; ignorancja była uważana za cnotę; powstał chaos. Był to triumf chrześcijaństwa, syfilis umysłu, który niemal zmienił cywilizację Zachodu. Chociaż chrześcijańska władza i wpływy zostały zniszczone dawno temu przez ponowne odkrycie nauki i rozumu, odradzające się chrześcijaństwo dominuje teraz na Zachodzie w formie liberalnego egalitaryzmu i kulturowego marksizmu. Filozofie te służą jako ideologiczne podstawy nieskończonej masowej imigracji Trzeciego Świata i innych polityk wielokulturowych. To neo-chrześcijaństwo zostało narzucone Zachodowi przez totalitarne liberalno-lewicowe rządy.

Zrozumienie chrześcijaństwa poprzez pryzmat ewolucyjnej strategii grupowej może rzucić na światło dzienne poważne zagrożenia, jakie religia stwarza dla Europejczyków. Jako przełomowa koncepcja pierwotnie sformułowana przez prof. Kevina MacDonalda, została użyta z niszczycielskim skutkiem w jego analizie żydowskich ruchów intelektualnych i politycznych XX wieku. W świecie charakteryzującym się preferencją etniczno-rasową w grupie, brak strategii ewolucyjnej grupy umożliwiającej populacjom na poziomie gatunku i podgatunku przetrwanie i reprodukcję, jest silnie nieprzystosowanym.
Grupową strategię ewolucyjną definiuje się jako „eksperyment w życiu”. Odnosi się to do ustanowienia procesów lub struktur ideologicznych, które umożliwiają ludziom kontrolę nad selekcją naturalną na poziomie grupy.

 

Etnocentryzm dla Żydów, uniwersalizm (nie tylko moralny) dla Gojów

 

Podstawowe cechy żydowskiej ewolucyjnej strategii grupy to:

1.) odrzucenie asymilacji genetycznej i kulturowej z sąsiadującymi populacjami. Żydzi w Europie i na Bliskim Wschodzie oddzielili się od Gojów, tworząc odrębną tożsamość dla siebie. Dokonano tego poprzez egzekwowanie ścisłej endogamii i segregacji mieszkaniowej. Genetyczne powiązanie między grupami żydowskimi, takimi jak Sefardyjczycy i Aszkenazyjczycy, jest wyższe niż między Żydami i ludnością europejską z powodu tego odwiecznego oporu przed asymilacją
2.) matoda konkurencji gospodarczej i reprodukcyjnej, która wyparła Europejczyków z pewnych sektorów w ich własnych społeczeństwach (takich jak np. finanse)
3.) wysoki etnocentryzm
4.) altruizm wewnątrz grupy faworyzujący Żydów kosztem członków grupy zewnętrznej
5.) instytucjonalizacja praktyk eugenicznych, które zajmują się selekcją dla uzyskania wysokiej inteligencji i sumienności w społecznościach żydowskich.

W przeciwieństwie do żydowskiej strategii, chrześcijaństwo osłabia przeżywalność grupy, tłumiąc naturalne tendencje etnocentryczne i maksymalizując rozprzestrzenianie się cech dysgenicznych. Chrześcijaństwo nie stanowi żadnej skutecznej bariery dla kulturowej i genetycznej asymilacji Europejczyków przez otaczające ich nie białe populacje; na przykład podczas hiszpańskiej i portugalskiej kolonizacji obu Ameryk w XVI i XVII wieku Kościół katolicki agresywnie promował krzyżowanie ras wśród konkwistadorów. Urzędnicy kościelni zachęcali kolonistów europejskich do zawierania małżeństwa i mieszania się z rodzimymi konkubinami indyjskimi i afrykańskimi. Doprowadziło to do ludobójstwa demograficznego na dużą skalę, które zastąpiło europejską homogeniczność genetyczną mieszanką.

To, że chrześcijaństwo jest nieetnocentryczną ideologią opartą na uniwersalizmie moralnym, to kolejny poważny problem z religią. Europejczycy zawsze będą bronić interesów wrogich grup społecznych kosztem innych Europejczyków w imię chrześcijańskiej miłości i braterstwa. Chrześcijaństwo sprzeciwia się także wysokiej agresywności skierowanej na członków z zewnątrz; zamiast tego wierzący powinni praktykować niestosowanie przemocy i współczucie w obliczu zmiany demograficznej. Wysoka agresywność jest cechą definiującą ewolucyjną strategię grupy żydowskiej. Pozwoliło to Żydom z powodzeniem rywalizować z Europejczykami w ich własnych społeczeństwach.

Wreszcie, chrześcijaństwo jest wojowniczo anty-eugeniczne, dlatego pozwala słabym jednostkom przetrwać i rozmnażać się. Zmniejszyło to średnie IQ i rozpowszechnianie innych korzystnych cech w społeczeństwach europejskich. Natomiast strategia ewolucyjna grupy żydowskiej instytucjonalizuje praktyki eugeniczne, które pozytywnie wybierają te cechy, szczególnie wysoką inteligencję. Te eugeniczne praktyki pozwoliły Żydom wywierać pewien wpływ na społeczeństwa zachodnie, nieproporcjonalne do ich faktycznej liczby. W przeciwieństwie do judaizmu dla Żydów, chrześcijaństwo nie funkcjonuje jako strategia ewolucji grupowej dla Europejczyków, ale jako przepis na rasowe i kulturowe samobójstwo na masową skalę.
Wszystkie agresywnie proaktywne środki przeciwko chrześcijaństwu są z pewnością etycznie uzasadnione w obliczu zachodniego upadku i europejskiego wyginięcia rasowego. W tym eseju zaleca się bardziej naukowe podejście. Europejski intelektualista, zanim opracuje jakiś plan działania, musi najpierw przyznać, że żaden inny proces biologiczny nie jest tak ważny dla ludzi, jak ewolucja poprzez dobór naturalny. Jeśli ma mieć jakiś system wierzeń, musi to być cywilna religia eugeniki. Włączenie eugeniki do tkanki życia obywatelskiego pozwoliłoby uniknąć przymusu, czyniąc higienę rasową kwestią dobrowolnego przyzwolenia. Mógłby także dobrze przyjąć trójfunkcyjny światopogląd starożytnych Indoeuropejczyków.

 

wytłuszczenia oraz ilustracje w tekście: D.Kosiur

____________________

Redakcja WPS

Dziękujemy Komentatorowi julius za wybór tekstu i tłumaczenie

____________________

 

Krzysztof Pieczyński: Bez Kościoła rządzący (w IIIRP) nie mieliby władzy.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DIgXpl-qGLo

 

 

 

Wierzącym i znającym encyklikę „Laudato si” papieża Franciszka powinno zapalić się w głowach ostrzegawcze czerwone światło. Kościół idzie tutaj ręka w rękę z mondialistycznymi zbrodniarzami światowych syjonistycznych elit finansowych i otwarcie wspiera NWO. Encyklika „Laudato si” jest bowiem pochwałą tzw. zrównoważonego rozwoju, czyli przekładając to na język zrozumiały, jest pochwałą wprost dla masowej depopulacji, ponieważ tylko tzw. czynnik ludzki w procesie ekonomicznym jest możliwy do regulowania jego liczebności – oto współczesny Kościół. 

D.Kosiur

KOMENTARZE

 • Chrześcijaństwo jako żydowski koń trojański
  Chrześcijaństwo europejskie (i nie tylko europejskie) to żydowski koń trojański, służący do hamowania rozwoju Europejczyków, a w szerszym pojęciu całej ludzkości, kanalizowania ich moralności i podporządkowania sobie zdewociałych narodów, zakłamaną żydowską książką dla gojów.
  BIBLIA ( BREDNIE I BEZECEŃSTWA LICHWIARZY I AWANTURNIKÓW)
 • Autor
  Słowianie to Aryjczycy znad środkowego Dniepru.
  Poroszenko o tym wspominał, że Jezus i Budda byli Ukraińcami..

  http://factsanddetails.com/media/2/20120502-BrahminShri_Shivananda_Saraswati_Swamiji.jpg

  https://pl.sputniknews.com/swiat/201807308492170-Sputnik-Ukraina-Farion-Chorwaci-Budda-Wisznu/
 • @Autor
  Manipulacja.
  To błędne ujęcie problemu, które perspektywicznie nie daje rozwiązania, a będzie prowadzić do dalszych konfliktów i w efekcie żydowskiej dominacji.

  Chrześcijaństwo jest ideą pochodzenia aryjskiego, a z tą ideą kapłani żydowscy nawiązali kontakt podczas pobytu w Babilonie.
  Wsparcie (zdrada) na rzecz Cyrusa Wielkiego, co pozwoliło temuż na zdobycie Babilonu, zaowocowało przyjaznym stosunkiem do Żydów i zgodę na powrót do Palestyny i odbudowę Jerozolimy.

  Nauka Chrystusa była próbą przywrócenia do pierwotnej idei współżycia i skończyła się - wiadomo jak.

  Nauka Pawła była rozwinięciem judaizmu na teren Cesarstwa Rzymskiego pod osłoną chrześcijaństwa . (Ten fragment jest akurat trafnie opisany).

  Tyle, że efektem zaistniałej sytuacji jest judaizacja Kościoła Zachodniego (KRK) i wszelkie oddziaływania na idei Kościoła "od strony Zachodu" na nas są czystą indoktrynacją żydowską.

  Wnioskiem końcowym jest stwierdzenie, że owszem, należy odrzucić judaizm (także w wersji katolickiej), to przeciwnie niż autor, należy dążyć do przywrócenia chrześcijaństwa w wersji aryjskiej. Nie Prawosławie, które też jest skażone, ale wersja wcześniejsza.
  Można sądzić, że najbliżej tej starej wersji mogą być Koptowie, Kościół Syryjski, może Ormiański i Gruziński, Druzowie i religie kultywowane w regionie.
  Można też odtworzyć ideę bazując na naturalności (to ja czynię).

  Bez skrystalizowania idei, a opieranie się na niechęci do Żydów jako paliwie dla zmian, jest przeciwskuteczne.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:04:07
  Dziwi mnie, że czcigodny Wojtas tak głęboko zagalopował się w czasie, aż do chrześcijaństwa aryjskiego.
  To ja podpowiem Wojtasowi, że były już próby zaszczepienia chrześcijaństwa aryjskiego zwanego czystym chrześcijaństwem lub czystym chrystianizmem (Positives Christentum), a promował je nie kto inny jak czyści "Aryjczycy", czyli naziści III Rzeszy Niemieckiej.
  A więc jest do czego wracać i nie trzeba szukać Koptów, których podobno zostało niewielu.

  P.S. Natomiast bazowanie na naturalności popieram. Nawet gdyby miał to być naturalny nawóz.
 • @tańczący z widłami 21:30:13
  Niemiecki nazizm - to czysty judaizm z Niemcami w roli "rasy wybranej".

  Proponuję pójść do biblioteki i troczę "poczytać" z bibliotekarką, albo pomarzyć o jej obecności i zainteresowaniach.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:38:01
  Bibliotekarkę to ja wolę podglądać, niż z nią rozmawiać.
  Lecz niestety dziś już chyba takich bibliotekarek nie ma jak za czasów Pana Opary i mojego dzieciństwa.
  Dziś pozostał już tylko szanowny Krzysiu Wojtas, który podobnie jak bibliotekarki z tamtych lat, ma równie luźne i tolerancyjne podejście do seksualności dzieci.
 • Panie Dariuszu, dałem 1* już tylko po przeczytaniu tytułu...
  Od 8 lat do Polski, przychodzi Bóg w Trójcy Przenajświętszej i Święci z Orędziami na Czasy Ostateczne które właśnie nadeszły.
  Wszystkie znaki na Niebie i Ziemi wskazują, że takie Czasy właśnie nadeszły.
  Czara goryczy grzechu, świętokradztwa, herezji i zdrady Pana Jezusa właśnie się przelewa.
  Symbolem tego niech będzie fakt obrania sobie przez Biskupa Rzymu Bergollia, za mentora (i bezpośredniego partnera do rozmów w Asyżu w 2016r) komunistycznego funkcjonariusza Zygmunta Baumana. Tutaj można o tym wysłuchać wystąpienia księdza :
  https://www.youtube.com/watch?v=a6i5eLLLx3I&t=17s

  Wygląda więc na to, że staje Pan w jednym szeregu z Bergollio i Baumanem.
  Nawołując do likwidacji Kościoła Chrystusowego, staje Pan bezpośrednio przeciw Panu Jezusowi Chrystusowi - Panu Bogu.

  Czy Pan zdaje sobie sprawę z konsekwencji takiego stanowiska, na dodatek prezentowanego publicznie?
 • @Jan Paweł 22:26:05
  Wy Panie Pawle stawiacie bardzo nieprawdziwe tezy razem z Jankiem.
  Otóż, w chwili obecnej nie istnieje nic takiego jak Kościół Chrystusowy, a więc nie można zlikwidować czegoś co nie istnieje.
  Poza tym prorok Jezus kibicuje zapewne rozpierdzieleniu tej czarnej mafii ukrytej w kościelnych i klasztornych murach. Pragnie zapewne likwidacji tej bandy złodziei, kłamców, zboczeńców i brandzlowników konfesjonalnych wyciągających od nastolatek, mężatek i wdów ich erotyczne wizje, a od parafian pieniądze.
  Broniąc Kościoła, brniecie w śmiertelny grzech i być może wieczne potępienie Janku i Pawle.
  Ukorz się Janie i Pawle. Ukorz się powiadam Wam.

  UKORZ SIĘ PRZED BOGIEM.

  Oto słowo moje

  TzW
 • @ Dariusz Kosiur - WPS
  Tym artykułem egzamin z żydostwa zdałeś na 5. Mianuję ciebie rektorem (od „rectum”) Klubu Obłąkanych Ateistów i Lunatyków Absurdu (KOALA).

  Kosiur i Europa – Panie mój, litości!
 • RZYMSKO-MASOŃSKIE SYMBOLE przydzielone KOLONI o nazwie Polska jako identyfikacyjne znaki handlowe - LOGA (logos).
  .


  ŻYMscy Ryczrze MALTAŃSCY

  (SZWAJCARIA była i jest PIERWSZYM ISRAELEM - Niewolnicy FARAONA i CESARZA RZYMU) --- Tzar (Car) - Sar - Sar-kofag.

  http://www.muzeumprl-u.pl/assets/images/symbole_narodowe/s15.jpg

  .
 • @Jan Paweł 22:26:05
  Świetny przykład prymitywizmu intelektualnego którym chrześcijaństwo zatruwa umysły ludzi.
  Co to za język ? Co znaczy "wszystkie znaki na niebie i ziemi" tak rozumowali prymitywni ludzie tysiące lat temu (znaki na niebie to znaki zodiaku, komety, księżyc w nowiu...) a na ziemi.. to burze, sztormy, trzęsienia ziemi...
  Dla prymitywnych ludzi to były znaki" dzisiaj wiemy że to zjawiska naturalne..

  Piękny dowód na to jak chrześcijaństwo cofa w rozwoju intelektualnym swoje "owieczki"... ale też swoich "pasterzy"... to średniowieczny kit z epoki ciemnoty i zabobonu wciskamy ludziom w głowy w XXI wieku.

  O tym jest ten artykuł i za to dostaje z mojej strony ocenę na 5
 • Noooo!
  "Dlaczego Europejczycy muszą odrzucić chrześcijaństwo »"
  Koniec cytatu.
  Nie chrześcijaństwo - tylko Szatana zagnieżdżonego w owym chrześcijaństwie od jego zarania. Jezus Chrystus - to Syn Boga Ojca - więc Boga chcecie odrzucać?
 • wstyd promować taki eubeckie rzygowiny na samym szczycie
  tekst jest stekiem kłamstw i bzdur zlasowanego z nienawiści do siebie samego umysłu.

  jeden cytat:

  "Chrześcijaństwo jest niebezpieczne, ponieważ wznosi ignorancję i głupotę ponad rozum" - dokłądnie odwrotnie: zabobon zaczął się szerzyć w renesansie ( astrologia, alchemia, czarownice)

  Św. Tomasz z Akwinu to klasyczny przykład ścisłego rozumowania. inna rzecz, że w Średiowieczu nie było tylu danych, co dziś (np. istnienie atomu na postawie ruchów Browna udowodnił dopiero einstein w 1905 roku)

  A jaka byłaby Europa bez chrześcijaństwa - wystarczy popatrzeć na Indie z ich kastowym rasizmem

  Autor zdradza objawy opetania, ale Admin - serio?

  pozdr
 • @MacGregor 09:21:30
  zapomniałem dodać: "jewropejczycy" juz dawno odrzucili chrześcijaństwo i wracają do poganstwa z jego kultem Molocha (aborcje), eugeniką, eutanazją (egenika i eutanazja były praktykowane przez Rzym oraz Spartę

  Symbolem jest pogański obrzęd przy otwarciu tunelu Gotarda

  - PS

  wstyd
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:04:07
  "Wnioskiem końcowym jest stwierdzenie, że owszem, należy odrzucić judaizm (także w wersji katolickiej), to przeciwnie niż autor, należy dążyć do przywrócenia chrześcijaństwa w wersji aryjskiej"
  - nie ma chrześcijaństwa w wersji aryjskiej, co za brednie

  zgodze się z koniecznością odrzucenia judaizmu 'w wersji katolickiej' jeśli Autor ma na myśli forsowane dzis "judeochrześcijaństwo"

  pozdr
 • :(
  "Chrześcijaństwo jest przede wszystkim wynalazkiem głównie niepiśmiennych palestyńskich Żydów żyjących w I w. n.e. wśród których najbardziej wpływowy był Saul z Tarsu" - dobrze, że Słowianie znali wóczas powszechnie pismo

  jakby cytowany autor znał listy św. Pawła, to pewnie nie pisałby andronów o jego analfabetyzmie (czasem Paweł pisze wyraźnie, że list nie jest pisany jego ręką, ale cih treśc! a poza tym jako faryzeusz przed nawóceniem akurat był nie tylko piśmienny)
 • @MacGregor 09:33:41
  "Etnocentryzm dla Żydów, uniwersalizm (nie tylko moralny) dla Gojów" - etnocentryzm jest typowy dla wielu starożytnych kultur, szczególnie prymitywnych.

  bez przezwyciężenia żydowski urojeń do wyjątkowości we wszechświecie nie ma punktów stycznych między chrześcijaństwem, a talmudyzmem.

  Uniwersalizm katolicki jest immanentny dla naszej religii (zupełnie odwrotnie jest w rasistowskim judaizmie czy hinduizmie), ale to wlasnie wczesnośredniowieczny katolicyzm wypracował "ordo charitatis" czyli idee 'porządku miłości' i to właśnie katolicyzm zawsze był katalizatorem powstania narodów europejskich (m.in. polskiego) na gruzach struktur tylko rodowych czy plemiennych
 • @MacGregor 09:39:54
  Ratunkiem dla Europy jest porzucenie pogaństwa i POWRÓT do katolicyzmu
 • @MacGregor 09:29:12
  A skąd pochodzenie chrześcijaństwa?
  Przecież Chrystus nie przyszedł stanowić prawo, ale je wypełniać.

  Dobrze byłoby się trochę zastanowić nad genezą, gdzie pierwocin chrześcijaństwa należy upatrywać między Aryjami (ludźmi słowa), naukami (przekazem) Zaratusztry i rozwojem tamtejszych zasad etycznych.
 • @MacGregor 09:39:54
  Bzdura.
  Jak można pisać o uniwersalizmie katolickim, gdy u jego podstaw są nauki Pawła, który wyznawców Chrystusa i Jego idei traktuje jako tych, którzy przejęli rolę Żydów, gdyż ci utracili status wybrańców.
  Ale pień "szczepu winnego" jest ten sam - tylko chrześcijaństwo jest nową latoroślą.

  To wszystko trzeba odrzucić, a przede wszystkim jakiekolwiek twierdzenia o "narodzie wybranym". Wszystko jedno jakim.
  Mało.
  Trzeba odrzucić antropocentryzm.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:16:43
  nie tylko można, ale nawet trzeba:
  "i tak nie ma już Greka ani Żyda, niewolnika ni wolnego, mężczyzny ani kobiety, albowiem wszyscy jesteście jednym w Chrystusie" (z listu do Galatów), a z ewangelii przypowieść o dobrym samarytaninie

  - prosty człowiek wszystko zrozumie, a intelektualista widzę pojąć nie może ;)

  Co pan ma na myśłi mówiąc o odrzuceniu 'antropocentryzmu' - chrześcijaństwo stawia Boga-odkupiciela w centrum, ale o co kaman?
 • @Arjanek 10:47:07
  no jakie to są struktury plemienne w dzisiejszej Polsce - Golęszyce, Lędzianie, Wiślanie, Goplanie, Polanie?

  Wiem, wiem, są subkultury, kiedyś w wojsku dzieliło się poborowych na paprykarzy, scyzoryków i in, zaleznie skąd kto przyjechał.

  Znowu w dzisiejszej Ameryce Pln tak naprawde naród amerykański w znaczeniu narodu europejskiego nie istnieje, ale bo i organizatorem tego państwa była masoneria i protestanci

  Są struktury plemienne w Afryce i rzeczywiście potem Hutu rżnie Tutsi czy odwrotnie
 • @MacGregor 09:21:30
  "A jaka byłaby Europa bez chrześcijaństwa - wystarczy popatrzeć na Indie z ich kastowym rasizmem"

  Zatem popatrzmy na Polskę "bez kastowego rasizmu" - i czy rzeczywiście nie istnieje?.
  Poza tym, gdzie są dzisiaj Indie, a gdzie Polska - jakie miejsce zajmujemy w postępie naukowym, technologicznym, produkcyjnym?

  Czym więc są żydo-katolickie rzygowiny Komentatora?
 • @MacGregor 09:39:54
  "to wlasnie wczesnośredniowieczny katolicyzm wypracował "ordo charitatis" czyli idee 'porządku miłości'"

  (chyba caritatis)

  To w imię tegoż porządku miłości wyrzynano całe narody, miliony istnień - u nas Prusów. Niewiele brakowało by wycięto Litwinów, gdyby nie pogańska Polska w 1410r. - wtedy jeszcze na poły była w większości pogańska. Żydo-katolicki Kościół zapanował w Polsce całkowicie dopiero na przełomie XV/XVIw.

  Komentatorze,
  brednie i kłamstwa to jedyne żydo-katolickie argumenty, którymi Komentator (i cały zydo-katolicki Kościół) dysponuje?
 • najlepszy jest ten zarzut wobec św. pawła
  że był łysy i miał haczykowaty nos - a jakby byl przystojny jak kirk ( herszel) Douglas, to byłoby lepiej?

  Co za żenada niegodna poziomu urbanowego NIE
 • @Rzeczpospolita 12:35:09
  widać zniszczyło nas te 50 lat katolickiej okupacji po 45 roku ( no a wcześniej okupacja przez katolików-hitlerowców)
 • @MacGregor 09:40:59
  No właśnie Polska, a raczej jej karykatura w postaci IIIŻydo-RP/Polin, jest coraz bardziej katolicka.
  Problem tylko w tym jak długo taka Polska i jej naród przetrwają -?
 • @MacGregor 10:43:51
  ""i tak nie ma już Greka ani Żyda, niewolnika ni wolnego, mężczyzny ani kobiety, albowiem wszyscy jesteście jednym w Chrystusie" (z listu do Galatów), a z ewangelii przypowieść o dobrym samarytaninie"

  Owszem, ale jako wspólnota będąca "latoroślą krzewu winnego:, którym był judaizm.
  Czyli jest to rodzaj prozelityzmu tyle, że bez konieczności spełniania wymogów formalnych (obrzezanie).
 • @Rzeczpospolita 12:35:09
  To w imię tegoż porządku miłości wyrzynano całe narody
  - nie w imię, a wbrew - tak trudno to zrozumieć
 • @MacGregor 13:25:27
  Oczywiście, że wbrew, przeciw.

  Ale znaczy to, że Kościół - jego władcy - cierpiał przez wieki na rozdwojenie jaźni. Werbalnie propagował miłość, a fizycznie w imię tejże miłości mordował, palił na stosach, torturował, itd., itp.

  Współczesna cywilizacja Zachodu - czytaj: cywilizacja łacińskie - powiela identyczny model szerzenia zachodniej demokracji (cywilizacji łacińskiej). Werbalnie propaguje "prawa człowieka", a fizycznie w imię tychże praw morduje przeciwników dobrodziejstw zachodniej demokracji.
 • @tańczący z widłami 22:48:33
  Z całą pewnością dowiesz się kiedyś jak się mylisz.
 • @Jan Paweł 19:04:33
  Za to Ty i Paweł z całą pewnością, a na pewno z dużym prawdopodobieństwem, nigdy się nie dowiecie, jak bardzo się mylicie.
 • @Jan Paweł - Kolejna modlitwa przeciwko bałwochwalstwu!
  .


  "Cała Jego uwaga jest skierowana w jedną stronę świata. Na Polskę i resztę Słowian. Ale gniewamy Jego święte oblicze uprawiając masowe bałwochwalstwo oraz niezwykle rzadko zwracamy się o pomoc nie do Boga, ale do tzw. Matki Boskiej.

  Ta postać, na przekór wielu legendom jeszcze nigdy narodowi polskiemu w niczym nie pomogła.

  Matka Boskanie powstrzymała nawały nazistowskiej i sowieckiej w roku 1939, nie powstrzymała rzezi w Katyniu, nie wsparła Powstania Warszawskiego, nie zapobiegła wysyłkom na Sybir, przytakiwała straszliwym zbrodniom na Wołyniu, nie powstrzymała powojennych katów narodu polskiego i cała nasza najnowsza historia to jedno pasmo klęsk narodowych, rzezi komunistycznych jak rok 1954 czy 1968, masowej emigracji Polaków za chlebem z powodu chciwych syjonistycznych rządów, wrogich Polsce i narodowi polskiemu.

  Także dzisiaj nie powodzi się Polsce i Polakom zbyt dobrze pod kańczugiem syjonistycznym oraz pod rządami zawsze chciwego często zboczonego masońskiego kleru Kościoła Katolickiego, który za Jagiełły zwołał przeciwko Polsce najprzedniejszych rycerzy Europy, która została pokonana przez polskie rycerstwo w Bitwie pod Grunwaldem. III Rzesza także była błogosławiona przez Watykan ponieważ celem II Wojny Światowej była rzeź Słowian oraz utworzenie państwa Izrael.

  Ale teraz mamy wielką szansę na rozwód z 'królową Polski' i powrót do Boga Ojca. Wielu Polaków już o tym wie!

  Obecna postawa wielu Polaków świadczy o tym, że naród ma już dość zbrodniczych rządów nasienia węża, Watykanu oraz ich najdzikszych wymysłów szatańskich, wielbienia Lucyfera w kosciele, w mediach, w szkołach oraz drastycznej demoralizacji seksualnej naszych dzieci, czyli niewinnych dzieciątek, które szczęśliwie przeżyły ewentualną aborcję, zbrodnicze szczepienia ale dostały się w kierat zboczonych 'nauczycieli' niszczących ich niewinność.

  Potrzebny jest nam cud i mamy wielką szansę i nadzieję na cud tylko i wyłącznie w Bogu.
  Ale nie zbrukajmy tej prośby 'królową nieba'!
  Nie śpiewajmy tej pięknej pieśni - My chcemy Boga - do Matki Boskiej ale zmieńmy tekst tak, jak jest zmieniony poniżej.

  Zwróćmy się raz na 1000 lat wprost ku Bogu, z czystymi sercami, w pokorze, bez bałwochwalczych obrażających Boga bałwanów oraz bez wzmianki o znienawidzonej przez Boga szatańskiej Astarte, nazywanej Matką Boską.


  Polska jest w straszliwym niebezpieczeństwie, otoczona ponownie armiami Rosji, NATO oraz nienawidzącej nas Ukrainy. To nie są żarty i sytuacja jest śmiertelnie poważna.  Nasze władze są wyraźnie przeciwko narodowi polskiemu w identyczny sposób, w jaki tchórzliwe masońskie władze w roku 1939 wystawiły Polaków na rzeź hitlerowców i komunistów Stalina. Obecne władze dążą także do bratobójczych walk pomiędzy Słowianami.
  Niedawno na Ukrainie odbył się wielki marsz Nazistów w 75 rocznicę UPA Bandery, który współpracował z Hitlerem. Link po angielsku i jest film z tej demonstracji.

  https://www.youtube.com/watch?v=_obfLMKtRpE


  https://www.globalresearch.ca/20000-nazis-march-in-kiev-the-western-media-somehow-fails-to-notice/5615661  http://russia-insider.com/en/20000-nazis-march-kiev-western-media-somehow-fails-notice/ri21294

  Jedyny anglojęzyczny artykuł o tym haniebnym wydarzeniu, ponieważ jest to przed nami ukrywane. Także przez obecne władze. Czy oni dyszą taką nienawiścią do... Polski!? Oczywiście że tak, ponieważ większość Ukraińców to nie Słowianie!

  Oto diaboliczny plan.

  Watykan wpędza nas w bałwochwalstwo, które... uniemożliwi jakąkolwiek obronę Boga, ponieważ Bóg kategorycznie zabrania i nienawidzi bałwochwalstwa.

  Tymczasem pieśń "My chcemy Boga" to pieśń skierowana do Matki Boskiej. Zaśpiewana w taki sposób może ona spowodować milczenie Boga.

  I w tym tkwi wielki problem.

  Śpiewając - dobra pani, Polacy dostaną od Maryi taką samą 'ochronę' w przypadku grożącej nam wojny, jaką dostali we wrześniu 1939 roku. Czyli żadnej pomocy, ponieważ nie zwracamy się do Boga. A Matka Boska jest niezdolna do jakiekolwiek pomocy.

  Sytuacja jest więc niezwykle groźna i jedynie Bóg może nam w tym pomóc, zwłaszcza, że to właśnie Słowiaństwo jest rzeczywistym zaginionym Narodem Wybranym przez Boga."
 • @MacGregor - Watykan – „wężowa stolica”
  .  „Pawłościaństwo” – Paweł, Marek, Łukasz, czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna.

  Paweł z Tarsu – Szaweł, Saul z Cylicji, Szymon Mag? Apoloniusz z Tiany?

  https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/
  .
 • Konflikt pomiędzy smokiem a Bestią o władzę...
  .


  http://zbawienie.forumotion.com/t253-konflikt-pomiedzy-smokiem-a-bestia-o-wladze


  http://zbawienie.forumotion.com/memberlist


  https://i1.wp.com/www.accordingtothescriptures.org/pictures/constellations/monstrance2.jpg  .
 • Jeden z niezliczonych dowódów na to że, watykan jest stolicą (kiblem) wężową (Kainową) - Watykan jest Stolicą Szatana.
  .


  https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2017/02/02/watykan-wezowa-stolica/


  https://obserwatorczasowkonca.files.wordpress.com/2017/02/n1x8bk.jpg

  Architektura całej sali audiencyjne jest wzorowana na postać węża!

  https://obserwatorczasowkonca.files.wordpress.com/2017/02/05e086b304.jpg


  https://obserwatorczasowkonca.files.wordpress.com/2017/02/the_dark_secrets_about_the_popes_audience_hall__231501.jpg


  .
 • @Krystyna Trzcińska 20:27:51
  Chcecie zamulić ten wątek?
 • Jedynka
  Żenująca puenta, choć nie tylko puenta. Zastępowanie chrześcijaństwa eugeniką to tak jak leczenie dżumy cholerą. To w ramach tej eugeniki Rzeczpospolita propaguje przymusowe szczepienia?
  Mam wiele, bardzo wiele zastrzeżeń do „chrześcijaństwa” i do wszelkich innych religii, ale tutaj w zamian jednej religii jest proponowana inna, tyle że świecka. Któż tę świecką teligię wymyślił? Tak, tak, powalczymy z NWO podcinając sobie gardła.
  Wierzyć się nie chce, że ktoś może z całą powagą wciskać takie rzeczy inteligentnym ludziom. Dopiero co przeczytałam wpis MacGregora i już myślałam, że dość bredni na dzisiaj.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:04:07
  Co to jest, co tu się dzieje. Jakie chrześcijaństwo aryjskie?Czy żydzi są ariami, czy kiedykolwiek byli nimi? Czy Niemcy nie ukradli nam aryjskości?
  Po co ta dyskusja? Judo-chrześcijaństwo to zaraza, pandemia która ogarnęła Europę i resztę kuli ziemskiej. Kiedy ludzie dojrzeją by użyć szczepionki?
 • @demonkracja 08:40:59
  Tak, bo to żydowski bóg
 • @goat 21:37:14
  Ludzie już prawie dojrzeli, tylko różne zadaniowe Krzysie, Gregorki i Andrzeje łamią igły i depczą ampułki.
 • @goat 21:37:14
  Problem w tym, że to judeo-chrześcijanie, jak to Szanowny oznaczył, tę szczepionkę przygotowują.
  Tańczący z widłami ją już ma zaaplikowaną. Ja próbuję uzyskać odporność naturalnymi metodami - trzeba się hartować. Tyle, że to wymaga wiedzy, także o Aryjach. Tylko nie z tych judeo-chrześcijańskich źródeł.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:13:20
  W przeciwieństwie do Waćpana nie nadstawiam pośladków na "aplikacje".
 • @tańczący z widłami 09:44:12
  Czy Szanowny musi tak swymi seksualnymi fobiami epatować?
  A to wspomnienia o onanistycznych doświadczeń z bibliotekarką na widoku, a tu jakieś homofobiczne inklinacje.
  Nie wypada. Skłania do sądu, że szanowny ma jakieś odchylenia.
  Sugeruję używanie form złośliwych, ale nie obsesyjnych.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:53:43
  Szanownemu koledze, to najwyraźniej nawet słowo aplikacja kojarzy się z fobią, a słowo pośladek z homofobią, ale to dobrze, całe szczęście, że nie z dziećmi.
 • @goat 21:41:21
  "Tak, bo to żydowski bóg"
  Koniec cytatu.
  Proszę nie mylić Boga zn Szatanem. Natomiast Jezus Chrystus urodził się tam a nie gdzie indziej - bo tylko tam dzieci Szatana mogli Mu zgotować taki los.
 • WOJUJĄCA ANTYKULTURA !
  Krzysztof Karoń - „Historia antykultury”- promocja ważnej książki
  https://www.youtube.com/watch?v=Lm7cttkPnMs

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031