Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
880 postów 9157 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

„Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję”

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

I sprawdziła się przepowiednia prymasa A.Hlonda z 1948r.

Podobny obraz

 

 

 

Trzeba tylko postawić pytanie, kto jest zwycięzcą, a kto zwyciężonym?

 

 

Z czym i z kim, chciał wieść bój nie tylko prymas Hlond, ale cały chrześciajński Kościół? Tym śmiertelnym wrogiem Kościoła był oczywiście socjalizm. I jeśli godne poparcia było potępienie przez Kościół żydowskiej rewolucji i terroryzmu w Rosji w latach 1917 – 1930, to już mniej zrozumiałe staje się potępienie przez Kościół socjalizmu po 1930r., gdy żydowscy zbrodniarze w Rosji byli likwidowani. Jednym z czołowych realizatorów procesu odżydzania struktur państwa ZSRR był prokurator generalny ZSRR, A.Wyszyński – stryjeczny brat kard. S.Wyszyńskiego, któremu, jako nieprzejednanemu wrogowi socjalizmu, włodarz Watykanu, Pius XII, powierzył w 1948r. urząd prymasa Polski.

 

Co złego było w socjalizmie, że Kościół podjął z nim walkę nie bacząc na ofiary?

Feudalizm narzucony Europie* przez Kościół wykształcił trzy klasy społeczne. Według hierarchii ważności były to: duchowieństwo, szlachta, chłopstwo.

Duchowieństwo chrześcijańskie było warstwą najbardziej uprzywilejowaną zarówno w sensie materialnym jak i politycznym. Np. względem duchowieństwa nie wolno było stosować kary śmierci i nie podlegało ono jurysdykcji sądów królewskich. Mogło się więc dopuszczać najcięższych zbrodni nawet przeciw władzy królewskiej i państwu. Oczywiście w początkach chrześcijaństwa, np. w Polsce (w Lechistanie – taką nazwą państwa polskiego posługiwali się nasi sąsiedzi), zdarzało się, że król karał zdrajców i spiskowców w sutannach śmiercią. Spotkało to bpa Stanisława ze Szczepanowa. Siła polityczna Rzymu była jednak na tyle potężna, że króla, Bolesława II Szczodrego, wygnano, a zdrajcę biskupa ogłoszono świętym. A więc władza Rzymu – Kościoła stała nad władzą królewską – stała ponad państwem i prawem.

 

System feudalny powodował, że klasa szlachecka ubożała i zasilała warstwę najniższą. Beneficjentów systemu feudalnego utrzymywało biedniejące chłopstwo.

Razem z pojawieniem się chrześcijaństwa w Europie – religii par excellence żydowskiej, co zyskuje potwierdzenie we współczesnej terminologii Kościoła: judeo-chrześcijaństwo – pojawił się także Żyd–pośrednik, który tak samo jak Kościół żerował na szlachcie i chłopstwie uzyskując dla swego procederu prawne gwarancje od władzy królewskiej, a więc pośrednio od stojącego nad nią Kościoła.

 

Państwo o takiej strukturze społeczno-politycznej i słabnącej, za sprawą Kościoła oraz żydowskich bankierów, władzy królewskiej, a jednocześnie prowadzące wojny w interesie Kościoła ze Szwecją, Rosją i Turcją, musiało w końcu upaść.

 

Restytucja RP w 1918r. spotkała się ze strony Kościoła, jeśli nie z powątpiewaniem i z wrogością, to w najlepszym razie z obojętnością. Co nie znaczy, ze niektórzy księża, zwłaszcza ci stojący najniżej w hierarchii Watykanu nie okazywali postaw patriotycznych, ale przecież nie oni wytyczają polityczne ścieżki kościelnej organizacji.

 

Po II wojnie św. Polska znalazła się w strefie wpływów ZSRR. Było dość  oczywiste, że system społeczno-polityczny mógł być w Polsce taki, jaki funkcjonował w ZSRR. Zwłaszcza, że nie istniały w Polsce po wojnie siły polityczne zdolne zaproponować własne rozwiązania i ułożyć z ZSRR przyjazne stosunki. Tzw. sanacyjny rząd londyński IIRP podsycał tylko wrogość do ZSRR i sprzeciwiał się zmianie stosunków własnościowych. Realizując polityczne wytyczne światowego żydostwa, rząd londyński wspierał politykę wykrwawiania się narodu w partyzanckich walkach przeciw ZSRR i przeciw nowej władzy i nowemu ustrojowi. Niestety, nowa władza z braku polskiej narodowej alternatywy (analogia do współczesności jest tu boleśnie uzasadniona) znalazła się w żydowskich rękach. Do 1956r. żydowska nienawiść do Polski i Polaków była podstawą totalitarnego systemu.

 

Jednak sam system socjalistyczny, mimo wielu niezaprzeczalnych wad, błędów, wielu uciążliwości, umożliwił gospodarczy rozwój i gwarantował bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. W efekcie Polska pod koniec lat 1970. znalazła się w czołówce rozwiniętych państw świata.

 

Dla Kościoła socjalizm był nie do przyjęcia. Pozbawił go całkowicie władzy politycznej i ograniczył materialnie, a mówiąc wprost ograniczył pasożytnictwo Kościoła. Odebrano Kościołowi część ziemskich majątków, zmniejszono państwowe dotacje – powiedzmy jednak szczerze: Kościół nie posiada do nich żadnego tytułu. A jeśli uwzględnić jego antypolską działalność i ekonomiczne pasożytnictwo, winien zostać pozbawiony wszelkich majątków i państwowych dotacji oraz praw politycznych. Jeśli jednak wyznawcy Judeo-katolicyzmu chcą utrzymywać „swój” Kościół niech sami na niego łożą.

A zatem socjalizm oraz świeckość państwa PRL były wrogiem śmiertelnym Kościoła, który właśnie po 1956r. zdobył naturalnego sojusznika w walce z PRL-em. Tym sojusznikiem stali się Żydzi, którzy w 1956r. utracili w Polsce władzę.

 

 

 

Redakcja Więzi u Prymasa Wyszyńskiego. Gniezno 1975. Od prawej: Prymas Wyszyński, Tadeusz Mazowiecki, Jan Turnau, Zdzisław Szpakowski, Kazimierz Wóycicki (onieśmielony cosik)

 

 

 

 Prymas Wyszyński i jego hierarchowie czynnie i z premedytacją wykorzystywali nieświadomy politycznie lud do walki o władzę, przywileje i majątki dla Kościoła i dla swoich żydowskich sojuszników w Polsce i poza Polską (w USA i Izraelu).

 

7_3

Głodówka solidarnościowa członków i sympatyków Komitetu Samoobrony Społecznej KOR (KSS KOR) w kościele Św.Krzyża w obronie więźniów politycznych w Czechosłowacji oraz aresztowanych Polaków: Adama Wojciechowskiego i Edmunda Zadrożyńskiego. Na zdjęciu od lewej: Mariusz Wilk, Kazimierz Wóycicki, Antoni Macierewicz. 3-10.10.1979, Warszawa

 

Żydowskie bojówki KOR-u manifestują przeciw PRL w kościołach uzyskując ochronę kościelnej hierarchii. Stworzona przez V żydowską kolumnę „Solidarność” uzyskuje wsparcie Kościoła.

W latach 1980., gdy władza znalazła się już w rękach junty Jaruzelskiego-Kiszczaka, sterującej w kierunku likwidacji PRL na rzecz IIIŻydo-RP, zostaje zamordowanych stu kilkunastu księży – prawdopodobnie polskich patriotów, którzy mogliby bruździć żydowskiej i kościelnej transformacji Polski w IIIŻydo-RP i jej integracji z Zachodem. Zbrodnie idą oczywiście na konto „komuny” PRL mimo, że zbrodniarzami są agenci Jaruzelskiego-Kiszczaka. Zbrodni nikt nie ściga, a Kościół nie domaga się ich wyjaśnienia (?).

 

10274305_642701815797749_2723391722581501626_n

 

Kościół poparł wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981r. – musiał przecież zadbać o zwycięstwo swoje i swoich żydowskich sojuszników. Dzięki temu w 1989r. przedstawiciele Kościoła oraz Żydów z junty Jaruzelskiego-Kiszczaka i z Solidarności zasiedli przy wspólnym „okrągłym stole” dokonując podziału łupów i władzy.

I tak oto „zwycięstwo przyszło przez Maryję” wymodlone przez wielu nieświadomych perfidii Kościoła polskich katolików – dzisiaj już oficjalnie żydo-katolików.

 

JPII pobłogosławił potem w sejmie RP odzyskaną „wolność” i nowe władze – władze żydowskiego reżimu IIIRP.

Żeby ugruntować zdobycze i zagwarantować im trwałość wpychał Polaków w zmontowane przez żydowską finansjerę z USA struktury UE.

 

z16966066Q,Krzyzowa--12-11-1989-r--Premier-Tadeusz-Mazowiecki

 

 

Msza pojednania IIIŻydo-RP i NRF, 1989r. – nigdy nie było mszy pojednania z Rosją mimo, ze to Niemcy, a nie Rosja (ZSRR), realizowali plan zagłady Słowian!

 

 

 

Zwycięscy: Kościół, żydowska V kolumna w Polsce, żydostwo z Waszyngtonu, Londynu, Tel Awiwu i Brukseli.

Zdobycze zwycięzców: Kościół – majątki ziemskie, dotacje państwowe, media, część władzy politycznej (zapisy konkordatowe)

Żydzi: legalna kradzież majątku narodowego Polski, dochody z przejętego majątku, dochody z podatków, media, pełna władza polityczna

 

Zwyciężeni: Polacy

Straty zwyciężonych: niemal cały majątek narodowy, media publiczne, ponad 10 mln miejsc pracy, bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, majątki prywatne

 

_______________

* O powstaniu nazwy „Europa” dla części euro-azjatyckiego kontynentu tu: https://wiernipolsce1.wordpress.com/

 

Dariusz Kosiur

 

Przepowiednia A.Hlonda:  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THW/zim_hlond.html

 

NWO - cywilizacja miłości - według JPII

(nie zapominajmy także o encyklikce JPII "Centesimu annus", w której pochwala żydowski liberalny kapitalizm, czyli społeczny darwinizm)

https://www.youtube.com/watch?v=3-RRMXjAi-c

KOMENTARZE

 • Panie Dariuszu...
  proszę mi wierzyć, te wszystkie zdrady zwykłych ludzi, tych najmniejszych o których Jezus Chrystus mówił z zawsze z wielka troską z całą pewnością zostały i zostaną TAM u GÓRY ocenione SPRAWIEDLIWIE. Obojętnie kto popełnił taką zdradę, zwykły ksiądz, kardynał czy papież, wierzymy, że z całą pewnością są oceniane SPRAWIEDLIWIE.
  Piekło podobo aż roi się od sutann i habitów. Oni nie mają lekkko.
 • @Jan Paweł 21:29:47
  Panie Janie Pawle,
  ale tekst nie jest o Bogu, dotyczy polityki realizowanej przez instytucję Kościoła.
 • Ale artykuł...
  bardzo ciekawy.
 • @Rzeczpospolita 21:37:23
  Zgadzam się, proszę mi wierzyć, także nad tym ubolewam.
  Pozdrawiam
 • @Rzeczpospolita 21:37:23
  Proszę zwrócić uwagę, że mohery które są (a raczej były) beneficjentami socjalizmu, dadzą sobie uciąć głowę za kapitalizm:-). Tak im namieszał w głowie, niestety... Kościół a raczej niektórzy jego funkcjonariusze.
  Taką postawę reprezentuje tutaj Trybeus.
  Jan Paweł II napisał jednak encyklikę o Społecznej Gospodarce Rynkowej, jako tej tzw III drodze, wskazywał na cywilizację śmierci mając na myśli tą zachodnią zgniliznę.
  Ja zostawiam Panu Bogu ocenę posługi kard Wojtyły i później Jana Pawła II. Nie zabieram głosu na ten temat.
 • Zachęcam do obejrzenie tego filmu z mojego artykułu:
  http://gibson.neon24.pl/post/135495,czy-rzeczywiscie-jest-tylko-to-co-widzimy
  zobaczy Pan co się dzieje z księżmi którzy zdradzili swoje powołanie a nawet, jak wyraża się "ksiądz" w tym filmie, nawet tylko "nie pełnili godnie swojego urzędu".
 • -------- z sieci
  -------- tylko pod krzyżem ! tylko pod tym znakiem !
  --------żyd pozostaje żydem a Polak ŻEBRAKIEM .
 • Autor. Dziękuję
  Mówiąc szczerze po przeczytaniu powyższego artykułu rozbolał mnie brzuch...
  Ale nie, nie - to nie jest, broń Boże, zarzut dla autora. Tak po prostu podziałała na mnie (mimo, że ją znam i to znam z autopsji) nasza najnowsza historia Polski opowiedziana w tak skondensowanej formie. Jest PORAŻAJĄCA. Jest niczym pigułka piołunu z żółcią doprawiona arszenikiem.
  Jaka przeogromna szkoda, że zdecydowana większość Polaków dała się uśpić i pomimo skrzeczącej zewsząd rzeczywistości (choćby wielkość naszej emigracji "za chlebem", wysokość naszego długu publicznego etc, etc.) śpi i śni sen "zwycięstwa nad komuną" i nie jest w stanie USŁYSZEĆ prawdziwej historii Polski. Bo tylko w prawdzie może być zwycięstwo.
  Panie Dariuszu, dziękuję za wysiłek i pozdrawiam!
 • mniej zrozumiałe staje się potępienie przez Kościół socjalizmu po 1930r., gdy żydowscy zbrodniarze w Rosji byli likwidowani. "
  -Jedno pytanie; -za co Ci byli Likwidowani po 1930 roku i przez kogo? "Opisywana przez Sommera „operacja polska” trwała od 1937 roku do 1938 roku. W trakcie jej przebiegu sowieci kierując się nienawiścią etniczną wymordowali 200.000 Polaków, czyli 20 proc. jedno milionowej populacji Polaków zamieszkujących tereny Związku Radzieckiego. O skali nienawiści sowietów świadczy to, że w tym okresie w ZSRR tylko 1 proc. obywateli został wymordowany, a Polacy wymordowani byli w 20 proc.


  Ludobójstwo Polaków z pobudek etnicznych zlecił Stalin. Polacy zostali wymordowani przez NKWD, którym kierował Jeżow. Sowieci, by mieć pretekst do zagłady wymyślili istnienie rzekomej polskiej siatki wywiadowczej w ZSRR o nazwie POW. Pretekstem do aresztowań był także rzekomy antysemityzm Polaków. Antysemityzm w ZSRR był traktowany jako szczególna zbrodnia i surowo karany – krytykę Żydów traktowano jako krytykę władzy komunistycznej. „Na początku wielkiego terroru większość oficerów NKWD, także tych odpowiedzialnych za stalinowskie ludobójstwo, stanowili Żydzi, którzy nawet jeśli uznawali się tylko za komunistów, to jednak nie zapominali zwykle o swoim pochodzeniu”. „Żydzi byli jedną z tych narodowości sowieckich”, które nie podlegały represjom jako grupa etniczna. Polacy, inaczej niż Żydzi w ZSRR, byli mordowani za to, że byli Polakami. „Ludzie dostrzegali oczywiście nadreprezentację Żydów w sowieckich organach władzy a zwłaszcza w NKWD.” https://prawy.pl/7553-tomasz-sommer-operacja-anty-polska-nkwd-1937-1938/
 • @Jan Paweł 21:36:30
  Panie Janie Pawle, pisze pan:
  "Obojętnie kto popełnił taką zdradę, zwykły ksiądz, kardynał czy papież"
  Obawiam się, że ci ludzie, których pan wymienił nie podlegają tej kategorii oceny o jaką panu chodzi.
  Ja nigdzie nie słyszałem/czytałem aby przysięgali oni Polsce, a zwłaszcza Narodowi Polskiemu więc trudno im przypisać zdradę. Oni po prostu służą innemu panu, innym interesom i zupełnie inny cel im przyświeca.
  Oni osiągnęli sukces! Myśmy przegrali..!
  Trzeba tą prawdę przyjąć wraz z całym bagażem konsekwencji, który ze sobą niesie, choćby takim, że byliśmy, jesteśmy i będziemy,
  my Polacy oraz nasz kraj traktowany przez nich instrumentalnie.
 • PRAWDA jest brzydka, ale jest PRAWDĄ
  tak wygląda PRAWDA, ale niestety niewielu ją dostrzega.
 • -Posłuchajcie od 17-tej minuty. -stalin rozkazał wymordować wszystk Polaków od 18 roku życia. -Mordowanie zaczęto w 1937 roku
  https://youtu.be/gxdzU0p_RcI -Dzieci kazał bezwzględnie poddać indoktrynacji komunistycznej. -Niektórzy Polacy tam żyjący do tej pory boją się ujawnienia swojego pochodzenia.
 • @Henryk Kreuz 01:25:08 "PRAWDA jest brzydka, ale jest PRAWDĄ"
  -Prawda to piękno. -Przynosi wolność. Słowa Pana Jezusa;...""Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia". 13 Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami 32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli". Do eskimosów powołujących się na Ojca Pan Jezus rzekł; ""...3 Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45 A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. 46 Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? 47 Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście". ...-Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego..."" (EWANGELIA WG ŚW. JANA Rozdział 8)
 • @Moher 02:02:34
  Z treści nagłówka twojego komentarza do mnie wynika, ze przytoczyłeś mi (właśnie mi?) jakieś dane o jakiś ponoć bolszewickich zbrodniach sprzed 80 lat..? I teraz nie wiem, nie wiem, bo tego nie wyjaśniasz - czego ty ode mnie oczekujesz?
  1. Czy fascynuje cię zbrodnia, a myśl o krwi i torturach działa na ciebie pobudzająco i chcesz się tym ze mną podzielić?
  -Źle trafiłeś, mnie to nie pociąga, nie jestem psychopatą, rusofobem, nie jestem także psychiatrą.
  2. Chcesz, abym przytoczone przez ciebie dane zweryfikował?
  Nie jestem także historykiem.
  3. Chcesz mnie pouczyć, nauczyć, dokształcić?
  -Daruj sobie. Miałem już w życiu dostateczną liczbę nauczycieli, a i sam bywałem nauczycielem, tak więc i w tym przypadku źle trafiłeś.
  pozdrawiam
 • .
  „W kontekście rozmaitych sowieckich mordów masowych novum operacji polskiej było to, że władze na Kremlu po raz pierwszy ściśle określiły etniczno-kulturowe (a nie klasowe) korzenie ofiar”. W trakcie akcji sowieci mordowali Polaków w wieku od 16 do 60 roku życia. Wcześniej Polacy byli przez sowietów zabijani w akcjach mordowania kułaków, czyli chłopów posiadających ziemie i w akcji mordowania osób religijnych.

  „Najczęściej przeznaczonych na śmierć (…) mordowano strzałem w tył głowy”. Zabitych chowano zbiorowych mogiłach na terenie poligonów NKWD lub w ich poliżu. Polacy byli też mordowani „poprzez duszenie, topienie w morzu (…) bicie drewnianymi klocami czy toporami”. Sowieci w czasie mordów nie stronili od sadystycznych metod – znany jest przypadek gdy żywym Polakom wyrywano gardła narzędziami. Przed egzekucją w placówkach NKWD musieli rozbierać się do naga i byli rozstrzeliwani w łaźniach, dzięki czemu można było łatwo oprzątnąć krew. Mordów dokonywali funkcjonariusze NKWD, żołnierze Armii Czerwonej i aktywiści partii komunistycznej. W wyniku bałaganu zabijano też osoby przypadkowe. Zabitym jeżeli mieli wyrywano złote zęby. Po latach oprawcy byli dumni ze swoich zbrodni.

  Polaków aresztowano na podstawie uprzednich list proskrypcyjnych, przygotowanych przez lokalną administrację na zlecenie NKWD. Po aresztowaniu wymuszano torturami przyznanie się do stawianych nieprawdziwych zarzutów. Często umierali w trakcie tortur. Mienie aresztowanych i ich rodzin było konfiskowane. Rodziny zabitych nie były informowane o losie swoich bliskich, ani o miejscu ich pochówku. Operacje przeprowadzano w tajemnicy. Ludzie znikali z rzeczywistości i akt.

  Dzieci zabitych wysyłano do sierocińców. Cześć z nich z powodu fatalnych warunków umierała. Te które przeżyły miały zmieniane nazwiska i pozbawiane były informacji o swoich rodzicach; likwidowano ich wszystkie związki z Polską. Te rodziny które przeżyły były prześladowane przez dziewięciolecia w ZSRR i musiały okrywać swoją polskość.

  Praca Sommera – prócz niezwykle interesującej treści – zawiera liczne mapy, schematy represji, teksty dokumentów, relacje zbrodniarzy i ich ofiar oraz dzieci ofiar. Autor rozpoczyna swoją publikację opisami metodologii użytej w badaniach, oraz opisem stanu badań. Kolejne rozdziały ukazują czytelnikom antypolską politykę sowietów przed zagładą Polaków, antypolską propagandę sowietów, i przebieg samej zbrodni.

  Jan Bodakowski https://prawy.pl/7553-tomasz-sommer-operacja-anty-polska-nkwd-1937-1938/
 • @javox 04:19:22 "sam bywałem nauczycielem, ...źle trafiłeś."
  -Przepraszam Pana najmocniej. -Już się to nie powtórzy. -Proszę tylko nie zawiadamiać rodziców. -:))) (-Sprawdza się najgorsze według Chińczyków życzenie; -"...obyś cudze dzieci uczył"). -Pozdrawiam wzajemnie.
 • @
  Kompletne dno napisane przez notorycznego oszusta i manipulatora żydo-Kosiura!
  Śmiertelnym wrogiem Kościoła nie był „socjalizm” tylko teorie i praktyki (tortury, śmierć) żydo-komunistów, którzy ten „socjalizm” wprowadzili karabinami maszynowymi i czołgami.
  Żydowscy zbrodniarze w Rosji nie byli likwidowani, tylko zarządzali całym morderczym systemem NKVD i UB od Berii do Bieruta, Gomułki, i Jaruzelskiego.
  A.Wyszyński nie „odżydzal struktur państwa ZSRR” gdyż za samą ideę odżydzania skończyłby tak samo jak polscy Katolicy w Katyniu.
  Olbrzymim KŁAMSTWEM żydo-Kosiura jest zdanie:”Kościół poprał wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981r.”
  Tymczasem PROTESTY księży oraz interwencje u władz w sprawie zwolnienia internowanych to tylko niektóre działania podjęte przez Kościół katolicki w pierwszych tygodniach stanu wojennego.
  Sam Ojciec Święty Jan Paweł II poruszony informacjami docierającymi do Watykanu za pośrednictwem mediów zachodnich wystosował, 13 grudnia słowo do narodu, a następnie - datowany na dzień 18 grudnia 1981 r. - protest skierowany na ręce gen. Jaruzelskiego: "Wiadomości o zabitych i rannych Rodakach [...] nakazują mi zwrócić się do Pana Generała z usilną prośbą i zarazem gorącym wezwaniem o zaprzestanie działań, które przynoszą ze sobą rozlew krwi polskiej" - pisał Jan Paweł II.
  Wiadomo też, że Żydzi NIGDY nie utracili w Polsce władzy.
  Jest to władza, którą umacnia dzisiaj żydo-Kosiur pochwałą socjalizmu, oraz nagonką na Kościół; czyli Nowy Porządek Świata (NWO) w całej okazałości.
 • @Moher 04:44:00
  Odpowiedzmy sobie zgodnie z Prawdą:
  KTO zainstalował ten system w Rosji i
  KTO najwięcej na nim ZYSKAŁ?
 • @Robik 05:23:51
  -Ci, o których Kosiur pisze, że byli likwidowani w Rosji przez stalina od 1930 roku, a w 1945 prosto z Moskwy przysłał ich do Polski, by w jego imieniu nią zarządzali.
 • -"Kościół poprał wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981r."-
  -Może i poprał, -))) -Dlatego komuniści dzięki Kościołowi nie mogli sobie pozwolić na tak powszechne mordy, do jakich od lat przywykli.
 • http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THW/pk201350_stanw.html
  Słychać zarzuty, że w stanie wojennym, który władze PRL wprowadziły 32 lata temu, Kościół nie zachował się odważnie. To fałsz wpisany w walkę z katolikami, bo Episkopat i poszczególni księża stanęli wówczas na wysokości zadania. Tym, którzy nie pamiętają, warto to przypomnieć, a tym, którzy nie wiedzą — uświadomić.
  O pomocy duchowej i materialnej wiedzą wszyscy, którzy świadomie przeżywali grudzień roku 1981 i kolejne miesiące 1982, choć dziś mówi się o tym zdecydowanie za mało i za rzadko. Kościelnym wkładem w walkę ze złem „nocy generała” był jednak również opór. Nie tylko moralny.

  Razem z narodem
  Komuniści wiedzieli, że Kościół katolicki jest w Polsce ogromną siłą duchową, ale i organizacyjną. Dlatego też — decydując się na konfrontację z 10-milionową „Solidarnością” — nie mogli jednocześnie wypowiedzieć otwartej wojny księżom. W dekrecie o stanie wojennym zaznaczono, że przepisy zawieszające działalność organizacji i zakazujące odbywania zgromadzeń publicznych nie dotyczą związków wyznaniowych. A gen. Wojciech Jaruzelski w wystąpieniu 13 grudnia 1981 r. stwierdził nawet „pojednawczo” w imieniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego: „Doceniamy patriotyczne stanowisko Kościoła”. Było to rzecz jasna zagranie propagandowe, mające jedynie „obłaskawić” hierarchów i zasygnalizować, że Kościół — jeśli tylko nie wyrazi gwałtownego sprzeciwu — zostanie „oszczędzony” przez reżim. Jednak już pół godziny po oficjalnym ogłoszeniu stanu wojennego (rano o 6.30) bp Bronisław Dąbrowski i ks. Alojzy Orszulik złożyli oficjalny protest na ręce szefa Urzędu do Spraw Wyznań, Jerzego Kuberskiego. Dwa dni później, 15 grudnia, formalny komunikat ogłosiła Rada Główna Episkopatu Polski, w którym biskupi stwierdzili twardo: „Nasz ból jest bólem narodu sterroryzowanego przez wojskową siłę”. Hierarchowie oświadczyli również, że „poczucie moralne społeczeństwa zostało poważnie ugodzone dramatycznym ograniczeniem praw obywatelskich”, a decyzja o stanie wojennym to „cios dla społecznych oczekiwań i nadziei”. W komunikacie znalazł się również apel o uwolnienie osób internowanych i przywrócenie możliwości działania „Solidarności” oraz innym związkom zawodowym.
  Ale Kościół zapłacił także prawdziwą krwią swoich kapłanów za ich zaangażowanie na rzecz prawdy, wolności i ludzkiej godności. Politolog Andrzej Grajewski, były członek Kolegium IPN, ustalił, że od 13 grudnia 1981 r. do ostatnich dni PRL doszło do siedmiu zabójstw księży współpracujących z opozycją antykomunistyczną. Ofiarami funkcjonariuszy SB lub „nieznanych sprawców” kojarzonych ze służbami PRL byli: ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Stanisław Niedzielak, ks. Sylwester Zych, ks. Stanisław Suchowolec, ks. Stanisław Palimąka, ks. Antoni Kij i ks. Stanisław Kowalczyk (o. Honoriusz).
  Na tle męczeństwa kapelana „Solidarności” mało znany jest tragiczny los chociażby ks. Stanisława Kowalczyka (o. Honoriusza) z Wielkopolski, który od 1975 r. był głównym duszpasterzem akademickim w kościele dominikanów w Poznaniu. Powszechnie szanowany o. Honoriusz po wprowadzeniu stanu wojennego skupił wokół siebie ludzi wielkopolskiej „Solidarności”, dając represjonowanym oraz ich rodzinom wsparcie moralne, a także materialne. Dominikanie pod jego kierunkiem pomagali internowanym, zbierali fundusze, gromadzili dokumentację prześladowań, organizowali Msze św. za ojczyznę i obchody „zakazanych” świąt narodowych. W klasztornych pomieszczeniach odbywały się konspiracyjne dyskusje naukowe oraz spotkania z robotnikami i rolnikami. Z tego powodu ks. Kowalczykowi 17 kwietnia 1983 r. „przydarzył się” wypadek samochodowy pod Wydartowem niedaleko Mogilna. Ciężko ranny trafił do szpitala przy ul. Lutyckiej w Poznaniu, gdzie 8 maja 1983 r. zmarł. Opozycja od początku podkreślała, że do kraksy doszło w dziwnych okolicznościach — na pustej i prostej drodze przy idealnej pogodzie. Późniejsze badania wykazały, że zakonnik nie zasnął przy kierownicy. Panowało przeświadczenie, że był to zamach SB. Podejrzenia wzmagał fakt, że esbecy naciskali na przeora dominikanów, aby ogłosił z ambony, że o. Honoriusz zginął w „zwyczajnym, nieszczęśliwym wypadku”.

  Pogrzeb ks. Kowalczyka (dziś ma on ulicę swego imienia przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim), który odbył się w Poznaniu 12 maja 1983 r., zgromadził kilkanaście tysięcy ludzi i stał się wielką manifestacją patriotyczną. Był to sprzeciw poznaniaków wobec władz stanu wojennego, ale jednocześnie hołd złożony o. Honoriuszowi za jego odważną działalność i zarazem podziękowanie dla całego Kościoła. Bo wbrew szerzonym dziś opiniom Kościół nie miał taryfy ulgowej i poniósł dotkliwe straty w stanie wojennym.

  Komisja Nadzwyczajna ds. Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 1981—1988 (tzw. komisja Rokity) w swoim raporcie napisała jednoznacznie: „Księża katoliccy byli wyodrębnioną przez MSW grupą osób, które przez sam fakt przynależności do tej grupy znajdowały się automatycznie w zasięgu działań operacyjnych MSW”. Proces generałów kierujących Departamentem IV (do walki z Kościołem) — Władysława Ciastonia i Zenona Płatka — wykazał, że w resorcie poza zwykłymi strukturami istniała nieformalna grupa przestępcza zwalczająca księży współpracujących z opozycją. Komisja Rokity wyliczyła, że na skutek działań funkcjonariuszy MSW w latach 1981—1989 życie straciło co najmniej 91 osób, a w tej grupie — przypomnijmy — było siedmiu duchownych, którzy nie wahali się przeciwstawiać złu i bronić uciskanych. Nie kto inny jak Adam Michnik, oceniając w paryskiej „Kulturze” (lipiec 1983) postawę Kościoła w stanie wojennym, napisał wprost: „Nigdy po 1945 r. Episkopat tak jednoznacznie nie domagał się respektowania swobód obywatelskich i na tak szeroką skalę nie organizował pomocy dla prześladowanych”. Warto te słowa przypominać dziś, kiedy w lewicowo-liberalnym przekazie rola Kościoła jest ustawicznie deprecjonowana, a jego zasługi tendencyjnie pomniejszane.
 • @Zdzich 05:19:31
  -Zdzisiu, masz całkowitą rację. -Tylko że pan Kosiur napisał, że Kościół "poprał" wprowadzenie stanu wojennego" -Przecież wiesz co po polsku znaczy "Ojciec , prać?"-:))) -Jak to jest w powiedzeniu doświadczanego ciężko przez naszego narodu; -Żołnierz strzela, Pan Bóg kule nosi. -Często zdarza się rykoszet. -Trzeba tylko czytać uważnie. -SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • @Zdzich 05:37:02
  -Ktoś mądry już dawno temu ocenił, że wrodzoną cechą komunizmu jest kłamstwo. To o takich jak oni mówił Pan Jezus; "-44 [Vt-4,204] Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa." http://www.voxdomini.com.pl/valt/p-ew/04-j-08.htm
 • To jest jeden z najbardziej zakłamanych tekstów, jakie przeczytałam na NEonie24.pl
  Zakłamanych i obrzydliwych w stosunku do Polaków.

  ,,Po II wojnie św. Polska znalazła się w strefie wpływów ZSRR. Było dość oczywiste, że system społeczno-polityczny mógł być w Polsce taki, jaki funkcjonował w ZSRR. Zwłaszcza, że nie istniały w Polsce po wojnie siły polityczne zdolne zaproponować własne rozwiązania i ułożyć z ZSRR przyjazne stosunki. (...) Niestety, nowa władza z braku polskiej narodowej alternatywy (analogia do współczesności jest tu boleśnie uzasadniona) znalazła się w żydowskich rękach."

  Dzięki blogom poznałam powiedzenie: ,,racja jest jak d...a, każdy ma swoją. Pańskie wymysły dotyczące historii doskonale się kwalifikują do kategorii takich racji. Wstyd i hańba.
 • @Lotna 06:36:31
  -Niestety, nasza opinia, to opinia mniejszości. -Zwróć uwagę na średnią w ocenie. :( -Nie wiadomo tylko kogo tu więcej; -wrogów Polskiego narodu , czy, (jak to takich nazywał tawariszcz Lenin), pożytecznych idiotów?
 • A tak na marginesie, to...
  proszę zwrócić uwagę, że zwycięstwo (po raz kolejny) przyszło przez Maryję. Po Ślubach Jasnogórskich 1956 władzę w Polsce przejęli Polacy. Szkoda jednak, że nie zostało odpowiednio zneutralizowane sabotowanie dialogu Państwo-Kościół
 • @Jan Paweł 11:06:23władzę w Polsce przejęli Polacy."
  -Tacy jak Gierek, który zaczął na rozkaz Breżniewa zakładać kołchozy i kazał polskim żołnierzom przysięgać na wierność związkowi zdradzieckiemu?
 • @Moher 10:26:33
  Witam!
  W piwnicy systemu dziesiętnego zawsze jest ciemno i nie wiadomo od tysiąca lat, kogo tu więcej; -wrogów Polskiego narodu , czy, (jak to takich nazywał tawariszcz Lenin), pożytecznych idiotów?

  Kiedy zaczniemy szanować dokładniej czas na powierzchni ziemi: 12 godzin dnia i 12 godzin nocy??

  W piwnicy ciemno, nikt nikogo nie może rozpoznać. Oczywiście system dziesiętny występuje na niższym poziomie, niż naturalny dwunastkowy poziom funkcjonowania człowieka.
  Autor prawdę napisał "Zwycięstwo-przyjdzie-przez-Maryję"
  Pozdrawiam
 • @Zdzich 05:19:31
  ---- i mówisz ??!!! NWO i Pan Kosiur ? ::)))

  https://www.youtube.com/watch?v=3-RRMXjAi-c
 • @goodness 11:25:54 Amerykanie tak liczą do tej pory
  piszą 12AM i 12PM ("Ante meridiem i post meridiem", czyli 12 przed południem i 12 po południu), ale w kalkulacjach matematycznych raczej liczą 24 godzxiny, no bo jak np mnożyć "pm" przez "am"? -Długość też liczą w inczach (Calach). 12 cali to feet, czyli stopa. -Nie wiem, czy są przez to mądrzejsi. -Wiem, za to że powoduje to bałagan i mnóstwo niedogodności, bo Europa już (ostatnia Anglia dawno przeszła na system wygodniejszy w liczeniu. (Chodzi o zero). -Autor prawdę powiedział przez pomyłkę ze złośliwości myśląc, że jest dowcipny. -Igra z Bogiem. -Trzeba mu współczuć i pomodlić się za niego by przejrzał. -Nie chciałbym być w jego skórze. -Pozdrawiam wzajemnie. -SZCZĘŚĆ BOŻE!
 • @ninanonimowa 11:34:15
  -Nowy porządek światowy budowany przez Kościół jako Cywilizacja Miłości to według Ciebie coś złego? -Czymś innym jest NWO, który próbują nam zbudować budować zwolennicy lucyfera lub ateusze czy też poganie!
 • @Moher 01:20:35
  Mój tekst nie dotyczy martyrologii Polaków w ZSRR, a więc komentarz jest nie na temat.

  Ale jeśli już Komentator dotknął problemu, to może warto wiedzieć, że:

  w ZSRR w latach 1939-53 zamordowano ok. 2 mln Polaków - w latach 1917-53 zamordowano ok. 60 mln Rosjan (30 razy więcej niż Polaków).

  Kim według Komentatora byli tzw. Sowieci, którzy tych mordów się dopuścili?


  W Polsce w latach 1944-56 zamordowano od 300 tys. - do 600 tys. Polaków (liczba szacunkowa, ponieważ do dzisiaj nie wolno badać tych zbrodni) - kim byli mordercy Polaków w Polsce?
 • @Moher 12:18:19
  ---- nie ! nic zdrożnego CYWILIZACJA MIŁOŚCI - gdyby była jeszcze pod przewodnictwem miłośników cywilizacji miłości .

  W notce Autora masz przecież zdjęcia JP2 z POLAKOŻERCAMI . TYSIĄCE !!! Polaków popełniły samobójstwa po ich przewodnictwem. Miliony Polaków !! popadło w nerwice ! rodziny rozsypały się ! , ludzie zwariowali , pod ciężarem życia w OBOZIE KONCENTRACYJNYM bez drutów POLIN .

  Ps. im dłużej czytam ciebie , tym bardziej jestem przekonana że Ty jakiś REPITALJANIN jesteś . Normalny MORALNY człowiek WIDZI !! zło z faktu że : UBRAŁ SIĘ W ORNAT I NA MSZĘ OGONEM DZWONI .

  http://forum.gazeta.pl/forum/w,28,14294121,14294121,UPADLY_RZAD_BEZPRAWNIE_PODPISAL_KONKORDAT.html
 • @Moher 04:44:00
  O autorze tych rewelacji (zresztą zgodnych z faktami z wyjątkiem określenia kim byli Sowieci -?) Tomaszu Sommerze: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Sommer

  Zresztą rusofobem jest także Jan Bodakowski

  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2015/05/demo.jpg
 • @Zdzich 05:19:31
  https://programwps.files.wordpress.com/2016/12/comment_jsgwnpyk5tf1by37micky3x1tsouiuv5.jpg

  Zdzichu,
  to jest Eunika Chojecka, córka pastora Pawła (Szawła jak wolisz) Chojeckiego. ... Aż trudno pojąć, co tych Żydów tak ciągnie do żydo-chrześcijaństwa?

  Zatem, Zdzichu nie truj nam tutaj swoich żydo-katolickich dyrdymałów tylko dawaj fotę własnej gęby i nazwisko. Zobaczymy czy masz choć na tyle odwagi, co ta młoda żydo-chrześcijanka?
  Albo spadaj do swoich piekieł - w twoim przypadku nawet czyściec jest wątpliwy. A swoją drogą nie pamiętam, czy został ponownie przywrócony (?)
 • @Rzeczpospolita 13:08:50
  Nie dotyczy tematu, a jednak był Pan uprzejmy wetknąć cały akapit dotyczący powojennej historii Polski nafaszerowany kłamstwami, albo jak Pan woli - półprawdami, czyli kłamstwami.

  Niech się Pan zdecyduje, czy nie było po wojnie polskiej inteligencji, która chciała i mogła przejąć władzę i zbudować wolne polskie państwo, czy też była ona mordowana do 1956 roku, a prześladowana i odsunięta od władzy do dnia dzisiejszego? Czy o działaniach ,,seryjnego samobójcy " Pan nie słyszał?

  Czy faktycznie dzisiaj Polska inteligencja, która mogłaby przejąć władzę, według Pana nie istnieje, czy moze jest to wina narzuconego Polsce przez ZSRR systemu, który przepotwarzony istnieje do dnia dzisiejszego
 • @Rzeczpospolita 13:11:54
  Opolczyk opowiadający o V kolumnie. On sam jest V kolumną, może tylko z innej frakcji, choć niekoniecznie, bo jak wiadomo, stara, wypróbowana zasada głosi: dzieł i rządź.
 • rodzina ajwaj Lublin z giwerą
  https://programwps.files.wordpress.com/2016/12/comment_jsgwnpyk5tf1by37micky3x1tsouiuv5.jpg

  http://twojruch.net/images/phocagallery/2015/jestemchrzescijaninem/thumbs/phoca_thumb_m_3.jpg

  http://twojruch.net/images/phocagallery/2015/jestemchrzescijaninem/thumbs/phoca_thumb_m_4.jpg

  córka ajwaj xiedza przepytuje - jak żyć ,jak żyć jajwajom i jajwajkom ?

  https://www.youtube.com/watch?v=VTDfLYbHjHc
 • @Moher 11:19:29
  zdejm w końcu tego mohera z głowy bo widać że Ci ciąży
 • @Lotna 14:44:51
  Czekam zatem, aż Pani wymieni te kłamstwa i je skontruje prawdą.
 • @Lotna 14:49:34
  "To nie ja, to on." - to ma być argument?

  Czy Pani jest w wieku przedszkolnym?
 • @Rzeczpospolita 16:45:20
  ,,Po II wojnie św. Polska znalazła się w strefie wpływów ZSRR. Było dość oczywiste, że system społeczno-polityczny mógł być w Polsce taki, jaki funkcjonował w ZSRR. Zwłaszcza, że nie istniały w Polsce po wojnie siły polityczne zdolne zaproponować własne rozwiązania i ułożyć z ZSRR przyjazne stosunki. (...) Niestety, nowa władza z braku polskiej narodowej alternatywy (analogia do współczesności jest tu boleśnie uzasadniona) znalazła się w żydowskich rękach."

  Polska nie ,,znalazła się" , a została wepchnięta przez ,,naszych sojuszników" w strefę ZSRR, po zagrabienie 1/3 polskiego terytorium przez tenże ZSRR, co zostało uzgodnione przez obie ,,zaprzyjaźnione" strony - jedna przed, druga po wojnie.

  Razem z zajęciem terenów polskich przez ZSRR rozpoczęła się masowa eksterminacja polskiej inteligencji, wedłuch wcześniejszych wywiadów i planów, co znaczy, że Polska inteligencja była mordowana przez rząd ZSRR, jak również przez Niemców.

  Inteligencja Polska była po wojnie znacznie osłabiona, o wiele mniej liczna, niemniej jednak nie to było przyczyną, że nie wzięła władzy w swoje ręce, a fakt, że razem z wyzwolicielską Armią Czerwoną wkraczała na ziemie polskie armia żydoblszewików, z których największe męty osadzono w polskich nowo tworzonych urzędach i instytucjach. Maria Dąbrowskiego pisała o tym w swoich pamiętnikach.

  Jeśli ma Pan wątpliwości, co do tego, że w dniu dzisiejszym Polska inteligencja mogłaby przejąć władzę i odbudować kraj z ruin w jakich się znajduje, to proszę się rozejrzeć na blogach i mediach alternatywnych, ilu ludzi tam pisze o ogromnej inteligencji i wiedzy w przeróżnych dziedzinach i nie jest to opolczyk i jemu podobni. Twierdzenie, że taki Macierewicz, Waszczykowski czy jakiś inny dureń w stylu Jurgiela są na swoich stanowiskach z ,,braku narodowej alternatywy" świadczy o co najmniej braku dobrej woli zbadania tematu z pańskiej strony. Mówiąc delikatnie, bo nie wierzę, aby nie znał Pan przyczyn.

  Powtarzam więc, niech się Pan zdecyduje, czy nie było po wojnie polskiej inteligencji, która chciała i mogła przejąć władzę i zbudować wolne polskie państwo, czy też była ona mordowana do 1956 roku, a prześladowana i odsunięta od władzy do dnia dzisiejszego? Czy o działaniach ,,seryjnego samobójcy " Pan nie słyszał?

  Czy faktycznie dzisiaj Polska inteligencja, która mogłaby przejąć władzę, według Pana nie istnieje, czy moze jest to wina narzuconego Polsce przez ZSRR systemu, który przepotwarzony istnieje do dnia dzisiejszego?
 • @Rzeczpospolita 16:48:07
  "To nie ja, to on." - to ma być argument?

  Gdzie ja tu mówię o sobie?

  ,,Czy Pani jest w wieku przedszkolnym?"

  Nie, nie jestem, a Pan?
 • @Lotna 17:42:55
  Archimedes powiedział, "Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę Ziemię"

  Prostym podstępem, polska inteligencja została pozbawiona swego punktu oparcia o dwa stopnie niżej.

  Przepoczwarzony system od około 1000 lat z chwilą przyjęcia liczb arabskich, zabiera Polakom dziesięcinę, teraz 18% i 32%.

  Bez powrotu do dokładniejszego liczenia, naturalnym systemem "12" polska inteligencja bez punktu oparcia, może teraz gdybać o wolnej Polsce.
 • @Lotna 17:42:55
  I niczego odkrywczego Pani nie napisała. To samo napisałem w odpowiedzi na komentarz niejakiego Mohera.

  Z tym, że likwidacja inteligencji rozpoczęła się już w 1939r. robiła to III Rzesza i ZSRR - proces ten miał żydowskie inspiracje i wykonawstwo (po stronie III Rzeszy nie koniecznie fizyczne) w obydwu przypadkach.
  Proces eliminacji z życia publicznego polskiej inteligencji narodowej rozpoczął się jednak w 1926r. A na dobrą sprawę można przyjąć, że nastąpił w momencie żydo-chrześcijańskiego podboju Polski (Lechii) poczynając od 966r.

  A czy istniała po wojnie polska inteligencja, to już sama Pani sobie odpowiedziała.

  Ale umówmy się, że używając określenia "polska inteligencja" w kontekście politycznym, należy je rozumieć jako grupę ludzi nie tylko wykształconych w różnych dziedzinach, ale przede wszystkim właściwie pojmujących interes państwa i narodu oraz potrafiących, odczuwających potrzebę i mających możliwość zorganizowania się w celu obrony tego interesu.

  Dzisiaj w powyższym sensie - w sensie politycznym - niestety, nie istnieje polska inteligencja. Nawet okres polskiego PRL (1956-80), gdy główne kierownicze funkcje w państwie znajdowały się w polskich rękach, nie wykształcił polskiej narodowej inteligencji, nie zadbał o jej zorganizowanie i narodową formację.
  Podobny proces dotknął Rosję, jednak ze względu na zdecydowanie mniejsze zażydzenie Rosji oraz niepodleganie żydo-katolickiemu Kościołowi udało się Rosjanom zahamować proces demontażu swojego państwa.
 • @Rzeczpospolita 13:08:50 To chyba już wcześniej wyjaśniłem? -Czy też autor nie wie co pisze? :)))
  http://wps.neon24.pl.neon24.pl/post/135591,zwyciestwo-przyjdzie-przez-maryje#comment_1350810
 • @ninanonimowa 13:11:05jestem przekonana że Ty jakiś REPITALJANIN jesteś ."
  "Normalny MORALNY człowiek WIDZI !!" -Fajne! -Widzi z poziomu miotły? -:))) http://m.neon24.pl/3de8dab1d4ce6e6347dfb0da1394d28c,2,0.jpg ninanonimowa -------- Jaga .........
 • @Jan Paweł 15:21:29
  Moher to delikatna, lekka odmiana wełny, więc mi nie ciąży, tylko rozjusza wrogów Prawdy. -SZCZĘŚĆ BOŻE! (A TY przestań modlić się do Ateisty, "Świętego" Gierka z Komitetu, bo się ośmieszasz jako Katolik.
 • @Rzeczpospolita 20:17:19Rosjanom zahamować proces demontażu swojego państwa."
  -Jednym słowem Rosjanie cacy, -Polacvy be. (Jest tylko jedna kwestia; -Przy pomocy kogo narzucono Polakom sowieckie ustrojstwo?) -Pyta "niejaki" Moher.-;)))
 • @Moher 20:54:26
  Dobre pytanie?

  Trzeba wyjaśnianie zaczynać od początku: gdyby Polska (Lechia) nie została podbita przez żydo-chrześcijaństwo to i w Rosji nie byłoby "sowieckiego ustrojstwa", ani sowiecka Rosja nie wprowadziłaby tego "ustrojstwa" u nas.
  ________________________

  „Na jesieni 1918 roku Lenin pisał

  „W walce z przesądami religijnymi należy postępować bardzo ostrożnie. Wielką szkodę wyrządza ten, kto w walce tej urazi uczucia religijne”

  Trzeba przyznać, że stanowisko to stanowiło niejako motto całej polityki Lenina względem Watykanu, aż do jego śmierci i rozpoczęcia w kraju rad walki o władzę. Można zauważyć również, że stosunek władz radzieckich był zdecydowanie różny względem łacinników, którzy w głównej mierze składali się z Polaków (sam von der Ropp przez wielu był uważany za Polaka, niewątpliwie wykazywał też sympatie propolskie), a względem unitów. Sytuacja taka utrzymywała się przez cały okres sprawowania przez Lenina władzy. Unici spotykali się ze zdecydowanie większą dozą tolerancji.

  Czas wojny polsko-bolszewickiej był okresem, w którym polityka Watykanu względem komunistów w oczach opinii publicznej drastycznie różniła się od stanu faktycznego. Można to wyraźnie zauważyć na podstawie korespondencji między Watykanem, a Moskwą. Watykan upubliczniał tylko te listy, które świadczyły o ostrym sporze papieża z komunistami, gdy w rzeczywistości znaczna część tych kontaktów stanowiła daleko idące, obustronne kompromisy […]

  Podpisanie Traktatu Ryskiego stanowiło otwarcie całkowicie nowego rozdziału w stosunkach między władzami bolszewickimi, a Watykanem. W związku ze głodem, który pojawił się w Rosji w 1921 papież Benedykt XV już w sierpniu 1921 wystosował odezwę do świata o pomoc dla głodujących w Rosji. Równocześnie na ręce arcybiskupa Cieplaka przekazano 50 000 dolarów na pomoc humanitarną.

  Na przełomie 1921 i 1922 prowadzono sekretne rozmowy więdzy stolicą papieską, a Moskwą. Benedykt XV jeszcze tuż przed swoją śmierci liczył na doprowadzenie porozumienia do skutku. W czasie gdy Herbert Hoover doprowadził do skutku misję humanitarną ARA dla Rosji, Watykan również prowadził podobne działania. Wszystkie osoby, które zapoznały się z pracami profesora Anthony C. Suttona odnośnie wkładu Wall Street w rewolucję bolszewicką wiedzą, że w rzeczywistości pomoc humanitarna zamieniła się w program przemysłowy, którego efektem był pierwszy plan pięcioletni, industrializacja Rosji sowieckiej i wprowadzenie tego kraju na ścieżkę zbrojeń.

  Podobnie pomoc humanitarna Watykanu, za którą osobiście odpowiadał jezuita Edmund Walsh. Zgodnie z informacjami zawartymi w memorandum sporządzonym przez Wilhelma von Brauna, osobę odpowiedzialną za kontakty między Watykanem, a Moskwą utworzone miało być konsorcjum pod kierownictwem dyrektora Orientbank AG w Berlinie, w ramach którego Kościół miał uzyskać 50% udziału w przejętych przez konsorcjum fabrykach sowieckich, dla których to Watykan miał zapewnić personel. Niewielkie udziały Kościoła wynikały z problemów finansowych Watykanu w tamtym czasie. W memorandum tym również napisano, że przedstawiony projekt ma być nagłaśniany jako działanie mające przynieść korzyści Kościołowi, Rosji i Niemcom, zastrzeżono jednak, by możliwie wiele mówiono o pomocy humanitarnej, a możliwie wcale o konsorcjum finansowym. Zgodnie z dalszymi informacjami, faktyczny wkład finansowy Watykanu był nieporównanie mniejszy aniżeli program pomocowy sponsorowany przez Wall Street, którego szacunki opiewają na kwotę większą aniżeli 60 milionów ówczesnych dolarów (wartość około 80 krotnie wyższa od obecnej). „
 • @Rzeczpospolita 21:12:59
  "-gdyby Polska (Lechia) nie została podbita przez żydo-chrześcijaństwo to i w Rosji nie byłoby "sowieckiego ustrojstwa", ani sowiecka Rosja nie wprowadziłaby tego "ustrojstwa" u nas." Ten akapit wyjaśnia wiele. -Stan umysłu -:)))
 • @ javox, Lotna, Moher
  Każda głupota napisana lub skomponowana przez debila jest sensacją.
 • Eunika Chojecka – kolejny fałsz żydo-Kosiura
  Dr Eunika Chojecka, w maju 2015 roku, razem z Fundacją ,,Twój Ruch" chciała zorganizować na UMCS debatę dotyczącą kreacjonizmu i ewolucji. W organizację włączyła się także Kornelia Chojecka (siostra Euniki) i Maria Mielcarz. Kreacjonizm - przeciwieństwo ewolucji - to pogląd, według którego życie na Ziemi powstało przez działanie Boga. Co ważne, kreacjonizm promuje Fundacja „Twój Ruch”, związana z Kościołem, ale nie ma ona nic wspólnego z Partią Palikota.
  Doktorantki Eunika i Kornela Chojecka oraz Mielcarz ujawnily w mediach, że były ze strony uczelni „naciski” by debaty nie organizować na terenie UMCS, a rzecznik uczelni wnioskował ukaranie w/w studentek upomnieniem.
  „kfakfa” (debil równy Kosiurowi) dołożył, że Eunika Chojecka jest „córką ajwaj xiedza”.

  Tymczasem prawda jest taka:
  1. Eunika Chojecka nie jest wyznania mojżeszowego, tylko Chrześcijańskiego;
  2. Tzw. „żydo-chrześcijaństwo” nie istnieje;
  3. Paweł Chojecki nie jest księdzem;
  4. Żydo-Kosiur nie uznaje kreacjonizmu tak samo jak żydowski rzecznik UMCS.
 • @Zdzichu 09:08:17 - jesteś WIELKIM sensatem
  No i mamy sensację twego autorstwa na twoją miarę, a jak sam napisałeś:

  "Każda głupota napisana lub skomponowana przez debila jest sensacją."
 • @Zdzich 09:08:17
  https://programwps.files.wordpress.com/2016/12/15356738_225732471199217_585593649112951689_n.jpg
 • @Rzeczpospolita 14:39:33
  Opolczyk to taki sam debil jak ty. Wiem, wiem,. Kupą raźniej! :)
 • @Zdzich 18:18:40
  Dzidek,
  może nie wiesz, ale każdemu wariatowi wydaje się, że to on właśnie jest normalny.
  Poza tym twój żydo-katolicki jazgot - bo przecież nie etyka - coraz bardziej jest przekonywający - przekonuje, że więcej w tobie żyda niż katolika.

  A dalej jak w grze w okręty: trafiony i zatopiony.

  Dziduś,
  teraz poważnie; popraw się, bo będę musiał cię wywalić mimo, że robisz taką dobrą antyżydo-katolicką robotę, ale przeginasz nieco synu.
 • @Rzeczpospolita 19:07:02
  Były pacjęt Zakładu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Żydów „Zofiówka” z Otwocka, żydo-Kosiur, ma nadzieję, że to on ma monopol na rzucanie goownem w katolików.
  Czy Dow Ber Stambler, rabin centrum Chabad Lubawicz, dobrze płaci za tą robotę, czy musisz dorabiać?
  Widzę, że pękasz pod naciskiem prawdy. Czy może masz następną złudną nadzieję, że się ciebie wystraszyłem?
 • @Zdzich 07:44:13
  Dziduś,
  nie maltretuj tak tej swojej łepetyny, odpocznij sobie przed Wigilią.

  Masz tu ode mnie świąteczną pocztówkę. Niech to będzie asumpt do wigilijnej i tak przez ciebie ulubionej faryzejskiej kontemplacji:

  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2016/04/ciemny-lud-wszystko-kupi.png
 • @Rzeczpospolita 12:03:36
  Wygląda mi to na twoja własną część Programu Wyborczego:
  "Wystarczy parę dobrych nośnych haseł i właściwie dobranych obietnic" - Rzeczpospolita 23.09.2016 16:56:18

  A spodziewałem się, że zadzwonisz do Piotrowskiegio po pomoc.

  (PS: To ile za publikację tych obrazków?)
 • @Zdzich 18:51:28
  Dziduś,
  tak jak w każdej owczarni: co łaska, ale nie mniej niż $50 USA.

  A koszernego karpika już nabyłeś?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031