Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
729 postów 5578 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Wybory 2019 – kolejna syjonistyczna hucpa

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"w demokracji nie jest ważne jak kto głosuje, ważne kto głosy liczy"


Polityczny system IIIRP, czyli żydowski reżim IIIŻydo-RP/Polin okrzepł. Wydaje się, że już nic nie jest w stanie mu zagrozić i pozbawić władzy syjonistyczną, wasalną, względem Waszyngtonu, Londynu, Tel Avivu, hołotę. Brukselę pominąłem, ponieważ przynależność IIIRP do struktur UE jest rezultatem dyspozycji strategicznego żydowsko-anglosaskiego sojusznika. Ale jeżeli cokolwiek miałoby poważnie zagrozić żydowskiemu reżimowi – pardon -, zachodniej demokracji, np. jakaś partia, jej kierownictwo, to po prostu ich się zlikwiduje, jak np. Jörga Haidera w Austrii, A.Leppera w Polsce, czy przywódców Złotego Świtu w Grecji. Można także nie udzielić partii sądowej rejestracji, a jej szefa przetrzymywać przez lata w areszcie bez wyroku, jak w przypadku partii Zmiana i Mateusza Piskorskiego, bo w zachodniej demokracji racja i władza należą do rządzącej większości – tej większości wyliczonej w procesie wyborczym. A jak mawiał tow. Lenin – przywódca żydowskiej rewolucji w Rosji -, w demokracji nie jest ważne jak kto głosuje, ważne kto głosy liczy. I nie-myślący elektorat, który stawi się przy urnach 13 października, nawet przez chwilę nie będzie się zastanawiał, jak to możliwe, że w państwie prawa, którym poć jest IIIŻydo-RP/Polin, rządzące i opozycyjne syjonistyczne szumowiny nie interesowały się przypadkiem łamania prawa wobec byłego posła, M.Piskorskiego.

Proces wyborczy w zachodnich demokracjach, a więc i w IIIRP jest banalnie prosty i przejrzysty.
Przywołam przykład wahadła – wychyla się raz w jedną, raz w drugą stronę. W ostatnim czasie polityczne wahadło wychyliło się w stronę PiS (po tej stronie jest większość sympatii nie-myślących Polaków). Gdy sytuacja materialna Polaków pogorszy się bardziej (wzrosną ceny z powodu wzrostu podatków pośrednich), rozpocznie się powrót wahadła w kierunku PO (nie-myślący Polacy zaczną przechodzić na stronę PO lub raczej już jej sprytniejszej imitacji).
Jednak rzeczywista szybkość poruszania się wahadła nie zależy od społecznego postrzegania materialnego poziomu życia i politycznych zagrożeń dla RP, ale od powszechnych żydo-mediów kreujących społeczne nastroje – podpowiadających wyborcom, co i jak mają myśleć. Na tym polegają nowoczesne zdobycze społecznej inżynierii w żydowskim kapitalizmie, który dąży także do spowolnienia poruszania się wahadła, czyli do obniżenia kosztów utrzymania żydo-reżimu.

I w ten oto prosty sposób żydowski reżim IIIŻydo-RP/Polin oraz żydowskie reżimy Zachodu z USA na czele, zapewniają sobie ciągłość trwania zbrodniczego żydowskiego kapitalizmu i syjonistycznej demokratury – społeczny sprzeciw może zaistnieć tylko w trakcie wyborczego aktu i jeśli nie został skanalizowany, zmanipulowany wcześniej, to przepadnie w trakcie liczenia głosów.

W świadomości polskiego społeczeństwa nie istnieje historyczny fakt, że aktualna władza, zresztą cała IIIRP, jest pochodną zamachu stanu z października 1980r. i stanu wojennego z grudnia 1981r. w wykonaniu junty gen. Jaruzelskiego-Kiszczaka, a więc IIIRP i jej władze są po prostu nielegalne – są ropiejącym żydowskim, syjonistycznym, rakotwórczym wrzodem na polskim organizmie.

Walka na wyborcze programy – czy jest w ogóle możliwa na poważnie?

Trudno inaczej określić tę walkę niż jako jedną wielką hucpę i kpinę ze społeczeństwa. Niestety smutkiem napawa fakt, że społeczeństwo nie jest w stanie tej kpiny dostrzec – a dotyczy to na pewno tej jego części, która stawia się przy wyborczych uranach i oddaje głosy na syjonistyczną hołotę. Pewnym usprawiedliwieniem dla nie-myślących wyborców jest fakt całkowitego braku polskich, narodowych, mediów, bo wszystkie media znajdują się, jeśli nie w gestii, to pod całkowitą kontrolą syjonistycznego okupanta. Dokładnie tak, jak ma to miejsce w sąsiedniej NRF, w której syjonistyczne, bądź pod syjonistyczną kontrolą, media pełne są antypolskiego jadu.


Polskie społeczeństwo, niezależnie od poziomu wykształcenia nie posiada ani pamięci historycznej, ani politycznej, a logiczne myślenie w zakresie polityki jest dla intelektu wyborcy całkowicie niedostępne. Skupione na cynicznych, finansowych, obiecankach syjonistycznego PiS nie jest w stanie skonstatować prostego faktu, że realna poprawa poziomu życia może być jedynie rezultatem gospodarczego rozwoju kraju. Jeśli tego rozwoju nie ma, finansowe prezenty zostaną społeczeństwu odebrane podatkami pośrednimi, czyli wzrostem cen. (Taśmy Morawieckiego: „ludzie mają zapierdalać za miskę ryżu.”) Owszem, istnieje pewna możliwość zwiększenia społeczeństwu dochodów poprzez ograniczenie transferu środków finansowych na zewnątrz w wyniku wzrostu opodatkowania firm zagranicznych, ale wasalny wobec Waszyngtonu, Londynu, Tel Avivu, reżim – obojętnie, której partii, PiS, PO, itp., itd. – nie może sobie na to pozwolić. A zatem, pozostaje jedynie rozwój gospodarczy, tylko czy jest on realnie możliwy w wykonaniu wasalnego reżimu IIIRP?

Ilu nie-myślących politycznie wyborców wie i rozumie, czym faktycznie była integracja Polski z Zachodem, a zwłaszcza integracja w ramach UE – ten wspaniały „Boży plan” według prymasa J.Glempa? Czy ta integracja dopuszcza jakikolwiek rozwój?


Poniżej niektóre tylko ustalenia z obowiązującego IIIRP Traktatu Akcesyjnego (T.A.) (Żyd, M.Safjan, prezes TK, uznał zgodność T.A. z konstytucją III RP – !!! – prawniczy autorytet, czy antypolska kanalia?) np.;

1.Hutnictwo – podano listę hut w Polsce do zamknięcia. Instalacje produkcyjne w tych hutach muszą ulec fizycznej likwidacji, żeby nie można było wznowić na nich produkcji. Obecnie pojawiła się koniunktura w przemyśle hutniczym, którego zostało nam 30% ogólnej mocy przerobowej, resztę sprzedano łącznie z koksowniami, które w 40% pokrywały potrzeby rynku europejskiego (mięliśmy 8 mld zł zysku rocznie z samych tylko koksowni).

2. Górnictwo – ograniczenie wydobycia i zatrudnienia (szyby są zatapiane, co uniemożliwia wznowienie wydobycia w przyszłości). Pojawia się koniunktura w górnictwie, a rządzący do 2005 r. je likwidują.

3. Rolnictwo – musimy ograniczyć produkcję mleka do 7,2 mln ton/rok, polskie potrzeby żywnościowe wynoszą 11-12 mln ton/rok, a zdolności produkcyjne 16-18 mln ton/rok. Zniszczono już stada krów, ich stan liczebny w 2003 r. był porównywalny ze stanem z 1945 r.

4. Polska nie ma prawa prowadzić w państwach UE instytucji kredytowych (banków, firm ubezpieczeniowych).

5. Polska została zobowiązana do przerobu śmieci z państw UE (dawnej 15). Podano daty i określono zdolności produkcyjne, które musimy osiągnąć pod groźbą kar finansowych.

6. Polska musi się podjąć magazynowania odpadów radioaktywnych z elektrowni jądrowych z państw UE.

7. Musimy złomować na nasz koszt 50% tonażu naszej floty połowowej.

8. Polska nie ma prawa udzielać pomocy publicznej (z budżetu) swoim firmom (mogą to robić Niemcy na terenie dawnego NRD!?).

9. Polska musi anulować wszystkie umowy handlowe z państwami z poza UE (ok.190 umów), co wiąże się z nałożeniem na nas wysokich kar liczonych w mld $ zgodnie z prawem międzynarodowym.

za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/01/23/tragiczny-bilans-kosztow-czlonkostwa-polski-w-ue/

 

Za traktatem akcesyjnym, potem lizbońskim, opowiadali się PO i PiS oraz hierarchia Kościoła w Polsce – opowiadali się za likwidacją polskiej gospodarki, za rozbiorem Polski! Taki bowiem był „Boży plan”. Jednak nie-myślący wyborca stoi murem za PO, za PiS, a Kościoła będzie bronił jak niepodległości.

Obrona integracyjnych zdobyczy żydowskiego reżimu IIIRP stała się głównym motywem przyjęcia przez rząd PO-PSL ustawy 1066, o tzw. bratniej pomocy – gdyby Polacy zaczęli się buntować przeciw żydowskim rządom w IIIRP. Rząd „dobrej zmiany” utrzymał tę ustawę w mocy i dodatkowo ściągnął do Polski wojska amerykańskiego okupanta, przy czynnej aprobacie hierarchii Kościoła. Nie-myślący wyborcy i syjonistyczni krytycy PRL – krytyczni wobec PRL dlatego, że Żydostwo utraciło w 1956r. władzę -, nie widzą więc w tych poczynaniach żydowskiego reżimu IIIRP niczego złego.

O całkowitym skolonizowaniu Polski przez syjonistycznych okupantów świadczy dobitnie jeden z zapisów Konstytucji RP.

W 1997r. w Konstytucji RP zapisano art. 220, który wyklucza jakąkolwiek politykę rozwoju kraju, ponieważ całkowicie pozbawia rząd realizacji polityki pieniężnej.
Żadna partia w IIIRP nigdy nie postulowała usunięcia art. 220 z konstytucji RP. W myśl tego artykułu nasze własne pieniądze pożycza nam obcy bankowy pośrednik i z tego tytułu osiąga zyski – te zyski gwarantuje mu art.220 Konstytucji RP (zapisy tej konstytucji powstały w Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie, na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy”). Tuczymy więc naszą własną pracą, naszym wspólnym gospodarczym wysiłkiem, obcą i wrogą, syjonistyczną, bankierską, świnię – ten system jest chory i musi zostać zlikwidowany, a świnia musi zostać zarżnięta. Czy demokratyczne z nazwy wybory w ramach IIIŻydo-RP/Polin pomogą zlikwidować ten chory system?

Żadna partia nigdy nie postulowała odrzucenia postanowień traktatu akcesyjnego, którego zapisy dotyczą także wprowadzania praw degenerujących moralność i obyczaje – i to wszystko w ramach „Bożego planu”.
90% istniejącego w IIIRP ustawodawstwa to implementowane prawo unijne, a więc nie istnieją nawet prawne możliwości prowadzenia polskiej polityki, bowiem zostaje na nią jedynie 10% polskiego ustawodawstwa, które nie może być sprzeczne z unijnym.

Prawdziwą wartość polityczną dla naszego kraju głównych partyjnych rywali najlepiej ilustrują poniższe zdjęcia zrobione w Jerozolimie wspólnie obradującym ekipom rządowym z Tel Avivu i Warszawy.

 

listopad 2016 Jerozolima

 

A teraz idźcie i głosujcie – na PiS, na PO, …

Dariusz Kosiur

KOMENTARZE

 • A teraz idźcie i głosujcie – na PiS !!!!!
  Tylko na PIS !!!!!
  Brawo
 • @Husky 19:33:47
  kundlu,
  to rzadkość, żeby łańcuchowy burek wykazał się niezależnym myśleniem i nikt nie oczekuje tego od ciebie.
  Ujadasz,
  bo tego od ciebie wymagają - ja to rozumiem, też mam psy na podwórku -, ale przynajmniej nie wyj po nocy.
 • @Rzeczpospolita 19:50:32
  Tylko na PIS !!!!!
 • @Husky 19:33:47
  DLaczego nie przyjedziesz do Polski? Skoro świat Kaczogrodu taki cudny, wg ciebie? Nie chcesz poczuć dojnej zmiany naprawdę? To może ten Kaczogród nie taki doskonały?
 • chamstwo jak zwykle chamstwo
  Cytuję słowa twoje

  "kundlu,
  to rzadkość, żeby łańcuchowy burek wykazał się niezależnym myśleniem i nikt nie oczekuje tego od ciebie.
  Ujadasz,
  bo tego od ciebie wymagają - ja to rozumiem, też mam psy na podwórku -, ale przynajmniej nie wyj po nocy..."

  Gdzie tutaj kultura bycia i wysławiania chamstwo znane w KOD i UB
  Za materiał JEDEN JAK ZWYKLE
 • @Tezeusz 19:56:39
  Ta pała mi się przyda - dziękuję.
  Będę nią grzmocił antypolskie, antysłowiańskie i rusofobiczne łby trolli.
 • @Rzeczpospolita 20:06:14
  " Z głupim nie wdawaj się w dysputy, potworów omijaj z daleka " - Puszkin
 • @Tezeusz 20:09:10
  Toteż nie mam najmniejszego zamiaru wymieniać z tobą poglądów, co najwyżej uprzejmości, ale utrzymanych w twoim stylu - w stylu trolli z niepoprawni.pl
 • 5* oczywiście
  je..ć PiS, i kundli którzy merdają ogonkami przed syjonistami -ścierwami jak kalkstein
 • @Paulus Aquarius 21:59:20
  ...vel kaczyński
 • @Wican 19:54:32
  //DLaczego nie przyjedziesz do Polski?//

  A gdzie mam wracac?
  Gdzie?
  Kosiurek goodoł że Polski ......ni ma
  O co chodzi
 • @Husky 22:31:33
  Dobre pytanie, dlaczego nie wracasz do cudnego Raju, skoro jest już on od 4lat? Spoko, poważnej odpowiedzi nie oczekuję.
 • 5*
  nie do przecenienia jest też rola życia aktorzyny kanalii z Wadowic
 • Polacy są świadomie unieswiadamiani
  Bycie naiwnym politycznie urasta do do cnoty: nie interesuje się polityką, ale zagłosuję na...

  Kiedyś takie osoby irytowały mnie. Choć liczbowo jest ich dużo, to na szczęście można znaleźć wśród rodaków wielu , z którymi warto robić NARADY. o
  Ps Dopóki chciwość wygrywa z godnością ponadnarodowe korporacje są spokojne o swoje zyski z Polaków.Nie z Polski,ale właśnie z Polaków.
 • @zbig71 00:02:36
  Odpowiem za ok.2 tyg.
  Od dziś szlaban na pisanie
  Ręką idzie dziś do remontu

  8-))))
  pzdr
  Narka
 • "Wybory 2019 – kolejna syjonistyczna hucpa"
  To tzw. demonkratura - została dla ludzi wymyślona w samym Piekle - więc i tzw. wybory też.
  Wniosek?
  Ileż to ludzkiej krwi i łez utoczył czarci pomiot na przestrzeni tysięcy lat aby w końcu pod skrzydłami tzw. demonkratury - ową ludzkość prowadzić - jak gdyby nigdy nic - do Piekła.
 • @Husky 06:52:26
  Powodzenia.
 • @Rzeczpospolita 20:28:50
  Artykuł 5* Pana polemika z Tezeuszem i Huski nobilituje te syjonistyczne... Zalecam olanie wielkim łukiem toto. Syjonistyczna agentura na tym poziomie intelektualnym, jedynie bawi a nie szkodzi.....
 • @Rzeczpospolita 20:06:14
  Tobie już nie nie pomoże, bo pomieniałeś się na łby , a to jest nieodwaracalne!!!
 • @zibi 12:04:43
  Co ty nieszczęśniku z tym zamienianiem łbów. Pięć komentarzy na rożne tematy, a ty tę frazę klepiesz jak mantrę. Może to Tobie ktoś zamienił skrycie łeb. Zmobilizuj się intelektualnie, bo żal d...ściska gdy się to czyta....
 • @ZBYSZEK49 12:19:03
  :))
  Jest tutaj w dobrym gronie, bo więcej mamy takich nieszczęśników...
 • @Autor
  *5

  „Za traktatem akcesyjnym, potem lizbońskim, opowiadali się PO i PiS oraz hierarchia Kościoła w Polsce – opowiadali się za likwidacją polskiej gospodarki, za rozbiorem Polski! Taki bowiem był „Boży plan”. Jednak nie-myślący wyborca stoi murem za PO, za PiS, a Kościoła będzie bronił jak niepodległości.”

  Zgadza się, wszystko idzie w zgodzie z planem krwiożerczego bożka Jahwe, dla niepoznaki zwanego Bogiem, a nawet - o zgrozo! - Stwórcą, błogosławiącemu żydom od czasów biblijnych w mordowaniu i niszczeniu wszystkich innych narodów jakie staną na ich drodze do pełnej dominacji nad światem.
 • jak zwykle 1*
  Jak zwykle 1*
 • @zibi 12:04:43
  Chłopie,
  odpuść sobie i nie męcz się, ten tekst nie jest na twój łeb.
  To jest tekst dla ludzi myślących.
 • @Tezeusz 14:26:48
  Kolego,
  pohamuj się, już jedną pałę mi dałeś.

  Tę drugą sobie zostaw i przeczytaj tekst kolegi z niepoprawnych.pl pt. Rozporkowy interes (https://jaka.neon24.pl/post/150631,rozporkowy-biznes), wtedy zrobisz ze swojej pały lepszy użytek - może to cię w końcu uspokoi.
 • @ Autor
  "Za traktatem akcesyjnym, potem lizbońskim, opowiadali się PO i PiS oraz hierarchia Kościoła w Polsce..."

  Zadziwiająca zbieżność poglądów.

  Oczywiście 5*

  Ukłony
 • @Husky 19:33:47
  "A teraz idźcie i głosujcie – na PiS !!!!!"

  Radzi kryptoneotrockista...
 • @zibi 12:04:43
  "Tobie już nie nie pomoże, bo pomieniałeś się na łby"

  To ma być merytoryczny komentarz?
  Sam sobie wystawiasz świadectwo. Takie byle jakie.
 • Jak Ja
  Nie cierpie tych kanali Haskyego i Tezusza
 • @Husky 22:31:33
  Ale ty twierdzisz, że jest. Że PiS tworzy wspaniałe państwo. Jeżeli takie wspaniałe to przyjeżdżaj.
 • @ZBYSZEK49 12:19:03
  Mam nadzieję, że ci już ten żal dupę ścisnął i zaczniesz używać MÓZGU!!!
 • @Rzeczpospolita 15:13:13
  A ty uważasz, że inni nie myślą??? To jest dowód na to, ze niektórzy zarezerwowali sobie prawo do bycia guru tematu!!!To tak nie działa, bo każdy ma prawo się wypowiedzieć i takim , jak ty nic do tego!!!
 • @Jasiek 18:37:21
  Jasiu! Kup se opatke i kubełecek, to może jakąś ładną babkę ulepisz, bo teksty niezbyt ci wychodzą!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031