Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
704 posty 5101 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

13 grudnia 1981 – żydowski sukces

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Gdyby nie 13 grudnia 1981 prawdopodobnie nie byłoby IIIŻydo-RP/Polin


Gdyby nie 13 grudnia 1981 w wykonaniu junty Jaruzelskiego-Kiszczaka prawdopodobnie Żydzi nie mieliby dzisiaj czego świętować.

 

Na zdjęciu biesiada dogadanej „opozycji” ze zwalczaną „władzą” (Magdalenka, 1989r.). Roześmianej, syjonistycznej, mordy ze zdjęcia przedstawiać nie ma chyba potrzeby. On i jego pobratymcy rządzą dzisiaj w IIIŻydo-RP/Polin dzięki stanowi wojennemu z 13 grudnia 1981r.

Prawdę o 13 grudnia 1981r. trzeba powtarzać każdego roku.

 

0002O7VKOSV4WANF-C116-F4

 

13 grudnia 1981r. junta W.Jaruzelskiego i Cz.Kiszczaka (syjonistyczni agenci, od 1945r. obydwaj służyli w IW, odpowiednik UB, IW działała w Wojsku Polskim) wprowadziła stan wojenny. Celem głównym stanu wojennego było ugruntowanie zdobytej w wyniku zamachu stanu w październiku 1980r. władzy oraz zablokowanie wyborów w Solidarności, które mogłyby pozbawić Żydów kierowniczych stanowisk w Solidarności i przekreślić misterny żydowski plan demontażu bloku wschodniego państw słowiańskich.

To po 13 grudnia 1981r. do początku lat 1990. syjonistyczni agenci zamordowali ponad 100 polskich księży, w tym ks.J.Popiełuszko, którzy mogliby utrudniać proces inkorporacji Polski do struktur syjonistycznego Zachodu oraz jej integrację z żydowskim obozem UE. (W latach 1980. na Zachodzie dokonywano zbrodni z tych samych powodów na politykach i związkowcach – wymagał tego plan budowy UE.)

 

634572046899045982

Dziennik TVP – czyta Marek Tumanowicz (dzisiaj jego syn jest jednym z przywódców Ruchu Narodowego)

Stan wojenny z 13 grudnia 1981r., umożliwił ukonstytuowanie się w 1989r. żydo-systemu władzy, tzw. III RP. Powstały w ten sposób, nielegalny, nie posiadający legitymacji polskiego narodu, bo wyłoniony w trakcie obrad Żydów z Żydami przy tzw. okrągłym stole, żydo-system władzy III RP trwa do dzisiaj przy aprobacie hierarchii żydo-katolickiego Kościoła.

magdalenka-lech-kaczynski-za-plecami-ksiedza

magdalenka23

 

Kolejne syjonistyczne, rządzące Polską bandy doprowadziły kraj do gospodarczej ruiny, do degradacji kultury, zlikwidowały wszelkie zabezpieczenia socjalne, zlikwidowały komunikację społeczną – nie istnieją przecież polskie media, realizują proces fizycznej likwidacji polskiego narodu.

Na szczęście z takiego samego syjonistycznego scenariusza autorstwa zbrodniczej finansjery z Wall Street i z londyńskiego city wyłamała się Rosja, Białoruś i Ukraina. Dzięki temu nasze państwo – pamiętajmy: nasze, nie żydowskie – może graniczyć z państwami Słowian, wolnymi od totalitarnych, zbrodniczych żydo-systemów.

Żydowska rewolta na Ukrainie i udzielone jej wsparcie przez całe syjonistyczne spektrum partii rządzących i opozycyjnych, od lewa, przez centrum, do prawa, przez wszystkie żydo-media, także te pana T.Rydzyka – „Michnika” w sutannie oraz przez Episkopat Kościoła w Polsce, powinny Polaków pozbawić wszelkich złudzeń, co do rzeczywistych intencji całej tej antypolskiej, przestępczej bandy.

Dariusz Kosiur         12.12.2013r.

 45dfedbed0a6840499b28f75cf5abbe0

 

Co Polacy powinni wiedzieć o 13 grudnia?

Tekst z 13 grudnia 2012r.

7_3

Nie, to nie goście z Tel Avivu, to „polscy” opozycjoniści z KOR, inicjatorzy „Solidarności”, dla których Jaruzelski i Kiszczak wprowadzili stan wojenny (pierwszy z prawej A.Macierewicz, obok J.Wóycicki)

   

13.12.1927 r. – rozporządzeniem prezydenta RP nielegalnie usunięto w naszym godle krzyż z korony na głowie Orła Białego (wśród 14 osób podpisanych pod rozporządzeniem znajdują się podpisy I. Mościckiego, J. Piłsudskiego, K. Bartla – pierwszy premier po przewrocie majowym, mason, jeden z inicjatorów przewrotu). Ciekawe, czy wybrano by również 13 grudnia na usunięcie krzyża, gdyby powiódł się zamach stanu przygotowywany w 1922 r. przez Piłsudskiego i jego kompanów. Początkiem tego niedoszłego zamachu było zastrzelenie prezydenta G. Narutowicza przez E. Niewiadomskiego (obóz Piłsudskiego w agenturalny sposób wykorzystał do zamachu narodowca), co miało posłużyć Piłsudskiemu jako pretekst do rozprawienia się z obozem narodowym. O rezygnacji z zamachu stanu w 1922/23 r. zadecydował czynnik ekonomiczny. Niemiecka hiperinflacja przyczyniła się m.in. do inflacji polskiej marki wprowadzonej do obiegu w 1920 r. i obóz Piłsudskiego nie chciał obejmować władzy w trudnym momencie gospodarczym w obawie przed jej utrata w pierwszych po przewrocie wyborach. Dogodny moment nastąpił dopiero w 1926 r., gdy kolejne rządy ludowo narodowe ustabilizowały politykę pieniężną kraju.

W tymże 1927 r. pojawiły się na rewersie polskiego złotego, w zwieńczeniach skrzydeł Orła Białego gwiazdki (symbol masoński, dziś widnieje na unijnej chorągiewce) – żydowska „ludowa” władza pozostawiła je po 1945 r. i są do dziś.

12 grudnia 1970r. wieczorem radio i telewizja, a 13 grudnia 1970r.również prasa, podały informacje o wprowadzeniu podwyżek cen niektórych produktów – głównie żywności i opału. Były to przyczyny tzw. wydarzeń grudniowych,  inspirowanych przez żydostwo, które od 1956r. dążyło do obalenia rządów W.Gomułki i do powrotu do władzy.

Podstęp żydostwa był zakrojony znacznie szerzej, bowiem opracowane przy współudziale żydowskich doradców ekonomicznych plany na lata 1971-1975 zakładały stworzenie ok. 1 mln miejsc pracy, gdy na rynku pracy miało pojawić się ok. 3 mln nowych pracowników. Zatem, PRL byłaby jedynym krajem obozu z potężnym bezrobociem.

Po starciach z MO 15.12.1970r. protesty robotnicze były zakończone. Dlatego 16.12.1970r. żydowski element w WP (m.in. gen.W.Jaruzelski) wydał rozkaz strzelania do idących rano do pracy stoczniowców w Gdańsku (winnych tej zbrodni nie ustalono i nie osądzono do dzisiaj !). Mimo to żydowski przewrót nie powiódł się, pierwszym sekretarzem KC PZPR został E.Gierek.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w 1980r. Wszelkie strajki zostały we wrześniu zakończone i porozumienia z władzą podpisane, a więc marzenie Żydów o przejęciu władzy zostało pogrzebane. Stąd element syjonistyczny – V żydowska kolumna w Polsce – przeprowadziła w październiku 1980r. udany zamach stanu, którego wykonawcą była junta Jaruzelskiego-Kiszczaka. Droga do przejęcia przez Żydów władzy nad Polakami została otwarta.

13.12.1981 r. rząd spadkobierców i pogrobowców żydo-bolszewizmu i trockizmu wprowadził w PRL stan wojenny. Sposób jego wprowadzenia był niezgodny nawet z prawem PRL. Sprawcy tej żydowskiej zbrodni do dziś są bezkarni i opływają w dostatek. A obaleni przez nich socjalistyczni przywódcy, ale o polskim rodowodzie, pod których rządami bezsprzecznie unowocześniono kraj, dzięki czemu Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce uprzemysłowionych państw świata (dziś PKB na mieszkańca daje Polsce 76 miejsce w świecie i ostatnie w Europie!) doznali od rządzącego żydostwa tego, co dziś jest udziałem Polskiego Narodu: W. Gomułka i E. Gierek zmarli zapomniani i prawie w biedzie, a P. Jaroszewicza zamordowano.

 1. Jaroszewicz prawdopodobnie wszedł w posiadanie dokumentów o żydowskich współpracownikach Gestapo, których Niemcy zostawili w Polsce w 1945 r., a którzy później wysługiwali się żydowskiej „władzy ludowej” w PRL. Oprócz P. Jaroszewicza zamordowano w tym samym czasie kilku oficerów WP, którzy razem z nim weszli w posiadanie tych dokumentów na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

To, co nie udało się żydowskim trockistom w czerwcu 1956r., w marcu 1968r., w grudniu 1970r., w czerwcu 1976r., udało się 13.12.1981r. Od tego momentu, od 13.12.1981r. nastąpiło ugruntowanie żydowskich rządów w Polsce, które przejęły władzę w sierpniu 1980 r. w wyniku wielkiej manipulacji Polakami. Ta żydowska manipulacja nosiła nazwę NSZZ „Solidarność”. Nazwę „Solidarność” nosiła także judeomasońska loża B’nei B’rith powołana w Krakowie w 1892 r. Jednak inicjatywa wymknęła się żydostwu spod kontroli i trzeba było aż zbrodni stanu wojennego, żeby żydobolszewia i jej potomstwo mogło utrzymać władzę nad Polakami. Trzeba tu przypomnieć list z grudnia 1981r. jednego z czołowych doradców „Solidarności”, syjonistycznego Żyda, B.Geremka, do KC PZPR z prośbą o wprowadzenie stanu wojennego i delegalizację „Solidarności”, ponieważ „Solidarność” zagraża istnieniu PRL. Syjonista Geremek już nie dodał, że w „Solidarności” dochodzi do przesilenia i żydostwo traci w niej władzę. Podobnie jak Geremek także i JPII żądał w 1988r. od W.Jaruzelskiego delegalizacji „Solidarności” jako związku zawodowego, co miało być warunkiem normalizacji stosunków Watykan – PRL (Materiały IPN BU 0449/9 t.6, s.1-3).

 bnaibrith22

Członkowie loży B’nei B’rith u JPII – cel loży: walka z narodami i z żydo-katolicyzmem

Po wprowadzeniu stanu wojennego żydo-władza zmusiła do opuszczenia kraju kilkaset tysięcy Polaków działających w „Solidarności”, nikt dokładnie nie policzył, ilu Polaków zamordowano z polecenia żydo-władzy gen. Jaruzelskiego i Kiszczaka.

Choć od 1989 r. żydo-bolszewia nie używa już rzeczownika „socjalizm”, ale „demokracja”, „kapitalizm” i „liberalizm”, to jednak jest to ta sama szowinistyczna, antypolska, syjonistyczna banda. Od tego dnia żydowska władza i żydowskie media przy wsparciu filosemickich mętów niszczą Polski Naród i Polskie Państwo.

Analogie z 13.12.1981 r.

Analogia I

Księga Estery, 8.9
“Wrogowie Żydów ukarani”
W dwunastym miesiącu (12) to jest w miesiącu Adar (grudzień), trzynastego dnia, gdy rozkaz królewski i jego ustawa miały być wykonane, a wrogowie Żydów spodziewali się wziąć górę nad nimi, nastąpiła odmiana taka, że Żydzi wzięli górę nad tymi, którzy ich nienawidzili.
5. I zabili Żydzi wszystkich swoich wrogów mieczem, drogą zabójstwa i zagłady, i zrobili z tymi, którzy ich nienawidzili, co chcieli.

Analogia II

Jako trzynasty został spalony na stosie ostatni mistrz zakonu Templariuszy, protoplastów masonerii.

 13.12.2003 r. został podpisany przez antypolski rząd SLD traktat akcesyjnyo przystąpieniu Polski do UE.

Przy pomocy powszechnych żydowskich mediów Polacy zostali przeprowadzeni z jednego żydowskiego obozu do drugiego, od socjalizmu bloku radzieckiego do socjalizmu/liberalizmu UE. Pod wieloma względami jest to znacznie gorszy obóz od socjalistycznego, ponieważ żydowsko-trockistowska, lewicowa europejska judeomasoneria udoskonaliła metody wyniszczania narodów.

Polacy szli do UE jak owce na rzeź. Ale czy można się rodakom dziwić, skoro zachęcał ich do integracji z UE sam JPII Wielki, a Episkopat Polski wyrażał i nadal wyraża milczącą aprobatę?

13.12.2007 r. został podpisany w Lizbonie “nowy” traktat konstytucyjny UE, czyli wstępny akt likwidujący Państwo Polskie.

Jak pamiętamy miało to miejsce po wyborach parlamentarnych, w których usunięto z sejmu RP partie przeciwne traktatowi. A PO i PiS zawsze opowiadały się za integracją i unijną konstytucją bez referendum.

Pamiętajmy: Radio Maryja opowiadało się w ostatnich wyborach jednoznacznie za PiS, a przeciw LPR i Samoobronie. Tak, więc RM pośrednio opowiadało się – i opowiada nadal – za traktatem konstytucyjnym UE. Pozostaje to w całkowitej zgodzie z nawoływaniami JPII, którą polityczni głupcy i oszuści tłumaczą jako ewangelizacyjną wizję JPII dla Europy. Judeoeuropejska integracja ma również aprobatą Episkopatu Polski.

Pamiętajmy także, że udział w wyborach do parlamentu UE i głosowanie nawet na pseudonarodowe ugrupowania służy wyłącznie robieniu frekwencji wyborczej i legitymizacji judeoeuropejskiemu totalizmowi. O Polsce i polskich interesach decydujemy w Polsce, a nie pośród judeoeuropejskiego lewactwa, czy lewoprawicy.

Jak będą traktowani sprawcy tych wszystkich zdrad i zbrodni na Polsce i Polakach? Miejmy nadzieję, że będą traktowani sprawiedliwie, odpowiednio do ich wkładu w niszczenie Narodu i Państwa Polskiego.

 

Dariusz Kosiur

 

P.S.

Ponieważ żydomedia serwują społeczeństwu propagandę uzasadniajacą i usprawiedliwiającą sens wprowadzenia stanu wojennego w wyniku, którego doszło w 1989 r. do obrad tzw. okrągłego stołu i dzięki czemu obecnie rządzące Żydostwo uzyskało polityczną legitymizację, należą się Czytelnikom wyjaśnienia dotyczące osoby gen. W. Jaruzelskiego.

Na podstawie materiałów IPN

Gen. W. Jaruzelski był od 1945 r. oficerem Informacji Wojskowej (IW). Członkowie tej organizacji byli prawie wyłącznie żydowskiego pochodzenia. IW była bardziej zbrodniczą organizacja niż UB, ale jej działania miały węższy zakres. Ograniczały się do masowych represji wśród żołnierzy Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych wojskowych organizacji narodowych, a w mniejszym zakresie na ludności cywilnej. Członkiem IW był także S. Michnik (brat red. GW A. Michnika), sądowy morderca Polaków. Stąd A. Michnik nazywa tych zbirów “ludźmi honoru”. To ci ludzie, członkowie IW, przemianowanej w 1957 r. na WSW, objęli w Polsce władzę w 1980r., a w 1989 r. przekazali ją swoim potomkom i agentom, w znakomitej większości wywodzącym się ze środowisk żydowskiego lewactwa oraz nielicznym, pospolitym filosemitom.

Oficerem prowadzącym W. Jaruzelskiego (W. Jaruzelskiego w IW zarejestrowano pod pseudonimem „Wolski”) z ramienia IW był od 1945 r. późniejszy gen. Cz. Kiszczak – „człowiek honoru”.

KOMENTARZE

 • 5*
  I na jedynkę.
 • jest niezaprzeczalną prawdą, że
  od 89 roku rządzą Polską żydzi i szabesgoje. Palenie świec hanukowych w czasie obrad okrągłego stołu i obecnie w sejmie ten fakt potwierdza.
  Mam w związku z tym pytanie. Jaki byłby scenariusz bez stanu wojennego, biorąc pod uwagę, że w solidarnościową rewolucję zachód wpakował dziesiątki milionów dolarów w jakimś określonym celu. Celem tym było niewątpliwie przejęcie władzy na Polską, co też się stało. Czy bez stanu wojennego USrael by odpuścił i pozwolił Polsce na samostanowienie? Pytam, bo tak wynika z pańskiej notki.
 • @
  Ani W. Jaruzelski, ani Cz. Kiszczak, ani L.Walesa nie byli żydami!
  To byli Komuniści wykreowani przez teorie syna rabina, K.Marksa, napisanymi „celem emancypacji żydów” i jednoczesnej depopulacji Gojów („Tylu niewolników nie potrzebujemy”).
  Obecnie, tego typu zbrodniarzy lub potencjalnych zbrodniarzy („Zlikwidować katolickich bydlaków”) zalicza się do „użytecznych idiotów” lub generalnie do Lewicy.
  W okresie stanu wojennego, Zachód wpakował dziesiątki milionów dolarów w celu uwolnienia Polaków spod jarzma Komunistów nie zdajac sobie sprawy z tego, że polska opozycja, a w tym polski Kościół, zinfiltrowana była przez żydów i ich użytecznych idiotów.
  W efekcie tej konfiguracji, mamy to co mamy.
 • @Zdzich 19:58:57....Zachód.....nie zdajac sobie sprawy z tego,...
  Naprawdę uważasz, że "Zachód" nie zdawał sobie sprawy ?
 • śmiechu warte
  "Celem głównym stanu wojennego było ugruntowanie zdobytej w wyniku zamachu stanu w październiku 1980r. władzy oraz zablokowanie wyborów w Solidarności, które mogłyby pozbawić Żydów kierowniczych stanowisk w Solidarności i przekreślić misterny żydowski plan demontażu bloku wschodniego państw słowiańskich."

  Aż strach otworzyć lodówkę !
 • @zadziwiony 18:55:14
  tak, ta notka to pomieszanie z poplątaniem
 • @Zdzich 19:58:57
  To zależy, czy rzytkostwo to narodowość, czy postawa.
 • Autorze
  Tu macie wolność w Polsce:

  https://wprawo.pl/2018/12/13/zydzi-tworzyli-bezpieke-to-nawolywanie-do-nienawisci-uzasadnienie-decyzji-o-rozwiazaniu-manifestacji-w-dabrowie-gorniczej/

  Spaliliśmy portrety Lenina i Marksa. Oskarżyli nas o „mowę nienawiści”. Antykomuna w „czerwonym Zagłębiu” [ZDJĘCIA]

  https://wprawo.pl/2018/12/10/j-miedlar-spalilismy-portrety-lenina-i-marksa-oskarzyli-nas-o-mowe-nienawisci-antykomuna-w-czerwonym-zaglebiu-zdjecia/

  Ps...Bolszewicka zaraza mnoży się dziś w Polsce szybciej niż bakterie na desce sedesowej. Naszym zadaniem jest się jej sprzeciwić. Nigdy nie pertraktujcie z lewackim ścierwem i zdrajcami. To zawsze kończy się śmiercią.
  Żyd z rady d.s. stosunków polsko-żydowskich powiedział do ks. prof. Chrostowskiego: my nie chcemy, abyście nas polubili, tylko żebyście się nas bali. To trwalsze uczucie.

  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22166&Itemid=166
 • Autorze
  Uzasadnienie decyzji o rozwiązaniu manifestacji w Dąbrowie Górniczej. 9 grudnia br. w Dąbrowie Górniczej odbyła się antykomunistyczna manifestacja, w której wziął udział m.in. Jacek Międlar. Decyzją prezydenta miasta Marcina Bazylaka (SLD) manifestacja została rozwiązana. Na ręce organizatora przesłano uzasadnienie tej decyzji, w którym czytamy, że powodem rozwiązania zgromadzenia było „głoszenie haseł ksenofobicznych, nawoływanie do nienawiści na tle różnic rasowych i narodowościowych oraz znieważenie osoby publicznej z powodu jej przynależności narodowej”. A teraz szczegółowe wyliczenie „przestępstw” popełnionych przez uczestników antykomunistycznej manifestacji: „Uczestnicy zgromadzenia wygłaszali ksenofobiczne i rasistowskie hasła nawołujące do nienawiści wobec obywateli pochodzenia żydowskiego i innych narodowości porównując Unię Europejską do reżimu komunistycznego. Wobec byłego Premiera Tadeusza Mazowieckiego kierowane były zwroty mówiące, że jest „żydem i Komunistą”, a powojenne Służby Bezpieczeństwa tworzyli żydzi. Zebrani krzyczeli hasła: „Raz sierpem, raz młotem, czerwona hołotę” (…) Dalsze skandowanie przez członków zgromadzenia haseł nawołujących do przemocy wobec „Komunistów” poparte było spaleniem dwóch plakatów z podobizna Lenina i Marksa”. Gdybyśmy żyli w naprawdę wolnej Polsce, to takie uzasadnienie kwalifikowałoby prezydenta Dąbrowy Górniczej albo do leczenia w zakładzie zamkniętym, albo do odsiadki, albo przynajmniej do utraty stanowiska. Bazylak rozwiązał legalne, pokojowe zgromadzenie, ponieważ jego uczestnicy wyrazili swój negatywny stosunek do komunizmu, eurokołchozu i zbrodniczej bezpieki, co zostało uznane za nawoływanie do nienawiści. Co zatem mieli skandować uczestniczy zgromadzenia, żeby prezydent Bazylak łaskawie pozwolił im manifestować? Może hasło: „Komunizm tak, wypaczenia nie”? Albo takie: „Precz z Polską, niech żyje eurokołchoz!”. Czy zamiast palić plakaty z Leninem i Marksem powinni uznać obu tych łajdaków za szacownych „obywateli europejskich”? A może powinni przemilczeć udział żydów w komunistycznym aparacie represji, bo „to nie przechodzi do żadna rubryka”? Według badań przeprowadzonych przez IPN blisko 40 proc. kierowniczych stanowisk Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zajmowali oficerowie pochodzenia żydowskiego. Jeśli chodzi o kadry innych struktur tworzących stalinowski aparat represji: wojskowego i powszechnego wymiaru sprawiedliwości, Informacji Wojskowej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicji Obywatelskiej czy wchodzącego w skład MBP więziennictwa, to w każdym przypadku liczba oficerów pochodzenia żydowskiego w sprawowaniu funkcji kierowniczych wynosiła od kilku do kilkudziesięciu procent. W tym czasie żydzi stanowili niespełna 1% ludności Polski. Eufemistycznie nazywa się to nadreprezentacją. W normalnym języku należy to nazwać po imieniu: żydzi tworzyli komunistyczny aparat terroru. Co więcej, żaden z nich nie poniósł odpowiedzialności za swoje zbrodnie, a duża część dzięki marcowej czystce zafundowanej im przez niedawnych towarzyszy wyjechała z Polski i ogłosiła się „ofiarami polskiego antysemityzmu”. Oto do czego doszliśmy po 29 latach od „upadku komunizmu”: czerwony aparatczyk delegalizuje manifestację Polaków wyrażających swój sprzeciw wobec ludobójczego totalitaryzmu oraz mówiących prawdę o żydokomunie i premierze Mazowieckim, który szkalował Żołnierzy Wyklętych, a „gruba linią” podarował bezkarność komunistycznym zbrodniarzom. O tempora, o mores!


  Ps..Polska jest nieprzerwanie od 1939 roku pod okupacją internacjonalistycznych żydów. Czas zerwać kajdany!
  Zobacz:
  https://youtu.be/snaq9eYk4aE
 • @interesariusz z PL 21:35:56
  Wg definicji, „żydostwo” jest rasą. Żydzi są rasistami, gydż uznają siebie jako „rasę wybraną”.
  Jeśli Ty nienawidzisz Żydów, jesteś „rasistą” (jak np. Naziści), gdyż nienawidzisz ich jako rasę.
  Judaizm jest jedną z ich religii. Większość Żydów to ateiści (wrodzy Chrześcijan, którzy skazali Jezusa na ukrzyżowanie).
 • @Zbigniew Jacniacki 21:11:31
  W tych czasach, jak i dzisiaj, żydowska infiltracja i konspiracja zaliczane są to tzw. „teorii spiskowych”.
  Aby w ogole mieć szansę na jakiekolwiek stanowisko przywódcze, kandydat musi omijać te teorie dużym łukiem, czyli praktycznie nie mówić ani słowa na ich temat. A ponieważ nic nie mówią, nie wiadomo jak głęboko zdają sobie z tych teorii sprawę.
  Jednak, po czynach ich poznać!
  Skoro Reagan i Trump walczą z Komunizmem i NWO, można domysleć się, że zdają sobie sprawę z tego, kto stoi za Komunizmem i NWO, chociaż nawet o to bym się nie założył.
  Putin wie, i dlatego demonstracyjnie co niedzielę jest w Cerkwii!
  Ich rozeznanie widzimy też po reakcji opozycji. Reagan'a przesladowano i doszło do zamachu na niego. Putina i Trumpa na razie tylko przesladują i liczą na impeachment już w przyszłym roku. Jesli to im nie wyjdzie, to zakładam się, że zamach jest już opracowany.

  Czy Zachód nie zdawał sobie sprawy? Nie sądze. Sam Kukliński nic na ten temat nie mówił. Gdyby powiedział, potraktowany by był jako „niepoważny gość” lub „przykład polskiego antysemity”. Zatem, można było tylko oficjalnie mówić o Komunistach, zakładając, że odbiorca zdje sobie sprawę z tego, kto stoi za Komunizmem.

  Faktem jest, że nawet większość Polaków nie wie, że Karl Marks był żydem i synem rabina. Mało tego, jest tutaj nawet kliku Socjalistów w NEonie, jak np. „pani Tiamat”, która napisała, że Marks był Kapitalistą.
  Jest też D. Kosiur, który pisze, że żydami są … Katolicy! Albo Ruszkiewicz, który napisał, że to ja jestem „żydowskim gnojkiem”.

  Nie spodziewaj się więc, że jest dużo osobników na Zachodzie, którzy zdają sobie sprawę z tego, kim był Marks, co napisał, dla kogo, i kim są Komuniści. Gdyby nie Melania, Trump również by nie wiedział.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:57:56
  5 za 5

  pozdrowił :)
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:57:56
  No żadna łaska w tym że przypadeczku; Co nie?!

  pozdrowił :)
  r
 • @interesariusz z PL 21:34:14
  „Aż strach otworzyć lodówkę!”

  No weź mnie nie rozśmieszaj. Kto zakładał partię komunistyczną w gettach w czasie wojny? Kogo Gomułka starał się odsunąć od władzy? Kto teraz w Polsce rządzi?
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:57:56
  "5*
  I na jedynkę."

  Nie ma już AdminkaS? ;-)

  Pozdro!
 • @ Autor
  Ode mnie też 5*

  Ukłony
 • @Zdzich 01:31:07
  "jest tutaj nawet kliku Socjalistów w NEonie, jak np. „pani Tiamat”, która napisała, że Marks był Kapitalistą"
  Z pewnością Marks finansowany był przez kapitalistów.
  To jest niezbity fakt.
  Dlaczego kapitaliści finansowali ideologa komunizmu?
  Dlaczego ci tzw. "kapitaliści" budowali za własne pieniądze wrogi sobie blok?
  Ten podział na "kapitalistów" i "socjalistów/komunistów" z punktu widzenia tych którzy stali za oboma systemami potrzebny był po to żeby doprowadzić do starcia obu przeciwstawnych bloków.
  W wyniku tej walki ma wyłonić się to co w skrócie określa się NWO (teza-antyteza-synteza).
 • @Zdzich 19:58:57
  Naprawdę jesteś taki naiwny, by twierdzić, że zachodowi zależało na wyzwoleniu Polaków, a nie przejęciu ich majątku i efektów pracy? To jestem znowu zadziwiony, bo to chyba jedyny taki akt w dziejach świata. Kilka państw zrzuciło się by innemu pomóc w wyzwoleniu no i mamy teraz wolną Polskę, rządzona przez ambasady Izraela, Ameryki, Niemiec, Francji (wywalenie min. Szyszki) no i zawsze mieszającej nam szyki Anglii. Nieprawdopodobnego zakresu wolności się doczekaliśmy.
 • @zadziwiony 11:26:22
  Autor zawraca kijem Wisłę.
  Ciągnie pod górkę...kreuje nową historię Polski ...
  Stan wojenny żeby Solidarność nie mogła się pozbyć żydów ze swojego kierownictwa ???
  To już są jaja kabaretowe.

  Stan wojenny w obronie Michnika, Kuronia i innych "Geremków"...
  No Husky by tego nie wymyślił.... to chyba już ktoś bardzo zbliżony do Prezesa... jak nie instytucjonalnie to przynajmniej mentalnie.

  Co na to Macierewicz.. i żyd w Solidarności .. i "autorytet", "ekspert" PISu ?
  Z takim teoriami spiskowymi pozagryzacie się wzajemnie..

  Stan wojenny był klasycznym wojskowym uderzeniem wyprzedzającym...przygotowywaną jawnie już rewoltę zbrojną... na kongresie Solidarności...
  Trzeba było tam tych "żydów" na tym kongresie ..przegłosować i wywalić.... nikt wam tego nie zabraniał przecież...

  Jaruzelski wprowadził stan wojenny w momencie gdy na tym kongresie Solidaruchy podjęły oficjalną decyzję o uruchomieniu wojny domowej na wielką skalę..

  Obowiązkiem Jaruzelskiego jako Premiera i Polaka było nie dopuścić do rozlewu krwi...i zrobił to po mistrzowsku... nie sam ale wraz cała kadrą wojskową oraz prostymi Polskimi żołnierzami.
  Polska Armia wtedy była Polska, zdyscyplinowana i patriotyczna..
  Nie to co dzisiejsi najemnicy jadący na mokrą robotę terroryzować i mordować w różnych zakątkach świata za pieniądze i na zlecenie globalnej mafii żydowskiej.
 • @Oscar 15:03:27
  Po czym całą władzę przekazał Jaruzelski w ręce Żydów.

  ______________________

  Jak Wojciech Jaruzelski dogadywał się z Rockefellerem

  "Pracownicy Rockefeller Center nie widzieli dotychczas, żeby ich szef, prezes giganta naftowego Standard Oil (od 1999 r. ExxonMobil) i korporacji energetycznej Chevron, osobiście zjeżdżał na parter swojego wieżowca w celu przywitania jakiegoś gościa. Tym razem jednak zdobył się na bardzo kurtuazyjny gest wobec człowieka, który w Waszyngtonie był uznawany za persona non grata. Obaj panowie wymienili uprzejmości i udali się do pozłacanej windy, która pomknęła na najwyższe piętra budynku."

  "Nie wiemy, czy przybywając do Davida Rockefellera w 1985 r., generał Jaruzelski chciał otworzyć Polskę na siły, nad którymi nigdy nie będzie w stanie zapanować. Chociaż nie znamy treści prywatnej rozmowy premiera PRL z potężnym dyrektorem Rady Stosunków Międzynarodowych, pewne późniejsze fakty pozwalają się domyślać, że 25 września 1985 r. miała się rozpocząć systematyczna aneksja polskiej gospodarki przez kapitał powiązany z aktywami rodziny Rockefellerów. "

  https://www.rp.pl/Historia/310279872-Jak-Wojciech-Jaruzelski-dogadywal-sie-z-Rockefellerem.html
 • @Robik 09:18:48
  Rozejrzyj się dookola kto Tobie płaci za pracę. Bo jak jest to kapitalista, to znaczy, że Ty również jesteś „finansowany przez kapitalistów” Wielki błąd!

  „Przeciwstawne bloki” stoją jak barykada na drodze do NWO i komuniści NA PEWNO sobie ich nie budowali. Zapytaj Trumpa i Putina.
 • @Oscar 15:03:27
  Czyli Jaruzelski walczył o własną doopę, ale nie o Polskę. Jak zwykle, z resztą.
  „Raz zdrajca, zawsze zdrajca.”
 • @Zdzich 21:09:31
  Czyli Marks dostawał pieniądze od "kapitalistów" za jaką pracę?
 • @Zdzich 21:09:31
  "„Przeciwstawne bloki” stoją jak barykada na drodze do NWO i komuniści NA PEWNO sobie ich nie budowali. Zapytaj Trumpa i Putina."
  I po co wyważać otwarte już drzwi.
  To, że "kapitaliści" finansowali "komunizm" zostało już dawno udowodnione.
  Wystarczy poczytać A. Suttona.
 • @Robik 23:57:28
  "Czyli Marks dostawał pieniądze od "kapitalistów" za jaką pracę?"

  Myślę, że za stworzenie ideologii do zniszczenia Rosji, aby łatwiej było położyć łapę na jej zasobach i ta przestała mącić brytwankowemu imperium w Azji.

  Tak myślę.

  Ukłony
 • @Robik 23:57:28
  To nie ja, tylko „p.Tiamat” (ta od Białasa) napisała dnia 12.11.2018 01:13:41: „Karol Marks byl kapitalista.”
  Wg mnie, Marks był… Marksistą.

  Kto go finasował? Ojciec Marksa był Rabinem, więc już jeden link do “grupowej odpowiedzialności” mamy.
  Poza tym, po wykopaniu go z kilku krajów Europy, Marks został zatrudniony jako “żurnalista New York Times'a”, który do dzisiaj jest na 100% w rękach żydowskich.
 • super tekst
  5+

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30