Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
717 postów 5355 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Katolicyzm wartością dla narodu i państwa – ?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Kościół – instytucja wspierająca działania antypolskie i antyludzkie jest dla narodu wartością, czy wrogiem?O jakich wartościach można mówić w odniesieniu do katolicyzmu, czy chrześcijaństwa w ogóle, jeśli chrześcijański (żydo-chrześcijański, żydo-katolicki) cel życia – „zbawienie” – jest zdefiniowany poza życiem?

Ten dogmatycznie i błędnie, wręcz szkodliwe, sformułowany cel odbiera życiu i sens i piękno. A chodzi o to, że piękno, dobro i prawda, nie są dla katolika celem w jego życiu, lecz zaledwie marzeniem wpisanym w „zbawienie” pełniące rolę swoistego „opium dla ludu”, które rozdają, bynajmniej nie za darmo, duchowi pośrednicy – pasterze Kościoła, bo z tego ta instytucja się utrzymuje.
Chyba, że dla kogoś wartością katolicyzmu jest wyniesienie Żydów do roli narodu wybranego – a jeśli tak, to taki ktoś nie powinien i nie może walczyć z syjonistycznym barbarzyństwem, bo jest to działanie sprzeczne z nauczaniem Kościoła, który głosi przecież otwarcie, że „antysemityzm jest grzechem”, a obrona interesów własnego narodu i państwa przed syjonistycznym barbarzyństwem, czyli „nacjonalizm jest herezją”.

Nawołujący do obrony i zachowania katolicyzmu (żydo-katolicyzmu) nawołują zatem do poddania się całej syjonistycznej zarazie, która właśnie na tym trojańskim koniu żydowskiej religii wjechała pośród nasz słowiański lud, pośród ludy Europy.

Wspólnota duchowa wierzących – teologicznie zwana Kościołem, choć jej sens realny tkwi w prawnym podmiocie polityki, jaki stanowi zhierarchizowana instytucja Kościoła –, została przez tę instytucję tak mentalnie i intelektualnie obrobiona, że własną ojczyznę, naród i państwo, oddaje we władanie złu.

Tę duchową obróbkę polskiego społeczeństwa z premedytacją wykorzystują polityczne, syjonistyczne, zbiry do realizacji antypolskich, antynarodowych, antypaństwowych, antysłowiańskich, celów.

Od stuleci trwa proces wdrukowywania w polskie umysły zabójczej recepty, która dzisiaj jest intensywnie przepisywana na nowo, żeby przywrócić w Polsce stan sprzed 1918r.:

„Bez skutecznej obrony wiary katolickiej, w tym Kościoła w Polsce, nie da się obronić ani Polski ani bytu Narodu Polskiego.”

Taką receptę głoszą polityczni głupcy, ale także elementy antypolskie – nawołują do obrony religii i instytucji, które od 1000 lat wyrządzają szkody narodowi i państwu polskiemu.

Nauczanie Kościoła do tego stopnia zdegenerowało umysły wielu Polakom, że nie są oni w stanie zrozumieć swego błędnego postrzegania natury polityki, ani uwolnić się od zakodowanego oglądu spraw polskich inaczej, niż przez pryzmat żydowierczej religii.

Nawet wymowne poniższe dwa przykłady wyjątkowo antypolskiej, antysłowiańskiej, antynarodowej, antypaństwowej, działalności Kościoła z ostatnich kilku lat nie są stanie zachwiać przeświadczeniem wierzących o doniosłej, pozytywnej roli Kościoła dla Polski.

1. Polityka władz IIIŻydo-RP/Polin posiada aprobatę i kontrasygnatę Kościoła, o czym świadczy np. udział w powitaniu kontyngentu żołnierzy USA na polskiej ziemi pana w purpurowej czapeczce (na zdjęciu po prawej):

2. Episkopat Kościoła IIIŻydo-RP/Polin poparł ukraiński Majdan i obalenie prezydenta Janukowycza, prezydenta o polskich, nie żydowskich, korzeniach, który nie pozwalał na kult bandytów OUN-UPA. O czym katolicy chyba nawet nie słyszeli? A jeśli słyszeli to i tak wierzyć nie zechcą.

ks. abp. Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego:

„(…) chciałbym podziękować Episkopatowi Polski, który skierował do mnie i do naszych wiernych list z wyrazami solidarności Kościoła rzymskokatolickiego Polski z naszym Kościołem i naszym społeczeństwem. I wspiera nas swoją modlitwą. Chciałbym też podziękować polskim parlamentarzystom za obecność na Majdanie i wszystkim Polakom za wyrazy sympatii i zainteresowanie tym, co się dzieje na Ukrainie.”
za: http://www.naszdziennik.pl/wp/64667,mozemy-budowac-przyszlosc.html

Zindoktrynowani żydowierczą religią, ale także świadome prawdziwej historii Polski elementy antypolskie twierdzą:

„Kiedy Polska i Naród Polski powstawały, powstawały od razu na systemie wartości zgodnych z chrześcijańskimi.”

Pomijając, że mamy do czynienia z wierutnym kłamstwem o historii polskiej państwowości, to stwierdzenie powyższe implikuje jeszcze kłamstwo żydowskie, że Żydzi współtworzyli RP od samego początku, bo przecież przyszli tu do nas – a to jest już fakt historyczny – razem z żydo-katolicką religią.
Innymi słowy powyższe kłamliwe stwierdzenie utwierdza wiarygodność współczesnego kłamstwa żydowskiego o równych prawach Żydów i Polaków jako współgospodarzy RP. Oto zamierzony rezultat żydo-katolickich konfabulacji i bezczelnych kłamstw. A przecież państwo polskie, występujące w źródłach historycznych jako Lechia, jest starsze od żydo-chrześcijaństwa i judaizmu razem wziętych.

Kościół to śmiertelny rak na organizmie narodu i państwa polskiego. Kto tego nie rozumie jest tylko politycznym idiotą, ale jeśli ktoś jest tego świadom i z premedytacją broni tej instytucji, jej byt utożsamiając z dobrem Polski i Polaków, jest zwykłą kanalią.

Nie będę sięgał do przykładów z całej tysiącletniej historii Kościoła w Polsce. Na potrzeby niniejszego tekstu, a nie naukowej rozprawy, wystarczy cofnąć się do 1945r.

1965r. „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie …” – Pamiętny list biskupów polskich do biskupów niemieckich został napisany w trakcie obrad SVII. Dlaczego identycznego listu nie skierowano do biskupów prawosławnych w ZSRR?
List biskupów polskich z 1965r. był pierwszym aktem polityki Kościoła zmierzającej do wprowadzenia Polski w przyszłości do opanowanego przez Międzynarodowego Żyda i syjonistów obozu Zachodu. Było to wyraźne odseparowanie się od ZSRR, czyli gwaranta gospodarczego rozwoju, bezpieczeństwa socjalnego, a przede wszystkim bezpieczeństwa politycznego i jednoczesne uruchomienie całego procesu polityki roszczeń terytorialnych – nazywanych roszczeniami majątkowymi –, obywateli NRF oraz Żydów względem Polski, a dzisiaj także względem Polaków. 

Dążenie do likwidacji Polski to stały element żydowskiej polityki obecnej w Wersalu 1918r. i na konferencjach pokojowych okresu II wojny światowej.
I właśnie tej polityce Kościół w Polsce otworzył szeroko drzwi w 1965r.

Ukoronowaniem tej polityki, ukoronowaniem otwarcia granic Polski na likwidację narodowej gospodarki przez żydowski kapitał z NRF (i z USA) była msza pojednania w Krzyżowej w 1989r. Myślą przewodnią homilii wygłoszonej przez biskupa opolskiego, A.Nossola, były słowa: „Iść razem – pojednani w prawdzie i miłości”

I tak oto, za sprawą polityki Kościoła oraz żydo-reżimowych władz w Polsce, Niemcy stawały się przyjacielem Polski, a Rosję sytuowano na pozycji głównego wroga Polski i Polaków.

W latach 1970. Kościół podjął współpracę z żydowską V kolumną w Polsce, m.in. z KOR, ale także z syjonistami z USA. Owocem tej współpracy były protesty żydowskiej V kolumny w Polsce przeciw władzom PRL prowadzone w kościołach.

Kard. S.Wyszyński z wielkim uznaniem przyjął wiadomość o powstaniu KOR 23.09.1976r.

Już 29 września napisał do Jana Józefa Lipskiego:

Dziękuję całym sercem za list z Apelem do Społeczeństwa i Władz. [.] Dziś trzeba mocno przypominać obowiązki Władzy, płynące z Kodeksu Pracy. Trzeba też budzić poczucie sumienności i szacunku dla człowieka pracującego. (…)”

za: https://wyborcza.pl/1,75398,20767571,kalendarium-na-40-lecie-kor-cz-15-prymas-wyszynski-wspiera.html


W latach 1980. Kościół był pośrednikiem między CIA a żydowską Solidarnością, której przekazywał pieniądze, papier, sprzęt poligraficzny, radiostacje, itp. urządzenia.

Granicę Polski z NRF na Odrze i Nysie Kościół uznał dopiero w 1972r.. dwa lata później nim uczyniła to NRF.
Wcześniej, w 1948r. Pius XII zakwestionował tę granicę i wezwał do rewizji postanowień poczdamskich.

Warto także przypomnieć, jak i gdzie zrodził się ostateczny kształt konstytucji RP.
Prace nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997r. odbywały się w Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Nad treścią zapisów pracowali żydowscy i niemieccy – czyli także żydowscy – agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy”zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera. Sympozjum miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – agendy światowych lichwiarzy.
Referowali tam: ks. prof. Helmut Juros z ATK, dr H. Suchocka, była premier RP, poseł RP, dr T. Syryjczyk oraz profesorowie z RFN i Szwajcarii.

W murach tej uczelni, w 1997r. – nosiła jeszcze nazwę ATK i miała prawa kościelne ! -, znalazło swoje lokum Studium Generale Europa (SGE), nowoczesna, kosmopolityczna, europejska idea i inicjatywa polityczna. Uroczysta inauguracja działalności SGE odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, w obecności Prymasa Polski kard. Józefa Glempa i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec kard. Karla Lehmanna.
Dyrektorem generalnym SGE został nie byle, kto, bo sam Andrzej Olechowski, który w inauguracyjnym wykładzie powiedział: „Krucjata przeciw globalizacji ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. To państwo narodowe jest totalitarne i niechrześcijańskie„.

Wśród prelegentów i wykładowców SGE znalazły się takie znakomitości jak: Leszek Balcerowicz, Hanna Gronkiewicz – Waltz, Lena Kolarska – Bobińska, Leszek Kołakowski, Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Michalski, Andrzej Olechowski, Aleksander Smolar, Hanna Suchocka, Jerzy Szacki, Andrzej Zoll, bp Józef Życiński.
W ramach SGE wykłady prowadzili także księża, ma się rozumieć, że w duchu europejskiego internacjonalizmu otwartych społeczeństw.

Pytanie tylko czyim Bogiem jest Bóg, który w 2003r. kazał powiedzieć kard. J.Glempowi: „Wierzę, że taka jest wola Boża, że Bóg chce, abyśmy weszli do wspólnej Europy. Byłoby źle, gdyby tak się nie stało. Wierzę, że to jest Boży zamysł.”. Pomijam już wypowiedzi samego JPII, głównego kościelnego naganiacza Polaków do UE.

Czy uczciwy Polak powinien bronić Kościoła, którego duchowni błogosławią wojskowym misjom polskich żołnierzy w Jugosławii, Iraku, w Afganistanie, misjom realizowanym w interesie terrorystycznej polityki Międzynarodowego Żyda z Waszyngtonu?

Dariusz Kosiur

KOMENTARZE

 • Godali ze jest atak na portal......(sic)
  A tu masz już po 8 minutach 500 odsłon a po 10 minutach 650
  Ktoś tu odleciał z tym atakiem
  8-))))
 • Obiecali nam niebo;
  i zbrali ziemię.
 • @Husky 17:51:11
  kundel,
  widzę, że znów wystawili ciebie na stanowisko obserwatora mojego blogu. To dobrze, może się jeszcze czegoś nauczysz.
  Jakbyś czegoś nie zrozumiał to pytaj.
 • @Rzeczpospolita 20:32:28
  Jest sporo racji w tym wywodzie. Jednak akcenty są niewłaściwie rozłożone (eufemizm).
  Kwestia wymaga poważnej dyskusji. Tymczasem nikt z KK nie chce tej dyskusji podjąć - bo to musiałoby być stanowisko sprzeczne z doktryną.
  Z kolei strona anty-KK jest tak zaślepiona nienawiścią, że z tymi ludźmi nie da się rozmawiać o pozytywnym wpływie KK na społeczeństwo polskie.
  Do tego dochodzą błędy merytoryczne, gdzie miesza się judaizm z chrześcijaństwem, czy dogmatycznie traktuje katolicyzm jako religię chrześcijańską.

  A zatem: obalamy KK. Na czym autor chce oprzeć etykę społeczną?
  Na LGBT+?
 • @Husky 17:51:11
  "Godali ze jest atak na portal......(sic)
  A tu masz już po 8 minutach 500 odsłon a po 10 minutach 650
  Ktoś tu odleciał z tym atakiem"

  Nie. Teraz wiadomo po jakiej linii idzie atak, a po jakiej nie, a może i wejść dokładają.
 • @miarka 22:42:38
  A może tylko kręciołek miał awarię i już po wszystkim
  8-))))))
  Czasy milionowych odsłon nadchodzą !!!!!!
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:05:05
  Panie Wojtas, na czym oparli swoją etykę Chińczycy, Hindusi, Rosjanie, Japończycy, Persowie, starożytni Grecy, starożytni Słowianie ?
 • Autor
  Jakie ma Pan kryteria dla odróżniania katolików o agentury antykatolików i antypolaków?

  https://rzeczpospolitapolska.files.wordpress.com/2017/01/8a490afa28f62ba36baf4539e3b148ab140-e1484130387927.jpg?w=300&h=155

  Ktoś widział żeby tak się katolicy modlowali?
 • @stanislav 22:47:26
  Dobrze. Tylko dlaczego Pan chce na miejsce polskiej etyki wstawić żydowską?
  I nazwać ją, co oczywiste "starożytną słowiańską"...

  Hipokryzja aż pianą ścieka. Więc może zacznijmy od odpowiedzi na postawione pytanie: umie Pan określić etyki wskazanych nacji?
  Bo ja o tym pisałem ("Systemy filozoficzne a polskość").
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:05:05
  "Z kolei strona anty-KK jest tak zaślepiona nienawiścią, że z tymi ludźmi nie da się rozmawiać o pozytywnym wpływie KK na społeczeństwo polskie."

  Liczy się bilans. A bilans przez te 1000 lat jest w mojej opinii zdecydowanie negatywny dla KK.
  Krótko mówiąc: KK w Polsce zrobił więcej złego niż dobrego.

  "(...) czy dogmatycznie traktuje katolicyzm jako religię chrześcijańską."

  Kto by się tam połapał co sądzi katolik rzymski o arianach, arianie o katolikach, protestanci o jehowcach, jehowcy o protestantach i katolikach i arianach,tradycyjny katolik o modernistach,modernisci o tradycyjnym katoliku itd. Szkoda na to czasu. Kolejna zbędna dyskusja.
  Jedno jest pewne: chrześcijaństwo/chrystowierstwo (jak mówią niektorzy) to religia niewolników.

  "A zatem: obalamy KK. Na czym autor chce oprzeć etykę społeczną?
  Na LGBT+?"

  Powrót do naturalnie wytworzonej wiary przedchrześcijańskiej. Bez dogmatów, bez kłócenia się o to która wiara jest "wyższa",bez służalczości.
 • @kowalskijan584 10:38:35
  Też uważam, że przyczyną upadku RP był katolicyzm.
  Jednak twierdzenie, że to "dzieło szatana" jest też błędem, bo widocznie doktryna KK miała też pozytywne elementy skoro tak dużą rolę odegrała w historii.
  Patrząc cywilizacyjnie, to założenia idei cywilizacyjnej są tym bardziej przystające do rzeczywistości im dłużej dana cywilizacja funkcjonuje.
  W Europie katolicyzm stworzył jeden z najdłużej trwających idei cywilizacyjnych: od Trydentu (połowa XVI w) - do czasów współczesnych.
  Czyli prawie 500 lat. Która inna idea tak długo funkcjonuje?
  Komunizm, nazizm niemiecki, faszyzm włoski, liberalizm UE?

  Proszę być uczciwym w ocenach.

  Jeśli zaś nie umie Pan, czy nie chce dokonać rozróżnień etycznych różnych opcji, to na czym opiera swe przekonanie, że wybierze Pan właściwie i wskaże innym te super cechy "wiary przedchrześcijańskiej"?
  Jakie one były, skoro przegrały z innymi ideami? I dlaczego?
 • Dla wyznawców niebo, a dla nich kasa, nieruchomości, grunty...
  [b]Duchowni to 0,3 proc. wszystkich skazanych za wykorzystywanie seksualne małoletnich[/b]
  https://www.pch24.pl/duchowni-to-0-3-proc--wszystkich-skazanych-za-wykorzystywanie-seksualne-maloletnich,66896,i.html | 2019-03-15

  [b]O tym jak kościół okrada Polaków - Kuba Wątły i dr Andrzej Polaczkiewicz[/b]
  https://www.youtube.com/watch?v=njx8RTBLGrc | 25 kwi 2018
  [Tysiące nieruchomości, 3 procent powierzchni Polski, ponad 12 mld zł rocznie, i do seksu dzieci... - red.]

  [img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrTW3P9-EDRgO87MfavQHM7mQd8vtTkiPeRcl-x18CnpJfwM6OjQ[/img]

  PS
  Jestem tzw. wojującym ateistą, antyklerykaem! Kieruję się racjonalnym rozumowaniem, stąd jestem etyczny, konstruktywny, bo to jest w interesie wszystkich!
  Mój forowy publikator:
  http://wolnyswiat.pl/forum/index.php?sid=1c9abcc118aac19d7e507ef8f40e9826

  [img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhdBGkCq0crLZnlLwhex3y4fBndVf8ayfdjTKurocNKKJuKcoJ[/img]
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:47:08
  "Jednak twierdzenie, że to "dzieło szatana" jest też błędem, bo widocznie doktryna KK miała też pozytywne elementy skoro tak dużą rolę odegrała w historii."

  "Znaj proporcje mocium panie" jak mawiał Fredro (?)
  Powtórzę się: KK zrobił więcej złego niż dobrego (czyli jakieś dobre elementy też dostrzegam, ale jest ich maluutko). Liczy się bilans a za ostatnie 1000 lat (wg mnie) jest on negatywny dla KK (chrześcijaństwa w ogólności) na terenie Polski.

  Pozatym nie zapominajmy jakimi środkami KK "odgrywał wielką rolę w historii" -bardzo często fizycznym i psychicznym niszczeniem i tłumieniem inaczej myślących.
  Jak mnie pobije bandyta, że wyląduję na wózku to moge powiedzieć, że "odegrał on wielką rolę w moim zyciu", ale czy pozytywną, nawet jeśli zapłaci odszkodowanie ?

  "Jeśli zaś nie umie Pan, czy nie chce dokonać rozróżnień etycznych różnych opcji, to na czym opiera swe przekonanie, że wybierze Pan właściwie i wskaże innym te super cechy "wiary przedchrześcijańskiej"?"

  Sumienie mi tak mówi.
 • @kowalskijan584 12:22:57
  Na pańskim sumieniu budować cywilizację?
  A chociaż uzgodnił Pan swoje sumienia z Redaktorem 1966? On bliski Panu jest...
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:05:05
  "A zatem: obalamy KK. Na czym autor chce oprzeć etykę społeczną?
  Na LGBT+?"

  Obalanie KK to gruba przesada zwłaszcza, że nie dysponujemy żadnymi środkami do jego obalenia.
  Myślę, że upadek KK - właściwszym określeniem jest "odchodzenie od KK" - to będzie, niestety, długi proces, któremu zresztą podlegają wszystkie idee, ideologie, itp., które nie przystają do rozwoju wiedzy, czy do rozwoju kultury w ogóle. Dotyczy to nie tylko KK i chrześcijaństwa, ale wszystkich religii i systemów społeczno-politycznych, stojących w opozycji do rozwoju ludzkiej kultury.

  Mój tekst jest zaledwie skromną, publicystyczną, próbą poruszenia politycznej świadomości Czytelnika, a jeśli idzie o obalanie KK, to z pewnością nie stanowi nawet kropli drącej skałę.

  Kwestia etyki
  Ponieważ odchodzenie od KK będzie procesem, a nie jednorazowym, zadekretowanym, aktem, w takim samym procesie etyka chrześcijańska będzie zastępowana przez etykę już bez przymiotnika "chrześcijańska", czy "katolicka". Zresztą etyka chrześcijańska nie jest tworem oryginalnym, wyrosłym na bazie religii chrześcijańskiej, jej główny trzon stanowiła starożytna filozofia grecka. Myślę, że nikt nie będzie opłakiwał etyki chrześcijańskiej, katolickiej, która przecież ewoluuje w kierunku liberalnym - w kierunku tych zjawisk, które zmierzają do antyludzkiego NWO, do pogłębienia już istniejących sprzeczności z Naturą.

  Zatem "nowe" normy etyczne, które winny obowiązywać w relacjach międzyludzkich i w relacjach człowiek - otaczający świat, będą bazować na znanej nam już filozofii, w tym starożytnej. W każdym razie zmierzać winny w kierunku, w którym proces tworzenia, przetwarzania dóbr natury, nie będzie destrukcyjny dla człowieka, dla społeczeństwa, jak i dla całej natury.
 • @Rzeczpospolita 13:56:25
  " etyka chrześcijańska nie jest tworem oryginalnym, wyrosłym na bazie religii chrześcijańskiej,"

  No to żeś Pan "odjechał".
  Religie są tworzone na bazie zasad etycznych, a nie odwrotnie.

  Religia chrześcijańska: mógłby pan podać, która to taka?
  Chrześcijaństwo - to zasady etyczne, które zaakceptowane, stanowią podstawę budowy wspólnoty (w różnym zakresie - do cywilizacji włącznie).
  Dla kultywacji zasad - tworzy się religie. To dla tych, którzy nie są w stanie zrozumieć zasad, a należy ich do nich wdrożyć.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:11:43
  FILOZOFIA ANTYCZNA W PIERWOTNYM CHRZEŚCIJAŃSTWIE

  https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/3238/Filozofia%20antyczna%20w%20pierwotnym%20chrześcijaństwie%20ks.%20Grzegorz%20Zakrzewski.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  ________________

  Chrześcijaństwo - https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrześcijaństwo
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:11:43
  "Religie są tworzone na bazie zasad etycznych, a nie odwrotnie."

  Niczego innego nie twierdzę - napisałem:

  "etyka chrześcijańska nie jest tworem oryginalnym, wyrosłym na bazie religii chrześcijańskiej, jej główny trzon stanowiła starożytna filozofia grecka."
 • ...
  Starodawne metody Inkwizycja
  https://images90.fotosik.pl/209/0319c654c6a9c4degen.png

  Bajka o Chrystusie
  http://wolnyswiat.pl/11ah5_pliki/image015.jpg

  Inkwizycja
  http://wolnyswiat.pl/11ah5_pliki/image003.jpg

  Krzyżowisko
  http://wolnyswiat.pl/11ah5_pliki/image020.gif

  Napełnianie duchem świętym
  http://www.wolnyswiat.pl/11ah5_pliki/image014.jpg


  „FAKTY I MITY” nr 38, 21.09.2001 r. KOMENTARZ NACZELNEGO
  ŚWIĘCI OJCOWIE BIN LADENA
  (...) Przypomnijmy tylko najważniejsze zbrodnie oprawców w sutannach oraz uświęcone akty terroru dokonywane przez katolików świeckich pod przewodem kapelanów. Zasada była taka sama, jak w islamskim dżihadzie – wieczne zbawienie za mordowanie niewiernych. Szacunkowe liczby ofiar uśredniam, biorąc za podstawę kilka źródeł.
  1096 – pierwsza wyprawa krzyżowa. Wymordowanie Żydów nad Renem i Dunajem – ponad 20 tys. ofiar;
  1099 – krzyżowcy zdobywają Jerozolimę – 50 tys. ofiar;
  1202–1204 – czwarta krucjata na rozkaz papieża Innocentego III – 100 tys. ofiar;
  1207 – armia Innocentego III wycina w pień katarów (30lat) – 100 tys. ofiar;
  1226 – (pocz.) – Krzyżacy mordują Prusów – 300 tys. ofiar;
  1453 – z inicjatywy świętego Jana Kapistrana wymordowano Żydów na Śląsku – 30 tys. ofiar;
  1450–1750 – polowanie na „czarownice” na podst. bulii Innocentego VIII – 150 tys. ofiar;
  1478 (pocz.) – papież Sykstus IVwysyła do Hiszpanii inkwizytora Torguemadę – 250 tys. ofiar;
  1492–XVII w. – katolicy wyniszczają ludność Wysp Karaibskich – 3,5 miliona ofiar;
  XVI–XVIII w. – misjonarze i żołnierze mordują Indian Amazonii – 5,5 miliona ofiar;
  XVI–XVIII w. – porwania niewolników w Afryce – 100 milionów ofiar;
  1555–1559 – inkwizycja za czasów papieża Pawła IV – 800 tys. ofiar;
  1568 (pocz.) – na rozkaz papieża Piusa V (późniejszy święty) inkwizycja hiszpańska zaczyna mordować protestanckich Niderlandczyków – 2 miliony ofiar;
  1573 – noc św. Bartłomieja (23/24.08), czyli rzeź hugenotów; Papież Grzegorz XIII odprawia mszę dziękczynną, wybija medal pamiątkowy i organizuje radosne festyny na ulicach (por. radość Palestyńczyków) – 25 tys. ofiar;
  1648 – koniec wojen religijnych w Niemczech podsycanych przez papiestwo. (Innocenty X protestuje przeciwko ugodzie z protestantami) – 13 milionów ofiar;
  1648 (pocz.) – pogromy żydów w Polsce – 100 tys. ofiar;
  1941– 1945 – w Chorwacji rządzi Ante Pavelić popierany przez Piusa XII – 800 tys. ofiar.
  (...) Czarne wilki dopiero niedawno przybrały owczą skórę i nawołują teraz do pokoju, miłości bliźniego, przebaczania win. Modlą się za ofiary islamskiego terroryzmu zapominając o własnym... (...)
  Jonasz


  „FAKTY I MITY” nr 13, 28.03.2002 r.
  WYSPY WIELKANOCNE
  (...) A może Karol Wojtyła przez lata ani razu nie zajrzał do archiwów watykańskich i nic nie wiedział o pamiętnikach mnicha tamże przechowywanych? Może nawet nie wie, że jeszcze w Roku Pańskim 1812 jezuita Coronil nakazywał katolickim żołnierzom wyruszającym przeciw indiańskim powstańcom w Wenezueli: „Zabijcie wszystkich powyżej siódmego roku życia”. Nie wie? Wszak w 1980 r. beatyfikował Jose de Anchieta, którego nazywał „bożym człowiekiem”, „pionierem ewangelizacji”, „apostołem Brazylii”, „wzorem dla całej generacji misjonarzy”. To ten sam „pionier ewangelizacji”, a tak naprawdę zwyrodniały morderca, który zwykł powtarzać słynne zdanie, że „miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje”. W skutek takiej ideologii wymordowano w obu Amerykach więcej niż 50 milionów Indian. (...)
  Marek Szenborn
 • do wszyskich żydo-krystowierców, żydo-katoli
  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/prawdziwa-sprawa-przeciwko-zydom-marcus-eli-ravage-2014-03
 • do Wicana, miarki i reszty
  https://terazbedziebylo.wordpress.com/2015/10/22/marcus-eli-ravage-o-chrzescijanstwie-i-polakach/
 • Co zrobić z kk w Polsce?
  Trzeba odchudzić to towarzystwo nie tylko dosłownie, ale i w przenośni. KK w Polsce to wyraźny dowód na przerost formy nad treścią. Uratowaliśmy w 1683 r. Europę przed islamem, a 100 lat później kk sprzedał nas zaborcom. Czy to było w porządku?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930