Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
880 postów 9157 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Klimat dla barbarzyńców

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Ocieplenie klimatu" - kolosalny międzynarodowy spisek


  

Kolosalny międzynarodowy spisek”

„Problem klimatu już kilkadziesiąt lat temu został upolityczniony i stracił charakter czysto naukowy, służąc celom ideologicznym, politycznym i biznesowym. Źródła tej ideologii można znaleźć w opracowaniu przygotowanym w r. 1967 (po 4 latach pracy piętnasto-osobowego zespołu amerykańskich uczonych) znanym jako „Report from the Iron Mountain” (Lewin, 1967). Raport dyskutował długoterminowe perspektywy nadchodzącego kresu wojen i konieczności wprowadzenia ich substytutów, celem uniknięcia zagrożeń wynikających z pokoju. Proponował m.in. utworzenie globalnych sił policyjnych, wprowadzenie współczesnego niewolnictwa, eugeniki, nowych quasi-religijnych mitów o planetarnych zagrożeniach oraz wyolbrzymioną ochronę środowiska.

Myśli zawarte w tym raporcie, oddające ówczesne opinie elit intelektualnych i politycznych Stanów Zjednoczonych, stały się zalążkiem ciągu zdarzeń prowadzących do gwałtownego rozwoju ruchów ekologicznych i obecnej histerii klimatycznej. Wkrótce potem Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił „National Environmental Protection Act” (1969), a w r. 1970 Prezydent Nixon powołał US Environmental Protection Agency, pierwsze w świecie ministerstwo środowiska. Miałem w tym ministerstwie kilka wykładów i przez 10 lat z jego pomocą finansową prowadziłem badania skażeń atmosfery globu.

Raport z Iron Mountain został początkowo utajniony przez prezydenta Lyndona Johnsona, ale po kilku latach opublikowano go jako „przeciek”. Natychmiast stal się bestsellerem. Jednym z najważniejszych zaleceń raportu, mających stać się substytutem wojen i umożliwić zaakceptowanie rządu światowego, jest koncentracja uwagi społeczeństwa na skażeniu środowiska planety i „fikcyjnych globalnych wrogach”. Zadanie to zrealizował Klub Rzymski w swoim, wydanym w 3 mln egzemplarzy, mizantropijnym reporcie „Granice Wzrostu”(Meadows et al., 1972) – (to ten raport przewidywał 17 mln ludności dla Polski – D.Kosiur). Nie przeszkodziło to publikacji drugiego wydania tego dzieła pod zmienionym tytułem „Ludzkość w Punkcie Wzrotnym”(Mesarovic and Pestel, 1976). Jego niesłychanie groźne motto: „Świat ma raka, a tym rakiem jest człowiek”, powszechnie przyjęli zieloni, wraz z zaleceniami ograniczania wszystkiego, eufemistycznie nazwanymi „zrównoważonym rozwojem”. W czasopiśmie „Nature” raport ten określono jako niedorzeczny (ludicrous study) (Beckerman, 1994), a jego wszystkie przewidywania katastroficznych skutków skażeń i niedoborów okazały się fałszywe.”

Autorem powyższego tekstu (są to fragmenty) jest prof. Zbigniew Jaworowski 

-(https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/264014,1,czy-faktycznie-mamy-do-czynienia-z-globalnym-spiskiem-klimatycznym.read)

 

A oto próbki przemyśleń czołowych mondialistów

 

Jacques-Yves Cousteau (1910–1997) w środku

President John F. Kennedy presents the National Geographic Society’s Gold Medal to Captain Jacques Cousteau,By Abbie Rowe. White House Photographs.

Jacques-Yves Cousteau, znany badacz mórz i podróżnik zmarły 11 lat temu, autorytet moralny i idol ekologów, powiedział kiedyś, że aby na Ziemi zapanowała równowaga, to„należy eliminować 300 tysięcy ludzi dziennie”, czyli 128 milionów rocznie, a inni podobni obrońcy ludzkości i środowiska twierdzą, że liczba ludzi nie powinna przekroczyć 500 milionów.  prof. Zbigniew Jaworowski, Człowiek nie ma nic do klimatu

„Celem ONZ jest selektywne zredukowanie populacji poprzez zachętę do aborcji, wymuszoną sterylizację, kontrolę ludzkiej reprodukcji; [ONZ] postrzega dwie trzecie ludzkiej populacji jako niepotrzebny bagaż, z potrzebą eliminacji 350 tys. ludzi dziennie.”

Jacques-Yves, Cousteau w oceanie życia, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999

Mąż królewej Elżbiety II, Książę Filip, członek de Bilderberg, Klubu Rzymskiego, brytyjski prezes World Wide Fund for Nature od 1961 do 1982, międzynarodowy prezydent od 1981, a od 1996 honorowy przewodniczący. Jest to organizacja pozarządowa i ekologiczna o charakterze międzynarodowym powstała w 1961 roku. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą (główna siedziba znajduje się w Szwajcarii). Oczywiście ci pozostali przy życiu, bo większość trzeba będzie wyeliminować – można mniemać, że człowiek nie zalicza się do środowiska, oczywiście poza ludem wybranym.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=4DRB_bn_nXI

 

Synalek królewskiej pary brytyjskiej, książę Karol, otwarcie wyraził poparcie dla ostatniego badania populacyjnego biologów Paula i Anne Ehrlich, wzywających do drastycznych globalnych wysiłków na rzecz zmniejszenia skali płodności, opublikowanego w Proceedings of the Royal Society w dniu 8 stycznia 2013r. Autorzy wzywają m.in. do globalnie przewidzianych „rezerwowych aborcji”, aby uniknąć katastrofy przeludnienia.

Ehrlichowie napisali również, że oprócz zmiany w polityce demograficznej, system edukacyjny powinien również w „symetryczny sposób” połączyć wysiłki, dążąc do zrównoważonego rozwoju i zwiększenia równości (wliczając w to redystrybucję dóbr).

Te zbrodnicze programy depopulacyjne na Zachodzie są realizowane już od lat 1970. W Europie środkowo-wschodniej zaczęto je wdrażać natychmiast po demontażu bloku państw socjalistycznych już w 1990r. (demontaż był rezultatem współpracy żydowskiej V kolumny, Kościołów oraz agentury Zachodu, głównie z USA).

Dzietność na wschód od Renu

Demografia Słowacji

 Demografia Albanii

Zarówno odkrycia archeologiczne (gady kopalne) jak i znacznie późniejsze kroniki historyczne np. z XVIw., dowodzą, że klimat na Ziemi ulegał znacznym przemianom – naprzemiennie ociepleniu i ochłodzeniu. Jednak nie sposób wiązać tych przemian z działalnością człowieka.

Nie jesteśmy współcześnie w stanie autorytatywnie stwierdzić wielkości wpływu działalności gospodarczej człowieka na ocieplenie klimatu, więcej nie jesteśmy w stanie stwiedzić, czy taki wpływ w ogóle istnieje. Natomiast zanieczyszczenie środowiska jest tej działalności rezultatem, ale kto jest temu winien? Czy przede wszystkim nie ci, którzy podejmują walkę z „ociepleniem” klimatu w celu dokonania legalnego ludobójstwa? Któż bowiem, jak nie wielki kapitał, banki, miedzynarodowe korporacje – czyli żydowsko-anglosaska światowa finansjera, podejmuje decyzje o likwidacji przemysłu w państwach Zachodu i przenoszenia go do państw z tanią siłą roboczą? Wyprowadzenie produkcji ma na celu uwolnienie zamrożonego kapitału w majątku trwałym, w wynagrodzeniach i pomnażanie zysków z pośrednictwa, z handlu.

I dalej, któż decyduje o likwidacji rolnictwa na Zachodzie przy jednoczesnym karczowaniu wykupionych przez zachodnie banki lasów Amazonii pod pola uprawne? Itd., itp.

Skutki takiej działalności zawiadowców żydowskiego kapitalizmu, to np. ogromny i niepotrzebny rozwój transportu, także samochodowego kosztem likwidowanego – ekologicznego! Zieloni ekolodzy! – transportu kolejowego.Szesnaście największych kontenerowców świata wypuszcza do atmosfery tyle samo siarki, co wszystkie auta na Ziemi – twierdzi konsultant naukowy „The New Scientist”, Fred Pearce.

Inny skutek takiej działalności to rosnące bezrobocie, ale ono jest celem mondialistów, bo przecież bezpośrednio wpływa na ograniczenie przyrostu naturalnego – mieszkańcy IIIŻydo-RP/Polin zdążyli to już chyba zauważyć.

Pewnie niewielu Polaków wie, że w 1987r. powstało Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, z organizacją zachodnich mondialistów snujących zbrodnicze plany dla ludzkości. Jaka narodowość dominuje w tej organizacji pisać już chyba nie muszę -?

Dążenie do minimalizowania przyrostu naturalnego odbywa się wielopłaszczyznowo. W żydowskim kapitalizmie realizowane jest poprzez pauperyzację społeczeństw, poprzez likwidację zabezpieczeń socjalnych, poprzez wzrost bezrobocia, obniżenie poziomu oświaty, poprzez medialną propagandę, w końcu poprzez obalanie rządów socjaldemokratycznych, itd., ale także przez lansowanie aborcji, eutanazji, małżeństw homoseksualnych, przez dążenie do legalizacji narkomanii. Wszystkie te przestępstwa i wynaturzenia uzyskują w parlamentach ustawową oprawę – zbrodnia staje się prawnie legalna. Cały ten proces uzyskuje w powszechnych żydowskich mediach oprawę propagandowej nowoczesności i wysokich standardów oraz wartości cywilizacji Zachodu. Zbrodnia i zbrodniarze oto rzeczywiste standardy cywilizacji Zachodu.

Jan Stachniuk w swoich „Dziejach bez dziejów” wykazał ponad wszelką wątpliwość antycywilizacyjny, antyhumanitarny, charakter katolicyzmu, religi o żydowskich, judejskich korzeniach. Z wyraźnie antycywilizacyjnym, antyhumanitarnym, charakterem tzw. zachodniej demokracji mamy do czynienia od 1945r. Postępy „zachodniej demokracji” także noszą piętno żydowskich korzeni, bo rolę decydentów odgrywają gremia żydowsko-anglosaskiej finansjery.

Dzisiaj tylko katolicy mogą się czuć zawiedzeni i zwiedzeni – choć pewnie niewielu wie, iż w proces degeneracji zachodniej cywilizacji wpisuje się także Kościół poprzez encykliki swoich papieży:

Centesimus annus” autorstwa JPII z 1991r. – z pochwałą żydowskiego kapitalizmu oraz negacją socjalnych funkcji państwa, „Laudato si” autorstwa Franciszka z 2015r. – z pochwałą „zrównoważonego rozwoju”, czyli pochwałą depopulacji.

 

Dariusz Kosiur

__________________________

PS

Nadciągają zbędni ludzie

Żydowsko-masońskie organizacje pracują od lat 1960. nad realizacją depopulacji społeczeństw na skalę globalną. To co wyciekało ze spotkań Grupy Bilderberg, Klubu Rzymskiego (już w latach 1970. przewidywał ograniczenie ludności Polski do liczby 17 mln), co nieśmiało określane było w nieoficjalnym obiegu informacji jako neomaltuzjanizm, przybrało dzisiaj nie tylko realną groźbę likwidacji znacznej części ludzkości, ale uzyskało przede wszystkim wszelkie możliwości techniczne, prawne i polityczne do realizacji tej zbrodniczej, syjonistycznej wizji (nie tylko aborcja i eutanazja).
Ten zbrodniczy postulat poprzedzało sformułowanie:"zrównoważony rozwój". Przez wielu przyjmowane w dobrej wierze i kojarzone z nowoczesnością procesów społeczno-politycznego rozwoju. Niewielu jednak zdawało sobie sprawę, że rozwój społeczno-gospodarczy bazuje na relacji tzw. czynników produkcji (ekonomia żydowskiego kapitalizmu celowo zarzuciła termin: siły wytwórcze narodu), czyli: „ludzi”, „ziemi” i „kapitału” (istotą jest kapitał rzeczowy, nie finansowy). Posłużono się w sposób zakłamany szeroko pojętą ekologią (ochrona środowiska – ale nie człowieka, ocieplenie klimatu, itp.), co logicznie wskazuje na ograniczenie rozwoju poprzez niejako naturalną barierę intensywnego wykorzystania „ziemi” i „kapitału”. Zatem jedynym czynnikiem możliwym do „regulowania” są ludzie – „zbędni ludzie”. Oto zbrodnicze cele Międzynarodowego Żydostwa i ich syjonistycznych, ponadnarodowych organizacji.

D.Kosiur

 https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/121077,szczera-rozmowa-jak-zyd-z-zydem-o-przyszlosci-czyli-o-nwo

 

Jedna z Internautek, pani „Lotna”, zwróciła uwagę, że termin zrównoważony rozwój jest błędnym – prawdopodobnie jest to błąd zamierzonytłumaczeniem terminu angielskiego sustainable development. Polskim odpowiednikiem angielskiego słowa sustainable jest termin podtrzymywalny, czyli taki, który może się utrzymać, który jest wyważony, w którym zachowany jest balans jego wszystkich składników. Według mondialistycznych zbirów ludzie są tym składnikiem procesu ekonomicznego, który ów balans zakłóca.

 

Watykan za depopulacją

Encyklika "Laudato si"

p.13. Naglące wyzwanie ochrony naszego wspólnego domu obejmuje troskę o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w dążeniu do zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju (…)

 

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/06/20/watykan-za-depopulacja/

________________

 

Czy dzisiaj, gdy światu zagraża realna władza mondialistycznych zbirów można bagatelizować strach ludzi przed szczepieniami, gdy państwa narodowe całkowicie utraciły kontrolę nad produkcją i dystrybucją szczepionek przejętą przez międzynarodowe (MŻ) korporacje? Oczywiście każdy kij ma dwa końce i ucieczka przed szczepieniami, które winny podnosić odporność na zachorowania - taka jest - a raczej była (?) - idea szczepień ochronnych -, także, dodatkowo, przyczyni się do depopulacji.

D.Kosiur

KOMENTARZE

 • @ autor
  Cóż ma wspólnego „zrównoważony rozwój” z pochwałą depopulacji?
  "ZLIKWIDOWAĆ KATOLICKICH BYDLAKÓW"! (Dariusz Kosiur 24.08.2015 16:00) - to jest dopiero „pochwała depopulacji”!

  PS: Synonimy do słowa zrównoważony: opanowany , spokojny , rozważny , dojrzały , stateczny , zimnokrwisty , stabilny ,miarowy , jednostajny.
 • @Zdzich 20:44:36
  zrównoważony: opanowany , spokojny , rozważny , dojrzały , stateczny , zimnokrwisty , stabilny ,miaro
  To po prostu nowomowa i inżynieria społeczna przy pomocy słowa.
  Proponuję zajrzeć za kulisy by przetłumaczyć tę gadkę "na nasze"
 • Autor
  """"
  Jan Stachniuk w swoich „Dziejach bez dziejów” wykazał ponad wszelką wątpliwość antycywilizacyjny, antyhumanitarny, charakter katolicyzmu, religi o żydowskich, judejskich korzeniach.
  """
  - wcale nie wykazał, tylko postulował, a to róznica

  Kolejny cytat:

  """"
  Z wyraźnie antycywilizacyjnym, antyhumanitarnym, charakterem tzw. zachodniej demokracji mamy do czynienia od 1945r. Postępy „zachodniej demokracji” także noszą piętno żydowskich korzeni, bo rolę decydentów odgrywają gremia żydowsko-anglosaskiej finansjery.

  """"
  - ma Pan rację,ale co to ma drogi Panie wspólnego z katolicyzmem?

  Pan przeprowadza takie rozumowanie:
  1 to liczba
  2 to tez liczba
  więc 1 = 2

  Wg Pana katolicyzm to żydzi, finansjera to żydzi, więc katolicyzm to finansjera

  To są podstawowe mocium panie błędy logiczne

  pozdr
 • @Zdzich 20:44:36
  „Zrównoważony” to jest kiepskie tłumaczenie angielskiego wyrazu „sustainable” - podtrzymywalny, taki który może się utrzymać, czyli wyważony, w którym jest zachowany balans jego wszystkich składników. Według psychopatów, którzy wymodzili tę ideologię, nadmierna - rzekomo - liczba ludzi zakłóca ten balans.
 • @ Autor
  Ode mnie 5*

  No i mamy całą tą ekologię na talerzu.

  Ukłony
 • @zadziwiony, Lotna
  Synomimy na "zrównoważony" skopiowalem ze Słownika Synonimów Języka Polskiego.

  Dla tych, którzy Słownika w życiu nie widzieli, jest "nowomowa i inżynieria społeczna" lub "kiepskie tłumaczenie".
 • @Lotna, masz całkowitą rację! "„Zrównoważony” to jest kiepskie tłumaczenie angielskiego wyrazu „sustainable” - podtrzymywalny"
  .


  ..... Takim potworkiem tłumaczeniowym jest „zrównoważony rozwój”, który tak naprawdę jest kalką pojęcia zrównoważony transport uczynioną bez zrozumienia sensu eksploatacyjnego tych pojęć. Ze zdziwieniem dowiedziałem się, że w zniekształcaniu tego pojęcia brał udział znany profesor Ryszard Bugaj, który zresztą jest przekonany, że to jest dobrze, bo on brał w tym udział. Wpisali to do Konstytucji:


  http://eksploatyka.blox.pl/2016/01/Podtrzymywalny-trwaly-rozwoj-czyli-translatoryka.html


  ....Więc nie jest dobrze. Chodzi tu o tłumaczenie angielskiego sustainable, co po francusku brzmi durable.

  „Able” jest to końcówka odpowiadająca polskiej „alny”, „alna”. Słowo „to sustain” znaczy: podtrzymywać, odnosić, krzepić. Po francusku „dur” znaczy twardy, trudny, ciężki. Nawet niemieckie słowo „nachhaltige” (halten - zachowywać, utrzymywać) tłumaczy się jako (długo)utrzymywalny.

  Co więc znaczy sustainable czy durable. Sustainable znaczy więc podtrzymywalny, a durable wprost – trwały. Tak naprawdę oznaczają to samo. Bynajmniej nie zrównoważony [to słowo tłumaczy się: even-tempered (człowiek), equable (charakter), balanced (budżet), albo (bien)equilibré, ponderé].


  .
 • "Ile czasu zajęło, aby płodność spadła z 6 dzieci na kobietę do mniej niż 3 dzieci na kobietę"
  .

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Od roku 1870 do 1960 zajęło Polsce 90 lat, aby zmniejszyć płodność z więcej niż 6 do mniej niż 3.

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Ogólny spadek współczynnika dzietności od 1950 r.


  Ogólny wskaźnik dzietności zmniejszył się o połowę w ciągu ostatnich 50 lat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Liczba dzieci na kobietę była bardzo wysoka w przeszłości i aż do drugiej połowy XX wieku.

  Na całym świecie do 1965r. przeciętna kobieta miała więcej niż 5 dzieci.


  Wskaźniki płodności mogą spadać bardzo szybko.

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Spadek współczynnika dzietności jest jedną z najbardziej fundamentalnych zmian społecznych, które miały miejsce w historii ludzkości.


  Jest zatem szczególnie zaskakujące, jak bardzo gwałtownie może dojść do takiego przejścia.

  Chiny dokonały tego przejścia w ciągu 11 lat - przed wprowadzeniem polityki jednego dziecka.


  Z wykresu wynika również, że wraz z upływem czasu wzrastała szybkość, z jaką kraje mogą przejść do niskiego współczynnika dzietności.

  W 19 wieku zajęło Zjednoczonemu Królestwu (UK) 95 lat, a USA 82 lata, aby zmniejszyć płodność z więcej niż 6 do mniej niż 3.


  EUgenika
  https://ourworldindata.org/fertility-rate


  Aby powiększyć tabelę naciśnij na zdjęcie.

  https://ourworldindata.org/wp-content/uploads/2014/02/Years-it-took-Fertility-to-fall-from-6-to-below-3-750x525.png
  .
 • @Zdzich, Nie masz kompletnie RACJI, więc nie bredź! - To Lotna ma całkowitą rację! - EKSPLOATYKA * TEROTECHNIKA
  .  Podtrzymywalny, trwały rozwój czyli TRANSLATORYKA rzecz nieznana.


  (JEST TO ROBOTA CELOWA W CELU ZAGMATWANIA PRZEPISÓW, KTÓRYMI W PRZYSZŁOŚCI ŻyĄD MOŻE ŁATWIEJ DOWOLNIE MANIPULOWAĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Wielkim polskim problemem stały się tłumaczenia dokumentów międzynarodowych, przeważnie z języka angielskiego.
  ----------------------------------------------------------------------


  Polskie normy i prawo są często polskimi wersjami tekstów europejskich.


  Okazuje się, że popełniane są w tych tłumaczeniach błędy, które potem podlegają prawu „przewróciło się - niech leży”.
  -----------------------------------------------------------------------------------


  Naprawa tych błędów nie jest nijak przewidziana w procesach państwowych. ??????????????????????????????????????


  Nawet gdy występuje niespójność między różnymi tekstami: przetłumaczonymi, lub napisanymi dobrze oraz przetłumaczonymi i napisanymi źle.

  Nie są się zmienić, bo tak tłumacz przetłumaczył – tłumaczą. Już tak musi być.  Ponieważ zły pieniądz wypiera lepszy (Kopernik!!!), więc występują sytuacje, że ludzie, którzy dobrze rozumieją sprawę są pouczani, że mówią źle, albo uniemożliwia się im mówienie dobrze.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Więcej: poprawia się ich np. w redakcjach, żeby się dostosować do akurat znanej normy źle przetłumaczonej.

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ????????????????????????????????????????????????????????????

  Takim potworkiem tłumaczeniowym jest „zrównoważony rozwój”, który tak naprawdę jest kalką pojęcia zrównoważony transport uczynioną bez zrozumienia sensu eksploatacyjnego tych pojęć.

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  Ze zdziwieniem dowiedziałem się, że w zniekształcaniu tego pojęcia brał udział znany profesor Ryszard Bugaj, który zresztą jest przekonany, że to jest dobrze, bo on brał w tym udział. Wpisali to do Konstytucji:  Art. 5.: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Więc nie jest dobrze.

  Chodzi tu o tłumaczenie angielskiego sustainable, co po francusku brzmi durable.

  „Able” jest to końcówka odpowiadająca polskiej „alny”, „alna”.

  Słowo „to sustain” znaczy: podtrzymywać, odnosić, krzepić. Po francusku „dur” znaczy twardy, trudny, ciężki.

  Nawet niemieckie słowo „nachhaltige” (halten - zachowywać, utrzymywać) tłumaczy się jako (długo)utrzymywalny.

  Co więc znaczy sustainable czy durable.

  Sustainable znaczy więc podtrzymywalny, a durable wprost – trwały.

  Tak naprawdę oznaczają to samo.

  Bynajmniej nie zrównoważony [to słowo tłumaczy się: even-tempered (człowiek), equable (charakter), balanced (budżet), albo (bien)equilibré, ponderé].

  Dla lepszego zrozumienia warto przytoczyć znaczenie słów o tym temacie: sustained – ciągły, nieprzerwany, sustenance – pożywienie. Chodzi więc zawsze o podtrzymywanie, a nie o zrównoważenie, co oczywiście nie przeszkadza stosować niekiedy równoważenie jako sposób działania. Celem jednak jest podtrzymywanie rozwoju. Należy podkreślić, że sens słów podtrzymywalny i zrównoważony jest eksploatacyjnie inny. Podtrzymywalny znaczy taki, który zawsze jest, ale mu się nie wyznacza żadnych wskaźników. Zrównoważony oznacza taki, gdzie równoważy się różne czynniki. O to chodzi w transporcie, który musi tworzyć sieć pozwalającą na poruszanie się...


  http://eksploatyka.blox.pl/resource/P6040007_wal_goclawski.JPG


  (Fot. Rafał Wodzicki: Rozwój jest trwały – buduje się nowe i coraz lepsze domy, kupuje coraz bardziej zaawansowane autobusy, ale też system projektowania leży... Tu np. chce się wcisnąć tramwaj przez działki na Gocław. Niszcząc otoczenie historycznego Kanału Wystawowego. Po to by uzyskać 2-3 minuty w rozkładzie jazdy, ale jednocześnie tracąc inne wartości – takie jak generatory ruchu i wygodę pasażerów.)
  W 1987 sformułowano następujący pogląd: Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój podtrzymywalny, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Uporczywe tłumaczenie „zrównoważony” oznacza deformowanie znaczenia, bo przecież nie chodzi o równomierny rozwój we wszystkich dziedzinach, bo to oznacza słowo równowaga.

  Tłumaczy się, że pojęcie „zrównoważonego” rozwoju pochodzi z leśnictwa (Hans Carl von Carlovitz), gdzie oznaczało gospodarkę leśną taką, żeby las był w stanie się stale odbudowywać. Na początku XIX w. było to propagowane w Niemczech, skąd zostało przejęte przez naukowców z innych krajów. Po angielsku użyte zostało słowo sustained (trwały). W latach 1980 zostało znów przejęte przez ruch ekologiczny w formie sustainable, a więc podtrzymywalny.

  I znów następuje tu wmawianie Polakom, że chodzi o rozwój zrównoważony, które to pojęcie zostało wprowadzone do sfery politycznej, wychodząc poza sferę leśnictwa. Jak wspomniałem wcześniej zostało to wprowadzone także do konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a potem do ustaw. M. in. zdefiniowano to w ustawie Prawo o ochronie środowiska:

  [jest to] taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

  Jest to definicja oczywiście niedobra, choć podkreślenie integracji (czyli podejścia systemowego, holistycznego) działań w różnych dziedzinach jest ważne i zgodne z zasadami profesjonalnej eksploatacji. W związku z czym sięga się do definicji źródłowej stosowanej w przez Organizację Narodów Zjednoczonych:

  Zrównoważony (podtrzymywalny!!!) rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby wszystkich ludzi naraz; zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu Ziemi.

  W języku potocznym pojęcie to zyskuje w zależności od kontekstu nieco inne znaczenia: często używane jest jako synonim zachowań „proekologicznych”: eksploatacja czegokolwiek jest eksploatacją środowiska. W środowiskach biznesowych jest utożsamiane z sukcesem i innowacyjnością.

  Efektem tego podejścia jest np. opis hasła w Wikipedii, gdzie występuje jako „zrównoważony rozwój”, ale uzupełnione ciągiem „synonimów”: „zrównoważony rozwój, trwały rozwój, trwały i zrównoważony rozwój, ekorozwój, co wynika z rozważań takich jak wyżej...

  W związku ze zbliżaniem się dwudziestolecia konstytucji niektórzy sugerują konieczność jej zmiany. Niezależnie od tego czy uwagi są słuszne czy nie, trzeba pamiętać, że zmiany wymaga właśnie pojęcie „zrównoważony rozwój” na „podtrzymywalny rozwój”, żeby pojęcie to było rozumiane właściwie.

  Tak więc tłumaczenie jest znacząco złe. Zmienia myślenie o tej sprawie i zniekształca tłumaczenia, które stają się nieadekwatne! W jednym języku mówi się o jednym, a w drugim o czym innym. Jak zwykle przysłowia wyjaśniają ten problem eksploatacyjny (eksploatacja języka i w ogóle środowiska): rozmawiał wół z prosięciem. Profesor Bugaj nie chciał nawet rozmawiać na ten temat, co zmieniło wiele. Nie ma poprawnych systemów bez wymiany myśli i bez naprawiania błędów.

  RAFAŁ WODZICKI, ekspert eksploatacji


  .
 • @Zdzich 20:44:36
  Nie rozumiesz problemu.
  Trzeba rozumieć język radykalnych ekologów.
  Właśnie na tym polega manipulacja, że pod pojęciem "zrównoważony" oni rozumieją co innego niż się powszechnie uważa.
  Więc kiedy oni mówią o "zrównoważonym rozwoju" należy się temu na wszelki możliwy sposób przeciwstawiać.
 • ONZ AGENDA 21 i 2030 - Wyludnienie USA i wygnanie ludzi z terenów leśnych i rolnych do wielkich molochów
  Mapa USA z 1997 roku "Podtrzymywalnego systemu" na rok ~2030.

  Miejsca do normalnego zamieszkania zaznaczono kolorem jasnoniebieskim.

  Czerwony - rezerwaty, minimalana lub żadna ludzka działalność.

  Żółty - Wysoko regulowane strefy buforowe

  Różowy - Rezerwaty Indian

  Szary - Bazy wojskowe

  Brązowy - POROZUMIENIE NAFTA, 200km szerokości miedzynarodowa strefa cooperacyjna.

  Climate Engineering lub Climate Intervention potocznie nazywany "Geoengineering"

  https://i.ytimg.com/vi/VDSfoZm2CCc/maxresdefault.jpg
  https://selahministriesblog.files.wordpress.com/2015/07/un_simulationmap2.jpg


  .
 • @Krystyna Trzcińska, zadziwiony, Robik
  Nie wiedziałem, że Słownik Synonimów Języka Polskiego trzeba najpierw przetłumaczyć na j... polski.

  Z resztą, o czym wy tutaj piszecie? Tematem jest DEPOPULACJA w wersji żydo-Kosiura.
 • @Zdzich 08:34:17
  Nie trzeba tłumaczyć słownika.
  Trzeba znać problem depopulacji i tzw. globalnego ocieplenia powodowanego przez człowieka.
  Na początek wystarczy.
 • @MacGregor 22:55:35
  "Wg Pana katolicyzm to żydzi, finansjera to żydzi, więc katolicyzm to finansjera

  To są podstawowe mocium panie błędy logiczne"
  _______________________________________

  Gdybym coś takiego napisał, to faktycznie byłby to błąd, a nawet więcej, byłaby to głupota. Jednak ja napisałem coś zupełnie innego.
  Napisałem, że encykliki papieskie, Centesimus annus, Laudato si, wspierają żydowski kapitalizm i zrównoważony rozwój (czytaj: depopulację) i że nie jest przypadkiem, iż taki proces realizowany jest przez żydowsko-anglosaską finansjerę.
  Zatem decydenckie gremia Zachodu i Kościół głoszą tę samą politykę i nie jest to zaskakujące skoro zbliżają je wspólne żydowskie korzenie.

  Żeby Komentatorowi poprawić humor proponuję wesoły film:
  https://www.youtube.com/watch?v=1a0DZf9iZSc
 • @Zdzich 20:44:36
  Dziduś, słoneczko,
  zupełnie nie rozumiem, dlaczego utwierdzasz wszystkich w przekonaniu, że żydo-katolik to świnia - przynajmniej jeśli idzie o ciebie?

  A jeśli chcesz dowieźć, że się mylę, to podaj link do swojej insynuacji o "katolickich bydlakach".
 • @Zdzich 02:25:51
  Slowniki nie wystarczy oglądać, żeby się wymądrzać, trzeba je także czytać ze zrozumieniem. Synonimy są to wyrazy podobne, ale nie identyczne, a dokładniej, wg. Wikipedii:

  „Synonim (gr. synōnymos 'równoimienny'[1]) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście”.

  Kluczowy zwrot: w odpowiednim kontekście. A więc czasami można, a czasami się nie powinno stosować dany synonim, bo odcień znaczeniowy synonimu zmieniłby przekazywaną treść zawartą w danej wypowiedzi.
  Gdybyś po angielsku chciał np. opisać osobę jako spokojną i zrównoważoną i użył słowa „sustainable”, to rozmówca najprawdopodobniej by pomyślał, że bredzisz, bo nie miałby pojęcia, o czym mówisz.

  Przykro mi, prościej wytłumaczyć nie mogę. Możesz upierać się dalej, że „sustainable development” nie ma nic wspólnego z depopulacją.
 • W jaki sposób globaliści planują depopulacje?
  https://gloria.tv/article/we4HYzRMdCA313QSpfavEcg9P
 • Procesy myślowe @ Rzeczpospolita
  "ucieczka przed szczepieniami, które winny podnosić odporność na zachorowania - taka jest idea szczepień ochronnych -, także, dodatkowo, przyczyni się do depopulacji."
  Logika @ Rzeczpospolita:
  Trują nas ze wszystkich stron, blokują dostęp do skutecznych terapii, chcą pozbyć się 90% ludzi, resztę trzymać jako niewolników, ale dbają o nas szczepionkami "ochronnymi" :-) :-)
  Poseł PiS ujawnia prawdę o obowiązku szczepień !!!
  https://gloria.tv/video/XpbbmfFFTNPB3WvBtEaAETodG?fbclid=IwAR3qjoww_F7QdIjks7t3cHsw68ZZ6W-bs0-SYPEFXGWZW_vtoTQwkN-5fmw
 • "W strefie chaosu": zrównoważony rozwój - marksistowski plan zmiany świata.
  https://www.youtube.com/watch?v=Xh4YjH3px1k
 • @rysio 13:33:38
  Uzupełniłem mój wpis o trzy słowa [a raczej była (?)]:

  "ucieczka przed szczepieniami, które winny podnosić odporność na zachorowania - taka jest - a raczej była (?) - idea szczepień ochronnych -, także, dodatkowo, przyczyni się do depopulacji."

  Teraz chyba nie powinno być już wątpliwości, że niebezpieczeństwo związane ze szczepieniami jest podwójne:
  a) celowa szkodliwość,
  b) brak szczepień (szczepionkami, których produkcja i dystrybucja powinna być kontrolowana przez państwo w interesie narodu) także spowoduje zwiększenie zachorowalności z wszystkimi tego konsekwencjami.
 • Programowanie Polaków do buntu społecznego/powstania narodowego
  https://detektywjarzynski.blogspot.com/2018/12/programowanie-polakow-do-buntu.html
 • @Rzeczpospolita 14:18:38
  Jak chodzi o punk b) , odnosi się to tylko do szczególnych przypadków śmiertelnych chorób zakaźnych albo chorób, na które populacja nie posiada naturalnej odporności, np. choroby tropikalne w przypadku Europejczyków (wyłącznie, gdy wybierają się do tropików).
  W PRLu były szczepienia przeciwko ospie i gruźlicy, ale w przypadku gruźlicy tylko tych, którzy nie mieli przeciwciał, czyli nie wytworzyli naturalnej odporności, natomiast nie było szczepień przeciwko dżumie, trądowi czy cholerze - no bo i po co.
  Natomiast szczepienie przeciwko ospie wietrznej, śwince, różyczce, kokluszowi, odrze, szkarlatynie jest zawsze szkodliwe, bo nie pozwala na ochronę niemowląt przez pokarm szczepionych matek - czyli matek, które tych chorób nie przebyły, ale zostały przeciwko nim zaszczepione. Choroby wieku dziecięcego dzieci przechodzą bardzo łagodnie i wytwarzają odporność na całe życie, podczas gdy szczepionki uodparniają organizm tylko na kilka lat. Gdyby było inaczej, psy nie musiałyby być poddawane co jakiś czas szczepieniom przeciwko wściekliźnie.
 • @detektywmjarzynski 14:33:07 „Bohater” – Jabłonowski, a faktycznie to AKTOR Wojciech Olszański
  "Programowanie Polaków do buntu społecznego/powstania narodowego"

  https://opolczykpl.wordpress.com/2018/12/04/gasnaca-betlejemska-gwiazdo-olszanski-lapska-precz-od-swarozycy/

  http://talbot-nowyekran-pl.neon24.pl/post/145754,kolejna-wojna-na-wyniszczenie-polski#comment_1491389  .
 • @Lotna 15:19:28
  słuszny komentarz, ale niestety wielu ma to w tyłku i za nic nie dają się przekonać. Może dopiero jak "autystyka" będą mieli w domu to oprzytomnieją. Nie wiem ile dowodów potrzeba , by przewidzieli na oczy.
 • @Zdzich - Propagowanie Depopulacji
  .


  Palenie prawidłowemu rozwojowi przyszłego dziecka poczętego z gosposią na zachrystii od zachrystii.

  Ciągnięcie fajki ma negatywny związek na wzrost populacji.


  http://christophereverard.co.uk/wp-content/uploads/2016/06/smoking_cardinals_zps054d9ed8.jpg


  .
 • @Zdzich Propagowanie Depopulacji - Z tego dzieci nie będzie - Tylko BOCIAN prrzynosi dzieci w DZIOBIE.
  .
  http://www.orthclass.com/zapr/4ikum/6ksvid_files/6ksvid_1.jpg  .
 • @Lotna 12:34:40
  Encykliki papieskie, Centesimus annus, Laudato si, nie mają nic wspólnego z depopulacją. Ty, Robik, i żydo-Koisur natomiast każecie nam czytać „zrównoważony rozwój” jako „depopulacja”. Jest to szczyt arogancji głupiego człowieka!

  Do tego nie ma czegoś takiego jak „Kościół Zachodni” - Kościół jest uniwersalny i jego korzenie są jak najbardziej anty-żydowskie. Żydzi skazali Jezusa na ukrzyżowanie, ironicznie przybili tablicę nad Jego głową z napisem „Król Żydów”, Biblię uznają do dzisiaj jako książkę anty-semicką, i do dzisiaj mordują Chrześcijan (zobacz Katyń, ks. Popiełuszko, okupacja Ziem Palestyńskich, wyzwiska od „świni”, itd., itd.).
 • @Zdzich "wyzwiska od świni” po ŁACINIE wyraz IESUS znaczy "To świnia"! - A więc to KOŚCIÓŁ KATOLICKI Chrystusa tak PRZE-CHŚCIŁ!
  .

  W bible napisano zupełnie inne imie Chrystusa, i też nie wiadomo czy prawdziwe. Bo znając UCZONYCH w MOWIE i PIŚMIE SKRYBÓW to byli by chorzy, albo nieżywi jak by nie wtrącili KONSTANTYNA CESARZA ŻYdMu kłamstw.


  "Żydzi skazali Jezusa" - Nie żydzi tylko SĘDZIA ŻYMski Piłat !!!!!!!!


  .
 • Zdzich RELIGIA i OBRZĘDY KATOLICKIE nie mają NIC wspólnego z Naukami Chrystusa i w najmniejszym stopniu nawet z chrześćjaństwem.
  .  KATOLICYZM, to są zakamufliwane barbażynskie WIERZENIA i okrótne

  PRAKYTKI RELIGIJNE EGIPCJAN, KANAANyjczyków, ASYRYJczyków,

  ŻYDÓW BABILOŃSKICH, GREKÓW, ŻYdMIAN i FRANCów !!!!  Przynajmniej miej odwagę spojżęć Prawdzie w oczy !!!!


  Przecież KRZYŻACY-ZAKONNICY nie nosily mieczy od parady !!!!


  Czy wypalając oczy Jurandowi rozżarzonym mieczem, pomagali mu w czytaniu Nauk i Zaleceń Chrystusa.


  A wieszając ludzi na krzyżach i paląc na stosach robili to z myślą, aby ich zamieniać w Chrystusów,


  Katolicyzm to NIEBOSKA TRAGIKO-KOMEDIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  BOGOWIE WŁADCÓW ZIEMI --- RELIGIA ELIT

  https://slepamanka.neon24.pl/post/145961,pomnik-magdalenkowego-prezydenta-widziane-z-usa#comment_1495067  https://mysteryoftheinquity.files.wordpress.com/2014/05/dagonpope.jpg
  https://intheknow7.files.wordpress.com/2012/07/pope-gregory-xiii-dragon.jpg
  https://pp.userapi.com/c830408/v830408665/1be2a8/YywaEGYH23k.jpg
  .
 • @Lotna - Architekci depopulacji Sławian.
  .


  http://zbigniew1108.neon24.pl/post/146700,za-zycia-jestes-satanista#comment_1509403
  .
 • @Krystyna Trzcińska 20:17:04
  Najpierw znajdź wyraz „depopulacja” w oryginalnej łacińskiej wersji encykliki „Laudato si'” i podaj mi numer strony. Może być nawet po angielsku. Żydo-Kosiur nie znalazł.
  I zaraz potem możesz wrócic do swoich kiczowatych fotomontaży.
  Zauważ też, że twoja głupota przerasta wszelkie wyobrażenia i NIKT z tobą nie polemizuje.
 • Jakoś się zapomina, żeza nie tylko emisję CO2, ale i za gigantyczne WYJAŁOWIENIE
  ziemi odpowiada głównie MOTORYZACJA, w tym MOTORYZACJA ROLNICTWA. Poniżej przytaczam, za Kika22 z wiernipolsce, efekty tak zwanego DUST BOWL w środkowych Stanach Zjednoczonych, akurat w czasie Wielkiej Depresji tamże. Przyczyną było zamiana prerii w pola uprawne i wycięcie lasów, podobne jak dzisiaj w Brazylii, na Syberii i szczególnie Paragwaju.

  Wszystko to stało się możliwe po nakazanym przez BIBLIĘ (patrz "Laborem exercens" z 1981 roku) POKOJOWYM ZAPANOWANIU NAD ZIEMIĄ za pomocą urządzeń technicznych: nie tylko kombajnów do "wyrównywania" i eksploatacji płodów ziemi, ale i do jej asfaltowania i karczowania na niej lasów. Także samolotów do masowego przewozu ludzi z jednego końca Planety na drugi, oraz kontenerowców, przewożących w w podobnych kierunkach nikomu nie potrzebne towary - przyszłe śmieci.

  Patrz: https://longstoryshort.pl/the-dust-bowl/

  https://longstoryshort.pl/wp-content/uploads/48.17.jpg

  https://longstoryshort.pl/wp-content/uploads/48.6.jpg

  https://longstoryshort.pl/wp-content/uploads/48.32.jpg

  https://longstoryshort.pl/wp-content/uploads/48.2.png

  No i ten BIBLIJNY NAKAZ "PANUJCIE NAD ZIEMIĄ" w latach 1920/30 w bardzo znacznym stopniu się przyczynił do DEPOPULACJI w tym okresie, STANÓW ZJEDNOCZONYCH - i to aż o około 7 milionów zmarłych z głodu przedwcześnie (lub wręcz wyrzuconych na śmietnik po ich porodzie) dzieci:
  https://i2.wp.com/markglogg.eu/wp-content/uploads/2015/08/0a30ba738d70335bc4576ccb1e770ca5.jpeg
 • @Lotna 15:19:28 Ten argument "Lotnej" jest dosyć zasadny:
  "W PRLu były szczepienia przeciwko ospie i gruźlicy, ale w przypadku gruźlicy tylko tych, którzy nie mieli przeciwciał, czyli nie wytworzyli naturalnej odporności, natomiast nie było szczepień przeciwko dżumie, trądowi czy cholerze - no bo i po co.
  Natomiast szczepienie przeciwko ospie wietrznej, śwince, różyczce, kokluszowi, odrze, szkarlatynie jest zawsze szkodliwe,(..) Choroby wieku dziecięcego dzieci przechodzą bardzo łagodnie i wytwarzają odporność na całe życie, podczas gdy szczepionki uodparniają organizm tylko na kilka lat. Gdyby było inaczej, psy nie musiałyby być poddawane co jakiś czas szczepieniom przeciwko wściekliźnie.

  Problem w tym, że obecnie kraje "rozwinięte" prawie zupełnie zostały WYSTERYLIZOWANE z naturalnych - w krajach "nedorozwiniętych" - stymulatorów rozwoju u dzieci ich endogennego systemu odpornościowego. I liczne obecnie szczepienia zastępują te stymulatory, polepszając - przez tak zwane "wyrównanie z nadkompensacją doznanych zaburzeń homeostazy organizmu" - (patrz Jean Piaget) ogólną sprawność układu odpornościowego młodzieży, zmniejszając - co potwierdzono statystycznie - ilość u niej zachorowań m.in. na choroby cywilizacyjne, takie jak astma, nowotwory, a nawet i autyzm.
 • Wojciech Olszański vel Aleksander Jabłonowski zdemaskowany
  https://detektywjarzynski.blogspot.com/2018/12/wojciech-olszanski-vel-aleksander.html

  Każdego obcego agenta działającego przeciwko i na szkodę Polski i Polaków spotka ten sam los. Miejcie się na baczności . Lawina ruszyła
 • Stanisław Michalkiewicz jako kolejny zdemaskowany w Polsce obcy agent wpływu /dezinformator
  https://www.youtube.com/watch?v=e1UnQTte1e0

  Mój komentarz pod filmem :

  Przekazuję do wiadomości dwa teksty o tym , co nam grozi ze strony możnych tego świata tj. TŚWC oraz agenturalnej wobec nich władzy publicznej w Polsce, by pomyśleć jak można temu przeciwdziałać.

  https://detektywjarzynski.blogspot.com/2018/11/w-polsce-i-na-swiecie-trwa-podgotowka.html https://detektywjarzynski.blogspot.com/2018/12/programowanie-polakow-do-buntu.html

  Teksty te jedynie sygnalizują bardzo ważny temat wojny i buntu społecznego/powstania narodowego, bynajmniej go nie wyczerpują i w tym względzie wymagają dalszego pogłębienia i uzupełnienia oraz socjotechnicznego szczegółowego opracowania pod kątem ujawnienia stosowanych wobec Polaków wrogich form i metod oraz osób działających na szkodę Polski i Polaków.

  Michalkiewicz w mojej ocenie to agent wpływu/ dezinformator, wodzący celowo Polaków na manowce, by przeciwdziałać ich przebudzeniu /coraz bardziej gnidy się boją takiego obrotu sytuacji, chociaż są ku niemu wszechstronnie przygotowani/.

  Potwierdzeniem na prawdziwość ostatniego powyżej zdania jest ten materiał:
  http://niepoprawni.pl/polecanka/jedna-jaskolka-wiosny-nie-czyni-czyli-o-szkodliwej-publicystyce-stanislawa-michalkiewicza
  https://opolczykpl.wordpress.com/2013/02/28/zydowska-agentura-idzie-w-zaparte/
 • "Wojciech Olszański vel Aleksander Jabłonowski" z plemienia gadziego (GOD wym. GAD)
  ,  http://att.neon24.pl/post/146707,miecz-przezwany-krzyzem-nie-przestaje-byc-mieczem#comment_1509647


  W samym sercu tego Olszańskiego vel Aleksander Jabłonowskiego symbolu znajduje się watykański KRZYŻ RYCERZY Z MALTY- KRZYŻAKÓW.


  Olszański vel Aleksander Jabłonowski nie jest ani Polakiem ani Sławianinem.


  https://opolczykpl.files.wordpress.com/2018/12/unnamed.jpg
  .
 • @zadziwiony 22:42:00
  "zrównoważony: opanowany , spokojny , rozważny , dojrzały , stateczny , zimnokrwisty , stabilny ,miaro
  To po prostu nowomowa i inżynieria społeczna przy pomocy słowa."

  Bałamucisz, nie myślisz. Synonimy to nie definicja, nie tłumaczenia, tylko lokalne sposoby używania danego słowa.

  Ale załóżmy że masz rację że to nie problem. - To popatrz tylko:

  "zimnokrwisty rozwój" - "to po prostu nowomowa i inżynieria społeczna"? Nie. Bez sensu. Zimnokrwista to może być ryba, albo w przenośni człowiek konsekwentnie realizujący plan.

  Bo może raczej: "zimnokrwisty rozwój" to "realny rozwój z wyeliminowaniem ludzkiej wrażliwości, ludzkich uczuć a nawet człowieka"?
  A to już ma sens.
  - Tylko kto tego potrzebuje jak nie szatan, który od początku buntował się przeciw człowiekowi?
  - Jak nie sataniści, którzy ten "zrównoważony rozwój" chcą wdrażać?

  A więc to Lotna ma 100% racji.
  To zdecydowanie nie tylko psychologia i manipulacja. - To od początku zbrodnicza, ludobójcza intencja.
 • @MacGregor 22:55:35
  O brak logiki posądza osoba, która sama jej nie stosuje.
  To zmora dzisiejszych czasów.

  1 i 2 to nie liczby, tylko cyfry i można je stosować zamiennie, jeżeli pozostaną tylko nimi. Tak samo jak kwadrat może być kołem , a czarne białym. Jezeli przyjąć że koło i kwadrat warunkują geometryczne wzory matematyczne to przekład ich na słowa jest decyzją i obojętnością.

  Jezeli przyjąc ze kolor warunkuje długość fali padającej na siatkówkę oka to też daną długość fali można nazwać dowolnie, ale tu raczej korzystamy ze wzorów wcześniejszych cywilizacji i konwersji.

  1=2 a 2=1, gdyz samo w sobie nic nie oznacza i zależy od przyjętych norm nauczania, tzn przekładu cyfr i liczb na słowo oraz ich miarę.

  W komunizmie czy dotkomunie, ponumerowany czlowiek w kolejce będąc 2-ójką, jeżeli się zamieni nagle stanie się 1 lub 3. Jeżeli przypnie się mu bezwzględnie numerek , który go indentyfikuje sposród innych zostaje 2-ójką , ale wciąz w statystyce niczym nie odróżnia się o 1 i 3.  żydostwo i katolicyzm to przykrywka. Jedni i drudzy są ofiarą i narzędziem,ale góra o tym wie doskonale. Katolicko zażydzona hierarchia koscioła nie może narzekać na swoj status. Są jak młotek i brzeszczot.

  Finansjera tym steruje, będąc na szczycie.
 • Prof. Jaworowski w 2008 i 2009 r. o ideologii glociepu
  https://powiewswiezosci.neon24.pl/post/149997,prof-jaworowski-w-2008-i-2009-r-o-ideologii-glociepu

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031