Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
880 postów 9157 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Zasługi świętych Kościoła w Polsce?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Św. Stanisław, św. Andrzej Bobola, św. JPII, św. Stefan Wyszyński


Kto zostaje świętym Kościoła w Polsce? Niestety, jak pokazuje historia zawsze są to antyPolacy, antySłowianie, realizujący wyłącznie, najogólniej mówiąc, interesy żydo-katolickiego Kościoła.

Najważniejsi święci żydo-katolickiego Kościoła w Polsce wyróżnili się przede wszystkim swoją antypolską, antynarodową, antypaństwową, postawą.

.

Było tak w przypadku kościelnego patrona Polski, św. Stanisława ze Szczepanowa, królewskiego zdrajcy (zdrada na rzecz Niemiec – I Rzeszy), skazanego przez króla Bolesława II Szczodrego na śmierć w 1079r. Polityka Kościoła zmusiła króla do ucieczki. Prawie dwieście lat później, w Asyżu w 1253r., a Polsce w 1254r., bp Stanisław został ogłoszony świętym. Pikanterii sprawie przydaje fakt, że począwszy od Władysława I niemal wszyscy polscy królowie koronowani byli w postawie klęcząc przed sarkofagiem św. Stanisława, co dobitnie wskazuje na rzeczywistą rolę i pozycję polityczną żydo-katolickiego Kościoła w Polsce.

A jak realizował swoją żydo-chrześcijańską misję kolejny patron Polski, św. Andrzej Bobola (1591-1657) – jezuita, zwany apostołem Polesia? On nawracał ruską ludność prawosławną na żydo-katolicyzm.

W 1596r. nastąpiło połączenie Cerkwi prawosławnej z żydo-katolickim Kościołem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów z inspiracji Kościoła – zawiązano tzw. Unię Brzeską. Traktat podpisany w Rzymie pod koniec 1595r., faktycznie zdelegalizował w I RP prawosławie.

Tak żydo-katolicki Kościół zainicjował wzajemną polsko-ukraińską nienawiść i stan ten podtrzymuje i podsyca przy aprobacie żydowskiego reżimu IIIRP, bo celem w interesie żydo-katolickiego Kościoła i syjonistycznego Zachodu jest niszczenie Słowiańszczyzny – i Polacy winni to wiedzieć i zacząć w końcu wyciągać właściwe polityczne wnioski.

Św. JPII – współpracował – jak i cały jego Kościół także Kościół w Polsce -, z syjonistycznym, spedalonym, Zachodem na rzecz obalenia PRL, ze światowym terrorystycznym syjonizmem Zachodu na rzecz budowy NWO. Z wielką determinacją pchał Polaków do rządzonej przez Żydów UE mając pełną wiedzę i świadomość, czym ten Zachód i UE  w istocie, bo przecież sam używał wobec nich terminu „cywilizacja śmierci”, ale marsz judeo-chrześcijańskiej cywilizacji Zachodu na Wschód jest dla Kościoła i jego sterników ważniejszy od jakiegoś tam polskiego ludu i jego państwa. Zresztą kwestiom narodowym, nacjonalizmowi, żydo-katolicki Kościół jest niechętny od zawsze, ponieważ naród – nacjonalizm są naturalnym wrogiem żydo-chrześcijańskiego internacjonalizmu i żydowskiego kapitalizmu, za którym przecież opowiadał się JPII w encyklice „Centesimus annus”.

Materiały IPN BU 0449/9 t.5, s.12-14  (Notatka informacyjna)

(…) Watykan pragnie, aby te uroczystości (obchody 1000-lecia chrztu Rusi-Ukrainy w Częstochowie w 1988r. – DK) nie przybrały charakteru nacjonalistycznego i dlatego Episkopat Polski będzie usiłował im nadać profil ściśle religijny i spokojny.

Św. JPII w 2003r., stojąc już jedną nogą nad własnym grobem, nie zawahał się manipulować nieświadomym polskim ludem, gdy na pożegnanie w Krakowie na lotnisku mówił: „Unia potrzeba Polsce, Polska potrzebna Unii” – choć ta druga część zdania była zgodna z prawdą – niestety.

Jan Paweł II otworzył szeroko cały Kościół na świat żydowski, religijny i świecki, i prywatnie sam był – można powiedzieć – filosemitą” – Nasz Dziennik 22.08.2007, „Rozczarowanie , ks.prof. Cz.Bartnik

I w końcu ostatni, najnowszy, święty żydo-katolickiego Kościoła, św. Stefan Wyszyński – cóż dobrego zrobił Polakom i Polakatolikom?

Czołówka Klubów Inteligencji Katolickiej, czyli Żydzi i frankiści, z prymasem – Redakcja Więzi u Prymasa Wyszyńskiego. Gniezno 1975. Od prawej: Prymas Wyszyński, Tadeusz Mazowiecki, Jan Turnau, Zdzisław Szpakowski, Kazimierz Wóycicki

Ale św. S.Wyszyński miał większe polityczne ambicje niż tylko wspieranie Żydów i frankistów.

1965r. „Przebaczamy i prosimy o wybaczenie …”  Sławetny list biskupów polskich do biskupów niemieckich napisany w trakcie obrad SVII wskazuje na szerszy aspekt polityki i zaangażowanie władz całego Kościoła, nie tylko Kościoła w Polsce.
Dlaczego identycznego listu nie skierowano do biskupów prawosławnych w ZSRR? Zwłaszcza, że bolszewiccy Żydzi na terenach przejętych przez ZSRR wymordowali znacznie mniej Polaków niż III Rzesza?
List biskupów polskich z 1965r. był pierwszym aktem polityki Kościoła zmierzającej do wprowadzenia Polski w przyszłości do opanowanego przez Międzynarodowego Żyda i syjonistów obozu Zachodu. Było to wyraźne odseparowanie się od ZSRR, czyli 
od gwaranta gospodarczego rozwoju, bezpieczeństwa socjalnego, a przede wszystkim bezpieczeństwa politycznego i jednoczesne uruchomienie całego procesu polityki roszczeń terytorialnych i majątkowych obywateli NRF oraz Żydów względem Polski, a dzisiaj także względem Polaków.

Ten list pojawił się w czasie, gdy granica na Odrze i Nysie Łużyckiej między Polską a RFN nie była przez RFN uznawana. Kościół uznał ją dopiero w 1972r., dwa lata później niż zrobiła to RFN. Św. S.Wyszyński lekceważył tym listem nie tylko polityczne wysiłki władz PRL o uznanie przez RFN wspólnej granicy, ale lekceważył interesy państwa i narodu polskiego, nasze historyczne prawo do naszych Ziem Odzyskanych.

Das Reich der Ottonen und Salier (Imperium Ottonów i Salians)
Cesarstwo ok. 1000 roku z wyróżnionymi Niemcami, Włochami, Czechami, Burgundią i marchiami

Zasięg terytorialny Świętego Cesarstwa Rzymskiego w 1789 roku 

Czy Polakatolik patrząc na powyższe mapy rozumie, z kim faktycznie walczyła Polska o swoje zachodnie ziemie, kto był rzeczywistym inspiratorem podbojów i marszu na Wschód i kto popierał Hitlera i jego IIIRzeszę? Czy taki Kościół i jego funkcjonariusze i tacy jego święci mają prawo do naszego szacunku?

Ale to nie koniec zasług św. S.Wyszyńskiego. Znów pojawia się wątek żydowski. Żydowska gadzinówka Michnika na 40-lecie żydowskiego KOR z radością odnotowała:

Wiadomość o powstaniu KOR z wielkim uznaniem przyjął kardynał Stefan Wyszyński.

29 września napisał do Jana Józefa Lipskiego*: „Dziękuję całym sercem za list z Apelem do Społeczeństwa i Władz.

https://wyborcza.pl/7,75398,20767571,kalendarium-na-40-lecie-kor-cz-15-prymas-wyszynski-wspiera.html

Kościół także miał swój udział w tworzeniu KOR. Jednym ze współzałożycieli KOR był Jan Zieja (1897–1991), ksiądz katolicki, kapelan wojskowy, podpułkownik WP, pochowany w Laskach. Dziwnie często pojawiają się związki św. S.Wyszyńskiego z podwarszawskimi Laskami, ale w końcu tam rozpoczęła się jego droga do funkcji prymasa żydo-katolickiego Kościoła w Polsce.

Nie bez wiedzy i zgody św. S.Wyszyńskiego żydowski KOR organizował swoje akcje protestacyjne w kościołach, m.in. w kościele św. Marcina w Warszawie, siedzibie domu generalnego Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek – i znów te Laski.

Czy polscy narodowi patrioci, ale wyznający religię katolicyzmu, nie popełniają błędu identyfikując antyczną ideę dobra, piękna i prawdy, z chrześcijaństwem, a chrześcijaństwo z instytucją hierarchicznego Kościoła? Czy należy upierać się przy kultywowaniu na słowiańskim gruncie chrześcijaństwa – religii nie tylko stworzonej przez Żydów, ale zawierającej elementy preferujące Żydostwo?

Czy jest sensowne utrzymywanie religii powstałej w cywilizacji koczowniczej (plemiona żydowskie) i wszczepionej później (często brutalnie, przy pomocy siekiery) w cywilizację agrarną? Dlaczego warto wyznawać religię – i tolerować jej instytucję -, która, z racji swego pochodzenia i zawartych treści, stwarza asumpt do rozkładu narodu, państwa, Słowiańszczyzny w ogóle? Coraz mniej mamy czasu na efektywne przemyślenie roli chrześcijaństwa i Kościoła w Polsce i nie tylko w Polsce.

________________________

* List prymasa do J.J.Lipskiego (str.225 w treści linku) –

Kardynał Stefan Wyszyński i opozycja demokr – cejsh

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:eyuNUTMtyd0J:cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-8aedf046-070a-4b83-854e-4a6fe48a777d/c/215-236.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=opera

________________________

Dariusz Kosiur

KOMENTARZE

 • @
  https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/163556,kto-wyznaczyl-s-wyszynskiego-na-prymasa-i-swietego#comment_1823474
 • -------- KOŃ TROJAŃSKI - zbrodniczy K.K.
  --- ma przemożny wpływ na Polaków i ich , NIE ROZUMIENIE !! POLSKIEJ RACJI STANU .
  Przykładem jest tutaj Pani Teresa Garland , niewątpliwa Patriotka , z rozdwojoną jaznią , jak wielu przed nią !!. Nie przyjmuje do wiadomości ,że !.

  --- nikt nie może dwom panom służyć---

  Na ołtarzu wyimaginowanej cywilizacji łacińskiej, złożyła swoją Ojczyznę Polskę .
 • Świętych to rzeczywiście mamy nieszczególnych
  Już sam fakt, że zdrajca Stanisław jest nam patronem jest obrazą dla Polski. Ale nazywanie KRK "żydokatolickim" jest błędem historycznym. Nie wchodzę w to ilu kapłanów wywodzi się z Chazarów, ale sam KRK daleki jest od judaizmu. Już po reformie św. Pawła korzenie hellenistyczne były bardzo silne. Choćby wizerunek Jezusa jako dziecka spłodzonego przez Boga z kobietą śmiertelną ma wyraźne korzenie hellenistyczne. Później po reformie Konstantyna, gdzie KRK przebudowano na dwie równorzędne struktury Chrystusów (pomazańców) czyli biskupów i władców ziemskich jest już tak dalekie od judaizmu, że mówienie o kościele "żydokatolickim" jest całkowitym błędem.
 • WPS
  A nienasycone - rzymsko-katolickie imperium " zachodniego zła", tak obeszło się z chrześcijańskim, prawosławnymi współwyznawcami.

  Plemienno-amoralni żydowscy lichwiarze, jak zwykle wysysali soki z obu stron konfliktu.

  Papiestwo błogosławiło krucjatom na Wschód - od wieków, aż do współczesności włącznie.

  Ilekroć słowiańscy Polacy przyłączali się do krucjat na Wschód, tylekroć niszczyli podstawy swojej państwowości i potęgi.

  Niezdecydowana i ostatecznie błędna polityka sojuszów w latach 30-tych XX wieku spowodowała klęskę wrześniową i okres pięcioletniego ludobójstwa Polaków i niszczenia ich majątku.

  https://www.youtube.com/watch?v=cDPrEym6VWw&t=4s


  Miasto to nazywało się kiedyś Konstantynopolem, a 6 wieków temu było bez przesady stolicą jednej z największych cywilizacji świata - Cesarstwa Bizantyjskiego.
  Żadne inne imperium w historii ludzkości nie żyło tak długo jak Bizancjum. Istniał przez 1123 lata. Dla porównania, wielki Rzym upadł 800 lat po jego założeniu, Sułtanat Osmański upadł po 500 latach, Chińskie Imperium Qing po 300 latach, Imperium Rosyjskie istniało przez 200 lat, Imperium Brytyjskie przez 150 lat, a Austro-Węgry przez około 100 lat. Na terytorium Bizancjum w okresie świetności mieszkała jedna szósta ludności świata. Imperium rozciągało się od Gibraltaru po Eufrat i Arabię. Obejmował terytoria współczesnej Grecji i Turcji, Izraela i Egiptu, Bułgarii, Serbii i Albanii, Tunezji, Algierii i Maroka, część Włoch, Hiszpanii i Portugalii. W Bizancjum było około 1000 miast - prawie tyle samo, co we współczesnej Rosji.
 • @Zawisza Niebieski 21:57:11
  Pełna zgoda. Animator katolicyzmu i innego chrześcijaństwa (faryzeusz Paweł) to był obywatel Imperium Rzymskiego, więc krótko mówiąc Rzymianin (choć pracujący w sanhedrynie - instytucji alogicznej chyba z późniejszą katolicką inkwizycją), której pracę i pracowników za wczasu opisał i potępił Chrystus.
  On drwił sobie z Prawa podyktowanego Judejczykom przez Boga, lżył też naukę Chrystusa nazywając Go przeklętym i zgładzonym zgodnie z literą Prawa (tego danego Judejczykom przez Stwórcę). Są tam czczone te wszystkie bóstwa które były czczone w Rzymie jeszcze przed powstaniem KRK, chociaż mają nowe (nowe-stare patrz: królowa nieba) nazwy, ale trafiłem też na transmisję mszy, gdzie parafianie klęczą pod wizerunkiem Baala. Zrobiłem zdjęcie i mam dowód.
 • @stanislav 22:04:09
  Wielki Rzym oficjalnie padł, a faktycznie trwa i zdobywa, pod płaszczykiem kościółka.

  Z Rzymu padło w roku 1986 wezwanie do budowy NWO - Nowego Porządku Świata jako cywilizacji miłości, którą ,,można wprowadzić", tak na własne uszy słyszałem od ,,papieża Polaka", i czytałem stenogram na stronach kościoła rzymsko-katolickiego, czyli Imperium Rzymskiego.

  Jaki przydomek (po łacinie) nosili władcy tego imperium i noszą dzisiejsi papieże?
 • @stanislav 22:04:09
  Żydo-katolickie marionetkowe pseudoelity po 1989 roku permanentnie niszczą polski majątek narodowy, podstawy samowystarczalności i rozwoju oraz autorytet międzynarodowy Polski.

  Dlatego mafie pookrągłostołowe postSolidarność, postSLD, postUW, postKLD, postPC, postZchN, postZSL, postUPR, i sprzedaje mutacje PO, PiS, Lewica, pseudoNarodowcy, pseudoWolościowcy( Korwinowcy, Kukizowcy, ), pseudoSamoobrona oraz sekta RadioMaryjna, sekta LGBT, sekta Klimatyczna, sektaŻydo-Katolicka( Brauowo-Bąkiewiczowa)- muszą zniknąć z polskiej sceny politycznej raz na zawsze.

  Porządek w stajni lub chlewie robi się od pozbycia się łajna.
 • @stanislav 22:26:05
  "postSolidarność, postSLD, postUW, postKLD, postPC, postZchN, postZSL, postUPR, i sprzedaje mutacje PO, PiS, Lewica, pseudoNarodowcy, pseudoWolościowcy( Korwinowcy, Kukizowcy, ), pseudoSamoobrona oraz sekta RadioMaryjna, sekta LGBT, sekta Klimatyczna, sektaŻydo-Katolicka( Brauowo-Bąkiewiczowa)- muszą zniknąć z polskiej sceny politycznej raz na zawsze."

  Piękna myśl, za którą dziękuję.
 • @Oracz 22:09:43
  Jeśli dokładnie wczytamy się w Dzieje Apostolskie, to po III podróży do Jerozolimy Paweł został odrzucony przez Kościół Jerozolimski. Nowy Testament to w znakomitej większości dzieło szkoły z Antiochii. Większość listów napisał Paweł lub jego uczniowie, nawet te, które tradycja przypisuje innym apostołom jak II list Piotra.
  Gdyby nie reforma Pawła nikt w świecie hellenistycznym by nie przyjął nauki Jezusa. Obrzezanie, potrawy koszerne, to by w kulturze helleńskiej nie przeszło. Również Kościół Jerozolimski inaczej widzi pojęcie Jezusa jako "Syna Boga". Jezus urodził się jako dziecko Marii i Józefa. Co do tego nie mają żadnej wątpliwości ci, pośród których spędził dzieciństwo a Synem Boga (czyli nauczycielem) stał się podczas chrztu na skutek swych cnót. Nie ma dualizmu Jezus i Bóg Ojciec. W tamtej kulturze Bóg Ojciec to El, stąd w Islmie Allach. Jezus jest prorokiem (nauczycielem).
  To co piszesz o Baalu, ale nie tylko, bo również Mitra El Gabal, Astarte to pozostałości starcia między kultami solarnymi a chrześcijaństwem już za czasów Konstantyna. Same tytuły Jezusa, niektóre znajdziesz w litaniach pokazują wpływy kultów solarnych. Sol verus („słońce prawdziwe”), sol salutis („słońce zbawienia”), sol iustitiae („słońce sprawiedliwości”) i lux mundi („światłość świata”). Gdyby nie zdecydowano się na chrześcijaństwo dziś mielibyśmy duży problem, bo jak wytłumaczyć, że słońce jest Bogiem, gdy wiemy, że to tylko reaktor jądrowy :)
 • @Zawisza Niebieski 23:05:12
  ---- czyżby był Pan reinkarnacją Feliksa Konecznego ?!.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Koneczny
 • @ninanonimowa 23:19:22
  Nie, nie jestem reinkarnacją. To wszystko powinien wiedzieć każdy katolik, co poza kółkami różańcowymi zechciał poznać swą wiarę. To wszystko co napisałem jest zapisane w Nowym Testamencie, w katechizmie czarno na białym.
  Czy ktoś zabrania nam czytać litanie ze zrozumieniem a nie bezmyślnie je klepać? Czy ktoś zabrania nam czytać Nowy Testament ze zrozumieniem, co chciano nam przez te księgi przekazać.

  A o ile bardziej zrozumiały staje się nasz polski katolicyzm, gdy połączymy go z wiedzą o wierzeniach naszych przedchrześcijańskich przodków. Tylko trzeba otworzyć umysł i zapytać się, co obchodzimy dzieląc się z rodziną kolacją wigilijną. Przecież nie święto katolickie.

  Tylko, że niewielu chce to czytać tak jak przekazali to nam przodkowie. Wolą własne interpretacje, często kosmiczne interpretacje.
 • @Zawisza Niebieski 23:05:12
  Panie Zawiszo. Pewnie ma pan rację w tym co powyżej napisał. W ,,dzieje apostolskie" jednak dopiero będę się wczytywał, by jeszcze lepiej zdemaskować ,,nieświętą trójcę", tj: Paweł, Łukasz, Marek. Bo złapałem te osoby na robieniu wszystkiego by m.in pana trzymać na dystans od Drogi, czyli Nauki Chrystusa.

  Mam swoje poważne doświadczenia we względzie inspirowania człowieka z zewnątrz, by przyjął jakiś koncept za prawdę. I ja miałem takie doświadczenia że szatan stymulował mnie i takie helenistyczne koncepty rodziły mi się w głowie i chwilę później, w RM dziwnym trafem akurat o tym traktowała audycja, podając otwartym tekstem że tego rodzaju myśli są od-szatańskie. Krótko mówiąc on (szatan) potrafi symulować kontrę do samego siebie, byleby tylko człowiekowi coś swojego podać na tacy pod nos (zwiedzenie - ,,będzie próbował zwieść nawet wybranych"). I wtedy było to kierowanie mnie pod skrzydła kapłanów katolickich, pomimo że już wcześniej byłem bardzo sceptycznie nastawiony do KRK.

  I tak u mnie było te dwadzieścia lat temu z okładem.

  Tylko że dostałem realną pomoc od Sług Boga, które te zakusy wywróciły. Owszem czegoś tam się tą niezwykłą drogą dowiedziałem doraźnie, ale wszystkiego co wiem dziś dowiedziałem się ze studiowania Pism biblijnych. Także tego kim jest ,,nieświeta trójca". Cztery następne lata zajęło mi wtedy ponowne wygrzebanie się z wpływu KRK, tym razem nie z powodu intuicji, ale z powodu przeczytanych treści Pism. Tak zadziałało wtedy robienie cudów przez szatana i udawanie przezeń antagonisty samego siebie.

  Ostatecznie od Sług Boga bowiem DOSTAŁEM POLECENIE: kup Biblię (by poznawać jej treści, oczywiście).

  Chyba dałem się poznać jako człowiek niemający problemów z odróżnieniem fikcji od rzeczywistości? A jednak piszę o rzeczach niezwykłych, chociaż takie i inne historie można poznać z kart Biblii. Co innego jednak poznać te rzeczy na własnej skórze.

  Przede wszystkim rzuca się w oczy (i uszy) że w kościele który ma rolę dominującą w Polsce nie słyszy się za dużo z Nauki... samego Chrystusa (czyli: jest ona stale cenzurowana). Toteż gdy się czyta samemu, lub jakiemuś katolikowi ją odczyta, to można złapać się na myśli że Nauka Chrystusa która była przed nami tajona ,,jest chyba nauką szatana" - tak mi niedawno powiedział młody, 28 letni katolik ,,praktykujący" na słowa Mt 10,34-39. Ale ponieważ ,,wół" stara się pamiętać jak dziecięciem był, to mogę sam się przyznać że taką samą myśl miałem swego czasu i ja. A te słowa okazały się prawdziwe; w praktyce je teraz testuję. Wypełniły się.
 • @Oracz 23:46:04
  Mnie nie da się trzymać na dystans od nauki Jezusa. Po to spędziłem nie jedną godzinę na wczytywaniu się i w historię i w kulturę w jakiej Biblia powstała by poznać prawdziwą naukę Jezusa, późniejsze herezje, które kształtowały ją, by brzmiała tak jak dziś brzmi a także wpływ kultur, w tym słowiańskiej który doprowadził do tego, że dziś "prawdziwi katolicy" wierzą w to co wierzą, choć nie mają zielonego pojęcia w co wierzą. Niech Pan zapyta, jakie wydarzenia w życiu Jezusa czcimy w lany poniedziałek? :) Nie będę pytał o Matkę Boską Różańcową, Zielną, Marzannę, dożynki bo jeszcze mnie na stosie spalą. :)
  By poznać naukę Jezusa trzeba zrozumieć po pierwsze co chcieli przekazać ci, co Księgi pisali po drugie co do ich nauki wnieśli myśliciele i reformatorzy w czasie 2000 lat trwania chrześcijaństwa. Z tą wiedzą poznasz naukę Jezusa i to, co chciał przez nią przekazać, bo nauka ta jest ponadczasowa pod warunkiem, że poznasz sposób myślenia ludzi, do których była skierowana. Więc nie jest to nauka szatana, choć tak jak wiara naszych przedchrześcijańskich ojców opiera się na zmaganiu się dwóch mocy, białej i czarnej. Niby Bóg jest wszechmocny, ale szatana zwalczyć nie potrafi. To przecież zmagania naszego Peruna (białego boga) i Welesa (boga czarnego), boga nieba i boga podziemi. Ziemią wilgotną i płodną zarządzała żeńska moc Matka Ziemia, Mokosz, dziś Matka Boska. Więc jeśli od "sług Boga" dostałeś polecenie czytania, to czytaj, ale czytaj nie tylko to co ci mieli chrześcijanie do przekazania, jest wiele opracowań ludzi co życie poświęcili Biblii i historii tamtych czasów. Z reguły dla znalezienia własnej drogi wato ustalić sobie dwie granice. Jedną niech będą teksty chrześcijańskie "sług Boga" a drugą np książki tego pana https://pl.wikipedia.org/wiki/Bart_D._Ehrman
  I czytaj je z Nowym Testamentem w ręku, nie śpiesząc się, sprawdzając wszystko, by samemu przekonać się kto ma rację.
 • @Zawisza Niebieski 00:29:33
  Nic bardziej mylnego, bo:

  25 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 26 Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 27 Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.  A pan Zawiszo, z całym szacunkiem, ale próbował dotąd szkiełkiem i okiem, tj naukowo podejść do tematu. A ja mam jak ocenić. Z tym że ja doszedłem do pewnej wiedzy, po czym stwierdzam że z niektórych doświadczeń mogę nie zdać egzaminu, bo jakby kłóci się to z moją naturą. Co mi wcale nie przeszkadza oddzielić ziarno od plew, jak chodzi o prekursorów chrześcijaństwa i ich nauki faryzejskie.

  Jeśli chodzi o to co spisali Apostołowie Chrystusa, to tych prowadził Duch Prawdy. Toteż gdy pan pisze na poważnie, bym się wczytał w kłamliwe dzieło Łukasza z Antiochii pt: ,,Dzieje Apostolskie", gdzie już sam tytuł jest na wskroś kłamliwy, to wiem na 100% że to nie to. A gdy pan naiwnie sądzi że nic złego w tym nie ma że pójdzie pan pokleczeć w kościółku, to mam więcej niż 100% pewności. U mnie ,,papierkiem lakmusowym" była Nauka Chrystusa, z której nic nie pojmowałem. Toteż studiowałem Prawo i Proroków tzw Stare Przymierze. I o dziwo jak tak studiowałem i wdrożyłem po 4 latach bardzo czytelny zakaz klękania pod obrazami i firguralmi, co się wiązało z świadomym zaprzestaniem uczęszczania do kościoła, to Nauka Chrystusa stawała się stopniowo dla mnie czytelna, lecz nie cała i nie od razu. W ramach dalszych postępów - co raz więcej. A zwieńczeniem wysiłku było dla mnie odkrycie falszu faryzeusza z jego przybocznymi. Teraz jednak zaczyna się planowane prześladowanie i to literalne, od osób których bym nigdy nie podejrzewał. Nie mogę za dużo podać detali, ale dzieją się nieprawdopodobne historie i ma w tym udział ta niewidzialna siła która jest antagonistą Boga. Dla was to byłaby bajka o żelaznym wilku.

  Moja rada: dotrzeć do treści Dekalogu umiejscowionej w Biblii (w kilku miejscach) i zbadać czemu miały służyć wszelkie zmiany owego Dekalogu i przeróbki. Do czego te zabiegi mają prowadzić. I nie można się przy tym oglądać na jakiekolwiek okoliczności. Np kto by miał za złe gdybym dokonał korekt swojego postępowania. Bo chętni do ciosania kołków z czasem do zadawania cierpień znajdą się na pewno.
 • @Oracz 01:38:13
  Jakakolwiek próba ,,wyrwania się ze świata" tj pod wpływu światowych religii (pod dyktando współzabojcy Chrystusa tj: Pawła z Tarsu) będzie zauważona przez księcia tego świata - szatana i uderzy on w takiego człowieka właściwie na 100%, gdyż tego uczy Chrystus. A i sam Bóg taki dopust daje, bo wtedy nabiera się błyskawicznie rozeznania n/t świata. Mimo iż na świecie mieszkają mili ludzie (w okół nas), to w jednej chwili mogą ci mili ludzie przestać takimi być. Samo ugodzenie w ich przewodnika - Pawła z Tarsu, to wyrządzanie ich spokojowi krzywdy i nie pozostają oni dłużni.

  Skoro mają naukę: ,,Zbawieni jesteście z łaski. Nie na podstawie uczynków Prawa" to cokolwiek nie uczynią (z katalogu przestępstw Dekalogu), robią to z ochotą i przyjemnością pytając: i gdzie teraz jest twój Bóg? W ten sposób pracują na swoje ,,zbawienie" które im się ,,po prostu należy".

  Ot i cała filozofia. Szatan im udziela podszeptów i odkrywają radość ze swojego postępowania na opak do Dekalogu względem takiej osoby i przyjemności z wyrządzania jej krzywdy.. Bo mogą.
  Pewnymi gestami zdradzają kto ich motywuje do działania. Jak takie gesty wyglądają? Czy kogoś to interesuje?

  Mamy teraz czas pokoju. Jeszcze jest pora by się czegoś nauczyć.
 • a
  Bardzo jednostronne i nie uwzględniające realiów stanowisko.

  Co do innych - w zasadzie zgoda, ale odnośnie Wyszyńskiego - potrzebne jest odniesienie sytuacyjne.

  Wyszyński starał się "umieścić" KK w realiach powojennych, gdzie ważone były kwestie polskości i uległości względem systemu sowieckiego.
  Jego stanowisko wynikało z głęboko odczuwanej polskości, a gdzie KK miał spełniać rolę pomocniczą w podtrzymywaniu stanu.
  Polskość nie jest jednoznacznie prokapitalistyczna (raczej przeciwnie), a a raczej są w niej elementy socjalistyczne , a nawet komunistyczne (sprawa wspólnoty posiadania itp.).
  Wyszyński analizował i oceniał przydatność niektórych działań narzuconego okupanta względem tych idei. I dopiero przy zdecydowanym bankructwie takich możliwości ze strony żydokomuny - nastąpiło "no possumus".

  Jedno zaś można w Jego postawie dostrzec - bardziej zajmował się Polską i JEJ interesami niż KK - i za to były silne naciski Rzymu na usunięcie go z funkcji Prymasa.

  Za Wyszyńskiego KK włączony został w proces podtrzymywania polskości - obyczajów itd. - to dlatego rozwijany był kult maryjny.
  Określano to jako "katolicyzm ludowy".

  Faktem jest, że ta sytuacja zaowocowała negatywnie, gdyż przy przemianach 89 społeczeństwo zaufało KK, a tu , wobec braku Prymasa , do głosu doszły już elementy antypolskie, a JPII wykorzystywał postawy polskich katolików dla KK, a pomijał interes Polski.

  Niemniej Wyszyńskiego nie należy łączyć z tymi, którzy bardziej dbali o KK niż o Polskę. Uczciwy człowiek nie robi takich "myków".
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:22:24
  Niejaki publicysta Piasta napisał o prymasie Wyszyńskim:
  "Dziś Stefan Wyszyński jest niewygodny dla wielu środowisk. „Prawdziwym patriotom” nie podoba się, bo nie pasuje do infantylnego kultu „żołnierzy wyklętych”. Antykomuniści mają mu za złe, że choć sam represjonowany nigdy nie wyparł się swojego, jakże niedoskonałego państwa. Tropiciele spisków wewnątrz kościoła szukają tajnych powiązań. Zaś najgłupsze w tym towarzystwie młode, niedouczone lewactwo fałszywie przypisuje mu nazistowskie sympatie.
  Tymczasem prymas wymyka się prostemu szufladkowaniu. Był realistą lecz i wizjonerem. Mądrość łączył z konsekwencją a niezłomność z pragmatyzmem. W najbardziej mrocznych czasach, choć sam prześladowany, umiał wznieść się ponad horyzont codzienności. Może dlatego, że olbrzymy widzą więcej…"
 • Ciekawostka:
  ["Wyszyński w rozmowie z Kąkolem w/g jego relacji] “To Niemcy, panie ministrze są największym zagrożeniem dla polskiej egzystencji i zagrażać będą nam zawsze, dlatego nie mamy wyjścia i musimy się mocno plecami oprzeć o mur Słowiańszczyzny. A że jest on czerwony – trudno – taka rzeczywistość”."
 • @Zawisza Niebieski 21:57:11
  A czego spodziewales sie po komuniscie i ateiscie oraz po zwolenniku PRL i ZSRR ???
  Kto zna historie to widzi jak D.Kosiur koloryzuje dwa zydowskie i zbrodnicze twory, jakimi byly: ZSRR i PRL, i probuje sprzedac innym swoj kit propagandowy "o wyzszosci komunizmu nad kapitalizmem".

  Ja zylem w PRL a teraz zyje w Ameryce i mam skale porownawcza, i moge powiedziec, ze PRL to byl SYF i bez przynaleznosci do PZPR i ukladow z komunistami nie bylo szans na normalne zycie i spelnienie marzen zyciowych: swoj wlasny dom/mieszkanie , samochod i spokojne, dostatnie zycie bez dawania lapowek i stosowania kombinatoryki.
  Po prostu nie chcialem zmarnowac swojego mlodego zycia w PRL i zapierdalac na nomenklature komunistyczna, ktora uczynila siebie warstwa uprzywilejowana i obywatelami pierwszej kategorii w PRL.

  W Ameryce bylem kowalem swojego losu, wzbogacala mnie praca i dolary dodawaly mi wiary bez przynaleznosci do jakiejkolwiek partii politycznej i bez zadnych znajomosci - jak jestes sumienny i robisz dobra robote to pracodawca potrafi cie docenic i zawsze co pol roku dostawalem podwyzke co najmniej o 1 dolar wiecej na godzine.
  Ziarnko do ziarnka i zbierala sie miarka.
  Swoj pierwszy samochod kupilem za gotowke po okolo 3 miesiacach pracy i sluzyl mi przez ponad 4 lata (dojazdy do pracy, wycieczki poza miasto na weekendy, zakupy, odwiedzanie znajomych etc), a po 5-ciu latach od wyjazdu z PRL kupilem swoj wlasny dom z ogrodkiem i drugi samochow dla zony do jej wlasnej dyspozycji.

  (Na mieszkanie spoldzielcze w Szczecinie czekalo sie 10 lat, a moja owczesna pensja wynosila okolo 5600 zl miesiecznie ; nauczyciel zarabial wtedy 4100 zl na miesiac , a inzynier po studiach 4500 zl miesiecznie.
  Po 2 latach pracy w PRL kupilem sobie 2 garnitury w Lodzi , troche koszul, kilka par spodni, magnetofon, radio tranzystorowe 4 zakresy i lodowke oraz wplacilem 42 tysiace do spoldzielni mieszkaniowej; tesciowa dala 15 tysiecy, a pozostale 27 tysiecy to pozyczka z kasy zakladowej, ktora splacalem przez 2 lata, wiec bylo cienko z pieniedzmi. Moj glowny srodek lokomocji to autobusy i tramwaje miejskie plus niezawodne nogi).

  Dlatego otwarcie moge napisac: Pierdolic PRL !.... i propagande komunistyczna D.Kosiura.

  Jesli chodzi o KK , ktory powstal dopiero w 325r na soborze w Nicei na polecenie cesarza Rzymu, Konstantyna , ktory dopiero w 313r zniosl przesladowanie chrzescijan w cesarstwie rzymskim, wiec zarzut komunisty D.Kosiura , ze byla to struktura zydo-katolicka jest bledny, gdyz owczesna nazwa brzmiala KRK (kosciol rzymsko-katolicki), a poza tym Rzymianie dbali o czystosc swojej rasy.
  Ale z chwila powstania biblii pod koniec IV wieku (398r) pojawil sie watek judaizmu w chrzescijanstwie (Piecioksiag zwany ST - starym testamentem) i zatruwano ludziom mozgi , jak sie okazalo, opowiadaniami opartymi na mitologii innych ludow zamieszkujacych Mezopotamie, Assyrie, Egipt etc, ktore mialy niewiele wspolnego z historia starozytnosci i te starotestamentowe mity zostaly obalone przez odkrycia archeologiczne w Ras-Shamra (1929r) i Qumran (1945r).
  Wyszlo rowniez na jaw, ze nie bylo zadnych "zydow" , ale Hebrajczycy, z ktorych zrobiono "zydow" , kiedy pojawil sie przeklad biblii protestanckiej pod koniec XVIII wieku , w ktorej po raz pierwszy zastosowano wyraz "zyd" w miejsce wyrazu "Hebrajczyk" i ta regula obowiazuje do dzis w biblii.
  Z kolei podczas soboru watykanskigo II-go (odbyl sie w latach 1962-1965) doszlo do modernizacji wiary katolickiej z udzialem zydow i masonow zagniezdzonych w KK oraz rabinow i zydow z zydomasonskiej B'nai B'rith przybylych z USA, a takze modernistow w KK , a jednoczesnie doszlo do DETRONIZACJI Jezusa Chrystusa , ktory zostal postawiony na rowni z:
  - JHW (jahwe - bozek Kananu) ,
  - Allachem (bostwo islamu i ruch zapoczatkowane przez Mahometa - oszusta i picera),
  - Budda (bostwo chinskie),
  - etc.
  W zwiazku z tym KK zostal zamieniony na nowa sekte religijna i odszedl od dogmatu Jezusa Chrystusa (jako jedynego Boga) , ale wciaz uzywa szyldu KK.
  Z kolei komunista i ateista D.Kosiur dla podkreslenia swojej pogardy dla KK celowo koloryzuje KK i dopisuje nazwe "zydo-katolicki", zwazywszy na fakt, ze tzw. "zydzi" posluguja sie Talmudem, ktory stoi w sprzecznosci z chrzescijanstwem, zas chrzescijanstwo sluzy za baze dla katolicyzmu, prawoslawia i odlamow protestanckich.
  Ponadto wsrod tych komunistycznych i ateistycznych propagandystow od koloryzowania ich wlasnych opowiadan stosowane sa wszystkie dostepne metody wlacznie z klamstwem, nadinterpretacja lub przemilczaniem niewygodnych faktow, czego przykladem jest dorabianie Jezusowi zydowskiego pochodzenia w oparciu o ewangelie Mateusza, ktory dorobil Jezusowi zydowskie pochodzenie, podczas gdy w ew. Jana Jezus wyraznie mowi, ze nie jest z tego swiata oraz ze istnial zanim swiat istnial oraz ze Jezus i Ojciec to jedno.
  Talmud z kolei podaje, ze Jezus jest dzieckiem prostytutki o imieniu Maryja i rzymskiego zolnierza o imieniu Pantera.
  Ale komunista i ateista D.Kosiur wybiera akurat to co pasuje do jego linii ideologicznej, czyli wersje Mateusza i liczy na to, ze moze oszukac innych, poniewaz propaganda koscielna posoborowa przypisywala Jezusowi zydowskie pochodzenie.
  Tymczasem na zachodzie sa specjalisci od historii starozytnosci i grzebia po bibliotech, w ktorych sa zachowane manuskrypty liczace po kilkanascie tysiecy lat i stwierdzili, ze zyciorys Jezusa o jego zydowskim pochodzeniu jest sfabrykowany.
  Kolejny przyklad o Jezusie to list P.Pilata (gubernatora Judei, ktory slynal z brutalnosci wobec zydow) do cesarza Tyberiusza, w ktorym Pilat pisal, ze przez caly czas drzal ze strachu przed Jezusem podczas prywatnego spotkania i rozmowy z Jezusem w swojej siedzibie, gdzie sprawowal urzad gubernatora, a jednoczesnie Pilat opisuje, ze wczesniej przebieral sie w inne ubranie, zeby nie byc rozpoznanym i sluchal przemowien Jezusa do zgromadzonych ludzi oraz byl swiadkiem uzdrowien ludzi przez Jezusa oraz cudow jakie dokonywal Jezus.
  To jest zeznanie urzednika rzymskiego Pilata i zarazem poganina o Jezusie.
  Ale jeszcze ciekawszy jest zapis Esenczykow, ktory zostal znaleziony w Qumran w 1945r i przelezal kilkadziesiat wiekow w glinianym pojemniku ukrytym w jaskini wraz z innymi zapisami o Jezusie autorstwa Jakuba, Tomasza, Filipa, Marii Magdaleny, Piotra etc.
  Esenczycy pisali, ze Jezus byl duchem w ludzkim ciele, czynil cuda i uzdrawial ludzi oraz zamienial sie w starca lub znikal, gdy przeciwnicy Jezusa probowali go pochwycic.

  Tymczasem dla komunisty i ateisty D.Kosiura , Marks i Engels sa wiecznie zywi - dwoch zydow i autorow manifestu komunistycznego (1848r) , ktory posluzyl do zaprowadzenia komunizmu w Europie i ktorego wyznawca jest sam D.Kosiur i spolka, wiec nie wypada D.Kosiurowi krytykowac komunizmu i zbrodni komunistycznych, ktore przewyzszaja zbrodnie hitlerowskie.
  Lepiej dla komunisty i ateisty D.Kosiura jest podawac klamstwa, polprawdy lub milczec n/t niewygodnych tematow i taki jest cel dzialania D.Kosiura - zadeklarowanego agenta Moskwy, poniewaz nikt nie chodzi do ambasady Moskwy na spotkania z rosyjska agentura bez powodu, tak jak nikt bez powodu nie zaklamuje historii Polski i nie gloryfikuje PRL, ZSRR i zyda W.Putina, ktory stworzyl i zapewnil zydom cieplarniane warunki w Rosji.
  W.Putin nawet otrzymal blogoslawienstwo od glownego rabina Izraela Y.Yosefa - vide zapis:
  >>> Rabbi Yosef began by saying “according to the Jewish tradition, your leadership is decided by the kingdom of G-d, King of the world, and therefore we bless you: Blessed is the One who gave of His glory to flesh and blood.” – From Arutz Sheva
 • @fiesta 10:36:46
  Ale bzdur Pan nawpisywał.

  Podam jeden przykład Pańskiej ignorancji.

  "Budda (bóstwo chińskie)"
 • @fiesta 10:36:46
  ---------- przykro czytać ! , Polak , Polaka dla fikcji !! miesza z błotem , wyzywa od komunistów itp.

  TO JEST NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIE !! WATYKAŃSKIEJ SYNAGOGI SZATANA . Nie trzeba już ni Niemca, ni żyda , wystarczy SUMIENNY KATolik.

  TU !! inny ( komunista ) który wymienił ((( zasługi ))) KK dla Polski .

  http://romualdkalwa.neon24.pl/post/139764,watykan-nie-jest-moja-stolica

  ------- szacunek KATOdebili dla symbolu Polski , za który ginęli Polacy przez wieki. https://www.youtube.com/watch?v=OxsXrg9SSlI
 • @Zawisza Niebieski 21:57:11
  "nazywanie KRK "żydokatolickim" jest błędem historycznym"

  Przedrostek "żydo-", zamiennie "judeo-" wskazuje na rzeczywiste źródła pochodzenia religii, a więc jest zgodny z prawdą historyczną, co potwierdzają bibliści i kapłani KRK. Nie ma natomiast związku z etnicznym pochodzeniem kapłanów.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:22:24
  "Wyszyński starał się "umieścić" KK w realiach powojennych, gdzie ważone były kwestie polskości i uległości względem systemu sowieckiego."

  Tak jest, ponieważ politykowi S.Wyszyńskiemu zależało przede wszystkim na zachowaniu pozycji Kościoła, a nie na Polsce i Polakach i w jakiejś przyszłości, przy nadarzającej się okazji, na wykorzystaniu instytucji Kościoła do walki z PRL - co jak wiemy nastąpiło już w 1956r., gdy Kościół znalazł sojuszników wśród odsuniętej od władzy w PRL żydo-bolszewii.
  Przytulisko w Kościele Wyszyńskiego znalazły żydowskie bojówki KOR, które zapoczątkowały demontaż PRL i Wyszyński z pewnością świadom był tej ich roli, zresztą udział w tym miał przecież sam Kościół.
  ___________

  "Wyszyński analizował i oceniał przydatność niektórych działań narzuconego okupanta względem tych idei. I dopiero przy zdecydowanym bankructwie takich możliwości ze strony żydokomuny - nastąpiło "no possumus"."

  17 lutego i 3 marca 1953 r. S.Wyszyński spotkał się z zastępcą członka Biura Politycznego KC PZPR Franciszkiem Mazurem, odpowiedzialnym w partii za politykę wyznaniową.
  Władze PRL zażądały publicznego potępienia przez Episkopat imperializmu amerykańskiego i uwzględniania przez Episkopat opinii władz PRL dotyczących nominacji biskupów - co uwzględniając fakt, iż instytucja Kościoła podlegała zewnętrznej, wrogiej Polsce od zawsze jurysdykcji (wystarczy przywołać przykład postawy Kościoła z września 1939), należy uznać za całkowicie uzasadnione.
  Odpowiedzią Episkopatu był memoriał z maja 1953r.:

  "Rzeczy Bożych na ołtarzu cesarza składać nam nie wolno. Non possumus! (Nie możemy)”

  Co znaczyć mogło tylko jedno, a co dzisiaj sformułowalibyśmy następująco: nadal będziemy realizować antypolską politykę judeo-chrześcijańskiego Zachodu.

  A przy okazji warto pamiętać, że lekcje religii w szkołach były prowadzone do końca 1961r. - to w ramach wrogich działań komuny PRL względem antypolskiego Kościoła.
  __________________

  "Za Wyszyńskiego KK włączony został w proces podtrzymywania polskości - obyczajów itd. - to dlatego rozwijany był kult maryjny.
  Określano to jako "katolicyzm ludowy"."

  Ten "katolicyzm ludowy" nakierowany na znakomitą większość nieświadomego politycznie społeczeństwa był wyłącznie instrumentem manipulacji i indoktrynacji, co doskonale sprawdziło się po 1978r., gdy pojawił się św. JPII i wołał "niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi", "Nie lękaj się, wypłyń na głębię" i w końcu "Unia potrzeba Polsce, Polska potrzebna Unii".
  _________________

  "Niemniej Wyszyńskiego nie należy łączyć z tymi, którzy bardziej dbali o KK niż o Polskę. Uczciwy człowiek nie robi takich "myków"."

  Wniosek całkowicie błędny. Kościół jest instytucją hierarchiczną z zewnętrzną jurysdykcją, realizującą wszędzie, wyłącznie w swoim interesie, własną, ponad narodową politykę. Każdy funkcjonariusz tej instytucji jest bezwzględnie podporządkowany swoim przełożonym, prymas także ma swojego szefa.
 • OTUmAnionym społeczeństwem przez telewizornie i KAKA
  RZĄDZI SIĘ ŁATWIEJ NIŻ BYDŁEM !
 • @ninanonimowa 11:35:45
  Pani Nino,
  ten "fiesta" vel "Toronto", vel coś tam jeszcze ... z Polskością ma związek jedynie taki, że to antypolska, syjonistyczna i prawdopodobnie żydowska kanalia.
 • @Rzeczpospolita 14:32:19
  Świadoma manipulacja we wnioskowaniu.
  Nie widzę sensu polemiki przy takim nastawieniu.
  Moje zdanie jest tylko zaprezentowanym odmiennym punktem widzenia
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:39:14
  "Moje zdanie jest tylko zaprezentowanym odmiennym punktem widzenia"

  Ja tylko wykazałem Panu, że jest to całkowicie błędny punkt widzenia, co przecież potwierdza historia.
 • Beatyfikacja „Prymasa Tysiąclecia” i Matki Elżbiety Czackiej (tej z Lasek) w „świątyni” „Opatrzności Bożej”
  .
  https://dariuszkosiur.files.wordpress.com/2021/09/241743395_554584542633773_2072744620499700585_n.jpg
 • @Pedant 10:40:55
  Niech pan za dużo nie oczekuje od trolla @fiesta, który uciekł z " obozu socjalistycznego" i trafił do zaoceanicznego gułagu XXI wieku jakim są USA. Troll @fiesta, czyli @Toronto, @Autobahn....., to nieszczęsny osobnik o świadomości " studenta" WUML-u ( Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu- Leninizmu) tylko w wersji zaoceanicznej( demokratyczno-wolnorynkowej). Biedaczek tak się zachwycił hamburgerami z McDonald's, zamiast " ordynarnymi, komunistycznymi " schabowymi z kapustą, że chwali swój " sukces materialny" i "awans cywilizacyjny" w ojczyźnie niewolników bankowych. Papka " religino- polityczna" milona od lat przez tego trolla dobra jest dla pogadanek edukacyjnych w więzieniach stanowych i prywatnych w USA, którymi ten zaoceaniczny GULAG słynie.
 • @Oracz 01:38:13
  //studiowałem i wdrożyłem po 4 latach bardzo czytelny zakaz klękania pod obrazami i firguralmi, co się wiązało z świadomym zaprzestaniem uczęszczania do kościoła //
  Zmarnowałeś 4 lata bo przecież skoro
  chrześcijaństwo jest religią bez prawa mojżeszowego ,
  to w klękaniu przed obrazami i figurami nie ma nic złego
  bo ta religia miała dość czasu by wypracować własne , niezależne
  od religii żydów rytuały i zwyczaje , jeśli chcesz w pełni
  przestrzegać nauki Jezusa , to musisz przejść na judaizm
  bo On sam nigdzie nie powiedział ,że ta religia jest zła ,
  krytykował tylko kapłańskie elity
 • @Rzeczpospolita
  -
  Czy uczciwie jest mieć pretensje do kogoś , kto realizuje szczerze cele swojej korporacji?
  I, że za to otrzymuje nagrodę od swojej korporacji?
  W dodatku pośmiertną?

  Problemem jest fundamentalna sprzeczność, której nie chcą lub nie potrafią dostrzec gorliwi katolicy uważający się za polskich patriotów i oczekujący od innych Polaków-nie watykańczyków- uznania, że jedynie oni tworzyć mogą niepodległą Polskę.

  W prostych słowach: albo lojalność wobec Watykanu albo wobec niepodległej Polsce.

  Obecnie większość społeczeństwa polskiego unika rozstrzygnięcia tej sprzeczności.

  Wykorzystują to różne agentury.

  Grabią w interesie swoich mocodawców.

  Zamiast pisać "nierządem Polska stoi', trafniej używać "agenturami Polska stoi".

  Dopóki nie wykrystalizuje się liczniejsza , zorganizowana społeczność niewatykańczyków, oczekiwanie większej suwerenności państwowej jest świadomym kultem nieświadomości.
 • @Rzeczpospolita 15:03:37
  Nieprawda. Niczego Pan nie wykazał.
  Narracja jak u PO.
 • @Zbigniew Jacniacki 16:20:09
  W oryginale było: "Nie rządem Polska stoi, a prawem".

  Widzę, że musi się Pan dokształcić, bo takie wrzutki są antypolskie.
 • @puuuq 15:59:07
  Chrystus nauczał na czym polegają Prawo i Prorocy, ludzi, którzy teoretycznie (nawet i praktycznie) znali i jedno i drugie i starali się tego przestrzegać. Prawo zabrania m.in czczenia posążków, obrazów, a Prorocy m.in czczenia królowej nieba. Ja tak jak wy byłem katolikiem, ale moja intuicja (obserwacja katolików i poczynań ich instytucji, zupełne dyletanctwo - nie można było uzyskać od katolika żadnej konkretnej informacji na tematy religijne) cały czas bombardowała mnie ostrzeżeniem: to nie ta droga. Dziękuję ci - Grabarzu Nadziei za: teorię względności wszystkiego. Czy w twoim kościółku czasem nie używa się pojęcia ,,Dekalog"? Bo wszyscy jakbyście się z jednej choinki urwali z waszymi rewelacjami. U was nie ma praktycznie żadnych stałych zasad (uprościmy sprawę: religijnych). Wszystko wam ewoluuje w głowach non-stop, w zależności co chcecie w danym momencie uzyskać.

  To jest ten katolicyzm soft, bo cięższe przypadki są u katolików turbodoładowanych.
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:49:08 Widzę, że musi się Pan dokształcić, bo takie wrzutki są antypolskie.
  Wystarczy mi moje wykształcenie.
  A wrzutka nie jest antypolska.
  Jest wiekowa...

  """Nierządem, powiedział ktoś dawno, Polska stoi.
   Gdyby dziś pojźrał z grobu po ojczyźnie swojej,
  Zawołałby co garła: wracam znowu, zkądem,
   Żebym tak srogim z Polską nie ginął nierządem...."""

  Wacław Potocki: Nierządem Polska Stoi
  Kondycyja stanu szlacheckiego
 • @Pedant 10:40:55
  Poczytaj mi mamo...

  Buddyzm w Chinach
  https://eastasiancultures.medium.com/buddhism-in-china-history-and-today-ca20d5ee44c7

  Buddyzm w Japonii
  https://slife.org/buddhism-in-japan/

  Buddyzm w Mongolii
  https://religion.wikia.org/wiki/Buddhism_in_Mongolia

  Buddyzm w Indiach
  https://www.culturalindia.net/indian-religions/buddhism.html

  Panimajetie towariszcz ?
 • @Oracz 17:49:09
  //Prawo zabrania m.in czczenia posążków, obrazów, //
  Przecież już tu wspomniałem ,że żydowskie prawo
  nie obowiązuje chrześcijan , poza tym nikt nie czci
  posągów czy obrazów a co najwyżej korzysta
  z ich pośrednictwa w dotarciu do Boga
  bo tradycja wypracowała pogląd ,że cała parada świętych
  jak i matka Jezusa może to ułatwić , nie ma w tym
  nic sprzecznego z zasadami chrześcijaństwa .
  Ty tu na siłę chcesz pogodzić dwie religie
  ale to jest zupełnie wykluczone z uwagi
  na różne pozycje Jezusa bo żydzi Nim gardzą
  zaś w chrześcijaństwie jest najważniejszy
  Dekalog został zmodernizowany do wymiaru
  jakie wymusiło chrześcijaństwo
  Gdyby prawo mojżeszowe i żydowskie zwyczaje
  miały być w pełni respektowane , to nie zaszłaby potrzeba
  wymyślania chrześcijaństwa i utrzymania wiedzy o Jezusie
  bo ta religia została opracowana wyłącznie dla Niego
  ale już z jak najmniejszym wpływem religii żydowskiej
  bo była adresowana wyłącznie do pogan gdyż tylko
  oni mogli ją dalej rozwijać , bez tego zabiegu czyli bez Pawła
  i opracowanej przez niego religii pamięć o Jezusie
  dawno by przepadła bo niby kto miałby ją podtrzymywać
  skoro żydzi wśród których i dla których Jezus podjął się
  nauczania Go odrzucili ?
 • @puuuq 21:30:45
  Jest Pan porąbany: tak zdegenerować pamięć o Chrystusie, to tylko żydowskiej mentalności można przypisać.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:38:09
  A coś z sensem ma Pan tu do przekazania ?
  bo jakiś zarzut o "degenerowanie pamięci " brzmi cokolwiek dziwnie
 • @puuuq 21:30:45
  Pański przydomek ,,Grabarz Nadziei" nie wziął się z powietrza, jak sądzę. To co pan wypisuje, to nie ma zamocowania nigdzie indziej jak w wymysłach Rzymian. Rzymianie nie mieli najmniejszego zamiaru, podobnie jak pan, podporządkować się pod Prawo jakie Stwórca dał ludziom (wtedy swemu ludowi zwanemu Izraelem), ale mieli zamiar przerobić na swoją modłę tę (prawdziwą) Religię, zresztą za receptą swojego obywatela, pracownika sanhedrynu, ucznia Gamaliela, czyli Pawła z Tarsu. Ten zrobił ,,porządek" z Chrystusem dwa razy. Raz fizycznie, potem za pomocą ,,poprawek" do Jego Nauki.

  Pan twierdzi że robienie posążków to nic złego i one panu dają pośrednictwo do.. no właśnie: do kogo? Bo Bóg jednoznacznie stwierdził że odcinają czyniącego nierząd od Boga. Ja tam wolę wierzyć Bogu niż podobnym panu wychowankom faryzeuszy w linii prostej biorących się z tego sanhedrynu, który przygotował śmierć dla Niewinnego Chrystusa.

  https://i.ibb.co/kQZfds4/PSX-20210112-101322.jpg

  Widoczny na zdjęciu Baal, jest pośrednikiem do szatana. Bo jest ,,stworzony" przezeń, do tego by podobni panu mogli go czcić. Był obecny w Rzymie przed chrześcijaństwem i jest obecny w rzymskich agendach po wprowadzeniu chrześcijaństwa.

  Niedawno pokazałem to zdjęcie (zawodowej) nauczycielce religii katolickiej. Tytuł magistra. Przyjrzała się i powiedziała: ,,widocznie ktoś kto odpowiadał za wystrój kościoła.. widocznie coś go podkusiło".
  Zaskoczony byłem bo wypowiedziała prawdę. Konkretnie ,,coś", to poprostu szatan. Tak się kończy okrajanie Dekalogu przez Rzymian.

  Jak ustaliłem na własne potrzeby, elity dzisiejszego Rzymu dobrze wiedzą komu służą. ,,Niziołki" zaś niczego nie wiedzą i często niczego wiedzieć nie chcą.

  Natomiast rzeczywiście dziwne jest to, że na przestrzeni wieków nic o zwodzicielu i budowniczym chrześcijaństwa - Pawle nie było wiadomo, aż nastały czasy gdzie nagle, zupełnie niezależnie od siebie wzbudzani są ludzie, którzy zaczynają badać Pisma i po latach tych badań odkrywają prawdę o tym, co na przestrzeni wieków było zakryte.

  Bóg najwyraźniej rozpoczął swój program naprawczy. Stąd możliwe jest że i prawdziwi Judejczycy się nawrócą, tak jak to jest w Proroctwach podane. Przed potopem też był czas gdy Bóg nie działał, pewnie rozczarowany rozwojem wypadków, aż w końcu zadziałał..

  Ja też mogę panu zadać pytanie: skąd nagle w katokickim kościele wizerunek Baala? Przecież Rzym przyjął Chrzscijanstwo już 1700 lat temu? Skąd kult królowej nieba? ,,Przypadkiem" potępiony u Proroka Jeremiasza. ,,Kogoś podkusiło" najwyraźniej. A co? Antagonista Stwórcy i stworzenia. Co go motywuje? Chęć zniszczenia dzieł Boga. Dlaczego? Bo jego apelacja (o darowanie winy) dawno została odrzucona. To zemsta.
 • @Oracz 22:46:33
  Nie wiem za bardzo co ma być tym Baalem
  na załączonym zdjęciu bo jeśli ma to być
  głowa byka , to przypomnę ,że ta głowa
  symbolizuje w tym konkretnym przypadku
  ewangelistę Łukasza , tak samo jak orzeł Jana
  czy lew Marka , a więc nie ma tu żadnej
  ukrytej wiedzy a tym bardziej czczenia
  boga wymyślonego w Ugarit przed co najmniej
  3 tys lat bo jego przypomnienie w czasach
  rzymskich to tylko kilkuletni epizod bez znaczenia
  dla historii religii , zatem ta pani magister
  powinna uczyć robótek ręcznych a nie religii
  Po 2 tys latach ma dojść do rewizji
  chrześcijaństwa ?

  //Pan twierdzi że robienie posążków to nic złego i one panu dają pośrednictwo //
  Nigdzie nie napisałem ,że mam jakichś pośredników
  lecz ,że chrześcijańska tradycja wypracowała pogląd
  że święci i Maria mogą pośredniczyć w kontakcie z Bogiem

  //Rzymianie nie mieli najmniejszego zamiaru, podobnie jak pan, podporządkować się pod Prawo jakie Stwórca dał ludziom //
  Ile razy trzeba powtarzać ,że żydowskie prawo zostało
  opracowane przez żydów dla żydów a nie chrześcijan
  Pomysł ,że Bóg po 2 tys latach przypomniał sobie ,
  że całe to chrześcijaństwo było pomyłką i trzeba
  je opracować na nowo kwalifikuje się do księgi Guinnessa
  i jest raczej pewne ,że rekordu trwania w fałszywej religii
  nikt już nigdy nie poprawi
 • @Rzeczpospolita 14:38:04
  Wy towarzyszu komunisto i ateisto D.Kosiur macie tyle samo wspolnego z polskoscia co wasz towarzysz W.Gomulka:
  - glowa w dzielach zydow: Marksa, Engelsa i Lenina.
  - dupa w Moskwie na szkoleniach.
  - a nogi w sowieckich butach.

  List wiernopoddanczy do zyda W.Putina z 2014r demaskuje wasze dzialania jako agentury Moskwy w Polsce.
  http://www.mysl-polska.pl/node/74

  Agenci Moskwy w Polsce z wizyta w ambasadzie Rosji w Warszawie w 2015r.
  https://pekokantylichwiarz.wordpress.com/2015/06/13/stowarzyszenia-wierni-polsce-suwerennej-z-wizyta-w-ambasadzie-rosji/

  W.Putin jest Zydem.
  https://fitzinfo.net/2021/05/18/putin-is-a-jew-documents-from-the-presidents-biography-confirm-rumours/

  Putin zapala menore w synagodze w Moskwie.
  https://www.youtube.com/watch?v=S-W4IMeXyLA

  W.Putin odznacza rabina Pewznera zlotym medalem za krzewienie judaizmu w Petersburgu.
  https://www.lubavitch.com/president-putin-awards-chabad-rabbi-gold-medal/

  MENORA NA PLACU CZERWONYM W MOSKWIE
  https://www.lubavitch.com/video/25-years-of-lighting-the-menorah-in-moscows-red-square/

  Plk GRU W.Kwaczkow (Rosjanin):
  W ROSJI RZADZA ZYDZI.... WLADZA PUTINA TO ZYDOWSKA TYRANIA PUTINA.
  https://www.salon24.pl/u/lamelka222/485831,pocztowka-z-rosji-plk-gru-w-kwaczkow
 • @ninanonimowa 11:35:45
  Jestes przewrazliwiona, wiec daj sobie spocznij.
 • @Rzeczpospolita 13:35:36
  Jak nie znasz roznicy to nie wypisuj glupot i nie naginaj terminologii do swojej propagandy komunistycznej, durniu z tytulem magistra inzyniera z PRL.

  Faktem z kolei jest, ze taki narod jak "zydzi" w ogole nie istnial.
  THE INVENTION OF THE JEWISH PEOPLE - historyk S.Sand (poczatek wykladu od czasu 3:56)
  https://www.youtube.com/watch?v=TX_xXMsg9BI

  Poza tym o jakich "biblistow" i "kaplanow" KRK tobie chodzi, durniu ?
  Pisalem wielokrotnie na waszej komunistycznej stronie internetowej WPS (wierne pacholki sowieckie) , ze opowiadania ST zostaly wytrzepane z obrzezanych k*tasow autorow tych opowiadan, co zostalo potwierdzone przez badania archeologiczne prowadzone w Palestynie przez 70 lat - vide informacje podane przez archeologa Z.Herzoga, ktory obala mity ST, cytat:
  "Following 70 years of intensive excavations in the Land of Israel, archaeologists have found out: The patriarchs' acts are legendary, the Israelites did not sojourn in Egypt or make an exodus, they did not conquer the land. Neither is there any mention of the empire of David and Solomon, nor of the source of belief in the God of Israel. These facts have been known for years, but Israel is a stubborn people and nobody wants to hear about it."
  http://websites.umich.edu/~proflame/neh/arch.htm

  Z kolei tacy archeolodzy, jak J.Strugnell i J.Costello , ktorzy sa obeznani z wynikami badan archeologicznych w Ras-Shamra (1929r) i Qumran (1945r) pisali w swoich artykulach, ze koczowniki plemienne czcili takich bozkow, jak: EL i jego zone Ashere (bozek El splodzil ze swoja zona Ashera innych "bogow", takich, jak: gor, lasow, jezior, rzek, blyskawicy etc) , BAALA , MOLOCHA , SLONCE (planete) i JHW (jahwe - bozek Kananu), a przez okolo 6 wiekow koczowniki plemienne dorabiali sobie pochodzenie "narodu wybranego" wykorzystujac do tych celow mitologie: Sumerow, Egipcjan, Assyryjczykow etc i tak powstal PIECIOKSIAG, zwany inaczej ST (starym testamentem) , ktorym oglupiane sa miliony gojow na swiecie od dwoch tysiacleci.
  W zwiazku z powyzszym , opinia "biblistow", ksiezy KRK, popow prawoslawnych, protestantow etc , a nawet samych rabinow n/t opowiadan ST jest tyle warta co bajka o czerwonym kapturku.
  Poza tym ST nie ma zadnych zrodlowych wartosci historycznych.

  Chrzescijanstwo z kolei bierze swoj poczatek od nauk Jezusa i posluzylo jako podstawa do powstania gmin chrzescijanskich wokol basenu Morza Srodziemnego (takich gmin bylo ponad 300 i kazda gmina wybierala swojego lidera oraz gminy byly od siebie niezalezne), a dopiero w 325r powstala organizacja o nazwie KRK na polecenie cesarza Rzymu, Konstantyna na zjezdzie przedstawicieli gmin chrzescijanskich w Nicei , gdzie m.inn. powstalo Credo KRK , ktore informowalo m.inn. o "jednym powszechnym i apostolskim kosciele" (powszechny znaczy katolicki) i tak powstala organizacja KRK na bazie nauk Jezusa, a czasem powstaly przepisy KRK oraz cele i zadania tej organizacji, ktore ulegaly zmianom na przestrzeni wiekow.
  KRK mial swoje wznosy i upadki , czyli dobre i zle strony i byla to organizacja zarzadzana przez osoby koscielne i swieckie, ktore z kolei mialy swoje powiazania prywatne, rodzinne, mafijne etc i analogicznie jest w przypadku innych odlamow chrzescijanstwa (kosciol prawoslawny, kosciol protestancki, kosciol anglikanski etc) i innych wyznan religijnych oraz w polityce prowadzonej przez wladcow panstw i narodow: USA, Rosja, Niemcy, Francja, Anglia etc - vide HISTORIA.

  Wasz szalenczy atak na chrzescijanstwo towarzyszu komunisto i ateisto D.Kosiur przypomina atak zydow-talmudystow na Jezusa , ktorzy tak jak wy towarzyszu Kosiur uzywaja klamstw (celowo lub z niewiedzy), zeby napluc na Jezusa i chrzescijanstwo.
  Z kolei stawienie znaku rownosci pomiedzy chrzescijasntwem a KRK (KK) po to, zeby bezposrednio napluc na KRK, a posrednio napluc na chrzescijanstwo jest oznaka wyjatkowej perfidii i sqrwysynstwa, ktore gniezdza sie w umysle osobnikow opetanych jak wy towarzyszu komunisto i ateisto D.Kosiur.
 • ---------- mapa pedofilów w sutannach , Polska .
  https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1wetppM0lv2oIXLm23GoRr68Q_T9ul3M_&ll=52.63903523337306%2C18.455728664249257&z=6&entry=yt
 • @puuuq 23:52:21
  Tradycję Chrystus kazał mi spuścić z wodą przy najbliższej okazji. Więc już dawno to zrobiłem. Baal symbolizuje ,,ewangelistę" Łukasza? Acha. Gdybyś czytał Pisma, to być może byś się zorientował czym ,,ewangelista" Łukasz zajmował się. Dość perfidnym fałszowaniem Nauki Chrystusa, no i m.in dorabianiem gęby ,,konkurencji" czyli Apostołom Chrystusa, bo budował chrześcijaństwo razem ze swoim pryncypałem/przyjacielem faryzeuszem Pawłem ,,apostołem pogan".
  Królowa nieba pośredniczy? Prorok posłany przez Stwórcę miał trudne rozmowy z wiarolomnymi Judejczykami którzy też pragnęli ją czcić.

  Skoroś taki ,,nie czytaty", to nie zawracaj głowy. Twój katolicyzm niszczy dokładnie wszystko wokół. Ale taka tradycja. Przecież ja nie przyleciałem z innej planety, nie musisz mi swoich tradycji przedstawiać jako obowiązującego mnie ,,centralnego punktu wszechświata". Wydeptuj dalej ścieżki po swoje odpusty. Założyciel chrześcijaństwa - tworu niekompatybilnego samego z sobą, zakpił sobie z Praw jakie Bóg przekazał ludziom, by nie pobłądzili. Twój wariant chrześcijaństwa w wyrafinowany i okrutny sposób mordował ludzi, za samo wydawanie Biblii (bo tę wpisał na indeks ksiąg zakazanych)! Z czasem ugiął się, bo nie dało się zamordować wszystkich, zostali sami na placu boju z przysłowiową gołą d.. Wydają Pisma, ale i ,,lepiej zorientowanych" którzy wszelkimi sposobami próbują publicznie ośmieszać treści owych Pism. Jak masz tyle energii i czasu to spróbuj scalić chrześcijan bez ich mordowania, potem dopiero mów czym owo chrześcijaństwo jest.

  A jest to zdecydowanie droga szeroka i prosta do szerokiej bramy. ,,Zbawieni jesteście" przez ,,apostoła pogan" bez ,,głupiego katalogu czynów zabronionych" zwanych Dekalogiem, stąd prosty wniosek że łamiąc wszystkie po kolei zakazy korzystasz podwójnie z nauki jaką kolportował zabójca i klamca, uczeń Gamaliela i bezpośrednio twój nauczyciel.
 • @
  Stary artykuł i powienien być uzupełniony o rzymskiego błogosławionego - śfiętego Szeptyckiego, który bojcom z pod bandery Badery święcił narzędzia zbrodni, którymi potem rżnięto polską ludnośclć cywilną Wołynia. Zagrzewał ich też ,,do boju" o samostijną.


  @fiesta americana. Buduj ten swój NWO razem ze swoim kościółkiem i nie popisuj się. To nie ten adres (bloga): https://m.youtube.com/watch?v=tRX-KEXBvYY


  .
 • @fiesta 02:32:44
  "Chrześcijaństwo to religia niewolników".

  Bez względu czy jest się katolikiem, protestantem, prawosławnym czy "niezrzeszonym" w-Żyda-wiercą.

  Jezus dobry tylko ludzie k..wy, "socjalizm tak, wypaczenia nie". Już to słyszałem.
 • @stanislav 15:41:27
  Sam mnie sprowokowales, wiec otrzymasz to co chciales....

  Twoj czerwony towarzysz "Pedant" jest taki madry jak ty, a ty jestes taki madry jak soltysa kot, jak sie palilo to na gore wpot.

  Zal ci dupe sciska niezdaro zyciowa i frajerze, ze wyjechalem z PRL do Ameryki ?
  Przede mna wyjechaly miliony z PRL do Ameryki i nikt nie chcial wracac z powrotem do PRL , do tego komunistycznego dziadostwa i robic na komunistycznych bandytow i zlodziei , chyba, ze byl niezdara i leniem lub nie mogl krasc jak w PRL.
  W Ameryce byla wolnosc oraz godne zarobki i godne zycie, otwarte sklepy od rana do wieczora pelne przeroznych towarow, nie bylo kolejek, kartek na zywnosc, limitow etc i nie byly potrzebne znajomosci w sklepie, zeby kupic torebke kawy (10 dkg) , poniewaz na polkach sklepow w Ameryce staly pudelka roznych gatunkow kaw i roznej pojemnosci.

  W PRL marzylem o telewizorze kolorowym i nie bylo mnie stac na kupno, poniewaz telewizor kolorowy w PRL (polski lub sowiecki) kosztowal okolo 50 tysiecy zl (srednio 10 miesiecy pracy) i psul sie dosc czesto, podczas gdy w Ameryce telewizor kolorowy produkcji japonskiej (Sony, Hitachi) kosztowal w granicach 400-450 dolarow (srednio 2 tygodnie pracy) i mozna go bylo kupic za gotowke lub na raty rozlozone na 6 miesiecy i sprzedawca nie doliczal dodatkowych kosztow, az dopiero po uplywie 6 miesiecy.
  Czy zauwazyles roznice komunistyczny trollu w cenach i zaopatrzeniu w towary ?
  Kilogram dobrej polskiej kielbasy w Ameryce kosztowal w granicach 3.50-4 dolarow (pol godziny pracy liczac w/g niskich zarobkow), a w PRL kielbasa kosztowala 120 zl/kg (pol dnia pracy) i w pdobnej cenie byly kotlety schabowe bez kosci za kilogram, wiec wpadalem do sklepu, wkladalem do wozka 10 paczek kotletow schabowych (jakies 20 kilogramow miesa), placilem przy kasie gotowka lub karta i po10-15 minutach zakupow jechalem do domu samochodem bez potrzeby posiadania kartek na mieso jak w PRL-u i stania godzinami w kolejkach za miesem.
  Rozumiesz cos z tego komunistyczny trollu ?

  Nie jem bigosu, poniewaz bigos jest malo odzywczy i sluzy do zapychania zoladka - wole surowki z warzyw plus owoce, kawal miesa na talerzu, szklanke wina a nawet piwo, ewentualnie kompot owocowy.
  Nie napycham zoladka chlebem, kartoflami i smieciowym jedzeniem, a tym bardziej nie jem hamburgerow w zadnej restauracji - takie swinskie jedzenie bylo w PRL, bo ogol polskich rodzin zyl w biedzie, poniewaz oszczedzali pieniadze na kupno odziezy dla siebie i dzieci lub towarow pierwszej potrzeby.

  Jesli chodzi o temat wiezien to PRL byl jednym wielkim wiezieniem dla Polakow, a w ZSRR bylo jeszcze gorzej, poniewaz trzeba bylo isc na milicje i dostac przepustke, zeby mozna bylo odwiedzic rodzine lub znajomych w innym okregu.
  Wyjazd poza PRL wiazal sie z uzyskaniem paszportu i wypelnieniem formularza gdzie, po co lub do kogo wyjezdza sie z PRL i trzeba bylo miec dewizy i potwierdznie dewiz z banku PKO.
  Po powrocie do PRL nalezalo oddac paszport na KW MO i znow byc niewolnikiem i zakladnikiem.
  W Ameryce z kolei bylo tak, ze skladalem formularz o paszport wraz ze zdjeciami i po 1-2 tygodniach dostalem paszport i moglem jechac bez wizy do kazdego kraju zachodniego na okres nieograniczony bez informowania policji gdzie i po co jade oraz kiedy wracam. Jednoczesnie paszport pozostawal caly czas przy mnie przez 24/7 .

  Z kolei wiezienia dla przestepcow sa w kazdym kraju swiata i jesli ktos wybiera zycie przestepcy to robi to na wlasna odpowiedzialnosc i nie ma powodu, zeby zalowac przestepce.
  W Ameryce panuje zasada, ktora mowi, ze kazdy jest niewinny, dopoki nie zostanie mu udowodniona wina.
  Z kolei w PRL panowala zasada komunisytczna, ktora glosila: dajcie mi czlowieka, a ja mu znajde wine.
  Czy rozumiesz roznice komunistyczny trollu ?

  Jesli chodzi o wyraz "Gulag" to cala Syberia byla jednym wielkim GULAGIEM , przez ktory przeszlo dziesiatki milionow niewinnych ludzi, w tym Polakow i umierali z glodu, chorob, zimna, nieludzkich warunkow, ciezkiej pracy, zatruc etc lub dlatego, ze byli POLAKAMI , bo taki byl wasz komunistyczny system w ZSRR, czerwony towarzyszu P.Zieminski z tytulem "doktora nauk ekonomicznych", system, ktory karal ludzi za to, ze mieli odmienne zdanie od czerwonych bandytow, mordercow i sqrwysynow u wladzy w ZSRR lub mieli szlacheckie pochodzenie albo wiecej pieniedzy lub byli POLAKAMI.

  POCZYTAJ MI MAMO....
  Rozkaz 00485..... czyli sowieckie zbrodnie na Polakach w latach 1930-tych
  https://operacja-polska.pl/nkw/o-operacji-polskiej-nkw/dokumenty/584,11-sierpnia-1937-Moskwa-Rozkaz-operacyjny-nr-00485-ludowego-komisarza-spraw-wewn.html
  https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/142636,Otwarcie-wystawy-Rozkaz-nr-00485-Antypolska-operacja-NKWD-na-sowieckiej-Ukrainie.html

  Na zakonczenie gwozdz do twojej zaklamanej czerwonej propagandy.

  Ty czerwona komunistyczna swinio z tytulem "doktora nauk ekonomicznych" perfidnie klamales na temat wydarzen doyczacych BITWY POD RZABCEM (wrzesien 1944r) - tu sa twoje klamstwa:
  https://www.youtube.com/watch?v=61JeCVR7Sb8&t=2s

  A tu sa fakty.... BITWA POD RZABCEM - HISTORIA PRAWDZIWA
  https://www.youtube.com/watch?v=fyApcZaaNMg

  1945r - wyzwolenie czy poczatek nowej okupacji ?
  https://www.youtube.com/watch?v=XwnPSf5CGQk

  CZERWONA TRUCIZNA
  https://www.youtube.com/watch?v=xipK6HAnq4w

  Przyjemnej lektury komunistyczny trollu z WPS.
 • @fiesta 08:57:04
  Te , różowy! Nie ma większego menelstwa komuszego od budowniczych NWO, zalapaleś chamski (sposób wypowiedzi i traktowania interlokutorów) menelu?
 • @fiesta 08:57:04
  Uciekłeś przed komuną do USA a tam za niedługo nastąpi e-Gułag.
  Napisz co robisz aby do tego nie dopuścić bo na razie syte społeczeństwo amerykańskie wykazuje się wyjątkową głupotą.
 • @fiesta 18:33:30
  "Panimajetie towariszcz ?"

  Wrzaskiem i masowym spamowaniem, nie przykryjecie swojej ignorancji.

  Buddyzm powstał w Indiach a nie w Chinach, i buddyści nie wierzą w Boga.
 • @kowalskijan584 08:04:46
  Skoro ty twierdzisz, ze chrzescijanstwo to religia niewolnikow to znaczy, ze nie odrabiasz pracy domowej i kierujesz swoje pretensje pod zly adres, a powinienes miec pretensje do swojego ojca i matki , ktora ciebie urodzila.

  Po pierwsze..... Duch daje zycie, cialo na nic sie nie przyda... - Slowa Jezusa w/g ew.Jana 6:63
  Czyli jest to zapowiedz, ze cialo czlowieka ulega rozpadowi i nie ma znaczenia.

  Po drugie..... Jezus wyraznie zaznaczyl rozdzial miedzy wiara i obowiazkiem czlowieka wobec Boga, a obowiazkiem czlowieka wobec wladzy ziemskiej - vide przyklad z moneta cezara w/g ew.Mateusza 22:21
  Tym samym nie ma czegos takiego, jak glosi propaganda KRK/KK , ze "najpierw trzeba byc katolikiem..." , poniewaz w ten sposob KRK/KK probuje uzaleznic od siebie i kontrolowac swoja koscielna owieczke lub barana i jest to jednoczesnie HEREZJA KRK/KK.

  Po trzecie..... Jezus pozostawil czlowiekowi wolny wybor - vide przyklad dwoch lotrow ukrzyzowanych obok Jezusa w/g ew. Lukasza 23:39-43
  A zarazem nie ma zadnego przymusu do wiary w Jezusa.

  Po czwarte...... Sad Ostateczny i rozliczenie wszystkich ludzi bez wzgledu na pochodzenie, status spoleczny, wierzenia etc w/g ew. Mateusza 25:31-46
  Jak zaznaczylem na poczatku, lepiej byloby dla ciebie, zebys nie narodzil sie w ogole, a to jest sprawa twojego ojca i matki i do nich miej pretensje.

  Masz jeszcze mozliwosc skontaktowania sie z WROZKA, ktora wrozy z reki, z fusow po herbacie etc lub mozliwosc skontaktowania sie z rabinem lub imamem, poniewaz oni twierdza , ze maja recepte jak dostac sie do raju , w ktorym jest pelno pieknych dziewic, miesa z wolu, slodkiego wina i rozkoszy i sa tacy co w to wierza i w ten sposob masz szanse powiekszyc ich grono i poznac nowych kumpli.... i nie zapomnij wziac ze soba kilka talii kart, zeby pograc z nimi w oczko albo w pokera to bedziesz mial mozliwosc zarobic troche pieniedzy na drobne wydatki, np. na prezenty dla swoich ulubionych dziewic.
 • @Rzeczpospolita 15:03:37
  I to jest problem z Wojtasem, Pan mu wyłożył jasno, że Wyszyński był sługą Watykanu i jego wersji chrześcijaństwa, który tylko myślał jakby tu zniszczyć "komunę" ukatoliczyć kraj i lud Polin, wszystko pozostałe nieważne, los kraju, los Polaków nieważne - byle tylko podważyć "komunę". I z powodu tej obsesji poszedł PRZECIW interesom narodu polskiego z Żydami z KOR i innych jaczejek. Zbudował antynarodową
  mentalność polskiego motłochu, która zaowocowała Solidarnością, niszczeniem kraju w latach 1980-1981 i demontażem w 1989. Poza tym - zażydził KRK i KUL.

  Gdyby Żydzi w czasach stalinowskich wybili kler do nogi i zlikwidowali KRK, naród polski miałby większe szanse oprzeć się agitacji żydowskich jaczejek KOR-opodobnych, a możliwości działania destabilizacyjnego CIA byłyby mocno ograniczone: https://ptto.wordpress.com/2014/03/23/sekrety-watykanu-jak-papiez-polak-jan-pawel-ii-zaprzagl-polskich-ksiezy-do-wspolpracy-z-cia-przeciw-prl/ . Zło, które uczynił KRK narodowi polskiemu to skutek bezkrytycznej wiary i ulegania autorytetowi KRK przez słabszych umysłowo Polaków z jednej strony, ale też ZŁEJ WOLI całej liczącej się w procesach politycznych hierarchii i wszystkich zażydzonych środowisk inteligenckich operujących wokół KRK w PRL i oddziałujących za pomocą koncesjonowanych mediów i wydawnictw.
 • @Pedant 10:32:55
  Kto w ogóle wchodzi w jakiekolwiek relacje z @fiesta sam stawia pod znakiem zapytanie własny intelekt,wiedzę i społeczne nawyki.

  Przecież na pierwszy rzut (choćby po rekomendowanych lekturach ) widać że to prymityw wyedukowany na XIX-wiecznej parafialnej literaturze propagandowej.
  Pierwsze prace na temat buddyzmu powstawały na przełomie XIX i XX wieku a i to w języku angielski.(Alexandra David-Neel )
  Więc trudno oczekiwać od prostego mieszkańca polskich slumsów w USA że wie cokolwiek na temat Buddy.
  Oczywiście wiedziałby cokolwiek gdyby mentalnie żył w XX i XXI wieku albowiem amerykanie w ramach przygotowywania się do rozprawy z Chinami nakręcili kilka filmów fabularnych mających zachodnią widownię źle nastroić do Chin a pozytywnie do buddyzmu.(Mały Budda,Kundun – życie Dalaj Lamy,Siedem lat w Tybecie) Ale on tkwi w XIX wieku i do kina nie chadza.
 • @fiesta 11:07:16
  "Skoro ty twierdzisz, ze chrzescijanstwo to religia niewolnikow to znaczy, ze nie odrabiasz pracy domowej i kierujesz swoje pretensje pod zly adres, a powinienes miec pretensje do swojego ojca i matki , ktora ciebie urodzila"

  Ale to Bóg daje życie, czyż nie? Jak zwykle u chrześcijan - myślenie szwankuje.

  Po drugie wytłumacz wszystkim jak to się dzieje, że wolnościowe amerykańskie społeczeństwo (którego jesteś częścią) tak szybko biegnie do zamordyzmu? przy którym ZSRR to przedszkole.
 • @kowalskijan584 11:31:55
  " amerykańskie społeczeństwo (którego jesteś częścią) tak szybko biegnie do zamordyzmu?"

  Mentalność niewolnicza.
 • @kowalskijan584 11:31:55
  "chrześcijaństwo to religia niewolników"

  Większej bzdury nie słyszałam. Dekalog sam w sobie jest wolnościowy.
 • @fiesta 11:07:16
  Po pierwsze:


  Jezus nigdy nie znał żadnego Łukasza, tym bardziej nie wyznaczył go na żadne stanowisko nauczycielskie. Zrobił to zabójca Chrystusa - Paweł z Tarsu. Praca Łukasza, to przepisywanie od Apostołów Chrystusa całych połaci tekstu, z przerabianiem Nauki i jej ,,poprawkami", mającymi na celu zmianę sensu i wypaczenie Nauki. Oraz w swojej powieści pod kłamliwym tytułem: ,,Dzieje Apostolskie" sprzedawał kit jakoby Apostołowie brali wory złota od ludzi za swoją służbę, a kto nie oddał wszystkiego co ma co do grosza, ten padał trupem ,,katrupiony przez Boga". Tymczasem Chrystus syn Boga, polecił swoim Apostołom by nie brali zlota, ni srebra ni miedzi: ,,darmo otrzymaliście, darmo dawajcie".

  Żaden Apostoł Chrystusa nic nie wspomniał o ,,dobrych łotrach", ale tę historię sprzedaje jeden z przybocznych faryzeusza Pawła.
 • @fiesta 08:57:04
  Dobrze żydowski niewolniku z zaoceanicznego gułagu zwanego USA, że wkleiłes te linki, bo beda one służyły obaleniu twoich małych kłamstewek, które od lat propagujesz nazywając je historią Polski i świata.
  Odrywasz mnie od pracy, ale znajdę chwile czasu i wkrótce spróbuje wbić do twojej tępej głowy nieco prawdy. Wiem, że to jest syzyfowa praca, ale warto żeby ci, którzy cię nie znają, piznały twoją miałkość i niewolniczą, parchatą duszę.
  Żałosny żydowski bękarcie, wiem że ciężko pracujesz na swojego hamburgera, i spłacanie rat żydowskim bankom, ale sam chciałeś przegrany banito, który usilujesz wyśmiewać jeden z najlepszych okresów w dziejach Polski, jakimi były lata po II WŚ( z małą przerwą na czasy panowania blskich ci żydowski bękartów) aż do 1989 r.,
 • @puuuq 23:52:21
  ,,Ile razy trzeba powtarzać ,że żydowskie prawo zostało
  opracowane przez żydów dla żydów a nie chrześcijan
  Pomysł ,że Bóg po 2 tys latach przypomniał sobie ,
  że całe to chrześcijaństwo było pomyłką i trzeba
  je opracować na nowo kwalifikuje się do księgi Guinnessa
  i jest raczej pewne ,że rekordu trwania w fałszywej religii
  nikt już nigdy nie poprawi"

  Nie. Bóg niczego sobie nie przypomniał. Twoje ,,sfięte ojce" w wymyślny sposób mordowały każdego niesubordynowanego względem nich i ich nauk, opartych o naukę kłamcy i zabójcy: Pawła z Tarsu. Mordowali każdego posiadacza Biblii, tłumaczy Biblii. Terroryzowali. W każdej chwili, będąc im niewygodnym nie tylko można było stracić życie, ale zawsze wiązało się to z potwornymi katuszami, np: wyrywaniem języka i laniem płynnego ołowiu w gardło. Takim terrorem to można nawet zmusić rodziców do pożarcia swoich dzieci, a co dopiero trzymania gęby krótko. Tak więc dalej naganiaj do ,,sfiętych ojców", by im nabijać kiesę i budować za to NWO. Będziesz musiał dużo i często pisać, skoro masz tak postanowione. A ja ci wytknę szyderstwo względem Boga i Jego sług.
 • @Oracz 07:53:09
  Cytat:
  @fiesta americana. Buduj ten swój NWO razem ze swoim kościółkiem i nie popisuj się. To nie ten adres (bloga): https://m.youtube.com/watch?v=tRX-KEXBvYY

  Komenarz "fiesta"
  Jest tylko jeden prawdziwy kosciol - KOSCIOL CHRYSTUSOWY oparty na DUCHU PRAWDY (wyjasnienie jest w ew. Jana) , a ten z kolei jest niematerialny i niewidzialny, ale duchowy.
  Poza tym znam te tematy od ponad 25 lat z literatury w j.angielskim i sam pisalem na wielu grupach dyskusyjnych, ze polski zyd Wojtyla-Katz (JP2) realizuje cele swiatowej zydomasonerii jak jego poprzednicy (J23 i P6) oraz nastepcy (B16 i F1).
  Poza tym ja wyszedlem z labiryntu klamstw koscielnych 30 lat temu dzieki doglebnej analizie poznanych informacji , ktore zostaly potwierdzone w pozniejszym czasie przez material w j.angielskim, ktory na dzien dzisiejszy jest bardzo ocenzurowany przez zydow kontrolujacych internet.

  Tu jeszcze dodam, ze wydanie przedsoborowe biblii (chodzi o sw2 w latach 1962-1965) zawiera w miare adekwatne tlumaczenia, podczas gdy biblia posoborowa np. "tysiaclecia" jest bardziej politycznie poprawna jesli chodzi o zapis w ew. Jana 8:44 , dzieki rabinom i zydom z B'nai B'rith , ktorzy brali udzial w obradach sw2 i nanosili poprawki do zapisow w NT - propaganda KRK nie podaje tych informacji do wiadomosci publicznej i ukrywa prawde przed koscielnymi owieczkami i baranami.
  KRK w Polsce wymyslil nawet haslo, ze trzeba byc najpierw katolikiem, a dopiero Polakiem i tu widac probe przejecia kontroli nad Polakami przez KRK (obca instytucja podlegla pod Watykan - obce panstwo), co jest bardzo niebezpieczne, tym bardziej, ze Watykan i KRK jest opanowany przez zydomasonerie i lewactwo, ktore probuja zniszczyc panstwa narodowe takie jak Polska, w czym udzial bierze rowniez Bruksela.
  W/g przedsoborowej biblii zapis brzmi: "Wy z ojca diabla jestescie...) a, z kolei biblia "tysiaclecia" z 1965r podaje zapis: "Wy macie diabla za ojca....", podczas gdy zapis angielski wciaz pozostaje ten sam: "You're of your father, the devil... (Wy z ojca diabla jestescie....) i tzw. "biblisci" w Polsce zrobili z tego zapisu znaczenie dwuznaczne.

  Ja zauwazylem, ze o wplywy w Polsce walczy nie tylko sekta katolicka z siedziba w Watykanie, ale rowniez zydostwo, Niemcy, Rosja, Bruksela, Waszyngton, Tel-Awiw etc , a nawet byla nomenklatura komunistyczna i byle spec sluzby PRL oraz lokalne mafie.
  Temat jest dlugi jak rzeka i kto orientuje sie w sytuacji to zrozumie o co chodzi.
 • @Pedant 10:32:55
  Glupcze, ja podalem przyklad kraju, w ktorym praktykowany jest Buddyzm, a nie gdzie powstal Buddyzm.
  A jak nie rozumiesz j.polskiego to wez sobie dodatkowe kursy u dobrego polonisty i nie obnazaj swojego nieuctwa.
 • @fiesta 12:42:21
  " ja podalem przyklad kraju, w ktorym praktykowany jest Buddyzm, a nie gdzie powstal Buddyzm"

  Cwaniaczku, myślisz że inni tutaj są głupimi frajerami, jakich znajdujesz w swoim getcie.

  Napisałeś: "Budda (bostwo chinskie)"
 • @werka1321 11:36:44
  ""chrześcijaństwo to religia niewolników"

  Większej bzdury nie słyszałam. Dekalog sam w sobie jest wolnościowy."
  ____________

  Pani tego nie rozumie?
  Proszę zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie jest umiejscowiony cel życia chrześcijanina, czyż nie poza życiem?

  Tu, na Ziemi bądź dobrym niewolnikiem, a nagrodę odbierzesz w niebie.
 • @kowalskijan584 09:39:38
  Twoi czerwoni towarzysze z WPS pisza od kilkunastu lat podobne kocopoly, niczym nasladowcy oslawionego Nostradamusa n/t "konca swiata", "upadku dolara" etc etc i zachowujecie sie jak popierdoleni psychicznie.
  Tymczasem ja nie panikuje i zyje na luzie i gowno mnie obchodzi ta cala propaganda i wrzask.
 • @Światowid 11:13:21
  "Gdyby Żydzi w czasach stalinowskich wybili kler do nogi i zlikwidowali KRK, naród polski miałby większe szanse oprzeć się agitacji żydowskich jaczejek"
  ______________

  Niewątpliwie tak by było, ale Żydzi wcale nie mieli takich zamiarów, ponieważ doskonale zdawali sobie sprawę jak wielce pozytywną rolę w ich żydowskich planach odgrywa Kościół.
  Najlepszym dowodem jest fakt, że ATK (późniejsza UKSW) powstała w 1954r. w czasie bolszewickich żydo-rządów i z ich inicjatywy (głównie zbrodniarki L.Brystiger, która ponoć nawróciła się w Laskach, tak miłych sercu S.Wyszyńskiego -?)!!!
 • @fiesta 12:51:41
  Na tym polega głebokość uszkodzenia mózgu niewolnikow w zaoceanicznym gùłagu USA- bedąc niewolnikami żydowskich banków, mediów i sieci handlowych myślą, że są " wolni". A tak naprawdę żyją pod nadzorem IRS, Googla i innych nadzorców i chca ro zaaplikować reszcie świata jako tzw." demokrację".
 • @Oracz 12:31:47
  //Nie. Bóg niczego sobie nie przypomniał.//
  Wygląda na to ,że zapominasz co
  sam wcześniej piszesz :
  //Bóg najwyraźniej rozpoczął swój program naprawczy //
  chyba to zdanie odnosi się do naprawy chrześcijaństwa ,
  wreszcie po 2 tys latach pan Oracz z Polski zauważył
  że Paweł i Łukasz to oszuści bo wypaczyli naukę Jezusa
  a sam Bóg przymknął na to oko i dopiero teraz
  przywróci właściwe przesłanie Jezusa czyli pogrąży
  chrześcijaństwo na rzecz judaizmu bo nie ma innej religii
  gdzie obowiązuje prawo mojżeszowe , o które pan Oracz
  zabiega w wielu swoich komentarzach
  Czy nie umiesz albo nie chcesz zrozumieć ,że to prawo
  dotyczy wyłącznie wyznawców żydowskiej religii ?
  I daj sobie spokój z tym Baalem w kościołach
  bo chyba nawet uważające na lekcjach katechizmu
  dzieci znają symbole ewangelistów i nie dziwi ich
  głowa byka , orła czy lwa , no ale pan Oracz
  wyczytał ,że Baala też niekiedy przedstawiano jako byka ,
  więc bezapelacyjnie jest czczony w katolickich kościołach
 • @puuuq 13:35:37
  Na początek dam sobie ,,spokój" z zawracaniem ,,grabarza nadziei". Nie ty wytyczasz mi czym mam się zajmować. Możesz swoje dzieci strofować i wychowywać. I im wykładać co tam się ci uroi. Mam nadzieję że się jasno wyraziłem?
 • @Rzeczpospolita 12:51:10
  "Pani tego nie rozumie?
  Proszę zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie jest umiejscowiony cel życia chrześcijanina, czyż nie poza życiem?"

  To jest tylko Pana interpretacja. Proszę sobie wyobrazić jak wyglądałby świat gdyby każdy na tej planecie przestrzegał tylko pięć - podkreślam pięć przykazań dekalogu. Czy nasze życie nie było by szczęśliwsze ?
 • @fiesta 12:35:21
  No to idź teraz do swojej parafii i powtórz swoje rewelacje, najlepiej przy świadkach parafianinach, księdzu proboszczowi. Potem zdasz relacje przedoborowo-posoborory ex katoliku z reakcji. Będzie ciekawie.
 • @werka1321 11:36:44
  Zasada „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe i pozwól czynić sobie, co tobie niemiłe” - to zasada niewolników.

  A Jezus tak właśnie nauczał.

  Oczywiście ta zasada dotyczy tylko owieczek a nie pasterzy.
 • @kowalskijan584 15:54:22
  "Zasada „nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe i pozwól czynić sobie, co tobie niemiłe” - to zasada niewolników.

  A Jezus tak właśnie nauczał."

  Jezus był buntownikiem proszę Pana. Aż nie wierzę, że tak światłej i inteligentnej osobie ten fakt uciekł.
 • @kowalskijan584 15:54:22
  A gdzie ci pasterze? To, panie, uzurpatorzy.
 • @werka1321 14:42:46
  "Gdzie jest umiejscowiony cel życia chrześcijanina, czyż nie poza życiem?"
  ---
  "To jest tylko Pana interpretacja."
  _____________________

  Obawiam się, że zamiast na religię, chodziła Pani do parku i kurzyła fajki z koleżankami.

  Otóż, sensem życia dla chrześcijanina jest osiągnięcie wiecznego zbawienia (tudzież "życia wiecznego"), poprzez postępowanie zgodne ze wskazaniami Jezusa Chrystusa, a zawartymi w Jego Ewangelii.
  https://www.niedziela.pl/artykul/100400/nd/Sens-zycia
  https://kosciol.wiara.pl/doc/817334.Cel-zycia

  Zarówno "wieczne zbawienie", "wieczne życie" dotyczą sfery poza życiem doczesnym. A więc cel życia chrześcijanina znajduje się poza życiem. - Tak właśnie religia żydowskiego chrześcijaństwa kształtuje mentalność niewolniczą.
 • @Rzeczpospolita 17:43:31
  Pan wybaczy Panie Dariuszu - jestem tutaj już kilka miesięcy i uważa Pan, że moje myślenie jest myśleniem niewolnika ?
 • @werka1321 17:47:57
  Ale przecież my nie rozmawiamy o sposobie Pani myślenia, my rozmawiamy n/t religii żydowskiego chrześcijaństwa.
 • @Rzeczpospolita 18:09:58
  Jestem chrześcijanką.
 • @werka1321 18:11:19
  ------- co prawda nie do mnie ten wpis , ale muszę go skomentować , jest bardzo często komunikowany.

  Ja też byłam chrześcijanką , pytanie ! kto z nas nie był. Ale ponieważ stworzeni podobno zostaliśmy NA OBRAZ i PODOBIEŃSTWO , nie wypada nam być zatem ! bezmyślnym tępym parafianinem, chrześcijaninem.

  Stwórca w jakimś celu dał nam inteligencję , WIĘC ??!!! jeżeli widzę zło, którego korzenie tkwią w tzw. chrześcijaństwie ( wcale to co teraz nim jest , nie musi naprawdę nim być ), należy od tego odejść , wrócić do zródła .

  Kształtowanie narzuca nam sama natura , aby drzewo , roślina rosły zdrowe , ładne ,pożyteczne , przycina się je w tym celu.
 • @ninanonimowa 19:00:04
  Pewnie nie uwierzy mi Pani - siłę do walki daje mi .... Bóg. W ciężkich dla mnie chwilach tylko jego miałam. Cały dekalog jest zbiorem naturalnych praw z tym się Pani chyba zgodzi ?
  Przypomnę, że nie uznaję watykanu ani nieomylności papieża. Hołduję kościołowi Polskokatolickiemu. A Pani oraz Panu Dariuszowi jestem wdzięczna i zobowiązana, że przypominacie rodakom kim jesteśmy, skąd pochodzimy.

  Pozdrawiam.

  To co mam, to co mam świętego
  Tego mi nie zabierze nikt

  https://www.youtube.com/watch?v=OzJNXsQvKV8
 • @werka1321 19:14:51
  ---- za siebie mówię .
  My Sławianie SERCEM STOIMY , przynajmniej powinniśmy !. To nas ocali . NAJWAŻNIEJSZY jest drugi człowiek , my sami , sami dla siebie sczezniemy, tak mi przekazano.
 • @ninanonimowa 06:08:09
  Ja proponuje dopisac jeszcze narodowosc pedofila w sutannie z racji tego co pisal ks.prof.M.Poradowski, ze zydzi masowo wstepowali do seminariow duchownych po zakonczeniu II w.s. i stad mamy w Polsce duzo ksiezy i biskupow pochodzenia zydowskiego.

  Jesli chodzi o pedofilie to historyk amerykanski M.Hoffman ujawnil, ze Talmud ("pismo swiete" zydow) zezwala na dupczenie chlopcow zydowskich przez doroslych zydow w przedziale wiekowym 3-9 lat i m.inn. Hoffman pisal o pedofilii w synagogach.
  Z kolei jeden z rabinow Nowego Jorku opisywal jak bedac w Izraelu widzial starszego zyda jak dupczyl chlopca w zydowskiej lazni oraz opisywal jak w gminach zydowskich Nowego Jorku dorosli zydzi dupcza malych chlopcow i nikt z tamtejszych zydow nie zwraca na to uwagi i nie pisze o tym rowniez prasa zydowska w USA.
 • @Oracz 09:19:43
  Rozowy ?.... nie rozsmieszaj mnie dupku, ale podszkol sie z historii i nie obnazaj swojego nieuctwa - komunizm to czesc planu, ale nie NWO jak napisales dupku , ale JWO (Jew World Order - zydowski porzadek swiata).
  Poza tym komunizm i judaizm to jedno i to samo.
 • @Pedant 10:32:55
  Wypierdalaj na drzewo malpo czlekoksztaltna.
 • @fiesta 00:42:11
  Komunizmu nie było nigdy, bęcwale!
 • @Światowid 11:13:21
  S.Wyszynski podpisal cyrograf z diablem (komunistami) w 1950r w tajemnicy przed Narodem polskim i skrytykowal polskie podziemie zbrojne, ktore walczylo z nowym sowieckim okupantem Polski (ZSRR) i komunistyczna zaraza. W zamian komunisci obiecali przywrocic dzialalnosc KK w Polsce.
  Ale gdy komunisci nie wywiazywali sie z danych obietnic i probowali przejac kontrole nad KK w Polsce, wowczas doszlo do konfliktu z hierarchia KK i Wyszynski zostal aresztowany przez UB i osadzony w klasztorze pod kontrolu UB-kow.
  Dopiero w 1956r, kiedy do wladzy doszedl komunista i agent Moskwy W.Gomulka, wowczas Wyszynski zostal wypuszczony na wolnosc i w ramach podziekowania, Wyszynski poparl Gomulke i Cyrankiewicza.

  Na marginesie dodam, ze komunisci u wladzy w powojennej Polsce nie mieli zadnego mandatu ani od polskiego rzadu II RP w Londynie, ani od Narodu polskiego na sprawowanie wladzy w Polsce i byla to MOSKIEWSKA AGENTURA zlozona glownie z zydow, ktora reprezentowala interesy ZSRR (obcego i wrogiego panstwa) i przypisywanie obcej agenturze cech polskich i narodowych dowodzi, ze albo masz problemy z glowa albo jestes agent komunistyczny i sowiecki jak twoi towarzysze z WPS (wierne pacholki sowieckie).

  Reszte twoich klamstw nie bede komentowal, bo szkoda mojego czasu czerwony pajacu.
 • @ikulalibal 11:28:57
  Polskojezyczny cwierc inteligencie.... z zydowskim gilem w nosie.

  Naucz sie czytac ze zrozumieniem j.polski, bo to nie Talmud i nie trzeba uzywac "logiki talmudycznej" - wasza "logika talmudyczna" jest u was charakterystyczna, wiec latwo was rozpoznac bez potrzeby sprawdzania waszych zyciorysow lub zagladania do rozporka.

  Poza tym kiedy przeprosisz Polakow zydowska mendo za to, ze falszywie oskarzyles Polakow o zbrodnie na Niemcach wiosna i latem 1939r ???????

  Twoj czerwony towarzysz z WPS D.Kosiur usunal moj komentarz, ktory alarmowal o tym Polakow, kiedy ty smierdzacy cwierc inteligencie napisales w swoim komentarzu (ikulalibal 28.05.2017 23:19:07), ze POLACY MORDOWALI NIEMCOW - vide strona:
  https://wps-neon24-pl.neon24.pl/post/138654,opole-stolica-polskiej-piosenki-czy-juz-niemieckiej#comment_1387094

  POCZYTAJ MI MAMO....

  NIEMIECKA DYWERSJA W POLSCE W SWIETLE DOKUMENTOW - strona 7/70 (165)
  https://www.polska1918-89.pl/pdf/niemiecka-dywersja-w-polsce-w-1939-r.-w-swietle-dokumentow-policyjnych,4003.pdf

  Spadaj na pysk zydowska mendo.
 • @stanislav 12:22:07
  Nie rozsmieszaj mnie czerwony buraku i agencie Moskwy swoimi opowiadaniami w stylu Trybuny Ludu (organ prasowy KC PZPR) z czasow PRL, ktore tutaj uparcie zamieszczasz jak ZYD talmudyczny.

  Poza tym jako "ekonomista z doktoratem" nie masz zielonego pojecia o finansach i metodach uzywania zydowskich pieniedzy przeciwko tym co je drukuja nie tylko w USA, ale rowniez w innych krajach swiata wlacznie z obecnym PRL"bis", w ktorym zamieszkujesz.

  Dyktatura komunistyczna i sowiecka w PRL to wedlug ciebie "jeden z najlepszych okresow w dziejach Polski" ???
  Przespij sie i nie marudz cwiercinteligencie..... a ze jestes cwierinteligent, wiec wciaz pracujesz i dalej pracuj.

  Ja nie pracuje od 15-tu lat i gdybys byl inteligentny to tez bys nie pracowal.

  Koncze, bo zona mi mowi, zebym nie dyskutowal z glupimi ludzmi, bo szkoda czasu.
 • @puuuq 13:35:37
  Ja spotkalem sie w przeszlosci z podobnymi przypadkami nawiedzonych osobnikow, ktorzy czerpali swoja "wiedze" z artykulow "Racjonalisty" i Z.Kosidowskiego (komunisty i ateisty) i oczywiscie dobierali material w/g swoich lewackich i ateistycznych pogladow ideologicznych, zeby wykazac, ze Bog nie istnieje i ludzie sami wymyslili sobie chrzescijanstwo.

  Jak zapewne zauwazyles, podpieraja sie opowiadaniami ST i NT i propaganda KRK, w tym posoborowej sekty KRK, ktora glosi herezje i tworza swoje wlasne "prawdy" niczym rabini talmudyczni.

  Szkoda czasu na dyskusje z durniami.
 • @Oracz 14:42:57
  Jest tak jak pisalem poprzednio, wyszedlem z labiryntu KRK/KK 30 lat temu , a wiec w jakim celu mialbym ponownie chodzic do jakiegos proboszcza i przekonywac go, ze nie ma racji.
  Poza tym to jest jego miejsce pracy i jak zacznie glosic co innego to zostanie po prostu wyrzucony z posady przez swoich mocodawcow i skonczy jak ks. M.Woznicki z Bygdoszczy.
  Posoborowy KRK to wielka mafia i tylko w bajkach o rycerzu walczacym ze smokiem , wygrywa rycerz.
 • @Rzeczpospolita 17:43:31
  Co wy tu czerwony towarzyszu Kosiur wypisujecie za pierdoly propagandowe.
  W praktyce, Polacy chodzili do kosciola nie dla ksiedza, ale na msze eucharystyczna, poniewaz Polacy wierzyli w boskosc Jezusa.
  A ze kazdy ksiadz zawsze cos gadal to wysluchali co mowil, a po wyjsciu z kosiola kazdy byl zajety swoimi sprawami i robil tak jak jemu pasowalo.

  Wy musicie sobie wbic w swoj komunistyczny leb , ze czlowiek to wolna istota i robi tak jak mu podpowiada jego intuicja, bo czlowiek to nie robot.
  Wiec nie probujcie towarzyszu Kosiur narzucac ludziom swoich teorii, zeby osiagnac swoj komunistyczny cel propagandowy.

  Wy towarzyszu Kosiur musiecie sobie wbic do mozgownicy fakt, ze bycie chrzescijaninem wiaze sie z przyjeciem chrztu co jest odnotowane w ksiedze parafialnej bez wzgledu na przynaleznosc do organizacji koscielnej.
  A jeden z zapisow ewangelicznych mowi (slowa Jezusa):
  "Kto we mnie wierzy, ma zycie wieczne" - Jan 6:47
  I takim namacalnym dowodem jest nawrocenie sie lotra ukrzyzowanego obok Jezusa , po czym Jezus powiedzial:
  "Jeszcze dzis bedziesz ze mna w raju" - Lukasz 23:43

  Dlatego skoncze towarzyszu Kosiur swoje gowniane i dzieciece pierdolenie , bo to nie przystoi staremu chlopowi wypisywac takie pierdoly, chyba ze jest to objaw waszego zdziecinnienia na starosc.
 • @werka1321 18:11:19
  Ja tez zostalem ochrzczony w KRK i to mi daje prawo do bycia chrzescijaninem, a zarazem nie przeszkadza mi to w wypelnianiu polskich obowiazkow.
  W prawie karnym jest zapis o obronie koniecznej, ktore zwalnia ofiare od odpowiedzialnosci karnej za wyrzadzenie szkody napastnikowi.

  Dlatego tutaj chcialem zaapelowac do wszystkich wrogow chrzescijanstwa, zeby nie popelnili wielkiego bledu zyciowego i nie probowali ukrasc krowy z obory polskiemu rolnikowi, bo moga zakonczyc swoje zycie z widlami w plecach lub z glowa roztrzaskana siekiera, pomimo tego, ze polscy rolnicy to rowniez chrzescijanie i rzadko wsrod nich zyja komunistyczne bydlaki.
 • @ninanonimowa 19:00:04
  Chrzescijanstwo bierze poczatek od nauk Jezusa (Boga) i nie jest zlem, i jesli ty piszesz , ze korzenie zla tkwia w chrzescijanstwie to albo nie rozumiesz co to jest chrzescijanstwo, albo piszesz to z punktu widzenia wrogow chrzescijanstwa (komunisty, talmudysty, masona etc).

  Poza tym nie znasz nauki Jezusa, ktory powiedzial, ze to czego naucza opiera sie na PRZYKAZANIU MILOSCI, a nie na zadnych dekalogach etc , ktore rzekomo "Mojzesz" dostal od swojego "boga" etc, poniewaz "Mojzesz" to postac FIKCYJNA (wymyslona) i nie bylo zadnej "ucieczki z Egiptu" i tym podobnych pierdol napisanych w ST - vide badania archeologiczne w Palestynie przez 70 lat i wyniki tych badan ogloszone przez archeologa Z.Herzoga (wykladowca uniwersytecki na uniwersytecie w Tel-Awiwie).

  Z kolei to co nam zafundowal KRK (powstal dopiero w 325r na soborze w Nicei na polecenie cesarza Rzymu, Konstantyna, ktory dopiero w 313r zniosl przesladowanie chrzescijan w cesarstwie rzymskim) w postaci tzw. "biblii" pod koniec IV wieku (398r) stoi pod WIELKIM ZNAKIEM ZAPYTANIA, poniewaz istnieja NIEZBITE DOWODY poparte ODKRYCIAMI ARCHEOLOGICZNYMI (Palestyna, Ras-Shamra i Qumran) , ze opowiadania ST to wymysl autorow tych opowiadan, ktore zostaly ZAPOZYCZONE z mitologii Sumerow, Egipcjan, Assyryjczykow, Grekow etc.
  Opowiadania ST zostaly sprytnie wkomponowane do "biblii" i polaczone z odpowiednio wyselekcjonowanymi ewangeliami, ktore weszly w sklad NT (nowego testamentu) i podane "na tacy" niczym "pismo swiete" dla koscielnych owieczek i baranow.
  Glowny baca KRK przekazywal koscielnym owieczkom i baranom "znak pokoju" , a za kulisami KRK byla prowadzona polityka zdobywania pieniedzy, wplywow i wladzy i CHRZESCIJANSTWO NIE MA Z TYM NIC WSPOLNEGO, gdyz to sa dzialania liderow KRK i osob im podleglych.

  Zatem stawianie znaku rownosci pomiedzy CHRZESCIANSTWEM , a KRK jest dzialaniem osobnikow, ktore za bardzo nie maja pojecia o jednym i drugim lub sa to celowe dzialania wrogow chrzesijanstwa, zeby skompromitowac chrzescijanstwo i dorobic mu znak zla.

  Znane powiedzenie zyda Karola Marksa i wspolautora Manifestu Komunistycznego (1848r) brzmi:

  "RELIGIA JEST OPIUM LUDU"..... a dalsza propaganda K.Marksa brzmi:

  "Religię tworzy człowiek, ale głównie człowiek uciśniony, biedny, wyzyskiwany przez kapitalistów."

  To co napisal K.Marks powyzej to STEK BZDUR , ktore sa sprzeczne z historia powstania CHRZESCIJANSTWA oraz z historia powstania KRK.

  Wystarczy jeden blad, a cale rozumowanie jest bledne - vide LOGIKA.

  Zatem poslugiwanie sie blednymi teoriami K.Marksa to bladzenie w labiryncie klamstw , z ktorych wywodza sie bledne teorie, jak ta, ktora wymyslil zyd K.Marks i jego pobratymiec zyd Engels (autorzy manifestu zydowskiej pokretnosci i glupoty, na co nabrali sie naiwne goje).

  Prawdziwym celem Manifestu Komunistycznego byla REALIZACJA ZYDOWSKIEGO PLANU ZAPANOWANIA NAD GOJAMI , PANSTWAMI I NARODAMI , poniewaz zydostwo stanowilo mniejszosc w Europie i potrzebowali naiwnych i glupich gojow do przeprowadzenia rewolucji rekoma gojow, zeby zydzi mogli objac wladze.
  A jak juz zydzi przejeli wladze to rozpoczelo sie mordowanie przeciwnikow politycznych na wielka skale - vide bolszewicka Rosja i komunistyczne Chiny, czyli tam gdzie bylo najwiecej ciemnoty i bylo latwo ta ciemnota manipulowac.

  MORAL

  Tutejsze polskojezyczne zydostwo, lewactwo i ateisci probuja robic to samo co ich idole: Marks i Engels w polowie XIX wieku - rozsiewac swoje teorie komunistyczne.
 • @fiesta 04:09:58
  Ba, była nawet ekipa komunistów (sam wychwyciłem takie słowa, bodaj u Gierka), ale komunizmu nie było nigdy nigdzie. Po prostu to okazał się koncept utopijny, np z takiego powodu, że ,,każdemu wg potrzeb" było nierealne, bo ani tyle dóbr nie pojawiło się, ani autorzy konceptu nie znali ludzkiej natury. Toteż pierw wymyślono że socjalizm będzie formą przejściową do komunizmu a z czasem, gdy komunizm okazał się utopią dla komunistycznych partii, socjalizm stał się celem samym w sobie.

  W takim razie czemu rzeczywiście taki Gierek mówił o sobie per: komunista? To chyba dla wyraźnego odróżnienia się od bandytów z PPS czyli m.in towarzysza Ziuka Piłsudskiego, który przed wojną kazał strzelać do protestujących bezrobotnych, przeciwników politycznych likwidował lub tłukł rękami kolegów z PPS (rozwinę skrót, bo mogą czytać dzieci: Polska Partia Socjalistyczna) tj pospolitych bandytów takich jak: Tata Tasiemka Siemiątkowski, czy żyd dr Łokietek. Tak najprawdopodobniej zginął generał Zagórski. O Sanacji i socjalizmie a'la PPS warto sobie uzupełnić wiedzę, bo to jest jeden wielki scam (oszustwo) i bez porównania lepszy był socjalizm w wybraniu ,,komunistów" z PZPR (lata 60-80).

  Piłsudski ma swoje miejsce w dzisiejszym panteonie śfiętych krów, bo powstały jakieś niestworzone legendy na temat dostatniego życia pod jego panowaniem. To tak jakby o dzisiejszym dostatku świadczyć miały świnie przy korytach, lub ich krewni, kochanki, kochankowie czy pociotkowie, zjadający frukty, działający na styku biznesu i zamówień publicznych. Polacy niestety przymykają oczy na takie rzeczy, bo mają w znakomitej większości cwaniactwo wryte w osobowość. Są skłonni do niebywałej pychy stąd twierdzenie że są ,,mesjaszem narodów" bo są ciemni jak tabaka w rogu z ich gipsowymi bóstwami i żywą śfiętością w postaci licznych katabasów. To po prostu potomkowie chłopów pańszczyźnianych, ale to jeszcze nie koniec, bo i elity mają byle jakie. Na tym może skończę wywód.
  Może jeszcze tylko przypomnę że za Sanacji i bandyty Piłsudskiego, można było dostać dożywocie w obozie koncentracyjnym na mocy.. decyzji administracyjnej. No i mamy dziś pełzniecie kolejnych litwaków w kierunku tegoż porządku, ku uciesze gawiedzi.
 • @fiesta 04:37:55
  "W prawie karnym jest zapis o obronie koniecznej, które zwalnia ofiarę od odpowiedzialności karnej za wyrządzenie szkody napastnikowi."

  I o tym wielokrotnie pisałam. "Nie zabijaj" ma za zadanie chronić nie tylko ofiarę ale i kata, uzasadniłam to. Każda żywa istota jest wyposażona w instynkt samozachowawczy i nikt nie może odmówić bronienia się i osoba atakująca sama może ponieść straty lub stracić życie.

  Wielokrotnie pisałam, że podnosząc rękę na świętości dane nam od Stwórcy: zdrowie, życie, wolność samemu można to stracić.
 • @werka1321 07:22:48
  Co do kontynuowania moich wierzeń chrześcijańskich nie potrzebuję ani papieża ani watykanu w zupełności wystarczy mi mały kościółek z klechą, który zna Pismo Święte i który zamiast rozstawiania garów na mszy wyjdzie do ludzi i będzie z nimi rozmawiał zamiast klepania formułek. W kościele Polskokatolickim księża/mężczyźni mają żony i dzieci. Nie muszą żyć w celibacie aby potomkowie nie dziedziczyli włości.

  Nie uznają jurysdykcji Watykanu, mogą mieć żony, i co jeszcze? Ksiądz Kazimierz Klaban z Elbląga, który przekazał zbiórkę z tacy na WOŚP, wywołał lawinę pytań. Co to jest? Czym różni się od Kościoła rzymskokatolickiego? - okazuje się, że bardzo wielu Polaków nie słyszało wcześniej o Kościele polskokatolickim. A jest to Kościół, który nie potępia, ani nie osądza nikogo. Aborcja? Homoseksualizm? Jak mówią księża, każdy przypadek jest inny. Nie ma żadnych wytycznych z góry, jak takie przypadki traktować. Do każdego podchodzą indywidualnie.Kościół polskokatolicki a rzymskokatolicki
  Wizualnie nie widać żadnej różnicy. Takie same sutanny, takie same koloratki, krzyż, wszystko. Nikt na ulicy nie rozpozna, czy idzie ksiądz rzymskokatolicki, czy polskokatolicki. – To jest coś, co zarzuca nam Kościół rzymskokatolicki – że szaty liturgicze mamy takie same i od nich się nie odróżniamy. Mówią, że wprowadzamy ludzi w błąd, choć ja za nikogo się nie podszywam, bo nie wstydzę się swojego Kościoła – mówi nam ks. Andrzej Gontarek z Lublina.
  W wyglądzie kościoła i jego wnętrzu też różnicy nie widać. Jak przypadkowy człowiek wejdzie z ulicy, to jest zaskoczony, gdy słyszy, że to inny Kościół. – Otwierają szeroko oczy ze zdumienia – przyznaje. Nie ma najmniejszych szans, żeby rozpoznać. "Szedłem z dzieckiem z rękę i słyszę: 'To ksiądz?"
  W Polsce jest zaledwie około 20 tys. wiernych. Mają 74 parafie, są podzieleni na 3 diecezje, w Warszawie mają katedrę. – Ludzie nie mają zielonego pojęcia, co to jest. Świadomość, czym jest Kościół polskokatolicki jest bardzo niewielka. Dziś na przykład dowiedziałem się, że naszym zwierzchnikiem jest Prezydent Andrzej Duda – śmieje ks. Gontarek, proboszcz lubelskiej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która liczy 270 wiernych. A także mąż i ojciec dwóch córek.
  To najbardziej rozpoznawalna różnica z Kościołem rzymskokatolickim. Księża nie podlegają papieżowi i mogą mieć żony. – Raz miałem taką sytuację. Latem, po południu, bez sutanny, bez koloratki, prowadzę młodszą córkę za rękę. Ojciec z dzieckiem? Nic nadzwyczajnego. Ale nagle z naprzeciwka idzie grupa młodych. Jeden mówi "Szczęść Boże". I zaraz słyszę: "Jak to, to ksiądz? A to dziecko?". Ale zdarzyło się też, że szedłem kiedyś z wózkiem i spotkałem biskupa rzymskokatolickiego. Podszedł, przywitał się, zajrzał do wózka. Reakcje są różne – opowiada
  https://natemat.pl/227729,Kosciol-polskokatolicki-a-rzymskokatolicki-roznice
 • @werka1321 07:34:58
  Pogrzeb mojego taty celebrował ksiądz z kościoła Polskokatolickiego.
 • @fiesta 07:42:45
  W czasach Marxa i Engelsa dożyłbyś pewnie z 35 lat. A to za sprawą takiego nieciekawego zjawiska u ludzi, mianowicie: całkowitego braku skrupułów i nieograniczonych ,,potrzeb" fabrykantów. Wtedy pracowało się 16h na dobę! Na miskę ryżu, oczywiście. A jak jeden pracuje przez 16h na dobę, i do tego ponad siły (wykorzystany do granic możliwości organizmu) to drugi zdycha wtedy z głodu, lub doświadcza ,,dobroci" kościółka, który organizuje, na pokaz, punkt, gdzie oferuje np gotowanego ziemniaka* raz dziennie, ze swojego Bizancjum, lub raczej z promila bieżących wpłat ,,na cieknący dach", czasem od zupełnych łotrów chcących sobie wykupić winy ,,składając ofiarę" z jakieś części skradzionego mienia. Znam taki przypadek z czasów współczesnych.
  Obecnie mamy czas recydywy tego ,,porządku": co raz więcej ofert pracy opiewa na 12h dzień pracy, przez np 6 dni w tygodniu. Zniesiono (prośba ,,suwerena" ze zrzeszenia Lewiatan) platne extra nadgodziny, a to prosta droga do tworzenia bezrobocia. Przy czym: stale poszerza się fiskalizm, więc z owych nadgodzin nie ma dodatkowych pieniędzy, ani z tytułu exta stawki, bo tej już nie ma, ani z tytułu stawki podstawowej. Ale zachwyt nad ,,zbawicielem Polaków" i tym delfinem z rodzinny bigamisty-oszusta, nie ustaje. On dziękuje nam za ratunek ciotek z holocaustu.

  *)Nieźle zostało to zobrazowane w ,,Ziemi Obiecanej" serialu
 • @fiesta 09:42:20
  Całun to ,,dowód" na męczeńską śmierć Cesare Borgii. Przyglądałem się metodologii badań, tam była silna presja na potwierdzenie autentyczności. Szatan czyni cuda i nie jest to dla poznających Pisma żadną tajemnicą. A Bóg nie będzie przeczył samemu Sobie i tworzył wizerunku do czczenia.

  Jest tyle do odkrycia z samej tylko Biblii, że ja się prywatnie nie dekoncentruję, badaniami obocznymi. Ostatnio wykrywam u siebie braki w posłuszeństwie, bo we mnie uderzono i się zachwiałem, a przecież to poprostu efekt stąpania po ścieżce wyboistej. Muszę popracować nad samym sobą i wrócić do nauki.
 • @werka1321 07:34:58
  "W kościele Polskokatolickim księża/mężczyźni mają żony i dzieci. Nie muszą żyć w celibacie aby potomkowie nie dziedziczyli włości.

  Nie uznają jurysdykcji Watykanu, mogą mieć żony, i co jeszcze?"
  __________________

  I w dalszym ciągu uprawiają żydowierstwo: żydowski Bóg i Żydzi jako naród wybrany.
  Czy tak powinna wyglądać uniwersalna religia? Czy powinna zawierać elementy szowinizmu?
 • @fiesta 03:42:28
  I wystarczy twojej "żydowierczej", a w rzeczywistości antypolskiej, syjonistycznej erupcji.
 • @Rzeczpospolita 13:23:44
  Nie zna Pan chyba doktryny Kościoła Polskokatolickiego. W nim nie piętnuje się ludzi ale grzech (głupotę) - więc o szowinizmie nie może być mowy.
 • @werka1321 13:31:30
  Nie zrozumiała Pani. Element szowinizmu tkwi w uprawianiu żydowskiej religii, w preferowaniu żydowskiego Boga i Żydów jako narodu wybranego - jest to szowinizm (bez znaczenia, czy uświadamiany, czy nie) skierowany przeciw własnemu narodowi.
 • @Oracz 10:08:13
  Co więcej: socjalizm PRLu wyraźnie pełzał w kierunku kapitalizmu. Mieszkania własnościowe, więcej wolności gospodarczej dla małych przedsiębiorców niż jest dzisiaj (może wtedy nie było tylu małych firm co dziś, ale to raczej z powodu braku bezrobocia i wygodnych posad, na których bardzo spokojnie i bezstresowo się pracowało). Prowadzenie dziś działalności to ciągły stres, np z powodu: jak lokalny US zinterpretuje przepisy i czy jakiś szwagier kierownika US nie będzie chciał nas z siodła wysadzić. Nie mówię już o kuriozalnym wyroku, gdzie dwóch fakturzystów pracujących w biurze firmy paliwowej, dostało wyrok: mają ,,oddać" po 50 mln złotych, za bonza-mafiozę paliwowoego, czyli ich przełożonego i prezesa tego interesu, bo: ,,państwo nie może sobie pozwolić na stratę". Bonzo jest za to nietykalny. Przecież to kuriozum! Tak więc gdyby solidaruchy nie zamachnęły się na PRL to dziś bylibyśmy mieli kapitalizm pod okiem PZPR jak to się dzieje w Chinach. A mamy ,,socjalizm z ludzką twarzą" czyli z fizis Tuska czy tam Kaczyńskiego. Bo jak nie jeden nas zbawia, to ewentualnie drugi poprawia. Nonsens.

  Po 40 latach od nabazgrania 21 postulatów, wprowadzili wolne niedziele, akurat dla pracowników handlu. Przecież te były wolne już wtedy, a postulat mówił o wolnych sobotach! Oni plują nam w twarz, a my ciągle że to deszcz pada!

  Rzeczywiście telewizory kolorowe były u nas późno i drogie. Ale telewizor kupowało się raz na dekadę. Za to mnóstwo różnych usług było za ułamek ceny. Jako dziecko odstawiałem ,,opakowania szklane" do punktu skupu i dostawałem pachnące banknoty prosto z wytwórni papierów wartościowych. Wtedy wystarczyło się schylić po pieniądze. Ba, były stanowiska pracy płatne ekstra, tylko trzeba było ruszyć głową. Np iść na salowego do szpitala dla mentalnie chorych. I zarobek był gruby, za prawie normalna, lekką pracę. Było dużo miejsc gdzie zarabiało się dobrze i bardzo dobrze. Bo przy ogólnym łatwym dostępie do pracy, w niektóre miejsca trzeba było przyciągnąć chętnych lepszymi zarobkami.
 • @fiesta 02:42:56
  Odpowiedź w stylu mcdonaldowego przygłupa z zaoceanicznego gułagu. Przygłup za pracę uważa jedynie swoje lub swojej żony zmywanie garnków w żydowskich barach, albo skręcanie śrubek na żydowskiej taśmie -a to przygłupie mcdonaldowy jest zwykła robota niewolnika, który spłacając wieczne kredyty myśli, że jest wolny. Twój spreparowany mózg musi ciągle uzasadniać sam przed sobą swój " wybór raju zaoceanicznego" jakiego przygłup w młodym wieku dokonał, bo dał się skusić żydowskimi świecidełkami i uciekła do " raju". A tu przygłup przecierał długo oczy, jak już nasycił się widokiem kolorowych opakowań i neonów, ze ten raj nie jest dla niego. I wtedy oszukany przygłup zaczął nienawidzić PRL-u : jego schabowych, kartofli, kapusty, ogórków itd. i " odkrył "przygłup za pośrednictwem reklamy, która sformatowała mu resztkę mózgu, że najzdrowsze są befsztyki z antybiotykami, i chikeny mięsopodobne oraz frytki.

  Przygłupie, ja do pracy, a nie do roboty posługuję się mózgiem, a wiec organem, który u ciebie zawsze był niedostatecznie rozwinięty, a w zaoceanicznym gułagu został zgąbczony ostatecznie i naszpikowany " Jezusem". Praca debilny humanoidzie jest tym co kształtuje człowieka, ale taki zaatlantycki robol tego nie pojmie, bo jego łeb nadaje się jedynie do walenia w mur z rozpaczy.

  Mam póki co pilniejsze zajęcia, ale o tobie nie zapominam i jak znajdę chwilę czasu, to raz jeszcze zaszczycę cię kilkoma zdaniami, abyś zgłębiał na czym polega myślenie i wiedza, a nie twoje bajkowe " jezusowe" farmazony i zafajdany amerykański sen.
 • @Oracz 10:54:38
  Podajesz klamstwa n/t Calunu Turynskiego , ktory rzekomo ma zwiazek z C.Borgia.

  Otoz przejrzalem informacje dotyczace C.Borgia - vide strona:
  https://cc.bingj.com/cache.aspx?q=death+of+cesare+borgia&d=5048257553761971&mkt=en-CA&setlang=en-US&w=wsNDZiZ4Arn3rrrRSQcx18BBvkp613Da
  Jest to dosc dokladny opis ran na ciele C.B. i C.B. mial 25 ran klutych, ktore otrzymal w walce z 3-ma przeciwnikami (trzech na jednego) i nie ma wzmianki o tym, ze po smierci byl owiniety w plotno i nie mogl byc owiniety w plotno, poniewaz to byla osoba swiecka wyzszego stanu, wiec chowana byla w ubraniu.
  Gdyby nawet zalozyc, ze C.B. byl chowany goly i przykryty jedynie plotnem to bylyby widoczne jego rany na plotnie (25 ran klutych).

  Tymczasem na plotnie turynskim nie ma sladow po 25 ranach klutych , ale slady ran na plotnie znajduja sie w miejscach zwiazanych z ukrzyzowaniem Jezusa, czyli rece i nogi oraz bok przebity wlocznia, a takze wystepuja RANY PO BICZOWANIU Jezusa specjalnym biczem zakonczonym 3-ma kulkami, ktorych uzywali Rzymianie.
  Poza tym plotno jest orginalne i posiada wylacznie slady krwi ludzkiej (grupa AB) i na plotnie nie ma zadnych barwnikow i farb, co wyklucza malowanie.
  Wiecej szczegolow jest na stronie:
  https://www.youtube.com/watch?v=0FRU92fJO_g&t=8s

  W jakim celu zamieszczasz swoj kit propagandowy ?.... i skad pochodza twoje "rewelacje" ?
 • @stanislav 19:37:13
  Czerwony blaznie z tytulem "doktora nauk ekonomicznych"....

  W PRL-u zrobilbys kariere w mediach komunistycznych i UB-ckich za pisanie takich "histeryjek" o Polakach na emigracji, a teraz to mozna sie z ciebie posmiac fujaro zyciowa i czerwony buraku.
  Caly jestes przesiakniety propaganda komunistyczna i zeby to z ciebie wyparowalo to nalezaloby cie zamknac w duzym piecu i poczekac az wyschniesz.

  Polacy na emigracji w Ameryce to juz nie ci sami Polacy co w dziadowskim PRL-u (twor sowieckiego okupanta i agentow Moskwy) , ktorzy pracowali za garnek zsiadlego mleka i miske kartofli.
  Post-PRL-owska fala emigracyjna Polakow w Ameryce ma swoje wlasne biznesy i sa kowalami swojego szczescia w Ameryce.
  Glowne sektory w jakich maja biznesy Polacy, ktorzy zatrudniaja innych Polakow i troche obcych to:
  BUDOWNICTWO, RENOWACJE DOMOW, PRODUKCJA, TRANSPORT, HYDRAULIKA, ELEKTRYKA, USLUGI, HANDEL, SKLEPY SPOZYWCZE, INWESTYCJE, UBEZPIECZENIA, SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI, POMOC PRAWNA, PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE I DENTYSTYCZNE, KAWIARNIE I RESTAURACJE etc.... Praca ich wzbogaca i dolary dodaja im wiary.
  Nikt z nich nie mysli o PRL-u , bo PRL byl jak zly sen i wiezienie, a w Ameryce sa wolni i ciesza sie zyciem.

  Jesli chodzi o finanse to juz tobie pisalem tepaku, ze sa sposoby, zeby uzyc pieniedzy bankowych przeciwko tym, ktorzy drukuja pieniadze i jeszcze na tym samemu zarobic - widac, ze masz problemy z pamiecia, a rozum uciekl ci do dupy, wiec ciagle powtarzasz komunistyczne brednie.

  Poza tym pisalem tobie poprzednio, ze GULAG miales w swoim bratnim ZSRR na obszarze Syberii , gdzie twoi komunistyczni pobratymcy usmiercili ponad 60 milionow niewinnych ludzi.... i to samo robili w twoim komunistycznym PRL-u w latach 1945-1956.

  Jestes chociaz w stanie to zapamietac co powyzej napisalem ?
  Jak nie do wydrukuj sobie na czole to przy kazdym spojrzeniu w lustro
  bedziesz mogl to przeczytac bez kartki.

  MORAL:

  PRL chwalil komuch, qrwa i zlodziej oraz zdrajca Polski i komunistyczny kolaborant.
 • @fiesta 22:09:37
  Całun Turyński przedstawia fizis Cesare Borgii, którego tatuś, Rodrige Borgia (papież Aleksander VI) rozkazał portretować jako Chrystusa i jego wizerunek znasz jako ,,Chrystusa".

  Gęba Borgii Cesare to nie podobizna Chrystusa, a podobizn w celach kultu nie wolno wykonywać i czcić. Bóg tak ustanowił. Skoro tak ustanowił to na 100% nie mamy do czynienia z wizerunkiem Jezusa na owym płótnie, ale.. jeśli tam jest w jakiś nadnaturalny sposób utrwalony wizerunek Borgii i nie uczynił tego człowiek, to wniosek jest taki że szatan uczynił kolejny cud (ma taką możliwość) by dokonać zwiedzenia. Udało mu się i w tym przypadku.
 • @fiesta 23:53:39
  Tym wykazem zaoceaniczny niewolniku mnie " rozwaliłeś"

  BUDOWNICTWO, RENOWACJE DOMOW, PRODUKCJA, TRANSPORT, HYDRAULIKA, ELEKTRYKA, USLUGI, HANDEL, SKLEPY SPOZYWCZE, INWESTYCJE, UBEZPIECZENIA, SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI, POMOC PRAWNA, PRYWATNE GABINETY LEKARSKIE I DENTYSTYCZNE, KAWIARNIE I RESTAURACJE :))))))))

  Widziałem te wasze " polonijne" biznesy w kolorowych gazetkach na poziomie graficznym " polskiej transformacji" chodnikowo-łóżkowej.
  Chcesz zobaczyć polskie firmy to zaoceaniczny pucybucie przyjedź do Polski.

  Kilku tobie podobnych biznesmenów z Jackowa widziałem na kilku "konferencjach Polonijnych" m.in. w Tarnowie- kupa śmiechu :)))

  Ty mentalnie zostałeś w czasach filmu "Daleko od szosy" tylko jego bohater do czegoś dążył oraz miał inteligencję i charakter, a ty masz jedynię tępy łeb " jezusikowaty".

  Ten " doktor nauk ekonomicznych" to jakieś twoje schorzenie mentalne niedorobiony " polski patrioto" i " politologu" z Koziej Wólki.

  Idź do swojej parafii i błagaj Jezusika i Matkę Boską z amerykańskiej Częstochowy o rozum, analfabeto wtórny.

  Bohater " Konopielki" w stosunku do ciebie zgąbczony mózgu, to profesor doktor habilitowany, a wręcz Sokrates.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031