Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
876 postów 8665 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

1 sierpnia 1944 nie przebije berlińskiego muzeum wypędzeń

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

1 sierpnia 1944 roku – syjonistyczna zbrodnia na Polakach


 Po ponad 20 latach przygotowań w 2021r. otwarto w Berlinie stałą wystawę Centrum Dokumentacji „Ucieczka. Wypędzenie. Pojednanie”, poświęconą milionom Niemców, którzy ucierpieli w wyniku II wojny światowej. Wystawa bynajmniej nie przemilcza niemieckich zbrodni na Polakach, ale ukazuje także polskie osadnictwo na ziemiach zachodnich, które opuścić musieli Niemcy. A jak być może niektórzy wiedzą, papież Pius XII w marcu 1948r. wystosował list do biskupów niemieckich, w którym wyraził ubolewanie z powodu losu 12 milionów Niemców wypędzonych „w formie odwetu z domu i ojczyzny”. Pius XII kwestionował także granice na Odrze i Nysie, którą Kościół uznał dopiero w 1972r. Wcześniej jednak, po agresji hitlerowskiej na Polskę w 1939 roku, Watykan zmienił niektóre granice polskich diecezji, dostosowując je do potrzeb episkopatów III Rzeszy i Słowacji, rządzonej przez księdza-faszystę Josefa Thiso, co oznaczało de facto uznanie przez Watykan niemieckiej agresji na Polskę.

Co ciekawe podobny pogląd głosił żydo-sanacyjny, tzw. londyński, rząd T.Arciszewskiego, który w sprawie granicy na Odrze i Nysie popierał stanowisko zachodnich aliantów (?) – Ziemie Zachodnie nie są Polsce potrzebne. W rzeczywistości było to stanowisko żydowskiej finansjery świata anglosaskiego, która tak jak po I w. św., również po II w. św. nie przewidywała powstania RP.
Jeśli uwzględnimy jeszcze, że żydowski reżim IIIRP minimum trzykrotnie zrezygnował z umiędzynarodowienia traktatowych gwarancji dla granicy na Odrze i Nysie, to trudno nie dostrzec, że berlińska wystawa wpisuje się w proces relatywizacji zarówno niemieckich i polskich krzywd oraz przebiegu granicy między Polską a Niemcami.

Wystawa porusza także problem wymuszonej przez dziesięć lat trwającą już wojnę migracji ludności Syrii, ale mimo takiego połączenia treści wystawy nie dowiemy się z niej, że za tymi wszystkimi tragediami ludzkimi stoją w rzeczywistości te same siły żydowsko-anglosaskiej światowej finansjery.

Krzywdy niemieckie w II wojnie światowej – fakt, miały miejsce, nikt temu nie zaprzeczy. Jak jednak mamy o tych krzywdach myśleć my, Polacy, choćby w kontekście przykładu jednej tylko z milionów niemieckich zbrodni na Polakach? W 1943r. grupę polskich zakładników, wszyscy z zagipsowanymi ustami, ustawiono pod ściną, gdzieś w okolicach zajezdni tramwajowej przy ul.Puławskiej w Warszawie i rozstrzelano. Był wśród zamordowanych prof. inż. Stefan Bryła, pionier spawalnictwa i spawanych konstrukcji budowlanych – pierwszy na świecie spawany most drogowy nad Słudwią w Łódzkiem powstał według projektu profesora w latach 1927-29.

Dzisiaj, gdy Kościół i rządzący w IIIRP Żydzi pojednali nas z Niemcami, możemy mówić już tylko o wypędzeniach i krzywdach. To dzięki temu pojednaniu mamy w Polsce niemieckie montownie zamiast polskiego przemysłu.

Dariusz Kosiur           2021r.

____________________________

1 sierpnia 1944 roku – syjonistyczna zbrodnia na Polakach

 

Wyjątkowe obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w 2020r. – i Polacy, „morda w kubeł”, bo w istocie taki jest cel pandemii – pandemii zachodniej „demokracji”.

______________________

Poniżej teksty z 2015r. i 2016r.

______________________

814934926

Dlaczego żydo-reżimowa władza III Żydo-RP/Polin z takim pietyzmem fetuje najtragiczniejsze, niepotrzebne i przegrane Powstanie Warszawskie, a nie przywiązuje większej wagi do jedynych dwóch zwycięskich powstań, powstań inspirowanych wyłącznie polską myślą polityczną, Powstania Wielkopolskiego i trzech Powstań Śląskich -?

____________________

Czy żydowska inspiracja Powstania Warszawskiego nie nasuwa analogii do dzisiejszej nagonki syjonistów na Rosję?

___________________

Niniejszy tekst wyjaśniający aspekt polityczny oraz przybliżający rzeczywiste fakty związane z Powstaniem Warszawskim ukazał się 1 sierpnia 2015r. Kolejna zmiana żydo-reżimowej władzy – teraz jest to PiS, opcja nazywająca samą siebie patriotyczną „dobrą zmianą” – i jej niedawny opór przed uchwaleniem ustawy potwierdzającej historyczny fakt ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, stworzył asumpt dla kilku istotnych refleksji poszerzających naszą świadomość historyczną i polityczną.

Światowa opinia publiczna Powstanie Warszawskie kojarzy wyłącznie z powstaniem w żydowskim getcie w 1943r. Tę wiedzę utrwalają powszechne na Zachodzie żydowskie media oraz żydowscy politycy – kanclerz NRF, W.Brandt (Żyd), w czasie pierwszej wizyty szefa niemieckiego państwa po 1945r. w Polsce, złożył kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Getta!

Co prawda nie było wówczas pomnika Powstania Warszawskiego – odsłonięty został dopiero w 1989r. I chyba nie przypadkowo w tymże roku, ponieważ także w 1989r. nastąpiło polsko-niemieckie pojednanie przypieczętowane mszą w Krzyżowej. A więc zgodnie z żydowską polityką IIIŻydo-RP wymowa pomnika nie była już antyniemiecka tylko antyrosyjska – ponieważ według obowiązującej wykładni Armia Czerwona czekała na wykrwawienie się powstańców.

Decyzję o budowie w Warszawie pomnika Bohaterów Getta podjął Centralny Komitet Żydów w Polsce (CKŻwP) już 1945r., odsłonięto go w 1946r. CKŻwP rezydował wtedy w Lublinie – i już wtedy były to rzeczywiste, najwyższe władze w Polsce, a przecież bez mała wszystkich Żydów pochłonął holokaust (?).

W powstaniu w getcie zginęło 12 tys. Żydów – mniej więcej tyle, ile w IIIŻydo-RP ginie rocznie Polaków, łącznie w wypadkach drogowych i na skutek samobójstw. Liczba tych ostatnich systematycznie rośnie jako rezultat sukcesu polityki żydo-reżimów.

Nieznane i nieistotne dla światowej opinii Powstanie Warszawskie pochłonęło „tylko” 270 tys. ludzkich istnień – cóż więc szkodzi w trakcie obchodów rocznicowych wybuchu Powstania dorzucić w „apelu pamięci” jeszcze kilka nazwisk antypolskich Żydów, syjonistów i masonów, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, w końcu „Powstanie Warszawskie” ma mieć wydźwięk antyrosyjski.

Żydo-reżim PiS – żydowskiej, syjonistycznej, partii z katolickim namaszczeniem –, nie dopuszcza do uchwalenia ustawy o ukraińskim ludobójstwie na grubo ponad 250 tys. Polakach, profanuje obchody Powstania Warszawskiego, w którym z rozkazu anglosaskiego żydostwa zginęło minimum 270 tys. Polaków. Takie są właśnie cele polityki Międzynarodowego Żyda: budować w Polakach nienawiść do Rosji i nie naruszać pierwszeństwa do świętości kłamstw holokustycznego mitu. Żydowski PiS wywiązuje się z tych zadań bez zarzutu.

D.Kosiur               2016r.

___________________________

W zamyśle syjonistycznego, anglosaskiego żydostwa, rzeczywistych inspiratorów Powstania Warszawskiego, Powstanie miało spełnić następujące cele:

– eliminacja polskiej krajowej elity kierowniczej, a więc uniemożliwienie odbudowy Państwa Polskiego po zakończeniu II wojny (Międzynarodowy Żyd był przeciwny istnieniu Państwa Polskiego zarówno po I i po II wojnie światowej – zadziwiająca to zbieżność ze stanowiskiem żydo-bolszewii, która widziała Polskę jako republikę ZSRR, a dzisiaj rządzący IIIRP potomkowie żydo-bolszewi widzą Polskę jako składową UE i NWO – ?),
– zatrzymanie Armii Czerwonej na linii Wisły, dla zyskania czasu dla armii USA i Wlk.Brytanii w przejmowaniu ważnych ośrodków produkcyjnych oraz naukowo technicznych III Rzeszy pracujących na potrzeby wojenne,
– niedopuszczenie Armii Czerwonej zbyt daleko na zachód Europy (ZSRR w kwietniu 1945r. zajął niemal dokładnie te tereny, które historycznie należały do Słowian).

aa-origins_700

Blok_wschodni_pl

Czy żydowska inspiracja Powstania Warszawskiego nie nasuwa analogii do dzisiejszej nagonki syjonistów na Rosję, do wzniecania nienawiści do Rosjan, do podżegania do wojny, kosztem ludów słowiańskich?
Historia pokazuje, że wektory polityki syjonistycznego, anglosaskiego żydostwa nie zmieniły się od kilku stuleci. W dalszym ciągu jest to sama zbrodnicza polityka podboju świata.

Już 2 i 3 sierpnia 1944r. Warszawiacy zaczęli wywieszać w oknach białe flagi – chcieli zakończenia bezsensownej, bez najmniejszych szans na sukces, walki z Niemcami.
I dzisiaj coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z żydowskiej nagonki na Rosję, nagonki realizowanej na koszt Polaków i przeciw Polakom, przeciw Słowianom
Czy istniał niemiecki plan zagłady Żydów? – NIE, istniał plan deportacji Żydów z Europy.
Czy istniał niemiecki plan zagłady Słowian? – Tak. Dzisiaj ten plan podejmują anglosascy syjoniści.

Generalplan Ost, GPO

Grupa narodowa Procent przeznaczony do eliminacji lub wysiedlenia
Polacy 80-85%
Rosjanie 50-60% przeznaczonych do eliminacji oraz 15% do wysłania na zachodnią Syberię.
Białorusini 75%
Ukraińcy 65%
Litwini 85%
Łotysze 50%
Estończycy 50%
Czesi 50%
Łatgalowie 100%

 

Marcin Bajko, dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami m.st. Warszawy (zwolniony dyscyplinarnie przez aferzystów warszawskiego magistratu, którym włos z głowy nie spadnie, mimo prac sejmowej komisji d/s warszawskiej „reprywatyzacji”): Słyszę czasem opowieści, że hipoteki w Warszawie się spaliły i nie wiadomo do końca, kto był właścicielem. Nieprawda. Niemcy podczas ewakuacji skrupulatnie zapakowali i zabrali wszystkie księgi hipoteczne, Polska je odzyskała. – za: http://wyborcza.pl/magazyn/1,140955,16745522,Jak_znikaja_szkolne_boiska.html

Zastanawiające, w czyim interesie Niemcy zadbali o hipotekę wysadzanych w powietrze warszawskich nieruchomości – ?

Zastanawiające jest i to, dlaczego żydo-reżimowa władza III Żydo-RP z takim pietyzmem fetuje najtragiczniejsze, niepotrzebne i przegrane Powstanie Warszawskie, a nie przywiązuje większej wagi do jedynych dwóch zwycięskich powstań, powstań inspirowanych wyłącznie polską myślą polityczną, Powstania Wielkopolskiego i trzech Powstań Śląskich -?

Zastanawiają także indoktrynacyjne sugestie żydo-mediów wskazujące, że nie mniejszą winę za dramat powstania w Warszawie ponosi ZSRR, który nie przyszedł z militarną odsieczą walczącym powstańcom. Oczywiście spadkobiercą win ZSRR ma być dzisiejsza Rosja – przynajmniej tak chcą to zakodować w społecznym odbiorze syjonistyczni dysponenci żydo-mediów.

Powstanie Warszawskie 1944 („Polskie zrywy narodowe” – fragmenty*)

Na podstawie artykułu „Powstanie Warszawskie, czyli gloryfikacja zbrodni” – http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5044 . (Artykuł oparty na analizach i relacjach wojskowych.)
Powstanie Warszawskie było zbrodnią przeciwko setkom tysięcy Warszawiaków chcących przetrwać wojnę. Gdyby powstanie nie wybuchło, Warszawa nie poniosłaby ogromnych strat ludzkich i materialnych. Jednak współcześnie w mediach jesteśmy karmieni propagandą o konieczności powstania. Polscy dowódcy przewidywali tragiczne skutki powstania, ale nie pozwolono im powstrzymać jego wybuchu. Pułkownik Bruno Nadolczak twierdził, że gen. Sosnkowski wymusił na Winstonie Churchillu decyzję o wstrzymaniu powstania. Anglicy wyznaczyli samolot mający przewieźć pułkownika z rozkazem wstrzymania powstania i zrzucić go nad Polską. Jednak samolot jedynie „polatał i wrócił”. Historycy twierdzą, że rzeczywistym lobbystą na rzecz wybuchu powstania był Żyd i mason Józef Retinger (założyciel Grupy Bildrberg, współtwórca idei UE), który wraz z syjonistą i masonem Winstonem Churchillem (pochodzenie żydowskie) nalegał aby powstanie wybuchło.

Retinger kilkakrotnie przekraczał linię frontu między III Rzeszą a ZSRR i ustalał dogodne warunki dla trwania Powstania Warszawskiego – dla zniszczenia sił polskich.

Tak, więc powstanie nie leżało w zamyśle polskich patriotów, ale elementów antynarodowych, antypolskich. Zależało na nim głównie elitom brytyjskim i sowieckim, czyli żydo-bolszewickim.
Brytyjczycy oszczędzając krew Anglosasów prowadzili wojnę kosztem innych krajów europejskich. W pierwszym etapie wojny była to znienawidzona przez Żydów Polska, a potem ZSRR, który już w latach 1930. zaczął eliminować żydo-bolszewię z najwyższych stanowisk państwowych. „Anglosasi” zadawali straty Niemcom kosztem walczących powstańców. Sowieci dzięki walkom w Warszawie pozbyli się wielu tysięcy przyszłych potencjalnych przeciwników politycznych słuchających rozkazów z Londynu.

Wybuch walk w Warszawie poprzedziło przybycie z Włoch do Warszawy niemieckiej elitarnej dywizji „Hermann Göring”. Tylko prowizorycznym atakom rosyjskim „zawdzięczamy”, że powstanie nie zostało przez Niemców zmieciono w ciągu kilku dni.
Powstanie Warszawskie nie leżało w narodowym interesie polskim. Było również zaplanowane i przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakończyło się sukcesem Polaków.
Na miesiąc przed rozpoczęciem powstania opróżniono magazyny broni i amunicji należące do powstańców. Stąd postrzegane jest jako kryminalne przestępstwo nastawione na wymordowanie wielu tysięcy polskich patriotów w walce z brutalnymi „jednostkami niemieckimi”.**

Odpowiedzialni za ten czyn winni być osądzeni, a nie kreowani na bohaterów. Czym innym jest zaplanowana i przemyślana walka, determinowana brakiem innej alternatywy, a czym innym jest nieprzemyślany zryw, pchający nieuzbrojonych ludzi do walki z wielekroć silniejszym wrogiem mającym do dyspozycji militarne zaplecze.
Pomoc powstaniu nie leżała w interesie sowieckim. ZSRR nie chciał mieć na tyłach swojej armii wrogich oddziałów AK podlegających żydo-sanacyjnemu rządowi londyńskiemu. Z wojskowego punktu widzenia niezrozumiałe jest także, że nie wyciągnięto wniosków z akcji „Burza” we Lwowie.

_________________________________

*„Polskie zrywy narodowe” – Piotr Marek, Dariusz Kosiur – http://rzeczpospolitapolska.wordpress.com/2014/08/01/polskie-zrywy-narodowe/

** Internetowe źródła potwierdzające informację:

– odpowiedzi na drugie pytanie – http://makowskimarcin.pl/mysmy-nie-walczyli-i-nie-gineli-dla-siebie-wywiad-z-powstancem-warszawskim-janem-rybakiem-ps-tarzan/ 

– trzeci akapit – http://www.histmag.org/Zdaniem-warszawskiego-dziecka-8215

 

Dariusz Kosiur

Rocznice sierpniowe

https://www.youtube.com/watch?v=LH2r98PP3lE&t=1s

 

UWAGA❗ Powstanie Warszawskie – Rytualny ubój Słowian❗ Ofiary całopalne❗

https://www.youtube.com/watch?v=mWPXu30nWCs&feature=emb_logo


KOMENTARZE

 • Dziwny jest ten świat. ... . !!!
  Okrutne zbrodnie niemieckie i miliony ogarnęła amnezja, demencja.

  Szybko zapomniano 6 lat niemieckiej bestialskiej okupacji Polski w tym niemieckich gwałtów, terroru, rabunku,
  traktowanych jak niewolników i miliony zamordowanych przez Niemców - Polaków.

  Dziwny jest ten świat, że tak szybko zapomniano bestialstwa Niemców i Ukraìnców na Polakach a nienawiść mają bez końca w sobie do narodu który najwięcej przelał na POLSKIEJ ziemi krwi bo ofiarowało swoje życie ponad 600 tysięcy poległych, by jeden z drugim co teraz tak zajadle pluje na groby poległych żołnierzy, naszych wyzwolicieli zapomnina że tylko dzięki im mógł i może żyć i nie wyszedł na wolność przez niemiecki komin !!!

  https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/warszawa-historia-i-zdjeci-z-odbudowy-stolicy-zdjecia-karola-szczecinskiego/z40099l,79cfc278

  Bardzo ciężki to był dla Polaków czas, to był czas niemieckiego zwyrodnienia i barbarzyństwa.

  Dziś w Polsce prawie nikt nie poświęca uwagi, że Niemcy realizowali na ogromną skalę ludobójstwo a w kwestii Słowian realizowali biologiczną zagladę. Wymordowanie wszystkich Słowian i kreowanie dla rasy "panów" "nad ludzi" przestrzeni życiowej ( drang nach osten ) ... .

  Pozdr. *****
 • ⭐⭐⭐⭐⭐
  " Odpowiedzialni za ten czyn winni być osądzeni, a nie kreowani na bohaterów. Czym innym jest zaplanowana i przemyślana walka, determinowana brakiem innej alternatywy, a czym innym jest nieprzemyślany zryw, pchający nieuzbrojonych ludzi do walki z wielekroć silniejszym wrogiem mającym do dyspozycji militarne zaplecze."

  To prawda. Bardzo jest szkoda setek tysięcy zabitych Polaków którzy byli wykorzystani przez politykierów którzy uciekli z Polski i byli bezpieczni w Londynie oraz wykorzystsni przez tych dowódców na rozkazy których wybuchło powstanie nie mające szans na zwycięstwo.

  U Jarka Ruszkiewicza Monaco umieścił dwa linki .
  A ponieważ tu ich nie dołączył to ja te limki tu umieszczam.

  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=fXvQYYsVgOE

  https://m.youtube.com/watch?v=H8PWRvkjJ3g&pp=sAQA

  Naoczni świadkowie są tam najbardziej wiarygodni.
  Potępiają zdradę nie tylko aliantów ale i dowodzących powstaniem że nie zadbali o los setek tysięcy Warszawiaków cywilów.

  Mój pokłon dla zwyklych powstańców Warszawy a krytyka w stosunku do politycznych oszołomów nie liczących się z konsekwencjami samobójczego zrywu powstania..

  Salut ✔
 • @Monaco 02:33:09
  Nie ma w tym nic dziwnego, naród, który swój ekonomiczny rozkwit zawdzięcza piractwu, ma swoje plany wobec świata, a Polacy są bardzo wdzięcznym przedmiotem manipulacji. Nigdy dość rozumu nie mieli, nigdy nie byli solidarni (małe grupki zjednoczone atmosferą samosądu to nie solidarność).
 • @Leonardo da Vinci 03:58:08
  Po co wspominać, to co było, lepiej zobaczyć, jak wielką siłę przyciągania ma anglosaski mit sukcesu, jak wielu Polaków zbiegło TERAZ za granicę. Po co? Dlaczego? Polak Polakowi wrogiem, lepiej żyć pośród obcych.
 • autor
  //Krzywdy niemieckie w II wojnie światowej – fakt, miały miejsce, nikt temu nie zaprzeczy. //

  Nie podoba mi się to zdanie.
  Jakie krzywdy?
  Kto im te krzywdy wyrządził?
  Może my Polacy?
  Czy Hitlera ktoś skrzywdził?
  Cały naród Niemiecki pracował na rzecz Wermachtu, cały naród niemiecki uczestniczył w napastniczej agresywnej wojnie przeciwko wielu innym narodom, w mordowaniu milionów ludzi, w ludobójstwie na przeogromną skalę, a autor pisze o krzywdach niemieckich?
  Coś tu nie tak.
 • Najwyższy juz czas na zorganizowanie muzeum...
  "Drang nach Osten", które pokazywałoby, jak Niemcy w ciągu tysiąca lat przesunęli wschodnią granicę o tysiąc kilometrów, więc te niby niemieckie tereny na ziemiach polskich nigdy nie były ziemiami niemieckimi, więc o jakim wypędzeniu z ziem polskich Niemcy mówią?

  W PRL-u wyraźnie mówiło się o tej całej zbrodniczej filozofii "Drang nach Osten" i na wschód od Odry wyraźnie były nazywane Ziemiami odzyskanymi. To dopiero "odzyskana" wolność zaciemnia znowu temat na niemiecką korzyść.
 • @Autor
  "Dlaczego żydo-reżimowa władza III Żydo-RP/Polin z takim pietyzmem fetuje najtragiczniejsze, niepotrzebne i przegrane Powstanie Warszawskie, a nie przywiązuje większej wagi do jedynych dwóch zwycięskich powstań, powstań inspirowanych wyłącznie polską myślą polityczną, Powstania Wielkopolskiego i trzech Powstań Śląskich ?" -

  --- Nie tylko o powstanie warszawskie idzie, ale i powstanie listopadowe i styczniowe, które również przyniosły Polsce wielkie straty. Dzisiaj niewielu Polaków poda prawidłową datę powstania wielkopolskiego i nie poda organizatorów oraz przywódców, którzy potrafili wyczuć odpowiednią chwilę, by bez większych strat zwycfiężyć.

  *****
 • @Oświat 09:00:57
  "//Krzywdy niemieckie w II wojnie światowej – fakt, miały miejsce, nikt temu nie zaprzeczy. //

  Nie podoba mi się to zdanie."

  Może powinien Pan przeczytać następne zdanie:
  "Jak jednak mamy o tych krzywdach myśleć my, Polacy, choćby w kontekście przykładu jednej tylko z milionów niemieckich zbrodni na Polakach? (...)"

  Nie należy jednak patrzeć na kwestie wojennych krzywd wyłącznie subiektywnie, obiektywizm jest także potrzebny. Jeśli zabraknie nam historycznej uczciwości, wtedy nasze argumenty polityczne, prawda o niemieckich zbrodniach na Polakach, również stracą na sile.

  Odnośnie niemieckich krzywd przypomnę np. brytyjsko-amerykańskie bombardowanie Drezna w lutym 1945r., miasta nie posiadającego obiektów przemysłowych - zginęło 25 tys. mieszkańców.
  Zniszczono całe zabytkowe miasto, które założyli Słowianie, a na odbudowanej w czasach NRD ze zniszczeń wojennych rezydencji królewskiej jak dawniej widnieją kartusze z herbem Polski oraz korona królewska z czterema polskimi orłami, wieńczące Bramę Koronną - może właśnie to przesądziło o wyborze miasta jako celu bombardowań (?).
 • @Rzeczpospolita 15:32:15
  //..bombardowanie Drezna w lutym 1945r., miasta nie posiadającego obiektów przemysłowych…//

  Powtarza pan po propagandzie niemieckiej
  To, że nie było tam fabryki czołgów czy samolotów, nie znaczy że to miasto nie pracowało na potrzeby niemieckiej armii. Szewcy, krawcy, piekarze, młynarze, ślusarze, kowale, wszystkie inne zawody. Miasto dostarczało nie tylko żołnierza.
  W Dreźnie zginęło 25 tyś mieszkańców?
  A ile zginęło w Leningradzie, w Stalingradzie, w Warszawie?
 • @Oświat 17:22:25
  //A ile zginęło w Leningradzie, w Stalingradzie, w Warszawie? //

  Ale z tego co wiem to nie radzieckie lotnictwo bombardowało Drezno (co w prawdzie również naruszało by konwencja ale jeszcze jakoś by się broniło ) a lotnictwo USA. Nie mam żadnej wiedzy o tym ilu cywilnych obywateli USA straciło życie w skutek działać niemieckiej armii.
 • @Oświat 17:22:25
  "To, że nie było tam fabryki czołgów czy samolotów, nie znaczy że to miasto nie pracowało na potrzeby niemieckiej armii."

  Nikt przecież temu nie zaprzecza. Nikt nie zaprzecza także twierdzeniu, że Niemcy jako państwo i naród winni wojennych zbrodni ponieśli zasłużoną karę.
 • @Oświat 17:22:25
  Chłopie na luj szukasz usprawiedliwienia dla zbombardowania miasta? Anglosasi słyną z rzezi. To u nich norma. Tylko w miastach które podajesz nie było przymusowych robotników, a ich żal

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930