Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
672 posty 4633 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Judaistyczne uwarunkowanie nauki w realizowanym NWO

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

czyli Nowym Światowym Porządku – cz. 3 z 3 „Logosu i Mizologosu Człowiekowiska”


W cywilizacji liberalno-(masońsko)-chrześcijańskiej jesteśmy od prawie już dwóch stuleci świadkami „zabijania milczeniem” tych prac naukowych, w których jest mowa o zakazanych „bogiem (w formie) Izraela” PRAWACH BIOLOGII

Judaistyczne uwarunkowanie nauki w Globalnej Cywilizacji T-P-D

Część 3 z 3 „Logos i Mizologos w historii Człowiekowiska”

Autor: Marek Głogoczowski

1800 słów

W cywilizacji liberalno-(masońsko)-chrześcijańskiej jesteśmy od prawie już dwóch stuleci świadkami „zabijania milczeniem” tych prac naukowych, w których jest mowa o zakazanych „bogiem (w formie) Izraela” PRAWACH BIOLOGII, po raz pierwszy sformułowanych 210 lat temu przez Jean B. Lamarcka. Z tego powodu rozważania, kontynuujące anty-biblijną „Filozofię zoologiczną” tego przyrodnika, będą obowiązkową lekturą w planowanych przez nas, na pustkowiach Syberii, OŚRODKACH LECZENIA, PRACĄ (przy sadzeniu iglaków), oraz NAUKĄ (zwłaszcza tą łysenkowską), FAŁSZYWEJ ŚWIADOMOŚCI (JUDEO)BURŻUAZJI. Oto one:

Powyższe książki traktują o zjawiskach biologicznych, uznanych jako „nie istniejące” przez dominującą dzisiaj w nauce Sektę neo – to jest judeo – darwinistów. W szczególności autorzy książki widocznej po prawej, moi koledzy z Uniwersytetu Genewskiego, Philippe Anker oraz zmarły rok temu i pochowany na cmentarzu żydowskim w Genewie Maurice Stroun, w latach 1970 omal nie wylecieli z pracy za udane powtórzenie doświadczenia Trofima Łysenki, z hybrydyzacją różnych odmian rośliny tytoniu. Otóż niewątpliwie wielkim osiągnięciem tego radzieckiego agronoma było wyhodowanie nowych odmian zbóż za pomocą „stresowania” tych zbóż trudnymi warunkami wegetacji; podobne doświadczenia robiła z kukurydzą, w latach 1940 Barbara McClintock w USA, która już wtedy zaobserwowała, pod mikroskopem, że w nasionach stresowanych roślin są uruchamiane „wędrujące geny” zwane ‘transpozonami‘. McClintock musiała jednak czekać aż 40 lat na uznanie Nagrodą Nobla wyników jej prac – co wskazuje, że w dziedzinie genetyki (dosłownie nauki o pochodzeniu) sytuacja jest daleka od psychicznego zdrowia osób robiących biznes w tej dyscyplinie.

Skąd to oskarżenie o brak zdrowia umysłowego współczesnych naukowych elit? Jako historyk nauki zobowiązany jestem przypomnieć, że w tym samym czasie co McClintock, czyli na początku lat 1940 i w tym samym miejscu, czyli w Cold Spring Harbor, NY, dwaj uciekinierzy z faszystowskiej Europy Max Delbruck i Salvador Luria, późniejsi laureaci Nagrody Nobla z biologii, przeprowadzili eksperyment z bakteriami E.coli, mający udokumentować, że te bakterie tylko przez przypadkową mutację potrafią zacząć się rozmnażać w obecności niszczącego je wirusa zwanego bakteriofagiem. Mnie taki eksperyment wydał się z definicji durnym, bo już w wieku lat kilkunastu wyrobiłem u siebie odruch myślenia, że wszystkie żyjące istoty pokonują (lub nie) atakujące je choroby, w sposób podobny do tego, jak to było w mym przypadku we wczesnej młodości.

Mając ku temu i czas i niezbędny dostęp do periodyka „Genetics” z roku 1943, w Paryżu w 1979 roku sprawdziłem dokładnie 50-stronicowy, pełen matematycznych wzorów, raport z tego „epokowego” odkrycia. I tak jak z doświadczeniami z karmieniem myszek rtęcią, na które się powoływała Majewska w swej kampanii antyszczepionkowej (patrz cz. 2), tak z doświadczenia Lurii-Delbrucka wyszło to co miało wyjść, mianowicie potwierdzenie ich hipotezy oznaczonej jako „b1” – „przypadkowo predysponowane ku temu bakterie, po okresie choroby, nabierają pełnej odporności na wirusa, przekazując tę nabytą odporność swemu potomstwu”.

Po prostu, promując swą CZOŁOWĄ „hipotezę a” pełnej przypadkowości mutacji bakterii E.coli, autorzy eksperymentu zgrabnie „przymknęli oko” na fakt opóźnienia, prawie o całą dobę, momentu pojawiania się pierwszych bakterii, w pełni odpornych na działanie wirusa (w innych, podobnych doświadczeniach, na pojawienie się takich bakterii trzeba zazwyczaj czekać całe tygodnie – informacja od bakteriologa, prof. Kunickiego-Goldfingera, 1983). Ten, na pozór matematycznie potwierdzony dowód na BRAK INTELIGENCJI (czyli, mówiąc praktycznie, na NIE ISTNIENIE HORMEZY) u mikroorganizmów, przez uczonych zainteresowanych BIZNESEM pod nazwą biologia molekularna, entuzjastycznie został ekstrapolowany na złożone z milionów komórek zwierzęta, w tym na gatunek ludzki, bezmyślnych biznesmenów weń włączając.

Patrząc od strony naukowo-religijnej, prawie natychmiastowe medialne nagłośnienie doświadczenia L-D dało efekt, który warto określać zaczerpniętym z religioznawstwa terminem „paulinizmu”: to CO JEST (czyli zjawisko hormezy) PRZESTAŁO ISTNIEĆ w wyobraźni ambitnych biologów, a to CZEGO NIE MA (czyli ściśle losowe mutacje, odpowiedzialne za pojawienie się odmiany lepiej przystosowanych osobników) ZACZĘŁO INTENSYWNIE DOMINOWAĆ (bez)myślenie coraz liczniejszych neodarwinistów. Zrozumiałym jest że w tej sytuacji liczne, bardzo udane doświadczenia, z hodowlą genetycznie nowych odmian przede wszystkim roślin (de Vries 1911), ale także i zwierząt (ślimaki limnea Jeana Piageta), zostały albo zepchnięte na zupełny margines albo potraktowane jako oszustwa (samobójstwo Paula Kammerera w 1926). Wraz z narastającą wrogością do lamarckizmu, me próby wytłumaczenia genezy odruchów warunkowych (patrz cz. 2) jako formy endogennej inżynierii genetycznej, też oczywiście zostały potraktowane jako naukowo samobójcze – i to pomimo pojawiania się coraz większej ilości danych, że rozwijające się organizmy wyższe same syntetyzują, w sposób ściśle przewidywalny, nowe geny: pod koniec wieku XX, gdy przebadano całkowicie ludzki genom, to się okazało, że w stadium embrionalnym liczy on tylko 30 tysięcy genów, a u dorosłej osoby tych rozmaitych genów jest aż 100 tysięcy!

W rezultacie dominacji, w drugiej połowie XX wieku, takiego darwinowsko-kartezjańskiego wyobrażenia sobie Bezdusznej Przyrody, niezdolnej do stawiania oporu „selekcjonującemu” ją środowisku, ambitny „neurolog komputerowy” Pierre-Paul Changeux (miałem z nim dłuższą rozmowę w 1981 roku, patrz skan w przypisie 2), w szybko przetłumaczonej na język angielski książce “Neuronal man” zapewnił, iż uczymy się nie poprzez powstawanie, pod wpływem życiowych doświadczeń, nowych skojarzeń kodowanych na połączeniach miedzyneuronalnych w naszym mózgu, ale dokładnie na odwrót “uczyć się oznacza eliminować” nadmiarowe połączenia w korze mózgowej . Czyli logicznie, im ktoś ma mniej w głowie asocjujących reakcje na rozmaite bodźce neuronów, tym bardziej jest on UCZONY!

A pozostający pod intelektualnym wpływem tego francuskiego entuzjasty degradacji struktury neuronalnej człowieka, sławny amerykański lingwista Noam Chomsky ogłosił publicznie swe naukowe przekonanie, że języki nie są bynajmniej doskonalone poprzez ich używanie: “Wydaje się, że mamy istotne, wręcz przytłaczające dowody na to, iż podstawowe aspekty naszego życia umysłowego i społecznego, wśród nich także i język, są zdeterminowane jako część naszego wyposażenia biologicznego i że nie są nabywane przez proces uczenia się, a tym bardziej przez trening.”

Czyli znowu, tak jak to było w historii NIE ISTNIENIA, w świecie nauki, przez prawie całą drugą połowę XX wieku zjawiska hormezy, odkrytej przez McClintox w stresowanych przez nią ziarnach kukurydzy, i jednocześnie ISTNIENIA (już od 75 lat!) wiary mikrobiologów w totalną przypadkowość mutacji przystosowawczych bakterii E. coli, mamy do czynienia w neurologii i lingwistyce do czynienia z socjologicznym „efektem św. Pawła”: TO CO JEST TO NIE ISTNIEJE (czyli uczenie się języków za pomocą ich ćwiczenia), a TO CZEGO NIE MA (czyli bezwysiłkowe pojawianie się u ludzi ich sprawności, często w wielu językach) to stało się przedmiotem, propagowanej przez IFiS PAN w Warszawie Próby Naukowej Rewolucji N. Chomsky’ego.

Jaka SIŁA BIOLOGICZNA stoi za wycofywaniem, ze społecznej świadomości, co szerszych umysłowo skojarzeń?

W kontekście wiary iż „uczyć się oznacza eliminować połączenia neuronalne” warto przypomnieć, że już dwa tysiące lat temu żydowski zhellenizowany filozof Filon z Aleksandrii, omawiając ukryty sens znanej mu w greckim tłumaczeniu Septuaginty, zauważył co następuje:

Bez zmęczenia żyje ten, komu Bóg z obfitości i łaskawości użycza dóbr doskonałych. I przeciwnie, ten kto przez wysiłek zdobywa cnotę, okazuje się mniej znaczącym i mniej doskonałym niż Mojżesz, który bez trudu i łatwo ją otrzymuje od Boga. … Jak bowiem trudzenie się jest czymś mniejszym i bardziej pospolitym od braku wysiłku, podobnie ma się rzecz niedoskonała w porównaniu z doskonałą, tak samo człowiek uczący się w porównaniu z mającym wiedzę w sobie.” (3; Alegoria Praw, ks. III, str. 135)

Czytając taką laudację CNOTY posiadanej bezwysiłkowo przez Mojżesza, bystry lamarckista od razu zauważy, że nawet gdyby to było prawdą na początku kariery tego proroka, to wskutek braku koniecznych do zachowania kompetencji intelektualnych ćwiczeń, z czasem ta CNOTA musiała u Mojżesza zanikać. A w ślad za prorokiem musiały zanikać nie ćwiczone kompetencje umysłowe jego mojżeszowego ludu. Tutaj doskonałych współczesnych przykładów takiej ewolucji dostarczają „postmojżeszowe” postacie Noama Chomsky’ego oraz jego mentora J.-P. Changeux, otwarcie głoszącego iż „uczyć się” to tracić istniejące wcześniej w mózgu połączenia neuronalne (patrz przypisy 1 i 2).

Ten sam rodzaj, mówiąc po amerykańsku ‘mindset‘, charakteryzuje sfotografowaną w części 2 polskojęzyczną „czwórcę antyszczepionkową”. Ta czwórca, podobnie jak wyżej wzmiankowani uczeni, utrzymuje iż „TO CO JEST – czyli rozwój ludzkiego układu odpornościowego dzięki ćwiczeniu go za pomocą „wzburzania go” kolejnymi szczepieniami – TO NIE ISTNIEJE”, natomiast ISTNIEJE TO, CZEGO NIE MA, czyli wywołane szczepieniami choroby cywilizacyjne w rodzaju autyzmu. Doświadczony lamarkista by w tym miejscu ironicznie zauważył, że te coraz liczniejsze choroby cywilizacyjne wynikają z NIEDOĆWICZENIA posiadanych przez człowieka organów, a zatem logicznie wynikają z AMERYKAŃSKIEJ IDEOLOGII POSTĘPUopartej na recepturach zaczerpniętych z hebrajskiej Biblii. Ta ideologia sprowadza się bowiem do sugerowanego w „Pismach” Filona z Aleksandrii namnażania, oszczędzającego exceptional people jakiegokolwiek wysiłku TECHNIKI, PIENIĄDZA, oraz KOMFORTU dla z definicji statycznej (stąd bóg scjentologów nosi nazwę STATYK) wciąż rosnącej ZHEBRAIZOWANEJ DUPY.

Kształtujące obecnie życie prawie wszystkich narodów, ANTYZOOLOGICZNE dogmaty darwinowskie są bowiem rodzajem, wypracowanej w pierwszej połowie XX wieku, MUTACJI POZNAWCZEJ zasad widzenia świata wpisanych w HEBRAJSKĄ BIBLIĘ. (Bezskutecznie usiłowałem zainteresować tym zjawiskiem teologów uczestniczących w cyklicznej konferencji „Nauka a religia” na UZ w 2007 roku.) Według tejże Biblii ISTOTY OŻYWIONE NIE POSIADAJĄ INTELIGENCJI – jest TO DOGMAT CENTRALNY JUDAIZMU w pełni zaakceptowany następnie przez KARTEZJANIZM oraz NEODARWINIZM obowiązujący dzisiaj w zakładach naukowych.

Oto

“5 SOLAS” neo – to znaczy judeo – darwinowskiej wiary (w NICOŚĆ)

(Przekład “google” z angielskiego //markglogg.eu/?p=2144)

1.Sola scriptura (neo) darwiniana admissibile est – tylko neodarwinowskie pisma są dopuszczalne w instytutach naukowych (Wzorowane na luterańskiej SOLA SCRIPTURA, powtarzającej “Bożą mądrość” św. Pawła w 1 Koryntian 4: 6- “możesz uczyć się od nas, aby nie wychodzić poza to, co jest napisane“).

2.Solus multiplicatium esentia vitae est – tylko rozmnażanie się jest istotą życia (To zostało  zaczerpnięte z Księgi Rodzaju 1:22)

3. Soli geni character individuum determinant – tylko geny określają charakter indywiduum (Zaczerpnięte z 1 Koryntian 15: 36-38: “To, co siejecie, nie jest ciałem (lub somą), które powstanie, ale nagim ziarnem (nasieniem) … Bóg daje każdemu nasieniu ciało, które zamierza, dla każdego nasienia odpowiednie dlań ciało“, idea takiego podziału jest już obecna w Księdze Rodzaju 1: 11-12)

4. Soli incidentes species novus generant – tylko przez przypadek pojawiają się nowe gatunki, życiowa działalność przedstawicieli gatunku ma żadnego wpływu na tego gatunku genetyczny charakter (Zaczerpnięte z “wyroczni Jehowy” urim-tummim, czyli “światła i doskonałości” losowych doborów, Ks. Wyjścia 28: 30)

5. Sola selectia naturalis motor evolutionis est – tylko Dobór (Selekcja) Naturalny(a) jest motorem ewolucji (Wzięte z luterańskiej SOLA GRATIA – “ponieważ dzięki łasce jesteście zbawieni przez wiarę (…) a jeśli jest ona darem (w postaci waszego wybraństwa przez) Boga, więc nie dzięki waszym działaniom/uczynkom (jesteście zbawieni)” – Ef 2: 8-9, Rz 11: 6)

W powyższym kontekście WIARY (ANTY)ZOOLOGÓW warto przytoczyć opinię Pierre-Paul Grassé, autora książki “Evolution of Living Organisms” (1977), który już w 1979 roku powiedział autorowi, że “neodarwinowska koncepcja ewolucji jest o NICZYM“.

Jeśli zaś chodzi o to, co mają nam ZASŁONIĆ te, jakżesz liczne obecnie dyskusje o NICZYM (by wskazać na „histerię antyszczepieniową” dzisiaj w Polsce), to pozwolę sobie przypomnieć, że pod koniec ubiegłego stulecia, zgodnie z łysenkowską „Doktryną Szoku” (czyli HORMEZY wymuszonej gigantycznym ekonomicznym stresem), udało się dokonać znacznego „ulepszenia” narodów byłego Obozu Socjalistycznego. Jak na razie zbiorowej Nagrody Nobla za to  osiągnięcie w zakresie genetyki populacji, żydowska Fundacja Sorosa-Batorego jeszcze nie otrzymała – a przecież pojawiła się obecnie odmiana Słowian niezwykle użyteczna dla realizacji nadrzędnego celu „Panowania nad Ziemią Boga w formie Izraela” – czyli dokładnie tego “Inteligentnego Projektu“, który zalecał do realizacji, w skali całego globu, cytowany na wstępie części 1 niniejszego wywodu rabin Pinhas Połoński w Wielkiej Chóralnej Synagodze w Petersburgu, d. Leningradzie w roku 97 po WPR.

Dr Marek Głogoczowski

31 lipca 101 roku

po Wielkiej ANTYJUDAISTYCZNO-CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Proletariackiej Rewolucji

(Religią antyjudaistyczno-chrześcijańską był zakazany na “Soborze Zbójeckim” w 431 roku Nestorianizm, z jego obecnymi aż do XX wieku w Azji symbolami swastyki, oznaczającej cyklicznie odradzającej się radości życia oraz biologicznej siły, swastyki będącej przeciwieństwem krzyża, symbolu Religii Paulińskich Psychopatów, znaku nieustannie przypominającego kenozę, powolne wypróżniania się z Rozumnego Życia – czyli LOGOSU – proroka Jezusa z Nazaretu; krzyż bowiem reprezentuje Nihilizm Poznawczy, czyli OBIEKTYWNE ZŁO CYWILIZACJI.)

Przypis 1 do części 3 (z 3)

Jean-Pierre Changeux swą teorię „uczenia się przez eliminację połączeń neuronalnych” uzasadnił zaobserwowanym faktem, że aż o około 35% się zmniejsza, w pierwszych latach ludzkiego życia, liczba wypustek neuronalnych obecnych w mózgu normalnego dziecka w momencie jego narodzin. Nie wskazuje on jednak, w „Człowieku neuronalnym” z roku 1984, skąd to wyraźne zubożenie, dojrzewającej dopiero struktury mózgu dzieci się bierze. Logicznie biorąc, im mniej mamy w głowie takich połączeń interneuronalnych, tym mniejsze są nasze kompetencje ruchowe, ruchy myśli w to włączającDobrego przykładu zaniku odruchów, które już od tysięcy lat nie były ćwiczone, dostarcza silny odruchowy „małpi chwyt” urodzonych w 7 miesiącu ciąży wcześniaków. Ten odruch w prehistorii ludzkiego gatunku zezwalał noworodkom szybko się wczepić w owłosioną skórę matki. Obecnie jest on już bardzo osłabiony u niemowląt urodzonych normalnie, w 9 miesiącu ciąży (patrz zdjęcie):

Wcześniak, by mieć tak silny chwyt dłoni, musi mieć odpowiednio silnie rozwinięty w mózgu lokalny ośrodek nerwowy  taki chwyt nakazujący. A to oznacza, że w naszym stanie prenatalnym znajduje się w naszych mózgach sporo połączeń neuronalnych, które później przestają być aktywne. W tym kontekście zaczynamy się domyślać skąd się bierze to zmniejszenie się, we wczesnej młodości, aż o 1/3 ilości wypustek neuronalnych obecnych w niedojrzałych mózgach noworodków. Ta wyraźna atrofia jest trywialnym rezultatem „zapominania” przez osoby, wychowane w komforcie zurbanizowanych od tysięcy lat społeczeństw, odruchów które były ich przodkom niezbędne do życia w stanie „dzikości” (mózgi zwierząt udomowionych z reguły są o około 15 % mniejsze niż ich dzikich pobratymców). I to jest tylko WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ „zapominanych” obecnie bardzo szybko odruchów, w tym odruchów świadomej myśli, jakie charakteryzowały naszych pra-rodziców (czy wręcz nas samych w młodości).

Przypis 2 do cz. 3 (z 3)

Poniżej, dla uprzyjemnienia zakończenia 3 częściowego cyklu „Logos i Mizologos”, mój reportaż, zawarty w Aneksie do „Atrap i paradoksów biologii” z 1993 roku, ze spotkania z głoszącym, iż ‘uczenie się polega na eliminacji neuronów’, neurologiem „komputerowym” J.-P. Changeux. Reportaż ten w elegancki sposób ilustruje jak obecnie osiąga się „postęp” w Naukach o Życiu:

KOMENTARZE

 • @
  Ten tekst otrzymałem też bezpośrednio od Marka.

  W uwadze stwierdziłem, że poruszone kwestie można sprowadzić do struktury rzeczywistości:
  - hierarchicznej (wersja judaistyczna),
  - celowej (egalitaryzm).

  Z tego da się wywieść ukazaną problematykę.
 • Problem HORMEZY czyli STRESOWEGO wytwarzania nie tylko nowych gatunków roślin ale i ludzi
  Dziękuję Dariuszowi Kosiurowi 3 z 3 części "Logosu i Mizologosu Człowiekowiska. Na portalu WPS https://wiernipolsce1.wordpress.com/2018/08/01/judaistyczne-uwarunkowanie-nauki-w-realizowanym-nwo-nowym-swiatowym-porzadku-cz-3-z-3-logosu-i-mizologosu-czlowiekowiska/
  namnożyło się obecnie aż 54 komentarze do tego problemu (a ściślej do tego omawianego w części 2 - HORMEZA.

  Wcześniejsze części można czytać i na WPS i na "wiernipolsce" i na mojej stromie:
  cz. 1 : http://markglogg.eu/?p=2312 pt. LOGOS I MIZOLOGOS W HISTORII LUDZKIEGO „CZŁOWIEKOWISKA” (czyli rodzaju Mega Kołtuna gatunku ludzkiego, dawniej rozumnego)

  cz. 2 : http://markglogg.eu/?p=2353 pt. HORMEZA jako metafizyczny „bicz boży ” na apostolat Mizologos żerujący na bezrozumie Człowiekowiska

  W komentarzu do tej drugiej części mego LOGOSU zauważam, iż zalecane przez WHO/OMS szczepienia, wskutek istnienia OGÓLNOBIOLOGICZNEGO PRZECIWENTROPICZNEGO ZJAWISKA HORMEZY – czyli Wyrównania (tj. Regeneracji) z Nadmiarem wywołanych przez te szczepienia niewielkich Uszkodzeń Ciała – mają (po okresie regeneracji z nadmiarem) DOBROCZYNNY wpływ na zdrowie szczepionego organizmu, podobnie jak niewielkie dozy najrozmaitszych, tez uszkadzających organizm, napromieniowań.

  (Antyszczepionkowcy W OGÓLE nie wyobrażają sobie, że wprowadzona do organizmu mini-toksyny, poprzez automatyczną NADREGENERACJĘ szkód przez nie wyrządzonych, przyczyniają się do wzrostu SIŁY i SPRAWNOŚCI - czyli do UCZENIA SIĘ - organizmu zwalczania podobnych toksyn!)

  Najlepiej jednak przeczytać ten drugi rozdział.
 • Dawno nie czytałam takich bredni.
  Przykre. Płaci Autorowi ktoś za propagowanie szczepień?

  Ten kto wymodził ten artykuł robi dokładnie to samo, o co oskarża innych: postawił sobie teorię i na chybił-trafił dopasowuje do niej swoje „niezbite dowody.”

  Chomskiemu można zarzucić różne rzeczy, ale z pewnością nie to, że opowiada takie brednie, jak to co mówi o Chomskim ten szarlatan. Wygląda na to, że on albo przeinacza przekaz badań Chomskiego, albo ich kompletnie nie zrozumiał.

  Jak chodzi o autyzm, to można sprawdzić wielokrotniść występowania w populacji szczepionej i populacji nieszczepionej. Ani autyzm, ani wszelkie choroby układu odpornościowego, w tym alergie nie są „chorobami cywilizacyjnymi”, a efektami powszechnych szczepień z dodatkiem szeregu trucizn.

  Według tego autora wprowadzanie rtęci do krwiobiegu jest zapewne leczeniem, albo stymulowanie obrony organizmu, a nie po prostu zatruwaniem. Może powinien spróbować na samym sobie z np. arszenikiem.
 • @Lotna 07:59:20
  //Humans can develop a genetic tolerance for arsenic//

  Ludzie mogą rozwinąć genetyczną tolerancję na arszenik

  https://www.wired.co.uk/article/genetic-immunity-to-arsenic
 • @Arjanek 09:27:02
  Oczywiście.
  Przecież znana jest sprawa Rasputina, którego nie można było otruć i trzeba było użyć innych środków.
 • @Arjanek 09:27:02
  Oczywiście, że mogą. Proponuję zacząć od potężnej dawki, proporcjonalnej do dawki rtęci i innych świństw wszczepianych do krwiobiegu niemowlętom. Moźe przetrwa, tak jak wiekdzość niemowląt. Powodzenia.
 • @Lotna 10:05:22
  Z tekstu: https://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/69973,ktore-szczepionki-zawieraja-tiomersal

  Dostępne w Polsce szczepionki zawierające tiomersal przedstawione w tabeli.

  (Wszystkie wymienione poniżej szczepionki dotyczą trzech chorób, przeciw którym wystarczy jedne szczepienie DOMIĘŚNIOWE DTP zawierające 50 mikrogramów (50/1 000 000 grama) tiomersalu, wydalanego przez dziecięcy organizm, w okresie czyszczenia krwi w nerkach, w ciągu tygodnia - tak czytałem w opracowaniach medycznych MG)

  Zawartość tiomersalu w szczepionkach dostępnych w Polsce (opr. własne)
  Nazwa szczepionki Zawartość tiomersalu Uwagi
  szczepionka przeciw błonicy D 30 j.m./dawkę dla młodszych dzieci
  szczepionka przeciw błonicy d 5 j.m./dawkę dla starszych dzieci i dorosłych
  szczepionka tężcowo-błonicza adsorbowana Td 50 µg/dawkę
  szczepionka tężcowa adsorbowana TT 50 µg/dawkę
  szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana DT 50 µg/dawkę dla młodszych dzieci
  szczepionka tężcowo-błoniczo-krztuścowa adsorbowana DTPw 50 µg/dawkę
  Euvax B – szczepionka przeciw WZW B 50 µg/dawkę tylko stare serie, nowo wyprodukowane szczepionki nie zawierają tiomersalu

  Generalnie jeżeli chodzi o źródło rtęci w organizmie, to ważniejsze jest spożywanie ryb często zanieczyszczonych groźną metylortęcią.
 • @Gasienica 10:39:00
  Zapewne niemowlęta, które umierały po szczepieniach, albo dzieci, które cofały się w rozwoju po każdej dawcę szczepień jadły mnóstwo tych zatrutych ryb. Ot, naukowe wytłumaczenie naukofców na usługach koncernów farmaceutycznych.
 • @Lotna 18:19:25 Niech lotna przytoczy jakąś WIARYGODNĄ statystykę takich uszkodzeń po szczepieniu
  To wtedy zaraz napiszę/zadzwonię do mej dobrej znajomej z WHO/OMS w Genewie, Szwajcarki niemieckiej mgr farmacji Agata Wehrli, do swej emerytury przed kilkunastu laty Głównego Specjalisty WHO/OMS od sprawdzania jakości nowych farmaceutyków. Jak mi przed 2 laty mówiła, ma ona tamże ciągle aktywne znajomości w "naczalstwie" tej Światowej Organizacji, a ci już sprawdzą czy statystyki przedstawiane przez Lotna są zasadne. Bo z niejakim Wakefieldem okazały się sfabrykowane - tak przynajmniej twierdzi Lancet, etc. (a takze duńscy lekarze, którzy zauważyli, już przed kilku laty, ze nawet po wycofaniu tiomersalu ze szczepionek zapadalność dzieci na autyzm nie zmniejszyła się, ale wzrosła. I to nie tylko w Danii.

  (Autyzm jest CHOROBĄ CYWILIZACYJNĄ, podobną do diabety/cukrzycy czy krótkowzroczności, żylaków, etc. W tych to dziedzicznych w dużym stopniu chorobach dzieci (a zwłaszcza wnuki) zaczynają NAGLE dziedziczyć (bo to są wielopunktowe mutacje ich kodu genetycznego) SKUTKI LENISTWA ZACHOWAŃ SIĘ ICH RODZICÓW. Lenistwa narzuconego przez "wymogi" prawie totalnego sedenteryzmu, samozamknięcia i wzajemnej miedzyludzkiej izolacji w Cywilizacji TPD.)
 • @Gasienica 22:52:54 Wykład na temat Rozwoju Potrzeb z r. 1981
  Ot, była znana działaczka „Solidarności” w Gdańsku doniosła mi, że profesor fizyki Mirosław Dakowski „wpuścił” mój tekst sprzed lat 37 (sic!) na swoją stronę internetowa: http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=23569&Itemid=119

  Z takim oto komentarzem:

  NA TEMAT ROZWOJU POTRZEB (u obywatela siedzącego w wannie z ciepłą wodą).

  [Z wahaniem, ale umieszczam artykuł libertyna, wierzącego chyba jedynie w Swój umysł i Swą błyskotliwość. W tym artykule chyba jednak „stwarza dobro”. Czytać KRYTYCZNIE. MD]

  Marek Głogoczowski http://markglogg.eu/?p=1254
 • Samolubnie do własnego archiwum...
  Moj ulubiony dr. -taternik Marek Glogoczowski ,napisal:
  Post subject: Holo-religia wzieta pod lupe


  Teraz dopiero zauwazylem ,ze doskonaly komentarz na ten temat pochodzi spod piora mojego najbardziej ulubionego taternika wsrod doktorow i super doktora wsrod taternikow p.M.Glogoczowskiego.

  Z tym wieksza przyjemnosci zamieszczam ten tekst:


  "Opózniona "Dobra Nowina" z Oswiecimia/Auschwitz

  W dwu częściowym artykule "Religia Holocaustu", opublikowanym w "Stańczyku" nr 2 (29) 1996 i 1 (30) 1997, Tomasz Gabiś proroczo napisał:

  "Wazne jest to, ze Holocaust w kazdym przypadku wybierany jest jako absolutny punkt odniesienia, ze uznany zostaje za wydarzenie, ktore pozostaje w jakiejs specjalnej relacji do Boga. Holocaust nie jest juz wydarzeniem historycznym, ale "eschatologicznym dramatem", elementem "historii swietej", ktory rozpatrywany byc musi na plaszczyznie "metafizyczno-teologicznej". Elie Wiesel uwaza nawet, ze w pewnym sensie opowiadanie o wydarzeniach w Osiweciumiu czy Treblince jest bluznierstwem i ze zblizac sie sie do nich nalezy ze "swieta bojaznia" (Bog po Oswiecimiu, ss. 26 i 29).
  Owa "swieta bojazn" oznacza, ze ustanowione zostalo potezne centralne tabu nowej religii zrodzonej w Oswiecimiu, ktory jest "punktem zerowym historii dla narodu zydowskiego w rekach jego mordercow" (Georg Steiner). Alfa i Omega, Koncem i Poczatkiem, kresem i kulminacja dotychczasowej historii ludzkosci i poczatkiem nowej ery - nalezy mowic: 100 lat przed Oswiecimiem lub 50 lat po Oswiecimiu tak jak mowilo sie dotad "przed narodzeniem Chrystusa" i "po narodzeniu Chrystusa". Nowa religia czy, jak uwaza prof. Ernst Nolte, quasi religia (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.VIII.1994) ma swoje swiete miejsca, swiete teksty, swoich kaplanow, swoje relikwie, swoje swiatynie, swoich heretykow a moze nawet "ateistow Holocaustu", i ozywiana jest poteznym impulsem, aby nawracac i aby panowac.

  (...) Francuski anarchista Serge Thion pisze: "Oswiecim jest globalnym punktem odniesienia. Oswiecim jest haslem potrzebnym do przejscia przez clo. Otworzcie gazete dowolnego dnia: za kazdym, razem zauwazycie, ze gdzies wspomniany jest Oswiecim, niezaleznie od tego, w jakim kontekscie. Slowo "Oswiecim" mowi wszystko" (Serge Thion Prawda historyczna czy prawda polityczna? Wladza mediow: afera Faurissona, Berlin 1994, str. 20). Do jakiego stopnia Holocaust opanowal dzis zbiorowa wyobraznie, swiadczy przypadek francuskiej druzyny kobiecej w plywaniu synchronicznym, ktore na olympiade w Atlancie przygotowaly spektakl zawierajacy wyrazne odniesienia do Holocaustu. Plywaczki ubrane w czarne kostiumy odgrywaly przybycie kobiet zydowskich do obozu koncentracyjnego, selekcje dokonywana przez hitlerowskiego lekarza i wreszcie marsz do komor gazowych. Wszystko przy muzyce z filmu "Lista Schindlera" (zob. Polityka 1996 nr 32)."

  (Do tych danych Gabisia z 1996 roku warto dodać informację, jaką otrzymałem od dwóch Francuzek z Cherbourga, z którymi spotkałem się w Krakowie w Karnawale 2004: zostały one delegowane do Polski, aby przygotować inscenizację baletu na temat... "Zagłady w Oświęcimiu"! Nie musze dodawać, że specjalistka ze "szkoły tańca" w Cherbourgu, z którą byłem zobowiązany zatańczyć w trakcie imprezy zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, miała trudności z wykonaniem kroku tanecznego w zwykłym, "przedoświęcimskim" tango...)

  Tomasz Gabiś dokumentuje niewiarygodność istnienia komór gazowych w Oświęcimiu aż na 50 stronach "Stańczyka" nr. 2 (31) 1997. Gabisiowi jakoś "uszło płazem" kwestionowanie oficjalnej wersji historii KL Auschwitz, ale w bodajże trzy lata później, za wydaną w kilkuset egzemplarzach broszurkę "Tematy niebezpieczne", kwestionującą "dogmaty oświęcimskie", został usunięty z Uniwersytetu Opolskiego dr Dariusz Ratajczak. Podobnie wygląda sprawa i w innych krajach, w Kanadzie już od ponad roku jest uwięziony Niemiec Ernst Zundel, jeden z aktywistów tak zwanego "rewizjonizmu holocaustu", za którego głoszenie w Niemczech obowiązkowo idzie się do więzienia, zaś we Francji naraża się na wielkie kary pieniężne.

  Pomimo "tabu" na temat rzeczywistego stanu rzeczy w KL Auschwitz w latach 1942-44, w wielu krajach wciąż odzywają się głosy rewizjonistów, a dzięki witrynie rense.com odkryłem najnowszy tekst, pióra Samuela P. Fonera, jaki ukazał się w piśmie "The Spotlight" (Volume XIX, Number 2), 31 maja 2004.

  Autor pisze w nim co nastepuje:

  "W dramatycznym i bezprecedensowym wywiadzie, zarejestrowanym na video, dr Franciszek Piper, starszy kurator i dyrektor archiwów Państwowego Muzeum w Oświęcimiu, powiedział przed kamerą, że "Krema 1", uznane za "ludobójczą komore gazową", pokazywaną każdego roku tysiącom turystów na terenie głównego obozu w Oświęcimiu, zostało, w rzeczy samej, zbudowane przez Związek Radziecki już po wojnie - jak się wydaje na bezpośrednie polecenie Józefa Stalina. To co powiedział Piper przed kamerą, jest potwierdzeniem tego, co postulował wybuchowy raport Leuchtnera z 1988 roku: nie było masowego gazowania w budynkach określanych jako "ludobójcze komory kazowe" w Oświęcimiu."

  Z dalszej części artykułu pod tytułem "Dyrektor Muzeum Oświęcimskiego ujawnia, że 'komory gazowe' są pozoracją (hoax)", zamieszczonego 31 maja 2004 w "Spotlight", dowiadujemy się, iż:
  "taśma video na której dr Piper ujawnia te rewelacje, została nakręcona w 1992 roku przez młodego żydowskiego badacza Dawida Cole i jest ona wynikiem 12 lat intensywnych badań tuzinów historyków, dziennikarzy i naukowców, którzy usilowali dotrzeć do sedna, co naprawdę zdarzyło się w Oświęcimiu. Jak większość Amerykanów, Cole był wychowany w wierze w "niepodważalny fakt", że masowe, ludobójcze gazowanie miało miejsce w Oświęcimiu i że liczba zamordowanych - także uznana za nie do podważenia - wynosiła 4.1 miliona. (...) Taśma video nagrana przez Cole'a potwierdza, że ludzie, ktorzy zarządzali Państwowym Muzeum Oświęcimskim, mieli w zwyczaju fabrykowanie "dowodów" na ludobójcze gazowanie; itd."

  Zaintrygowany tą "wybuchową" informacją zamieszczoną w "Spotlight", skomunikowałem się, na początku czerwca br. w Krakowie, ze znanym dziennikarzem starszego pokolenia Leszkiem K., który około dziesięciu lat temu przeprowadzał dla "Przeglądu Tygodniowego" wywiady z dr Franciszkiem Piperem. Leszek potwierdził, iż Piper był jednym z autorów prac badawczych, ktore doprowadziły do zmniejszenia, w 1989 roku, oficjalnej liczby ofiar KL Auschwitz z 4 milonów do 1,1 miliona. Natomiast jeśli chodzi o komory gazowe, to Piper nie kwestionował ich egzystencji i Leszek odniósł wrażenie iż był on - w połowie lat 1990 - o ich autentyczności autentycznie przekonany.
  Dlaczego zatem Piper mówił do kamery Dawida Cole w 1992 coś innego? Czyżby, po "kameralnym" wywiadzie dla Cole'a, zaczął się on bać o swą pracę?

  Na usprawiedliwienie Pipera pozwolę sobie przytoczyć fakt z Francji, z drugiej połowy lat 1990. Otóż w połowie lat 1990 bardzo znany francuski filozof Roger Garaudy napisał - i opublikował w Szwajcarii - książkę "Mit założycielski nowoczesnego Izraela", gdzie oczywiście kwestionuje cyfry dotyczące rozmiarów "Holocaustu". Za opublikowanie tej, ponoć bardzo solidnie podbudowanej materiałem faktograficznym pracy, 90-letni filozof został skazany we Francji na karę 100 tysięcy franków. Popierający zaś tezę Garaudy'ego, też 90-letni ksiądz Abbé Pierre, znany francuski pisarz, który w czasie wojny przeprowadzał Żydów przez góry do Szwajcarii, został wezwany do Watykanu, po czym wrócił i ogłosił publicznie w prasie odwołanie swych "heretyckich" poglądów...

  Aby zatem sprawie "herezji" stało się zadość, pozwolę sobie przytoczyć ponoć autentyczne dane, znajdujące się obecnie w Państwowych Archiwach Niemiec w Koblencji, odnośnie ilości - i narodowości - osób jakie w latach 1940 - 1945 przeszły przez KL Auschwitz. Podane są dane odnośnie ilości osób, które w nim zmarły (aż 101 tysięcy na epidemię tyfusu, do którego zwalczania masowo używano gazu Cyklon-Z jako środka na odwszawianie odzieży), wzglednie zostały w nim rozstrzelane (byli to w znacznej większości Polacy), a także wyszły na wolność (był wśród nich mój bliski krewny z Mysłowic, ktory wkrótce potem zmarł na gruźlicę.) Dane przytaczam wraz z ich opisem po angielsku, ale łatwo można się domyślić o jaką nację i jaką przyczynę śmierci chodzi. Ponoć kopie (oryginały?) poniższych danych znajdują się i w zakamarkach archiwum Muzeum w Oświęcimiu i gdzieś w Archiwach w Moskwie.

  Jak to ostatnio powiedział (jeden z tych bojących się powrócić do rodzinnego kraju) niemiecki rewizjonista Germar Rudolf (info@adelaideinstitute.org , David Duke's Homecoming Convention May 29, 2004) poniższy wykaz statystyczny jest "dobrą nowiną" nie tylko dla (wciąż utrzymujących Izrael) Niemców i dla (wciąż atakowanych prze tenże Izrael) Palestyńczyków, ale i dla 95 procent ludności świata - w tym i dla Polaków - zagrożonych przez "ekonomiczną eksploatację światowego kapitalizmu".

  A oto dane, ponoć zachowane w Koblencji:

  The data below came from - RePorterNoteBook@aol.com
  ---------------------------------------------------------------
  The Great Numbers Game
  (Gra wielkich liczb)

  "W 1945 Armia Radziecka zdobyła wszystkie oficjalne raporty systemu obozów SS znajdujące się w Oranienburgu na północ od Berlina. Raporty te, upublicznione po upadku systemu komunistycznego, składają się z co-miesięcznych, szczegółowych statystyk, pochodzących ze wszystkich obozów od 1935 do 1945 roku (...) Raporty te były także wysyłane do Berlina drogą radiową i przechwytywane przez stacje podsłuchowe wywiadu angielskiego. Dokumenty Kolei Niemieckich, zachowane w Koblencji, pokrywają się z oficjalnymi danymi SS odnośnie obozów i w pełni potwierdzają poniższe dane"

  Non-Jewish Prisoners Entering Auschwitz
  (Nie-żydowscy więźniowie przybywający do Oświęcimia):

  1940
  May 70
  June 1225
  July 147
  Aug 1156
  Sept 1873
  Oct 471
  Nov 637
  Dec 1190
  __________
  6769

  1941
  Jan 1691
  Feb 1339
  Mar 221
  Apr 4051
  May 1793
  June 731
  July 1925
  Aug 473
  Sept 785
  Oct 7191
  Nov 1215
  Dec 1217
  ___________
  22632

  1942
  Jan 843
  Feb 1508
  Mar 1071
  Apr 1817
  May 1881
  June 2583
  July 3493
  Aug 3106
  Sept 1628
  Oct 2952
  Nov 2507
  Dec 3172
  __________
  26561

  1943
  Jan 9474
  Feb 4065
  Mar 15618
  Apr 7346
  May 4868
  June 3368
  July 4942
  Aug 5282
  Sept 4531
  Oct 8179
  Nov 3676
  Dec 4961
  _______________________
  76310

  1944
  Jan 1767
  Feb 1052
  Mar 573
  Apr 5971
  May 2097
  June 1412
  July 1368
  Aug 6890
  Sept 4604
  Oct 674
  Nov 1854
  Dec 1251
  ___________
  29513

  Total Non-Jews in Auschwitz, 1940-1944
  161,785


  Jewish Prisoners Entering Auschwitz 1941-1944
  (Żydowscy więźniowie przybyli do Oświęcimia):
  1941
  July 171
  Nov 1
  Dec 6
  _________
  178

  1942
  Mar 1166
  Apr 6762
  May 1000
  June 3004
  July 9736
  Aug 3518
  Sept 3419
  Oct 5990
  Nov 4146
  Dec 4742
  __________
  43483

  1943
  Jan 6076
  Feb 2507
  Mar 9037
  Apr 5054
  May 2453
  June 2520
  July 4201
  Aug 13382
  Sept 7990
  Oct 1624
  Nov 3921
  Dec 7180
  __________
  65945

  1944
  Jan 1445
  Feb 1299
  Mar 1178
  Apr 3175
  May 18927
  June 8438
  July 12924
  Aug 12705
  Sept 2126
  Oct 1177
  ___________
  63394

  Total Jews in Auschwitz, 1941-1944
  173,000


  Total number of inmates in Auschwitz, 1940-1944
  (Pełna liczba więźniów):
  334,785

  Total Typhoid Deaths in Auschwitz, 1941-1944
  (Zmarli na tyfus):

  1941
  Oct 2128
  Nov 5084
  Dec 2585
  __________
  9797

  1942
  Jan 1776
  Feb 1515
  Mar 3018
  Apr 1392
  May 2911
  June 3688
  July 4124
  Aug 4968
  Sept 1497
  Oct 6092
  Nov 103
  Dec 1023
  __________
  32107

  1943
  Jan 2123
  Feb 2979
  Mar 4604
  Apr 2835
  May 2378
  June 2980
  July 3438
  Aug 2633
  Sept 2901
  Oct 3549
  Nov 4621
  Dec 4679
  ____________
  39720

  1944
  Jan 2801
  Feb 1933
  Mar 2321
  Apr 1771
  May 981
  June 1575
  July 1121
  Aug 1847
  Sept 3313
  Oct 3095
  Nov 927
  Dec 120
  ___________
  21805
  Total deaths by typhus in Auschwitz, 1941-1944
  103,429

  Jewish Typhoid Deaths in Auschwitz, 1942-1944
  (Żydzi zmarli na tyfus):
  1942
  Jan 875
  Feb 906
  Mar 1789
  Apr 875
  May 1991
  June 2406
  July 3090
  Aug 3271
  Sept 919
  Oct 4789
  Nov 29
  Dec 621
  ___________
  21561

  1943
  Jan 1502
  Feb 1729
  Mar 3981
  Apr 895
  May 1721
  June 1990
  July 2017
  Aug 968
  Sept 1803
  Oct 2705
  Nov 3219
  Dec 2842
  ___________
  25372

  1944
  Jan 1429
  Feb 876
  Mar 1312
  Apr 632
  May 407
  June 884
  July 455
  Aug 1129
  Sept 1871
  Oct 1294
  Nov 927
  Dec 91
  ___________
  11398

  Total Jewish deaths by typhus in Auschwitz, 1942-1944
  58,331

  Total non Jewish deaths by typhus in Auschwitz, 1940-1944
  45,207

  Deaths by natural causes in Auschwitz, 1940-1944
  (Zmarli z naturalnych przyczyn):

  1940
  May 6
  June 23
  July 15
  Aug 35
  Sept 9
  Oct 21
  Nov 34
  Dec 30
  _______________
  173

  1941
  Jan 142
  Feb 175
  Mar 165
  Apr 9
  May 47
  June 19
  July 5
  Aug 11
  Sept 23
  Oct 2
  Nov 39
  Dec 48
  -------------- -----------
  685

  1942
  Jan 120
  Feb 77
  Mar 42
  Apr 39
  May 23
  June 21
  July 16
  Aug 5
  Sept 19
  Oct 25
  Nov 49
  Dec 61
  __________
  497

  1943
  Jan 103
  Feb 221
  Mar 198
  Apr 89
  May 62
  June 56
  July 31
  Aug 38
  Sept 96
  Oct 102
  Nov 235
  Dec 197
  _________
  1625

  1944
  Jan 120
  Feb 191
  Mar 178
  Apr 167
  May 155
  June 151
  July 98
  Aug 65

  Sept 54
  Oct 67
  Nov 94
  Dec 17
  _______
  1374

  Death by natural causes, 1940-1944
  4,354

  Transfers from Auschwitz, 1940-1944
  (Wywiezieni z Oświęcimia):

  1940
  Oct 11

  1941
  Jan 657
  Feb 8
  April 1002
  May 36
  June 4
  __________
  1707

  1942
  Feb 196
  Mar 275
  Apr 158
  May 423
  June 1845
  July 753
  __________
  3650

  1943
  Mar 3001
  Apr 1024
  Aug 3195
  Sept 600
  Oct 4544
  Nov 3500
  Dec 333
  ___________
  16197

  1944
  Jan 612
  Feb 2060
  Mar 881
  Apr 2500
  May 7923
  June 9228
  July 15628
  Aug 8957
  Sept 9091
  Oct 33244
  Nov 8309
  Dec 1455
  __________
  99948

  Total transferred from Auschwitz, 1940-1944
  121,513


  Transfers of Jews from Auschwitz, 1941-1944
  (Żydzi wywiezieni z Oświęcimia):

  1941
  Jan 271
  Apr 459
  May 17
  ________
  747

  1942
  Feb 120
  Mar 37
  Apr 30
  May 112
  June 873
  July 120
  __________
  1292

  1943
  Mar 1572
  Apr 630
  Aug 2871
  Sept 395
  Oct 3201
  Nov 3264
  Dec 173
  __________
  12106


  1944

  Jan 409
  Feb 1843
  Mar 410
  Apr 1927
  May 7540
  June 8109
  July 13765
  Aug 7501
  Sept 8502
  Oct 28509
  Nov 7322
  Dec 761
  __________
  86598


  Total number of Jews transferred from Auschwitz, 1941-1944
  100,743

  Administrative Executions at Auschwitz, 1940-1943
  (Rozstrzelani w Oświęcimiu):

  1940
  Nov 22 40 Poles
  __________________
  Poles 40 Jews 0

  1941
  Jan 3 1 Pole
  July 3 80 Poles
  Aug 1 1 Jew
  Nov 14 151 Poles
  Dec 1 1 Pole
  Dec 20 5 Poles
  _____________Poles 238 Jews 1

  1942
  Jan 24 1 Russian
  Apr 3 11 Poles
  May 27 150 Poles
  May 28 1 Jew
  June 4 3 Jews
  June 9 3 Jews
  June 10 13 Poles
  June 11 3 Jews
  June 12 60 Poles, 2 Jews
  June 13 6 Jews
  June 15 200 Poles
  June 16 2 Poles, 2 Jews
  June 18 8 Jews
  June 19 50 Poles, 4 Jews, 4 Czechs
  June 20 4 Jews
  June 22 3 Jews
  June 23 3 Jews
  June 25 40 Poles, 1 Jew
  June 26 4 Jews
  June 27 2 Poles,3 Jews
  June 29 15 Jews
  July 1 9 Jews
  July 2 10 Poles, 2 Jews
  July 14 9 Poles
  July 16 50 Poles
  July 20 2 Jews
  July 23 14 Poles
  July 29 11 Jews
  Aug 11 1 Pole
  Aug 13 60 Poles
  Aug 18 57 Poles
  Aug 21 1 Jew
  Sept 5 3 Poles
  Sept 25 3 Poles
  Nov 9 1 Pole
  Nov 14 1 Pole
  Nov 17 9 Poles, 2 Russians
  Dec 4 5 Poles
  _____________Poles 751 Jews 90 Russians 3 Czechs 4

  1943
  Jan 6 9 Poles, 5 Jews
  Jan 14 6 Poles
  Jan 25 22 Poles
  Jan 26 7 Poles, 2 Jews
  Feb 7 2 Poles
  Feb 9 2 Poles, 1 Jew
  Feb 13 16 Poles
  Feb 19 11 Poles, 3 Jews
  Mar 17 1 Pole
  Apr 3 26 Poles
  Apr 13 2 Gypsies
  May 22 13 Poles, 6 Jews, 5 Gypsies
  May 31 1 Gypsy
  June 10 20 Poles
  June 25 68 Poles
  June 28 30 Poles
  July 24 1 Pole
  July 28 4 Poles
  Aug 20 38 Poles
  Sept 4 45 Poles, 8 Russians
  Sept 21 2 Poles
  Sept 28 9 Poles, 6 Jews, 12 Gypsies, 1 Czech
  Oct 11 54 Poles
  Nov 9 50 Poles
  _____________Poles 436 Jews 23 Russians 8 Gypsies 20 Czechs 2


  Total number of inmates executed: 1616
  Total Poles executed: 1465
  Total Jews executed: 114
  Total Russians executed: 11
  Total Gypsies executed: 20
  Total Czechs executed: 6


  Total of Hungarian Jews sent to Auschwitz, May, 1944-October, 1944
  (Żydzi węgierscy przybyli do Oświęcimia):
  May 8548
  June 3981
  July 6543
  Aug 3881
  Sept 163
  Oct 1 ____________
  23134

  Total number of Hungarian Jews sent to Auschwitz, May-October, 1944
  23,134

  Note: Number of Hungarian Jews claimed (postulowana) sent to Auschwitz, May-October,1944:
  Lucy Dawidowicz. The War Aganist the Jews, New York, 1975. 450,000
  Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, New York, 1985. 180,000

  Hungarian Jews transferred from Auschwitz, May-October, 1944
  (Żydzi węgierscy, którzy opuścili Oświęcim):

  May 2963
  June 5934
  July 9630
  Aug 1500
  Sept 1300
  Oct 200
  __________
  21527

  Total number of Hungarian Jews entering Auschwitz, May-October, 1944,
  23,134
  Total number of Hungarian Jews transferred from Auschwitz, May-October, 1944
  21,527
  Total number of Hungarian Jews remaining (pozostalych) in Auschwitz after October, 1944
  1,607
  ==================================================================
  Note: When the SS evacuated the Auschwitz work camp complex at the end of
  December, 1944, they left a large number of prisoners behind. Many of these
  were
  too old or too sick to travel and they were left in their barracks, guarded
  by
  a Polish militia that had been raised earlier by Hans Frank, the head of the
  Government General (as occupied Poland was termed by the Germans.) With the
  approach of the Soviet army in early 1945, these Polish guards
  indiscriminately
  attacked the barracks with the prisoners inside, using hand grenades and
  machineguns.
  =========================
  Although exact figures are not available, several existing Soviet military
  reports put the death toll between 7,000 and 10,000. Former members of the
  Polish militia have claimed that many of the dead were shot down by Russian
  troops
  as they attempted to exit the liberated camp.

  (Tu jest podejrzenie, że być może polscy "granatowi" policjanci, współpracujący z administracją Hansa Franka, zabili od 7 do 10 tysięcy więźniów, którzy nie chcieli (lub nie dali rady) ewakuować się z Niemcami pod konie grudnia 1944.)

  Interesujące, M.G.

  (Komentarz osobisty:
  tak naprawdę, wszyscy powinnismy się cieszyć, że w okrutnych warunkach obozow koncentracyjnych wszystkich typów zginęlo dużo mniej ludzi, niż to się powszechnie przyjmuje. Przecież im mniej ludzi ginie w okrutny sposób, to logicznie, mniej jest w rzeczywistości okrutny świat w którym żyjemy! Oczywiście ta uwaga odnosi się też do "Pasji" Jezusa Chrystusa na krzyżu. Muzułmanie twierdzą, że tak, jak to nam obrazowo przedstawił na filmie Mel Gibson, tak bynajmniej nie wyglądały ostatnie dni Jezusa z Nazaretu na ziemi - a zatem "pozachrześcijański" świat jest o wiele mniej okrutny, niż to sobie wyobrażają chrześcijanie.)

  Marek Głogoczowski
  _________________
  http://polskawalczaca.blogspot.com/2008/01/moj-ulubiony-dr-taternik-napisal.html

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031