Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
880 postów 9157 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Bitwa Warszawska

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego

 

 

Być może zapobiegliwość gen. Sosnkowskiego ocaliła Polaków przed klęską (?).

 

 tekst z roku 2017

16 sierpnia 1920 r. w kluczowym momencie wojny polsko-bolszewickiej minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski zdecydował o internowaniu tysięcy oficerów i żołnierzy pochodzenia żydowskiego w obozie w Jabłonnej.

Środowiska żydowskie ubolewają, że żołnierze pochodzenia żydowskiego nie mogli obserwować rodzącej się niepodległości Polski. Ale, czy gen. Sosnkowski mógł postąpić inaczej?

Kiedy wojska bolszewickie podchodziły do Warszawy gen. Kazimierz Sosnkowski, obawiając się, iż żołnierze żydowskiego pochodzenia przejdą na stronę wroga wydał taki rozkaz:

„Ministerstwo Spraw Wojskowych — Oddział I Sztabu Licz. 13679 mob. Usunięcie żydów z D.O. Gen. Warszawy i formacji podległych wprost M. S. Wojsk. W związku z mnożącymi się ciągle wypadkami, świadczącymi o szkodliwej działalności elementu żydowskiego, zarządza M. S. Wojsk, co następuje: 1. Dla D. O. Gen. Warszawa. 2. Dla wszystkich Oddziałów szt. M. S. Wojsk, i Dep. M.S.W. z poszczególnymi, w drodze tych Oddz. szt. i Dow. wprost M. S. Wojsk., podlegającymi formacjami, zakładami, instytucjami itd. ad 1. D. O. Gen. Warszawa usunie ze wszystkich mu podległych formacji, stacjonowanych w Warszawie, Modlinie, Jabłonnie i Zegrzu, żydów szeregowych, pozostawiając w tych formacjach tylko 5% tego żywiołu.

D. O. Gen. Warszawa wyznaczy punkt zborny, dla tych wyeliminowanych żydów, tworząc z takowych po wydzieleniu rzemieślników, oddziały robotnicze. Oddziały te powinny być formowane na sposób kompanii robotniczych o maksymalnej sile 250 szeregowych na kompanię. Na każdą taką kompanię robotniczą wyznaczy:; D.O. Gen. Warszawa 1 oficera, 5 podoficerów, 10 szeregowych wyznań chrześcijańskich. W razie zapotrzebowania oficerów niezdolnych do służby frontowej zwróci się D. O. Gen. Warszawa z zapotrzebowaniem takowych do Oddz. I Sztabu M. S. Wojsk. Po sformowaniu wymienionych kompanii robotniczych, wyda M. S. Wojsk, dalsze zarządzenia, co do numeracji i gdzie wymienione kompanie zużytkowane zostaną.

Przeprowadzenie tego rozkazu należy niezwłocznie wykonać, licząc się z obecną sytuacją. O wycofaniu z formacji żydów zamelduje D. O. Gen. Warszawa do M. S. Wojsk. Oddz. I Sztabu do dnia 12. VIII. 1920 r. ad 2. Wszystkie oddziały szt. M. S. Wojsk., jak również i Departamenty usuną do 5% z podległych im (wprost M. S. Wojsk.) formacji, zakładów, instytucji itd. szeregowych żydów, oddając takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa, które ich wcieli do tworzących się robotniczych komp.

Zaznacza się przy tym, że w samych biurach i kancelariach poszczególnych oddz. szt. i Departamentów, należy wszystkich żydów szeregowych usunąć. Zatrzymanie żydów w biurach lub innych instytucjach pod pretekstem, że takowi są niezbędni lub politycznie pewni, tym samym zakazuje się. Wyeliminowanie żydów i oddanie takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa winno być bezwarunkowo z dniem 12. VIII. 1920 r. skończone. Wykonanie tego rozkazu zamelduje D. O. K. Gen. Warszawa Oddziałowi I Dep. M. S. Wojsk., zawiadamiając o wykonaniu Oddz. X. Sztabu M. S. Wojsk. Otrzymują: Woj. Gub. Warszawy, D.O. Gen. Warszawa, Biuro Prezydialne, Kancelaria Wiceministra, Wszystkie Oddz. Sztabu M. S. Wojsk., Wszystkie Dep. M. S. Wojsk., Dep. dla spraw Morskich, Dow. m. Warszawy, N. Dow. W. P. Prich Płk. Szt. Gen. Szef Oddziału I.”

 

Lata doświadczeń współegzystowania ludności polskiej i żydowskiej nie mogły pozostać w niepamięci, w szczególności zaś sposób, w jaki Żydzi, współpracujący z zaborcami, traktowali Polaków w okresie zaborów.

Pamięć o tym, jak w 1772 r. Żydzi przyjaźnie witali zaborców oraz jak walczyli o stworzenie Judeopolonii w okresie wyłaniania się niepodległej Polski po I wojnie światowej była w świadomości dowódców wojskowych wciąż żywa. Znane też były inklinacje ludności żydowskiej do bolszewizmu. Nic zatem dziwnego, że w kluczowym dla losów bitwy momencie dowództwo Wojska Polskiego chciało mieć pod komendą jedynie pewnych ludzi.

O tym, jak trafna okazała się ocena sytuacji dokonana przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego, świadczą późniejsze komunikaty Naczelnego Dowództwa:

„Komunikat z dnia 18 kwietnia 1919 r. Front litewsko-białoruski: Wczorajsze walki o Lidę były uporczywe. Nieprzyjaciel zgromadził wielkie siły, starannie przygotował się do obrony i umocnił ważniejsze obiekty. Piechota nasza musiała kilkakrotnie łamać bagnetem opór wroga, zwłaszcza suwalski pułk piechoty, który wśród ciężkich walk ulicznych, biorąc dom za domem, oczyszczał miasto od nieprzyjaciela. Miejscowa ludność żydowska wspomagała bolszewików, strzelając do naszych żołnierzy”.

 

Dodać tu należy, że kiedy wymieniony 41 pp. opuścił ze względów taktycznych czasowo Lidę, to Żydzi z okien i z dachów strzelali do polskich żołnierzy, oblewali ich wrzątkiem i rzucali kamieniami. Dokonywali też na polskich żołnierzach masakr.

Już 19 sierpnia 1920 r „w Siedlcach wzięto do niewoli ochotniczy oddział żydowski, rekrutujący się z miejscowych żydów komunistów”. Z kolei komunikat z dnia 21 sierpnia 1920 r. brzmiał:

„Front środkowy… W walkach pod Dubienką, gdzie odrzuciliśmy nieprzyjaciela za Bug, odznaczył się porucznik Danielak z 11 pp., który samorzutnie, nie czekając na nadejście swej kompanii, z 8 żołnierzami zaatakował linię nieprzyjacielską, biorąc 20 jeńców do niewoli. Stwierdzono w tym okręgu, że walczy po stronie bolszewickiej oddział ochotniczy z Włodawy”.

Na podstawie tych komunikatów widać wyraźnie, że Polacy nie tylko, że musieli uporać się z bolszewicką nawałą, ale również z wrogiem wewnętrznym, komunizującymi środowiskami żydowskimi. Z Żydami przyszło Polakom walczyć również w Białymstoku.

Komunikat z 24 sierpnia 1920 r. stwierdza:

„Front północny… Przy zdobyciu Łomży wzięto 2.000 jeńców, 9 dział, 22 karabiny maszynowe i bardzo duży materiał wojenny.

Po zajęciu przez 1-szą dywizję Legionów w dniu 22 bm. rano Białegostoku trwały w samym mieście jeszcze przez 20 godzin zaciekłe walki uliczne z przybyłą na pomoc z Grodna 55-ą dywizją sowiecką i miejscową ludnością żydowską, która wydatnie zasilała szeregi bolszewickie”.

 

Żydzi spiskowali z bolszewikami na długo przed Bitwą Warszawską

Raport Dowódcy 5p. Ułanów do Szefa Sztabu Generalnego nie pozostawia złudzeń:

„Dnia 21 czerwca 1920 na odcinku IV Batalionu 106 pp. na Słuczy 3 żołnierze, żydzi przyłapani zostali na rozmowie z bolszewikami, którzy proponowali zdradzić nas i wspólnie przełamać front. Batalion ten miał w swym składzie 130 żołnierzy żydów. Dwóch żydów z wyroku Sądu Doraźnego, zostało rozstrzelanych, trzeci ułaskawiony”.

„Dnia 26 czerwca również silnie zażydzony I Batalion 106 pp. bronił przyczółka mostowego w Hulsku. Trzykrotnie odważni semici uciekali z okopów i trzykrotnie ułani 5 pułku zapędzali ich płazem szabli na miejsce. W trakcie tego żyd, sierżant 106 pp. zabił dwoma kulami wachmistrza 3 szwadronu Pilcha, który zapędzał go na miejsce. Wynikiem tego boju było nowe przełamanie naszego frontu (na Słuczy i Horyni). Dnia 3 sierpnia 1920 r. Budionnyj skoncentrował się naprzeciwko Ostroga, bronionego przez oddziały 106 pp., do którego powróciła tymczasem większość żydów — dezerterów. Dnia czwartego o świcie garnizon Ostroga bez strzału, nie napierany przez bolszewików, panicznie wycofał się z miasta. Bolszewicy mimo trudnej przeprawy, przeszli Horyń i wyruszyli na Zdołbunowo”.

Z faktów przytoczonych wypływa, że przepełniony żydami 106 pp. służył ulubionym punktem ataku dla Budionnego i dwukrotnie odegrał fatalną rolę bezpośredniej przyczyny przełamania naszego frontu (na Słuczy i Horyni). Dane powyższe są w Armii naszej powszechnie znane i szeroko omawiane wśród żołnierzy. Oburzenie ich jest tak wielkie, że dalsze pozostawienie żydów w składzie Armii jest wykluczone. Nasuwa się konieczność niezwłocznego wydzielenia ich z pułków na froncie, inaczej mogą zajść krwawe ekscesy. Wartość bojowa na takim odżydzeniu może tylko zyskać”.

 

Ministerstwo Spraw Wojskowych nie miało zatem wyjścia. Od tego zależał los bitwy, a za nią całej Rzeczpospolitej i Europy. Żydzi pogodzić się z nią nie mogli. Rozdmuchano ją do rangi ogólnoświatowego skandalu, natomiast sam obóz w Jabłonnie przedstawiano jako rodzaj „obozu koncentracyjnego, w którym miano rzekomo znęcać się nad Żydami.

Nie jest wykluczone, że decyzja gen. Kazimierza Sosnkowskiego walnie przyczyniła się do zwycięstwa Polaków w wojnie z bolszewikami. Nietrudno bowiem byłoby sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby w newralgicznym momencie bitwy Żydzi przeszli na bolszewicką stronę.

 

autorka: Anna Wiejak

 za: https://prawy.pl/55795-bitwa-warszawska-bez-udzialu-zolnierzy-pochodzenia-zydowskiego-zapobiegliwosc-gen-sosnkowskiego-ocalila-polakow-przed-kleska/

KOMENTARZE

 • @ Autor, All
  "Bitwa Warszawska
  Bez udziału żołnierzy pochodzenia żydowskiego"

  No tak "jakoś wyszło" ;-)

  Oczywiście 5*

  Ukłony
 • Autor
  "Pamięć o tym, jak w 1772 r. Żydzi przyjaźnie witali zaborców "

  Woleli Rosjan i Niemców od Polaków? Właściwie dlaczego?

  Zresztą wielu Polaków też witało.
 • @Pedant 18:03:03
  "Woleli Rosjan i Niemców od Polaków? Właściwie dlaczego?"

  Jacyś dziwni są chyba - w Polsce byli wolni, to zaczęli sami sobie robić getta. A potem mieli linię osiedlenia od Ruskich i holokaustowanie od szkopów.
  Ja tego nie ogarniam.

  Pozdro!
 • Dałem 5*. Treba natomiast pamiętać, że Bitwę Warszawską, Inkwizycje, Krucjaty, Wojny Napoleona, WWI, Revolucję, WWII, wszystkie
  Powstania w tym Warszawskie oraz "ZRYWY" 1981, 1989, ...... i wszystkie Majdany, i WIOSNY LUDÓW, przygotowały i zrealizowały TE SAME SIŁY - ŻYMIANIE !!!!!


  A wszystkie one miały JEDNO ZADANIE !!!!! -

  WYMORDOWAĆ JAK NAJWIEKSZĄ LICZBĘ Słowian !!!!!!!!!!!!!!!!


  Dlatego WSZYSTKIE te WOJNY są PROWOKOWANE na terenach Słowian, pomiędzy:

  BERLINEM i MOSKWĄ !!!

  oraz

  GDAŃSKIEM i BAŁKANAMI !!!  Podzieleni Sowianie na OSOBNE PAŃSTWA BYLI i SĄ zaciągani do armi w "PRZECIW-STAWNYCH" OBOZACH i MORDUJĄ się SAMI !!!


  Słowian praniem mzgów wykorzystują do SAMO-UNICESTWIENIA SIĘ !!


  Oczywiscie by Słowianie nie wyknęli im sie z pod kontroli i nie obrucili się przeciwko SWOIM OPRAWCOM, ustanowili nad nimi SWOICH ŻYMSKICH OFICERÓW, KAPŁANÓW, PROFESORÓW, NAUCZYCIELI, SĘDZIÓW, LEKARZY-DOKTORÓW, ARTYSTÓW, POLITYKÓW oraz wszystkich innych SZARLATANÓW !!!!!!!!!!!!!!!!  Napisano w biblii, że BRAT będzie ZABIJAŁ BRATA !!!  http://m.neon24.pl/41dcaa2f383f95e4d17483fb75460e89,14,0.png
  Bogumił Boguchwał
 • Autor
  Bo judasze pejsate wspomagali bolszewików i gdy bolszewiki zdobyli jakąś Polską miejscowość, to pejsate judasze zaraz lecieli do komisarza i wydawali kto Polska inteligencja.

  1939 pejsate judasze robili to samo co w 1920, sprzedawali sowietom Polaków.

  Zażydzony PiS i TVPiS, nigdy nie wspomną o tych faktach, bo poprawność polityczna nie pozwoli i rewizor Daniels.
 • Autor
  5*
  bardzo ważny głos w dyskusji o wojnie roku 20go
 • @Jasiek 18:09:12
  "Jacyś dziwni są chyba - w Polsce byli wolni, to zaczęli sami sobie robić getta. A potem mieli linię osiedlenia od Ruskich i holokaustowanie od szkopów.
  Ja tego nie ogarniam."

  Nie ogarnia Pan, bo się patrzy na to przez polskie okulary. Może warto zapytać się samych Żydów?
 • autor
  Dobra notka.
 • @Krystyna Trzcińska 18:13:19
  Vide ostatnia mapka.
  Na skraju po prawej to już nie Europa nie narodowi socjaliści czy też ziemia aniołów?
  A może wychowalnia jeszcze gorszej zarazy- savietskovo intiernacjonalizma?
  Narodowe socjalizmy w ostateczności mogą się kisić we własnym sosie.
  Ewentualnie zawierać sojusze.
  Sowieci muszą, podkreślam to- muszą podbijać, niszczyć i mordować wszystko wokół.
  Czy to Neochazaria, Neohunia czy kraina Piekła na Ziemi?
  Wsio adno.
  Jeśli porównać żniwo śmierci i zniszczenia narodowego socjalizmu z dokonanym przez sowietów- inne ligi.
  Gdyby herr Hitler był nieco sprytniejszy, choćby na miarę Franco, dzisiejsze Niemcy zaczynałyby się granicą z Hiszpanią a kończyły na Baku.
  I żaden rzetelny historyk nie kwestionowałby pozytywnego wkładu Trzeciej Rzeszy w rozwój gospodarczy Wolnej Europy.
  A tak, zły Hitler, lepszy Stalin i Polacy antysemici- wiedza przeciętnego Europejczyka.
  Nie zakłócająca mu życia w UE- pogrobowym dziecku Trzeciej Rzeszy.
 • @brian 19:12:01
  "Gdyby herr Hitler był nieco sprytniejszy, choćby na miarę Franco, dzisiejsze Niemcy zaczynałyby się granicą z Hiszpanią a kończyły na Baku."

  Gdyby był sprytniejszy (a raczej mniej maniakalny, bo sprytny był), mógł się zatrzymać latem 1939 r. albo chociaż wiosną 1941. Wojny z Anglia nie potrzebował, zaś Rosja była za duża na możliwości logistyczne Niemiec.
 • @Pedant 19:37:21
  Hmm.
  To chyba reguła, dyktatorom odbija.
  I przez to robią kaput.
  Gorzej że potrafią w przepaść pociągać całe narody.
  (vide poważnie rozpatrywany niemiecki "gen samobójstwa")
 • @brian 19:40:58
  "To chyba reguła, dyktatorom odbija."

  Nie wszystkim. Są dyktatorzy co odnieśli sukces i podźwignęli swoje kraje.
 • @Pedant 19:37:21
  Hitler to był marionetką w żydowskich rękach i po wykonaniu zadania został ewakuowany. No, tylko swojej ulubionej sztuczną szczęki nie udało mu się ewakuować.
 • @Pedant 18:58:25
  "Może warto zapytać się samych Żydów?"

  W sumie dobry pomysł, ale żadnego nie znam.
  Boję się też, że jak będę drążył temat to zrobią ze mnie antysemitę "czy cóś" ;-(

  Ale jak nadarzy się okazja, to zaryzykuję.
  Dzięki za pomysł.
 • @Jasiek 20:30:55
  Popieram:)
  Choc za szczera odpowiedz moga sie narazic na miano antysemitow.
 • @Jasiek 20:30:55
  ""Może warto zapytać się samych Żydów?"
  W sumie dobry pomysł, ale żadnego nie znam."

  Jak to, są wszędzie a ich się nie zna?

  Jest Internet, można się grzecznie zapytać. Zresztą na angielsko-języcznym forum, raz przczytałe odpowiedź. Jeden Polak się zapytał Żyda, "dlaczego nas nie lubicie a lubicie Niemców i Rosjan?"

  Odpowiedź była trochę zaskakująca - "Niemców kochamy za muzykę, filozofię i kulturę, Rosjan za to że w Rosji możemy być sobą"
 • 5*
  Zobaczcie co wypisuje Onet:
  "Sytuacja zmieniła się, gdy Piłsudski mianował Szefem Sztabu Generalnego gen. Tadeusza Rozwadowskiego. Ten we współpracy z Naczelnym Wodzem przygotował plan bitwy warszawskiej. Był on zgodny z koncepcją Piłsudskiego, którą Rozwadowski skonkretyzował na poszczególne rozkazy dla wojska."
  "Piłsudski dowodził oddziałami atakującymi znad Wieprza. Dlatego w tym celu 12 sierpnia wyjechał z Warszawy."
  "Jako Szef Sztabu Generalnego, ogólne koncepcje Naczelnego Wodza precyzował na konkretne rozkazy i wytyczne, które następnie koordynował. Jest to niewdzięczna rola, z której Rozwadowski wywiązał się wspaniale. Gdy Naczelny Wódz wyjechał na front, w dniach od 12 do 16 sierpnia podpisywał wszystkie rozkazy operacyjne."
  "To doskonała współpraca gen. Rozwadowskiego, jako Szefa Sztabu, z Naczelnym Wodzem Piłsudskim, była kluczem do pokonania bolszewików."
  Cały artykuł pod tym linkiem:
  https://www.onet.pl/informacje/historiaorg/bez-nich-nie-wygralibysmy-bitwy-warszawskiej-poznaj-siedmiu-wspanialych/kt83gsp,30bc1058
 • @Pedant 20:37:31
  "Rosjan za to że w Rosji możemy być sobą"

  Niemców taktownie pominę, żeby nie robić szamba Szanownemu Autorowi, ale od razu nasuwa mi się pytanie czy Rosjanom to lubienie wychodzi na dobre...
  Ja mam wątpliwości.
 • @Pedant 20:37:31
  "Jak to, są wszędzie a ich się nie zna?

  Jest Internet..."

  No właśnie są pytania, że lepiej kogoś znać znacznie bliżej niż przez internet (a i wtedy można się "pośliznąć"), żeby móc się zapytać o coś bardziej kontrowersyjnego/trudnego itp.
  Przykładowo mógłbym nawet gdzieś w sieci wyszperać maila nawet i do bibiego, ale już przez samo szperanie można mieć kłopoty.
  Kiedyś próbowałem się skontaktować z pewnymi siłami (zupełnie inne zagadnienie/bajka) i przez trzy kolejne dni miałem głuche telefony - a akurat tym siłom numeru nie podawałem :-)
  W sumie to nawet ciekawe doświadczenie było...
 • Autor
  Dobry artykuł. Nie wiedziałem o tym. To że żydzi sympatyzowali z bolszewikami to nic dziwnego. Cały aparat państwowy, a szczególnie resorty represji były obsadzone w większości przez żydów, więc i szansa na jakieś szwindle i na ciepłe posadki była dużo większa niż w Polsce.
 • @marek500 09:08:48
  "To że żydzi sympatyzowali z bolszewikami to nic dziwnego. "

  Jedni sympatyzowali, drudzy nie. Podobnie jak Włosi, Czesi, Niemcy, Francuzi, a nawet część Polaków.
 • @Pedant 10:53:40
  Tak ale jeżeli w pewnej grupie jest nadreprezentacja takich zwolenników to się uogólnia. Fakt że tą mniejszość w jakiś sposób się krzywdzi, ale tak to już jest.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031